Skoleleder profil for Svinninge skole, Kundby skole samt Gislinge

Danmark og Østersøsamarbejdet
Strukturfondsprogrammer 2014-20
Erhvervsstyrelsen 10. juni 2013
Niels Bjerring Hansen
• EUSBSR ikke ny lovgivning, institutioner eller midler
• Endnu ikke afsluttede / påbegyndte forhandlinger
Strukturfondsmidler 2014-2020
• Finansiering af EUSBSR-projekter fra mange kilder:
EU-midler, nationale (sektorministerier), regionale, lokale og private
• Her alene en del af EU-midlerne, nemlig strukturfondsmidlerne
• Strukturfondsmidler formidles via programmer: 2 tværnationale
programmer, 3 grænseoverskridende programmer og 2 nationale
programmer
Strukturfondsmidler til Danmark 2014-20
(foreløbige prioriteter)
•
•
•
•
•
•
•
Østersøprogrammet (1,6,7,11)
Nordsøprogrammet (1,4,6,7)
Programmet for den sydlige Østersø (3,6,7,8)
Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet (1,4,7,8)
Det dansk-tyske program (1,6,8,11)
Regionalfondsprogrammet (1,3,4)
Socialfondsprogrammet (8,9,10)
Programmernes bidrag til EUSBSR
• Alle programmerne skal, som EUSBSR, have fokus
på EU2020 (intelligent, bæredygtig og inkluderende
vækst)
• Finansieringskilde til EUSBSR-projekter
• Beløb til DK til nationale og til ETS-programmer
• Organisering af nationale og ETS-programmer
Nationale Programmer
• Finansieringskilde for regionale udviklingsplaner
•
-
I forhold til EUSBSR:
Overordnet samme perspektiv / EU2020
Finansiering af dansk deltagelse i netværk
Evt. koordinering af calls med andre nat. / reg. programmer
Ikke støtte til eksterne partnere (artikel 60): (adm. og kontrol)
Ikke særlig pulje
ETS-programmerne
•
•
•
•
•
Østersøprogrammet (Ja, temafokus)
Programmet for den sydlige Østersø (Ja, temafokus og artikel 19)
Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet (Ja, temafokus og artikel 19)
Dansk-tyske program (Ja, temafokus og artikel 19)
Nordsøprogrammet (Ja, principielt)
•
Andre ETS-programmer (Centrale Østersø mv.: som ”artikel 19-partner”)
•
ETS-programmerne gøre brug af artikel 19, så EUSBSR-projekter kan
bruge mange ETS-programmer som finansieringskilde
Alle projekter: programkonformitet
Nationale programmer: begrænsede
midler; støtte søges til danske partnere
Østersøprogrammet: flere midler; støtte
kan søges til hele EUSBSR-projekter; den
oplagte finansieringskilde!
Øvrige ETS-programmer: støtte kan søges
til EUSBSR-projekter (inkl. art. 19)
Mange tak for opmærksomheden!