Sygdom Eksponering Erhverv

HESTEMARKED 2013
Vagt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Tidspunkt:
Mandag - fredag den 6.
Tirsdag - fredag den 6.
Søndag - tirsdag den 10.
Fredag - mandag den 9
Torsdag - søndag
Lørdag og søndag
Lørdag og søndag
Torsdag
Kl. 17:00 - 22:00
Fredag
Kl. 10.00 - 15.00
Kl. 11.00 - 23.00
Kl. 15.00 - 24.00
Kl. 12.00 - 16.00
Kl. 16.00 - 24.00
Kl. 17:00 - 01.30
Kl. 20.00 - 03.00
Lørdag
Kl. 08.30 - 13.00
Kl. 13.00 - 19.00
Kl. 07.00 - 19.30
Kl. 18.00 - 24.00
Kl. 13.00 - 17.00
Kl. 17.00 - 21.00
Kl. 21.00 - 01.00
Kl. 13.00 - 17.00
Kl. 18.00 - 22.00
Kl. 18.00 - 03.00
Kl. 18.00 - 03.00
Søndag
Kl. 09.00 - 14.00
Kl. 11.00 - 15:00
Kl. 15:00 - 18:30
Kl. 08.30 - 13.30
Kl. 11.00 - 18.30
Kl. 14.00 - 18.00
Kl. 08.30 - 13.00
Kl. 12.30 - 18.30
Kl. 07.00 - 18.00
kl. 18.00 - 21.00
Antal
26
10
55
8
3
5
4
7
8
13
30
3
4
23
5
5
7
6
9
11
22
2
5
5
5
6
15
5
3
7
16
7
Sted:
Opsætning af infovogn og afmærkning
Forsyning + tankanlæg (øl)
Indretning af festpladsen mm.
Parkering og regulering af trafikken
Infovognen
Afspærring
Indgang til Hestemarkedet
Frijsenborgløbet, ølvogn og hjælpertelt
Skilte, bannere
Borde, stole og lydudstyr i Hal B mm.
Forsyning
Vandtruget og festpladsen, servering
Vandtruget, servering
Hestestalden og ølvogn, servering
Hal B, koncert
Forsyning lørdag
Forsyning lørdag
Vandtruget + ølvogne, servering
Vandtruget, servering
Hestestalden, servering
Hestestalden, servering
Hestestalden, servering og oprydning
Hal B. Opsætning og pyntning af borde
Hal B. Oktoberfest - Gulvet
Hal B. Oktoberfest - Baren
Forsyning Hal B og Hestestalden
VAGTEN ER SLETTET
Køkken / Sildebord
Hestestalden, servering
Hestestalden, servering og oprydning
Hal B, servering
Hal B – Kandis
Køkken - opvask – rengøring
Forsyning
Forsyning
Vandtruget + ølvogne
Nedtagning borde + stole
Hestemarked 5-8. september 2013.
Teamchef:
E-mail
Telefon
Hans Jensen
Kenneth Bay
Knud Dyhrr
Frank Andreasen
Børge Skouborg
Claus Balslev
Claus Balslev
Morten Vinther
Willy Kristensen
Morten Vinther
Arne G. Knudsen
Bent Jensen
Morten Vinther
Ejnar Albertsen
Peter Schouborg
Kenneth Bay
Niels Chr. Antvorskov
Leif Andersen
Annette With
Bent Jensen
Elsy Thomsen
Annette Nielsen
Allan Bo Andreasen
Bo Andersen
Helle Vinkler
Niels Erik Pedersen
VAGTEN ER SLETTET
Jytte Rewitz
Annette With
Annette With
Jørn Rose
Niels Hemmingsen
Grethe Pedersen
Poul Jørgensen
Kurt Christensen
Leif Andersen
Torben Sørensen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
VAGTEN ER SLETTET
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2443 1950
4094 3759
2210 4981
4026 9862
2042 1221
4098 6166
4098 6166
5152 6380
2899 8791
5152 6380
2062 0530
2146 8012
5152 6380
2763 8450
6083 5288
4094 3759
2089 5757
2098 9045
2066 9965
2146 8012
20149094
2851 5655
2925 6133
6024 7537
2223 8004
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
6077 5509
2066 9965
2066 9965
2311 2453
4010 8237
4062 3000
8696 1764
4018 4127
2098 9045
2818 5577
Følgende personer er
Løb
Fodbold
Gymnastik
Badminton
Håndbold
Karate
Motion Unge Ældre
Svømning
afdelingsansvarlige
Lisbeth Vinther
Bent Jensen
Helle Bendixen
Inger Larsen Bæk
Mie Nielsen
Grethe Pedersen
Lene Skouborg
Lotte Strøier
for at finde frivillige til hestemarkedet:
2890 0516 [email protected]
2146 8012 [email protected]
2029 9155 [email protected]
2630 3776 [email protected]
2287 5596 [email protected]
4062 3000 gret[email protected]
2042 1221 [email protected]
2322 6391 [email protected]
Hestemarkedsudvalget
Hans Jensen
[email protected]
2443 1950
Allan Bo Andreasen
Poul Erik Andersen
[email protected]
[email protected]
2925 6133
6089 2593
Per Bøving
[email protected]
2448 8891
Frank Andreasen
[email protected]
4026 9862
Knud.Dyhrr
[email protected]
2210 4981
Lars R. Poulsen
[email protected]
4016 9599
Morten Vinther
[email protected]
5152 6380
Overordnet ansvarlig for forsyning
Kenneth Bay
[email protected]
Hestemarked 5-8. september 2013.
Formand
Kræmmere og infovogn
Næstformand
Bank, kasserer og køkken
Musik, underholdning og
Oktoberfest
Parkering og trafikregulering
Indretning af pladsen,
anlæg, vej og toiletter
Kommunikation og
hjemmeside
Frivillige hjælpere
4094 3759
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
1
Side 1/2
Torsdag til søndag
Infovognen
Teamchef:
Børge Skouborg
[email protected]
2825 0526
HGF
Navn
E-mail
Telefon
Torsdag
Afdeling
Børge Skouborg
[email protected]
2825 0526
10.00 – 21.00
Hans Jensen
[email protected]
2443 1950
10.00 – 21.00
Navn
E-mail
Telefon
Fredag
Afdeling
Børge Skouborg
[email protected]
2825 0526
08.00 – 17.00
Hans Jensen
[email protected]
2443 1950
08.00 – 17.00
Per Raun-Jensen
[email protected]
8696 3717
17.00 – 21.00
Niels Kragelund
[email protected]
8696 5249
17.00 – 21.00
Børge Skouborg har kontakten til hundevagten, 6 personer inkl. hund både fredag og lørdag
aften (Aksel Juuel 2020 0275)
Navn
E-mail
Telefon
Lørdag
Afdeling
Per Raun-Jensen
[email protected]
8696 3717
07.00 – 11.00
Aage Haudrum
[email protected]
2534 0481
07.00 – 11.00
Merete Baastrup
[email protected]
2361 3637
07.00 – 11.00
Ole Nørgaard
[email protected]
2233 2002
11.00 – 15.00
Jørgen Olesen
[email protected]
2232 2067
11.00 – 15.00
Anders G. Christensen
[email protected]
2222 9806
15.00 – 18.00
Henny Rasmussen
[email protected]
2946 7128
15.00 – 18.00
Merete Baastrup
[email protected]
2361 3637
18.00 – 21.00
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
1
Side 2/2
Infovognen
Navn
E-mail
Telefon
Søndag
Afdeling
Merete Baastrup
[email protected]
2361 3637
08.00 – 12.00
Henny Rasmussen
[email protected]
2946 7128
08.00 – 12.00
Jan Labich
[email protected]
8762 2165
12.00 – 15.00
Pia Meldgaard
[email protected]
4083 4811
12.00 – 15.00
Børge Skouborg
[email protected]
2825 0526
15.00 – 18.00
Annette Nielsen
[email protected]
2851 5655
15.00 – 18.00
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
2
Lørdag og søndag
Afspærring
Teamchef:
Claus Balslev
[email protected]
4098 6166
HGF
Vagtbeskrivelse:
Bredefeldtsvej
Telefon
Navn
E-mail
Erik Hansen
[email protected]
Henry Sørensen
[email protected]
Bjarne Rishøj
[email protected]
Henny Rasmussen
Kent Thomsen
2287 3420
Lørdag
Afd.
Fodbold
08.00 – 9.30
Svømning
09.30 – 11.00
3094 4239
Badminton
11.00 – 13.00
[email protected]
2946 7128
Gymnastik
13.00 – 15.00
[email protected]
2076 4684
Håndbold
15.00 – 17.00
Bredefeldtsvej
Søndag
Navn
E-mail
Telefon
Erik Hansen
[email protected]
2287 3420
Henry Sørensen
[email protected]
Michael Lange
[email protected]
Pia Bredahl
[email protected]
[email protected]
otmail.com
Henning Korsgaard
Hestemarked 5-8. september 2013.
Fodbold
08.00 – 9.30
Svømning
09.30 – 11.00
8696 9373
Badminton
11.00 – 13.00
4051 2516
Gymnastik
13.00 – 15.00
Håndbold
15.00 – 17.00
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
3
Side 1/4
Lørdag og søndag
Indgang til hestemarkedet
Teamchef:
Claus Balslev
Claus Nedergaard
[email protected]
4098 6166
7215 9013
HGF
HGF
Vagtbeskrivelse:
Salg af indgangsbilletter
Hovedindgang A
E-mail
Navn
Lørdag kl. 8.30 - 12.30
Telefon
Afdeling
Ingelise Husum
[email protected]
8696 3835
C&C
Lars Husum
[email protected]
8696 3835
C&C
C&C
Hovedindgang B
E-mail
Navn
Lørdag kl. 8.30 - 12.30
Telefon
Afdeling
Arne Jul Madsen
[email protected]
8696 2370
C&C
Jette Madsen
[email protected]
8696 2370
C&C
Peter Lærke
[email protected]
3070 2010
C&C
Borringsvej
E-mail
Navn
Lørdag kl. 8.30 - 12.30
Telefon
Afdeling
Steen Ulriksen
[email protected]
8696 2448
C&C
Niels Horup
[email protected]
8696 3907
C&C
Peter Sørensen
C&C
Skolestien Ditzelvej
E-mail
Navn
Lørdag kl. 8.30 - 12.30
Telefon
Afdeling
Karlo Christensen
[email protected]
8696 3028
C&C
Hanne B. Christensen
[email protected]
8696 3028
C&C
8696 9631
C&C
Inge Stæhr Højlund
[email protected]
Sportspladsen
E-mail
Navn
Lørdag kl. 8.30 - 12.30
Telefon
Afdeling
Inge Jensen
[email protected]
8696 3885
C&C
Niels Kristiansen
[email protected]
5018 6682
C&C
Ole Bundgaard
[email protected]
8696 3885
C&C
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
3
Side 2/4
Navn
Hovedindgang A
E-mail
Lørdag kl. 12.30 - 17.00
Telefon
Afdeling
Alice Olsen
[email protected]
8696 3086
C&C
Erik Olsen
[email protected]
8696 3086
C&C
C&C
Navn
Hovedindgang B
E-mail
Lørdag kl. 12.30 - 17.00
Telefon
Afdeling
Niels Sørensen
[email protected]
8696 3444
Anita (kender Niels Sørensen)
C&C
C&C
C&C
Navn
Borringsvej
E-mail
Lørdag kl. 12.30 - 17.00
Telefon
Afdeling
Birgitte
[email protected]
4224 5350
Stefan
C&C
C&C
C&C
Skolestien Ditzelvej
E-mail
Navn
Lørdag kl. 12.30 - 17.00
Telefon
Afdeling
Jan Andersen
8696 9062
C&C
John Andersen
8696 3292
C&C
7564 1975
C&C
Brian Hansen
[email protected]
Lars Justesen
8696 5104
Navn
Sportspladsen
E-mail
Lørdag kl. 12.30 - 17.00
Telefon
Afdeling
Niels Hegaard
[email protected]
8696 2320
C&C
Ole Rodam
[email protected]
8696 5046
C&C
Max Petersen
[email protected]
8696 3687
C&C
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
3
Side 3/4
Indgang til hestemarkedet
Hovedindgang A
E-mail
Navn
Søndag kl. 9.00 - 12.00
Telefon
Afdeling
Hanne Skytthe
[email protected]
8696 9017
C&C
Karsten Skytthe
[email protected]
8696 9017
C&C
Anders S
[email protected]
2093 5075
C&C
Hovedindgang B
E-mail
Navn
Gytha Jacobsen
Søndag kl. 9.00 - 12.00
Telefon
Afdeling
[email protected]
Birgit Jacobsen
Anders Jensen
[email protected]
Borringsvej
E-mail
Navn
4053 6470
C&C
5189 4374
C&C
8691 2214
C&C
Søndag kl. 9.00 - 12.00
Telefon
Afdeling
Henrik Jensen
[email protected]
8691 2214
C&C
Karin Jensen
[email protected]
8691 2214
C&C
Skolestien Ditzelvej
E-mail
Navn
Søndag kl. 9.00 - 12.00
Telefon
Afdeling
Palle Pedersen
[email protected]
8696 1081
C&C
Hanne Pedersen
[email protected]
8696 1081
C&C
Sportspladsen
E-mail
Navn
Søndag kl. 9.00 - 12.00
Telefon
Afdeling
Poul Askov
[email protected]
8696 5350
C&C
Ola Vestberg
[email protected]
2763 5909
C&C
Børnehaven
E-mail
Navn
Søndag kl. 9.00 - 12.00
Telefon
Afdeling
Poul Erik Winther fra 11-15
[email protected]
5055 0233
C&C
Lena Nedergaard
[email protected]
6093 2335
C&C
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
3
Side 4/4
Indgang til hestemarkedet
Navn
Hovedindgang A
E-mail
Søndag kl. 12:00 - 16.00
Telefon
Afdeling
Poul Erik
[email protected]
8696 9539
C&C
Else Marie
[email protected]
8696 3444
C&C
Navn
Hovedindgang B
E-mail
Søndag kl. 12:00 - 16.00
Telefon
Afdeling
Gunner
[email protected]
6039 1257
C&C
Torben
[email protected]
2080 9563
C&C
Gitte Balslev
[email protected]
2514 1252
C&C
Navn
Borringsvej
E-mail
Søndag kl. 12:00 - 16.00
Telefon
Afdeling
Gudmund
[email protected]
8696 3174
C&C
Steen Nedergaard
[email protected] 8694 9428
C&C
Navn
Skolestien Ditzelvej
E-mail
Søndag kl. 12:00 - 16.00
Telefon
Afdeling
Uffe Kjær
[email protected]
2832 4675
C&C
Hasse Kjær
dov[email protected]
8610 6741
C&C
Navn
Sportspladsen
E-mail
Søndag kl. 12:00 - 16.00
Telefon
Afdeling
Lissi Rasmussen
[email protected]
2288 0974
C&C
Anette Andersen
[email protected]
8696 3701
C&C
Dorrit Hansen
[email protected]
8696 0107
C&C
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
4
Torsdag
Frijsenborgløbet, Ølvogn
Teamchef:
Morten Vinther
[email protected]
5152 6380
HGF
Vagtbeskrivelse:
Servering af drikkevarer til løbere og øvrige gæster.
Navn
E-mail
Torsdag kl. 17.00 - 22.00
Telefon
Afdeling
Kenneth Bay Pedersen
[email protected]
4094 3759
HGF
Niels Chr. Antvorskov
[email protected]
2089 5757
HGF
Lene Skouborg
[email protected]
2042 1221
HGF
Frijsenborgløbet, HGF Hjælperteltet
Torsdag kl. 17.00 - 22.00
Teamchef:
Morten Vinther
[email protected]
5152 6380
HGF
Vagtbeskrivelse:
Opsætning af telt og borde. Udlevering af trøjer, indgangsbilletter mm til HGF hjælpere
Navn
E-mail
Telefon
Afdeling
Lauge Vinther
[email protected]
5194 8696
Morten Vinther
Casper Jacobsen
[email protected]
Morten Vinther
Andreas Kristiansen
[email protected]
Morten Vinther
Christoffer Hermansen
[email protected]
2849 5310
Morten Vinther
Fredrik Hegaard
[email protected]
40280465
Morten Vinther
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
5
Fredag kl. 10.00 - 15.00
Skilte, bannere
Teamchef:
Willy Kristensen
[email protected]
2899 8791
Badminton
Navn
E-mail
Telefon
Afdeling
Leif Andersen
[email protected]
2098 9045
Badminton
Vagtbeskrivelse:
Skilte, bannere mm.
Badminton
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
6
Fredag kl.11.00 – 23.00
Borde og stole og lydudstyr i Hal B mm.
Teamchef:
Morten Vinther
[email protected]
5152 6380
HGF
Vagtbeskrivelse:
Opsætning af borde og stole i Hal B og hjælpe lyd og scenefolk med at bære udstyr.
Navn
E-mail
Fredag kl. 16:00 – 24:00
Telefon
Afdeling
Jørgen Møller
[email protected]
6169 2644
Morten Vinther
Lars Lauridsen
[email protected]
2122 1011
Morten Vinther
Brian Kristiansen
[email protected]
2826 8310
Morten Vinther
Poul Askov
[email protected]
2620 4010
Morten Vinther
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
7
Fredag kl. 15.00 - 24.00
Forsyning
Teamchef:
Arne G. Knudsen
[email protected]
2062 0530
Gymnastik
Vagtbeskrivelse:
Forsyninger til Festpladsen/, Hestestalden, Vandtruget og Hal B
Navn
E-mail
Telefon
Afdeling
Ola Vestberg
[email protected]
2763 5909
Arne G. Knudsen
Magnus Thomsen
[email protected]
2242 8450
Arne G. Knudsen
Kaj Rohde
[email protected]
2497 0607
Arne G. Knudsen
Af hensyn til sikkerhed og politiets spritkontroller - altid 100 % alkoholfrie chauffører.
Mødested: Ved køletraileren bag Hal B
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
8
Fredag kl.11.00- 16.00
Vandtruget og festpladsen, servering
Teamchef:
Bent Jensen
[email protected]
2146 8012
HGF
Vagtbeskrivelse:
Opsætning af stole og borde, hente forsyninger i køletrailer efter aftale med Kenneth Bay 4094
3759 og derefter udskænkning.
Vandtruget
Navn
E-mail
Fredag 12:00 – 16:00
Telefon
Afdeling
Leif Pedersen
[email protected]
2868 9185
Fodbold
Per Allan Jensen
[email protected]
2516 9043
Fodbold
Gert Rewitz
[email protected]
8696 3971
Fodbold
Navn
Festpladsen, ølvogne (Vivaldi koncert)
E-mail
Telefon
Fredag kl. 11:00 – 15:00
Afdeling
Lasse Vinther
[email protected]
2871 3975
MVI
Lisbeth Vinther
[email protected]
2890 0516
MVI
Hans Knop
[email protected]
Lene Skouborg
[email protected]
2042 1221
MVI
Sonja Vestergaard
[email protected]
2751 3395
MVI
Hestemarked 5-8. september 2013.
MVI
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
9
Fredag
Vandtruget, servering
Teamchef:
MVI
Vagtbeskrivelse:
Opsætning af stole og borde og derefter udskænkning
Navn
Vandtruget
E-mail
Lasse Vinther
[email protected]
Lasse Vinther
Aske Salhøj
aske19[email protected]
Lasse Vinther
Simon T. B
[email protected]
Lasse Vinther
Max Vestberg
[email protected]
Lasse Vinther
Navn
Vandtruget
E-mail
Fredag kl.20.00 - 24.00
Telefon
Afdeling
Helle Drexel
[email protected]
2619 7968
Badminton
Majken Astrup
[email protected]
2619 7968
Badminton
Lone Hovind
[email protected]
8696 1676
Badminton
Peter Andreassen
[email protected]
8696 1676
Badminton
Hestemarked 5-8. september 2013.
Fredag kl.16.00 - 20.00
Telefon
Afdeling
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
10
Fredag
Hestestalden og ølvogn, servering
Teamchef:
Ejnar Albertsen
[email protected]
2763-8450
Vagtbeskrivelse:
Borde og stole sættes på plads og lettere oprydning inden vagten begynder.
Forplejning af musikere, scene og omklædningsrum
E-mail
Telefon
Navn
Per Bøving Andersen
[email protected]
2448 8891
kl.16.00 - 00.30
Afdeling
HGF
Navn
Hestestalden, servering
E-mail
Telefon
Erik Meldgaard
[email protected]
4083 8111
Løb & Motion
Pia Meldgaard
[email protected]
2033 2021
Løb & Motion
Hanne Nielsen
[email protected]
5074 3951
Badminton
Anita Svenningsen
[email protected]
2065 7460
Badminton
Bo Andreassen
[email protected]
4114 5715
Gymnastik
Bettina Glinjui
[email protected]
2726 7214
Gymnastik
Annette Nielsen
[email protected]
2851 5655
Svømning
Tina Hansen
[email protected]
Ølvogn ved Festpladsen
E-mail
Navn
kl. 18.30 - 01.30
Afdeling
Svømning
Telefon
kl. 17.00 - 21.00
Afdeling
Tina Kock
[email protected]
2248 3309
Badminton
Pia Witten
[email protected]
2534 7108
Badminton
Stine Warberg
[email protected]
6014 9283
Badminton
Heidi Bisgaard Nielsen
[email protected]
2263 2104
Badminton
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
11
Side 1/2
Fredag kl. 20.00 – 03.00
(Eller når der er ryddet op)
Hal B. Koncert
Teamchef:
Peter Schouborg
Substitut:
Lisbeth Vinther
[email protected]
6083 5288
Løb & Motion
[email protected]
2890 0516
Løb & Motion
Vagtbeskrivelse:
Salg af billetter, garderoben, og drikkevarer i Hal B
Kl. 02:00
3 personer bedes hjælpe med at få musikernes grej ud af scenen og i lastbilen.
19:00 - 02:00 Bank: Tove Nielsen – 40193819/86962145 – mail: [email protected]
Navn
E-mail
Telefon
Afdeling
Kirsten Leth
[email protected]
Marianne Gulev
[email protected]
6017 8246
Fodbold
John Nielsen
[email protected]
6017 8246
Fodbold
Ivan Leth
[email protected]
Fodbold
Niels Erik Pedersen
[email protected]
Fodbold
Emil Pedersen
[email protected]
Ove Herman
[email protected]
Arne Juul Petersen
[email protected]
Conni Markusen
[email protected]
Lars Simonsen
[email protected]
8696 2629
Løb & Motion
Flemming Haagensen
[email protected]
2989 7260
Løb & Motion
Charlotte Fangel
[email protected]
2993 4474
Løb & Motion
Hanne Tind
[email protected]
8696 3266
Løb & Motion
Jørgen Tind
[email protected]
8696 3266
Løb & Motion
Fodbold
2013 1127
Fodbold
Fodbold
8696 3582
Løb & Motion
Løb & Motion
Fortsættes……….
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
11
Side 2/2
Fredag kl.20.00 – 03.00
(Eller når der er ryddet op)
Navn
E-mail
Telefon
Afdeling
Lars Frimand
Henrik KloppenborgJensen
Hanne Sørensen
[email protected]
8696 9999
Badminton
[email protected]
8696 0775
Badminton
[email protected]
8696 1906
Badminton
Flemming Selmer
[email protected]
8696 3254
Badminton
Inger Petersen
[email protected]
6177 2202
Badminton
Lars Hvedegaard
[email protected]
2071 4464
Badminton
Kirsten Hvedegaard
[email protected]
2071 4464
Badminton
Jens Nørlem
[email protected]
2916 2091
Gymnastik
Alice Nørlem
[email protected]
2916 2091
Gymnastik
Gitte Weistad
[email protected]
2146 0096
Gymnastik
Patrick N. Hedegaard
[email protected]
2683 4496
Gymnastik
Anette Bastian
[email protected]
Bente Jørgensen
benteog[email protected]
2637 9804
Håndbold
Niels Jørgensen
[email protected]
2637 9804
Håndbold
Palle Brund Jørgensen
[email protected]
4018 0732
Håndbold
Finn Bødtker
[email protected]
4080 3530
Håndbold
Anette Madsen
Thomas og Carina
Vestergaard
[email protected]
2149 5126
Håndbold
[email protected]
2810 1303
MVI
Hestemarked 5-8. september 2013.
Gymnastik
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
12
Vagt nr.
Lørdag
Forsyning lørdag
Teamchef:
Kenneth Bay
[email protected]
4094 3759
HGF
Vagtbeskrivelse:
Hestestalden, Vandtruget, ølvogne og Hal B
Sørge for at det forventede forbrug af drikkevare til aftenen er kørt til vandtrug, Hestestalden
og ølvogne
Lørdag kl. 8.30 – 13.00
Telefon
Afdeling
Navn
E-mail
Knud Pedersen
[email protected]
Fodbold
Rene Pedersen
[email protected]
Fodbold
Mødested: Ved forsyningstraileren bag Hal B
Af hensyn til sikkerhed og politiets spritkontroller - altid 100 % alkoholfrie chauffører!
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
13
Lørdag
Forsyning lørdag
Teamchef:
Niels Chr. Antvorskov
[email protected]
2089 5757
MVI
Vagtbeskrivelse:
Hestestalden, Vandtruget, ølvogne og Hal B
Sørge for at det forventede forbrug af drikkevare til aftenen er kørt til vandtrug, Hestestalden
og ølvogne
Navn
E-mail
Lørdag kl. 13.00 – 19.00
Telefon
Afdeling
Jesper Purup
[email protected]
8174 7776
Badminton
Jens Fogh
[email protected]
2969 6616
Håndbold
Flemmning Dohn
[email protected]
4057 6997 Håndbold
Mødested: Ved forsyningstraileren bag Hal B
Af hensyn til sikkerhed og politiets spritkontroller - altid 100 % alkoholfrie chauffører!
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
14
Side 1/2
Lørdag
Vandtruget og ølvogne. Servering
Teamchef:
Leif Andersen
[email protected]
2098 9045
Badminton
Vagtbeskrivelse:
Servering i Vandtruget og ølvogne
Der serveres rundstykker i vandtruget fra kl. 7:30
Rundstykker i Vandtruget
E-mail
Navn
Lørdag kl. 6.30 - 10.30
Telefon
Afdeling
Kim Pedersen
[email protected]
Tommy Sørensen
[email protected]
Karsten Knudsen
[email protected]
Rie Rasmussen
[email protected]
2126 6038
Vandtruget
E-mail
Navn
Fodbold
Fodbold
4036 6820
Gymnastik
Lørdag kl. 8.30 - 13.00
Telefon
Afdeling
Peter Bruun Kristensen
[email protected]
Søren Rasmussen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Richard Jensen
Fodbold
Fodbold
Vandtruget
4057 0021
Fodbold
4057 0021
Fodbold
Navn
E-mail
Lørdag kl. 13.00 – 18:00
Telefon
Afdeling
Frede Madsen
[email protected]
2085 7015
Mia Dahm
[email protected]
Julie Dahm
[email protected]
6168 5102
Badminton
Uffe Petersen
[email protected]
2053 8665
Løb & Motion
Michael Nielsen
[email protected]
Hestemarked 5-8. september 2013.
Badminton
Badminton
Løb & Motion
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
14
Side 2/2
Vandtruget og ølvogne. Servering
Ølvogn ved kræmmerne (branddammen)
E-mail
Navn
Lørdag kl. 9.30 - 13.00
Telefon
Afdeling
Jane Janker (Leif Anderse)
[email protected]
2098 9045
Badminton
Else Holst (Leif Andersen)
[email protected]
2098 9045
Badminton
Bent Jensen (Leif Andersen)
[email protected]
2098 9045
Badminton
Navn
Ølvogn ved kræmmerne (branddammen)
E-mail
Lørdag kl. 13.00 - 18.00
Telefon
Afdeling
Torben Bisgaard Nielsen
[email protected]
6162 0046
Fodbold
Gitte Nielsen
[email protected]
6063 2841
Fodbold
Tove Leth
[email protected]
2759 9049
Fodbold
Navn
Ølvogn ved Festpladsen
E-mail
Lørdag kl. 9.45 - 15.00
Telefon
Afdeling
Arne Nygaard
[email protected]
2255 6501
Løb & Motion
Anders Bak Jensen
[email protected]
2017 0653
Løb & Motion
Dagny Hejlskov
[email protected]
2534 7125
Løb & Motion
Navn
Ølvogn ved Festpladsen
E-mail
Lørdag kl.15.00 - 19.30
Telefon
Afdeling
Bent Jørgensen
[email protected]
6029 4240
Fodbold
Jette Jørgensen
[email protected]
6029 4240
Fodbold
Finn Bundgård
[email protected]
2179 3279
Fodbold
Lene Hansen
[email protected]
2179 3279
Fodbold
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
15
Lørdag kl. 18.00 – 24.00
Vandtruget. servering og forsyning
Teamchef:
Annette With
[email protected]
2066 9965
Vagtbeskrivelse:
Servering og forsyning til Vandtruget
Vandtruget
Navn
E-mail
Lørdag kl. 18.00 - 24.00
Telefon
Afdeling
Sisse Larsen
[email protected]
2066 9965
Håndbold
Søren damager
[email protected]
2055 2092
Håndbold
Eva Kornbeck
[email protected]
Svømning
Flemming Hulvej
[email protected]
Svømning
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
16
Lørdag
Hestestalden, servering
Teamchef:
Bent Jensen
[email protected]
2146 8012
Vagtbeskrivelse:
Salg af drikkevarer fra Hestestalden .
Mødested: Baren i Hestestalden
Baren
Navn
E-mail
Telefon
Klaus Andersen
[email protected]
2060 0235
Torben Sørensen
[email protected]
Gert Malmkvist
[email protected]
Torben Kristensen
[email protected]
Hestemarked 5-8. september 2013.
kl. 13.00 – 17.00
Afdeling
Fodbold
Fodbold
2295 5723
Fodbold
Fodbold
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
17
Lørdag
Hestestalden, servering
Teamchef:
Elsy Thomsen
[email protected]
2014 9094
Fodbold
Vagtbeskrivelse:
Salg af drikkevarer fra Hestestalden.
Mødested: Baren i Hestestalden
Baren
kl. 17.00 – 21.00
Afdeling
Navn
E-mail
Telefon
Jørn Thomsen
[email protected]
3026 1589
Fodbold
Mie Nielsen
[email protected]
2287 5596
Håndbold
Peter Jørgensen
[email protected]
Håndbold
Pernille Tandrup Christensen
[email protected]
Svømning
Jane Lohmann Sørensen
[email protected]
Svømning
Michelle Sandberg
[email protected]
6015 3440
Badminton
Camilla Poulsen
[email protected]
6015 3440
Badminton
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
18
Lørdag
Hestestalden, servering og oprydning
Teamchef: Annette Nielsen
2851 5655
[email protected]
Vagtbeskrivelse:
Salg af drikkevarer fra Hestestalden. Der ryddes op inden vagtens afslutning.
Mødested: Baren i Hestestalden
Baren
kl. 21.00 – 01.00
Afdeling
Navn
E-mail
Telefon
Morten Nielsen
[email protected]
2288 1589
Håndbold
Dorte Winther
[email protected]
2021 9980
Håndbold
Annette Brandstrup
[email protected]
3045 1907
Håndbold
Kent Kirkegaard
[email protected]
Svømning
Lone Juric Sørensen
[email protected]
Svømning
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
19
Lørdag kl. 11.00 - 17.00
Hal B. Opsætning og pyntning af borde
Teamchef:
Per Bøving
Allan Bo Andreasen
[email protected] 2448 8891
[email protected] 2542 9863
Vagtbeskrivelse:
Opsætning af borde og stole i forhold til gulv plan.
Pyntning af borde
Opsætning af borde
E-mail
Lørdag kl. 11.00 - 13.00
Telefon
Afdeling
René Jensen
[email protected]
4068 6034
MVI
Steen Pedersen
[email protected]
4068 6034
MVI
Patricia Pedersen
[email protected]
4068 6034
MVI
Allan Carlsen
[email protected]
2526 2607
Volleyball
Leif Vibild
[email protected]
Navn
Pyntning af borde
Volleyball
E-mail
Lørdag kl. 13.00 - 17.00
Telefon
Afdeling
Linda Guldberg
[email protected]
5025 6614
Håndbold
Gitte Christensen
[email protected]
2241 1503
Håndbold
Tina Nielsen
[email protected]
Rosa Højgaard
[email protected]
4089 0911
Unge Ældre
Birthe Pedersen
[email protected]
2019 2693
Unge Ældre
Lilian Vedel
[email protected]
2062 4923
Unge Ældre
8696 1685
Unge Ældre
Navn
Ruth Pedersen
Fodbold
Vivi Sørensen
[email protected]
2672 1027
MVI
Lisbet Provstgaard
[email protected]
2672 1027
MVI
Marianne Bøving
[email protected]
2672 1027
MVI
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
20
Lørdag
Hal B. Oktoberfest - Gulvet
Teamchef:
Bo Andersen
[email protected]
6024 7537
MVI
Vagtbeskrivelse:
Her beskrives arbejdsopgaverne i kort form.
• Der skal løbende køres/hentes service og glas i opvasken i Hal B
• Fast personale i opvasken i Hal B.
• Opsætning, opfyldning og nedtagning af buffeten
• Afrydning af borde
• Evt. kortvarigt hjælp i opvasken
Efter vagtens afslutning, må du gerne hjælpe i baren, hvis der er behov.
Opvask
E-mail
Navn
Telefon
Kl. 19:00-23:00
Afdeling
Tommy Schaiffel-Nielsen
[email protected]
8696 2675
Gymnastik
Wenqian Zhang Jensen
[email protected]
5275 6631
Gymnastik
Buffeten og afrydning
E-mail
Navn
Telefon
Kl. 18:00-22:00
Afdeling
Helle Bendixen
[email protected]
2029-9155
Gymnastik
Klaus Bendixen
[email protected]
6020-4546
Gymnastik
Helle Dohn
[email protected]
2660 0264
Håndbold
Torben Dohn
[email protected]
2388 0299
Håndbold
Lene Kalmaier (Mette Lysholt)
[email protected]
8696 8284
Badminton
Rene Kalmaier (Mette Lysholt) [email protected]
8696 8284
Badminton
Tina Nielsen
[email protected]
Fodbold
Rasmus Bendixen
[email protected]
Gymnastik
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
21
Lørdag kl. 18.00 – 03.00
Hal B. Oktoberfest - baren
Teamchef:
Helle Vinkler
(Eller når der er ryddet op)
[email protected]
2223 8004
Løb & Motion
Vagtbeskrivelse:
Indgang, garderobe og salg af drikkevarer i Hal B fra to barer
På grund af den lange vagt, må to personer gerne dele vagten efter aftale med Helle Vinkler.
Bank:
Lørdag fra kl. 11:00 – 18:00 Lisbeth Bentdsen – 8696 8007 – [email protected]
Lørdag fra kl. 18:00 – til lukket Annette Skov Andersen 8696 2270,
Navn
E-mail
Telefon
Afdeling
Hanne Jensen
[email protected]
2324 5697
Gymnastik
Jesper Nørgaard
[email protected]
2014 7813
Gymnastik
Søren Lundgaard
[email protected]
5051 3133
Gymnastik
Brian Højgaard
[email protected]
2814 9236
Håndbold
Kenneth Sindberg Jensen
[email protected]
5344 5555
Håndbold
Claus Arve
[email protected],
2322 7263
Håndbold
Maria Kjær
[email protected]
2870 8069
Håndbold
Kennet Kjær
[email protected]
5125 6662
Håndbold
Peter Vindskov Schøler
[email protected]
2424 4625
Løb & Motion
Jørn Fogh
[email protected]
5219 4696
Løb & Motion
Jan Hermansen
[email protected]
2218 4852
Løb & Motion
Mette Lysholt Nielsen
[email protected]
8696 8284
Badminton
Henrik Nielsen
[email protected]
8696 8284
Badminton
Poul Møller Jensen
[email protected]
8696 9144
Badminton
Hanne Nielsen
[email protected]
5074 3951
Badminton
Carsten Østergård
[email protected]
2360 9344
Fodbold
Kasper Kryger
[email protected]
2921 3620
Fodbold
Lone Boye
[email protected]
Christian Brath Laursen
[email protected]
2245 7953
Fodbold
Henrik Sparre
[email protected]
2335 0590
Svømning
Ari Sparre
[email protected]
Claus Kaa Bach
[email protected]
Rosa Pedersen
[email protected]
Pia Bredahl
[email protected]
Hestemarked 5-8. september 2013.
Fodbold
Svømning
2445 4504
Svømning
Svømning
4051 2516
Svømning
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
22
Lørdag kl.18.00 – 03.00
Forsyning
Teamchef:
Niels Erik Pedersen
[email protected] MVI
Vagtbeskrivelse:
Oprydning i kølevogn ved hal B samt opsyn med øl anlæg samt kølevogne mm bag hal B.
Sørge for forsyninger til Hestestalden efter behov.
Navn
E-mail
Frederikke Pedersen
[email protected]
Telefon
Afdeling
MVI
Af hensyn til sikkerhed og politiets spritkontroller - altid 100 % alkoholfrie chauffører!
Mødested: Køletraileren bag Hal B
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
23
Søndag kl. 8.45 – 16.00
Køkken
Teamchef:
Teamchef:
Vagtbeskrivelse:
Navn
E-mail
Telefon
Afdeling
Denne vagt er slettet
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
24
Søndag kl. 9.00 – 14.00
Køkken / Sildebord
Teamchef:
Jytte Rewitz
[email protected]
6077 5509
Fodbold
Telefon
Afdeling
Vagtbeskrivelse:
Sildebord
Navn
E-mail
Gert Rewitz
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vivi Sørensen
Marianne Bøving
Gitte Skødt Jensen
Fodbold
8696 1027
Fodbold
Fodbold
Fodbold
Mødested: Hal B
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
25
Søndag
Hestestalden, servering
Teamchef:
Annette With
[email protected]
2066 9965
MVI
Vagtbeskrivelse:
Feje gulvet efter aftenens fest i Hestestalden. Salg af drikkevarer fra Hestestalden og
efterfølgende oprydning i teltet.
Mødested: Baren i Hestestalden
Baren
kl. 11.00 – 15.00
Afdeling
Navn
E-mail
Telefon
Carsten Eis Jørgensen
[email protected]
2259 3467
Håndbold
Judi Sørensen
[email protected]
4040 3370
Håndbold
Eva Kornbeck
[email protected]
Svømning
Inger Skov
[email protected]
Svømning
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
26
Søndag kl. 15.00 – 18:30
(Eller når der er ryddet op)
Hestestalden, servering og oprydning
Teamchef:
Annette With
[email protected]
2066 9965
Vagtbeskrivelse:
Salg af drikkevarer fra Hestestalden og efterfølgende oprydning i teltet.
Mødested: Baren i Hestestalden
Baren
kl. 15.00 – 18.30
Afdeling
Navn
E-mail
Telefon
Charlotte Smed
[email protected],
2299 5496
Håndbold
Søren Smed
[email protected]
5081 1188
Håndbold
Lotte Strøier
[email protected]
Svømning
Pernille Tandrup Christensen
[email protected]
Svømning
Brandslukningsudstyr skal afleveres i kontoret i Hal B ved vagtens afslutning
,
,,
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
27
Søndag kl. 8:30 – 13.30
Hal B, søndag
Teamchef:
Jørn Rose
[email protected]
2311 2453
Fodbold
Vagtbeskrivelse:
Salg af drikkevarer og servering i Hal B samt opstilling af borde
Alle møder ind på vagten kl. 8:30.
Jan Laborn og Jørgen Sørensen bedes hjælpe Kandis med opsætning af instrumenter fra kl.
10:30.
Navn
E-mail
Torben Sørensen
[email protected]
Jørn Rose
Torben Mikkelsen
Jørn Rose
Lise-Lotte Nielsen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Flemming Sørensen
[email protected]
Jørn Rose
Richard Jensen
Telefon
Jørgen Sørensen
Jan Laborn
Afdeling
Jørn Rose
Jørn Rose
Morten Vinther
[email protected]
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
28
Søndag kl. 11.00 – 18.30
(Eller når der er ryddet op)
Hal B. Kandis
Teamchef:
Niels Hemmingsen
[email protected]
4010 8237
Fodbold
Vagtbeskrivelse:
Salg, servering, billet salg og oprydning i Hal B:
Niels bedes være klar med 4 personer til billet salg kl. 11
To personer bedes hjælpe Kandis med at køre musikudstyr ud i deres bil. Dette aftales med
teamchef Niels Hemmingsen
11:00 Bank: Lars Andersen – 2741 3434 – mail: [email protected]
Navn
E-mail
Telefon
Afdeling
Henrik Stahl
[email protected]
Mette Hoeck Klausen
[email protected]
4057 6903
Fodbold
Jørgen Nielsen
[email protected]
2067 8373
Fodbold
Kalle nielsen
[email protected]
2257 6618
Fodbold
Ole Thomsen
[email protected]
2095 7208
Fodbold
Bettina Hansen
[email protected]
2095 7208
Fodbold
Kalle Nielsen
[email protected]
2557 6618
Fodbold
Visti Lyngaae
[email protected]
2940-8187
Gymnastik
Zilas Lindstrøm,
[email protected]
2421 6434
Gymnastik
Lene Rindom
[email protected]
2267 5714
Gymnastik
Inger Bæk
[email protected]
8696 3776
Badminton
Hanne Nielsen
[email protected]
5074 3951
Badminton
Egon Jørgensen
[email protected]
8696 9123
Badminton
Bent Krogh
[email protected]l.com
6167 3659
Badminton
Marianne Rosenbeck
[email protected]
2237 4422
Badminton
MVI
Alle hjælpere møder i Idrætscenterets cafeteria kl.11.00
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
29
Søndag kl. 14.00 – 18.00
Køkken opvask og rengøring
Teamchef:
Grethe Pedersen
[email protected]
4062 3000
Karate
Vagtbeskrivelse:
Opvask/rengøring i køkkenet.
Navn
Telefon
E-mail
Afdeling
Berit Dalby
[email protected]
2346 8480
Grethe Pedersen
Gitte Fejer
[email protected]
2781 4027
Håndbold
Dorthe Rask
[email protected]
2897 0433
Håndbold
Mødested: I køkkenet i Hal B
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
30
Søndag kl. 8.30 – 13.00
Forsyning, søndag
Teamchef:
Poul Jørgensen
[email protected]
8696 1764
Morten Vinther
Telefon
Afdeling
2086 3866
Fodbold
Vagtbeskrivelse:
Forsyninger til Vandtruget, Hestestalden, ølvogne og Hal B
Navn
E-mail
Hart Sørensen
Anders Nielsen
Hestemarked 5-8. september 2013.
Fodbold
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
31
Søndag kl. 12.30 – 18.30
(Eller når der er ryddet op)
Forsyning, søndag
Teamchef:
Kurt Christensen
[email protected]
4018 4127
HGF
Vagtbeskrivelse:
Forsyninger til Vandtruget, Hestestalden, ølvogne og Hal B, samt oprydning, når der lukkes ned
Navn
Telefon
Brev udleveres af
Ivan M. Nielsen
[email protected]
2220 5722
Kurt Christensen
Christian Drivsholm
[email protected]
7220 1380
Kurt Christensen
Jørgen Hansen
2263 1450
Kurt Christensen
Preben Pedersen
2475 7233
Kurt Christensen
2030 2140
Kurt Christensen
8696 6230
Kurt Christensen
Carsten Georgsen
[email protected]
Jørgen Sørensen
Af hensyn til sikkerhed og politiets spritkontroller - altid 100 % alkoholfrie chauffører!
Mødested: Ved forsyningstrailer bag Hal B
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
32
Søndag
Servering i Vandtruget og ølvogne
Teamchef:
Leif Andersen
[email protected]
2098 9045
Badminton
Vagtbeskrivelse:
Salg af drikkevarer i Vandtruget og øl ogne.
Rundstykker i Vandtruget
E-mail
Navn
Telefon
kl. 07.00 - 11.00
Afdeling
Inge Jørgensen
[email protected]
2720 5071
Håndbold
Rie Rasmussen
[email protected]
4036 6820
Gymnastik
Grethe Rasmussen
[email protected]
Servering i Vandtruget
Navn
E-mail
4013 9576
Telefon
Håndbold
kl. 8.00 - 13.00
Afdeling
Morten Vinther
[email protected]
5152 6380
Fodbold
Niels Salhøj
2917 0562
Navn
[email protected]
Vandtruget
E-mail
Telefon
Inger Kyhn
(Leif Andersen)
2098 9045
Badminton
Anita Svenningsen
[email protected]
2065 7460
Badminton
Ulla Fiil Brønnum
[email protected]
6177 1303
Badminton
Frede Madsen
[email protected]
Ølvogn ved kræmmerne (branddammen)
E-mail
Navn
Flemming Drachmann
Badminton
kl.11.00 - 17.00
Afdeling
Fodbold
4048 3541
[email protected]
Ølvogn ved Hestestalden
E-mail
Navn
Telefon
[email protected]
Alf Rasmussen
Erik Stisen
2085 7015
Fodbold
kl. 13.00 - 18.00
Afdeling
2263 1527
Telefon
Fodbold
Fodbold
kl. 09.45 - 15.00
Afdeling
Eva Sørensen
[email protected]
8696 9304
Fodbold
Michael B Nielsen
[email protected]
2067 2223
Fodbold
Anette Nielsen
[email protected]
2067 2223
Fodbold
Sidste vagthold skal selv sørge for at lukke,
samt sørge for at brandslukningsudstyr og glas kommer retur til Hal B
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013
Vagt nr.
33
Søndag kl. 18.00 – 21.00
Nedtagning borde + stole
Teamchef:
Torben Sørensen
8696 2277 / 2818 5577
[email protected]
Fodbold
Vagtbeskrivelse:
Aftørring og indsamling af stole og borde + affald i Vandtruget og Hestestalden.
Ølvogne flyttes til P-plads foran Hal A.
Navn
E-mail
Telefon
Afdeling
Allan J Sørensen
[email protected]
Anders Kruse-Hansen
[email protected]
2261 1470
Badminton
Karl Møgelbjerg
[email protected]
8696 9012
Badminton
John Waltoft
[email protected]
2345 1372
Svømning
Mogens Tradsborg
[email protected]
2221 5338
Svømning
Fodbold
HUSK:
Torben bedes sørge for forplejning.
Hestemarked 5-8. september 2013.
Morten Vinther, udgave 05-09-2013