INSTRUKCJA OBSłUGI

Global økonomi
For dig der har lyst til:
• at få indblik i internationale virksomheders vilkår og muligheder
• at arbejde med globale problemstillinger inden for virksomhedsledelse, globale strategier, kommunikation, marketing og kulturforståelse
• at opnå forståelse for forskellige kulturer og blive i stand til at færdes i disse
Fag på Global økonomi:
Vi tilbyder dig:
Enbredgymnasialuddannelse,dergiverdigdetbedste
udgangspunktfordinkarriere,uansetomduvælger
envideregåendeuddannelseellergårdirekteudierhvervslivet.Enuddannelse,dervekslermellemteoriog
praksis.Herkommerdutilatarbejdemedprojekterog
fårkontaktmedorganisationerogvirksomheder,
derarbejderinternationalt.
Global økonomi er en studieretning for dig, der er interesseret i økonomi og forskellige kulturer i den globale
verden.
I Risskov er denne studieretning planlagt med en 4
ugers studietur til Australien. Du skal forvente, at turen
koster ca. 28.000 kr.
Studieretningsfag:
• International økonomi
• Afsætning
• Kulturforståelse
A
A
B
Obligatoriske fag:
• Dansk
• Engelsk
• 2. fremmedsprog
• Samtidshistorie
• Virksomhedsøkonomi
• Matematik
• Erhvervsret
• Samfundsfag
A
A
A/B
B
B
C
C
C
Har du spørgsmål?
Kontakt skolens studievejledere:
Vejlby Centervej
Martin Rix
Sus Storgaard
Henrik Wiwe-Mortensen
Telefon: 89 36 38 00
E-mail: [email protected]
Viemosevej
Viborgvej
Ebbe Knudsen
Anette Dalskov
Telefon: 89 36 38 50
E-mail: [email protected]
HHX - Vi åbner døren til verden
AnnetteDüring
Ditte Falbe-Hansen
MortenJupinHaase
NilsBovbjergSchrøder
Telefon: 89 36 34 50
E-mail: [email protected]
www.aabc.dk