PRÆSTEBRO _- l DET FRI SKT. HANS

Ugebrev - uge 49
Lørdag d. 30/11 kl. 8.00 – 12.00
Fredag d. 13/12 kl. 8.05
Fredag d. 20/12
Juleklippedag - skoledag
Luciaoptog + åben morgensamling
Sidste skoledag inden juleferie
m/ bl.a. juleafslutning i kirken
'I december solen kæmper - for at vinde frem.
Men jeg nynner m m m og glæder mig til jul.’
En enkel tekst, der har stor sandhedsværdi, når børnene og vi andre
synger sangen.
Vi er tæt på årets hyggeligste måned – julemåneden, og der er mange
juletraditioner som f.eks.: juleklippe-dagen, juletræskalender, masser af
julesange, Lucia-optog, nisserier på lærerværelset, nisserier i klasserne,
julehistorien til fortælling, sidste skoledag inden ferien med kirkegang,
hygge i klasserne osv., osv.
I dag havde vi åben morgensang med brød, og her var der generalprøve
for det store ’Lille kor’, som består af alle børn fra bh.kl. – 5. kl.
De skal synge sangen ’I december’ i kirken i morgen, så det var godt at
prøve at stå foran et publikum.
Efter åben morgensamling var der to timers julehygge i klasserne, der
blev pyntet op til den store julemedalje. Så er der noget julet, når vi har
’juleklippedag’ i morgen.
4.-5. kl. tyvstartede i går med at pynte deres klasse, da de har været på
tur i dag til Lindholm Høje sammen med Nanna og Jens.
I må godt vide, at det er et helt nyt udvalg, som står for forberedelserne
til årets juleklippedag, og vi er spændt på, om vi kan leve op til tidligere
tiders succeser. Er der nu bestilt nok gran, karton, ler etc.?
I den forbindelse er der grund til at sige TAK til de mange, der allerede
har hjulpet med at skaffe ting og sager til dagen!
Der er åbenbart også nisser på spil.
Margrethe blev i al fald MEGET GLAD forleden, da der udenfor skolen
stod to kasser med forskellige juleting i. Bl.a. nogle sjældne forme til gips
og sæbe. Det er forme, som hun forgæves har ledt efter i et års tid. Hun
skal bruge dem i billedkunst. Nu stod de der pludselig. Der var også
akvarelpapir og farver i kasserne. Fine ting, som ellers koster mange
penge.
TAK til den anonyme giver. Julestemningen er sikret hos
billedkunstlærerne, og eleverne skal nok sætte pris på foræringerne!
Jeg tror ikke det er et udslag af julestemning og trang til at forære ting
væk, at vi (allerede) igen har en pænt stor samling af glemt tøj og glemte
sko, som tilhører jeres børn. Det vil alt sammen blive lagt frem i
omklædningsrummet i morgen – til juleklippedagen. Gå venligst ned og
tjek, om I genkender noget af jeres.
Gregers Krabbe Friskolen
Haverslevvej 107
Aarestrup
9520 Skørping
Tlf. 98 37 33 55
[email protected]
www.gregerskrabbefriskolen.dk
I denne og næste uge har vi gang i uddannelsen af 9 legeguides.
De bliver trænet grundigt, så de fremover kan være med til at forbedre
legeklimaet blandt eleverne, så alle kommer med i et legefællesskab,
hvis de ønsker det.
Vores elever er ikke mere fromme end andre skolers skolebørn, men vi
har chancen for, at de får en veludviklet forståelse for, at det er vigtigt
at kunne tænke på andre end sig selv. Det er vigtigt at være
opmærksom på andre, hvis men gerne vil være en del af et aktivt
fællesskab.
En god skole, eller en god familie for den sags skyld, bliver jo ikke
skabt af sig selv. Der skal vilje, kærlighed og lyst til, og nogle gange er
det også bare hårdt arbejde.
Legeguiderne kan være med til at leg og bevægelse bliver en mere
naturlig del af flere børns skoledag. Det er meget værdifuldt.
’Guiderne’ er også blevet inviteret ind i Krabben, hvor de på skift vil stå
for nogle aktiviteter 2-3 eftermiddage om ugen.
Gregers Krabbe Friskolen
Haverslevvej 107
Aarestrup
9520 Skørping
Tlf. 98 37 33 55
[email protected]
www.gregerskrabbefriskolen.dk
Vi har det rigtig godt på skolen, men vi er også bevidste om, at der i
nogle klasser er brug for ekstra opmærksomhed på, at få alle til at trives
godt. Det arbejder vi på bl.a. ved at lave ’trivlsessamtaler’.
Vi har også ’trivsel’ på som hovedpunkt til vores næste aftenmedarbejdermøde, der finder sted onsdag lige før juleferien.
Det er godt nok tæt på jul, men som en af lærerne sagde, da vi lagde
datoen fast: ”Så kan vi gå i juleferien og tænke over, hvad vi kan gøre for
at øge trivslen, når vi / skolen starter igen til januar!”
Jeg synes, det er dejligt, at medarbejderne er så dedikerede, at de vil
bruge ferietid til den slags overvejelser!
Til slut en melding fra kontoret: Der er to betalingsdatoer for de udsendte
skolepenge-opkrævninger: 5. dec. for novemberopkrævningen og 10.
dec. for decemberopkrævningen.
Det er nødvendigt at skille de to indbetalinger ad - af tekniske grunde.
Men I må gerne betale dem samtidigt :-)
Vi ses til ’Juleklip’, og bagefter må I have en
rigtig god weekend!
De bedste hilsner fra os på Gregers Krabbe Friskolen
Palle S. Fogh
Skoleleder
Hold 4
Karin Dalsgaard Hansen
2096 1673
[email protected]
Christian 9. kl.
Philip bh.kl., Gustav 2. kl. og Magnus 5. kl.
Peter 9. kl.
Alexander bh.kl.
Magne 6. kl.
Uge
49