ProtecFruit: Beskyttet produktion af økologiske æbler og

SFO Grønnemose
Velkomstfolder
SFO GRØNNEMOSE
GRØNNEMOSE SKOLE
SKOLESVINGET 8
2860 SØBORG
TLF:NR.:
Henning:
Kontor:
0/1. kl. afdeling
2/3. kl. afdeling
39573243
39573244
39573245
39573226
Personale og ledelse.
Henning Neerskov er leder, afdelingslederne er Tommy Jensen,
Marianne Larsen og Lars Bjergstad.
Der er 25 pædagoger ansat og der er altid 2 eller 3 studerende i huset.
ÅBNINGSTIDER
Mandag – Torsdag:
Fredag:
7.00
13.00
7.00
13.00
-
8.10
17.00
8.10
16.30
SFO GRØNNEMOSE ER LUKKET:
Mellem jul og nytår.
St. Bededag.
1 Maj.
Kr. Himmelfart og fredagen efter.
2. Pinsedag.
5. Juni.
Uge 30.
VELKOMMEN
Velkommen til SFO GRØNNEMOSE på GRØNNEMOSE SKOLE.
Med denne folder håber vi at kunne give svar på de spørgsmål, I som
forældre naturligvis har. Vi håber I sammen med jeres barn vil få nogle
gode og spændende år her på SFO’en.
GARDEROBEPLADS
Alle børn har deres egen garderobeplads Det er vigtigt og en god idé
med navn i tøj og sutsko, ligesom det er en god idé at have skiftetøj,
indesko/sutsko og badetøj liggende i garderoben.
IDRÆTS PROFIL SKOLE OG SFO.
Grønnemose skole er en idrætsprofil skole, for SFOen betyder det at vi,
udover de mange aktiviteter vi ellers tilbyder, har særlig fokus på
bevægelse og idræts aktiviteter.
JUNI OG NYE BØRN:
Den 3. juni starter de nye børn, de
mødes hver formiddag i juni.
Vi har lavet et program, så børnene
hurtigt lærer stedet at kende og kommer
til at føle sig hjemme.
Kl. 9.30 holder vi samling hvor vi
dagligt åbner skattekister som børnene
har med fra børnehaverne.
Kl. 11.30 holder vi samling og spiser medbragte madpakker. Husk også
drikkedunk.
Kl. 14.30-15 holder vi eftermiddags samling, hvor børnene får lidt frugt.
I løbet af måneden vil børnene blive præsenteret for alle SFO’ens
medarbejdere.
PÅ SKOLEFRIDAGE
Børnene skal møde senest kl. 10.00, da vi ofte tager på ture ud af huset.
Vi er hjemme ca. kl. 16.00 med mindre I hører andet.
På skolefridage skal alle børn medbringe:
 En lille rygsæk, der er velegnet til at tage med på tur
 Mad og drikke til hele dagen.
 Påklædning i forhold til vejrudsigt.
 Der er en god idé at have badetøj liggende på SFO
FORÆLDRESAMTALER
Vi holder årligt forældresamtaler, sammen med skolen, hvor vi i
fællesskab taler om, hvordan det går jeres barn.
SOLCREME
Børnene har solcreme på hjemmefra, vi sørger for at de får solcreme i
løbet af dagen.
FRUGT
Der bliver dagligt serveret et let måltid mellem 14.30 og 15. Skolens
kantine sørger for at tilberede dette. Maden bliver serveret i cafeen ved
køkkenet.
FREMMØDEKONTROL - TABULEX
I forbindelse med fremmødekontrol, benytter vi os af et system kaldet
”Tabluex” – elektronisk afkrydsning.
Børnene trykker på en skærm og krydser sig ind og ud elektronisk.
I kan hente en app til android/iphone:
http://www.tabulex.dk/app-ipad-web-sms
Hvis der er noget der driller i opsætningen, kan I få hjælp fra support
siden:
http://tabulex.dk/sfoboern/foraeldre
For at sikre en kontrolleret pasning, skal barnet både bruge Tabulex og
sige goddag og farvel til en voksen. Vi udleverer ikke barnet til andre
end jer uden en særlig aftale. I kan, når barnet er blevet ældre, aftale
faste ”gå hjem tider”
ÅRGANGSTEAM.
Alle børn på SFO er en del af et årgangsteam, det betyder at det er de
sammen voksne der er omkring jeres børn hver dag, både i skole og på
SFO. Det er vigtigt for os at der er nærhed og tryghed i jeres børns
hverdag.
AKTIVITETSTEAM.
Udover at børnene er tilknyttet et årgangstrin, er det vigtigt at børnene
kan lave aktiviteter med hinanden på tværs af alderstrin, derfor har vi
fire aktivitetsteam:
Kreativt – Sport og bevægelse – Udeliv – Performans
De fire aktivitetsteam, som består af pædagogerne fra de forskellige
årgangs-team, vil løbende planlægge og tilbyde aktiviteter til børnene,
udover de daglige faste aktiviteter.
NYHEDSBREV
På forældreintranettet vil I kunne læse vigtig nyt fra SFOen. Her vil der
også være tilmeldinger til arrangementer, aktiviteter og ferier.
Ca. 1 gang om måneden vil der komme nyhedsbrev fra SFOen
Vi opfordrer til at I løbende holder jer orienteret på forældreintra.
FASTE AKTIVITETER
Af de faste ugentlige aktiviteter vi har på SFO Grønnemose kan nævnes:
Svømmehal/friluftsbad, sejlklub, skøjtehal, rollespil, boldhal/
gymnastiksale, kreative værksteder: Male, ler, sy, træ, bålplads,
computer og meget mere. Vi kan tage på spontane ture ud af huset og vil
være hjemme igen kl.16.00. Hvis vi er hjemme senere vil I få besked om
dette.