160311 crazy days og news 12 sider.indd

JORDLANDET
ORDSJÆLLAND
Holbæk.dk
–Sjællands hemmelige hjørne
2013
Indhold
til Holbæk
4 Velkommen
Welcome in Holbæk
Willkommen in Holbæk
6 Kulturoplevelser
Cultural events
Kulturerlebnisse
og gallerier
8 Kunst
Art and galleries
Kunst und Galerien
museer
10 Levende
Living museums
Holbæk
Erlebnismuseen
og forkælelse
12 Wellness
Wellness and spoiling yourself in general
Wellness und Verwöhnung
i naturen
14 Aktiv
Nature and outdoor activities
Hjalm
Aktiv in der Natur
om Isefjorden
16 Rundt
Around Isefjorden
Rund um den Isefjord
18 Orø
The island of Orø
Orø
20 Aktiviteter
Activities for kids and grown-ups
Aktivitäten für Kinder und Erwachsene
og parker
22 Haver
Gardens and parks
Parks und Gärten
24 Shopping
Shopping
Holbæk Gl. Havn · Foto: Ejlif R. jensen
Shoppen
Turistinformation
Holbæk Turistinformation er stedet,
hvor du kan hente inspiration og hjælp
til planlægning af din ferie i Holbæk. Vi
har brochuremateriale, cykelrutekort,
fiskekort, campingpas, gavekort og billetter til kulturelle arrangementer. Find
os på www.visitholbaek.dk
Touristinformation
Holbæk Turistinformation is the place
to be inspired and helped when planning your holiday in Holbæk. We offer
leaflet, cycling maps, fishing licences,
camping passes, gift vouchers and
2
tickets for cultural arrangements.
Visit us at www.visitholbaek.dk
Tourist Infomation
Die Tourist Information Holbæk ist der
Ort, wo Sie Inspiration und Hilfe finden, wenn Sie Ihren Urlaub in Holbæk
planen. Bei uns finden Sie Prospektmaterial, Radwanderkarten, Angelkarten,
Campinggpass, Geschenkgutscheine
und Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen. Sie finden uns auf www.
visitholbaek.dk
Turistinformation | Touristinformation | Tourist Information
26 Spisesteder
Where to eat
Restaurants und Cafés
28 Overnatning
Where to sleep
Übernachtung
30 Begivenheder
Events
Ereignisse
33 Annoncer
Ads
Anzeigen
47 Service
Various services
Service
Forside: Lyngholm landsted Foto: Emilie Lyngholm
Sommerfugl Foto: Torben Papillon
Udgivet af: Holbæk Turistinformation · Tlf: 5943 1131
Grafisk design og produktion: Centertryk A/S · Tlf: 5943 2039
ANDELSLANDSBYEN NYVANG
Oldvejen 25, 4300 Holbæk, Tel. 59 43 40 30,
www.andelslandsbyen.dk, Oldvejen 25, 4300 Holbæk
Andelslandsbyen
Nyvang
Andelslandsbyen Nyvang er et kulturhistorisk museum for hele familien, som levendegør andelstiden på landet (1870–1950)
med tidstypiske bygninger, landskab, husdyr, arbejdsmetoder og menneskers levevis
i hverdag og fest. Træd ind i en lyslevende
fortid bemandet med folk i datidens dragter i færd med de daglige gøremål. Oplev
lyden af smedens hammer, duften af kaffe
på husmandsstedet og mejeriets nykærnede smør. Brugsen og slagteren bugner
af gode varer og landbetjenten sørger for
ro og orden.
The Co-operative
Village Nyvang
is a cultural historical museum for the
whole family, which vitalizes the time
of co-operative society in the country(1870-1950), with typical buildings,
landscape, domestic animals, working
methods and the people in everyday life
and festivals. Experience a living past
with people in costumes of that time in
their everyday`s doings. Experience
the sound of the blacksmiths` hammer,
the smell of coffee at the smallholding
and the newly churned butter of the
dairy.
Das Dorf der
Genossenschaftsbewegung Nyvang
ist ein kulturgeschichtliches Museum für
die ganze Familie. Die Zeit auf dem Land
von 1870-1950 wird mit typischen Gebäuden, Haustieren und der Lebensweise
im Alltag und zu Festen lebendig. Hier
sind Leute in Kleidungen der damaligen Zeit mit alltäglichen Arbeiten
beschäftigt. Erleben Sie das Hämmern
des Schmiedes, den Duft des Kaffees
auf der Häuslerstelle und die frische
Butter der Molkerei. Der Konsumladen
und der Fleischerladen sind mit guten
Waren gefüllt.
Velkommen til Holbæk
Holbæk
Fjordstien
Velkommen
u kan cykle/vandre på 500 km
D
stiforløb.
Du kan gå på opdagelse på
Danmarks første lydguidede ø.
Du kan opleve 365 musik- og
teaterforestillinger om året.
Du kan udvide din horisont på 12
museer, kunstcentre og gallerier.
Du kan shoppe i Nordvestsjællands
hovedstad med over 200 butikker.
Du kan opleve en uspoleret turistdestination med stor autenticitet.
Ahlgade
Velkommen til dit nye feriemål!
4
Velkommen til Holbæk | Welcome in Holbæk | Willkommen in Holbæk
Welcome in Holbæk
Willkommen in Holbæk
olbæk.dk
Tuse Næs
Ahlgade · Foto: Ejlif R. jensen
Welcome in Holbæk
Y ou may walk or bike 500 kilometres of
paths and tracks.
You may explore the first audio-guided
island in Denmark.
You may experience 365 music or theatre performances a year.
You may broaden your horizons at 12
museums, art centres and galleries.
You may shop in the more than 200
shops in the regional capital of North
Western Zealand.
You may experience an unspoilt tourist
destination of great authenticity.
Willkommen in Holbæk
S ie können auf 500 km Fuß- und Radwegen radeln und wandern.
Sie können die erste audiogeführte Insel
Dänemarks entdecken.
Sie können jährlich 365 Musik- und
Theatervorstellungen erleben.
Sie können ihren Horizont in 12 Museen,
Kunstzentren und Galerien erweitern.
Sie können in der Hauptstadt Nordwestseelands in mehr als 200 Geschäften
shoppen.
Sie können eine unverdorbene touristische Oase mit großer Authentizität
er­leben.
Welcome in your new holiday destination!
Willkommen in ihrem neuen Urlaubs­ziel!
Velkommen til Holbæk | Welcome in Holbæk | Willkommen in Holbæk
5
Kulturoplevelser
Holbæk er rig på
kulturoplevelser!
Holbæk Teater opsætter nytænkende
teaterforestillinger. Teatret Fair Play
byder på professionelt og visuelt teater
for børn og unge og den Levende
Børnekultur viser forestillinger for børn
i skoleferierne. Kulturkasernen danner
rammen om et sprudlende lokalt
kulturliv med bl.a. teaterforestillinger
og kunstudstillinger. Er du mere til en
intim koncert med navne som Billy
Cross og Rasmus Nøhr og kolde fadøl,
er Holbæk Vandrerhjem stedet. På
regnfulde dage byder Kulturbiografen
Frysehuset dig indenfor til bløde sæder,
en god film og sprøde popcorn.
På www.nvsbilletten.dk kan du købe
billetter til en bred vifte af kulturoplevelser samt finde oplysninger om
salgssteder i Holbæk, Kalundborg og
Nykøbing Sjælland.
Find din næste kulturoplevelse på
www.kulturholbaek.dk eller spørg på
Holbæk Turist­information.
TEATRET FAIRPLAY
KURLTURBIOGRAFEN FRYSEHUSET
Tag på opdagelse i de Nordvestsjællandske middelalderkirker med nogen
af Danmarks ældste og fineste kalkmalerier. Pjecen kan købes på Holbæk
Turistinformation (pris DKK 39,00).
Holbæk is rich in
cultural experiences!
Holbæk Teater stages innovative performances. The theatre group Fair Play
offers professional and visual plays for
children and young people, and Den
Levende Børnekultur (“Living Children
Culture”) stages plays for children during school holidays. The former military
barracks, now Kulturkasernen, are
the home of a sparkling local cultural
TEATRET FAIRPLAY
6
Kulturoplevelser | Cultural events | Kulturerlebnisse
Cultural events
Kulturerlebniss
Holbæk ist reich an
kulturellen Erlebnis­
sen!
TUSE NÆS KUNSTHÅNDVÆRK
TEATRET FAIRPLAY
life, offering plays and art exhibitions.
If you prefer more intimate concerts
with cold draught beer and names like
Billy Cross or Rasmus Nøhr, Holbæk
Youth Hostel (“Vandrerhjemmet”)
is the place to go. On rainy days you
may want to sink into one of the soft
armchair of the local cinema, “Kulturbiografen Frysehuset”, and enjoy a
good film and a bucket of popcorn. At
www.nvsbilletten.dk you can buy tick-
ets for a wide range of cultural events
and find information about the five
ticket outlets in Holbæk, Kalundborg
and Nykøbing Sjælland. Find your next
cultural experience at www.kulturholbaek.dk or ask at Holbæk information.
Explore the medieval churches of North
Western Zealand and admire some of
Denmark´s oldest and finest murals.
Buy a leaflet at Holbæk Turistinformation (for 39 DKK).
Holbæks Theater inszeniert Vorstellungen zum Nachdenken, u.a. die populäre Vorstellung im Schloss ”Jeppe auf
Løvenborg”. Das Theater „Fair Play“
bietet professionelles und visuelles
Theater für Kinder und Jugendliche
und”Die Lebendige Kinderkultur” gibt
Vorstellungen für Kinder in den Schulferien. Die Kulturkaserne bildet den
Rahmen für ein lebendiges, heimisches
Kulturleben mit u.a. Theaterveranstaltungen und Kunstausstellungen.
Finden Sie eher Gefallen an einem
intimen Konzert mit Namen wie Billy
Cross und Rasmus Nøhr und kühlem
Bier vom Fass, dann ist Holbæks
Jugendherberge der richtige Ort für
Sie. An regnerischen Tagen bietet das
Kino”Kulturbiografen Frysehuset“
weiche Sessel, einen guten Film und
knusprige Popcorn.
Auf www.nvsbilletten.dk können Sie
Eintrittskarten für ein breites Angebot
an kulturellen Erlebnissen kaufen und
Informationen zu den 5 Verkaufsstellen
in Holbæk, Kalundborg und Nykøbing
Sjælland finden. Finden Sie Ihr nächstes Kulturerlebnis auf
www.kulturholbaek.dk oder fragen Sie
in der Tourist Information Holbæk.
Entdecken Sie die mittelalterlichen
Kirchen in Nordwestseeland, in denen
Sie einige der ältesten und schönsten
Kalkmalereien Dänemarks finden. Den
Prospekt können Sie in der Tourist
Information Holbæk kaufen (Preis DKK
39,00).
Kulturoplevelser | Cultural events | Kulturerlebnisse
7
Kunst og gallerier
Galleri Juel Verland ART
8
Kunst og gallerier | Art and galleries | Kunst und Galerien
Art and galleries
Kunst und Galerien
Art and galleries
Explore the world of arts at one of our
fascinating galleries or art centres.
Holbæk Kunstforening, the local art
association, offers changing exhibitions at Æglageret, featuring exciting
artists all year round. There is a garden
full of sculptures, Denmark´s only egg
museum and now and again a concert.
Galleri Juel Verland is an intimate gallery situated in Holbæk, offering art for
everyone. At Tuse Næs you will find the
handicraft of “Tuse Næs Kunsthåndværk”, offering alternating exhibitions
and arrangements in beautiful surroundings. There is a café and a shop
selling designer glass, ceramic wares
and textiles. Sølyst Centre for Arts and
Culture arranges exhibitions all year
round with both Danish and foreign
artists.
Æglageret
Sølyst
Kunst und Galerien
Entdecken Sie das Universum der
Kunst in unseren interessanten Galerien und Kunstzentren.
Holbæks Kunstverein – ”Æglageret”
hat das ganze Jahr wechselnde Ausstellungen mit spannenden Künstlern,
einen Skulpturgarten, Konzerte und
Dänemarks einziges Eiermuseum.
Galerie Juel Verland lädt Sie ein in eine
gemütliche und persönliche Galerie in
Holbæk, in der „Kunst für alle“ gezeigt
wird. Auf Tuse Næs finden Sie”Tuse
Næs Kunsthåndværk”, mit laufenden
Ausstellungen, Veranstaltungen und
ein Café in schöner Naturumgebung,
mitsamt einer Boutique mit u.a.
Designerwaren aus Glas, Keramik und
Textilien. Sølyst Zentrum für Kunst und
Kultur veranstaltet im Laufe des Jahres
Ausstellungen mit dänischen und
ausländischen Künstlern.
Kunst og gallerier
Gå på opdagelse i kunstens univers
på et af vores spændende gallerier og
kunstcentre.
Holbæk Kunstforening – Æglageret har skiftende udstillinger med
spændende kunstnere året rundt,
skulpturhave, koncerter og Danmarks
eneste ægmuseum. Galleri Juel Verland Art byder indenfor i et hyggeligt
og personligt galleri, hvor der vises
”kunst for alle”. På Tuse Næs finder
du ”Tuse Næs Kunsthåndværk” der
løbende har udstillinger, arrangementer og café i smukke naturomgivelser
samt en butik med bl.a. designervarer
i glas, keramik og tekstil.
Tuse Næs KUNSThåndværk
Kunst og gallerier | Art and galleries | Kunst und Galerien
9
Levende museer
Levende museer
I Holbæk finder du ingen støvede
museer. Andelslandsbyen Nyvang er
et levende kulturhistorisk museum
fra perioden 1870 – 1950, hvor
Andelsbevægelsen var på sit højeste. I
husmandsstedet kan du få en kaffetår
med Rich’s fra Madam Blå til lyden af
soens grynten i loen. I smedjen kan
du opleve den klingende lyd fra jernet,
når smeden svinger hammeren. Der
er i alt 23 forskellige huse og butikker, der rummer hver deres historie og
oplevelse fra Andelsbevægelsens tid.
Holbæk Museum er en ældre dame på
100 år med 13 enestående bygninger
fra 1600-1800 placeret midt i byen.
Museet byder på permanente og skiftende udstillinger, der udfordrer den
besøgendes sanser. Museet er også
for børn og tilbyder bl.a. træskojagt
og spændende tema familiesøndage.
Der arrangeres løbende byvandringer.
Besøg også Hempels Glasmuseum
der skaber en rejse i glaskunstens
verden fra oldtiden til moderne dansk
glaskunst.
Living museums
There are no dusty museums in Holbæk. The cooperative village Nyvang
is a living cultural historical museum
covering the period between 1870
and 1950, the heyday of the cooperative movement in Denmark. At the
smallholder´s you may enjoy an oldfashioned cup of war coffee from the
characteristic blue enamel coffeepot
“Madam Blå” while the sow grunts in
the pigsty. In the forge the blacksmith
swings his hammer and the clanging
of metal fills the room. All in all there
are 23 different houses and shops telling their own stories from the days of
the cooperative movement.
10
Andelslandsbyen Nyvang
Andelslandsbyen Nyvang
Levende museer | Living museums | Erlebnismuseen
Living museums
Erlebnismuseen
Erlebnismuseen
Hempel Glasmuseum
Holbæk Museum is a true centenarian with 13 unique buildings from the
17th, 18th and 19th centuries situated
in the centre of the town. The museum
offers permanent and changing exhibition challenging the visitor´s senses.
The museum is also very much for
kids, among other activities offering
so-called “clog searches” and exciting
family themes on Sundays. Please also
visit Hempels Glasmuseum, where you
are invited to undertake a journey into
the world of glass art, from ancient
times to the present.
In Holbæk finden Sie keine staubigen
Museen. Das Genossenschaftsdorf
Nyvang ist ein lebendiges, kulturhistorisches Museum aus der Periode 1870
– 1950, in der die Genossenschaftsbewegung ihren Höhepunkt hatte.
In dem kleinen Bauernhof können
Sie eine Tasse Kaffee genießen, wie
zu Uromas Zeiten. Sie trinken ihren
Kaffee, der in originalen Kaffeekannen
der Serie „Madam Blå“ gekocht wird,
zum Grunzen der Schweine im nahen
Schweinestall. In der Schmiede können
Sie erleben, wie der Schmied seinen
Hammer auf dem Eisen klingen lässt.
In dem Genossenschaftsdorf finden
Sie insgesamt 23 verschiedene Häuser
und Geschäfte, die alle ihre eigene
Geschichte aus der Genossenschaftszeit erzählen.
Holbæks Museum ist eine ältere, hundertjährige Dame mit 13 einzigartigen
Gebäuden aus der Zeit 1600 – 1800,
das Mitten in der Stadt Holbæk gelegen ist. Das Museum bietet permanente sowie wechselnde Ausstellungen
an, die die verschiedenen Sinne des
Besuchers herausfordern. Das Museum
ist auch für Kinder geeignet und
veranstaltet u.a. eine„Holzschuhjagt“
und spannende Familien-Thema Sonntage an. Stadtwanderungen werden
laufend angeboten. Besuchen Sie auch
Hempels Glasmuseum, das eine Reise
durch die Welt der Glaskunst anbietet,
die in der Vorzeit beginnt und sich bis
zur modernen dänischen Glaskunst
bewegt.
Holbæk Museum
Levende museer | Living museums | Erlebnismuseen
11
Wellness og forkælelse
Wellness og forkælelse
For mange er ferie indbegrebet af afslapning, forkælelse og tid til fordybelse.
En luksus vi også kan tilbyde dig på
din ferie i Holbæk. Tyrkisk bad byder på
en ægte hamam oplevelse bestående
af skum-massage på en forunderlig
blød seks-kantet marmorsten. Her
kan du også springe i et kar med 10
grader varmt kildevand eller i det lunere
udendørs trækar med den smukkeste
udsigt over Holbæk Fjord – her vil du
opleve vikingekulturen blandet med
den orientalske badekultur.
På FDM Holbæk Fjord Camping og Wellness bliver der sat fokus på dig og dit
velvære i deres wellness afdeling. Her
kan du nyde udsigten til den smukke
Holbæk Fjord fra en 37 grader varm
udendørs spapool. Prøv også deres
sauna, den opvarmede og overdækkede
swimmingpool eller en tur i massagestolen eller på massage briksen.
Tyrkisk Bad
Wellness and
spoiling yourself
in general
Many people consider the holidays the
very essence of relaxation, spending
quality time and spoiling themselves.
We can also offer you such luxuries
during your stay in Holbæk. The Turkish
bath provides a true hamam experience consisting of foam massage on a
strangely soft, hexagonal marble stone.
You may also slide into a vat filled
with 10 degrees warm – or cold! –
well water or into the somewhat more
comfortable water of wooden vats,
from which there is a spectacular view
of Holbæk Fjord – Viking culture mixed
with Oriental bathing culture.
FDM Holbæk Fjord Camping og Wellness
12
Wellness og forkælelse | Wellness and spoiling yourself in general | Wellness und Verwöhnung
At Holbæk Fjordcamping the visitor´s
well-being is in focus in the wellness rooms. Here you may also enjoy
the view of the beautiful fjord from
a 37 degrees outdoor spa pool. Do
not hesitate to try out the sauna,
the heated and covered swimming
pool, the massage chair or personal
massage.
Wellness and spoiling yourself in general
Wellness und Verwöhnung
Wellness und
Verwöhnung
Søbadet Venedig
TYRKISK BAD
Für viele sind Ferien gleichbedeutend
mit Entspannung, Verwöhnung und
Zeit, um sich persönlich zu vertiefen.
Diesen Luxus können wir Ihnen auch
während eines Urlaubs in Holbæk
anbieten. Das Türkische Bad ermöglicht ein echtes Hamam Erlebnis, das
aus einer Schaummassage auf dem
verwunderlich weichen sechskantigen
Marmorstein besteht. Hier können Sie
auch in eine mit 10 Grad kaltem oder
in eine mit behaglich warmem Quellwasser gefüllte Holzwanne steigen.
Von hier aus haben Sie eine wundervolle Aussicht über Holbæk Fjord und
Sie erleben ein interessantes Gemisch
aus Wikingerkultur und orientalischer
Badekultur. In der Wellness Abteilung
bei Holbæk Fjord Camping steht
Ihr Wohlbefinden im Zentrum. Hier
können Sie die schöne Aussicht über
Holbæk Fjord vom Außen gelegenen Spa Pool, der bis auf 37 Grad
erwärmt ist, genießen. Versuchen Sie
auch die Sauna, den beheizten und
überdachten Swimmingpool oder eine
Massage.
FDM Holbæk Fjord Camping og Wellness
Wellness og forkælelse | Wellness and spoiling yourself in general | Wellness und Verwöhnung
13
Aktiv i naturen
Aktiv i naturen
Holbæk Kommune byder på en perlerække af uventede naturoplevelser,
hvad enten du er på cykel, til fods
eller af sted med fiskestangen. Besøg
f.eks. Naturpark Åmosen og bliv ført
tilbage til vikingetiden og ind i dyrenes
univers med små filmsekvenser på
mobilguidede ruter. Snør vandreskoene
og bliv tryllebundet af den smukke
natur omkring Maglesø og de stejle
bakker ved Brorfelde Observartorium.
Tag på cykeltur i NOMA’s køkkenhave
– Lammefjorden – blandt gulerødder,
asparges og porrer. Hiv mobilen frem
og få mere viden om natur og kultur i
Ladegårdsskovene eller forkæl dig selv
med en fiskeoplevelse i uforstyrrede
omgivelser langs de smukke kyststrækninger.
Information og udvalgte brochurer kan
hentes på www.visitholbaek.dk eller
hos Holbæk Turistinformation.
Nature and outdoor
activites
Holbæk municipality offers a pearl
string of unexpected outdoor experiences, whether you are walking or
biking or airing your fishing rod. For
instance, you may visit Naturparken
Åmosen and be taken back to the Viking era and into the world of animals,
informed by small film sequences on
mobile guided routes.
Lace up your hiking shoes and be mesmerized by the beautiful landscapes of
Maglesø and the hills around Brorfelde
Astronomiske Center. Bike into the vast
kitchen garden of Lammefjorden with
all its carrots, asparagus and leeks. Get
more information about nature and
14
EriksHolm Skov
Aktiv i naturen | Nature and outdoor activities | Aktiv in der Natur
Nature and outdoor activities
Aktiv in der Natur
Aktiv in der Natur
Die Gemeinde Holbæk bietet eine
Reihe unerwarteter Erlebnisse in der
Natur, wenn Sie entweder zu Fuss,
mit dem Rad oder mit der Angelrute
unterwegs sind. Besuchen Sie z.B.
den Naturpark Åmosen, in dem
Sie, durch kurze Filmsequenzen auf
mobilgeführte Routen, in die Zeit der
Wikinger und das Universum der Tiere
geführt werden. Schnüren Sie die
Wanderstiefel und lassen Sie sich von
der schönen Natur um Maglesø und
die steilen Hügel bei Brorfeldes Astronomisk Center verzaubern. Machen
Sie eine Radtour und besuchen Sie
den Kräutergarten des weltberühmten
Michelinrestaurants NOMA – Lammefjorden – und radeln Sie durch Felder,
wo Karotten, Spargel und Porré angebaut werden. Benutzen Sie Ihr Handy,
um Ihr Wissen über Natur und Kultur
in Ladegårdskovene zu bereichern,
oder verwöhnen Sie sich mit einem
ungestörten Angelerlebnis entlang der
wunderschönen Küste. Informationen
und ausgewählte Prospekte finden Sie
auf www.visitholbaek.dk oder in der
Tourist Information Holbæk.
Strandparken
culture in the forests of Ladegården
via your mobile phone or spoil yourself
with a fishing trip along the undisturbed coasts.
Acquire information and leaflets at
www.visitholbaek.dk or at Holbæk
Turistinformation.
Maglesø
Anneberg VAndrehjem
Aktiv i naturen | Nature and outdoor activities | Aktiv in der Natur
15
Rundt om Isefjorden
Rundt om Isefjorden
Isefjorden byder på spændende op­
levelser både til lands og til vands.
Isefjorden bugter sig igennem fem
sjællandske kommuner og et sammenhængende stisystem – Fjordstien
giver naturglade cyklister og vandrere
mulighed for at komme i nærkontakt
med den smukke fjord. Fjordstien bindes sammen af fire færger og der kan
købes en rundtursbillet hos færgerne
eller på Holbæk Turistinformation.
Stop op ved et af de gode spiseog overnatningssteder og udforsk
de mange gallerier, kulturhuse og
oplevelsescentre. Oplev Isefjorden fra
vandsiden på rundture, lystfiskerture,
charter- og firmasejladser. Kommer du
selv sejlende, så benyt dig af de gode
forhold og den hyggelige atmosfære i
Holbæk Marina eller Holbæk Gl. havn.
Around Isefjorden
Isefjorden offers exciting experiences
both on and near the water. Five municipalities border on the fjord, and a
extended, connected system of tracks
and paths gives bikers and hikers all
chances of being close to the beautiful
fjord. Fjordstien, the Fjord Trail, is connected by four ferries – you may want
to buy a fjord pass on the ferries or at
Holbæk Turistinformation.
Make a stop at one of the good restaurants or inns and explore the many
galleries, culture houses and activity
centres. Experience Isefjorden coming
in from the water – take a round trip
or a fishing trip, or hire a boat for
yourself or your firm. If you arrive in
your own boat, do not hesitate to
make use of the excellent conditions
and the cosy atmosphere in Holbæk
Marina or the old harbour in Holbæk.
16
Turbåden Emma
Rundt om Isefjorden | Around Isefjorden | Rund um den Isefjord
Around Isefjorden
Rund um den Isefjord
Hundested
Rørvig
8
11
13
Sølager
Kulhuse
12
ISEFJORD
Orø
5
64 7 3
2 1
Nørrestænge Strand, Orø
9
10
Holbæk
Hammer
Bakke
Rund um den
Isefjord
Der Isefjord bietet spannende Erlebnisse zu Land und zu Wasser. Der Isefjord
schlängelt sich durch 5 Gemeinden
Seelands und ein zusammenhängendes System von Rad- und Wanderwegen ermöglicht Naturfreunden auf
dem Fahrrad oder zu Fuß den schönen
Fjord aus nächster Nähe zu erleben.
Der Rad- und Wanderweg wird durch
4 Fähren verknüpft und ein Rundfahrt
Ticket können Sie auf einer der Fähren
oder in der Tourist Information Holbæk
käuflich erwerben.
Machen Sie in einem der guten Speiserestaurants oder Übernachtungsorte
halt und erforschen Sie die vielen
Galerien, Kulturhäuser und Erlebniszentren. Erleben Sie den Isefjord
vom Wasser aus auf Rundfahrten,
Sportangelfahrten, Charter- oder
Firmensegeltörns. Kommen Sie selbst
mit dem Segelschiff, können Sie die
guten Verhältnisse und die gemütliche
Atmospäre im Yachthafen von Holbæk
oder im alten Hafen von Holbæk
genießen.
Audebo Pumpestation
Hjalm
Rundt om Isefjorden | Around Isefjorden | Rund um den Isefjord 17
Orø
Orø
Orø Camping- og hytteby
Orø Færgen
18
Orø | The island Orø | Orø
The island of Orø
Orø
solid hiking shoes – and your mobile
phone. OrØguiden offers you 33 information sites to be found along the 14
kilometres of rough track and its attractions. If the kids fancy a GPS treasure hunt, contact Orø Camping – here
visitors may also borrow fishing kayaks
and visit the little zoo of neighbouring
Orøstrand. The inn, Orø Kro, asks you
to relax and enjoy delicious foods and
the beautiful views from the rooms. If
you crave a café latte and the world´s
best organic cakes and cookies, visit
Marliese´s Farm Café. At the OrØKontor, the “office” of the island, there is
also a tourist information and bikes for
rent. www.oroe.dk
HOTEL Orø KRO
Orø
Marliese’s gårdcafé
Orø
Orø – Isefjordens perle er en naturskøn ø med sommeraktiviteter og
oplevelser for enhver smag. Tag én af
de to færger til Orø og udforsk den
grønne ø med et par gode vandresko –
og en mobiltelefon. OrØguiden tilbyder
information via 33 infostandere fordelt
på øens 14 km trampesti samt seværdigheder. Er børnene til gps-skattejagt,
så besøg Orø Cam­ping- og hytteby
– her kan gæster også låne fiskekajakker og besøge den nærtliggende mini
Zoo på Naturskolen ved Orø strand.
På Orø Kro indbydes der til hyggelig
afslapning med lækker mad og smuk
værelsesudsigt. Trænger du til en café
latte og verdens bedste økologiske
kager, så besøg Marliese’s Gårdcafé.
På OrøKontoret er der turistinformation og cykeludlejning:
www.oroe.dk
The Island of Orø
“The Pearl of Isefjorden” is situated in
a beautiful scenery, offering summer
activities and experiences for everybody. Use one of the two ferries from
either Holbæk or Hammer Bakke and
explore the green island with a pair of
Orø – Die Perle im Isefjord ist eine naturschöne Insel mit Sommeraktivi­täten
und Erlebnissen für jeden Geschmack.
Benutzen Sie eine der beiden Fähren
nach Orø und erforschen Sie die grüne
Insel mit einem Paar guten Wanderschuhen – und einem Handy. OrØguiden mit 33 Informationsposten, die
entlang der 14 km. langen Trampelpfade und den Sehenswürdigkeiten verteilt sind. Haben die Kinder Spass an
einer GPS-Schatzsuche, dann besuchen
Sie den Camping- und Hüttenplatz auf
Orø. Hier können Gäste Anglekajaks
ausleihen und den nahegelegenen
Tierpark Orøstrand besuchen. Im Orø
Kro lädt man Sie zur gemütlichen
Entspannung bei leckeren Mahlzeiten
und einer schönen Zimmeraussicht
ein. Haben Sie Bedürfnis nach einem
Caffé Latte oder den besten ökologischen Kuchen der Welt, dann sollten
Sie Marlieses Bauerncafé besuchen.
Im OrØkontor befindet sich die Tourist
Information und ein Fahrradverleih.
www.oroe.dk
Orø | The island Orø | Orø 19
Aktiviteter
Søbadet VENEDIG
Sommerland SJælland
Holbæk er stedet for legesyge sjæle.
Besøg Holbæk Go-Kart Land og prøv
kræfter med de hurtige karts – også
for børn. På Markedspladsen finder du
Danmarks farligste/mest udfordrende
legeplads med bl.a. skateboard og
parkourbane, som i vinterhalvåret
omdannes til en hyggelig udendørs
skøjtebane IsRosen. Gennem hele
sommeren kan du boltre dig med de
udendørs vandaktiviteter i Søbadet Venedig og tage del i de mange Blå-Flag
aktiviteter. Birkegårdens haver byder
bl.a. på et 30.000 m2 stort haveanlæg,
bondegårdens dyr og fire legepladser.
20
Aktiviteter | Activities | Aktivitäten
FDM Holbæk Fjord camping og wellness
Søkildegaard er gårdbutik, café og
mikrobryggeri der emmer af gode
smagsoplevelser, nærvær og autenti­
citet. Holbæk har desuden to velfungerende og udfordrende golfbaner
med storslåede udsigter og naturoplevelser. Hop på Regionstoget igennem
det smukke Nordvestsjælland og stop
ved Sommerland Sjælland der byder
på sjov for hele familien.
Holbæk welcomes playful souls. Visit
Holbæk Go-kart Land and have a go
at the fast karts – we also have karts
for children. You will find Denmark´s
Birkegårdens haver
Activities
Aktivitäten
FJORDEN
Holbæk Go-kart land · Foto: Torben Papillon
most dangerous/challenging playground at Markedspladsen, including
skateboard and parkour facilities – in
the winter, a part of the square is
transformed into an intimate outdoor
rink. All summer long you may gambol
in the outdoor water activities of
Søbadet Venedig, a public bath in the
fjord, and participate in the many Blue
Flag activities. Birkegården prides itself
of 30,000 square metres of gardens,
farm animals and four playgrounds.
Søkildegaard is a farm shop, café and
micro brewery emanating good taste
and smell, presence and authenticity.
Furthermore, Holbæk boasts two
excellent and challenging golf courses
commanding magnificent views and
nature experiences. Take the regional train from Holbæk to Nykøbing
Sjælland and make a stop-over at
Sommerland Sjælland, an amusement
park for the whole family.
Holbæk ist der Ort für verspielte
Seelen. Besuchen Sie Holbæk Gokart
Land und versuchen Sie sich mit den
schnellen Karts – auch für Kinder. Am
Markedsplads finden Sie den gefährlichsten/herausforderndsten Spielplatz
Dänemarks mit Skateboard und Parkour – im Winter verwandelt sich eine
Ecke des Platzes in eine gemütliche
Schlittschuhbahn. Im ganzen Sommer
können Sie sich mit Wasseraktivitäten
im Seebad Venedig vergnügen und
an den vielen ”Blå-Flag” Aktivitäten
teilnehmen. „Birkegårdens Haver“ ist
eine 30.000 m2 große Gartenanlage,
mit Tieren vom Bauernhof und 4 Spielplätzen. Søkildegaard ist ein Hofladen,
Café und Mikrobrauerei voller Atmosphäre, mit guten Geschmackserlebnissen, direktem Kontakt zum Kunden
und Authentizität. Holbæk besitzt
darüber hinaus zwei herausfordernde
Golfplätze mit großartiger Aussicht
und Naturerlebnissen. Steigen Sie in
die Regionalbahn ein und fahren Sie
durch das schöne Nordwestseeland,
das Spaß für die ganze Familie bietet.
Holbæk Golfklub
ISROSEN
Parker og haver
Parker og haver
Holbæk har mange »Grønne Oaser«
i form af opholdsvenlige parker
med god tilgængelighed, flere med
legepladser. Strandparken er anlagt i
romantisk havestil med eksotiske træer
og buske samt interessante skulpturer.
Parken ligger lige ned til Holbæk Fjord,
hvor man kan spadsere langs Fjordstien. Besøg også Apotekerhaven og
Bysøparken, der ligger sammen midt
i byen. Apotekerhaven har oprindelig
været nyttehave til Elefant Apoteket,
og fremstår med smukke lægeurtebede samt den genopførte Tepavillon.
Østre Anlæg er en af Holbæks ældste
parker, organisk udformet med en
central sø, der i gamle dage tjente som
vandingshul for dyrene. Lidt udenfor
Holbæk by ligger Fælleden – et 155
ha. stort naturområde med græsslette,
vandhuller samt en varieret flora og
fauna. I udkanten af Jyderup er Sølyst
slotspark placeret i et naturskønt
område, med direkte adgang til skov
og stisystemer rundt om den smukke
Skarresø.
Parks and gardens
Østre Anlæg
In Holbæk we pride ourselves of many
„green oases“ in the shape of friendly
and easily accessible parks, several of
them with playgrounds. Strandparken
was laid out in a typically Romantic
style with exotic trees and bushes
and captivating sculptures. Parken is
situated directly on Holbæk Fjord and
connected with the path system along
the fjord. Apotekerhaven and neighbouring Bysøparken, both in central
Holbæk, are also worth a visit.
Apotekerhaven was originally the
garden of Elefantapoteket, one of
Holbæk´s pharmacies – there are now
22
Parker og haver | Parks and gardens | Parks und Gärten
beautiful medical herb beds and the
re-built Tea Pavillion. Østre Anlæg is
one of Holbæk´s oldest parks, organically designed with a central pond
previously used as a watering hole
for farm animals. Just outside Holbæk
you will find Fælleden, the Common,
a 155 hectare area with grassy plains,
waterholes and a variety of plants and
wildlife. Outside the town of Jyderup,
the mansion of Sølyst is situated in a
picturesque area, with direct access to
the forest and the path system around
the beautiful lake Skarresø.
Parks and gardens
Parks und Gärten
Parks und Gärten
Strandparken
Holbæk hat viele ”grüne Oasen”
in Form von einladenden Parks mit
einfachem Zugang und mehrere
Spielplätzen. Der Strandpark ist im
romantischen Gartenstil mit exotischen Bäumen und Sträuchern und
interessanten Skulpturen angelegt.
Der Park liegt direkt am Holbæk Fjord,
wo man auf dem Fjordpfad spazieren kann. Besuchen Sie auch den
Apothekergarten und den Bysøpark,
die beide Mitten in der Stadt liegen.
„Apotekerhaven“ war ursprünglich
Nutzgarten der Elefant Apotheke
und zeigt sich heute mit schönen
Heilkräuterbeeten und dem wieder
aufgebauten Teepavillion. Østre
Anlæg ist einer der ältesten Parks in
Holbæk, organisch geformt mit einem
zentralen See, der früher als Wasserloch für Tiere gedient hat. Ein wenig
außerhalb Holbæks liegt „Fælleden”
– ein 155 Ha. großes Naturgebiet mit
Wiesen, Teichen und einer variierten
Flora und Fauna. Außerhalb Holbæks
in der Nähe von Jyderup, ist Sølyst
Schloßpark in einem naturschönen
Gebiet gelegen, mit direktem Zugang
zu Wald und angelegten Waldwegen
rund um den schönen Skarresø.
Bysøparken
Parker og haver | Parks and gardens | Parks und Gärten
23
Shopping
Shopping
Nordvestsjællands største købstad
og de mindre byer i kommunen har
et bredt udbud af både specialbutikker, butikskæder og gårdbutikker.
De hyggelige handelsgader i hjertet
af Holbæk skaber et perfekt afsæt
for en shoppedag med familien eller
vennerne. Besøg også de tre indkøbscentre og lad dig friste af de mange
gode tilbud.
Holbæk Gavekortet er den perfekte
gave og kan bruges i butikker. Det kan
købes på Holbæk Turistinformation og
på www.visitholbaek.dk
Shopping
The largest town in North Western
Zealand and the smaller towns in the
municipality offer a wide range of
retailers, shopping chains and farm
shops. The intimate shopping streets
in central Holbæk create a perfect
basis for shopping days with family
or friends. You may also choose to be
tempted by the many good offers in
our three shopping centres. The Holbæk Gift Voucher is the perfect
Liljehøj
MEtte K
24
Shopping | Shopping | Shoppen
Shopping
Shoppen
gift and can be used in shops. Purchase it at Holbæk Turistinformation or
at www.visitholbaek.dk
Shoppen
Nordwestseelands größte Einkaufsstadt und die kleineren Orte der
Gemeinde haben ein breites Angebot
an Spezialgeschäften, Einkaufszentren und Hofläden. Die gemütlichen
Einkaufsstrassen im Herzen Holbæks
bilden den perfekten Ausgangspunkt
für einen Tag, der dem Shoppen
zusammen mit Familie oder Freunden
gewidmet ist. Besuchen Sie auch die
drei Einkaufspassagen und lassen Sie
sich von den vielen guten Angeboten
verleiten.
Der Geschenkgutschein”Holbæk Gavekort” ist das perfekte Geschenk und
kann in Geschäften benutzt werden.
Sie können ihn in der Tourist Information Holbæk und auf www.visitholbaek.
dk kaufen.
TUse NÆS Kunsthåndværk
Open by Night
31. maj
3. august
30. august
www. centerholbaek.dk
Inspiration
Shopping | Shopping | Shoppen
25
Spisesteder
Spisesteder
Kroer, restauranter og caféer i Holbæk
by og omegn tilbyder kulinariske
oplevelser for enhver pengepung
baseret på lokale råvarer; f.eks.
”Isefjordens Guld” de verdensberømte
fjordrejer, Lammefjordens velrenommerede rodfrugter, asparges og
jordbær, hjemmebagte lækkerier samt
øl fremstillet på de lokale bryggerier.
Du kan også få veltilberedte bøffer og
mere eksotiske smagsoplevelser fra det
kinesiske og japanske køkken. Gennem
hele sommeren kan du nyde den
skønne udendørsstemning, der fylder
spisestederne i Holbæk og omegn.
Where to eat
Inns, restaurants and cafés in Holbæk
and its surroundings offer culinary
treats for every wallet based on local
produce, e.g. the famous fjord shrimps,
the excellent root vegetables from
Lammefjorden, asparagus, strawberries, homemade delicacies and beer
brewed at local micro breweries. You
may of course also choose a good
steak or the more exotic experiences
of the Chinese or Japanese cuisines.
Throughout the summer you will enjoy
the unparalleled outdoor atmosphere
characteristic of the eating places of
our region.
Hotel Orø Kro
26
Spisesteder | where to eat | Restaurants und Cafés
Where to eat
Restaurants und Cafés
Elmely Kro
Elmely Kro
Restaurants und
Cafés
Gasthäuser, Restaurants und Cafés
in Holbæk und Umgebung bieten
kulinarische Erlebnisse in allen Preisklassen auf der Basis von Erzeugnissen
aus dem Umland, z.B. ”Das Gold aus
dem Isefjord”, die weltberühmten
Fördekrabben, die ausgezeichneten
Karotten, Spargel und Erdbeeren vom
Lammefjord, selbstgebackene Leckereien und Bier aus den heimischen
Brauereien. Sie können auch fein
zubereitetete Steaks oder exotischere Geschmackserlebnisse aus der
Chinesischen oder Japanischen Küche
bekommen. Im Laufe des Sommers
können Sie die schöne Stimmung, die
die Restaurants und Cafés Holbæks
und Umgebung füllt, genießen.
REstaurant Suri
Vestersøen
REstaurant Suri
Spisesteder | where to eat | Restaurants und Cafés
27
Overnatning
Lyngholm Landsted
28
Overnatning | Where to sleep | Übernachtung
Where to sleep
Übernachtung
Overnatning
Bo skønt på én af Holbæks campingpladser, kroer, Bed & Breakfasts, hoteller eller vandrerhjem. Her er overnatningsmuligheder for enhver smag;
den børnevenlige eller naturskønne
campingplads, kæresteovernatning
med wellness tilbud, den autentiske
krostemning, Bed & Breakfast i naturskønne omgivelser eller velindrettede
hotel- og vandrerhjemsværelser med
fjordudsigt.
Holbæk vandreRhjem
Where to sleep
Vilcon Strandparken
Have a nice stay at one of Holbæk´s
camping sites or in one of the inns,
B&Bs, hotels or youth hostels. There is
every kind of lodging here – camping
for families and nature lovers, rooms
and wellness for the romantic couple,
authentic inn atmosphere, Bed &
Breakfast in the countryside or well
designed hotel or youth hostel rooms
with fjord views.
Übernachtung
Wohnen Sie schön auf einem der
Campingplätze, in Gasthäuserm,
B&B, Hotels oder Jugendherbergen
Holbæks. Hier gibt es Übernachtungsmöglichkeiten für jeden Geschmack;
den kinderfreundlichen und naturschönen Campingplatz, Übernachtung
mit Wellnessangebot für Liebespaare,
die authentische Gasthausatmosphäre, B&B in naturschöner Umgebung
oder wohl eingerichtete Hotel- und
Jugendherbergezimmer mit Aussicht
auf den Fjord.
Hotel HøjbySø
Holbæk vandrehjem
Overnatning | Where to sleep | Übernachtung
29
Begivenheder 2013
22. marts
Åbning af ny permanent udstilling
om Pottemagere i Holbæk.
Holbæk Museum www.holbmus.dk
26/3-27/3Påskeferieaktiviteter Holbæk Museum
www.holbmus.dk
31. martsPåskefrokost med totaloplevelse på
& 1. april Lyngholm Landsted
www.lyngholmlandsted.dk
7. aprilOmvisning på Bakkekammen 45.
Holbæk Museum www.holbmus.dk
11. aprilHåndarbejdscafé Holbæk Museum
www.holbmus.dk
13. aprilAdelslandsbyen Åbningsdag med
musik og optog gennem Holbæk by
www.andelslandsbyen.dk
14. aprilGudstjeneste i Sct. Stefans kirke
kl. 14.00 Andelslandsbyen Nyvang
www.andelslandsbyen.dk
21. aprilTjenestehunde i aktion Andelslandsbyen Nyvang www.andelslandsbyen.dk
23. aprilStrikkecafé på museet.
Tema: Nattrøjestjerner
Holbæk Museum www.holbmus.dk
28. aprilOmvisning på Bakkekammen 45
Holbæk Museum www.holbmus.dk
28. aprilSwapmeet. kl. 8 – 17 Andelslandsbyen
Nyvang www.andelslandsbyen.dk
4.–5. majAndelslandsbyen besættes
www.andelslandsbyen.dk
5. majSkovens dag: Holbæk Naturskole og
Kultur & Fritid, Holbæk Kommune
www.natur.holbaek.dk og
www.holbaeknaturskole.dk
12. majBroholmerskue Andelslandsbyen
Nyvang www.andelslandsbyen.dk
17.–19. majTræskibsfestival 2013 (Pinsestævne)
www.visitholbaek.dk
25.–26. majForårsfestival Andelslandsbyen Nyvang
www.andelslandsbyen.dk
26. majOmvisning på Bakkekammen 45
Holbæk Museum www.holbmus.dk
1.–2. juniKeltisk Festival og Skandinavisk
mesterskab for pipeband
www.andelslandsbyen.dk
2. juniÅben Ø: Orø dagen. For mere info og
program for dagen se www.oroe.dk
8.–9. juniZonen redder liv Veteranbiltræf
Biavlernes weekend
30
Begivenheder 2013 | Events 2013 | Ereignisse 2013
15.–16. juniSjov for børn. Sæbekasseløb søndag
kl.11.00 www.andelslandsbyen.dk
18.–23. juniTeater i Museumsgården. HDK opfører
traditionen tro Holberg i Museumsgården
30. juniSeniordans på Aktivitetspladsen
Andelslandsbyen Nyvang
www.andelslandsbyen.dk
30. JUNI – Kunstner-Uge 2013 6. JULI i Marliese’s Gårdcafé på Orø
www.marliesesgaardcafe.dk
JULI Vinsmagnings-Aftener
Koncert-Aftner i Marliese’s Gårdcafé på Orø. Se datoer.
www.marliesesgaardcafe.dk
JuliSommeraftener på Lyngholm Landsted,
Økologisk landbrug. Se datoer
www.lyngholmlandsted.dk
1. juli–Sommeraktiviteter for børn alle hver9. august dage Andelslandsbyen Nyvang
www.andelslandsbyen.dk
4.,11.,18., Kom til sjove sommerferieaktiviteter på
& 25. juli
museet! Holbæk Museum
www.holbmus.dk
7. juliTop Cup Andelslandsbyen Nyvang
www.andelslandsbyen.dk
22.–24. juliDa Danmark blev til…”: Vikinge- og
middelalderskibe + masser af aktivitet
på Orø www.visitholbaek.dk
www.kulturholbaek.dk
www.visitholbaek.dk
www.andelslandsbyen.dk
www.sidesporet.dk
www.elværket.dk
www.nvsbilletten.dk
www.het.dk
www.holbmus.dk
Events 2013
Ereignisse 2013
brorfelde
20.–21. juliSkak i Andelslandsbyen
www.andelslandsbyen.dk
27.–28. juli Smedetræf, Håndværkerdage på Glumsø Savværk
www.andelslandsbyen.dk
28. juliOmvisning på Bakkekammen 45
Holbæk Museum www.holbmus.dk
3. augustStor idrætsevent, på Ahlgade
www.visitholbaek.dk
3.–4. augustHest og hund Andelslandsbyen Nyvang
www.andelslandsbyen.dk
10. augustVestsjællands væve- og tekstilkreds i
Havestuerne. www.andelslandsbyen.dk
15.–18.Holbæk Middelalderdage,
august www.visitholbaek.dk
17.–18.Jægernes familieweekend
august Andelslandsbyen Nyvang
www.andelslandsbyen.dk
17.–18.Knabstrupperhestens 200 års
AUGUST
jubilæum, Dorthealyst
www.knabstrupperforeningen.dk
24. augustVeteranbiltræf Andelslandsbyen
Nyvang www.andelslandsbyen.dk
25. augustOmvisning på Bakkekammen 45
Holbæk Museum www.holbmus.dk
25. august–MC-Træf på Orø. For mere info og
1. SEPTEMBER program for dagen se www.oroe.dk
1. septemberTheselskab Holbæk Museum
www.holbmus.dk
7.–8. Det store
September Høstmarked Andelslandsbyen
Nyvang www.andelslandsbyen.dk
8. septemberNaturens dag: For mere info og
program for dagen se:
www.natur.holbaek.dk og
www.holbaeknaturskole.dk
21.–22.Pløjning med hest og veterantrak-­
september torer Andelslandsbyen Nyvang
www.andelslandsbyen.dk
27. septemberNat på museet. Oplev museet
medens mørket falder på. Der sker
mystiske og hyggelige ting i husene
Holbæk Museum www.holbmus.dk
5.–6. OktoberTuse Næs Æblefestival. se mere på
www.visitholbaek.dk
6. oktoberSwapmeet. Andelslandsbyen Nyvang
www.andelslandsbyen.dk
12.–13.I den gode smags tjeneste
OKTOBER
Andelslandsbyen Nyvang
www.andelslandsbyen.dk
14.–18.Efterårsferie - især for børn
OKTOBERwww.andelslandsbyen.dk,
www.holbmus.dk
www.visitholbaek.dk
19.–20.Herefordskue Andelslandsbyen
oktober Nyvang www.andelslandsbyen.dk
27. oktoberFamiliesøndag
vi markerer Halloween.
Holbæk Museum www.holbmus.dk
27. oktoberOmvisning på Bakkekammen 45
Holbæk Museum www.holbmus.dk
7. NOVEMBERHåndarbejdets dag. Holbæk Museum
www.holbmus.dk
23.–24.Det store julemarked AndelslandsNOVEMBER
byen Nyvang www.andelslandsbyen.dk
24. NOVEMBERÅbning af juleudstilling
Holbæk Museum www.holbmus.dk
24. NOVEMBEROmvisning på Bakkekammen 45
Holbæk Museum www.holbmus.dk
27.–28.Det store julemarked AndelslandsNOVEMEBER byen Nyvang www.andelslandsbyen.dk
30. NOVEMBER–Det store julemarked Andelslands1. DECEMBER byen Nyvang www.andelslandsbyen.dk
8. DECEMBERJulemarked uden plastik og nisser i
den hyggelige museumsgård. Holbæk
Museum www.holbmus.dk
8.,14.,15.Julefrokost med juledrys og oplevelse
DECEMBER
på Lyngholm Landsted.
www.lyngholmlandsted.dk
Begivenheder
Træskibsfestival i Pinsen - 17. – 19. maj 2013
Holbæk Havn “anno 1900” danner rammen om en unik oplevelse
for hele familien, når 60-80 træskibe lægger til kaj: Markedsplads,
teater, maritimt håndværk, sejlture på fjorden, gøgl og gejl, regatta,
havkajak, fjordsvømning, variete, havneknejper, musik, cykeltrial,
parkour, dykning, autentiske madoplevelser, sandlotte og meget
andet. Læs mere mere på visitholbaek.dk.
Wooden Boat Festival May 17 – 19, 2013
Holbæk Harbour “year 1900” is the setting for a unique experience
for the whole family when 60-80 wooden ships dock in Holbæk Harbor. Featuring a marketplace, theater productions, maritime crafts,
boat trips on the fjord, entertainment and music, a regatta, sea
kayaking, swimming in the fjord, a harbor pub, parkour, mountain
biking, diving, authentic dining experiences, sand castles and much
more. Read more on www.visitholbaek.dk.
Festival der Holzschiffe Pfingsten 2013 – 17.–19. Mai
Der Holbækker Hafen „Anno 1900“ bildet Kulisse für ein einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie, wenn 60-80 Holzschiffe am Kai
anlegen: Markt, Theater, maritimes Handwerk, Segeltörns auf dem
Fjord, Spaß und Gaukeleien, Regatta, Hochseekajak, Schwimmen im
Fjord, Varieté, Hafenkneipen, Musik, Bike Trial, Parkour, Leuchtfeuer,
authentische Essenserlebnisse, Sandburgen und vieles mehr. Mehr
auf www.visitholbaek.dk.
Knabstrupperhestens 200 års jubilæum
Masser af festligheder for hele familien den 17. og 18. august 2013
på Dorthealyst i Knabstrup. Læs mere mere på www.visitholbaek.dk.
Sjællandstoget på Orø - 22.–24. juli 2013.
Vær med når ti middelalder- og vikingeskibe - blandt andet “Havhingsten” - indtager Isefjordens Perle. Oplev vikinger, pilgrimsture,
baunebål og mad og drikke som den blevet lavet i perioden 750
-1250. Bliv klogere på Orøs historie i middelalderen og vikingetiden:
Ved du fx hvorfor øen tidligere hed “Vagternes ø”? Har du hørt
om Dronning Margrethe-slottet lige bag kroen og kirken? Og mon
øen gemmer på flere skatte end Orø-korset? Tag samtidig del i en
folkefest, som sætter Orø på den anden ende.
Læs mere mere på www.visitholbaek.dk.
200-jähriges Jubiläum des Knapstrupper Pferdes
Festlichkeiten für die ganze Familie am 17. und 18. August 2013 auf
Dorthealyst in Knapstrup. Mehr auf www.visitholbaek.dk.
Sjællandstoget på Orø – July 22.-24. 2013
Be there when 10 Medieval and Viking ships - including “Havhingsten” sail into Orø – the Isefjord’s Pearl. Experience vikings,
pilgrimage tours, bon-fires and food and drink as it was been during
the period 750 -1250. Learn more about Orø’s history in the Middle
Ages with the Vikings. Do you know for example why the island formerly called “guard island”? Have you heard of Queen Margrethe’s
Palace, just behind the inn and across from the church? And we
wonder if the island holds several more treasures like the Orø-cross?
Join in the public festival that puts Orø on the map ... Read more on
www.visitholbaek.dk.
Wikingerzug rund um Seeland auf Orø – 22.-24. Juli 2013.
Seien Sie dabei, wenn 10 Mittelalter- und Wikingerschiffe – u.a.
„Havhingsten“ – die Perle des Isefjords einnehmen. Erleben Sie
Wikinger, Pilgerwanderungen, Leuchtfeuer und Speisen und Ge-
32
tränke aus der Zeit von 750 – 1250. Erfahren Sie mehr über Orøs
Geschichte in der Wikingerzeit und im frühen Mittelalter. Wissen
Sie z.B. warum Orø früher „Insel der Wächter“ hieß? Haben Sie von
dem Schloss Königin Margarethe I. gleich hinter der Kirche und dem
Gasthof gehört? Ob wohl noch mehr Schätze als das Orø-Kreuz auf
der Insel verborgen sind? Machen Sie mit beim Volksfest, wenn Orø
Kopf steht. Mehr auf www.visitholbaek.dk .
Begivenheder 2013 | Events 2013 | Ereignisse 2013
Knabstrupperhestens 200 year anniversary
Horse festival honoring this breed of horse. Lots of festivities for the
whole family, August 17 and 18, 2013. At Dorthealyst in Knabstrup.
Read more on www.visitholbaek.dk.
Gode stjernehistorier på Brorfelde Astronomiske Center:
2. onsdag i hver måned afholdes forevisningsaftener. Til forevisningerne anvendes det 30 cm MEADE Schmidt-Cassegrain teleskop,
som også kaldes Solteleskopet, fordi det er forsynet med solfiltre.
Hvis ikke det er klart vejr, vil der altid blive holdt populære astronomiforedrag, hvis der mangler observationsmuligheder.
www.brorfelde.dk.
Celestial stories at Brorfelde Observatory Center
Come observe and hear exhilarating celestial stories on the second
Wednesday evening of each month at Brorfelde Observatory Center.
Observations are with their solar telescope, which is a 30 centimeters MEADE Schmidt-Cassegrain with attached solar optic. In the
event of unclear weather, a popular astronomy lecture will be given
to capture your interest. www.brorfelde.dk.
Gute Sterne-Geschichten im Astronomischen Zentrum in
Brorfelde:
Jeden 2. Mittwoch im Monat Führungsabende mit Beobachtungen
des Sternenhimmels. Bei schlechter Sichtbarkeit werden Vorträge zu
astronomischen Themen gehalten. Die Sternwarte benutzt ein 30 cm
Schmidt-Cassegrain Teleskop. Für Tagesbeobachtungen gibt es auch
Sonnenfilter. www.brorfelde.dk.
Turistinformation/Service
Holbæk.dk
HOLBÆK TURISTINFORMATION
Klosterstræde 18, 4300 Holbæk, tel. +45 59 43 11 31, www.visitholbaek.dk
ÅBNINGSTIDER/OFFICE HOURS/ÖFFNUNGSZEITEN:
Turistinformation
3. januar–30. juni
1. september–21. december
Mandag–fredag/Monnday–Friday/ Montag–Freitags
Lørdag/Saturday/Samstag
Søndag/Sunday/Sonntag
Lukket mandag 2. påskedag og mandag 2. pinsedag
Closed monday April the 1st – and closed monday May the 20th
Montag 1. April und 20. Mai geschlossen.
1. juli–31. august
Mandag–fredag/Monnday–Friday/ Montag–Freitags
Lørdag/Saturday/Samstag
Søndag/Sunday/Sonntag
Tourist Information/service
information/service
Tourist
Information/service
Touristinformation/Service
kl. 9.30–16.00
kl. 9.30–12.30
kl. 12.00–16.00
kl. 9.30–17.00
kl. 9.30–12.30
kl. 12.00–16.00
ORØKONTORET
Bygaden 32 · Orø · 4300 Holbæk · Tlf. 59 49 08 70 · [email protected] · www.oroe.dk
ORØKONTORET OrØkontoret er øens Turistbureau med Borgerservice. Butik med bl.a.
garn og (kunst-)håndværk lavet af øboere. Hertil tilbyder vi cykeludlejning.
På OrØguiden tlf. 70 12 70 00 kan du på din mobil høre om Orøs historie og få information om Orø. Læs mere på www.oroe.dk
FERIEPARTNER ODSHERRED/VISITODSHERRED
Holtets Plads 1 · 4500 Nykøbing Sj. ·Tlf. +45 59 91 08 88 · www.visitodsherred.dk
Online booking: www.feriepartner.dk/odsherred
Vi udlejer 350 feriehuse i alle prisklasser. Husk også vores 2 personers tilbud og miniferier.
Wir vermieten 350 Ferienhäuser in allen Preisklassen. Beachten Sie unser 2-Personen
Angebot und Miniferien.
ORØKONTORET OrØkontoret is the island’s tourist Information center, tourist shop
featuring locally produced products and crafts, and bicycle rental location. We also offer
municipal services to our island residents. Hear more on Orø’s history and attractions via
mobile/audio guide 70 12 70 00 or visit www.oroe.dk.
ORØKONTORET Im OrØkontoret gibt es den Bürgerservice und die Tourist Information. Im Laden finden Sie Wolle und von Inselbewohnern hergestelltes (Kunst-)Handwerk. Wir bieten auch Fahrradverleih an. Mit Ihrem Handy können Sie mit OrØguiden
Tel. 70 12 70 00 mehr über Orøs Geschichte und Sehenswürdigkeiten erfahren. Mehr
www.oroe.dk.
We have 350 holiday homes for rent at all price ranges. Remember our 2-persons offer
and minibreaks.
Turistinformation/Service | Tourist information/service | Tourist Information/Service
33
Kunst og Kultur
NORDEA, BANK
Nordea Holbæk, Ahlgade 20-24, 4300 Holbæk, Tel. +45 7033 3333
NORDEA find nærmeste filial på www.nordea.dk
NORDEA Find your nearest branch on www.nordea.dk
NORDEA Finden Sie die nächste Filiale auf www.nordea.dk
Kunst & kultur
Arts and culture
Kunst und Kultur
TEATRET FAIR PLAY
Borchsvej 3 · 4300 Holbæk · Tel +45 59 43 85 95 · www.fairplay.dk
Kalundborgvej 54H · 4300 Holbæk. · tlf. +45 59 40 08 68 · www.sidesporet.dk
[email protected]
TEATRET FAIR PLAY er Holbæks professionelle teater for
børn og unge. Vores forestillinger bliver skabt med høje
kunstneriske ambitioner, og med stor vægt på det visuelle
udtryk. Det er vigtigt for os at lave teater med noget på
hjerte, og vi har ofte fokus på ny dansk dramatik – altid med
den gode historie i centrum.
KULTURBIOGRAFEN FRYSEHUSET med 4 biografsale, kiosk og café. Vi har film i alle
genre med teknik i topklasse. En biograf med nye muligheder for alle.
FAIR PLAY is Holbæk’s professional theatre for young audiences. The artistic ambitions
of the performances are high and visual expression is one of the priorities.
FAIR PLAY performances take up issues of relevance and importance to the audience –
and the focus points are new Danish plays and the good story!
KULTURBIOGRAFEN FRYSEHUSET – ein Kino mit 4 Kinosälen, Kiosk und Café. Wir
zeigen Filme in allen Genren mit modernster Technik. Ein Kino mit neuen Möglichkeiten
für alle.
FAIR PLAY ist Holbæks professionelles Kinder- und Jugendtheater. Die künstlerischen
Ambitionen der Produktionen sind hoch und der visuelle Ausdruck ist ein Schwerpunkt.
Unsere Vorstellungen sollen relevant und wichtig für das junge Publikum sein. Dabei
steht oft die neue, dänische Dramatik – und immer eine ”gute Geschichte” im Mittelpunkt.
34
KULTURBIOGRAFEN FRYSEHUSET A/S
Kunst & Kultur | Arts and Culture | Kunst und Kultur
KULTURBIOGRAFEN FRYSEHUSET Holbæk’s new multiplex cinema with four screens,
kiosk and cafe. Featuring current movies from every genre, this state of the art cinema
offers a variety of movies for all.
Kunst og Kultur
TUSE NÆS KUNSTHÅNDVÆRK – Galleri
HOLBÆK KUNSTFORENING – ÆGLAGERET
Uglerupvej 31, 4300 Holbæk, Tel. +45 59 46 16 23, www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk
Lindevej 6, 4300 Holbæk, Tel. +45 59 43 01 87, www.aeglageret.dk
TUSE NÆS KUNSTHÅNDVÆRK Galleri med butik og café. Skiftende udstillinger på
podier og vægge. Åbningstider: Torsdag, fredag, lørdag og søndag 11-17.
HOLBÆK KUNSTFORENING – ÆGLAGERET Spændende kunstnere året rundt,
butik med kunsthåndværk, skulpturhave, koncerter, foredrag og Ægmuseum. Fri entré.
Udstilling og kunstbutik har åbent: Tirsdag-fredag 11-17.
Lørdag 11-14. Søndag 13-16. Mandag lukket.
TUSE NÆS HANDICRAFTS Gallery-cum-shop-cum-café. Temporary exhibitions on
platforms and walls. Opening hours: Thursday, Friday, Saturday and Sunday 11-17.
TUSE NÆS KUNSTHANDWERK Galerie mit Laden und Café. Wechselnde Ausstellungen auf Podien und an
Wänden. Öffnungszeiten:
Donnerstag, Freitag, Samstag
und Sonntag 11-17.
THE LOCAL ART ASSOCIATION – ÆGLAGERET Exciting artists throughout the year,
arts-and-crafts shop, sculpture garden, concerts, lectures, and Egg Museum. Admission
is free. Opening hours art exhibition and art store: Tuesday-Friday 11-17.
Saturday 11-14. Sunday 13-16. Monday closed.
DER ÖRTLICHE KUNSTVEREIN – ÆGLAGERET Interessante Künstler das ganze Jahr
über, Laden mit Kunsthandwerk, Skulpturengarten, Konzerte, Vorträge und Eimuseum.
Freier Eintritt. Ausstellung und Kunstladen. Öffnungszeiten: Dienstag-Freitag 11-17.
Samstag 11-14. Sonntag 13-16. Montag geschlossen.
ANDELSLANDSBYEN NYVANG
Oldvejen 25, 4300 Holbæk, Tel. 59 43 40 30, www.andelslandsbyen.dk
Levende museer
Museums/experience and activity centers
Museen/Erlebniszentren
ANDELSLANDSBYEN NYVANG Andelslandsbyen Nyvang er et kulturhistorisk museum
for hele familien, som levendegør andelstiden på landet (1870–1950) med tidstypiske
bygninger, landskab, husdyr, arbejdsmetoder og menneskers levevis i hverdag og fest. Træd
ind i en lyslevende fortid bemandet med folk i datidens dragter i færd med det daglige
gøremål.
THE CO-OPERATIVE VILLAGE NYVANG is a cultural historical museum for the whole
family, which vitalizes the time of co-operative society in the country(1870–1950), with
typical buildings, landscape, domestic animals, working methods and the people in everyday life and festivals. Experience a living past with people in costumes of that time in
their everyday`s doings.
DAS DORF DER GENOSSENSCHAFTSBEWEGUNG NYVANG ist ein kulturgeschichtliches Museum für die ganze Familie. Die Zeit auf dem Land von 1870–1950
wird mit typischen Gebäuden, Haustieren und der Lebensweise im Alltag und zu Festen
lebendig. Hier sind Leute in Kleidungen der damaligen Zeit mit alltäglichen Arbeiten
beschäftigt.
Kunst & Kultur | Arts and Culture | Kunst und Kultur
35
Levende museer
HOLBÆK MUSEUM – EN DEL AF MUSEUM VESTSJÆLLAND
Klosterstræde 18, 4300 Holbæk, tel. +45 59 43 23 53, www.holbmus.dk
HOLBÆK MUSEUM Enestående bygningskompleks med 12 historiske bygninger i
hjertet af Holbæk. Museet rummer bl.a. udstilling om Holbæks historie, købmandsgård,
Knabstrupkeramik samt fra februar 2013 ”Arkæolab” – et arkæologisk laboratorium
for alle. Huset på Bakkekammen 45 er Danmarks eneste interiørmuseum for Bedre Byggeskik. Åbningstider: Tirs.-fre.: 10–16. søn. 10-16 Man. Lukket. Entré: 40,- Grupperabat
over 12 personer -25%. Børn gratis.
HOLBÆK MUSEUM is a unique complex of 12 historic buildings in the heart of Holbæk. The museum includes exhibitions on Holbæk’s history , merchant businesses and
Knabstrup ceramics factory. Opening in February 2013 ”Arkæolab” an archaeological
laboratory for all to take part in. The house located on Bakkekammen 45 is Denmark’s
only interior museum for Better Building. Hours: Tues. – Fri. 10–16 Sun. 10–16 Closed
Monday. Entrance fee kr. 40. Group discount 25% for 12 or more. Children free.
HOLBÆK MUSEUM Einzigartige Anlage mit 12 Gebäuden im Herzen von Holbæk.
Im Museum befinden sich u.a. Ausstellung über Holbæks Geschichte, Handelshaus,
Knapstrupkeramik und ab Feb.
2013 „Archäolab“ – ein archäologisches Laboratorium für alle.
Das Haus auf Bakkekammen 45
ist Dänemarks einziges Interieurmuseum für „Bessere Bautradition“. Geöffnet dienstags-freitags
+ sonntags 10–16 Uhr. Montags
geschlossen. Eintritt 40 DKK.
Gruppenrabatt ab 13 Pers. – 25%.
Kinder gratis.
HEMPEL GLASMUSEUM
Annebjerg Stræde 2 · DK-4500 Nykøbing Sj. · Tlf. +45 59 91 38 00
[email protected] · www.hempelglasmuseum.dk · www.restaurant-anneberg.dk
HEMPEL GLASMUSEUM Nordeuropas største, private glassamling. Hvert år ny udstilling i den enestående glassal. Koncerter og aktiviteter hele sommeren. GlasSpiren – hele
familiens værksted. Glas dekoreres med klistermærker og sandblæses i sandblæsekabinen. Butik med et forførende udvalg af glasdesign. Anneberg Café og Restaurant – lige
under museet. Åbent: 1/5–30/9 kl. 10–17. Efterårsferien uge 42. Mandag lukket.
HEMPEL GLASMUSEUM Northern Europe’s largest, private antique glass collection.
This unique museum features a new exhibition every year, as well concerts and activities throughout the summer. ”GlasSpiren” – workshop for family fun – decorate and
sandblasting your own glass. Shop features glass designs from esteemed Danish glass
studios. Anneberg Café and Restaurant – just below the museum. Open: 1/5–30/9 pm.
10–17. Autumn holiday week 42. Monday closed.
HEMPEL GLASMUSEUM Nordeuropas größte private Glassammlung. Jährlich neue
Ausstellung im einzigartigen Glassaal. Im Sommer Konzerte und andere Aktivitäten.
GlasSpiren – Werkstatt der Familie. Glas wird in der Sandstrahlkabine mit Aufklebern
dekoriert und sandgestrahlt. Laden mit attraktiver Auswahl an Glasdesign. Anneberg
Café und Restaurant – gleich unter dem Museum. Geöffnet 1/5–30/9 – 10–17 Uhr +
Herbstferien KW 42. Montags geschlossen.
36
Aktiviteter
Activities
Aktivitäten
Levende museer | Museums/experience and activity centres | Museum/Erlebnizentren
Aktiviteter
MIDSTJÆLLANDS GOLFKLUB
Midtsjællands golfcenter · Ringstedvej 196 · 4300 Holbæk · tlf 59183051
MIDTSJÆLLANDS GOLFKLUB Besøg banen på Sjælland der altid er i god stand, Banen har det mix af svære og lette huller, der er vand i spil på 14 af de 18 huller og kort
afstand mellem green og teested. Midtsjællands golfcenter har følgende: 18 huller, 6
huller, Put og indspilsgreens, Overdækket drivingrange, Stort klubhus, 3 golfsimulatorer,
Stor proshop, Fitnesscenter, Fysioterapi, Massage, God mad og drikke.
MIDTSJÆLLANDS GOLF CLUB – where the greens are always in good condition. A
challenging yet enjoyable course for all levels of players. There are water features on
14 of the 18 holes and the short distances between the green and tee. Center offers
following: 18 holes or 6 holes course, covered driving range, large clubhouse, 3 golf
simulators, pro-shop, fitness centre, physiotherapy and massage, good food and drink.
MIDTSJÆLLANDS GOLFKLUB Ein jederzeit gepflegter Golfplatz mit einem Mix aus
schweren und leichten Löchern. Bei 14 der 18 Löcher ist Wasser mit im Spiel und kurze
Abstände zwischen Grün und Abschlag. Im Golfcenter gibt es 18 Löcher, 6 Löcher, Putting Green, überdachtes Driving Range, großes Klubhaus, 3 Golfsimulatoren, großer
Prof-Shop, Fitnesscenter, Massage. Gutes Essen und Trinken.
HOLBÆK GOLFKLUB
HOLBÆK HAVN
HOLBÆK GOLFKLUB Besøg Danmarks smukkeste Seaside bane hvoraf de 9 ud af 18
huller er placeret på øen midt i fjorden. Banen med rough, søer og bunkers kræver solide
og præcise slag. Den er udfordrende for alle handicappere samt professionelle. Nyd et
lækkert måltid i klubbens restaurant med den flotte panoramaudsigt over fjorden.
HOLBÆK HAVN Holbæks bynære havn er et besøg værd. Se den gamle havn med
dens spændende atmosfære og de gode restauranter. Længere mod øst kan man opleve
de nye tider med det moderne byggeri på de gamle kajanlæg. Havnen (gl. Havn) er
hjemhavn for gamle træskibe og er en frihavn. Velkommen til Holbæk ad søvejen…
HOLBÆK GOLF CLUB Visit Denmark´s most beautiful seaside course – 9 out of 18
holes are situated on the island of Kirsebærholmen in Holbæk Fjord. The course with
its rough, ponds and bunkers requires strength and precision, challenging players of all
levels alike. Enjoy a delicious meal in the club restaurant commanding a spectacular
view of the fjord.
HOLBÆK HARBOUR near the town centre is worth a visit. See the old harbour with
its exciting atmosphere and some good restaurants. Further east you will see modern
buildings replacing the old harbour facilities. The harbour (old harbour) is home port by
TS boats. So, sailors; welcome to Holbæk…
Dragerupvej 50, tlf. +45 59 43 45 79, www.holbakgolfklub.dk
HOLBÆK GOLFKLUB Besuchen Sie den schönsten
seaside Golfplatz Dänemarks – 9 von 18 Löcher befinden sich auf der kleinen Insel Kirsebærholmen im
Holbæk Fjord. Rauh, Wasserhindernisse und Bunker
des Platzes fordern Kraft und Präzision und bilden eine
Herausforderung für sowohl Anfänger als Geübte und
Professionelle. Genießen Sie eine gute Mahlzeit und die
einzigartige Aussicht über den Fjord im Klubrestaurant.
Holbæk Havnevæsen, Parallelvej 33, 4300 Holbæk, Tel. +45 72 36 83 20
HOLBÆK HAFEN Der stadtnahe Hafen ist ein Besuch wert. Sehen Sie den alten Hafen
mit seiner interessanten Atmosphäre und den guten Restaurants. Weiter östlich kann
man die Neuzeit mit den modernen Bauten auf der alten Kaianlage erleben. Der Hafen
(alten Hafen) ist Heimathafen für TB-Boote und ist ein Freihafen. Willkommen in Holbæk
von der Seeseite…
Aktiviteter | Activities | Aktivitäten
37
Aktiviteter
HOLBÆK MARINA
HOLBÆK GO-KART LAND
HOLBÆK MARINA ligger i østkanten af Holbæk i naturskønne omgivelser med gode
parkeringsmuligheder og tæt ved golfbane og campingplads. Der er vandrestier og skov
lige ved.
Havnen er fuldt moderne, masser af hyggelige grillpladser, restaurant, slæbested, benzin- og dieselstandere, værft med butik, toiletter med bad, vaskemaskine.
HOLBÆK GO-KART LAND Et af Danmarks største og flotteste udendørs go-kartanlæg
på ca. 1200 m. Desuden en 18-hullers minigolfbane, legeplads samt restaurant. Skal
familiefesten krydres med en dyst i go-kart eller minigolf, så er Go-Kart Land stedet.
Go-kart anlægget er oplyst, så der kan køres året rundt. Forudbestilling i vinterhalvåret
er nødvendigt.
Holbæk Marina The marina is situated in eastern Holbæk in beautiful surroundings
with good parking and close to the golf course, the camping site and the forest and
its paths. The harbour is state-of-the-art and full of pleasant grill places – there is a
restaurant, a hauling place including all equipment, petrol and diesel pumps, shipyard
including a shop, toilets with showers, washing machine.
HOLBÆK GO-KART LAND One of Denmark´s largest and finest outdoor go-kart centres occupying about 1,200 sqm. We also have an 18-hole mini golf course, a playground and a restaurant. Spice up the family party with a go-kart or mini golf competition. The area is lit up, so we drive all year round. Pre-booking is necessary in the winter.
Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk, Tel. +45 59 43 88 77, www.holbaekmarina.dk
HOLBÆK MARINA Die Marina liegt im östlichen Teil Holbæks in naturschönen Umgebungen mit guten Parkplätzen und dicht am Golfplatz und Campingplatz. Es gibt
Wanderwege und einen Wald direkt in der Nähe. Der Hafen er ganz modern mit vielen
gemütlichen Grill-Ecken, Restaurant, Schleppstelle, Brennstoffzapfsäulen, Werft einschl.
Geschäft, Toiletten mit Duschen und Waschmaschine.
Holbæk Go-Kart Land, Omfartsvejen 27, 4300 Holbæk, Tel. +45 59 44 64 44
www.gokartland.dk
HOLBÆK GO-KART LAND Eine der größten – 1,200 Quadratmeter – und besten
Outdoor-Go-Kart-Anlagen Dänemarks. Wir haben auch einen 18-Löcher Minigolfplatz,
einen Spielplatz und ein Restaurant. Wenn das Familienfest etwas Außergewöhnliches
braucht lohnt es sich, bei uns einen Go-Kart- oder Minigolf-Wettbewerb zu arrangieren. Die Anlage ist beleuchtet, wir fahren also ganzjährig. Im Winter ist Vorbuchung
notwendig.
SÆSON
Apri–Nov.
GALEASEN HJALM AF HOLBÆK
BIRKEGÅRDENS HAVER
EN SEJLTUR MED HJALM ER EN OPLEVELSE FOR LIVET...
Et godt alternativ når der skal festes. Sejl ud på fjorden og oplev en skøn og anderledes
ramme om festen. Velkommen ombord til familiefest, rund fødselsdag, firmafest eller
jubilæum.
BIRKEGÅRDENS HAVER har en hyggelig atmosfære og fælles oplevelser for både
børn og voksne. Parken på 33.000 m2 består af fem forskellige typer haver, flere legepladser (en indendørs), dyrefold med søde bondegårdsdyr, minigolfbane, picnicområder
samt stor flot café og butik. Der er også åbent i efterårsferien og til jul.
A TRIP WITH HJALM IS A UNIQUE EXPERIENCE...
A fine alternative when throwing a party. Sail out on
the Fjord and experience a beautiful and different setting for your party. Welcome aboard for a family reunion,
birthday party, staff party or a memorable anniversary.
BIRCH FARM GARDENS offers a cozy atmosphere and with stimulating experiences
for both children and adults. The park consists of 33,000 m2 with five different types of
gardens, several playgrounds (one indoor), cute farm animals, mini golf course, picnic
areas, as well a relaxed café and romantic shop. Also open for autumn holidays and
Christmas.
EINE SEEFAHRT MIT DER HJALM IST EIN ERLEBNIS
FÜRS LEBEN...
Eine gute Alternative wenn gefeiert werden soll. Fahren
Sie auf den Fjord hinaus, und erleben Sie einen schönen
und andersartigen Rahmen für die Feier. Willkommen an
Bord zu Geburtstagsfeiern, Familien- oder Firmenfeiern.
Birkegårdens Haver Gartenanlage mit gemütlicher Atmosphäre und Vergnügungen
für Kinder und Erwachsene. Der 33.000 m2 große Park besteht aus 5 verschiedenartigen
Gärten, mehreren Spielplätzen (einer unter Dach), Gehege mit niedlichen Haustieren,
Minigolfplatz, Picknickbereich sowie großes, schönes Café und Laden. Auch in den
Herbstferien und zu Weihnachten geöffnet.
Booking Tel. +45 40 45 48 39, www.holbaek-info.dk/hjalm/
38
Aktiviteter | Activities | Aktivitäten
Tågerupvej 4 · Tågerup · 4291 Ruds Vedby · Tel. +45 58 26 00 42
[email protected] · www.birkegaardens-haver.dk
Aktiviteter
Hundested
Rørvig
8
11
13
Sølager
9
10
Kulhuse
12
ISEFJORD
TA’ ISEFJORDEN RUNDT MED FIRE FÆRGER
Sæson april-oktober
Orø
TA’ ISEFJORDEN RUNDT MED FIRE FÆRGER
Billetter sælges på turistbureauet eller på færgerne.
Rekvirer brochure på: www.visitholbaek.dk
5
64 7 3
2 1
Holbæk
Hammer
Bakke
FOUR-FERRY TOUR ROUND THE ISEFJORD
Tickets are sold at the tourist information or on the ferries.
Order brochure at: www.visitholbaek.dk
Billetpriser/Ticket Prices
Fahrpreise
Voksen/Adult/Erwachsene
80 kr.
Børn/Children/Kinder (4–12) 40 kr.
Cykel/Bicycle/Fahrrad
*60 kr.
Knallert/motorcykelMoped/
RUND UM DEN ISEFJORD MIT VIER FÄHREN
Kartenverkauf in der Tourist Information und auf den Fähren.
Bestellen Sie den Prospekt auf: www.visitholbaek.dk
Motorcycle/Motorrad
*140 kr.
Personbil/Car/PKW
*150 kr.
*Uden chauffør/without
OUTDOOR GATEWAY HOLBÆK – CYKELUDLEJNING
ORØ-HOLBÆK
Tel. +45 72 36 44 03
www.oeoe.dk
ØSTRE FÆRGE
Tel. +45 40 46 70 13
www.oestrefaerge.dk
KULHUSE-SØLAGER
Tel. +45 20 20 95 15
www.mfcolumbus.dk
HUNDESTED-RØRVIG
Tel. +45 47 93 71 50
www.hundested-roervig.dk
chauffeur/ohne Fahrer
Fordele med
DE
4 F Æ R GER
M.V.
Sofiesminde Allé 1, 4300 Holbæk, Tel. +45 59 43 50 64, www.holbaekfjord.dk
OUTDOOR GATEWAY HOLBÆK En unik base for aktive friluftsoplevelser, afstresning
og forkælelse i og med naturen. Gateway Holbæk tilbyder bl.a. informationer om naturoplevelser omkring Holbæk og Isefjorden, forslag til cykel- og vandrerture, guidede
cykel- og vandrerture samt udlejning af såvel alm. cykler, MTB og havkajak. Overnatning
med telt, i hytte eller shelters.
OUTDOOR GATEWAY HOLBÆK A unique website/database for trip planning, offering
information for active outdoor experiences, stress releasing outings , as well pampering
get aways, all out and about in the natural beauty around Holbæk and Isefjord. Suggestions for guided or unguided cycling or walking tours, bicycle and kayak rentals location,
and accommodation in tents, huts or shelters.
OUTDOOR GATEWAY HOLBÆK Einzigartiger Ausgangspunkt über Freizeitaktivitäten,
Entspannung und Erholung in der Natur. Gateway Holbæk bietet u.a. Informationen
über Naturerlebnisse in der Umgebung von Holbæk und des Isefjords, Vorschläge zu
Rad- und Wandertouren sowie Verleih von Fahrrädern, Mountainbikes und Hochseekajaks. Übernachtung im Zelt, in Hütten oder Schutzhütten.
Overnatning
Where to sleep
Übernachtung
Aktiviteter | Activities | Aktivitäten
39
Overnatning
HOTEL STRANDPARKEN
Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk, Tel. +45 59 43 06 16, [email protected]
www.hotelstrandparken.dk
HOTEL STRANDPARKEN Midt i den smukke historiske park, der skråner lige ned til
Holbæk Fjord ligger Hotel Strandparken med en lækker a la carte restaurant og 33
velindrettede lyse værelser.
Alle værelser har eget bad, TV og gratis trådløst Internet! Få FAST LAV PRIS på overnatning ved online booking af værelser på www.hotelstrandparken.dk
HOTEL STRANDPARKEN In the middle of the beautiful historic park sloping down
to Holbæk Fjord, Hotel Strandparken offers an attractive a la carte restaurant and 33
well designed and light rooms, all with their own baths, TV and access to free internet!
Get a regular, low room price by booking at www.strandparken.dk
HOTEL STRANDPARKEN Mitten im hübschen, historischen Park, der an Holbæk Fjord
grenzt, liegt das Hotel Strandpark mit einem ansprechenden à la carte Restaurant und
33 wohleingerichteten hellen Zimmern. Alle Zimmer haben eigenes Bad, TV und kostenloses wireless Internet! Preisgünstige Angebote auf Übernachtungen bei Onlinebestellung von Zimmern auf www.hotelstrandparken.dk
DYSSEGAARDEN RETRÆTE OG BED & BREAKFAST
ORØ CAMPING OG HYTTEBY★★★
DYSSEGAARDEN RETRÆTE OG BED & BREAKFAST Sjældent i Danmark finder man
en smukkere natur. En flot kuperet skov, rådyr, fasaner og masser af fuglesang. Tag din
overnatning her og nyd dette skue mens sjælen finder ro.
ORØ CAMPING OG HYTTEBY★★★ Dejlig, idyllisk campingplads på »Isefjordens Perle«
Orø. Oplev den skønne natur. Gå en tur på de berømte trampestier. Børnevenlig blå flag
strand, der indbyder til leg eller afslapning. Mulighed for masser af aktiviteter, hoppepuder, naturlegeplads. Gode fiskemuligheder. Udlejning af kano- og fiskekajakker.
Trådløst net.
Dønnerupvej 10 · 4450 Jyderup · tlf. 2091 4604 · www.dyssegaarden-retraete.com
Dyssegaarden RETREAT AND BED & BREAKFAST. Rarely in Denmark you will find
more picturesque accommodations. Nestled in a beautifully landscape setting and
surround by forest, flora and fauna. Overnight here for a tranquil retreat where the
soul finds peace.
DYSSEGAARDEN RETREAT
und B & B.
Eine herrlichere Natur findet man selten
in Dänemark. Schöne, bewaldete Hügellandschaft, Rehe, Fasanen und viel
Vogelgesang. Übernachten Sie hier und
genießen dieses Schauspiel, während
Sie Ihre Seele baumeln lassen.
40
Overnatning | Where to sleep| Übernachtung
Nr. Stængevej 27, Orø, 4300 Holbæk, Tel. +45 23 34 34 58, www.oroecamping.dk
ORØ CAMPING AND COTTAGE VILLAGE★★★ Lovely, idyllic camping site on Orø »Pearl of the Isefjord«. Enjoy the beautiful location. Take a walk along the famous hiking
tracks. Child friendly blue-flag beach, ideal for both play and relaxation. Lots of activity
options, bouncy cushions, nature playground. Excellent fishing. For hire: Canoes and
kayaks for fishing. Wireless Internet connection.
ORØ CAMPING- UND HÜTTENDORF★★★ Schöner, idyllischer Campingplatz auf der
»Perle des Isefjords« Orø. Erleben Sie die schöne Natur. Spazieren Sie auf den berühmten Trampelpfaden. Kinderfreundlicher Strand mit blauer Flagge, der zum Spielen und
Entspannen einlädt. Viele Aktivitätsmöglichkeiten, Hüpfkissen, Naturspielplatz. Gute
Angelmöglichkeiten. Vermietung von Kanu-Angelkajaks. Drahtloses Netz.
Overnatning
HOTEL HØJBYSØ
BROMØLLE KRO
HOTEL HØJBYSØ ”Odsherreds perle”. Hotel, kursus- og konferencecenter, beliggende
ved den naturskønne Højby sø. 19 topmoderne værelser alle med bad/toilet, siddearrangement, skabsgang og fladskærms TV. Gratis trådløs internet. Det ideelle sted for
afholdelse af fester, møder, kurser og konferencer. Vores store lyse møde-/festsal har
plads til ca. 100 personer. Lej hele hotellet eet døgn med ALLE dets faciliteter også køkken. Hotellet er handicap-godkendt.
BROMØLLE KRO er Danmarks ældste kro og ligger naturskønt med skov på alle sider.
De 30 værelser har alle en lille privat terrasse, hvorfra man kan nyde årstidernes skiften.
Foruden de 24 lyse og hyggelige værelser er der 2 familieværelser, 2 romantiske værelser
samt 2 værelser med spa. Alle værelser har tv og trådløst internet.
Ellingebjergvej 1 · 4573 Højby · Tlf. 7020 1133 · [email protected]
www.hotelhøjbysø.dk
HOTEL HØJBYSØ ”Odsherreds Pearl”. Hotel and conference center is located by the
scenic Højby Lake with 19 modern rooms complete with private bath, flat screen TV and
free wireless internet. An ideal venue for parties, meetings and conferences. Our large,
sunny, meeting and party can accommodate up to 100 people. Entire facility can rented
for a day including kitchen. Handicap-approved.
HOTEL HØJBYSØ Hotel und Kursus- & Konferenzcenter am naturschönen Højby See
gelegen. 19 hochmoderne Zimmer mit Bad/Toilette und TV- Flachschirm. Kostenlose
Internetverbindung. Großer, heller Sitzungs-/Festsaal mit ca. 100 Sitzplätzen. Das gesamt Hotel inkl. Küche ist auch tageweise zu mieten. Behindertenfreundliches Hotel.
Slagelsevej 78, 4450 Jyderup, Tel. +45 58 25 00 90, www.bromoelle-kro.dk
BROMØLLE KRO The inn at Bromølle is Denmark´s oldest inn, surrounded by beautiful
forests on all sides. The 30 rooms all have their own little terraces from which the guests
can enjoy the changing seasons. Apart from 24 light and cosy standard rooms, there are
two family rooms, two romantic rooms and two rooms with spa. All rooms have TV and
access to wireless internet.
GASTHAUS BROMØLLE Das Gasthaus Bromølle ist Dänemarks ältestes Gasthaus und ist naturschön mitten im Wald
gelegen. Die 30 Zimmer haben alle eine kleine private Terrasse, von der Sie das Wechseln der Jahreszeiten genießen können. Neben den 24 hellen und gemütlichen Zimmern finden
Sie 2 Familienzimmer, 2 romantische Zimmer und 2 Zimmer
mit Spa. Alle Zimmer haben TV und wireless Internet.
g
TEMPELKROGENS CAMPING ★★★ Tempelkrogens Camping
30/3 - 20/10
Krogvejen 2 · DK-4390 Vipperød · Tlf. (+45) 59 18 13124
07 · www.tempelkrogen.dk
v/Tina & André
[email protected]
Krogvejen 2, DK-4390
Vipperød
Tlf. (+45) 59 18 13 07
www.tempelkrogen.dk · [email protected]
Tempelkrogens Familiecamping er en optimal campingplads til ferie med børn. Campingpladsen, der ligger syv km syd for Holbæk, er opbygget i terrasser med en fænomenal udsigt over Isefjorden, den del der bliver kaldt Tempelkrogen.
Se mere www. tempelkrogens-familiecamping.dk
Tempelkrogens Family Camping is an idyllic campsite for holidays with children. Only
seven kilometers south of Holbaek, it is built on terraces with stunning views of the fjord.
See more www.tempelkrogens-familiecamping.dk
Tempelkrogens Familiecamping ist ein optimaler Campingplatz für Urlaub mit Kindern;
7 km südlich von Holbæk gelegen, terrassenförmig aufgebaut und
mit einer fantastischen Aussicht über den Isefjord.
Mehr www.tempelkrogens-familiecamping.dk
Overnatning | Where to sleep| Übernachtung
41
Overnatning
HOLBÆK FKORD CAMPING
LYNGHOLM LANDSTED BED & BREAKFAST
HOLBÆK FJORD CAMPING & WELLNESS – måske Danmarks bedste 3-stjernede
campingplads, er smukt beliggende med udsigt over fjord, golfbane og marina. Ideelt
til et aktivt friluftsliv – både til lands og til vands. Overdækket Swimmingpool, spabad,
sauna, fitnessområde og shuffleboard alt samme er til fri afbenyttelse. Besøg også wellnesshuset.
LYNGHOLM LANDSTED Forkæl jer selv med at bo på Lyngholm landsted en af de
smukkeste pletter på Danmarks kortet – det giver ro og overskud. Lokalområdet byder
på mange muligheder for vandre- og cykelture samt skønne udflugter. Gode strande
og fiskemuligheder. Lyngholm landsted ligger blot 11 km fra Holbæk centrum Se mere
www. Lyngholmlandsted.dk
HOLBÆK FJORD CAMPING & WELLNESS – perhaps Denmark’s best 3-star campsite. It is beautifully situated overlooking the Isefjord complete with marina and golf
course. Idealfor outdoor activities – both on land and at sea. Amenities include swimming pool, spapool, sauna, fitness area, ”wellness huset” healing massage center and
shuffle board.
LYNGHOLM LANDSTED Treat yourself to stay at Lyngholm country house one of the
most beautiful spots in Denmark’s. Here you will find peace and serenity. The local area
offers many opportunities for walking, cycling and scenic excursions. Good beaches and
fishing. Located 11 km from Holbaek center. Visit our website for more details.
Sofiesminde Allé 1 · 4300 Holbæk · Tel. +45 59 43 50 64 · www.holbaekfjord.dk
HOLBÆK FJORD CAMPING & WELLNESS – wohl Dänemarks bester 3-Sterne Campingplatz in wunderschöner Lage mit Aussicht über Fjord, Golfplatz und jachthafen.
Ideal für aktives Leben im Freien – zu Land und zu Wasser. Überdachter Swimmingpool,
Spa, Sauna, Fitnessbereich und Shuffl eboard – alles kostenlos zu benutzen. Besuchen
Sie auch das Wellness-Haus.
Guredevej 44 · Tuse Næs · 4300 Holbæk · Tel: + 45 2096 2030 · www.lyngholmlandsted.dk
LYNGHOLM LANDSTED Verwöhnen Sie sich selbst mit einem Aufenthalt im Landhaus
Lyngholm, einem der schönsten Flecken in Dänemark – Ruhe und sich rundum wohlfühlen. Die Umgebung lädt zu Wander- und Radtouren und schönen Ausflügen ein. Gute
Strände und Angelmöglichkeiten. Das Landhaus Lyngholm liegt nur 11km von Holbæks
Zentrum entfernt. Mehr www. lyngholmlandsted.dk.
SONNERUPGAARD GODS BED & BREAKFAST
Tølløsevej 53, 4330 Hvalsø, Tel. +45 46 40 95 31, [email protected],
www.sonnerupgaard.dk
SONNERUPGÅRD GODS BED & BREAKFAST Bilture, vandreture eller udfordre bakkerne på cykel i det smukke midtsjællandske landskab. Ta’ på miniferie i en ferielejlighed
på Sonnerupgaard Gods. Vi har lejligheder med lille tekøkken og plads til 2 voksne
og 3 børn. Se ferietilbud på hjemmesiden. Cykler kan lejes. Hyggelige restauranter i
nærheden.
The Bed & Breakfast of Sonnerupgaard Car trips, walks or challenging rides in
the hills of beautiful central Zealand – go for a mini-holiday in a studio at the estate of
Sonnerupgaard! We offer apartments with small tea kitchens and beds for two adults
and three children. Find our special holiday offers at our homepage. Bikes for rent. Nice
restaurants nearby.
Gut Sonnerupgaard B&B Entdecken Sie die wunderschöne Landschaft im Zentrum
Seelands mit dem Auto, zu Fuss oder indem Sie die Hügel mit dem Fahrrad bewältigen.
Genießen Sie einen Kurzurlaub in einer Ferienwohnung des Gut Sonnerupgaard. Wir haben Wohnungen mit einer kleinen Kochnische und Platz für 2 Erwachsene und 3 Kinder.
Sehen Sie die Ferienangebote auf unserer Homepage. Fahrräder können Sie mieten.
Gemütliche Restaurants finden Sie in der nahen Umgebung.
42
Overnatning | Where to sleep| Übernachtung
Parker og
udendørsaktiviter
Parks and outdoor activities
Naturerlebnisse/Parks
Spisesteder
MAGLESØ – ET ISTIDSLANDSKAB I SÆRKLASSE
MAGLESØ – ET ISTIDSLANDSKAB I SÆRKLASSE Tag på tur i ‘De Sjællandske
Alper’, der blev dannet for 15.000 år siden, og oplev det meget varierede plante- og
fugleliv. Maglesø er en af de reneste søer i Danmark med mulighed for et søbad. Ledsagede ture for grupper kan arrangeres. Gratis brochure over området kan rekvireres på
Holbæk Turistbureau.
MAGLESØ – AN ICE AGE LANDSCAPE OF ITS OWN Take a trip in the ”Zealand
Alps”, a landscape formed 15,000 years ago, and experience an abundance of plant and
animal life. Maglesø is one of the cleanest and clearest lakes in Denmark, rendering a
bath in its water an option. Guided group tours can be arranged. A free pamphlet about
the area to be had at Holbæk Turistbureau.
Maglesø – eine ganz besondere Eiszeitlandschaft Mit dem sehr variierten
Pflanzen- und Tierleben ist eine Tour durch ”die Seeländischen Alpen”, die vor 15.000
Jahren gebildet wurden, ein ganz spezielles Erlebnis. Maglesø ist einer der reinsten
Seen in Dänemark – man kann und darf da baden. Geführte Gruppen-Ausflüge lassen
sich arrangieren. Eine freie Broschüre über das Gebiet bekommen Sie in der Tourist
Information Holbæk.
Spisesteder
Where to eat
Restaurants und Cafés
RESTAURANT SURI
ELMELY KRO
RESTAURANT SURI Maritim restaurant i smukke lokaler med stor terrasse direkte til
havnebassinet i Holbæks gamle havn. Køkkenets menu og ala carte retter, er baseret
på de bedste lokale råvarer, som kød, Lammefjordsgrøntsager, og fisk fra Isefjorden.
ELMELY KRO Smukt indrettet kro hvor Henrik Nielsen og Poul Bøje Nielsen, med masser af smag og gastronomisk ekspertise, byder på delikate, førsteklasses kroretter tilberedt af lokale, friske råvarer både til frokost og middag.
RESTAURANT SURI Maritime restaurant in elegant rooms – the terrace is directly on
Holbæk´s old harbour basin. The menu and the a la carte dishes are based on the best
local raw foods, such as meat, vegetables from Lammefjorden, and fish from Isefjorden.
ELMELY KRO Beautifully furnished inn, where Henrik Nielsen and Poul Bøje Nielsen,
with great taste and gastronomic expertise, will serve delicate, 1-class inn dishes, made
from fresh, local products, for lunch and dinner.
RESTAURANT SURI Ein maritimes
Restaurant in schönen Räumlichkeiten
mit einer großen Terrasse direkt neben Holbæks altem Hafen. In unseren
Menüs und den A la Carte Gerichten verwenden wir ausschließlich
Produkte aus dem nahen Umland,
sowie Fleisch, Gemüse aus dem Lammefjordsgebiet und Fisch aus dem
Isefjord.
ELMELY KRO Hübsch eingerichtetes Gasthaus, in dem Henrik
Nielsen und Poul Bøje Nielsen mit
jeder Menge Geschmack und gastronomischer Expertise delikate
erstklassige Gasthausgerichte mit
frischen, heimischen Produkten
zubereiten und als Lunch oder
Abendessen servieren.
Havnevej 5, 4300 Holbæk, Tel. +45 59 44 06 10, www.suri.dk
Holbæk Landevej 63, 4350 Ugerløse, Tel. +45 59 18 82 78, www.elmelykro.dk,
[email protected]
Spisesteder | where to eat | Restaurants und Cafés
43
Spisesteder
TUSE NÆS KUNSTHÅNDVÆRK, CAFÉ
ORØ KRO
Uglerupvej 31, 4300 Holbæk, Tel. +45 59 46 16 23, www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk
Bygaden 57, 4300 Holbæk, Tel. +45 59 47 00 06, www.oroekro.dk
TUSE NÆS KUNSTHÅNDVÆRK, CAFÉ Café med butik og galleri. Hyggelig café med
fantastisk smuk udsigt. Lækre sandwich, hjemmebagte kager, speciel kaffe og the samt
diverse drikkevarer. Åben torsdag-søndag kl. 11–17.
ORØ KRO – ISEFJORDENS PERLE! er beliggende på den smukke ø Orø i Isefjorden
- kun fem minutters sejlads fra Sjælland og 45 minutters kørsel fra København. Kroen
er en “gammeldaws” kro - det oplagte sted til mange forskellige arrangementer. Konferencer, møder, fester, weekendophold og kroophold. Bliv inspireret på www.oroekro.dk
TUSE NÆS HANDICRAFTS, CAFÉ Café-cum-shop-cum-gallery. Cosy café with a fantastic view. Delicious sandwiches, homemade cakes, special coffees and teas, a selection
of drinks. Open Thursday through Sunday 11–17.
TUSE NÆS KUNSTHANDWERK, CAFÉ Café mit Laden
und Galerie. Gemütliches Café
mit hübschem Ausblick. Leckere
Sandwiches, hausgebackener
Kuchen, besondere Kaffee- und
Teesorten sowie diverse Getränke. Geöffnet donnertags–
sonntags 11–17 Uhr.
ORØ KRO – THE PEARL OF ISEFJORDEN! liegt auf Orø – Perle im Isefjord. Weniger
als eine Stunde vom Kopenhagener Rathausplatz entfernt und mit einer Überfahrtszeit
von nur fünf Minuten von Hammer Bakke, ist Orø Gasthaus der richtige Ort für alle
Feste, Wochenendaufenthalte, Konferenzen und Events. Finden Sie Inspiration auf www.
oroekro.dk
ORØ GASTHAUS – EINE PERLE IM ISEFJORD!
is on the tranquil island of Orø in the Isefjord, five
minutes by ferry and 45 minutes drive from Copenhagen. The Kro is an „old-fashioned” style Danish
restaurant and hotel. It is the perfect place for a
variety of events; conferences, meetings, parties and
weekend get-aways. Be inspired at www.oroekro.dk
MARLIESE’S GÅRDCAFÉ PÅ ORØ
Marliese’s Gårdcafé, Langdal 4, 4300 Holbæk, Telefon +45 59 47 07 44,
www.marliesesgaardcafe.dk
MARLIESES GÅRDCAFÉ PÅ ORØ ØKOLOGISKE RÅVARER
Kaffe & Te · Kager · Vafler · Is · Vin · Øspecialiteter
Åbningstider i 2013:
4. maj – 3. september lørdage + søndage ....... kl. 13–15
1. juli – 11. aug. alle dage ................................................. kl. 13–15
Derudover åbner vi gerne for grupper og selskaber på forudbestilling.
MARLIESE’S FARM CAFE ON ORØ
Coffee & tea · homemade cakes & waffles · snacks · ice-cream · wine – all made from
organic ingredients. Open in 2013: 1 pm. to 5 pm. weekends May – Sept. 15 & daily
July thru Aug. 11. Advanced bookings welcomed for groups and parties.
MARLIESE’S BAUERNCAFÉ AUF ORØ
Kaffee & Tee · selbstgebackene Kuchen & Waffeln · Snacks · Eis · Wein – alles BIO.
2013 geöffnet: 4. Mai – 15. Sept. samstags + sonntags 13-17 Uhr.
1. Juli – 11. Aug. täglich 13-17 Uhr. Bei Vorbestellung öffnen wir für Gruppen auch
gerne zu anderen Zeiten.
44
Spisesteder | where to eat | Restaurants und Cafés
Wellness
Wellness
Wellness
Shopping
HOLBÆK FJORD CAMPING & WELLNESS
Sofiesminde Allé 1, 4300 Holbæk, Tel. +45 59 43 50 64, www.holbaekfjord.dk
HOLBÆK FJORD CAMPING & WELLNESS Holbæk Fjord Wellness er et hyggeligt og
uhøjtideligt wellnesscenter, hvor vi sammen med vores erfarne og professionelle behandlere lægger stor vægt på, at give dig en unik og individuel velværeoplevelse - for
os er nærvær et nøgle ord. Vi tilbyder bl.a. massage, zoneterapi, akupunktur, kropsindpakning, healing, clairvoyance.
HOLBÆK FJORD WELLNESS Holbæk Fjord Wellness is a cosy and informal wellness
centre, where our experienced and professional staff focus on giving you a unique and
individual experience of well-being – we believe that presence is a keyword here. Among
other options, we offer massage, zone therapy, acupuncture, body wrapping, healing,
and clairvoyance.
HOLBÆK FJORD WELLNESS Holbæk Fjord Wellness ist ein gemütliches und auf Ruhe
bedachtes Wellnesszentrum, wo wir in Zusammenarbeit mit unserem erfahrenen und
professionellen Personal großen Wert darauf legen, Ihnen ein einzigartiges und individuelles Wellnesserlebnis zu liefern. Für uns ist Nähe zum Kunden ein Schlüsselbegriff. In
unserem Sortiment finden Sie Massage, Reflexzonentherapie, Akupunktur, Körperpackungen, Healing, Clairvoyance.
Shopping
Shopping
Shoppen
LYSTFISKEREN
SØKILDEGAARD
LYSTFISKEREN 600 m2 på hovedgaden
i Holbæk v/Havnen med alt til Jagt &
Fiskeri. Outdoor & Rideudstyr samt stort
udvalg i praktisk fodtøj og beklædning.
SØKILDEGAARD er flasker, krukker, glas og små lækre pakker fyldt med delikatesser og
finurligheder fra hele Danmark. I caféen, bryghuset og butikken. Besøg os på udflugten.
Vi brygger yndlingsøl. Vores åbningstider er: Torsdag, fredag kl. 11.00 –17.30 og Lørdag
kl. 10.00–17.00.
LYSTFISKEREN 600 m2 with everything
for shooting & angling, outdoor life &
horse-riding equipment.
SØKILDEGAARD micro brewery, delicatessen and cafe specializes in bottles, jars, and
small packets filled with delicious delicacies and curiosities from all over Denmark. Plan
to visit us on your next outing for a savory lunch, brew tasting of our favorite home
brews. Opening hours: Thursday–Friday. 11:00 to 17:30 and Saturday. 10:00 to 17:00.
Ahlgade 8 · 4300 Holbæk · Tlf. 59 44 32 12 · www.Pro-Outdoor.dk · [email protected]
LYSTFISKEREN 600 m2 wo Sie alles für
die Jagd & das Sportangeln, Outdoor- &
Reitausrüstung finden können.
Søkildegaard · Ågerupvej 78 · 4390 Vipperød · Tel: 59 18 10 40 · www.soekildegaard.dk
SØKILDEGAARD Flaschen, Krüge, Glas und nette Päckchen gefüllt mit Delikatessen
und possierlichen Dingen aus ganz Dänemark. Im Café, Brauhaus und Laden. Besuchen
Sie uns auf Ihrem Ausflug. Wir brauen Lieblingsbier. Geöffnet donnerstags + freitags
11–17.30 Uhr, samstags 10–17 Uhr.
Shopping | Shopping | Shoppen
45
Shopping
Tillykke • Congratulations • Gratulieren
g•
•
er
pin
op
Holbæk.dk
•
nt
• Sh ra ing
ort stau natn er •
sp
els er •
an g • ReOver
lev
r
• Tr
•
ion te
pin
Op
Klosterstræde 18 Se kortsaldo på
• trakt ite •
ter Shop nter
t
tiv
ite
4300 Holbæk
visitholbaek.dk
tiv t • aura tning • At • Ak spor •
st
or
tel. 59 43 11 31
• Ak sp
Re
erna elser er Tran ping •
er Tran g •
Ov lev
op
er
ion •
pin er • Op trakt ter • Sh rant ing •
ktion r •
•
ite ort
At
tra itete Shop rant
stau tn er •
Re erna
•
au tning • Aktiv sp
•
• At tiv
er • Ak sport Rest erna elser er • Tran g • Ov levels er •
els
•
•
pin er •
Op ktion ter
lev ioner Tran g • Ov Oplev ktion ter
op
•
Sh rant ing Attra ite t •
pin
•
ite
tra
• Optrakt ter • op nter
tiv spor •
tiv rt • stau natn
At
• Shopping
ing
Sh ra
Ak
• Shopping • Shopping
er elser • Tran ping •
tning • At tivite t • stau natn er • • Ak nspo • Re
er
Ov
erna elser • Ak spor • Re Over levels ioner •Tra g
• Oplev ion r • Shop ranter •
pin
kt
te Spis godt • Eat well • Gut essen
• OvOplev ioner Tran ping er • • Op trakt ter op nter •
tra ite ort • stau tning •
Sh
•
ra
ite
At
tiv
er
ing
op
nt
r
kt
At tiv t •
Re erna elser •
•
stau natn er • • Ak ansp g • Sov
tra itete • Sh aura tning •
rant ing
godt • Sleep
Ak or
er well • Schlafen Sie wohl
• Ov Oplev ion r •
stau tn • At tiv ort Rest erna elser er • ansp • Re Over els er r • Tr pin
Re erna er
Ak sp •
• trakt te •
lev ion • Tr ping • Oplev ktion te Shop nter
ite • Adventure
Oplevelser
• Erlebnisse
• Ov Op
kt r
ra
er
ite
ing
g • • Ov levels er • Tran g
• Attra tiv
op nt
ort •
t • au
tn
•
pin er
tra te
• At tiv
pin
•
op nter • Op ktion ter Shop rant ing • At ite t • Sh aura tning • • Ak spor Rest erna er • Ak ansp ping •
Tr
tiv
els er Attraktioner
st
er er
• Attractions • Attraktionen
•
Ov
• Sh aura ing Attra tivite t •
stau ernatn elser • Ak spor • Re erna els
Tran g
• Oplev ion r • Shop ranter •
st
tn •
•
Re
ion
pin
lev
or
kt
Ov
te
an
• au
g •
Re erna er
lev er Tr
kt ter
Ov
op nter •
Op
•
tra ite ortAktiviteter•
• Ak sp g •
tning
st
Activities
• Aktivitäten
• Attra ite • Sh aura ing
At
tiv
Ov levels er Tran pin er • • Op ktion r • oppin nter
•
Ak ansp • Re erna elser •
tiv t
tn
te
ion
er •
g
Op kt ter • Shop rant tning Attra ite t • Sh aura tning er • • Ak spor Rest erna elser er •
Ov lev
Tr
•Service
na
ion
st
tra ite
au
tiv
pin
•
•
•
•
• Service
Op • Service
At
op nter
rt Rest erna er • Ak spor • Re Over levels ioner Tran g • Ov lev ktion ter
• trakt ter •
tiv
an g
• • Op kt r • oppin nter • Op tra tivite t • Sh aura tning • At tivite ort •
Ak nspo g • • Ov levels er
ra
tra te Sh ra ing
At
• Tr pin er
4. udgave
Ak fraspjuni 2012 til juni 2013
st
ion
or
er
pin
•T
erna elser • Tran ping
• Optrakt ter Shop rant tning • At tivite t • stau natn er • • Ak ansp • Re
op rant
er
Ov lev
ite • stau na
or
er
Sh au
er
g
els
Tr
•
ion r • Shop
t
st
• Ak sp • Re er
els
tning At tiv
Re erna er • • Ak spor • Re Over lev er Tran g • Ov Oplev ktion ter • oppin nter • Op trakt itete t •
or
• Attra ite • Sh aura ing
At
tiv
Ov levels er Tran ping er • • Op ktion r • oppin nter
•
Ak ansp
tiv t
tn
te
ion
Op kt ter • Shop rant tning Attra ite t • Sh aura tning er • • Ak spor Rest erna elser er •
Tr
na
st
tra ite
au
tiv
•
•
•
At
...et godt sted at handle
t • Rest erna er • Ak spor • Re Over levels ioner Tran ping • Ov Oplev ktion ter
tiv
an g
ite
• • Op kt r • op nter •
Ak spor g • • Ov levels er
tra
Tr
tiv
tra te Sh ra ing
At
• • Ak
Tran pin nter • Op ktion ter • oppinranter ing • At
ite
op
tiv ort • stau natn er
Sh aura ing Attra tivite t • Sh stau natn er
er
els
st
• Ak sp • Re er
els
tn
Re erna er • • Ak spor • Re Over lev er Tran g • Ov Oplev ktion
• Attra
Ov levels er Tran ping er • • Op ktion r • oppin nter
te
ion
Op kt ter • Shop rant tning Attra ite t • Sh aura tning er •
na
st
tra ite
au
tiv
•
At
t • Rest erna er • Ak spor • Re Over levels
tiv
• • Op
Ak spor g • • Ov levels er
Tran g
Tran pin nter • Op ktion ter • oppinranter ing
op
Sh aura ing Attra tivite t • Sh stau natn
st
tn
er
Re erna er • • Ak spor • Re Ov
Ov levels er Tran ping er •
ion
Op kt ter • Shop rant
tra ite
au
At
t • Rest
tiv
Ak spor g •
Tran pin
op
Sh
Uglerupvej 31, 4300 Holbæk, Tel. +45 59 46 16 23, www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk
HOLBÆKGAVEKORTET
Kortet
er gyldigt i 3 år fra: ..............................
TUSE NÆS KUNSTHÅNDVÆRK Butik med café og galleri. Modetøj, sko, tasker, smykker,
møbler, kunsthåndværk m.m. Mærker: Haugland, KICKS & COOKIES, Bubetti, MUUTO, mywalit, WE:DO:WOOD, Nör, McVerdi m.fl. Åbent torsdag–søndag kl. 11–17.
Holbæk Handelsstandsforening,
Holbæk Erhvervsforum, Holbæk Mega Center, SlotscenIndsat
Kr...........................................................
TUSE NÆS HANDICRAFTS, SHOP Boutique-cum-café-cum-gallery. Fashion clothing,
shoes, handbags, jewellery, furniture, art wares, etc. Brands: Haugland, KICKS & COOKIES, Bubetti, WE:DO:WOOD, MUUTO, mywalit. Open: thur.–Sun. 11–17.
HOLBÆKGAVEKORTET Forretninger, restauranter, overnatningssteder, attraktioner,
oplevelsesaktører og aktivitetsudbydere tager imod »HolbækGavekortet«. Gaven man
aldrig går fejl af...
TUSE NÆS KUNSTHÅNDVÆRK, SHOP
TUSE NÆS KUNSTHANDWERK,
SHOP Laden mit Café und Galerie.
Kunsthandwerk, Schuhe, Taschen,
Schmuck, Möbel, Modebekleidung
u.a.m. Marken: Haugland, KICKS &
COOKIES, Bubetti, WE:DO:WOOD,
MUUTO, mywalit etc. Geöffnets
don.–Son. 11–17.
Visitholbæk, Klosterstræde 18, 4300 Holbæk, Tel. +45 59 43 11 31,
www.visitholbaek.dk
HolbækGavekortet er et samarbejde mellem:
tret Holbæk, Jyderup Erhvervsforening.
THE HOLBÆK GIFT TOKEN Shops, restaurants, attractions, providers of overnight
accommodation, events and activities all accept HolbækGavekortet »The Holbæk Gift
Token«.
The perfect gift.
Produktion:
Visitholbæk©
HOLBÆK GESCHENKGUTSCHEIN Geschäfte, Restaurants, Übernachtungsstätten,
Attraktionen, Veranstalter und Aktivitätsanbieter akzeptieren den „Holbæk Geschenkgutschein“.
Ein Geschenk, das niemals falschGod
ist ... tur rundt i Holbæk Kommune
Tillykke
med HolbækGavekortet.
til butikkerne, restauranterne, hotellerne og attraktionerne i denne
Shopping Guide.
Congratulations on your HolbækGiftToken - we wish you a merry
round-trip in the municipality to the shops, restaurants, hotels and
attractions mentioned in this Shopping Guide!
Glückwunsch zu Ihrem HolbækGutschein. Wir wünschen Ihnen eine
fröhliche Rundfahrt in der Gemeinde zu den Läden, Restaurants,
Hotels und Attraktionen in diesem Shopping Guide.
3
HOLBÆK HANDELSSTANDSFORENING
Stenhusvej 7, 4300 Holbæk, Tel. +45 59 44 66 77, www.centerholbaek.dk
HOLBÆK HANDELSSTANDSFORENING HANDEL, HYGGE OG AKTIVITET
HOLBÆK CHAMBER OF COMMERCE
BUSINESS, PLEASURE AND ACTIVITY
HOLBÆK EINZELHANDELSVERBAND
EINKAUFEN, GEMÜTLICHKEIT UND AKTIVITÄT
46
Shopping | Shopping | Shoppen
ALARM
Tel. 112
EMERGENCY
Tel. 112
NOTRUF
Tel. 112
HOLBÆK SYGEHUS
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk
Tel. +45 59 48 40 00
HOLBÆK HOSPITAL
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk
Tel. +45 59 48 40 00
HOLBÆK KRANKENHAUS
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk
Tel. +45 59 48 40 00
LÆGEVAGTEN
Tel. +45 70 15 07 00
DUTY DOCTORS
Tel. +45 70 15 07 00
NOTARZT
Tel. +45 70 15 07 00
HOLBÆK POLITI
Tel. 114
HOLBÆK POLICE
Tel. 114
HOLBÆK POLIZEI
Tel. 114
Service
Fjordstien Arnakke
Holbæk “by night” · Foto: Ejlif R. jensen
Virksomhedsråd­
givning
Company advice
Firmenberatung
Holbæk Erhvervsforum (the Holbæk
Regional Trade Council) will be happy
to advise you on the many possibilities
to establish a firm in our region.
Beim Handelsverband der Region Holbæk
können Sie sich über die vielen Möglichkeiten um in, der Region geschäftstätig zu
sein, beraten lassen.
Bank/valuta
Bank/currency
Bank/Währungen
Hos Nordea kan du hæve penge til
din næste oplevelse i Holbæk. Vi veksler også udenlandske penge til DDK.
You can draw money at Nordea – we
also change foreign currency.
Bei Nordea können Sie Geld für ihr nächstes Erlebnis in Holbæk abheben.
Wir wechseln auch ausländische Währung
in DKK.
Hos Holbæk Erhvervsforum kan du få
oplysninger om de mange muligheder for at drive virksomhed i vores
område.
Solnedgang · Foto: Ejlif R. jensen
Service | Service | Service
47
Sov
godT
i holbæk
overnatning med sengetøj,
håndklæde og gæstekort
1 person:
775,2 personer: 1.000,3 personer: 1.500,4 personer: 1.800,lørdagstillæg pr. værelse: 100,-
Prisen er inkl: Morgenbuffet
1 ret i vores restaurant
samt 1 øl/vand/vin.
HolBÆK vAndrerHJeM: overnatning
+ 10% rABAT
på billetten i biografen
KulTurBiogrAfen frySeHuSeT A/S: med 4 biografsale i top klasse
TyrKiSK BAd: Wellness
Skøjtebanen isrosen
Venedig holbæk søbad
Restaurant Vandrerhjemmet
Den levende børnekultur
Ahlgade 1B, 4300 Holbæk. Tlf: 59 44 29 19 / www.sidesporet.dk
Vandrerhjemmets musikcafé