Hæklede engle

Velkommen til
Andegården er en privat
vuggestue/stordagpleje siden 2003
Vi passer børn i alderen
fra 6 mdr. til 3 år.
1.
gitte Hansen (1) og Charlotte Clausen (2) grundlagde Andegården sammen i 2003 og vi har lige siden bestræbt
os på at skabe optimale rammer for
børnenes trivsel og velvære.
2.
lidt praktisk
om andegården
Den daglige pasning varetages af Gitte og Char- Vi serverer økologisk morgenmad til de morlotte og under evt. sygdom, har vi en fast vikar. genfriske, og kl. 09.00 spiser vi frugt. Omkring
Det vil sige, at bliver Gitte eller Charlotte syg, kl. 11.30 spiser vi madpakker, som børnene selv
skal dit barn ikke ud og passes andre steder skal have med.
Børnene skal desuden have
og vil hver dag have både
kendte voksne og de samme
Vi sætter begge sutsko og skiftetøj samt
bleer med i tasken hjembørn omkring sig.
to, en stor ære
mefra og medbringe engangsvaskeklude een gang
Andegården ligger i dejlige i at skabe trygge og
om måneden. Regntøj og
omgivelser i det centrale
hyggelige rammer for gummistøvler medbringes
Næsby, tæt på skov og å.
efter behov. Cykelhjelm når
Det benytter vi os selvføl- jeres børn, så vi bliver
gelig også af, og går derfor
en helt naturlig del af vi skal på cykeltur. Barnevogn til middagsluren skal
mange ture i området. Vi
også med i Andegården
har et helt hus til rådighed, jeres hverdag...
samt en sut og klud/soveså børnene har masser af
plads til at boltre sig på. Vi har f.eks. et hygge- dyr. Vi har desuden mulighed for at opbevare
ligt læsehjørne med en stor ”rede”, hvor vi kan jeres barnevogn, så i er fri for at tage den med
læse og synge sammen med børnene. Haven hjem hver dag.
er også indrettet på børnenes præmisser, med
sandkasse, gynger, rutschebane og lign.
Betaling
Som forældre bosat i Odense Kommune har
man mulighed for at få et økonomisk tilskud
til en privat pasningsordning. Pasningstilskuddet gives til børn i alderen 6 mdr. til og med
5 år. For at opnå tilskud skal barnet, du søger
plads til, skrives op ved pladsanvisningen hos
Odense Kommune. Ansøgningsskema samt
yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
pladsanvisningen hos Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune. Der gives ikke friplads,
men søskenderabat kan opnås.
Som i alle andre dagplejer/vuggestuer foregår
betalingen månedligt forud. Priserne vil følge
de gældende takster hos Odense Kommune.
Der betales fuld pris hver måned, uanset ferie,
sygdom el. lign.
For hvert barn laves en individuel kontrakt,
med de pasningstider som er gældende for netop jeres barn.
Udmeldelse skal altid ske skriftligt, med to måneders varsel fra den 1. eller 15. i måneden.
Gitte 23 90 81 60
Charlotte 28 91 90 64
Andegården
Thune Nielsens Vej 18
5270 Odense N
Ferie og fridage
Lillejuleaften, ugen mellem jul og nytår,
mandag, tirsdag og onsdag før påskeferien, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, tre uger i sommerferien samt alle nationale helligdage.
Traditioner
Traditioner er noget, som vi lægger meget vægt på at bevare, og som vi synes
er hyggelige.
Fastelavn: Vi slår katten af tønden,
spiser fastelavnsboller og klæder os ud.
Påske: Vi pynter stuen med påskeklip, som vi selv har lavet og finder
gemte påskeæg.
Jul: Vi synger julesange, bager kager,
juleklipper, pynter op og julehygger.
Fødselsdage: Børnenes fødselsdage
fejres naturligvis altid. Vi hejser flaget,
pynter bordet og bager boller.
Vi passer på jeres børn!
Andegården
Thune Nielsens Vej 18
5270 Odense N