Kost og bevægelsespolitik 0-16 årige

Opgave
1
Amerikanske forskere mener at en kvinde statistisk set er sundest,
når hendes BMI (Body Mass lndex) er mellem 21 og 27 .
= væot
ikilo os h = høide i
Beregn BMI for to kvinder der er
:
1,60 m høj og vejer 53 kg
1,75 m høj og vejer 79 kg
Hvordan ser dit BMI ud?
2
Her til højre er tegnet en flisebelægning
der består af to koncentriske cirkler
dvs. med samme centrum.
-
Målene er i meter.
o
Beregn arealet af den
skraverede cirkelring
Find omkredsen af den inderste cirkel.
3
Hvor lang tid tager det at køre
I
I
2l
45 km med 60 km/t ?
36 km med 80 kmlt?
k = køretid iminutter
a = strækning ikm
h = hastighed ikm/t
formel:
k=a,60:h
4
I 1999 gik der 520 elever på Østre Skole. I 2000 var elevtallet steget til 546.
.
Hvor mange % steg elevtallet fra 1999 til 2000?
I år 2001 regnes med en yderligere stigning på 6,5%.
.
Hvormange elever vil der gå på skolen i 2001?
5
o
Tegn i et koordinatsystem 3 linier sådan:
m: x=2
.
o
o
n:
y=x+3
o:
y
='2
Hvilke koordinater har liniernes skæringspunkter?
Forbind skæringspunkterne. Hvilken figur dannes?
Beregn figurens areal.
ave 6
8.a har man lavet en undersøgelse af elevernes boligforhold. Man har bl.a.
undersøgt hvormange værelser der er i hver elevs hjem, uden at tælle køkken og
badeværelse med:
I
Rune 5
Anne 4
Thor 3
Lise 4
Mads 3
John 4
4 Pia 4
2 Peter 6
Hans 5 Nana 4 lben 4 Claus 5
Miko 3 Sune 3 Asad 4 Kasper 3
Thomas
Nina
.
Lav en hyppighedstabel der viser fordelingen, sådan:
.
.
.
.
.
Vis fordelingen i et diagram.
Findmiddeltallet(gennemsnittet)
Hvad er sandsyntilneOen for at en tilfældigt udvalgt elev bor i 4 værelser?
Hvor mange piocent af eleverne bor i mere end 4 værelser?
Hvordan ser det ud ijeres klasse?
22