Kgs. Lyngby - lyngbyhandel.dk

Bofællesskaber i Hørve
- illustrationer 27. August 2012
Stie
n
N
Omr.3
Omr.2
P
areal
Mål 1:1000
Omr.1
Hovvej
en
Vejen
P
areal
Omr.4
vej
P
areal
de
kil
le
Val
Eksempel på bebyggelsesplan
Gåtur på Stien
Livet i Bofællesskabet
Hygge i Haven
Køkkenhave
Fælleshuset
Med venlig hilsen
AFAR
Arkitekt MAA
Anne Faurskov Hutcheson
www.afar.dk - mailto: [email protected] tlf. 2243 5742