Legend Controllers - Youcontrol.dk Youcontrol.dk

DFK KONFERENCE
”Kvalitet i
produktionsprocessen”
Hotel Scandic, Odense
med virksomhedsbesøg på Micro Matic A/S
Torsdag 26. maj 2011
Quality Management Software
www.maqis.dk
dfk konference ”Kvalitet i produktionsprocessen” Torsdag den 26. maj 2011
Praktiske oplysninger
08.30 – 09.00
Registrering og kaffe
Tid:
Torsdag den 26. maj 2011
kl. 09.00 – 16.00
09.00 – 09.05
Velkomst og indledning
v. Kvalitetschef Lars Erik Donau, Danfoss Power Electronic A/S, Bestyrelsesmedlem i DFK.
09.05 – 09.15
Velkommen til Micro Matic A/S
v. Bestyrelsesformand Clas Nylandsted Andersen, Micro Matic A/S
- Director i Nielsen & Nielsen Holdning A/S
09.15 – 09.40
Micro Matic i et strategisk perspektiv
Micro Matic er en global og verdensledende førende leverandør af udskænkningsudstyr til fadøls dispence
industrien.
Micro Matic har gennem en systematisk strategiproces udvalgt en række indsatsområder for de kommende år. En gennemført Gaps-analyse har hjulpet os til at udpege de væsentligste forbedringsområder.
Heriblandt er kvalitetsområdet og Micro Matics ambition om at opnå og fastholde ”World class” på virksomhedens produkter.
For at fabrikkerne har mulighed for at leve op til denne ambition, har vi udvalgt særlige kernekompetenceområder og efterfølgende lagt en plan for, hvordan vi vil forbedre præstationen på disse kompetencer:
• Fabrikken i Odense er i gang med at blive opgraderet med istandsættelse af lokaler og nyt layout, og
der er investeret i nyt testudstyr
• Der er lagt en plan for implementering af SPC på udvalgte maskiner på fabrikkerne i Odense og i Litauen
• Organisationen er strammet til, for at kunne supportere de nye mål bedst muligt.
• Der er investeret i ny teknologi i form af lasersvejsning og indbygget i dette anlæg en række
100% kontroller, som ligeledes skal dokumenteres via SPC.
• Der arbejdes med at insource strategiske produkter fra Fjernøsten og for at håndtere dette, opbygges
4 robotanlæg til bearbejdning af disse emner.
Samtidigt med denne satsning på kernekompetencer, har vi valgt at outsource en række sekundære
kompetencer.
Indlægget vil beskrive baggrunden for den valgte strategi, overvejelserne i forløbet, samt de beslutninger,
der nu er i proces.
Supplychain director Jørn Jensen, Micro Matic A/S. www.micro-matic.com
09.40 – 10.20
Omstillingsprocessen
Micro Matic har altid produceret hovedparten af bearbejdede emner selv, men i 2008/09 måtte vi erkende,
at vi ikke længere var konkurrencedygtige på drejeemner.
De eksterne leverandører kunne lave emner i en enkelt opspænding, hvor vi selv skulle bruge 2-3.
Yderligere har de bedste underleverandører investeret i en stor grad af automatisering af deres bearbejdningscentre og dermed blevet meget cost-effektive på løn delen.
Vi lavede en ambitiøs plan om at outsource 10 mio. drejeemner på et halvt års tid.
Dette gav en voldsom belastning på teknisk afdeling, da hovedparten af vore emner kun var tegnet i 2D. Vi
udviklede et nyt tegningshoved og gentegnede ca. 400 emner i 3D, inkl. en kritisk gennemgang af materialer, mål, tolerancer, instruktioner, koordinater og markerede de kritiske mål med ”critical to quality” i en
tidsramme på fire måneder uden at hyre eksterne ressourcer. Så hele vores tegningsmateriales kvalitet
på disse emner blev væsentligt forbedret.
Denne outsourcing satte også kvalitetsafdelingen voldsomt under pres, indgangskontrollen blev mangedoblet, og der indførtes PPAP.
Ultimo 2010 etablerede vi afdeling 112, en afdeling som skal klare alle ordrer med små styktal, så vores
motorvej igennem produktionen ikke generes af disse ordrer.
Vi har ligeledes bibeholdt et antal drejebænke og bearbejdningscentre, så vi selv kan lave nogle kritiske
emner, hvis en af vore underleverandører af den ene eller anden grund fejler.
Hør mere om vores omstillingsproces på konferencen.
Technical Manager Benny Pedersen, Micro Matic A/S. www.micro-matic.com
10.20 – 10.50
Pause
10.50 – 11.30
Værktøjskassen
Et procesorienteret forretningssystem er et afgørende fundament til at formalisere processerne i en virksomhed. Med systemet er det lettere at holde fokus på produktkvaliteten. Det er erfaringen på
Micro Matic.
Med den nye it-platform er der, gennem strukturering af information og dataindsamling, adgang til et let
tilgængeligt og transparent billede af virksomhedens kvalitets performance. Det har medført et løft i
forhold til anvendte teknikker og ikke mindst en større kvalitetsbevidsthed i organisationen.
Indlægget tager udgangspunkt i udvalgte processer inden for leverandør-kvalifikation, intern- og ekstern
komponentkvalifikation, produktaudits og afvigelseshåndtering.
Du får et indblik i de anvendte værktøjer og hvordan de kan anvendes til yderligere forbedringer.
Quality Manager Torben Moll, Micro Matic A/S. www.micro-matic.com
Konferencen afholdes:
Hotel Scandic Odense
Hvidkærvej 25
5250 Odense SV
Tlf. 66 17 66 66
www.scandichotels.com
Virksomhedsbesøg:
Virksomhedsbesøg på Micro
Matic A/S, Holkebjergvej 48,
5250 Odense SV indgår som
en del af konferencen.
Konferenceafgift:
Konferenceafgiften inklu­
derer USB nøgle med foredragsholdernes præsentationer, kort beskivelse af
indlæggene med plads til
egne noter samt frokost og
forfriskninger
Betaling:
Der fremsendes faktura
som bekræftelse på din
tilmelding.
Overnatning:
Hotellet tilbyder specialpris
på overnatning i forbindelse
med konferencen.
Kr. 890 incl. morgenbuffet
pr. nat.
Skal bestilles og afregnes
direkte med hotellet.
Transport:
Offentlig transport
Tag bus 151 fra Odense
Banegård til Hvidkærvej (få
buschaufføren til at standse
ved Scandic Odense).
Busturen til Hvidkærvej
tager normalt ca. 30 minutter. Stig af på Hvidkærvej,
hvorfra der er 5 minutters
gang til hotellet. Gå tilbage
til krydset, og drej til venstre. Drej til højre for enden
af vejen. Efter ca. 400 meter
vil du se Scandic Odense på
din højre hånd.
Ankommer du i bil:
Motorvej E20, tag frakørsel
52 mod Odense SV. Drej til
højre, og du vil se Scandic
Odense på højre hånd.
Er alle pladser optaget på
p-pladsen ved hotellet, har
hotellet aftale med genboen
”CARL RAS” om, at der gerne
må parkeres der.
Konferenceansvarlig:
Kvalitetschef Lars Erik Donau,
Danfoss Power Electronic A/S.
- Bestyrelsesmedlem i DFK
dfk konference ”Kvalitet i produktionsprocessen” Torsdag den 26. maj 2011
11.30 – 12.15
Frokost
12.15 – 12.30
Gåtur til Micro Matic A/S, Holkebjergvej 48. (ca. 1 km.)
12.30 – 13.45
RUNDVISNING
Der er en guidet tur gennem Micro Matics produktion.
For at kunne få udbytte af fabriksrundgangen vil deltagerne blive delt op i hold af cirka 15 personer.
Der vil blive gjort stop ved udvalgte processer for en forklaring på processen.
*Spåntagende bearbejdning med robot håndtering, *Lasersvejs, *Rør bearbejdning, *Overfladebehandling Tin &
nikkel og *Elektrolytpolering samt *QA test.
13.45 –14.30
Gåtur tilbage til hotellet og kaffepause
14.30 – 15.10
TS16949 i praktisk anvendelse til alle kunder
Processen for at blive TS16949 certificeret var for Hydro Aluminium Tønder en inside-out proces. Ledelsen stillede kravet om indførelse af TS værktøjerne, før det kom fra kunderne, og drøftelsen om, hvorvidt det ”kun” var
automotive delen af produktionen, der skulle arbejde i henhold til principperne i TS standarden, eller det skulle
være hele produktpaletten med alle supportfunktioner, var hurtigt overstået.
Værktøjerne fra TS16949 standarden er i dag bredt anvendt i hele virksomheden og anvendes på alle typer
produkter til alle kunder.
Vi arbejder i høj grad ud fra filosofien: ”Få skal vide alt, mange skal vide meget, ingen skal vide ingenting”
og har på den baggrund en meget høj grad af medarbejderinvolvering.
I dag er det ikke kun automotive kunderne, der kender til PPAP, FMEA, MSA, SPC osv.
Det bliver i stigende grad efterspurgt af både store og små virksomheder.
Kvalitetschef Peter Uhrenholt, Hydro Aluminium Products. www.hydro.com
15.10 – 15.50
Erfaringer med NPI Proces fra Vestas
NPI står for ”New produkt introduktion” og er en integreret del af produktudviklingsforløbet med henblik på
sikring af overgangen fra projekt til løbende produktion.
Processen skal sikre, at nye produkter, som introduceres på et givet marked eller til en given kunde, lever op
til forventningerne i forhold til pris, kvalitet og leveringstid. NPI processen er et middel til at sikre, at alle invol­
verede snakker et fælles sprog, samt sikre en kontinuerlig fremdrift, hvor udfordringer så som bottlenecks og
kvalitetsproblemer bliver løst, før produktet eller produkterne,bliver introduceret til markedet.
Hvorfor NPI?
En øget konkurrence, globalisering, højere fokus på omkostninger, samt stigende kunde krav har ikke kun
bevirket, at time to marked er blevet en vigtig konkurrence parameter og dermed øget kravene til udvikling.
Det har også bevirket, at kravene til hvordan produktion og logistik håndterer nye produkter er blevet øget
væsentlig.
Præsentation vil give en introduktion til NPI processen, hvordan den benyttes, og hvad erfaringerne med en
NPI proces har været hos både Vestas og Grundfos.
Senior Project Manager Jens Karsten Siersbæk, Vestas Technology R&D, www.vestas.com
15.50 – 16.00
Opsamling & afrunding
v. Kvalitetschef Lars Erik Donau, Danfoss Power Electronic A/S, Bestyrelsesmedlem i DFK.
✁
Kvalitet i produktionsprocessen, den 26. maj 2011
Du kan tilmelde dig konferencen på www.dfk.dk
Priser:
Medlemmer af Dansk Forening for Kvalitet
Er du medlem af DFK kr. 2.650 + moms
studerende
Deltager for 250 kr. + moms
– læs mere på www.dfk.dk
Ikke-medlemmer af Dansk Forening for Kvalitet
Er du ikke medlem af DFK, koster det kr. 3.300 + moms. Samtidig oprettes du
automatisk som prøvemedlem resten af året, hvilket includerer, at du får
”Magasinet Kvalitet” i 2011.
Ved indmeldelse i DFK samtidig med tilmelding til konference, deltager du til
medlemspris.
Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere deltagere fra samme firma opnås 10% rabat.
Tilmeldingsfrist 17. maj 2011
Dansk Forening for Kvalitet , Jersie Solvænge 16, 2680 Solrød Strand, tlf. 70 20 32 13, email: [email protected]
Kvalitet i
produktionsprocessen
Konference kombineret med virksomhedsbesøg
Kvalitet i produktionsprocessen
Kunderne stiller i stigende grad krav til kvaliteten, og i mange brancher er kvalitet blevet en væsentlig
beslutningsfaktor for valg af leverandør. Hvordan kan man i produktionsprocessen leve op til de stigende kvalitetskrav – fra leverandør til varen sendes ud af fabrikken, og hvordan sikres den fortsatte
høje kvalitet, når der er behov for outsourcing?
Med principper, som blandt andet anvendes i automotive industrien, har firmaet Micro Matic sat fokus
på de forebyggende kvalitetsprocesser, så man på et tidligt tidspunkt får identificeret processvagheder
og fejlmuligheder, og på den måde sætter ind, inden fejlene opstår.
Konferencen er en naturlig opfølgning på DFK’s konference den 3. marts 2011, hvor der var fokus på
kvaliteten i udviklingsprocessen, men det er ikke nødvendigt at have deltaget på denne, for at få udbytte af konferencen den 26. maj.
Besøg Micro Matic
Der vil på konferencen være fokus på produktionsprocesserne hos Micro Matic. Med afsæt i udvalgte
kernekompetencer, har man her fået opgraderet fabrikken med istandsættelse af lokaler og nyt layout,
og har dermed fået kickstartet egenproduktion med fokus på kvalitet og effektivitet. For bedre at understøtte kernekompetencerne i den nyistandsatte fabrik og for bedre at understøtte ønsket om en høj
proceskvalitet, er også introduktion af nye IT værktøjer blevet gennemført.
Men der har ikke alene været fokus på egenproduktionen. 10 millioner drejedele er blevet outsourcet,
hvilket har krævet implementering af flere nye kvalitetsværktøjer, bl.a. P-PAP (Production Part Approval
Process). Dette er et kvalitetsværktøj som sikrer at man ikke kun ser på godkendelse at produkterne fra
underleverandørerne, men at man også foretager en kvalificering af leverandørers processer.
Resultaterne af Micro Matics tiltag har allerede udmøntet sig i en større kvalitetsbevidsthed i organisationen, og et fald i de interne såvel som de eksterne kvalitetsomkostninger.
Design og tryk: Datagraf
Andre virksomheders erfaringer
På konferencen vil der, udover Micro Matic, også være indlæg fra to andre firmaer med eksempler på,
hvorledes man, med fokus på produktionens processer, kan flytte kvalitetsarbejdet fra de ikke værdi­
skabende tests og sorteringer til en mere kvalitetsoptimeret fokus på processerne, hvor fejlene kan
opstå.
Der vil være indlæg fra en ISO/TS 16949 certificeret produktionsvirksomhed, hvor man kan få indblik i,
hvad en fuldstændig implementering af standarden kan betyde for en produktionsvirksomhed.
Kravene i ISO/TS 16949 kan være en udbygning af firmaets ISO 9001 system. Her er der skærpede
krav til de forebyggende aktiviteter i virksomheden, idet standarden peger på helt specifikke løsninger.
Der er her tale om mange af de gode gamle kvalitetsværktøjer som f.eks. CPk, SPC og FMEA.
Kom til konferencen den 26. maj 2011 og få inspiration til nye tiltag på kvalitetsområdet
eller få bekræftet, at det I allerede gør, er det helt rigtige for jeres virksomhed.
Du kan tilmelde dig på www.dfk.dk.
Afsender:
Dansk Forening for Kvalitet
Jersie Solvænge 16
2680 Solrød Strand