UDSALGSPRIS DK 9-2014.cdr - ABC

Brugervejledning til
Betalingsterminaler fra
Countertop iCT220EG
Countertop iCT250E
Mobile iWL220G
Countertop Dual
Dokument version 2014-07-23. SW version 13.xx
Varenummer: R336-0144
Mobile iWL250B
Mobile iWL250G
Tillykke med din nye betalingsterminal!
Tak fordi du valgte en betalingsterminal fra Nets. Vore betalingsterminaler (herefter kaldet ’terminal’), dækker dit
behov for effektiv og sikker håndtering af betalingskort. Med indbygget Nets teknology, har du altid sikkerhedsgodkendt software i terminalen.
I denne brugervejledning findes information om tilslutning og daglig betjening af terminalen.
Har du spørgsmål vedrørende betjening af terminalen eller tekniske problemer, tilbyder Nets’ Kundesupport forskellige typer af support. Se kapitel 10 for mere information.
Du kan også besøge os på www.terminalshop.dk. Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål til vores kundeservice.
God fornøjelse.
Nets Denmark A/S
Energivej 1
DK- 2750 Ballerup
2
1
2
Terminal leverance ................................................................................................................................................................................... 4
Terminal installation ................................................................................................................................................................................. 4
2.1
Isætning af bonrulle .............................................................................................................................................................................. 4
2.2
PSAM installation ................................................................................................................................................................................. 5
2.3
Isætning af SIM kort ............................................................................................................................................................................. 6
2.4
Kabeltilslutning til Countertop iCT250E ................................................................................................................................................. 7
2.5
Kabeltilslutning til Countertop Dual ....................................................................................................................................................... 7
2.6
Kabeltilslutning til Countertop iCT220EG .............................................................................................................................................. 8
2.7
Kabeltilslutning til Mobile iWL220G og iWL250G................................................................................................................................... 8
2.8
Kabeltilslutning til Mobile iWL250B ....................................................................................................................................................... 8
2.9
Netværks opsætning ............................................................................................................................................................................ 9
2.9.1
GPRS parameter opsætning .......................................................................................................................................................... 9
2.9.2
Ethernet parameter opsætning....................................................................................................................................................... 9
3
Terminal display, tastatur og kortlæser ................................................................................................................................................. 10
3.1
Farve display...................................................................................................................................................................................... 10
3.2
Sort/hvid display ................................................................................................................................................................................. 11
3.3
Terminalens tastatur........................................................................................................................................................................... 11
3.4
Brug af kort ........................................................................................................................................................................................ 11
4
Specialfunktioner .................................................................................................................................................................................... 12
4.1
DCC ................................................................................................................................................................................................... 12
4.2
Drikkepenge (Ekstra) .......................................................................................................................................................................... 12
4.3
2 kvitteringer ...................................................................................................................................................................................... 12
4.4
Gebyr ................................................................................................................................................................................................. 12
4.5
Byttepenge ......................................................................................................................................................................................... 13
4.6
Ekspedient nr. .................................................................................................................................................................................... 13
4.7
Transaktionsforløb med alle specialfunktioner .................................................................................................................................... 14
5
Transaktionstyper ................................................................................................................................................................................... 15
5.1
Køb med PIN kode ............................................................................................................................................................................. 15
5.2
Køb med signatur ............................................................................................................................................................................... 18
5.3
Retur .................................................................................................................................................................................................. 20
5.4
Annullering ......................................................................................................................................................................................... 22
5.5
Andre transaktions funktioner ............................................................................................................................................................. 24
5.5.1
Tvungen signatur eller PIN........................................................................................................................................................... 24
5.5.2
Tvungen online eller offline .......................................................................................................................................................... 24
5.6
Transaktionsfejl .................................................................................................................................................................................. 25
5.6.1
Aflæsningsfejl af kort ................................................................................................................................................................... 25
5.6.2
Afviste transaktioner .................................................................................................................................................................... 26
6
Rapporter ................................................................................................................................................................................................ 27
6.1
Afstemning ......................................................................................................................................................................................... 27
6.1.1
Afstemningsfejl ............................................................................................................................................................................ 27
6.1.2
Total Rapport............................................................................................................................................................................... 28
6.1.3
Transaktionsliste.......................................................................................................................................................................... 29
6.1.4
Ekspedient Rapport Totaler ......................................................................................................................................................... 30
6.2
Øvrige Rapporter ................................................................................................................................................................................ 31
6.3
Kopi af kvittering fra sidste transaktion ................................................................................................................................................ 31
6.4
Kopi af sidste Total Rapport ............................................................................................................................................................... 32
7
Terminal Opsætningsmenu .................................................................................................................................................................... 33
7.1
Forbindelser ....................................................................................................................................................................................... 33
7.1.1
Ethernet....................................................................................................................................................................................... 33
7.1.2
GPRS .......................................................................................................................................................................................... 34
7.2
Ekspedienter ...................................................................................................................................................................................... 36
7.2.1
Opret ny ekspedient..................................................................................................................................................................... 36
7.2.2
Fjern ekspedient .......................................................................................................................................................................... 36
7.2.3
Udskriv liste ................................................................................................................................................................................. 36
7.2.4
Aktiver ......................................................................................................................................................................................... 36
7.3
Rapportopsætning .............................................................................................................................................................................. 37
7.3.1
2-kvitteringer................................................................................................................................................................................ 37
7.3.2
Afstemningsindikator ................................................................................................................................................................... 37
7.3.3
Ekspedientrapport........................................................................................................................................................................ 37
7.4
Terminal ............................................................................................................................................................................................. 37
7.4.1
Terminal ID .................................................................................................................................................................................. 37
7.4.2
Vælg sprog .................................................................................................................................................................................. 38
7.4.3
Opdater software ......................................................................................................................................................................... 38
7.4.4
Lys / Lyd ...................................................................................................................................................................................... 38
7.4.5
Kodeord (Service kode) ............................................................................................................................................................... 39
7.4.6
PSAM installation ........................................................................................................................................................................ 39
7.4.7
Landekode................................................................................................................................................................................... 40
7.4.8
Tidszone...................................................................................................................................................................................... 40
7.5
Transaktioner ..................................................................................................................................................................................... 41
7.5.1
Merchant initiative ........................................................................................................................................................................ 41
7.5.2
Valuta .......................................................................................................................................................................................... 41
7.5.3
Gavekort...................................................................................................................................................................................... 42
7.5.4
Hele kroner .................................................................................................................................................................................. 42
7.5.5
DCC ............................................................................................................................................................................................ 42
7.5.6
Byttepenge .................................................................................................................................................................................. 43
7.5.7
Drikkepenge (Ekstra) ................................................................................................................................................................... 43
7.5.8
Gebyr .......................................................................................................................................................................................... 44
7.5.9
Identisk køb ................................................................................................................................................................................. 44
7.5.10
Ciffer gruppering .......................................................................................................................................................................... 44
7.6
Tekniker menu ................................................................................................................................................................................... 44
8
ASW fejl koder ........................................................................................................................................................................................ 45
9
Pleje og vedligeholdelse af terminal ...................................................................................................................................................... 46
10
Supportaftale .......................................................................................................................................................................................... 47
11
Terminalens menu struktur .................................................................................................................................................................... 48
3
1
Terminal leverance
Ved levering af terminalen, er følgende inkluderet:
Countertop iCT220EG
•
•
•
•
•
•
•
Terminal
PSAM *
Strømkabel
Netværkskabel
Brugervejledning
Bonrulle
SIM kort **
Countertop iCT250E
•
•
•
•
Terminal
PSAM *
Strømkabel
Netværkskabel
(RJ9 til RJ45)
• Brugervejledning
• Bonrulle
Mobile iWL250B
•
•
•
•
•
Terminal
Ladestation
PSAM *
Strømkabel
Brugervejledning
•
•
•
•
•
•
•
Mobile iWL220G
Mobile iWL250G
Terminal
Ladestation
PSAM *
Strømkabel
Brugervejledning
Bonrulle
SIM kort **
Countertop Dual
•
•
•
•
•
•
•
2 delt terminal
PSAM *
Strømkabel
Netværkskabel
Forbindelse kabel
Brugervejledning
Bonrulle
* PSAM er en lille chip (ligner et SIM kort), som er sat i terminalen ved levering.
** SIM kort leveres kun af Nets, såfremt forretningen har indgået aftale herom.
2
Terminal installation
For at installere terminalen i forretningen, skal følgende udføres:
• Bonrulle isættes.
• PSAM isættes.
• SIM kort skal isættes (kun hvis terminalen bruger kommunikationsformen GPRS).
• Terminalens kabler tilsluttes.
• Terminalens kommunikationsform opsættes.
• Afstemning udføres (se kapitel 6.1).
Disse punkter vil være beskrevet i de efterfølgende kapitler.
2.1
Isætning af bonrulle
De af terminaltyperne der er udstyret med en kvitteringsprinter, skal have en bonrulle isat, før de tages i brug.
Nets anbefaler at der kun bruges bonruller, der er tilpasses terminalen. Bonruller og andet terminal tilbehør kan
bestilles på www.terminalshop.dk
Indsæt bonrulle i terminalen som vist nedenfor:
Åbn bonrulle-dækslet ved at trække klappen i pilens retning
Før derefter dækslet nedad i pilens retning for at åbne dækslet.
Sæt papiret i terminalen således at 5 cm af papiret
stikker ud fra terminalen når dækslet lukkes.
For at sikre at papirrullen kan løbe frit i terminalen,
bør man forsigtigt trække yderligere 2-3 cm af papiret
frem. Hvis papiret yder stor modstand, åben da låget
igen og læg rullen rigtig på plads.
Kvitteringsprinteren er nu klar til brug.
4
2.2
PSAM installation
PSAM er et lille chip kort, som indeholder de forretningsoplysninger, der er nødvendige for at terminalen kan udføre transaktioner og sikre at pengene bliver indsat på den rigtige forretningskonto.
Alle terminaltyperne beskrevet i denne brugervejledning, skal have en PSAM installeret.
PSAM vil normalt være installeret i terminalen, når denne leveres til forretningen. Det kan dog i visse tilfælde være nødvendig at udskifte PSAM, efter forretningen har fået deres terminal.
Placering af PSAM i terminalen, er forskellige fra terminaltype til terminaltype. Nedestående beskrivelse viser hvor
PSAM skal placeres i de forskellige terminaltyper.
I terminaltypen Countertop Dual, skal PSAM isættes ekspedientdelen af terminalen (ekspedientdelen har teksten
iCT220 skrevet nedeunder displayet). Isæt PSAM på samme måde som vist for Countertop iCT2xx nedenfor.
NB! Terminalen skal være slukket, når PSAM kortet isættes.
Countertop iCT2xx
Mobile iWL2xx
PSAM’en skal isættes
bag låget på bagsiden
af terminalen.
For at fjerne låget, tryk
ned på de punkter der
er markeret med en rød
pil.
Når låget er fjernet, skal
PSAM’en isættes i det
slot som er markeret
’Slot 1’.
På billederne vises
PSAM’en som en hvid
brik.
Når PSAM er isat, låget påmonteret og terminalen er genstartet (strøm tilsluttet), vil terminalen i nogle tilfælde,
vise beskeden ”Ejerskifte”. Hvis dette er tilfældet, skal forretningen ringe til det telefonnummer der er vist i terminalens display. En supporttekniker vil da vejlede forretningen i den videre proces.
Hvis ikke terminalen skriver ”Ejerskifte”, skal der blot udføres en Afstemning på terminalen (se kapitel 6.1). Efter
Afstemningen, bør terminalen være klar til brug.
5
2.3
Isætning af SIM kort
I terminaltyperne Mobile iWL220G og Mobile iWL250G, skal der isættes et SIM kort i terminalen, således at terminalen via mobilnetværket (GPRS) kan få kontakt med kortindløseren.
I terminaltyperne Countertop iCT220EG og Countertop Dual kan der isættes et SIM kort. Dette er dog kun nødvendigt hvis terminalen skal bruge GPRS som kommunikationsform til kortindløseren.
Har forretningen indgået en aftale med Nets Denmark A/S omkring levering af SIM kort, vil dette være installeret i
terminalen, når denne leveres til forretningen.
Hvis dette ikke er tilfældet, følg da nedestående vejledning til installation af SIM kortet.
SIM kortets placering er forskellig fra terminaltype til terminaltype. Billederne nedenfor viser hvor SIM kortet
(grønbrik) skal indsættes i de forskellige terminaltyper.
NB! Terminalen skal være slukket, når SIM kortet isættes.
Countertop iCT2xx
Mobile iWL2xx
SIM kortet skal indsættes i det slot
der er markeret med ”GPRS”
SIM kortet skal indsættes i det slot
der er markeret med ”SIM”
Når SIM kortet er isat terminalen og terminalen startet op, kan terminalens display vise en af følgende beskeder:
SIM kortets SIM kode er ikke korrekt indtastet.
Indtast den 4 cifferet SIM kode og tryk
SIM kortets SIM kode er blevet blokeret pga. for mange fejlende SIM kode indtastninger.
Indtast SIM kortets 8 cifferet PUK kode og tryk
Venligst isæt SIM
og genstart terminal.
Terminalen kan ikke læse SIM kortet. Sluk terminalen og isæt SIM kortet korrekt. Tænd derefter terminalen
ved at trykke på
6
2.4
Kabeltilslutning til Countertop iCT250E
Når en ny terminal leveres til forretningen, vil de forskellige kabler normalt være påmonteret terminalen. Forretningen skal blot tilslutte terminalens netværkskabel til forretningens netværksudstyr (Switch / Router) og tilslutte
terminalens strømkabel til den medfølgende strømforsyning. Strømforsyningen skal derefter sættes i en 230 Volt
stikkontakt.
Der findes to forskellige kabeltyper til Countertop iCT250E.
• Den ene kabeltype, består af løse kabler. Et kabel til strøm og et andet til Ethernet forbindelsen.
• Den anden kabeltype, er en såkaldt Magic box, hvor alle kablerne er sat sammen i ét kabel.
(Magic box levers kun hvis forretningen har indgået aftale med Nets herom).
2.4.1
Tilslutning via ’løse kabler’
Fjern låget på bagsiden af terminalen.
1
2
NB! Terminalen skal være slukket,
når netværkskablet tilsluttes.
Netværks
kabel
Strøm
Når låget er fjernet, tilslut strømkablet og netværkskablet til de
punkter der er markeret med rødt på tegningen:
2.4.2
Tilslutning via ’Magic box’
Den ene ende af Magic box kablet består af fire løse kabler, hvoraf de to
skal tilsluttes terminalens strøm stik og netværks stik (se billede i kapitel 2.4.1).
Den anden ende af Magic box kablet, består af en sort boks, hvortil terminalens
strømforsyning og forretningens netværkskabel skal tilsluttes.
På den sorte boks findes markeringer, der viser hvor de forskellige
kabler skal tilsluttes.
Markeringerne læses således:
ETH
= Ethernet stik (Netværksstik)
LYN (symbol) = Strøm stik
IN
= Analog telefon stik
RS232
= Seriel forbindelse til kassesystem
2.5
Strøm kabel
Netværks kabel
Kabeltilslutning til Countertop Dual
Strøm og netværks – kablerne skal tilsluttes ekspedientdelen af terminalen (markeret med teksten ”iCT220” nedeunder displayet), på samme måde som vist i kapitel 2.4.1.
Udover strøm og netværks – kablerne, skal de to terminalenheder forbindes med en speciel kabelform, således at
de kan kommunikere med hinanden.
Specielkabel
7
Den anden ende af kablet, skal
monteres på kundedelen
af terminalen (markeret med
”iPP350” nedeunder displayet).
2.6
Kabeltilslutning til Countertop iCT220EG
Countertop iCT220EG bruger enten GPRS eller Ethernet som kommunikationsform.
Når en ny terminal leveres til forretningen, vil de forskellige kabler, normalt være påmonteret terminalen.
Hvis ikke kablerne er påmonteret, følg da vejledning fra kapitel 2.4.1. Netværkskablet skal dog kun monteres, hvis
terminalen bruger Ethernet som kommunikations form.
2.7
Kabeltilslutning til Mobile iWL220G og iWL250G
Det eneste kabel der skal bruges til disse terminaltyper, er et strømkabel.
Der findes to forskellige måder hvorved terminalen kan forsynes med strøm. Enten forsynes terminalen gennem
en lade-station eller også direkte via et billader-kabel.
Lade-station
Sæt strømkablet i lade-stationen (som vist på billede).
Læg terminalen på lade-stationen, hvorefter terminalen tændes.
Billader
Hvis Mobile iWL220G eller Mobile iWL250G terminalen skal bruges
i en bil, kan man med fordel bestille et billader-kabel.
Afhængelig af hvilket type billader kabel der bruges, skal billader
kablet sluttes til bilens cigarettænder og derfra ind i
terminalens lade-station eller direkte ind i selve terminalen via det
’mini USB’ stik, som findes under et gummi dæksel på terminalens
venstre side (som vist på billedet).
Terminal vil automatisk tændes, når strømmen tilsluttes. Hvis ikke,
tryk på
NB! Terminalen er kun minimalt opladet, når den er ny. Den
skal derfor oplades i 15 timer, før den er 100 % ydedygtig.
2.8
Kabeltilslutning til Mobile iWL250B
Til Mobile iWL250B medfølger en lade-station. Lade-stationen skal forsynes med strøm, på samme måde som
lade-stationen i kapitel 2.7.
Udover strømkablet, skal der i lade-stationen også tilsluttes et netværkskabel.
Kablet skal monteres som vist på billedet.
Netværks
kabel
8
2.9
Netværks opsætning
De fleste kort transaktioner, skal verificeres af kortindløseren, inden de kan gennemføres. Derfor skal terminalen
have en onlineforbindelse til kortindløseren.
Opsætningen af terminalens kommunikationsform, vil være forskellig fra terminaltype til terminaltype.
Tabellen nedenfor viser hvilke kommunikationsform de forskellige terminaltyper kan gøre brug af.
Terminaltype
Countertop iCT220EG
Countertop iCT250E
Countertop Dual
Mobile iWL250B
Mobile iWL220G
Mobile iWL250G
2.9.1
kommunikationsform
Ethernet og/eller GPRS
Ethernet
Ethernet og/eller GPRS
Ethernet
GPRS
GPRS
GPRS parameter opsætning
Hvis terminalen bruger GPRS som kommunikationsform, er der visse terminal parametre der skal være opsat
korrekt.
Hvis forretningen har indgået aftale om levering af SIM kort fra Nets Denmark A/S, vil disse parametre være opsat
ved levering af terminalen.
Terminalens GPRS opsætning er at finde i terminalens ’Opsætnings menu’ (se kapitel 7.1.2).
2.9.2
Ethernet parameter opsætning
Ethernet kommunikationen kan foregå ved enten Statisk IP eller ved Dynamisk IP (DHCP).
Terminalen er som standard opsat til DHCP, med mindre forretningen overfor Nets Denmark A/S, har ydret ønske
om Statisk IP og har leveret de nødvendige oplysninger hertil.
Benytter terminalen DHCP, skal der ikke ændres i terminalens parametre. Terminalen burde uden problemer
kunne sættes direkte til et Ethernet netværk.
Ønsker forretningen at bruge Statisk IP, skal de nødvendige IP adresser indtastes i terminalens parameter fil.
Har forretningen oplyst disse IP adresser til Nets Denmark A/S ved bestilling, vil IP adresserne være indtastet i
terminalen, når denne leveres til forretningen.
Opsætning af terminalens Ethernet indstillinger findes i kapitel 7.1.1.
9
3
Terminal display, tastatur og kortlæser
Terminalerne i denne brugervejledning kan deles op i to. Dem med farve display og dem med sort/hvid display.
3.1
Farve display
Terminaltyperne Countertop iCT250E, Mobile iWL250B og Mobile iWL250G har alle farve display.
Disse terminaltyper, vil øverst i displayet have et antal symboler, der informerer om terminalens kommunikationsstatus og hardware tilstand. Antallet af symboler, er afhængelig af terminaltypen og den kommunikationsform
terminalen gør brug af.
3.1.1
GPRS
Hvis terminalen bruger GPRS som kommunikationsform, vil følgende symboler fremkomme:
Hvis GPRS symbolet er hvidt, har terminalen ingen online forbindelse
Hvis GPRS symbolet er grønt, har terminalen online forbindelse.
De farvet ’signalstyrke-streger’, indikere hvor god GPRS forbindelsen er. Er den øverste grønne
streg tilstede, er forbindelsen optimal. Hvis kun den nederste røde streg vises, er forbindelsen
meget svag.
Teksten ovenover ’signalstyrke-stregerne’, viser navnet på GPRS teleudbyderen.
3.1.2
Bluetooth
Terminaltypen iWL250B bruger Bluetooth teknologi til at kommunikere mellem terminal og terminalbase.
De farvet signalstyrke-streger, indikere hvor god Bluetooth forbindelsen er. Er den øverste
grønne streg tilstede, er forbindelsen optimal. Hvis kun den nederste røde streg vises, er
forbindelsen meget svag.
Indikere om terminalen supportere Bluetooth. Hvis symbolet ikke er synligt, er Bluetooth ikke supporteret.
Hvis symbolet er gråt eller rødt, befinder terminalen sig uden for terminalbasens dækningsområde.
Er symbolet blåt, er Bluetooth forbindelsen i orden.
Ovenover ’signalstyrke-stregerne’ vises serienummeret på terminalbasen.
3.1.3
Ethernet
Dette symbol indikerer om terminalen har en Ethernet forbindelse.
Er symbolet grønt, er Ethernet forbindelsen i drift.
Er symbolet hvidt, betyder det at Ethernet kablet ikke tilsluttet.
Er symbolet rødt, har terminalen ikke fået tildelt nogen IP adresse fra forretningens DHCP server.
3.1.4
Batteri og ur
Batteri symbolet til højre, vil kun fremkommen hvis terminalen har et batteri. Er den
øverste grønne streg tilstede i batterisymbolet, er batteriet fuldt opladet.
Strømsymbolet til venstre for batteriet, viser at terminalen eller terminalbasen er
tilsluttet strøm.
10
3.2
Sort/hvid display
Terminaltyperne Countertop iCT220EG og Mobile iWL220G har i øverste højre hjørne af displayet, et antenne
symbol.
Antenne symbolet
indikere hvor kraftig terminalens forbindelse er til GPRS netværket og vises kun hvis der
anvendes mobil netværk (GPRS). 5 signal streger betyder optimal forbindelse, én signal streg betyder meget
svag forbindelse. Hvis ikke antenne-symbolet fremkommer i terminaldisplayet, vil det ikke være muligt at udføre
transaktioner.
Terminaltypen Mobile iWL 220G, har desuden symbolet
viser hvor meget batteristrøm der er tilbage på terminalen. Er batteri symbolet næsten tomt
bør terminalen sættes til opladning (strøm).
3.3
Terminalens tastatur
Navigationstaster F2 og F3, bruges
til at bladre op og ned i menuer
F1 tast.
Bruges til at vælge
mellem Signatur
eller PIN
På Mobile iWL220 og Mobile
iWL250 har de øverste F –taster
et andet udsende.
F1
F4 tast.
Bruges til at vælge
mellem Offline eller
Online.
F2
F3
F4
Midter-tasten skal ikke bruges.
MENU tast.
Bruges til at åbne
hovedmenuen.
På nogle terminaler vil tasten se
sådan ud
F1, F2, F3 og F4, har samme
funktioner som vist på tastaturet til
venstre.
For at slukke terminalen, skal man
kortvarigt holde to taster nede:
STOP tast.
Afbryder funktion
og returnerer til
hovedmenu.
3.4
CLEAR tast.
Korrigerer fejlindtastning eller
returnerer til
forrige menu.
OK tast.
Bekræfter indtastning eller
valg af menu.
Terminalen startes op ved, et tryk
på
Brug af kort
Med chip kort
Sæt kortet i kortlæseren med chippen opad, som vist på billedet.
Med magnetstribe
Træk kortet igennem magnetkortlæseren med kortets magnetstribe til venstre.
11
4
Specialfunktioner
Der findes i terminalen forskellige specialfunktioner som kan aktiveres og som har indflydelse på transaktionsforløbet. Terminalen har følgende specialfunktioner:
• Ekspedient nr.
• Byttepenge
• DCC
• Drikkepenge
• Gebyr
• 2 kvitteringer
I kapitel 5, vises et transaktionsforløb for hver af terminalens transaktionstyper, dog vil specialfunktionerne kun
blive vist i kort form.
For at få det fulde overblik over en købstransaktion med alle specialfunktionerne aktiveret, henvises til kapitel 4.7.
4.1
DCC
Dynamic Currency Conversion giver mulighed for, at en kunde med et udenlandsk betalingskort, kan betale i sin
egen valuta. Terminalen finder automatisk ud af om kortet er dansk eller udenlandsk. Hvis kortet er udenlandsk,
vil terminalen give kortholderen mulighed for at vælge hvilken valuta transaktionen skal foretages i.
Det er ikke alle udenlandske kort der er omfattet af DCC tabellen. Transaktioner der udføres på udenlandske kort
der ikke er at finde i DCC tabellen, vil ikke få tilbudt DCC.
Forretningen skal altid indtaste transaktionsbeløbet i DKK (danske kr.). Terminalen vil selv omregne dette beløb til
kortholderens ønskede valuta. Terminalens valuta kurser, bliver opdateret automatisk.
(Opsætning af DCC, se kapitel 7.5.5).
NB: DCC og Byttepenge funktionen må ikke være aktiveret på terminalen samtidigt.
4.2
Drikkepenge (Ekstra)
Drikkepenge funktionen (også kaldet Ekstra), giver kortholderen mulighed for at give drikkepenge til ekspedienten, ved at indtaste beløbet direkte på terminalen under transaktionen.
(Opsætning af Drikkepenge, se kapitel 7.5.7).
Terminalen har to typer af drikkepenge funktioner.
• I den første type, skal kortholderen indtaste det ønsket drikkepenge beløb.
• I den anden type, skal kortholderen indtaste transaktionens totalbeløb
(Totalbeløb = Transaktionsbeløb + Drikkepenge.)
NB: Drikkepenge funktionen må ikke aktiveres på terminaltypen Countertop Dual.
4.3
2 kvitteringer
Under en transaktion, vil terminalen altid udskrive en kvittering til kortholderen.
Terminalen vil normalt kun udskrive en Forretningsnota (forretningskvittering), hvis kortholderen skal identificere
sig selv ved at underskrive Forretningsnotaen.
Hvis forretningen ønsker at terminalen altid udskriver en Forretningsnota, kan terminalen opsættes til dette, via
funktionen ’2-Kvitteringer’.
(Opsætning af 2-kvitteringer, se kapitel 7.3.1).
4.4
Gebyr
En række forskellige kreditkort, bliver af kortindløseren, tillagt et gebyr hver gang de bruges. Gebyrets størrelse er
en procent sats af transaktions total beløb. Procent satsen kan variere fra korttype til korttype.
kortindløseren indkræver gebyret af terminalens ejer (forretningen). Det er frivilligt for terminalejeren hvorvidt disse gebyrer skal lægges til kortholderens køb eller ej.
Hvis terminalejeren ønsker at kortholderen selv skal betale gebyret, skal der i terminalen være indlagt en gebyrtabel. Med en gebyrtabel, vil terminalen selv kunne udregne gebyrets størrelse og tillægge dette direkte til transaktionsbeløbet. Hvis terminalejeren ønsker en sådan gebyr-tabel indlagt i terminalen, skal han gøre Nets Denmark A/S opmærksom på dette.
12
4.5
Byttepenge
Byttepenge funktionen benyttes hvis kortholderen ønsker at have rede penge i hånden efter transaktionen. Hvis
byttepenge funktionen er aktiveret i terminalen, skal ekspedienten først indtaste det rigtige transaktionsbeløb og
derefter indtaste det beløb som kortholderen ønsker at hæve som byttepenge.
(Opsætning af Byttepenge, se kapitel 7.5.6).
NB: Byttepenge og DCC funktionen må ikke være aktiveret på terminalen samtidigt.
4.6
Ekspedient nr.
Da der i løbet af en dag kan være flere forskellige ekspedienter, der gør brug af den samme terminal, er der i
terminalen indbygget en mulighed for, at den enkelte ekspedient skal identificere sig selv, før en transaktion kan
begynde.
(Opsætning af Ekspedient nr., se kapitel 7.2)
13
4.7
Transaktionsforløb med alle specialfunktioner
Terminal er Klar
Tast OK
Indtast
ekspedient nr.
Tryk
for at starte et køb.
Vises kun hvis Ekspedient nr. er sat aktivt i terminalen (se kapitel 7.2).
Indtast Ekspedient nr. og tryk
0
Indtast beløb
DKK Indtast købsbeløbet og tryk
32,00
Teksten ”valuta” vises kun hvis terminalen er opsat til at understøtte flere valutaer (se kapitel 7.5.2)
Valuta
Indtast Byttepenge
Vises kun hvis terminalen er opsat til at supportere Byttepenge (se kapitel 7.5.6).
Indtast beløbet på de penge som kortholderen ønsker at have i hånden efter købet. Afslut med
DKK
0,00 Hvis byttepenge ikke skal tillægges, undlad at indtaste et beløb, bare tryk
NB: Byttepenge og DCC funktionen må ikke være aktiveret på terminalen samtidigt.
Indlæs kort
Bed kortholderen om at indsætte sit kort i terminalens chipkortlæser.
Vælg valuta
Vises kun hvis terminalen er opsat til at supportere DCC (se kapitel 7.5.5).
Brug terminalens navigationstaster til at vælge den ønskede valuta og tryk på
32,00 DKK
5,59 USD
1 DKK= 0,1747 USD
Tilføj
drikkepenge?
Nej
Omregningsformen mellem kortholder-valuta og Danske kroner, står i bunden af displayet.
NB: Byttepenge og DCC funktionen må ikke være aktiveret på terminalen samtidigt.
Vises kun hvis terminalen er opsat til at supportere Drikkepenge (se kapitel 7.5.7).
Ja
Hvis kortholder ønsker at give drikkepenge skal kortholdren trykke på F1 tasten, hvis ikke tryk F4 tasten.
Indtast totalbeløb
Vises kun hvis terminalen er opsat til at supportere Drikkepenge.
DKK
Køb:
32,00 Afhængig af terminalens opsætning, skal kortholderen nu indtaste enten Drikkepenge-beløbet eller TotalEkstra:
10,25
Total:
42,25 beløbet (Total-beløb = Transaktions-beløb + Drikkepenge-beløb). Godkend med
42,25 DKK
PIN:
Tast PIN+OK
Kortholderen skal nu indtaste sin PIN kode og trykke på
Beskyt din PIN-kode
Godkendt
Husk kortet
Bed kortholderen om at fjerne sit kort fra terminalen.
Godkendt
Aflever terminal
Afriv kvittering
Og tast OK
Kortholderen skal aflevere terminalen tilbage til ekspedienten.
Tryk på
. Terminalen udskriver en Kortholderkopi.
Vises kun hvis terminalen er opsat til at udskrive 2 kvitteringer (se kapitel 7.3.1).
Tryk på
. Terminalen udskriver en Forretningsnota.
OK
Godkendt
Hvis transaktionen er gennemført og godkendt, skrives dette i displayet.
Tryk på
for at gøre terminalen klar til næste transaktion.
14
5
Transaktionstyper
Dette kapitel viser et transaktionsforløb for hver af terminalens forskellige transaktionstyper. Terminalens specialfunktioner vises i forkortet form i de grå vinduer. For at se det fulde flow af alle specialfunktionerne, henvises til
kapitel 4.7.
Display teksterne vil ikke altid blive skrevet på dansk. De tekster som ekspedienten ser, bliver skrevet på det
sprog som er opsat i terminalens parametre (se kapitel 7.4.2).
De tekster som vises til kortholderen, vil blive skrevet på kortholderens eget sprog, såfremt sproget er understøttet af terminalen. Hvis ikke kortholderens sprog er understøttet af terminalen, vil terminalen bede kortholderen om
at vælge et af terminalens supporterede sprog.
*Vælg sprog*
Dansk
English
Svenska
Deutsch
Francaise
Kortholderen skal bruge navigationstasterne til at markere det ønskede sprog og bekræfte med
Resten af transaktionen forløber som normalt.
Da terminaltypen Countertop Dual, består af to terminaldele (en kundedel og en ekspedientdel) vil transaktionsdialogerne være splittet op, således at beskeder til kortholderen vil fremkomme på kundedelen af terminalen, og
beskeder til ekspedienten vil fremkomme på ekspedientdelen af terminalen.
De efterfølgende kapitler, tager ikke hensyn til denne opsplitning af transaktions-dialogen.
5.1
Køb med PIN kode
Terminal er Klar
Tast OK
Tast ekspedient nr.
Indtast beløb
DKK
32,00
Tryk
for at starte et køb.
Hvis Ekspedient nr. er sat aktiv i terminalen, skal ekspedienten indtaste sit nummer og trykke
Indtast købsbeløbet og tryk
Teksten ”Valuta” vises kun hvis terminalen er opsat til at understøtte flere valutaer (se kapitel 7.5.2)
Valuta
Byttepenge
Hvis Byttepenge er sat aktiv i terminalen, skal ekspedienten intaste evt. byttepenge og trykke
Indlæs kort
Ekspedienten skal nu give terminalen over til kortholderen, som skal indsætte sit kort i terminalens
chipkortlæser.
DCC
Hvis DCC er sat aktiv i terminalen, skal kortholderen vælge transaktionsvaluta og trykke
Drikkepenge
PIN:
Tast PIN+OK
Hvis Drikkepenge er sat aktiv i terminal, skal kortholder indtaste evt. drikkepenge eller totalbeløb og trykke
32,00 DKK
Kortholderen skal nu indtaste sin PIN kode og trykke på
Beskyt din PIN-kode
Godkendt
Husk kortet
Godkendt
Aflever terminal
2 kvitteringer
Godkendt
Bed kortholderen om at fjerne sit kort fra terminalen.
Kortholderen skal aflevere terminalen tilbage til ekspedienten.
Tryk på
. Terminalen udskriver en kortholder kopi.
Hvis ’2-kvitteringer’ er aktiveret i terminalen, vil den her udskrive en Forretningsnota. Afriv denne og tryk
Hvis transaktionen er gennemført og godkendt, skrives dette i displayet.
Tryk på
for at gøre terminalen klar til næste transaktion.
15
5.1.1
Godkendte købskvitteringer uden DCC
(Chip kort med PIN)
Butik Stjernen
Stjernegade 99
9999 Stjernerup
TLF. 99 99 99 99
Cvr-nr. 12345678
2012-03-13
(Magnetkort med PIN)
Butik Stjernen
Stjernegade 99
9999 Stjernerup
TLF. 99 99 99 99
Cvr-nr. 12345678
12:42
2012-03-13
12,25
10,00
0,36
5,00
--------Total
DKK
27,61
--------VisaDankort
PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 8827
Term:
12345678-123456
IA1
PBS no:1234567890
Eksp-nr:01
Michael
ATC:12345
AID:
A01234567890123
PSAM: 1234567-1234567890
ARC:00
STATUS:0000
Aut.kode:
123456
REF.: 123456 Autoriseret
Kortholders kopi
Køb
Byttepenge
Gebyr
Ekstra
Køb
Byttepenge
Gebyr
Ekstra
DKK
DKK
DKK
DKK
12:42
DKK
DKK
DKK
DKK
12,25
10,00
0,36
5,00
--------Total
DKK
27,61
--------Dankort
PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 8827
Term:
12345678-123456
EA1
PBS no:1234567890
Eksp-nr:01
Michael
PSAM: 1234567-1234567890
STATUS:0000
Aut.kode:
123456
REF:123456
Autoriseret
Kortholders kopi
* De linjer der er markeret med rødt, vil kun fremkomme hvis funktionerne Byttepenge, Gebyr og Ekstra er supporteret af terminalen og der er indtastet Byttepenge og Ekstra under transaktionen.
* De linjer der er markeret med blåt, vil kun fremkomme hvis terminalen supporterer Ekspedient nr. (se kapitel 7.2)
16
5.1.2
Godkendte købskvitteringer med DCC
Butik Stjernen
Stjernegade 99
9999 Stjernerup
Phone: 99 99 99 99
Buss.reg.no. 12345678
2012-03-13
Purchase
Eztra
12:42
DKK
DKK
43,70
2,00
--------Total
DKK
45,70
--------Exchange rate based on
reuters wholesale rate
at 2012-03-13:
Exchange rate
0,1152
Mark up on
Exchange rate
0,0035
This currency conversion
service is provided by
Teller A/S
Transaction currency
Purchase
USD
5,18
Extra
USD
0,24
--------Total
USD
5,42
--------Credito de visa PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 0119
Term:
12345678-123456
IA1
Me. no:1234567890
I accept than
Butik Stjernen
Has offered me a choice
of currencies for payment & this choice is
final.
Iaccept the conversion
rate & final amount in
‘USD’
Cash-nr:01
Michael
ATC:12345
AED:123456
AID:
A01234567890123
PSAM: 1234567-1234567890
ARC:00
STATUS:0000
Aut.kode:
123456
REF.: 123456 Authorized
Cardholder’s receipt
* De linjer der er markeret med rødt, vil kun fremkomme hvis funktionerne Byttepenge, Gebyr og Ekstra er supporteret af terminalen og der er indtastet Byttepenge og Ekstra under transaktionen.
* De linjer der er markeret med blåt, vil kun fremkomme hvis terminalen supporterer Ekspedient nr. (se kapitel 7.2)
17
5.2
Køb med signatur
Denne betalingsmåde anvendes såfremt kortholder ikke ønsker at bruge sin PIN-kode under transaktionen.
Hvis forretningen gør brug af tvungen signatur transaktioner, bortfalder dækningsgraden, dvs. den
betalingsgaranti som kortindløserene står inden for. Forretningen kan derfor ikke være sikker på at
modtage deres penge, hvis det viser sig at der ikke er nogen penge til rådighed på kortholderens
kort.
Det er ikke alle korttyper, der tillader brugen af tvungen signatur. Bruges tvungen signatur på et kort der ikke tillader dette, vil transaktionen blive afvist.
Forretningen bør kontrollere at den signatur som kortholderen bruger til at underskrive kvitteringen, stemmer
overens med den signatur der står på bagsiden af kortet.
Terminal er Klar
Tast OK
Tryk på terminalens F1 tast, for at vælge betalingstype.
Betalingstype
Signatur
PIN
Bruge terminalens navigationstaster til at markere den ønskede betalingstype og bekræfte med
Terminal er Klar
Tast OK
Tast eksp-nr
Signatur
Indtast beløb
Tryk
for at starte et køb.
Hvis Ekspedient nr. er sat aktiv i terminalen, skal ekspedienten indtaste sit nummer og trykke
Transaktionstypen vises øverst, i det sorte felt. Ønsker man at afbryde denne transaktionstype, tryk på
DKK Ellers indtast købsbeløbet og tryk
12,25
Teksten ”Valuta” vises kun hvis terminalen er opsat til at understøtte flere valutaer (se kapitel 7.5.2)
Valuta
Byttepenge
Hvis Byttepenge er sat aktiv i terminalen, skal ekspedienten intaste evt. byttepenge og trykke
Indlæs kort
Bed kortholderen om at indsætte sit kort i terminalens chipkortlæser.
DCC
Hvis DCC er sat aktiv i terminalen, skal kortholderen vælge transaktionsvaluta og trykke
Drikkepenge
Hvis Drikkepenge er sat aktiv i terminal, skal kortholder indtaste evt. drikkepenge eller totalbeløb og trykke
Husk kortet
Bed kortholderen om at fjerne sit kort fra terminalen.
Aflever terminal
Kortholderen skal aflevere terminalen tilbage til ekspedienten. Tryk på
Terminalen udskriver en Forretningnota, som skal underskrives af kortholderen.
Forretningen skal gemme den underskrevne kvittering.
SIGNATUR OK?
NEJ=RØD
Kontroller om signaturen på bagsiden af kortholderens kort, stemmer overens med signaturen på
Forretningsnotaen
JA=GRØN Er signaturen i orden tryk
Godkendt
hvis ikke afbryd transaktionen ved at trykke
Hvis transaktionen er gennemført og godkendt, skrives dette i displayet.
Tryk på
for at gøre terminalen klar til næste transaktion.
18
5.2.1
Godkendte købskvitteringer med signatur
Forretningens nota.
Kortholders kopi
Butik Stjernen
Stjernegade 99
9999 Stjernerup
TLF. 99 99 99 99
Cvr-nr. 12345678
2012-03-13
Butik Stjernen
Stjernegade 99
9999 Stjernerup
TLF. 99 99 99 99
Cvr-nr. 12345678
12:42
2012-03-13
12,25
10,00
0,36
5,00
--------Total
DKK
27,61
-------Dankort
PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 2525
TERM:
12345678-123456
[email protected]
PBS no:1234567890
Køb
Byttepenge
Gebyr
Ekstra
Køb
Byttepenge
Gebyr
Ekstra
DKK
DKK
DKK
DKK
Kortholders signatur
.......................
Eksp-nr:01
Michael
ATC: 12345
AID:
A01234567890123
PSAM: 1234567-1234567890
ARC:00
STATUS:0000
Aut.kode:
123456
REF:123456
Autoriseret
Forretnings nota
Kortholderen skal
underskrive her.
12:42
DKK
DKK
DKK
DKK
12,25
10,00
0,36
5,00
--------Total
DKK
27,61
-------Dankort
PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 2525
TERM:
12345678-123456
[email protected]
PBS no:1234567890
Eksp-nr:01
Michael
ATC: 12345
AID:
A01234567890123
PSAM: 1234567-1234567890
ARC:00
STATUS:0000
Aut.kode:
123456
REF:123456
Autoriseret
Kortholders kopi
* De linjer der er markeret med rødt, vil kun fremkomme hvis funktionerne Byttepenge, Gebyr og Ekstra er supporteret af terminalen og der er indtastet Byttepenge og Ekstra under transaktionen.
* De linjer der er markeret med blåt, vil kun fremkomme hvis terminalen supporterer Ekspedient nr. (se kapitel 7.2)
19
5.3
Retur
Denne transaktionstype bruges hvis kortholderen skal have penge retur. F.eks. hvis ekspedienten ved en fejl, har
hævet et for stor beløb fra kortholderens kort under en forgående betalingstransaktion eller hvis kortholderen skal
have pengen tilbage for en byttet vare.
Retur beløbet hæves fra forretningens konto og bliver indsat direkte på kortholdrens konto.
Terminal er Klar
Tast OK
*Menu*
[1]Afstemning
[2]Annullering
[3]Retur
[6]Rapporter
[8]Opsætningsmenu
Tryk
Tryk
for at starte en Retur transaktion.
Indtast Service kodeord og tryk
Tast kodeord
(Info om Service kodeord, se kapitel 7.4.5)
Tast eksp-nr
Hvis Ekspedient nr. er sat aktiv i terminalen, skal ekspedienten indtaste sit nummer og trykke
Indtast beløb
DKK
12,25
Indtast Retur beløbet og tryk
Teksten ”Valuta” vises kun hvis terminalen er opsat til at understøtte flere valutaer (se kapitel 7.5.2)
Valuta
Indlæs kort
Bed kortholderen om at indsætte sit kort i terminalens chipkortlæser.
Aflever terminal
Kortholderen skal aflevere terminalen tilbage til ekspedienten. Tryk på
DCC
Hvis DCC er sat aktiv i terminalen, skal ekspedienten vælge transaktionsvaluta og trykke
Drikkepenge
Hvis Drikkepenge er sat aktiv, skal ekspedienten indtaste evt. drikkepenge eller totalbeløb og trykke
Godkendt
Husk kortet
Bed kortholderen om at fjerne sit kort fra terminalen.
Godkendt
Aflever terminal
Afriv kvittering
Og tast OK
Godkendt
Kortholderen skal aflevere terminalen tilbage til ekspedienten. Tryk på
Terminalen udskriver en Kortholder kopi, som skal underskrives af forretningen.
Afriv Kortholder kopi og tryk
, terminalen udskriver nu en Forretningsnota.
Hvis transaktionen er gennemført og godkendt, skrives dette i displayet.
Tryk på
for at gøre terminalen klar til næste transaktion.
20
5.3.1
Godkendte Returkvitteringer uden DCC
Forretningens nota.
Kortholders kopi
Butik Stjernen
Stjernegade 99
9999 Stjernerup
TLF. 99 99 99 99
Cvr-nr. 12345678
************************
Retur
************************
Butik Stjernen
Stjernegade 99
9999 Stjernerup
TLF. 99 99 99 99
Cvr-nr. 12345678
************************
Retur
************************
2012-03-13
2012-03-13
Retur
Gebyr
Ekstra
12:42
DKK
DKK
DKK
160,75
3,25
7,50
--------Total
DKK
171,50
-------ViasDankort
PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 2525
TERM:
12345678-123456
[email protected]
PBS no:1234567890
Eksp-nr:01
Michael
ATC: 12345
AID:
A01234567890123
PSAM: 1234567-1234567890
ARC:Z1
STATUS:0000
Aut.kode:
REF:123456
Gennemført
Forretnings nota
Retur
Gebyr
Ekstra
12:42
DKK
DKK
DKK
160,75
3,25
7,50
--------Total
DKK
171,50
-------VisaDankort
PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 2525
TERM:
12345678-123456
[email protected]
PBS no:1234567890
Forretningens signatur
.......................
Eksp-nr:01
Michael
ATC: 12345
AID:
A01234567890123
PSAM: 1234567-1234567890
ARC:Z1
STATUS:0000
Aut.kode:
REF:123456
Gennemført
Kortholders kopi
Ekspedienten skal
underskrive her.
* De linjer der er markeret med rødt, vil kun fremkomme hvis Ekstra og Gebyr funktionen er supporteret af terminalen og der er indtastet Ekstra under transaktionen.
* De linjer der er markeret med blåt, vil kun fremkomme hvis terminalen supporterer Ekspedient nr. (se kapitel 7.2)
21
5.4
Annullering
Med en Annullering, er det muligt at annullere den sidst gennemførte Købstransaktion. Annulleringen skal udføres
indenfor 10 minutter, efter at den gennemførte Købstransaktion er udført. Hvis der er gået mere end 10 minutter
eller har man brug for at annullere en anden købstransaktion end den sidst fortaget, skal man i stedet udføre en
Retur transaktion (se kapitel 5.3).
Terminal er Klar
Tast OK
Tryk
*Menu*
[1]Afstemning
[2]Annullering
[3]Retur
[6]Rapporter
[8]Opsætningsmenu
Tryk
Indtast kodeord
Indtast Service kodeord og tryk
for at starte en Annullering
(Info om Service kodeord, se kapitel 7.4.5)
REF:
000353 Information omkring forgående Købs transaktion vises i displayet.
DKK
12,25 Hvis oplysningerne er korrekte, skal ekspedienten trykke
for at fortsætte Annulleringen.
Beløb
Nej=Rød
Ja=Grøn Hvis oplysningerne ikke er korrekte, skal ekspedienten trykke
Udskrift
Vent venligst
Afriv kvittering
Og tast OK
Godkendt
for at afbryde Annulleringen.
Terminalen udskrive en kortholder kvittering.
Vises kun hvis terminalen er opsat til at udskrive to kvitteringer (se kapitel 7.3.1).
Tryk på
. Terminalen udskriver en Forretningsnota.
Hvis Annulleringen er gennemført og godkendt, skrives dette i displayet.
Tryk på
for at gøre terminalen klar til næste transaktion.
22
5.4.1
Annullerings kvitteringer
Forretningens nota.
Kortholders kopi
Butik Stjernen
Stjernegade 99
9999 Stjernerup
TLF. 99 99 99 99
Cvr-nr. 12345678
************************
Annullering
************************
Butik Stjernen
Stjernegade 99
9999 Stjernerup
TLF. 99 99 99 99
Cvr-nr. 12345678
************************
Annullering
************************
2012-03-13
12:42
2012-03-13
12,25
10,00
0,36
5,00
--------Total
DKK
27,61
--------VisaDankort
PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 8827
Term:
12345678-123456
IA1
PBS no:1234567890
Eksp-nr:01
Michael
ATC:12345
AID:
A01234567890123
PSAM: 1234567-1234567890
ARC:00
STATUS:0000
Aut.kode:
123456
REF.: 123456 Autoriseret
Forretnings nota
Køb
Byttepenge
Gebyr
Ekstra
Køb
Byttepenge
Gebyr
Ekstra
DKK
DKK
DKK
DKK
12:42
DKK
DKK
DKK
DKK
12,25
10,00
0,36
5,00
--------Total
DKK
27,61
--------VisaDankort
PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 8827
Term:
12345678-123456
IA1
PBS no:1234567890
Eksp-nr:01
Michael
ATC:12345
AID:
A01234567890123
PSAM: 1234567-1234567890
ARC:00
STATUS:0000
Aut.kode:
123456
REF.: 123456 Autoriseret
Kortholders kopi
* De linjer der er markeret med rødt, vil kun fremkomme hvis funktionerne Byttepenge, Gebyr og Ekstra er supporteret af terminalen og der er indtastet Byttepenge og Ekstra under transaktionen.
* De linjer der er markeret med blåt, vil kun fremkomme hvis terminalen supporterer Ekspedient nr. (se kapitel 7.2)
23
5.5
Andre transaktions funktioner
Under normale omstændigheder, vil transaktionsprocessen være styret af kortet. Ved nogle transaktioner vil terminalen kontakte kortindløseren, for at få godkendt kortet (online transaktion), andre gange vil terminalen selv stå
for godkendelsen (offline transaktion).
Nogen gange vil terminalen udskrive en Forretningsnota hvorpå kortholderen skal sætte sin signatur andre gange
skal kortholderen indtaste sin PIN kode.
Det kan dog i sjælende tilfælde være nødvendig, at tvinge terminalen til en bestemt handling.
I de tilfælde hvor terminalen tvinges til en bestemt handling, vil terminalen, øverst i displayet, vise hvilken tvangshandling der er blevet valgt, når købs beløbet skal indtastes.
Signatur
Indtast beløb
PIN
Indtast beløb
DKK
0,00
Valuta
Offline
Indtast beløb
DKK
0,00
Valuta
Online
Indtast beløb
DKK
0,00
Valuta
Signatur+Offline
Indtast beløb
DKK
0,00
Valuta
DKK
0,00
Valuta
Hvis ekspedienten fortryder tvangshandlingen, kan transaktionen afbrydes ved at trykke på
Hvis forretningen gør brug af tvungen signatur eller tvungne offline transaktioner, bortfalder dækningsgraden, dvs. den betalingsgaranti som kortindløserene står inden for. Forretningen kan derfor
ikke være sikker på at modtage deres penge, hvis det viser sig at der ikke er nogen penge til rådighed på kortholderens kort.
Det er ikke alle korttyper, der tillader brugen af tvungen transaktions handlinger. Hvis terminalen tvinges til en
bestemt handling og kortet ikke tillader dette, vil transaktionen blive afvist af terminalen.
5.5.1
Tvungen signatur eller PIN
De fleste terminaler er som standard opsat til, at efterspørge kortholderens PIN kode. Det sker dog i ny og næ, at
en kortholder har glemt sin PIN kode og det kan derfor være nødvendig for ekspedienten at, tvinge terminalen til
at efterspørge kortholderens signatur. Derved er det muligt at udføre en transaktion uden at kortholderen indtaster
sin PIN kode.
Ligeledes er det muligt at tvinge terminalen til at efterspørge en PIN kode. Dette skal dog kun bruges hvis, terminalen er opsat til altid at efterspørge signatur (se kapitel 7.5.1).
For at starte en tvungen signatur eller tvungen PIN transaktion, skal ekspedienten trykke på terminalens F1 tast.
Betalingstype
Signatur
PIN
5.5.2
Brug terminalens navigationstaster til at markere det ønskede valg og bekræft med
.
Resten af transaktionen forløber som normalt.
Tvungen online eller offline
Ekspedienten har også mulighed for at bestemme hvorvidt transaktionen skal udføres online (terminalen kontakter Kortindløseren) eller offline (terminalen validere selv kortet).
Tvungne offline transaktioner bør kun bruges i nødtilfælde, hvor online forbindelsen er ude af drift.
Før terminalen tvinges til at lave en tvungen offline transaktion, bør ekspedienten ringe til kortindløseren for at få
en Autorisationskode. Autorisationskoden sikrer en større dækningsgrad, end hvis man undlader at indtaste Autorisationskoden.
For at starte en tvungen online eller tvungen offline transaktion, skal ekspedienten trykke på terminalens F4 tast.
Betalingstype
Offline
Online
Brug terminalens navigationstaster til at markere det ønskede valg og bekræft dette med
24
.
Resten af offline transaktionen forløber som normalt, med den undtagelse at en tvungen offline transaktion vil
bede om indtastning af Autorisationskoden efter kortet er indsat i terminalen.
Ring til
Kortindløser
Tast aut.kode?
__
Ekspedienten skal her indskrive Autorisationskoden og trykke på
Hvis ekspedienten derimod undlader at indtaste Autorisationskoden og bare trykker på
denne besked.
vil terminalen vise
Findes der en
Stopliste?
Nej=Rød
Ja=Grøn
Ekspedienten skal nu finde Stoplisten. Stoplisten er et fysisk dokument, som enhver forretning med jævne mellemrum får tilsendt fra kortindløseren.
Stoplisten indeholder alle de kort nummerer som er blevet spæret og derfor ikke længere må bruges.
Hvis ekspedienten ikke er i besiddelse af en Stopliste, skal han trykke på
ellers tryk på
Hvis Stoplisten haves, vil terminalen efterfølgende vise denne besked
Kort fundet på
Stopliste?
Nej=Rød
5.6
Ekspedienten skal nu kontrollere at det benyttede chipkort ikke findes på Stoplisten.
Hvis kortet er at finde på Stoplisten tryk på
ellers tryk på
Ja=Grøn
Transaktionsfejl
Der kan opstå fejl under transaktionen der betyder at transaktionen afvises eller skal afvikles på en anden måde
end normalt.
5.6.1
Aflæsningsfejl af kort
Hvis terminalen, under transaktionen, har problemer med at læse kortets chip, vil den vise disse beskeder:
Husk kortet
Kortholderen skal fjerne sit kort.
Prøv igen
Indlæs kort
Kortholderen skal igen, indsætte sit kort i chipkort læseren.
Hvis terminalen stadig har svært ved at læse korts chip vil dette forløb, blive gentaget op til tre gange.
Efter 3. forsøg, vil terminalen vise beskeden:
Aflever terminal
Tag ikke kortet
Kort isat
korrekt?
Nej=Rød
Ekspedienten skal trykke på
Ekspedienten skal kontrollere hvorvidt kortet sidder korrekt i terminalens chipkortlæser.
Ja=Grøn Hvis kortet sidder korrekt tryk
Fejl ved læsning
Brug magnetkort
Nej=Rød
Kortholderen skal aflevere terminalen tilbage til ekspedienten. Kortet skal forblive i terminalen.
Hvis ekspedienten har trykket
af kortets magnetstribe.
Ja=Grøn Tryk
Husk kortet
(transaktion fortsætter), hvis ikke tryk
(Transaktionen afbrydes).
, vil terminalen spørge om transaktionen skal fortsættes ved brug
hvis magnetstriben skal bruges, eller tryk
for at afbryde transaktionen.
Ekspedienten skal aflevere terminalen tilbage til kortholderen.
Kortholderen skal fjerne sit kort fra terminalen.
25
Brug magnetkort
Indlæs kort
Når kortet er fjernet fra terminalens chipkortlæser, vil terminalen bede kortholderen om at køre kortet
igennem terminalens magnetkortlæser.
Resten af transaktionen vil forløbe som normalt.
Har terminalen problemer med at læse kortets magnetstribe, vil denne besked vises i terminalens display:
Fejl ved læsning
Indlæs kort igen
Kortholderen skal prøve at køre kortet igennem terminalens magnetkort læser.
Hvis terminalen efter gentagende forsøg, stadig ikke kunne læse kortets magnetstribe, vil transaktionen automatisk afbrydes.
5.6.2
Afviste transaktioner
Hvis transaktionen ikke bliver godkendt, vises en fejlmeddelelse i displayet og en kvittering med fejlårsagen skrives ud.
Mulige fejlårsager er:
• Kommunikationsproblem.
• Afvist af kortindløser.
• Terminalfejl.
• Fejl på kortholderens kort.
Eksempel på afvist købs kvittering
BUTIK STJERNEN
STJERNEGADE 99
9999 STJERNERUP
TLF. 99 99 99 99
CVR-nr. 12345678
2012-03-13
Køb
11:18
DKK
12,25
-------Dankort
PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 2525
TERM:
12345678-123456
[email protected]
PBS NO:1234567890
ATC: 12345
AID:
A01234567890123
PSAM: 1234567-1234567890
ARC:75
STATUS:1006
Ref.: 123456
************************
AFVIST
************************
ASW: 12C0
Kortholders kopi
Status kode. Bliver også vist i displayet. Se nedenfor.
Denne tekst vil variere fra fejl til fejl
ASW fejl kode.
I kapitel 8, findes der en beskrivelse af de enkelte fejlsituationer.
Eksempel på fejlbesked, vist i terminalens display:
PIN-SPÆRET
STATUS: 1006
26
6
Rapporter
Terminalen gemmer alle transaktionerne, både dem der er blevet godkendt og dem der er blevet afvist, indtil der
udføres en Afstemning. Hvis det er nødvendigt kan ekspedienten udskrive en liste over de gemte transaktioner.
Terminalen har også andre rapportmuligheder. For eksempel kan terminalen udskrive en rapport over de interne
processer som forgår i terminalen. Ligeledes kan en liste over terminalens opsætning udskrives.
Alle disse rapporteringsværktøjer, er beskrevet i de efterfølgende afsnit.
6.1
Afstemning
Ved slutning af dagen, SKAL terminalen afstemmes, således at alle dagens transaktioner bliver overført til behandling hos kortindløseren. Når Afstemningen er fuldført, udskriver terminalen en række rapporter. Antallet af
rapporter afhænger af terminalens opsætning, der vil dog altid blive udskrevet en Total Rapport og en Transaktionsliste.
Terminal er Klar
Tast OK
Menu
[1]Afstemning
[2]Annullering
[3]Retur
[6]Rapporter
[8]Opsætningsmenu
Afstemning
Er du sikker?
Nej=Rød
Tryk
Tryk
for at åbne menuen Afstemning.
Tryk
for at udføre en Afstemning. Tryk
for at afbryde Afstemning.
Ja=Grøn
Et eksempel på en Total Rapport, ses på side 28.
Transaktions Listen, ses på side 29.
6.1.1
Afstemningsfejl
Når Afstemningen er udført, vil der på den først udskrevne rapport, være nogle linjer der viser Afstemningsresultatet.
Under normale omstændigheder vil Afstemningsresultatet se således ud:
2012-03-14 15:23:21
SYNKRONISER UR
OK
----------------------2012-03-14 15:23:23
EJ OPDATERING TIL PSAM
----------------------2012-03-14 15:23:18
AFSTEMNING
OK
Linjen ”EJ OPDATERING TIL PSAM” kan i nogle tilfælde hedde ”OPDATER PSAM OK”.
I begge tilfælde vil terminalen være funktions duelig.
Hvis der under Afstemningen er opstået en eller flere fejl, vil en eller flere af punkterne på Afstemningsresultatet
have teksten FEJL.
2012-03-14 15:23:21
SYNKRONISER UR
OK
----------------------2012-03-14 15:23:23
EJ OPDATERING TIL PSAM
----------------------2012-03-14 15:23:18
AFSTEMNING
FEJL
Hvis der opstår Afstemningsfejl, skal man genstarte terminalen. Sluk terminalen ved kortvarigt at holde de to taster
nede. Opstart terminalen igen ved at trykke på
Når terminalen igen er klar til brug og er klar til datakommunikation, prøv da at udføre en ny Afstemning. Hvis
Afstemningen stadig fejler, bør man kontakte Nets kundeservice (se kapitel 10).
27
6.1.2
Total Rapport
Total Rapporten vil altid blive udskrevet som en del af Afstemningen.
Total
Rapport
BUTIK STJERNEN
STJERNEGADE 99
9999 STJERNERUP
TLF. 99 99 99 99
CVR-nr. 12345678
Forretnings navn, adresse, telefon nr. og CVR nr.
Term:
12345678
PBS no:
1234567890
PSAM: 1234567-1234567890
2012-03-13
F.o.m.
T.o.m.
18:02
DKK
..….123456
DANKORT
Rec.dato
Betaling
Retur
Sub-total
<001>
003
001
2012-03-04
146,75
22,00
124,75
UDL.EC/MC/VI/JCB
Rec.dato
Betaling
Sub-total
001
Rapport udskrivnings dato og klokkeslet.
Nummer på første afstemte transaktion
Nummer på sidste afstemte transaktion
000123
000154
VALUTA
LEVERENCE
Terminal serie nr.
PBS forretnings nr.
PSAM nr. og ID
<003>
2012-03-04
823,00
823,00
Totaler
Betaling
004
969,75
Retur
001
22,00
************************
Total
004
947,75
************************
Afstemnings valuta
Leverence nr. (Valuta kode, Terminal ID, Bundt nr.)
Korttype (Dankort)
Afstemningsdato
Transaktionstype, Antal transaktioner og omsætningstotal.
Transaktionstype, Antal transaktioner og omsætningstotal.
Total for denne korttype
Korttype (Udenlandske Europay/Mastercard/VISA/JCB)
Afstemningsdato
Transaktionstype, Antal transaktioner og omsætningssum
Total for denne korttype
Transaktionstype, Antal transaktioner og omsætningstotal. For alle kort
Transaktionstype, Antal transaktioner og omsætningstotal. For alle kort
Samlet total
28
6.1.3
Transaktionsliste
Transaktionslisten udskrives som en del af Afstemningen.
TRANSAKTIONS
LISTE
2012-03-13
BUTIK STJERNEN
STJERNEGADE 99
9999 STJERNERUP
TLF. 99 99 99 99
CVR-nr. 12345678
F.o.m.
T.o.m.
18:02
000123
000154
Valuta
DKK
Leverance
123456789012
------------------------2012-03-12 17:12 Rec.dato 2012-03-14() 000668
IA1 Køb
DKK
180,00
Gennemført
Byttepenge
100,00 Ekstra
20,00
Ekspedient
Michale
VisaDankortm
<001>
XXXX XXXX XXXX 2535
ATC: 00123
ARC: 00
PSN:00
AID: A000000031010
Aut.kode: 123456 ST:0000 RC:0000 ASW: 0000
Rapport udskrivningsdato og klokkeslet.
Forretnings navn, adresse, telefon nr. og CVR nr.
Nummer på første afstemte transaktion
Nummer på sidste afstemte transaktion
Afstemnings valuta
Leverence nr. (Dato, Valuta kode, Terminal ID, Bundt nr.)
Transaktionsdata
------------------------2012-03-12 17:12 Rec.dato 2012-03-14() 000668
[email protected] Retur
DKK
100,00
Gennemført
Ekstra
20,00 Ekspedient
Michale
VisaDankortm
<001>
XXXX XXXX XXXX 2535
ATC: 00123
ARC: Z1
PSN:00
AID: A000000031010
Aut.kode:
ST:0000 RC:0000 ASW: 0000
Transaktionsdata
------------------------2012-03-12 17:12 Rec.dato 2012-03-14() 000668
IA1 Køb
DKK
75,00
Afbrudt
Ekspedient
Michale
VisaDankortm
<001>
XXXX XXXX XXXX 2535
ATC: 00123
ARC: 55
PSN:00
AID: A000000031010
ST:0000 RC:0000 ASW: 0000
Transaktionsdata
-------------------------
29
6.1.4
Ekspedient Rapport Totaler
Ekspedient Rapport Totaler vil blive udskrevet, hvis terminalen er sat op til at supportere Ekspedient nr. (se kapitel 7.2) samt at udskrive Ekspedient Rapport som en del af Afstemningen (se kapitel 7.3.3).
Ekspedient
Rapport
Totaler
BUTIK STJERNEN
STJERNEGADE 99
9999 STJERNERUP
TLF. 99 99 99 99
CVR-nr. 12345678
Forretnings navn, adresse, telefon nr. og CVR nr.
Term:
12345678
PBS no: 1234567890
PSAM:1234567-1234567890
Terminal serie nr.
PBS forretnings nr.
PSAM nr. og ID
2012-03-13
Rapport udskrivningsdato og klokkeslet.
F.o.m.
T.o.m.
18:02
Nummer på første afstemte transaktion
Nummer på sidste afstemte transaktion
000123
000154
Valuta
Leverance
DKK
..….123456
Afstemnings valuta
Leverence nr. (Valuta kode, Terminal ID, Bundt nr.)
Eksp-nr: 1
Betaling
003
Retur
001
Sub-total
Michael
146,75
50,00
96,75
Ekspedient nr. 1
Transaktionstype, Antal transaktioner og omsætningstotal
Transaktionstype, Antal transaktioner og omsætningstotal
Total for denne ekspedient
Eksp-nr: 2
Betaling
001
Sub-total
Ekstra
Jens
823,00
823,00
23,00
Ekspedient nr. 2
Transaktionstype, Antal transaktioner og omsætningstotal
Total for denne ekspedient
Drikkepenge for denne ekspedient
Totaler
Betaling
004
969,75
Retur
001
50,00
************************
Total
005
919,75
Ekstra
23,00
Byttepenge
18,00
************************
Transaktionstype, Antal transaktioner og omsætningstotal. Alle ekspedienter
Transaktionstype, Antal transaktioner og omsætningstotal. Alle ekspedienter
Samlet total
Samlet drikkepenge
Byttepenge udtaget fra kassen.
30
6.2
Øvrige Rapporter
Det er ikke nødvendigt at udføre en Afstemning for at få udskrevet Total Rapport, Transaktionsliste eller Ekspedient Rapport Totaler. Disse rapporter kan også udskrives direkte fra terminalens Rapport menu.
Terminal er Klar
Tast OK
Menu
[1]Afstemning
[2]Annullering
[3]Retur
[6]Rapporter
[8]Opsætningsmenu
Rapporter
[1]Kopi
[2]Omsætning
[3]Terminalrapport
[5]Valutakurser
[7]Administrationslog
Tryk
Tryk
for at åbne menuen Rapporter.
Brug terminalens navigationstaster til at markere den ønskede rapport og tryk
Menuen Rapporter har følgende undermenuer:
Kopi
Bruges til at udskrive en kopi af forrige transaktionskvittering (se kapitel 6.3)
eller en kopi af den sidste totalrapport (se kapitel 6.4)
Omsætning
Fra denne menu kan der udskrives en;
- Transaktionsliste (se kapitel 6.1.3)
- Totalrapport (se kapitel 6.1.2)
- Ekspedientrapport (se kapitel 6.1.4)
Terminalrapport
Denne rapport viser terminalens software og parameter opsætning
Valutakurser
Denne rapport er kun tilgængelig, hvis DCC er sat aktivt på terminalen og terminalen
har hentet de nødvendige valutakurser.
Administrationslog
Denne rapport bruges af Nets support teknikere, til at annalysere evt. fejltilstande.
6.3
Kopi af kvittering fra sidste transaktion
Denne funktion bruges til at udskrive en kopi af den sidst udskrevne transaktionskvittering.
Terminal er Klar
Tast OK
Menu
[1]Afstemning
[2]Annullering
[3]Retur
[6]Rapporter
[8]Opsætning
Rapporter
[1]Kopi
[2]Omsætning
[3]Terminalrapport
[5]Valutakurser
[7]Adminstrationslog
Kopi
[1]Sidste transaktion
[2]Sidste totalrapport
Tryk
Tryk
for at åbne menuen Rapporter
Tryk
for at åbne menuen Kopi
Tryk
for at udskrive en kopi af den sidst udskrevende transaktionskvittering.
31
6.3.1
Kopi af købskvittering
BUTIK STJERNEN
STJERNEGADE 99
9999 STJERNERUP
TLF. 99 99 99 99
CVR-nr. 12345678
************************
Kopi
************************
2012-03-13
Køb
Kopi kvitteringer er markeret med ”Kopi”.
18:02
DKK
12,25
-------Dankort
PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 2525
TERM:
12345678-123456
[email protected] PBS no:
1234567890
Eksp-nr: 01
Michael
ATC: 12345
AID:
A01234567890123
PSAM: 1234567-1234567890
ARC:00
STATUS:0000
Aut.kode:
123456
REF:123456
Autoriseret
Kortholders kopi
* Linjer markeret med blåt, vil kun fremkomme hvis terminalen supporterer Ekspedient nr. (se kapitel 7.2).
6.4
Kopi af sidste Total Rapport
Denne funktion bruges til at hente en kopi af den sidste Total Rapport.
Terminal er Klar
Tast OK
Menu
[1]Afstemning
[2]Annullering
[3]Retur
[6]Rapporter
[8]Opsætningsmenu
Rapporter
[1]Kopi
[2]Omsætning
[3]Terminalrapport
[5]Valutakurser
[7]Administrationslog
log
Kopi
[1]Sidste transaktion
[2]Sidste totalrappor
Tryk
Tryk
for at åben menuen Rapporter
Tryk
for at åbne menuen Kopi
Tryk
Terminalen vil nu udskrive en kopi af den sidste Total Rapport. Se kapitel 6.1.2
32
7
Terminal Opsætningsmenu
Når forretningen modtager deres nye terminal, vil terminalens parametre være opsat til standard, med mindre
forretningen i forbindelse med deres terminale bestilling, har ønsket en specielle parameter opsætning.
Forretningen har selv mulighed for at ændre nogle af disse parametre. For at ændre terminalparametre, skal man
ind i terminalens ’Opsætningsmenu’.
Terminal er Klar
Tast OK
Menu
[2]Annullering
[3]Retur
[6]Rapporter
[8]Opsætningsmenu
[9]Servicemenu
Indtast kodeord
Tryk
Tryk
for at åbne Opsætningsmenu.
Indtast Service kodeord og tryk
(Info om Service kodeord, se kapitel 7.4.5)
Opsætningsmenu
[1]Forbindelser
[2]Ekspedienter
[3]Rapportopsætning
[4]Terminal
[5]Transaktioner
Man er nu inde i Opsætningsmenu.
Opsætningsmenuen indeholder følgende undermenuer. Disse vil være beskrevet i de efterfølgende afsnit:
• Forbindelser
(Kapitel 7.1)
• Ekspedienter
(Kapitel 7.2)
• Rapportopsætning
(Kapitel 7.3)
• Terminal
(Kapitel 7.4)
• Transaktioner
(Kapitel 7.5)
• Teknikermenu
(Bruges af Nets support teknikere)
NB: Det er ikke muligt at ændre i terminalens parametre, hvis der ligger gemte transaktioner gemt i terminalens
datalager. Derfor skal terminalen Afstemmes inden der foretages ændringer i terminalparametrene (udførelse af
Afstemning, se kapitel 6.1).
7.1
Forbindelser
I denne menu er det muligt at opsætte terminalens netværks forbindelse.
Afhængelig af terminaltypen, vil menuen ’Forbindelser’ indeholde forskellige undermenuer.
Menuen ’Forbindelser’ kan have følgende undermenuer:
Forbindelser
[1]Ethernet
[2]GPRS
[3]Bluetooth
7.1.1
Brug terminalens navigationstaster til at markere den ønskede menu og tryk
for at åbne denne.
Ethernet
Forretningens Ethernet udstyr skal overholde visse krav, før terminalen kan gøre brug af dette.
• Forretningens Ethernet forbindelse skal som minimum kunne køre 256Kbps.
• Forretningens Ethernet router skal køre med 10Mb.
• Forretningens Firewall skal være åben for kommunikation på port 1003, 19000 og 30000.
• Hvis forretningen gør brug af en Cisco router, skal der indsætte en Switch mellem router og terminal.
Ethernet kommunikationen kan foregå ved enten Statisk IP eller ved Dynamisk IP (DHCP).
Terminalen er som standard opsat til DHCP, med mindre forretningen overfor Nets Denmark A/S, har ydret ønske
om Statisk IP og har leveret de nødvendige oplysninger hertil.
Benytter terminalen DHCP, skal der ikke ændres i terminalens parametre. Terminalen burde uden problemer
kunne sættes direkte til et Ethernet netværk.
33
Ønsker forretningen at bruge Statisk IP, skal de nødvendige IP adresser indtastes i terminalens parameter fil.
Har forretningen oplyst disse IP adresser til Nets Denmark A/S ved bestilling, vil IP adresserne være indtastet i
terminalen, når denne leveres til forretningen.
Menuen Ethernet bruges til at opsætte terminalens Ethernet forbindelse. Denne menu vil kun være tilgængelig for
de terminaltyper der supportere Ethernet.
Ethernet menuen indeholder følgende parametre:
• Statisk
• Dynamisk
• IP adresse
• Standard Gateway
• Undernetmaske
De to første parametre Statisk og Dynamisk, bruges til at vælge hvorvidt terminalen skal opsættes med faste IP
adresser (Statisk IP) eller om den skal hente en IP adresse (Dynamisk IP også kaldet DHCP) fra forretningens
netværk.
Hvis terminalen har en Ethernet forbindelse, skal en af disse to parametre (Statisk eller Dynamisk) aktivers. Brug
navigationstasterne til at markere den ønskede parameter og tryk
for at aktivere denne.
Hvis Statisk IP er valgt, skal der manuelt indtastes en IP adresse, en Standard Gateway og en Undernetmaske.
Når menuen Forbindelser er åben, brug terminalens navigationstaster til at markere den parameter (IP adresse)
der skal ændres. Hvis der i forvejen står en IP adresse, kan denne slettes med
tasten. Derefter skal den nye
IP adresse indtastes. Alle IP adressens 12 cifre skal indtastes (eksempel: 172.168.012.005). Under indtastningen
vil der automatisk fremkomme et punktum for hvert 3. ciffer.
Når terminalens Ethernet forbindelse er korrekt opsat, tryk på F4 tasten, for at gemme den nye opsætning. Terminalen vil efterfølgende bede om at blive genstartet. Tryk på
tasten for at genstarte terminalen.
7.1.2
GPRS
Menuen GPRS bruges til at opsætte terminalens GPRS (mobil netværk) parametre. Denne menu vil kun være
tilgængelig for de terminaltyper der supportere GPRS.
GPRS menuen indeholder følgende parametre:
• APN
Se kapitel 7.1.2.1
• Login
Se kapitel 7.1.2.2
• Kodeord
Se kapitel 7.1.2.3
• Keepalive
Se kapitel 7.1.2.4
Alle fire parametre er indtastningsfelter, hvilket vil sige at der manuelt skal indtastes data i disse felter.
Brug terminalens navigationstaster til at markere den ønskede parameter. Brug
tasten til at slette den gamle
parameter værdi og indskriv derefter den korrekte værdi.
Når terminalens GPRS forbindelse er korrekt opsat, tryk på F4 tasten, for at gemme den nye opsætning. Terminalen vil efterfølgende bede om at blive genstartet. Tryk på
tasten for at genstarte terminalen.
7.1.2.1
APN
APN også kaldet Access Point Name bruges af SIM kortet til, at finde det GPRS netværk, som understøttes af
den teleudbyder der har produceret SIM kortet. I kapitel 7.1.2.5 er det muligt at se hvilket APN der skal indtastes i
terminalen, i forhold til hvilken teleudbyder der har produceret SIM kortet.
APN er case sensitive hvilket vil sige at store og små bogstaver skal stå korrekt. For at skifte mellem store og små
bogstaver skal man blot trykke på bogstav tasterne flere gange. F.eks. hvis der skal indtastes et lille t, skal der
trykkes på
tasten 2 gange. Hvis der skal indskrives et stort T, skal der trykkes på
tasten 5 gang.
7.1.2.2
Login
Det er kun et fåtal af teleudbydere der gør brug af et Login på deres SIM kort. Derfor skal denne parameter normalt stå tom. I kapitel 7.1.2.5 er det muligt at se hvilket Login der skal indtastes i terminalen, i forhold til hvilken
teleudbyder der har leveret SIM kortet.
34
Login er case sensitive hvilket vil sige at store og små bogstaver skal stå korrekt. For at skifte mellem store og
små bogstaver skal man blot trykke på bogstav tasterne flere gange. F.eks. hvis der skal indtastes et lille k, skal
der trykkes på
tasten 3 gange. Hvis der skal indskrives et stort J, skal der trykkes på
tasten 6 gang.
7.1.2.3
Kodeord
Det er kun et fåtal af teleudbydere der gør brug af Kodeord på deres SIM kort. Derfor skal denne parameter normalt stå tom. I kapitel 7.1.2.5 er det muligt at se hvilket Kodeord der skal indtastes i terminalen, i forhold til hvilken
teleudbyder der har leveret SIM kortet.
Kodeord er case sensitive hvilket vil sige at store og små bogstaver skal stå korrekt. For at skifte mellem store og
små bogstaver skal man blot trykke på bogstav tasterne flere gange. F.eks. hvis der skal indtastes et lille c, skal
der trykkes på
tasten 4 gange. Hvis der skal indskrives et stort C, skal der trykkes på
tasten 7 gang.
7.1.2.4
Keep Alive timer
På grund af kapacitet begrænsninger på GPRS netværket, vil de forskellige danske teleselskaberne, lukke ned for
GSM forbindelsen til terminalen, hvis ikke der er data aktivitet på linjen.
For at undgå at terminalen mister online forbindelsen, kan man i terminalen opsætte en ’Keep alive timer’.
Denne funktion, opretholder online forbindelsen til teleselvskabet ved, med jævne mellemrum, at pinge telemasten.
Keepalive parameteren kan have værdien fra 00 til 99. Værdien afspejler hvor mange minutter der skal gå før
terminalen skal pinge telemasten. Hvis værdien er sat til 00, vil Keepalive funktionen ikke være aktiv.
7.1.2.5
Teleudbydernes krævet GPRS opsætning
Teleudbyder
TDC
Telenord
Sonofon
Telmore
CBB
Labara
Tele2
Happii
Onfone
Tele Greenland
Prime Networks
Telia
Nets Telenord
Ventelo/Siminn (DLG)
Firstcom
Dansk Erhvervs telefoni (detele.dk)
DK-Online
ACN
Bibob
FøroyaTele
Kall (Færøerne)
Vodafone
Lyca
Debitel
Access Point Name (APN)
Login
Kodeord
internet
www. Internet.mtelia.dk
nets
websp
mmssp
internet.bibob.dk
internet
gprs.fo
web.vodafone.de
data.lycamobile.dk
* Se note neden for
internet
internet
lmdk
plus
* Debitel lejer sig ind ved forskellige teleudbydere. Kontakt derfor Debitel og få oplyst hvilken opsætning GPRS
parametrene skal have.
35
7.2
Ekspedienter
Da der i løbet af dagen, kan være flere forskellige ekspedienter, der gør brug af den samme terminal, er der i
terminalen indbygget mulighed for, at den enkelte ekspedient skal identificere sig selv, før en transaktion kan begynde.
Hvis Ekspedient parameteren er sat aktiv i terminalen, vil ekspedientens navn og nummer, blive udskrevet på
transaktionskvitteringerne (se blå tekst på side 16).
Desuden kan terminalen opsættes til, at udskrive en Ekspedient Rapport hver gang der laves en Afstemning.
Derved får forretningen en samlet oversigt over hvad den enkelte ekspedient har solgt for.
Ekspedient parameteren er normalt ikke sat aktiv i terminalen, når forretningen modtager denne.
Ekspedient menuen indeholder følgende parametre:
• Opret ny
Se kapitel 7.2.1
• Fjern eksisterende
Se kapitel 7.2.2
• Udskriv liste
Se kapitel 7.2.3
• Aktiver
Se kapitel 7.2.4
Når menuen Ekspedienter er åben, brug da terminalens navigationstaster til at markere den parameter der skal
ændres og tryk på
for at åbne denne.
7.2.1
Opret ny ekspedient
Denne menu bruges til at oprette en liste med de ekspedienter der skal gøre brug af terminalen.
I menuen skal der indskrives et valgfrit navn for hver enkelt ekspedient. Desuden kan der evt. indtastes et kodeord for de enkelte ekspedienter.
Ekspedient nr: 1
Navn:
Kodeord:
Opret
Brug terminalens navigationstaster til at markere den ønskede parameter. Brug
parameter værdi og indskriv derefter den korrekte værdi.
tasten til at slette den gamle
Terminalen vil automatisk tildele et Ekspedient nr. til hver af de oprettede ekspedienter. Første ekspedient der
bliver oprettet, vil få Ekspedient nr. 1, den næste vil få Ekspedient nr. 2 osv.
Når der er indskrevet et ekspedient navn og evt. et ekspedient kodeord, skal der trykkes på F4 tasten for at oprette ekspedienten i Ekspedientlisten. Terminalen vil derefter spørge om der skal indskrives flere ekspedienter. Tryk
på
tasten hvis ja, eller tryk
på tasten for nej.
Hvis man trykker
vil terminalen udskrive en Ekspedientliste.
7.2.2
Fjern ekspedient
Denne menu bruges til at fjerne en allerede oprettet ekspedient fra Ekspedientlisten.
Indtast ekspedient nr
Indtast Ekspedient nr. på den ekspedient der skal fjernes fra Ekspedientlisten og tryk derefter på
0
Fjern eksp-nr:
1
Nej
7.2.3
Tryk
Ja
hvis dette er den korrekte ekspedient der skal fjernes fra listen. Tryk
Terminalen vil derefter spørge om der skal fjernes flere ekspedienter. Tryk på
på
tasten for nej.
hvis ikke.
tasten hvis ja, eller tryk
Udskriv liste
Denne menu bruges til at udskrive en Ekspedientliste. Listen viser alle de ekspedienter der er oprettet i terminalen.
7.2.4
Aktiver
Denne menu bruges til at aktiveren brugen af ekspedienter på terminalen.
Hvis funktionen er aktiv, vil der fremkomme et ’flueben’ til højre for menu punktet.
36
7.3
Rapportopsætning
I denne menu er det muligt at opsætte hvilke rapporttyper terminalen skal udskrive, når der bliver udført en Afstemning på terminalen.
Rapportopsætningsmenuen indeholder 3 parametre:
• 2-kvitteringer
• Afstemningsindikator
• Ekspedientrapport
(kun tilstede hvis Ekspedient parameteren er sat aktiv, se kapitel 7.2).
Hvis der er et ’flueben’ til højre for de enkelte parametre, er parameterfunktionen aktiv.
Brug terminalens navigationstaster til at markere den parameter der skal ændres og tryk
deaktive denne.
7.3.1
for aktivere eller
2-kvitteringer
Når der udføres en transaktion, vil terminalen altid udskrive en kvittering til kortholderen. Hvis forretningen ønsker
selv at have en kvittering, som de kan bruge til deres regnskab, skal 2-kvitteringer funktionen være aktiveret.
7.3.2
Afstemningsindikator
Denne funktion er reserveret til fremtidig brug og har på nuværende tidspunkt ingen effekt.
7.3.3
Ekspedientrapport
Hvis ekspedient parameteren (se kapitel 7.2) er sat aktiv i terminalen, er det muligt at få udskrevet en rapport, der
viser de enkelte ekspedienters omsætning. Hvis der i Rapportopsætningsmenuen er et ’flueben’ ud fra Ekspedientrapport, vil terminalen udskrive en Ekspedientrapport, hver gang der udføres en Afstemning (se kapitel 6.1).
7.4
Terminal
Denne menu indeholder en række parametre, der alle har med terminalens interne funktioner at gøre.
Terminal menuen indeholder 7 undermenuer:
• Terminal ID
• Vælg sprog
• Opdater software
• Lys / lyd
• Kodeord
• PSAM installation
• Landekode
• Tidszone
7.4.1
Terminal ID
Da der i en forretning kan være opsat flere terminaler, er det muligt at give hver enkelt terminal et ID nummer.
Terminalens ID nummer vil blive udskrevet som en del af Transaktionslisten, Ekspedient Rapporten og Total
Rapporten (se ”Leverance” på rapport udskrifter i kapitel 6.1.2 til 6.1.4. Således er det muligt at identificere, hvilken terminal rapporten er udskrevet fra.
Opsætningsmenu
[1]Forbindelser
[2]Ekspedienter
[3]Rapportopsætning
[4]Terminal
[5]Transaktioner
Terminal
[1]Terminal ID
[2]Vælg sprog
[3]Opdater software
[4]Lys /lyd
[5]Kodeord
Terminal ID
Indtast terminal ID
I terminalens ’Opsætnings menu’, tryk
Tryk
for at åbne menuen Terminal.
for at åbne Terminal ID menuen.
Et ’flueben’ til højere for parameteren, viser at parameteren er aktiv.
Indtast et 2 cifret Terminal ID nummer og bekræft med
0
37
7.4.2
Vælg sprog
Terminalen kan arbejde med flere forskellige sprog. Opsætningen af terminalsproget, har kun indflydelse på de
beskeder terminalen viser til ekspedienten. Beskederne til kortholderen, vil som hovedregel blive skrevet i det
sprog som er supporteret af kortholderens kort (såfremt dette sprog er supporteret i terminalen).
Opsætningsmenu
[1]Forbindelser
[2]Ekspedienter
[3]Rapportopsætning
[4]Terminal
[5]Transaktioner
Terminal
[1]Terminal ID
[2]Vælg sprog
[3]Opdater software
[4]Lys /lyd
[5]Kodeord
Vælg sprog
[1]Dansk
[2]Engelsk
7.4.3
I terminalens Opsætningsmenu, tryk
Tryk
for at åbne menuen Terminal.
for at åbne Vælg Sprog menuen
Det sprog der er sat aktivet i terminalen, vil blive markeret med en
Opdater software
Hvis terminalens software manuelt skal opdateres, kan det ske via Opdater Software menuen.
Før opdateringen kan udføres, skal IP adressen til software-serveren indtastes korrekt i terminalen.
Opsætningsmenu
[1]Forbindelser
[2]Ekspedienter
[3]Rapportopsætning
[4]Terminal
[5]Transaktioner
Terminal
[1]Terminal ID
[2]Vælg sprog
[3]Opdater software
[4]Lys /lyd
[5]Kodeord
Opdater software
[1]Opsætning
[2]Opdater
I terminalens Opsætningsmenu, tryk
for at åbne menuen Terminal.
Tryk
for at åbne menuen Opdater Software.
Tryk
for at åbne menuen Opsætning.
Når menuen Opsætning er åben, brug terminalens navigationstaster til at markere den parameter (IP adresse
eller port) der skal ændres. Hvis der i forvejen står en IP adresse, kan denne slettes med
tasten. Derefter skal
den nye IP adresse indtastes. Alle IP adressens 12 cifre skal indtastes (eksempel: 091.102.025.104). Under indtastningen vil der automatisk fremkomme et punktum for hvert 3. ciffer.
Under normale omstændigheder skal parametrene have disse værdier:
Primære IP adresse = 091.102.025.104
Sekundære IP adresse = 091.102.025.105
Primære Port = 30000
Sekundære Port = 30000
Når de korrekte parameter er indskrevet, tryk på F4 tasten, for at gemme den nye opsætning. Terminalen vil derefter vende tilbage til Opdater Software menuen. Tryk på
for at begynde software opdateringen.
7.4.4
Lys / Lyd
I denne menu er det muligt at styre hvor meget lys der skal være i terminalens display og taster, samt at justere
terminalens lydstyrke.
I Lys/Lyd menuen findes følgende parametre:
• Baggrundsbelysning
• Biplyd ved afvist
• Lyd
Når Lys/Lyd menuen er åbnet, brug terminalens navigationstaster til at markere den korrekte parameter og tryk
for at åbne denne.
38
I parameteren Baggrundsbelysning, findes der tre volume-bare:
• Skærm:
Justere lysstyrken ekspedient delen af terminalen (både lys i taster og i display)
• Ext. Skærm: Justere lysstyrken i kortholder delen af terminalen (kun display)
• Ext. Tastatur: Justere lysstyrken i kortholder delen af terminalen (kun tastatur)
Brug terminalens navigationsstater til at markere den volume-bar der skal justeres og brug terminalens F1 og F4
tast til at justere volumen.
Biplyd ved afvist transaktion. Hvis denne funktion er sat aktivt, vil terminalen afgive et ekstra kraftigt bip lyd ved
transaktioner der bliver afvist.
I parameteren Lyd, findes en volume-bar hvor man ved hjælp af terminalens F1 og F4 taster, kan justere terminalens lydstyrke op og ned.
7.4.5
Kodeord (Service kode)
Nogle af terminalens menuer og funktioner er beskyttet af et Service kodeord. Service kodeord skal f.eks. bruges
ved Retur transaktioner.
Som standart er terminalens Service kodeord ’7890’ men forretningen kan ændre dette i terminalens Opsætningsmenu.
Opsætningsmenu
[1]Forbindelser
[2]Ekspedienter
[3]Rapportopsætning
[4]Terminal
[5]Transaktioner
Terminal
[3]Opdater software
[4]Lys /lyd
[5]Kodeord
[6]PSAM installation
[7]Landekode
I terminalens Opsætningsmenu, tryk
Tryk
for at åbne menuen Terminal.
for at åbne menuen Kodeord.
Hvis Kodeordet skal ændres, tryk på F4 tasten
Ændre kodeord?
Hvis ikke tryk på F1 tasten.
Nej
Ja
Kodeord
Indtast nyt kodeord:
Hvis Kodeordet skal ændres, indtast det ønskede kodeord (4-9 cifre) og bekræft med
Kodeord
Gentag kodeord:
For at sikre at kodeordet er korrekt indtastet, skal kordordet indtastes to gange før det kan ændres.
Indskriv kodeordet igen og afslut med
Terminalens kodeord er nu ændret. Husk dette kodeord! Har man glemt sit kodeord, kontakt da Nets Support.
7.4.6
PSAM installation
Denne funktion bruges til at installere det PSAM kort der sidder i terminalen. PSAM kortet bliver produceret og
håndteret af Nets Cards (tidligere PBS) og indeholder de nødvendige oplysninger om forretningen, dvs. forretnings navn, forretnings adresse, CVR nr. etc.
Forretningen vil normalt vis, ikke få brug for denne installations funktion, da PSAM kortet allerede er installeret,
når forretningen modtager deres terminal fra Nets.
For at terminalen kan installere PSAM kortet, skal terminalen have online forbindelse.
Opsætningsmenu
[1]Forbindelser
[2]Ekspedienter
[3]Rapportopsætning
[4]Terminal
[5]Transaktioner
Terminal
[3]Opdater software
[4]Lys /lyd
[5]Kodeord
[6]PSAM installation
[7]Landekode
I terminalens Opsætningsmenu, tryk
Tryk
for at åbne menuen Terminal.
for at udføre en PSAM installation.
39
Efter endt installation, udskriver terminalen en kvittering som viser resultatet af installationen.
2012-03-15
15:23:21
INSTALLATION
OK
----------------------2012-03-15
15:23:23
SYNKRONISER UR
OK
----------------------2012-03-15
15:23:25
EJ OPDATERING TIL PSAM
-----------------------
Hvis der opstår fejl under installationen, vil disse være markeret på kvitteringen
2012-03-15
15:23:21
INSTALLATION
FEJL
----------------------2012-03-15
15:23:23
SYNKRONISER UR
FEJL
----------------------2012-03-15
15:23:25
EJ OPDATERING TIL PSAM
-----------------------
Ved fejl, kontroller at:
• Terminalen har online forbindelse.
- Er Ethernet kablet korrekt monteret (se kapitlerne 2.4 til 2.8).
- Er SIM kortet korrekt indsat i terminalen (se kapitlerne 2.3).
•
PSAM kortet er indsat korrekt i terminalen (se kapitlerne 2.2).
Hvis der stadig opstår fejl under installationen af PSAM, kontakt Nets support (se kapitel 10).
7.4.7
Landekode
I denne menu er det muligt at bestemme i hvilket land terminalen er placeret.
Det er vigtigt at ændre Landekode, hvis terminalen står uden for Danmark og skal kunne udfører DCC transaktioner.
Landekode
Indtast landekode
(f.eks.208)
208
Hvis der i forvejen står en landekode, skal denne slettes med
tasten, før den nye kode kan indtastes.
Formatet af landekoderne findes i ISO standart 1366-1, som kan ses på internettet. For Danmark er koden 208.
7.4.8
Tidszone
I denne menu er det muligt at opsætte i hvilken tidszone terminalen er lokaliseret.
Opsætningsmenu
[1]Forbindelser
[2]Ekspedienter
[3]Rapportopsætning
[4]Terminal
[5]Transaktioner
Terminal
[4]Lys /lyd
[5]Kodeord
[6]PSAM installation
[7]Landekode
[8]Tidszone
Vælg tidszone
0
0.50
1
1.50
2
I terminalens Opsætningsmenu, tryk
Tryk
for at åbne menuen Terminal.
for at åbne menuen Tidszone
Brug terminalens Navigationstaster til at markere den korrekte tidszone og aktiver denne med
Når tidszonen er ændret, skal der udføres en Afstemning (se kapitel 6.1), før tiden i terminalen bliver ændret.
40
7.5
Transaktioner
Denne menu indeholder en række undermenuer, der alle bruges til at opsætte terminalens transaktionsfunktioner.
Menuen Transaktioner indeholder følgende undermenuer:
• Merchant initiative
• Valuta
• Hele kroner
• DCC
• Byttepenge
• Drikkepenge
• Gebyr
• Identisk køb
• Ciffer gruppering
7.5.1
Merchant initiative
Under normale omstændigheder, vil transaktionsprocessen blive styret af kortet. Ved nogen transaktioner vil kortet bede om en PIN kode, i andre vil kortet bede om Signatur. Ved nogen transaktioner vil terminalen ringe op til
kortindløseren for at validere kortet (online transaktion), andre gange vil terminalen selv stå for kort valideringen
(offline transaktion).
I denne menu er det muligt at opsætte terminalen til at udfører bestemte CVM (Cardholder Verification Methods).
Dvs. terminalen kan opsættes til altid at efterspørge Signatur eller PIN og kan ligeledes opsættes til altid at gå
online eller forblive offline.
Merchant initiative
[1]Signatur
[2]PIN
[3]Normal
Brug terminalens navigationstaster til at markere den CVM funktionen der skal bruges og tryk
Den valgte funktion vil blive markeret med en
Vælges ’Normal’, er det kortet selv der bestemmer om der skal bruges PIN eller Signatur.
Efter valget mellem Signatur/PIN/Normal, skal der tages stilling om transaktionen skal udføres Online, Offline eller
Normalt.
Merchant initiative
[1]Offline
[2]Online
[3]Normal
Brug terminalens navigationstaster til at markere den CVM funktionen der skal bruges og tryk
Den valgte funktion vil blive markeret med en
Vælges ’Normal’, er det kortet selv der bestemmer om der skal bruges PIN eller Signatur.
Det er ikke alle korttyper der tillader brugen af tvungen CVM. Hvis der udføres en transaktion med tvungen CVM
på det kort der ikke understøtter dette, vil transaktionen blive afvist med en kode ASW 1209.
Hvis forretningen gør brug af tvungen CVM transaktioner, bortfalder dækningsgraden, dvs. den betalingsgaranti som kortindløserene står inden for. Forretningen kan derfor ikke være sikker på at modtage deres penge, hvis det viser sig at der ikke er nogen penge til rådighed på kortholderens kort.
7.5.2
Valuta
I denne menu er det muligt at vælge hvilke valutatyper terminalen skal kunne udfører transaktioner med, samt
hvilken valutatype der er terminalens standard valuta.
Opsætningsmenu
[1]Forbindelser
[2]Ekspedienter
[3]Rapportopsætning
[4]Terminal
[5]Transaktioner
Transaktioner
[1]Merchant initiativ
[2]Valuta
[3]Gavekort
[4]Hele kroner
[5]DCC
Valuta
[1]Aktiv
[2]standard
I terminalens Opsætningsmenu, tryk
Tryk
for at åbne menuen Transaktioner.
for at åbne menuen Valuta.
For at opsætte alle de valutatyper terminalen skal kunne arbejde med, tryk
For at ændre terminalens standart valuta, tryk
41
Hvis menuen Aktive åbnes, vil terminalen præsentere en liste af forskellige valutatyper. Brug terminalens navigationstaster til at markere den ønskede valutatype og tryk på OK tasten for at aktivere eller deaktivere denne.
Aktiv
DKK
CHF
EUR
USD
GBP
De valutatyper der er aktive, vil have et ’flueben’ stående til højre.
I dette tilfælde er DKK, CHF og GBP aktiveret.
Max beløb
Når en valutatype aktiveres, skal der indtastes et ’Max beløb’.
Indtast beløb
EUR Indtast det ønskede ’Max beløb’ og bekræft med
0,00
’Max beløbet’ sætter en grænse for hvor stort et transaktionsbeløb der kan bruges for en given valutatype. Hvis
’Max beløbet’ overskrides i forbindelse med en transaktion, vil terminalen vise beskeden ”Beløb for højt” og derefter afbryde transaktionen.
Hvis menuen Standard åbnes, vil terminalen vise en liste med de valutatyper der er sat aktiv i terminalen. Brug
terminalens navigationstaster til at markere den ønskede Standard valuta og tryk på
tasten for at vælge denne. Den valgte Standard valuta, vil blive markeret med en
Når en transaktion påbegyndes, vil transaktionsbeløbet normalt blive indtastet i terminalens Standard valuta. Hvis
ekspedienten ønsker at udfører transaktionen i en af de andre aktive valutatyper, skal der trykkes på terminalens
F1 tast, før transaktionsbeløbet indtastes. Når F1 tasten bruges, vil terminalen vise en liste over aktive valutatyper. Ekspedienten skal bruge terminalens navigationstaster til markere den ønskede valutatype og trykke på
tasten for at vælge denne.
7.5.3
Gavekort
Det er muligt at opsætte terminalen til, kunne tage imod Gavekort.
Opsætningsmenu
[1]Forbindelser
[2]Ekspedienter
[3]Rapportopsætning
[4]Terminal
[5]Transaktioner
Transaktioner
[1]Merchant initiativ
[2]Valuta
[3]Gavekort
[4]Hele kroner
[5]DCC
7.5.4
I terminalens Opsætningsmenu, tryk
Tryk
for at åbne menuen Transaktioner.
for at aktivere/deaktivere funktionen Gavekort.
Når funktionen er aktiv, vil der fremkomme et ’flueben’ til højre for funktionen.
Hele kroner
Det er muligt at opsætte terminalen til, kun at acceptere hele transaktionsbeløb. Det vil sige at, transaktionsbeløbet, ikke kan være et øre beløb.
Opsætningsmenu
[1]Forbindelser
[2]Ekspedienter
[3]Rapportopsætning
[4]Terminal
[5]Transaktioner
Transaktioner
[1]Merchant initiativ
[2]Valuta
[3]Gavekort
[4]Hele kroner
[5]DCC
7.5.5
I terminalens Opsætningsmenu, tryk
Tryk
for at åbne menuen Transaktioner.
for at aktivere/deaktivere funktionen Hele Kroner.
Når funktionen er aktiv, vil der fremkomme et ’flueben’ til højre for funktionen.
DCC
Dynamic Currency Conversion giver mulighed for, at en kunde med et udenlandsk betalingskort, kan betale i sin
egen valuta. Terminalen finder automatisk ud af om kortet er dansk eller udenlandsk. Hvis kortet er udenlandsk,
vil terminalen give kortholderen mulighed for at vælge hvilken valuta transaktionen skal foretages i.
Det er ikke alle udenlandske kort der er omfattet af DCC tabellen. Transaktioner der udføres på udenlandske kort
der ikke er at finde i DCC tabellen, vil ikke få tilbudt DCC.
Forretningen skal altid indtaste transaktionsbeløbet i terminalens ’Standard valuta’ (se kapitel 7.5.2). Terminalen
vil selv omregne dette beløb til kortholderens ønskede valuta. Terminalens valuta kurser, bliver opdateret automatisk.
NB: DCC og Byttepenge funktionen må ikke være aktiveret på terminalen samtidigt.
42
Opsætningsmenu
[1]Forbindelser
[2]Ekspedienter
[3]Rapportopsætning
[4]Terminal
[5]Transaktioner
Transaktioner
[1]Merchant initiativ
[2]Valuta
[3]Gavekort
[4]Hele kroner
[5]DCC
DCC
[1]Slå til/fra
[2]Opsætning
[3]Min. beløb
[4]Max. beløb
I terminalens Opsætningsmenu, tryk
Tryk
for at åbne menuen Transaktioner.
for at åbne DCC menuen.
For at aktivere eller deaktivere DCC funktionen, skal der trykkes på
Hvis DCC funktionen er aktiv, vil der fremkomme et ’flueben’ til højere for funktionen.
Hvis DCC funktionen aktiveres, vil terminalen automatisk hente de nyeste valutakurser.
I DCC funktionens menu Opsætning, er det muligt at indtaste de nødvendige IP adresser og Port adresser som
terminalen skal når den skal hente DCC valutakurserne. Disse adresser bør dog ikke ændres, uden samtykke fra
Nets Support. Opsætningen af IP adresser og Port adresser, sker på samme måde terminalens egne IP- og Port
adresser (se kapitel 7.1.1).
I DCC funktionsmenuen, er det muligt at opsætte ’Min. Beløb’ og ’Max. Beløb’. Disse funktioner bruges til at afgrænse hvilke transaktionsbeløb der få tilbudt DCC. Transaktionsbeløb der er under ’Min. Beløb’ grænsen eller er
over ’Max. Beløb’ grænsen, vil ikke få tilbudt DCC.
7.5.6
Byttepenge
Byttepenge funktionen benyttes hvis kortholderen ønsker at have rede penge i hånden efter transaktionen. Hvis
byttepenge funktionen er aktiveret i terminalen, skal ekspedienten først indtaste det rigtige transaktionsbeløb og
derefter indtaste det beløb som kortholderen ønsker at hæve som byttepenge.
NB: Byttepenge og DCC funktionen må ikke være aktiveret på terminalen samtidigt.
I terminalens Opsætningsmenu, er det muligt at opsætte Byttepenge funktionen.
Opsætningsmenu
[1]Forbindelser
[2]Ekspedienter
[3]Rapportopsætning
[4]Terminal
[5]Transaktioner
Transaktioner
[4]Hele kroner
[5]DCC
[6]Byttepenge
[7]Drikkepenge
[8]Gebyr
7.5.7
I terminalens Opsætningsmenu, tryk
for at åbne menuen Transaktioner.
For at aktivere eller deaktivere Byttepenge funktionen, skal der trykkes på
Hvis Byttepenge funktionen er aktiv, vil der fremkomme et ’flueben’ til højere for funktionen.
Drikkepenge (Ekstra)
Drikkepenge funktionen (også kaldet Ekstra), giver kortholderen mulighed for at give drikkepenge til ekspedienten, ved at indtaste beløbet direkte på terminalen under transaktionen.
Terminalen har tre typer af drikkepenge funktioner.
• I den første type, skal kortholderen indtaste det ønsket drikkepenge beløb.
• I den anden type, skal kortholderen indtaste transaktionens totalbeløb
(Totalbeløb = Transaktionsbeløb + Drikkepenge.)
NB: Drikkepenge funktionen må ikke aktiveres på terminaltypen Countertop Dual
I terminalens Opsætningsmenu, er det muligt at opsætte Drikkepenge funktionen.
Opsætningsmenu
[1]Forbindelser
[2]Ekspedienter
[3]Rapportopsætning
[4]Terminal
[5]Transaktioner
Transaktioner
[4]Hele kroner
[5]DCC
[6]Byttepenge
[7]Drikkepenge
[8]Gebyr
I terminalens Opsætningsmenu, tryk
for at åbne menuen Transaktioner.
For at åbne Drikkepenge menuen, tryk
43
Drikkepenge
[1]Angiv ekstra
[2]Angiv samlet
[3]Slå fra
Brug tasterne
Tryk
eller
til at aktivere en af Drikkepengefunktionerne.
for at deaktivere Drikkepengefunktionen.
Den funktion der er aktiveret, vil være markeret med
7.5.8
Gebyr
En række forskellige kreditkort, bliver af kortindløseren, tillagt et gebyr hver gang de bruges. Gebyrets størrelse er
en procent sats af transaktions totalbeløb. Procent satsen kan variere fra korttype til korttype.
kortindløseren indkræver gebyret af terminalens ejer (forretningen). Det er frivilligt for terminalejeren hvorvidt disse gebyrer skal lægges til kortholderens køb eller ej.
Hvis terminalejeren ønsker at kortholderen selv skal betale gebyret, skal der i terminalen være indlagt en gebyrtabel. Med en gebyr-tabel, vil terminalen selv kunne udregne gebyrets størrelse og tillægge dette direkte til transaktionsbeløbet.
Hvis terminalejeren ønsker en sådan gebyr-tabel indlagt i terminalen, skal Nets Denmark A/S gøres opmærksom
på dette.
Opsætningsmenu
[1]Forbindelser
[2]Ekspedienter
[3]Rapportopsætning
[4]Terminal
[5]Transaktioner
Transaktioner
[5]DCC
[6]Byttepenge
[7]Drikkepenge
[8]Gebyr
[10]Identisk køb
7.5.9
I terminalens Opsætningsmenu, tryk
for at åbne menuen Transaktioner.
For at aktivere eller deaktivere Gebyr funktionen, skal der trykkes på
Hvis Gebyr funktionen er aktiv, vil der fremkomme et ’flueben’ til højere for funktionen.
Identisk køb
Hvis funktionen Identisk Køb er aktiveret, vil det ikke være muligt at udfører to transaktioner med det samme kort
og på det samme beløb, indenfor 10 minutter efter hinanden.
Funktionen kan derved bruges som en sikkerhed på at der ikke fejlagtigt bliver lavet dobbelt betalinger på det
samme kort.
Opsætningsmenu
[1]Forbindelser
[2]Ekspedienter
[3]Rapportopsætning
[4]Terminal
[5]Transaktioner
Transaktioner
[5]DCC
[6]Byttepenge
[7]Drikkepenge
[8]Gebyr
[10]Identisk køb
I terminalens Opsætningsmenu, tryk
for at åbne menuen Transaktioner.
Brug terminalens Navigationstaster til at finde funktionen Identisk Køb.
For at aktivere eller deaktivere funktionen, skal der trykkes på
Hvis funktionen er aktiv, vil der fremkomme et ’flueben’ til højere for funktionen.
7.5.10 Ciffer gruppering
Hvis funktionen Ciffer Gruppering er sat aktiv i terminalen, vil alle transaktionsbeløb der blive vist i terminalens
display (ikke på kvitteringen), blive skrevet med et punktum mellem hvert 3. ciffer (eks. 10.000,00).
Opsætningsmenu
[1]Forbindelser
[2]Ekspedienter
[3]Rapportopsætning
[4]Terminal
[5]Transaktioner
Transaktioner
[6]Byttepenge
[7]Drikkepenge
[8]Gebyr
[10]Identisk køb
[11]Ciffer grupperin
7.6
I terminalens Opsætningsmenu, tryk
for at åbne menuen Transaktioner.
Brug terminalens Navigationstaster til at finde funktionen Ciffer Gruppering.
For at aktivere eller deaktivere funktionen, skal der trykkes på
Hvis funktionen er aktiv, vil der fremkomme et ’flueben’ til højere for funktionen.
Tekniker menu
Denne menu bruges af Nets.
44
8
ASW fejl koder
ASW
0000
1009
10E9
1100
1153
1187
1188
1194
Status
0000
-
1200
1000
1201
1209
120E
120F
1212
1220
1004
1112
1221
1222
1223
1232
1240
1250
1260
1262
1275
1280
1281
1282
1290
12B2
12B7
12C0
12D0
12E0
12E1
12E3
1300
1310
1311
1400
1500
1604
1606
160C
1611
1612
1614
1618
1619
1633
1704
1705
Fejl Beskrivelse
Sidst opdateret 08/07-2014 JWH
Transaktion gennemført uden fejl.
Ingen indløsningsaftale med det pågældende kortselskab. Kontakt kortindløser.
Ingen betydning hvis transaktionen ikke er afvist, afbrudt eller lignende.
Ingen forbindelse til PSAM. Sluk terminal. Kontroller at PSAM sidder korrekt. Tænd term.
PSAM lukket og kan ikke genåbnes. Kontakt Nets Kundesupport og bestil ny PSAM
Forkert beløb eller Forkert PSAM version.
Forkert transaktionstype (f.eks. kontant udbetal.) Kontakt kortindløser
Forkert opsætning af forretnings nummer. Kontakt kortindløser.
Ingen indløsningsaftale til korttype, Kontakt kortindløser.
Eller forsøg på at sætte penge ind på et ikke-tomt gavekort. Tøm gavekort først.
Kort spæret. Kortholder skal kontakte sin bank
Kort afviser tvunget transaktionstype. Undlad at ændre Betalingstype.
Chipfejl på kundens kort. (Chippen afviser transaktion).
Forkert Autorisationskode ved manual indtastning af kortdata
Transaktion afvist af PSAM. Kontakt Nets indløser tlf. 44892400
PIN kode skal anvendes.
1017 eller
Forkert Pinkode.
1117
1025
1001
1010
1021
1026
1027
1028
1023
1007
1016
1006
1009
1011
1018
1067
1019
1020
2000
5407
5409
5316
5420
5412
5445
5000
5304
-
Brug Chippen i stedet for magnetstriben.
Indløsningsaftale understøtter ikke manuel kort indtastning. Kontakt kortindløser.
Nyt chipkort. Er ikke blevet åbnet.
Kort udløbet.
Ugyldig beløb (for lille eller for stort).
Beløbsgrænse overskredet.
Beløb på offline transaktion er højere end kort tillader
Køb afbrudt af kunden eller ekspedient. Evt. kort fjernet for hurtigt.
For mange PIN forsøg. Kortholder bør kontakte sin bank
Forkert PIN kode.
PIN Nøgle synkroniserings fejl.
Antallet af daglige transaktioner på kortet er overskredet.
Kortholder skal kontakte sin bank
Ikke dækning på konto (f.eks. Transaktions beløb er 100kr men konto kun på 95kr)
Antal PIN forsøg er overskredet. Kortholder skal kontakte sin bank
Ingen indløsningsaftale med det pågældende kortselskab. Kontakt kortindløser.
Fejl i manual indtastet kortnummer.
Kort er lukket/spærret. Kortholder skal kontakte sin bank
Ingen indløsningsaftale med det pågældende kortselskab. Kontakt kortindløser.
Identisk transaktion – samme beløb som sidste transaktion. (kør evt. betaling på 0 kr.)
PIN transaktion ikke tilladt – Forkert opsætning ved kortindløser. Kontakt indløser.
PIN transaktion ikke tilladt – Forkert opsætning ved kortindløser. Kontakt indløser.
Ingen indløsningsaftale med det pågældende kortselskab. Kontakt kortindløser.
Kort spærret. Kortholder skal kontakte sin bank
Ingen forbindelse til kortudbyder.
System fejl. Kontakt Nets kundesupport.
Forkert opsætning af APE/DAPE funktion i PSAM. Kontakt Nets Kundesupport
Fejl på kort. Prøv igen eller betal på anden vis.
Software / Hardware sikkerheds fejl. Forkert PSAM version.
Kortudbyder ude af drift. (Gavekort/Forbrugsforeningskort)
Ingen online forbindelse. Kontroller kabel forbindelser eller GPRS signal.
Kontakt Nets Kundesupport
PSAM er blevet resat. Udfør Afstemning på terminalen.
Signatur ikke godkendt af ekspedient, transaktion Afvist.
Annullering af Autorisation er timet ud
45
ASW
176E
1780
1786
17A0
1A23
1A24
1A27
1A2A
1BF2
1BF3
1BF8
Status
6002
6013
-
1CF2
-
Fejl Beskrivelse
Software fejl ved Fallback transaktion. Kontakt Nets Kundesupport
Dato og klokkeslæt er opsat forkert i terminal. Afstem terminal to gange.
Evt. ny PSAM isat. Genstart terminalen.
Identisk transaktion – samme beløb som sidste transaktion. (kør evt. betaling på 0 kr.)
Fejl ved kortlæsning – Kort fjernet for hurtigt eller fejl på Chip
Fejl ved kortlæsning – Kort fjernet for hurtigt eller fejl på Chip
Fejl ved kortlæsning – Kort fjernet for hurtigt eller fejl på Chip
Fejl ved kortlæsning – Kort fjernet for hurtigt eller fejl på Chip
Transaktion timet ud. Prøv igen
Ingen forbindelse til PSAM. Kontroller PSAM og sluk-tænd terminal.
Ingen forbindelse mellem terminal-ekspedientdel og terminal-kundedel.
Transaktion afbrudt (slet alt) inden pinkode er indtastet. Eller anden system fejl Kontakt
Nets.
1DF3
-
Ingen kontakt til PSAM. Kontroller PSAM og sluk-tænd terminal.
9
Pleje og vedligeholdelse af terminal
For at sikre en lang levetid og fejlfri funktion af terminalen, er det vigtigt at terminalen vedligeholdes.
Terminalen bør aftørres med en meget hårdt opvredet fugtig og støvfri klud, når det er påkrævet.
9.1
Rensekort
Terminalens kortlæsere (Chipkort læser og magnetkort læser), kan renses med et rensekort.
Før rensekortet ind og ud af kortlæserne gentagende gange, på samme måde som vist i kapitel 3.4.
Ved bestilling af originale bonruller fra Nets, medfølger rensekort.
Løse rensekort kan også bestilles via www.terminalshop.dk
9.2
I tilfælde af et defekt terminalbatteri
Terminaltyperne Mobile iWL220G, Mobile iWL250B og Mobile iWL250G er udstyret med et batteri.
Terminalen er kun minimalt opladet, når den er ny. Den skal
derfor oplades i op til 15 timer, før den er 100 % ydedygtig.
Batteri fejl kan diagnosticeres på følgende måde:
• Terminalens display er blankt og terminalen vil ikke tænde.
• Batterisymbolet (se kapitel 3.1 og 3.2) vises med en streg over.
• Hvis batteriet efter lang tids opladning, ikke kan holde til det normale antal transaktioner.
Hvis batteriet er defekt, skal det udskiftes og erstattes af et nyt, som kan bestilles på www.terminalshop.dk
Der må kun anvendes batterier der er godkendt af Nets. Uautoriserede batterier kan skade terminalen.
9.3
Bortafskaffelse af terminaler
Når terminalen skal bortafskaffes, skal den leveres tilbage til den forhandler, hvorfra den er købt.
Terminalen skal bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde, da den indeholder miljøskadelige dele.
46
10
Supportaftale
Hensigten med en supportaftale er, at sikre optimal anvendelse af betalingsterminalen i forbindelse med modtagelse af betalinger, hvor der anvendes betalingskort. Samt at begrænse den tid hvor forretningen ikke kan modtage kortbetalinger, hvis betalingsterminalen er ude af drift. Det er derfor vigtigt, at forretningen tager stilling til, hvor
længe den kan undvære betalingsterminalen i tilfælde af drift forstyrrelser. Alle terminalerne beskrevet i denne
brugervejledning, vil som standart være omfattet Ombytningssupport aftalen.
Ønsker forretningen at have en udvidet support aftale, skal de indgå en OnSite support aftale hos Nets Denmark
A/S (nedenfor forkortet til Nets).
De nærmere præciserede regler og vilkår for supportaftaler, er at finde på www.terminalshop.dk
Ombytningssupport
Alle terminalerne beskrevet i denne brugervejledning, vil som standart være omfattet Ombytningssupport aftalen.
Forretningen har adgang til telefonsupport døgnet rundt på telefon 88 777 000.
Hvis problemet ikke kan afhjælpes over telefonen, fremsendes en ombytningsterminal. Forretningen skal selv
tilslutte ombytningsterminalen og derefter returnere det defekte udstyr.
Ombytningsterminalen afsendes i løbet af 2 hverdage.
OnSite Support
Forretningen har adgang til telefonsupport døgnet rundt på telefon 88 777 000.
Hvis problemet ikke kan afhjælpes over telefonen, vil Nets efter aftale sende en service tekniker til det sted hvor
betalingsterminalen er installeret.
Teknikeren vil kunne ankomme indenfor 4 timer under de betingelser som findes i servicevilkårene på
www.termnalshop.dk
Lejeterminal
Lejeterminaler er altid, som minimum, tilmeldt Ombytningssupport.
Generelt
Supportaftalen skal være oprettet på fejlmeldingstidspunktet for at være tilgængelig.
Se ”Vilkår for support” på www.terminalshop.dk for yderligere oplysninger.
10.1
Indsendelse af terminaler
For at lette ekspeditionen af terminaler, der indsendes til Nets, skal forretningen være opmærksom på følgende:
Ved Ombytningssupport
Indsend ikke den fejlmeldte terminal til Nets før den tilsendte ombytningsterminal er tilsluttet og funktionel.
Alle overskydende dele og udstyr sendes retur i forsvarlig emballage.
Ved 2-delte/dobbelte terminaler og terminaler med base/ladestation skal begge dele udskiftes og indsendes.
Ved OnSite Support
Den udkørende tekniker sørger for returnering af defekt terminal og dele.
Sørg altid for at afstemme/lukke terminalen, om muligt, inden den indsendes til Nets.
Pakker sendes til:
Nets Denmark A/S
Energivej 1
2750 Ballerup
Vedlæg seddel med:
- Forretningens navn og adresse.
- CVR nummer.
- Kontakt telefonnummer.
- Hvorfor terminalen sendes ind.
47
11
Terminalens menu struktur
A
Menu
B
C
[3] Opdater software
[1] Afstemning
[1] Opsætning
[2] Annullering
IP adresse
Port adresse
[3] Retur
[4] Gavekort
[2] Opdater
[6] Rapporter
[4] Lys / Lyd
[1] Kopi
[2]Baggrundsbelysning
[1] Sidste transaktion
[3] Biplyd ved afvist
[2] Sidste totalrapport
[4] Lyd
[2] Omsætning
[5] Kodeord
[2] Transaktionsliste
[6] PSAM installation
[3] Totalrapport
[7] Landekode
[4] Ekspedientrapport
[8] Tidszone
[3] Terminalrapport
[5] Transaktioner
[5] Valutakurser
[1] Merchant initiative
[7] Administrations log
[1] Signatur
[2] PIN
[3] Normal
[1] Udskriv alle
[2] Udskriv sidste
[2] Valuta
[7] Luk
[1] Aktiv
[8] Opsætningsmenu
DKK
CHF
EUR
USD
GBP
JPY
NOK
SEK
[1] Forbindelser
[1] Ethernet
DHCP
Statisk
IP adresse
Gateway
Netmaske
[2] Standart
[2] GPRS opsætning
[3] Gavekort
APN
Login
Kodeord
Keepalive
[4] Hele kroner
[5] DCC
[1] Slå til / fra
[2] Opsætning
[2] Ekspedienter
IP adresse
Port adresse
[1] Opret ny
[2] Fjern eksisterende
[3] Min. beløb
[3] Udskriv liste
[4] Max. beløb
[4] Aktiver
[6] Byttepenge
[3] Rapportopsætning
[7] Drikkepenge
[1] 2-kvitteringer
[1] Angiv ekstra
[2] Angiv samlet
[3] Slå fra
[2] Afstemningsindikat
[3] Ekspedientrapport
[8] Gebyr
[4] Terminal
[10] Identisk køb
[1] Terminal ID
[11] Ciffergruppering
[2] Vælg sprog
[6] Tekniker-menu
[1] Dansk
[2] Engelsk
A
B
[9] Service-menu
Vælg kun én af funktionerne.
Aktiver én eller flere funktioner.
C
48
www.terminalshop.dk
49
50
51
www.terminalshop.dk
52