Tre kreative misforståelser af begrebet "kort

TILMELDING NØDVENDIG
REGISTRATION REQUIRED
ANMELDUNG ERFORDERLICH


[email protected]
PROGRAM:
Kl. 9.00-17.00
Kl. 9.00-17.00
Kl. 12.00-14.00
PROGRAM:
Kl. 9.00-17.00
Kl. 9.00-17.00
Kl. 12.00-14.00
PROGRAMM:
Kl. 9.00-17.00
Kl. 9.00-17.00
Kl. 12.00-14.00

-

[email protected]
Demo af maskiner
til planteskole og juletræer
Guided rundtur
i planteskolen
Kantinen åben for frokost
Demo of machines for
nursery and Christmas trees
Guided tour
of the nursery
Canteen open for lunch
Vorführung von Maschinen
für Baumschule und
Weihnachtsbäume
Begleitete Führung durch
die Baumschule
Kantine offen für Lunch
ADRESSE DEMO:
Hejlskovvej 50
DK-7840 Højslev

DEMO-day
25. SEPTEMBER 2014
KL. 9.00-17.00
EGEDAL MASKINFABRIK
HØJGÅRD PLANTESKOLE / NURSERY
Program på bagsiden
Program on reverse
Programm auf der Rückseite
25. SEPTEMBER 2014
KL. 9.00-17.00
Hvad kan du forvente af
DEMO-DAGEN?
What can you expect of the
DEMO-DAY?
Was können Sie von die
DEMO-DAY erwarten?
 Egedal Maskinfabrik:
Praktisk demonstration af maskiner
 Egedal Maskinfabrik:
A practical demonstration
of the machines for
 Egedal Maskinfabrik:
Praktische Vorführung
von Maschinen für





Plantning
Renholdelse
Optagning
Maskiner til juletræskulturer
Automatisk rækkestyring
 Højgård Planteskole:
Guided rundtur i marken




Se produktion af
Skovplanter
Hæk- og læplanter
Roser
Grundstammer
 CultiClean ukrudtsbrænder i aktion
Mød den hollandske forhandler og producent





Planting
Cleaning
Lifting
Machines for Christmas tree cultures
Automatic row-control
 Hojgaard Planteskole/Nursery:
Guided tour of the field




See the production of
Forestplants
Coniferous
Roses
Rootstocks
 CultiClean weed burner in action
Meet the Dutch trader and manufacturer
www.egedal.dk
www.hoejgaardplant.dk





Pflanzung
Reinhaltung
Aushebung
Maschinen für Weihnachtsbaumkulturen
Automatische Reihensteuerung
 Hojgaard Planteskole/Nursery:
Begleitete Führung auf dem Feld




sehen Sie die Herstellung von
Forstpflanzen
Koniferen
Rosen
Unterlagen
 CultiClean Unkrautbrenner in Aktion
Treffen Sie die holländische Händler und Hersteller