Vodka og Pink Grape-Henrik Nilaus.pdf - Поводи мышкой

TAKST- OG BEFORDRINGSREGULATIV
4. Betaling
Betaling for billetter og kort skal ske kontant (DDK
eller EURO) eller med kreditkort. Check udstedt
på beløbet kan dog benyttes mod forevisning
af ID-kort. Der kan ikke betales med kreditkort i
Autokrafts bus til og fra Hamburg Airport.
5. Transport af dyr
Kæledyr, som chaufføren skønner ikke vil være til gene
for passagererne, kan medtages i bussen mod betaling – se gældende prisskema. Førerhunde medtages
dog gratis. Alle dyr transporteres på gulvet i bussen,
hvis de ikke kan være på skødet (om nødvendigt i
taske, bur, kurv eller lign.). Dyrets ejer er ansvarlig for
at dyret har de lovpligtige vaccinationer m.v.
6. Bagage og rejsegods
Håndbagage kan medtages i bussen, såfremt plads-
Köln/Bonn
Gdansk
Reykjavik
Warszawa
Alicante
Karlsruhe/Baden-Baden
Genf
Ibiza
Bern
Rom
Bastia
Frankfurt
Zürich
Basel
Stockholm
Antalya
Oslo
Amsterdam
Faro
Innsbruck
12. Glemte genstande
Glemte genstande opbevares i et kortere tidsrum
hos Abildskou A/S. Herefter afleveres det til politiet.
13. Almindelige bestemmelser
Personer, som udsætter bussen for beskadigelser,
er til ulempe for chaufføren eller øvrige rejsende
eller på anden måde hindrer en rimelig afvikling
af kørslen, kan af chaufføren sættes af bussen.
Chaufførens anvisninger skal følges.
Chaufførens fortolkning af takst- og befordringsbestemmelserne er umiddelbart gældende.
Rutebilselskabet påtager sig intet ansvar for forsinkelser eller forstyrrelser i driften, tilslutning til anden
trafikforbindelse eller manglende plads i busserne.
Selskabet forbeholder sig ret til ændringer i regulativet.
En
a,
rc
lo
al
Birmingham
Salzburg
Riga
Malaga
London
Palma de Mallorca
bu
11. Sikkerhedssele
Sikkerhedssele skal benyttes under hele rejsen.
Bruxelles
/M
Mailand
rg
10. Berusede personer
Kendeligt berusede personer befordres ikke.
Wien
Kruså
Flensburg
Neumünster
Bad Segeberg
re
js
e
København
fly
Split
Kolding
Paris
ke
9. Tobaksrygning
Tobaksrygning er ikke tilladt i bussen.
Madrid
Manchester
Vejle
Klagenfurt
Göteborg
lt
8. Pauser
I forbindelse med pauser undervejs er det passagerens ansvar at være ved bussen til det annoncerede
tidspunkt.
Århus
Olbia
7. Pas/visum
Det er passagerens eget ansvar at have gyldigt pas
og eventuelt visum.
Din BUS rejsepartner til Berlin
Team-benns.com/europarejser
Tlf.: 65 65 65 62
Düsseldorf
Helgoland
am
3. Refusion
Delvis benyttede returbilletter og klippekort kan
indenfor 1 år efter udstedelsen refunderes:
Returbilletter med differencen mellem billettens pris
og prisen på en enkeltbillet på strækningen + ekspeditionsgebyr. Klippekort med differencen mellem kortets pris og prisen på en enkeltbillet på strækningen
× antal benyttede klip + ekspeditionsgebyr. Refusion
af ubenyttede billetter og klippekort beregnes ud fra
normalprisen på refusionstidspunktet. Billetter/kort
købt i rejsebureau refunderes hvor de er købt. Der
kan ikke gives erstatning for bortkomne billetter.
Endelig grilltid igen:
billigebilletterfrahamborg.dk
H
2. Takster og rejseplan
Enkeltbilletter er kun gyldige på udstedelsesdagen.
Returbilletter og klippekort har ubegrænset løbetid.
Klippekort er ikke personlige. Flere personer kan
rejse på samme klippekort, når der klippes en gang
for hver person. Seniorbillet er for personer over
65 år og studiebilletter kun mod forevisning af studiekort med billedlegitimation. Børn fra 0-14 år får
rabat (se prisliste). Barnets alder skal dokumenteres
på forlangende.
forholdene efter chaufførens skøn tillader det. I modsat fald skal den anbringes i bussens bagagerum.
Barnevogne og klapvogne medtages som rejsegods
i det omfang pladsforholdene efter chaufførens skøn
tillader det. Kørestole medbringes gratis.
Der ydes ikke erstatning for eventuelle skader på rejsegods. Bortkommet bagage og rejsegods erstattes
ikke. Det anbefales, at der tegnes en rejseforsikring
til dækning af beskadiget eller bortkommen bagage.
Passageren har selv ansvaret for, at kufferter og
anden bagage kommer med og af bussen og bør
kontrollere, at dette finder sted. Der medtages ikke
uledsaget gods eller bagage. Hver passager kan
max. have 20 kg rejsegods med (max. 12 kg pr.
stk. rejsegods), og det skal omfangsmæssigt ligge
indenfor, hvad der må skønnes almindeligt/rimeligt.
Hvis chaufføren bedømmer, at omfanget af bagage er
for stort, kan han nægte at tage det med eller kræve
særskilt betaling for at medtage det. Prisen for bagageovervægt er den samme som for en cykel. Internt i
Tyskland opkræves der 1 EURO pr. stk. bagage.
M
A
fr LL
a O
69 R
,- CA
€
1. Billettering og kontrol m.v.
Kun personer, som har gyldig billet eller kort, kan
befordres på busruten. Billettering foregår i bussen.
Kunden bør umiddelbart efter køb af billet kontrollere, at billetten er korrekt hvad angår type og pris
samt at eventuelle byttepenge stemmer. Billetter og
kort skal opbevares under kørslen og forevises på
forlangende af chaufføren eller kontrollør. Hvis man
under kontrol ikke har gyldig rejsehjemmel, vil man
blive opkrævet en kontrolafgift på 2 × en enkeltbillets pris. Billetter og kort må ikke ændres ved overstregning, tilføjelse eller på anden måde. Kort
og billetter, som bliver misbrugt, kan inddrages.
Køreplan gældende fra 1. november 2011 til 31. marts 2012
Abildskou A/S · Graham Bells Vej 40 · DK-8200 Århus N
Barcelona
Stuttgart
Neapel
Bergen
Lyon
Nizza
Videre forbindelse
Berlin til Østeuropa:
www.eurolines.dk
Dublin
Lissabon
Nürnberg
Hamburg
Airport
Hamburg
City
München
HAMBURG AIRPORT
HAMBURG ZOB
BERLIN
FLENSBURG · NEUMÜNSTER · BAD SEGEBERG
billigebilletterfrahamborg.dk
OPSAMLING: ÅRHUS · VEJLE · KOLDING · KRUSÅ · FLENSBURG
TLF: +45 70 210 888
· ONLINE BOOKING: WWW.ABILDSKOU.DK
Køreplan gældende fra 1. november 2011 til 31. marts 2012
HAMBURG / BERLIN
PRISER
Fra 1. april 2012 igen
daglig afgang direkte
til og fra Berlin

Rejseinformation:
DANMARK - TYSKLAND
HAMBURG
MAN.
TORS.
LØR.
MAN. - SØN.
Jylland - Berlin
Business class som standard
Afg. Aarhus rutebilstation
08.00
08.00
08.00
12.15
Kreditkort modtages
Abildskou står for billigere rejser, men i bussen vil du ikke mærke, at der er sparet
på noget.
Afg. Vejle, busterminalen
09.05
09.05
09.05
-
Vi kører kun med top moderne busser og samtlige pladser er indrettet med
ekstra benplads. Ved udvalgte pladser er der desuden 220 V udtag til PC og lign.
•
•
•
•
Flysæder med fodstøtte på alle pladser
Aircondition i bussen
Toilet i bussen
Kaffe og the
Pladsreservation
Pladsreservation er gratis og kan foretages på telefon +45 70 210 888.
Mandag – fredag kl. 8.00 – 17.00
Lørdag­kl. 8.00 – 14.00
Søndag kl. 9.00 – 17.00
Eller bestil plads døgnet rundt på www.abildskou.dk.
Pladsbestilling er gyldig indtil 15 min. før planmæssig afgang.
Der kan ske ændringer i køreplan ved højtider.
Enkelt
Retur
10-turskort*
Dkr.
EURO
Dkr.
EURO
Dkr.
EURO
Voksne
510
68
900
120
3.705
494
Seniorbillet (over 65 år)
450
60
810
108
3.705
494
Studerende og personer under 26 år
450
60
810
108
3.705
494
Børn (0-3 år) incl. sæde
135
18
-
-
-
-
Afg. Kolding rutebilstation
09.35
09.35
09.35
13.30
Afg. Kruså (stoppested ved grænsen)
10.35
10.35
10.35
14.30
Afg. Flensburg ZOB (C3)
11.00
11.00
11.00
14.55
Ank. Neumünsster ZOB*
12.15
12.15
12.15
-
Børn (4-14 år) incl. sæde
255
34
450
60
1.860
248
Afg. Neumünsster ZOB mod Berlin
12.50
12.50
12.50
-
Barnevogne / cykel
150
20
-
-
-
-
Afg. Neumünsster ZOB mod HH Airport
12.55*
12.55*
12.55*
-
Ledsagende kæledyr (pr. kæledyr)
100
14
-
-
-
-
Ank. Hamburg Airport
13.42
13.42
13.42
16.45
Ank. Hamburg ZOB (City)
-
-
-
17.20
Afg. Bad Segeberg ZOB
13.25
13.25
13.25
-
Ank. Berlin ZOB
17.00
17.00
17.00
-
*) Busskifte til Hamburg Airport på Neumünster ZOB (køres af AUTOKRAFT Kiel)
TYSKLAND - DANMARK
HAMBURG
Jylland - Flensburg / Neumünster / Bad Segeberg
Enkelt
Kreditkort modtages
Retur
10-turskort*
Dkr.
EURO
Dkr.
EURO
Dkr.
EURO
Voksne
255
34
420
56
1.605
214
Seniorbillet (over 65 år)
195
26
-
-
-
-
Studerende og personer under 26 år
195
26
-
-
-
-
Seniorbillet (over 65 år)
150
20
Studerende og personer under 26 år
150
20
 Disse priser gælder kun til og fra Flensburg
TIRS.
FRE.
SØN.
MAN. - SØN.
Børn (0-3 år) incl. sæde
120
16
-
-
-
-
Afg. Berlin ZOB
09.00
09.00
11.00
-
Børn (4-14 år) incl. sæde
120
16
210
28
810
108
Afg. Bad Segeberg ZOB
12.39
12.39
14.39
-
Barnevogne / cykel
150
20
-
-
-
-
Afg. Hamburg ZOB (City)
-
-
-
17.40
Ledsagende kæledyr (pr. kæledyr)
100
14
-
-
-
-
Afg. Hamburg Airport
12.05*
12.05*
14.05*
18.15
Ank. Neumünsster ZOB fra HH Airport**
12.57
12.57
14.57
-
Seat reservation is free of charge and may be made at tel.:
+45 70 210 888.
Ank. Neumünsster ZOB fra Berlin mod DK
13.15
13.15
15.15
-
Afg. Neumünsster ZOB mod DK
13.15
13.15
15.15
-
Monday – Friday from 8.00 AM – 5.00 PM
Saturday from 8.00 AM – 2.00 PM
Sunday from 9.00 AM – 5.00 PM
Or on-line booking 24 hours a day at www.abildskou.dk.
Afg. Flensburg ZOB (C3)
15.05
15.05
17.05
Ank. Kruså (stoppested ved grænsen)
15.15
15.15
Ank. Kolding rutebilstation
16.20
Ank. Vejle, busterminalen
Ank. Aarhus rutebilstation
Information uden for normal åbningstid – ring til BUS-INFO
på telefon +45 86 128 622.
Hver passager kan max. have 20 kg rejsegods med, og af arbejdsmiljømæssige årsager må et stk. rejsegods max. veje 12 kg.
Seat reservation
Seat reservation is valid until 15 minutes before scheduled departure.
There may be changes in the timetable in connection with holidays.
Information outwith normal opening hours – call BUS-INFO
at tel.: +45 86 128 622.
Each passenger is allowed 20 kg luggage at the most and for working environmental causes the weight of one piece of luggage may not exceed 12 kg.
Enkelt
Kreditkort modtages
Retur
10-turskort*
Dkr.
EURO
Dkr.
EURO
Dkr.
EURO
Voksne
360
48
600
80
2.520
336
20.05
Seniorbillet (over 65 år)
300
40
-
-
-
-
17.15
20.15
Studerende og personer under 26 år
300
40
-
-
-
-
16.20
18.20
21.30
Børn (0-3 år) incl. sæde
120
16
-
-
-
-
16.55
16.55
18.55
-
Børn (4-14 år) incl. sæde
180
24
300
40
1.260
168
18.00
18.00
20.00
22.45
Barnevogne / cykel***
150
20
-
-
-
-
Ledsagende kæledyr (pr. kæledyr)***
100
14
-
-
-
-
Dkr.
EURO
Dkr.
EURO
Dkr.
EURO
195
26
360
48
-
-
Seniorbillet (over 65 år)
-
-
-
-
-
-
Studerende og personer under 26 år
-
-
-
-
-
-
Børn (0-14 år) incl. sæde
120
16
233
31
-
-
Barnevogne / cykel***
150
20
-
-
-
-
Ledsagende kæledyr (pr. kæledyr)***
100
14
-
-
-
-
*) Afgangen fra Hamburg Airport til Neumünster køres af AUTOKRAFT Kiel
**) Bussen fra Hamburg Airport har busskifte til Danmark på Neumünster ZOB
Kruså - Hamburg Airport** / Hamburg ZOB
Enkelt
Kreditkort modtages
HAMBURG ZOB - BERLIN
MAN. - TOR.
FRE.
LØR.
SØN.
Videre forbindelse til andre byer i Europa
Afg. Hamburg ZOB (AK/Haru)
19.00
18.00
19.00
18.00
Vi er partner med Eurolines (www.eurolines.dk), Autokraft (www.autokraft.de) og
BerlinLinienBus (www.berlinlinienbus.de). De står parat til at hjælpe dig med videre
befordring i Europa.
Ank. Berlin ZOB (AK/Haru)
22.10
21.10
22.10
21.10
ZOB-reisebureau (www.zob-reisebuero.de) er også behjælpelig med information og
pladsbestilling.
Aarhus / Vejle / Kolding - Hamburg Airport** / Hamburg ZOB
Afg. Berlin ZOB (AK/Haru)
13.00
14.00
13.00
14.00
Ank. Hamburg ZOB (AK/Haru)
16.10
17.10
16.10
17.10
På Hamburg ZOB er der mulighed for at skifte til Autokrafts / HARU’s busser til Berlin.
Der arbejdes på en kombineret billet fra Jylland til Berlin via Hamburg. Når billetten er klar, vil
det blive annonceret på hjemmesiden: www.abildskou.dk
Voksne
Retur
10-turskort*
*) Kortet er ikke personligt, og kan derfor bruges af flere rejsende.
**) Der køres på nogle afgange til Hamburg Airport i samarbejde med AUTOKRAFT Kiel (se køreplan).
Bemærk: Der kan kun betales med Euro i Autokrafts busser. Kort kan ikke anvendes.
***) IKKE muligt på de afgange (busskift) til/fra Hamburg Airport, som køres af AUTOKRAFT Kiel (se køreplan).