LED Spot Power 1*3 W plast

MEDARBEJDER-CV / GENERALIEBLAD
Navn: Sadik Besirevic
E-mail: [email protected]
SADIK: 32 år og er uddannet civilingeniør med speciale i FEA
beregninger på struktuelle maskinkomponenter og konstruktioner.
Sadik dimitterede fra Syddansk Universitet i 2009 og har siden
arbejdet med beregninger inden for offshore og vind industrien ved
projekter ved DONG og Vestas.
SPECIALE: Special viden indenfor: strukturelle analyser af
maskinkomponenter og konstruktioner, test og dokumentation.
Erfaring fra offshore vindmølle industrien i forbindelse med design
og verifikation af mølle komponenter og fundamenter.
NØGLEKVALIFIKATIONER:
FEA i Ansys
Statiske og dynamiske beregninger og test
Udmattelse og brudmekanik
Teknisk projektledelse og risikovurdering
Standarder: DNV, GL, EuroCode,VDI, ISO
SPROG:
Dansk:
Engelsk:
Læse, tale og skrive
Læse, tale og skrive
PROGRAMKENDSKAB:
Ansys WB og APDL
Pro Engineer
MathCad
Microsoft office
PROJEKTOVERSIGT:
Apr. 2013 – Sep 2013
DONG Energy Wind Power
Behandling af klage –sager. Hvis man får
problemer med komponenter inden
garantien udløber har man typisk klager,
hvor teamet behandlede sagerne med
henblik på at vurdere at komponenten er
beregnet korrekt.
Sdr. Ringvej 42 / DK-6000 Kolding / Mobile +45 5311 4040 / [email protected] / www.hyprotec.dk / CVR-nr: 25 99 26 01
Aug 2012 – Aug 2013
DONG Energy Wind Power
FE beregning af monopæle og tp’er.
Konstruktion af submodeller og regnet
vha. hotspot metoden SCF’er for hvert
svejsning. Derudover FEA af bådladning,
hvor man forstiller sig scenerier af kolision
med konstruktionen.
Jun. 2011 – Aug 2012
DONG Energy Wind Power
Ansvarlig for Specifikationer/Krav der
omhandler de strukturelle komponenter på
møllen. Udarbejdelse af kravspecifikation
til underleverandøren hvor krav gik ud
over standarderne. Disse krav bliver ikke
automatisk accepteret, men skal
forhandles.
Jun. 2011 – Aug 2013
DONG Energy Wind Power
Kvalitets sikring af møllekomponenter ved
underleverandør af store
møllekomponenter hvor lang de fleste er
bosat i udlandet. Opfølgning på hvorvidt
underleverandørerne har styr på NDT
kontrol og andre kvalitets aktiviteter.
Jan. 2012 – Dec 2012
DONG Energy Wind Power
Design review af Vestas 8,0 vindmølle,
løbende projekt hvor holder mødes med
Vestas, diskuterer design og verifikation af
komponenter, gennemgå FEA og test
rapporter, udpeger risici og følger
udvikling på følgende komponenter:
vingelejer, nav’et, hovedleje, hovedaksel,
lejehuset, bundramme, bagenderamme,
krøjesystemet og tårnet.
Jan. 2012 – Aug 2013
DONG Energy Wind Power
Design review af Alstom 6,0 MW
vindmølle, løbende projekt hvor holder
mødes med Alstom, diskuterer design og
verifikation af komponenter, gennemgå
FEA og test rapporter, udpeger risici og
følger udvikling på følgende komponenter:
vingelejer, nav’et, hovedleje, hovedaksel,
DD generator, bundramme,
bagenderamme, krøjesystemet og tårnet.
April 2011 – Aug 2013
DONG Energy Wind Power
Design review af Siemens 6,0 MW
vindmølle, løbende projekteringer med
henblik på opfølgninge på designkrav og
verifikation af komponenter, gennemgå
FEA og test rapporter, udpeger risici og
følger udvikling på følgende områder:
vingelejer, nav’et, hovedleje, DD
generator, bundramme, bagenderamme,
krøjesystemet og tårn.
Nov 2010 – April 2011
Vestas Technology R&D
Hemmelige projekter – udvikling af
fremtidige vindmøller.
Aug. 2010 – nov. 2010
Vestas Technology R&D
Test af canopy komposit elementer.
Sdr. Ringvej 42 / DK-6000 Kolding / Mobile +45 5311 4040 / [email protected] / www.hyprotec.dk / CVR-nr: 25 99 26 01
Jan. 2010 – aug. 2010
Vestas Technology R&D
Ekstrem og udmattelses FE beregning af
bund og bagende rammer på V112, global
og submodeller, fokus på svejste og bolte
samlinger.
ERHVERVSERFARING:
Aug. 2013 –
HYPROTEC engineering
ANSYS Konsulent
Apr. 2011 – Aug. 2013
DONG Energy Wind Power
ANSYS Specialist
Jan. 2010 – apr. 2011
Vestas Technology R&D
Engineering Consultant
Jan. 2006 – jul. 2006
Odense Lindø
Engineering Trainee
Jul. 2012 – Dec 2013
Syddansk Universitet
Vejleder for MSc projektet. FE udmattelse
beregning af hovedlejer på vindmøller.
UDDANNELSE:
Sep. 2003 – jan. 2009
Syddansk Universitet
Civilingeniør i konstruktionsteknik
KURSUSER:
Jan. 2010
Jan 2010
Apr 2010
Aug 2011
Sep 2011
Jan 2012
Feb 2012
Mar 2013
Pro/E Surfacing
Solid Works basic
Ansys WB with advanced contacts
Ansys advanced dynamics
Loads & Aerodynamics of turbines
Ansys nCode fatigue analysis
Ansys APDL – fracture mechanics
Ansys – fatigue of welded joints
Sdr. Ringvej 42 / DK-6000 Kolding / Mobile +45 5311 4040 / [email protected] / www.hyprotec.dk / CVR-nr: 25 99 26 01