Årsregnskab 2014 - HC Andersen kvarterets hjemmeside

SUNDHEDSDAG
1
lørdag 31. august 2013
på Hestetorvet
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
tema:
SUNDHED
- mad og
måltider
28 SIDER
SUNDHEDSDEBAT
MED BLA.
CHRISTIAN BITZ
- lige til at gemme
SUNDHEDSDAG NR. 18
Bliv klogere på dig selv og din sundhed når mere end 20 patientforeninger,
Dom Apoteket, Roskilde Kommune og Region Sjælland står klar på Sundhedsdagen, hvor Hestetorvet vil summe af aktiviteter, debat, sundhedsmålinger, løb og konkurrencer.
Vi ses lørdag den 31. august kl. 10-14.
SPONSORER:
Indstik til Roskilde Avis weekend 23.-24. august 2013
2
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
Program for Sundhedsdagen
LØRDAG DEN 31. AUGUST 2013 PÅ HESTETORVET I ROSKILDE FRA KL. 10 - 14
09.30 – 09.55
Tilmelding til cykelløb: Starten går kl. 10.15 på Hestetorvet.
10.00 – 10.10
Officiel åbning af Sundhedsdagen ved borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune
og apoteker Paul Bundgaard, Roskilde Dom Apotek.
10.10
Roskildegarden spiller Sundhedsdagen i gang.
10.00 – 12.00
Tilmelding til Sundhedsløbet. Starten går kl. 12.30 i Folkeparken.
10.00 – 14.00
Patientforeninger, Region Sjælland, Roskilde Kommune, Roskilde Brandvæsen
og mange, mange flere.
10.15 – 11.00
Taoistisk Tai-Chi, arrangeret af Tai-Chi foreningen. Opvisning og instruktion
10.15 – 13.45
CYKELLØB fra Hestetorvet i Roskilde til Gundsø tidl. rådhus
og retur, ca. 25 km.
10.30 – 12.00
Det store telt på Hestetorvet. Oplæg og åben debat over temaet:
”Sundhed, mad og måltider” med bl.a. ernæringsekspert Christian Bitz.
11.00 - 12.00
Stolegymnastik arrangeret af Roskilde Ældre Motion.
12.15 – 12.30
Uddeling af Nordea-fondens pris ”Det gode Liv - Roskilde Sundhedspris”
på 10.000 kr.
12.30 – 14.00
Sundhedsløbet sættes i gang i Folkeparken – overfor biblioteket.
13.00 – 14.00
Linedance arrangeret af Roskilde Ældremotion. Opvisning og instruktion.
14.00
Regionsrådsmedlem Jens Stenbæk afslutter Sundhedsdagen for 2013 og
udtrækker præmierne på Tip en 13’er, cykelløbet og Sundhedsløbet.
Deltag i året
s
SUNDHEDS
LØB
og TIP EN
13’ER,
så er du med
i konku
om flotte præ rrencen
mier.
Se mere side
10 & 20
SUNDHEDSAVISEN WEEKEND 24.-25. AUGUST 2013
UDGIVER: Dom Apoteket i samarbejde med Roskilde Mediecenter
TRYK: Trykkeriet Nordvestsjælland
OPLAG: 57.000 som annonceindstik i Roskilde Avis
LAYOUT OG PRODUKTION: Roskilde Mediecenter
JOURNALIST: Jeanette Grøn Nielsen
FOTO: Per Rudkjøbing, Ib Halling, Colourbox.dk
3
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
Sundhed
Dem kan du møde....
- mad og måltider
Alzheimerforeningen
side 23
Anonyme Alkoholikere
side 20
Bloddonererne i Roskilde
side 4
Med temaet for dette års Sundhedsdag ønsker arrangørerne, Roskilde
Kommune, Region Sjælland og Dom
Apoteket at fokusere på en af de væsentlige faktorer for at forebygge sygdom og
fokusere på et sundt liv.
Ved at kæde begreberne mad og måltider sammen ønsker vi samtidig at
fremhæve det sociale element, der ligger i fællesskabet omkring et måltid. Vi
er gennemgående af den opfattelse, at
mange af de sundhedsmæssige problemer, vi står overfor i det moderne industrialiserede samfund, bedst påvirkes og
dermed understøttes gennem styrken i
netværk og fællesskaber.
På selve Sundhedsdagen har vi ofte debatteret denne problematik med udgangspunkt i det store arbejde, de
mange patientorganisationer står for og
de mange aktiviteter, de tilbyder. Det
fællesskab, der ligger i at være medlem
af en patientforening, giver rigtig mange
synergifordele til gavn for den enkelte og
for samfundet.
I Danmark bryster vi os af, at vi har en
helt unik foreningsstruktur og kultur,
hvad vores mange aktive patientorganisationer er et godt bevis på. Sundhedsdagen ville være fattigere, hvis ikke vi
havde et forbilledligt samarbejde med
foreningerne. De er faglige inspiratorer,
og så er de med til at styrke fællesskaber.
Et andet eksempel på styrkelse af fællesskaber, har vi netop set i den forgangne måned, hvor DGI samlede
25.000 gymnaster til Landsstævnet i Esbjerg, hvor fællesskab, samvær og fysisk
aktivitet har været omdrejningspunktet
for fire begivenhedsrige dage. Med de
Diabetesforeningen
side 6
Foreningen af kroniske smertepatienter, FAKS
side 22
Frivilligcenter Roskilde
side 24
Gigtforeningen
side 22
Hjernesagen
side 27
Hospice Sjælland Støtteforening
side 25
Høreforeningen
side 26
Kræftens Bekæmpelse
side 18
aktiviteter og det engagement, der på
landsstævnet vises i rigt mål, kommer
man meget tæt på den legendariske
gymnastikentusiast Kaptajn Jespersens
ofte citerede motto ”en sund sjæl i et
sundt legeme”.
På denne plads i Sundhedsavisen har vi
tidligere fremhævet nogle af de forhold,
der kan være med til at påvirke de livsstilsproblemer et moderne samfund kan
skabe. Vi har således fremhævet KRAM,
som er en forkortelse for Kost, Rygning,
Alkohol og Motion, som er væsentlige faktorer, som det er vigtigt, at man
forholder sig til for at få et godt liv.
Kost og Motion er de to temaer, Sundhedsdagen oftest har fokuseret på. Vi
har haft mange specialister med gode
og engagerende indlæg, der har givet
god debat og forhåbentlig stof til eftertanke for de mange tilhørere. Men der
har også været lejlighed til at pege på de
to misbrugsområder: Rygning og Alkohol. Vi tror, at langt de fleste danskere
er klar over, at et uafklaret forhold til og
et for stort forbrug på de to områder er
problematisk, og at det kan have store
konsekvenser for den enkelte og for
samfundet. Som nation bedømmes vi
ofte af andre som et tolerant og afslappet
folkefærd - på især de to misbrugsområder. Men det er ingen hindring for, at
vi forholder os til og er bevidste om vore
egne og vore børns valg.
Fra arrangørernes side ser vi frem til
Sundhedsdagen med de mange aktiviteter, som dagen byder på, ikke mindst
til debatten i det store telt, hvor Sundhedsdagens tema ”Sundhed – mad og
måltider” vil være en del af debatten.
Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, PTU side 11
Landsforeningen SIND
side 6
Oplysning om Organdonation
side 13
Ordblindeforeningen
side 19
Osteoporoseforeningen
side 6
Parkinsonforeningen
side 23
Patientforeningen Lungekræft
side 24
Prostatacancer - PROPA
side 12
Psoriasisforeningen
side 23
Region Sjælland
side 15
Roskilde Firma- og Familieidræt
side 25
Roskilde Handicap Idrætsforening
side 5
Roskilde Kommune
side 7
Roskilde Lænken
side 26
Roskilde Motion
side 19
Roskilde Ældre Motion
side 11
Røde Kors
side 22
Scleroseforeningen
side 12
Ældre Optimisters Samvær - Foreningen Indkøbsbus
side 26
Ældre Sagen
side 23
På Sundhedsdagen kan du også møde:
Dansk Cøliaki Forening, Dansk Narkolepsi Forening, Nyreforenin-
PÅ GENSYN TIL
ROSKILDE
SUNDHEDSDAG
2013
gen og Ældre Hjælper Ældre.
Paul Bundgaard,
Dom Apoteket Roskilde
Hvad synes du
om Sundhedsdagen?
Vi vil gerne høre, hvad du synes om Sundhedsdagen og dine eventuelle forslag
til forbedringer. Derfor udleveres der spørgeskemaer på dagen, disse er også i
alle foreningenes stande.
Udfyld det korte skema, læg det i de opstillede ”postkasser” og deltag i lodtrækningen om en fin præmie.
Tak for din hjælp!
Styregruppen for Sundhedsdagen
4
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
Der skal hvert år bruges 25.000
nye donorer. Du kan melde dig til
på Sundhedsdagen den 31. august.
Brug for 25.000 nye bloddonorer hvert år
Mere end 200.000 danske bloddonorer hjælper med det blod, der bruges på hospitalerne til fx kræftbehandling. Men hvert år er der brug for 25.000 nye donorer.
Bloddonation er en folkesag i Danmark
og den har mere end 200.000 bloddonorer, tilknyttet landets sygehussystem
gennem foreningen Bloddonorerne i
Danmark, engageret sig i. Men det er
også helt nødvendigt, fortæller formand for Bloddonorerne i Roskilde,
Svend Berthelsen.
”Sygehusene er, i en meget stor del af
deres daglige arbejde, totalt afhængige
af, at der til enhver tid er tilstrækkeligt
med blodprodukter til behandling af de
mange former for sygdomme, som de
behandler – fx kræft og hjerte-/karsygdomme. Og selv om vi er mange bloddonorer i Danmark, er der til stadighed
brug for, at flere melder sig. Faktisk skal
der bruges omkring 25.000 nye donorer
hvert år, fordi en del går ”på pension”,
får kortere eller længere karantæne,
bl.a. fordi de har været ude at rejse, eller
fordi de må sige fra på grund af medicinske årsager,” lyder det fra Svend Berthelsen.
For at blive bloddonor skal du være
sund og rask, være fyldt 17 år og veje
over 50 kilo. Hør mere om muligheden
for at hjælpe på Bloddonorerne i Roskildes stand på Sundhedsdagen.
www.roskildedonor.dk
KONKURRENCE
APOVIT ®
vitaminer
til alle aldre
Sæt kryds ved det rigtige – og deltag i
konkurrencen om 10 præmier af
2 stk. valgfrie APOVIT® produkter
Hvilken farve prikker er der flest af på APOVIT® D-vitamin serien?
Lilla _________
Grønne _________
Findes der et specielt vitaminprodukt i APOVIT®
serien til personer over 50 år?
Ja _________
Nej _________
I hvor mange smagsvarianter findes APOVIT® børnevitaminer?
2 __________
3 _________
Navn
____________________________________
Vej og husnr.
_______________________ Postnr. ______
Tlf. nr.
____________________________________
Blanketten afleveres på Dom Apoteket, Roskilde
senest lørdag den 31. august 2013 kl. 12.00.
Vinderne kontaktes personligt og kan efterfølgende hente præmien på Dom Apoteket.
Konkurrencen er ikke købsbetinget. Apoteksansatte og ansatte fra Takeda Pharma kan ikke deltage i konkurrencen.
APOVIT®
APOVIT® Multi indeholder vitaminer og mineraler,
der med med til at sikre en normal vitaminbalance
Fås på apoteket hvor også du kan få råd og vejledning
August 2013
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
Her er dit handicap
Nordea sætter pris
ikke en hindring på Sundhedsdagen
I Roskilde Handicap Idrætsforening bliver
der bl.a. svømmet, skudt og cyklet.
Nordea-fonden står bag årets ”Gode Liv Pris” på
10.000 kr. til en person eller forening, der har gjort
en særlig indsats for at fremme sundheden.
Vinderen offentliggøres på Sundhedsdagen kl. 12.15.
I mere end 40 år har Roskilde-borgere med et handicap dyrket sport
i Roskilde Handicap Idrætsforening. Foreningen blev primært
startet i protest overfor kommunens behandling af handicappede
medborgere. I dag har Roskilde
Handicap Idrætsforening 100
aktive medlemmer, der tilbydes
boccia, bowling, elektronskydning, goalball, skydning, snooker,
svømning og tandemcykling.
Kig forbi Roskilde Handicap
Idrætsforening på Sundhedsdagen på Hestetorvet og hør mere
om foreningens tilbud.
Har du lidt tid til at hjælpe?
Vil du høre mere om, hvordan man som frivillig hjælper i Roskilde Handicap Idræt med blot en lille indsats kan gøre en stor forskel. Så slå vejen
forbi foreningens stand på Sundhedsdagen den 31. august eller se mere på
www.roskildehandicapif.dk.
Sidste år var det en overrasket Birthe Rasmussen fra Netværkscafeen for demente,
der modtog Nordea-fondens ”Gode Liv
Pris” på 10.000 kroner. Hvem årets Sundhedspris går til, afsløres først på Sundhedsdagen lørdag den 31. august kl. 12.15, hvor
Nordeas områdedirektør Carsten Reves,
står klar til at overrække den. Prisen hædrer en forening, privatperson, skoleklasse,
virksomhed eller lignende, som har gjort
en særlig indsats for at fremme sundheden.
”Nordea-fonden støtter aktiviteter, der
fremmer det gode liv og her gøres der rigtig
meget på det frivillige område i Roskilde.
Det vil vi – som en stor lokalbank – gerne
støtte op om. Og vi håber, at vi med et skulderklap som dette, er med til at styrke deres
engagement og vigtige arbejde,” fortæller
områdedirektør Carsten Reves.
Årets vinder udvælges på baggrund af indstillinger.
Originale lægemidler
til
www.paranova.dk
lavere priser
5
6
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
Er du en af de
Måleevent skal opspore
200.000 eller
knogle307.000?
307.000 danskere har diabetes men yderligere 200.000
har endnu ikke har opdaget, at de lider af sygdommen.
Er du i tvivl om du måske har diabetes,
så test dig selv for de mest almindelige
symptomer:
• Du er meget tørstig
• Du skal tit på toilettet
• Du bliver hurtig træt - og det er ikke
fordi, du er særlig gammel eller arbejder hårdt
• Du får nemt sår, der er længe om at
hele
• Du får kvalme, når du har spist
Sundhedsdagen den 31. august og hør
mere. Eller mød op til en af Diabetesforeningens Åbent Hus-arrangementer,
der holdes hver den første lørdag på 1.
sal over Dom Apoteket mellem kl. 11.00
– 13.30, hvor alle er meget velkomne.
www.diabetes.dk
Kan du nikke til disse ubehag, bør du
søge læge for at få taget en endelig test.
Har man en diabetesdiagnose, er der
meget, man selv kan gøre for at få det
godt: Man ved, at en halv times daglig
motion kan nedsætte indholdet af sukker i blodet og man ved, at ændring af
kosten har stor betydning; spis magert,
groft og spis mindre sukker – eller brug
sukkererstatning.
Åbent Hus i Roskilde
I Diabetesforeningens Roskilde lokalforening kan du få gode råd om at leve
godt med diabetes. Og du kan fx møde
andre diabetikere at erfaringsudveksle
med. Kom forbi foreningens stand på
Meget tørstig? Det er et af symphomerne
på diabetes
Et sundt sind
SIND kæmper for dem, der har ondt i sindet. På Sundhedsdagen står de side om side med Depressionsforeningen og foreningen Bedre Psykiatri.
Der sker fremskridt indenfor psykiatrien og det glæder Per Harvøe, formand
for SINDs Roskildekreds.
”Det er meget positivt, at man i dag er i
stand til at helbrede stadigt flere psykisk
syge ved hjælp af øget viden og bedre
medicin. Samtidig har man øget indsatsen kraftigt for at opspore psykiske
lidelser på et tidligere tidspunkt, fordi
man nu ved, at en tidlig indsats overfor
en psykisk lidelse er vigtig i forhold til
muligheden for fuldstændig helbredelse,” fortæller Per Harvøe.
Men trods en øget viden i befolkningen
om psykiske lidelser, er der er stadig en
stor uvidenhed og tabuer omkring psykiske lidelser. Dem arbejder SIND på at
nedbryde.
”En af de helt store udfordringer i de
kommende år er at få en større andel af
de unge ind på arbejdsmarkedet. Over
halvdelen af de 20-34 årige, der i dag
får førtidspension, får det på grund af
psykiske problemer. Det er nødvendigt
med en væsentlig forøgelse af behandlingsindsatsen indenfor psykiatrien
både i kommunerne og i regionerne
for, at man kan få en større andel af de
psykisk sårbare ind eller tilbage til arbejdsmarkedet. Det er ikke nok at øge
vejledningsindsatsen,” siger den lokale
SIND-formand. Han fremhæver også,
at den nye kontanthjælpsreform – udover en række positive elementer – er
bekymrende for de unge psykisk syge,
da disse risikerer at skulle leve på en
kontanthjælp, der svarer til SU.
På SINDs stand er i år repræsentanter
skørhed
Er du blevet lidt lavere med årene, kan det være
tegn på knogleskørhed, der skal behandles. Kom
forbi og få målt din højde på Osteoporoseforeningens stand på Sundhedsdagen i Roskilde.
På årets Sundhedsdag sætter Osteoporoseforeningen i Roskilde fokus
på den sunde rygsøjle og konsekvenserne af rygsammenfald.
”Når man taber kropshøjde, kan det
være en indikator for, at man har
haft et sammenfald i ryggen som en
konsekvens af uopdaget osteoporose. Vi inviterer derfor raske personer til at møde op og få målt deres
højde ved vores stand på Hestetorvet på Sundhedsdagen. Vi sammenligner den målte højde med den
højde, man havde som yngre, og
som fx står i ens pas. Er man blevet
fire-seks centimenter lavere, så er
det en god idé at tale med lægen om
knogleskørhed,” opfordrer Birthe
Schultz, formand i Osteoporoseforeningen i Roskilde, til.
fra både Depressionsforeningen og foreningen
Bedre Psykiatri. På Sundhedsdagen er der derfor
gode muligheder for at
komme forbi og fortælle
om sine erfaringer med
psykiatrien og psykiske lidelser eller høre nærmere
om foreningerne. På standen kan man også se bogen ”Håndbog for psykiatribrugere og pårørende”,
der bl.a. fortæller om de
nye lovregler, der er kommet om kontanthjælp mm.
Melder man sig ind i SIND
i år, får man bogen gratis.
www.sind.dk/roskilde
Formand for SIND’s Roskildekreds Per Harvøe er at
møde på Sundhedsdagen
med Depressionsforeningen
og Bedre Psykiatri.
Formålet med ”måleeventen” er at
sætte fokus på, at det er vigtigt at
sætte flere ressourcer ind på at opspore sygdommen, så flere kan blive
diagnosticeret tidligere. Når knogleskørheden opdages i et tidligt stadie,
kan man komme i behandling, før
sygdommen bliver alvorlig og måske fører til sammenfald i ryggen.
”Vi håber, at flere vil få øjnene op
for, at knogleskørhed er en sygdom,
der kan forebygges, hvis der sættes
ind i tide. En krum ryg er ikke et alderstegn, som mange fejlagtigt tror.
Det kan være tegn på knogleskørhed, som skal behandles. Derfor
håber vi at se rigtig mange til måleevent i vores stand på Hestetorvet,”
slutter Birthe Schultz.
www.osteoporose-f.dk
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
7
God mad giver godt liv
Uanset hvor meget motion vi dyrker, så hjælper det ikke meget
på sundheden, hvis vi samtidig fylder os med kager og kalorier. Man kan måske ikke spise sig sund, men den rette kost kan
hjælpe et langt stykke ad vejen. Et godt eksempel på det er de
mange mennesker, som ved at omlægge deres kost har fået bugt
med den såkaldte ”gammelmands-sukkersyge”. Altså sukkersyge
forårsaget af overvægt og forkert kost.
Men mad og måltider handler ikke kun om ernæring og sundhed. Mad er også en vigtig del af vores livskvalitet. En undersøgelse har vist, at 83% af danskerne synes, at maden bliver bedre
af at blive spist i selskab med andre. Tydeligere kan det vist ikke
siges, at mad spiller en stor rolle for vore sociale relationer.
Roskilde Kommune har dagligt kontakt til borgere i alle aldre og
livssituationer – fra spædbørn og skolebørn til beboere på bosteder og plejecentre. Kontakten til de yngste medborgere skal
vi selvfølgelig bruge til at gøre fremtidens forbrugere sultne efter
det sunde alternativ. Det gør vi blandt andet ved at servere sund
mad i børneinstitutionerne.
Senest har vi indgået et spændende partnerskab med Madkulturen i Roskilde, en organisation under Fødevareministeriet. Et af
projekterne er madværksteder, hvor 10 fritidsordninger og klubber får besøg af en kulinarisk madvejleder fra Madkulturen, der
laver mad sammen med børnene. På den måde bliver børnenes
nysgerrighed vakt, og de bliver glade og aktive deltagere i køkkenet – også derhjemme. Og det kan samtidig bane vejen for
sundere måltider.
Det er ikke kun børnenes mad, vi interesserer os for. Vi ser fx
også på kvaliteten af måltiderne på vores plejecentre og stiller
krav til de leverandører, som kommunen køber mad af.
Også de frivillige foreninger og ildsjæle spiller en vigtig rolle.
Her vil jeg blot nævne to ud af mange. For det første ordningen
med spisevenner, som består af frivillige borgere fra Ældre Sagen
i Roskilde. De besøger og spiser sammen med borgere, der får
leveret mad af kommunen. De fleste synes, at det er rart at få
besøg og spise sammen med en anden, og det giver mere energi
og overskud i hverdagen. For det andet har foreningen INSP én
gang om ugen et folkekøkken, hvor man for en beskeden pris
kan spise veltillavet mad sammen med andre.
Dette var blot nogle få smagsprøver fra madområdet i Roskilde
Kommune. På Sundhedsdagen i Roskilde den 31. august 2013
kan du både få rigtige smagsprøver samt inspiration og gode
ideer.
Jeg vil ønske alle en rigtig god Sundhedsdag 2013
Borgmester Joy Mogensen,
Roskilde Kommune
Hjælpemiddelafsnittet udvider KVIK-service
I KVIK-service kan du få råd og vejledning om, hvordan du selv kan få hverdagens aktiviteter til at fungere lettere, selvom du har en funktionsnedsættelse.
Pårørende og andre er også meget velkommen. Du kan se udvalgte hjælpemidler
og vejledende materialer og du kan også få et hjælpemiddel stillet til rådighed:
Vi kræver ingen særlig henvisning, og der vil være en ergoterapeut til stede, som
kan hjælpe dig. Du skal selv sørge for transporten.
• hvis du har en varig funktionsnedsættelse af en vis sværhedsgrad, og
Kom og hør nærmere på Hjælpemiddelafsnittets stand på Sundhedsdagen, eller mød op i KVIK-service på Gammel Darupvej 3A. Du kan også se mere på
hjaelpemidler.roskilde.dk.
• hvis et hjælpemiddel i væsentlig grad kan hjælpe/lette din daglige tilværelse.
Vi udvider vores åbningstider som nu er: mandag og tirsdag 10.30-15.30, onsdag
og torsdag 10.30-14.00 og fredag lukket.
8
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
Gulerødder på syv måder
Roskilde Kommunes madværksteder vækker børns nysgerrighed på mad og lyst til at engagere sig i madlavningen derhjemme. På Sundhedsdagen 31. august kan Roskildes borgere opleve et madværksted i miniformat
med mulighed for at smage dejlig mad og lave en bolledej lige til at tage med hjem.
• Jeg synes, det er hyggeligt at lave mad, siger Amilie.
• Det er meget sjovt, og så lærer man noget af det, siger Jos.
Begge har deltaget i klub Sct. Georgs Gårdens madværksted. Og de er ikke de eneste. 80 børn og unge i
fem klubber og fem skolefritidsordninger har sammen
med deres pædagoger lært om mad og måltider i de
værksteder, som organisationen Madkulturen har gennemført i samarbejde med Roskilde Kommune.
På madværkstederne lærer børn og unge at tage køkkenkniven i egen hånd. De får madmod og madglæde.
De lærer om råvarerne og deres vej fra jord til bord, og
de lærer grundlæggende ting om at lave mad og smage
på den.
Vækker madmodet
Piger fra Klub Trekroner fortæller, at det mærkeligste,
Fakta om madværkstederne
• Madværksteder er i pilotprojektperioden et
kontinuerligt tilbud på linje med andre kreative værksteder.
• 80 børn og unge afprøver projektet i pilotperioden.
• Madværksteder er et samarbejde mellem
Roskilde Kommune og Madkulturen, som er
en selvstændig organisation under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
• Madværksteder er i første omgang et tilbud
til ti SFO’er og klubber i Roskilde Kommune.
SFO’en eller klubben får mellem seks og ti
undervisningsgange med en af Madkulturens
kulinariske vejledere.
• Undervisningen er en kombination af teori
om f.eks. grundsmage, råvarer og tilberedningsmetoder og praktiske øvelser – der i øvrigt kan spises efterfølgende.
• Madværksteder skal styrke det pædagogiske
personales kompetencer og give nye redskaber til at udvikle børns trivsel og øvrige handlekompetencer.
Det er sjovt at lave mad. (Foto: Madkulturen)
Dyb koncentration, mens maden smages til. (Foto: Madkulturen)
de har oplevet på madværkstedet, er at lave gulerødder
på syv måder. De har aldrig prøvet at lave så mange
forskellige ting med gulerødder og vidste ikke, at det
overhovedet var muligt.
Børnene lærer madmod - at turde springe ud og prøve
noget nyt og uvant. Blåmuslinger har fx været en stor
oplevelse for nogle af børnene. Elis, som går i 1. klasse,
var ret skeptisk til at starte med, men smagte alligevel
og blev overrasket: ”Uhm, det smager faktisk godt!”.
Andre børn har lært at filetere en fisk for første gang
i deres liv.
Disse oplevelser i madværkstederne giver forhåbentligt børnene lyst til og mod på at være mere med i køkkenet derhjemme og dermed grundlaget for en madkultur, de kan tage med sig videre i livet, så de bliver
engagerede forbrugere, der stiller krav til den mad, de
indtager. Effekten mærkes allerede af forældrene.
”Hun er mere med derhjemme, har mere lyst til at
være med til at lave maden og spørger selv, om hun må
være med, og det må hun jo selvfølgelig,” siger Henrik
Jensen, der er far til Anna.
Bedre mad til alle
Roskilde Kommune indgår siden januar 2013 sammen
med seks andre kommuner i et partnerskab med organisationen Madkulturen om Bedre Mad til Alle. Roskilde Kommune er forsøgskommune for madværkstederne.
Madkulturen er en selvstændig organisation under
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og er
sat i verden for at højne kvaliteten af den mad, vi spiser i det offentlige rum og hjemme ved spisebordet ganske enkelt gøre bedre fødevarer, sundemåltider og
gode smagsoplevelser tilgængelige for alle.
Lav din egen brøddej
Partnerskabet mellem kommunen og Madkulturen
har ført til flere projekter, og på Sundhedsdagen 31.
august vil det være muligt at få en smagsprøve på ambitionerne, når Roskilde Kommune og Madkulturen
byder indenfor i et madværksted. Her vil omdrejningspunktet være mad og måltider som nye veje til
sundhed, hvor borgerne engageres i fortællingen om,
at sund mad smager godt og giver gode oplevelser.
”I Roskilde Kommune har vi store ambitioner om at
få mad ind i hverdagen på alle kommunens institutioner. Derfor er vi glade for samarbejdet med Madkulturen. De erfaringer, vi får herfra, vil vi bruge til at få
madoplevelser, sund levevis og fællesskabet ud til alle
borgere i Roskilde Kommune,” siger borgmester Joy
Mogensen.
Hør mere om Madkulturen og Roskilde Kommunes
mad- og måltidsindsatser på Sundhedsdagen, hvor du
i madværkstedet bl.a. kan lære at smage din mad til
og fremstille din egen bolledej, som du kan tage med
hjem.
Læs om Madkulturen på www.madkulturen.dk.
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
9
Hvad har
HANDICAPRÅDET
Sundhedscentre skal forebygge
livsstilssygdomme
fokus på i sin bod?
Deltag i konkurrencen om en Weber-picnicgrill eller
en købmandskurv!
Små skridt til et sundere liv. Det er filosofien bag et
kursus i sund livsstil, som sundhedsplejerske Inge Bisgaard kører for nydanskere i boligområdet Rønnebærparken.
De små skridt handler bl.a. om at bruge
mindre og sundere fedtstoffer i maden,
om at spise mere grønt og frugt, bruge
mindre sukker og bevæge sig mere i
hverdagen.
Og Inge har været med siden Roskilde
Kommune åbnede den første lokale
sundhedscafe i Rønnebærparken for et
års tid siden. Hun kender derfor de beboere, der kommer i cafeen. De får testet
konditionen og målt blodtryk, kulilte
og lungefunktion og BMI. Rygestop og
zumba er også på programmet.
Sundhedscenterets leder Hanne Ourø
Jensen vurderer, at der er store perspektiver i at arbejde med sundhedsfremme
i lokalområderne. Sådan som det sker i
Æblehaven og Rønnebærparken, hvor
sundhedsplejersker og sundhedskonsulenter hjælpes ad med at forebygge, at
usunde vaner opstår og at familien trives
hele livet igennem. Helt i tråd med den
sundhedspolitiske handleplan, der er besluttet i Forebyggelses- og Socialudvalget
om nye tilbud og en tidlig forebyggende
indsats.
”Allerhelst vil vi forebygge at dårlig livsstil opstår, men når den er der, vil vi hjælpe borgerne til at træffe sundere valg.
Vores mål er, at færre borgere udvikler
livsstilssygdomme, og at vi forebygger
fejludvikling generelt for både børn og
voksne,” siger Hanne Ourø Jensen.
Hun vurderer, at Sundhedscentret i løbet
af det næste år vil sætte gang i 2-4 fremskudte lokale sundhedscentre. Beboerne
i lokalområderne skal inddrages, så det
lokale sundhedsfremmende arbejde
også vokser ud af et ønske hos borgerne.
Boserup Naturcenter er et af de steder roskilde Kommune har gjort mere handicapvenligt i år.
Roskilde Kommunes Handicapråd er
et dialogforum, der rådgiver byrådet i
handicappolitiske spørgsmål om alle
forhold, der kan have betydning for
mennesker med en eller anden form for
handicap. Handicaprådet består af syv
medlemmer udpeget af handicaporganisationerne og syv medlemmer fra byrådet og administrationen.
Handicaprådet har bl.a. rådgivet med
ideer til adgang og oplevelser for handicappede i naturen. Det indgår i kommunens Grøn Blå Strategi om at gøre
naturen mere tilgængelig for borgere
med handicap.
I Handicaprådets bod på Sundhedsdagen vil du se nogle af de steder, som i
den kommende tid vil blive gjort tilgængelige for borgere med handicap.
Du vil også få inspiration til friluftsliv
fra Handicapidrættens Videnscenter,
som er med i boden. Og du kan selv
udpege steder i Roskildes omegn, som
du kan anbefale som tilgængelige for
andre.
Udfyld kuponen og aflevér den i Handicaprådets stand på Sundhedsdagen
den 31. august inden kl. 13. Her bliver
vinderen udtrukket (vinderen skal være
til stede).
Hvilket af disse områder bliver gjort
handicapvenlige allerede i år?:
Sæt X ud for det rigtige svar
Berit og Maria fra kommunens Madservice laver energirige mellemmåltider i Plejecenter Trekroners køkken.
Har du svært ved at spise og drikke
nok til at holde din vægt, så er det en
god ide at spise sådanne små energirige måltider 6-8 gange i løbet af dagen.
Og stik imod de almindelige kostråd
må du gerne fylde fede fødevarer som
olie, ost, dressing, fløde, smør og mayonnaise i dine retter. Disse og andre
gode råd kan du få på Roskilde Kommunes stand på Sundhedsdagen, hvor
du også kan få en lille smagsprøve på
Berits og Marias lækkerier.
1. Elleore?
2. Boserup Naturcenter?
3. Handicap-kajak-plads i Roskilde havn?
Navn:
(husk at være til stede kl. 13 ved udtrækning af vinderen)
Afleveres i Handicaprådets stand på Sundhedsdagen inden kl. 13.00
10
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
Tip en 13´er
1. Hvor mange sider er Sundhedsavisen på?
1
28 sider
x
32 sider
2
24 sider
Lactocare Daily
- dagligt tilskud
af mælkesyrebakterier (kosttilskud)
2. Hvem står for Bamsehospitalet?
1
Roskilde Kommune
x
Region Sjælland
2
Gigtforeningen
3. Hvilken forening får et nyt styrketræningscenter på Kildegården?
1
Roskilde Ældre Motion
x
PROPA
2
Gigtforeningen
4. Er Det Gode Liv-Roskilde Sundhedspris på?
1
5.000 kr.
x
10.000 kr.
2
20.000 kr.
5. Fra hvilken forening kan man kl. 12.00 sende balloner til vejrs?
1
Patientforeningen Lungekræft
x
Diabetesforeningen
2
Ældresagen
6. På hvilken side finder du annoncen fra Orifarm?
1
10
x
14
2
18
7. På hvilken side kan du læse om kommunens madværksteder?
1
8
x
13
2
16
Indeholder 6 milliarder levende mælkesyrebakterier
fordelt på 4 forskellige stammer
E^mh`ikZdmbld^f[ZeeZ`^mbemZld^g
Bg]bob]n^e]Z`eb`]hl^kbg`^_m^k[^aho
EZdmhl^_kb
8. Hvilken Aktivitet foregår kl. 12.15-12.30
1
Uddeling af hovedpræmierne på tip en 13ér
x
Uddeling af Det Gode Liv - Roskilde Sundhedspris
på 10.000 kr. fra Nordea-fonden
2
Uddeling af prisen til vinder af Cykelløbet
9. Hvilket firma står bag Apovitkonkurrencen?
1
Takeda
x
Paranova
2
Orifarm
·
10. Hvem er ordstyrer i Store Telt med politisk debat?
1
Kaare R. Skou
x
Per Christiansen
2
Line Baun Danielsen
11. Hvad er navnet på Roskildes borgmester?
1
Poul Lindor Nielsen
x
Joy Mogensen
2
Morten Gjerskov
12. Hvad forestiller Sundhedsdagens logo ?
1
Roskilde Kommunes byvåben
x
Region Sjællands logo
2
Tre krukker og en hest
13. Hvem står som arrangør af Sundhedsløbet?
1
Løbeklubben Roskilde Motion
x
Orienteringsklubben Roskilde
2
Roskilde Ældre Motion
TILBUD
KØB 2 EVEN
BRIGHTER CLINICAL
PRODUKTER OG
FÅ ÉT VALGFRIT
DERMATOCLEAN
RENSEPRODUKT
MED I KØBET
Reducerer effektivt
pigmentpletter
·
Virker i dybden, der hvor
hyperpigmenteringen
opstår
·
SPF 30 forebygger fremtidige pigmentpletter
·
Synligt resultat efter kun
4 uger, og med kontinuerlig
forbedring over tid ved
fortsat brug
KØB OG
MODTAG
Navn
Adresse
Postnr. / By
Klip kuponen ud og aflever den i informationsteltet på Hestetorvet
lørdag den 31. august senest kl. 13.45. Præmie: 3 flasker god rødvin.
Udtrækkes kl. 14.00
Reducerer pigmentpletter for en mere
jævn og strålende hudtone
TILBUDDET GÆLDER KUN LØRDAG D. 31.8.2013
FÅS KUN PÅ APOTEKET
11
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
Piskesmæld rammer hårdt!
Kom og besøg PTU’s stand på Sundhedsdagen. Her har
du mulighed for at høre mere om, hvad piskesmæld er
og hvilke alvorlige konsekvenser, det kan medføre.
Tusindvis af danskere rammes hvert år af piskesmældsskader. Mange af
skaderne har store personlige konsekvenser for både den tilskadekomne
og de pårørende.
Sundhedsstyrelsen angiver, at 7.000 danskere årligt
rammes af piskesmæld. Eksperter estimerer dog, at det
nærmere er op mod 15.000. Ud af dem oplever 40%
vedvarende gener efter traumet, mens 10% får kroniske smerter og symptomer som svimmelhed, synsforstyrrelser og koncentrationsbesvær – symptomer der
er så alvorlige, at det påvirker familielivet og tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Piskesmæld er i dag ikke en medicinsk anerkendt
diagnose, og der eksisterer ikke et specialiseret tilbud
til de piskesmældsramte i det etablerede system. Det
betyder, at mange ikke får behandling hurtigt nok, og
at de bliver sendt rundt mellem behandlinger.
Et liv i smerter
45-årige Henrik Sahlertz er en af de mange tusinde
danskere, der har oplevet de enorme konsekvenser, der
kan være ved et piskesmæld. ”Før ulykken levede jeg et
liv i overhalingsbanen som sælger og sportsmand,” fortæller Henrik. På vej til et kundemøde kørte han galt i
sin bil og pådrog sig en piskesmældsskade. ”Jeg troede,
www.ptu.dk
at jeg hurtigt ville komme tilbage til en normal dagligdag. Jeg skulle bare lige have en sommerferie, hvor jeg
kunne komme til hægterne,” fortæller han. Men så let
gik det ikke. Henrik kæmpede med træthed og fortsatte voldsomme smerter, og efter et år måtte han opgive
sit arbejde. ”Jeg har altid knoklet og er gået meget op i
mit arbejde, så det var et kæmpemæssigt nederlag for
mig.” I dag arbejder Henrik i fleksjob og med de udfordringer, der ligger i at leve med smerterne.
Vi støtter piskesmældsskadede
Landsforeningen af Polio-, Trafik-, og Ulykkesskadede, PTU – Livet efter ulykken, er en landsdækkende
forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår
og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som
har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom.
PTU arbejder aktivt på at få piskesmæld anerkendt
som diagnose. En anerkendelse, der vil give piskesmældsramte ret til og mulighed for relevant undersøgelse, diagnosticering og behandling.
Roskilde Ældre Motion udbyder mere end
100 forskellige hold.
Nu får foreningen
egne styrketræningsfaciliteter i Roskilde.
Nyt styrketræningscenter
til Roskildes seniorer
På Sundhedsdagen giver Roskilde Ældre Motion smagsprøver på stolegymnastik og linedance – og åbner dørene
for alle interesserede til deres nye styrketræningsfaciliteter.
I dag er 1.900 aktive roskildensere over 60 år aktive på
et eller flere af Roskilde Ældre Motions mange hold.
Som noget nyt får de motionsivrige seniorer nu også
deres egne styrketræningsfaciliteter på Kildegården
på Helligkorsvej – og i anledning af Sundhedsdagen
åbnes dørene for alle interesserede mellem kl. 10–12
lørdag den 31.august.
”Aldrig før har så mange ældre været ude at motionere i sommermånederne i Roskilde Ældre Motions
regi og det er i både i cykling, traveture, stavgang, kroket, krolf, spinning, tennis, petanque og orientering.
Fra 1. september går det løs med badminton, billard,
bordtennis, bowling, gymnastik, kegler, linedance,
spinning, stavgang, styrketræning, svømning, volley,
bowls, stolegymnastik samt pilates – i alt er der 102
forskellige hold at vælge mellem,” fortæller formand
for Roskilde Ældre Motion, Ole Rasmussen. Han understreger, at foreningen sætter en ære i at leve op til
WHO`s definition af sundhed, der lyder, at ”sundhed
er fuldstændig tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom”.
”Vi tager os som bekendt af det fysiske med et socialt
islæt, og vi ved alle, at netop disse to elementer også i
høj grad påvirker det psykiske i positiv retning,” slutter
formanden for Roskilde Ældre Motion.
www.ro-em.dk
Kom og vær med
Roskilde Ælde Motion giver smagsprøver på deres tilbud – kom og vær med på Sundhedsdagen
den 31. august. Det er gratis.
Stolegymnastik på Hestetorvet
kl. 11-12
Linedance på Hestetorvet
kl. 13-14
Styrketræning på Kildegården,
Helligkorsvej 5
kl. 10-12
12
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
Sclerose rammer især kvinder
12.500 danskere har sclerose og
der kommer hvert år 700 nye til primært kvinder. På Scleroseforeningens stand på Sundhedsdagen kan
du hilse på sclerose-ramte, der har
mange års erfaring med sygdommen.
Multipel sclerose (MS) er en kronisk
sygdom, som angriber centralnervesystemet, hjernen og rygmarven.
Der opstår betændelse omkring
nervetrådene og med tiden efterfølgende ar, så meddelelser fra hjernen
til forskellige dele af kroppen kun
dårligt eller slet ikke når frem.
Sclerose kan vise sig fx ved træthed
eller mathed i kroppen, usikker balance og føleforstyrrelser eller prikken i dele af kroppen.
Flest kvinder
Betydeligt flere kvinder end mænd
får sclerose – for hver mand, der får
stillet diagnosen, er der næsten to
kvinder. Sclerose rammer især de
30-34-årige, hvorimod kun meget
få yngre får diagnosen, ligesom det
ebber ud i 40´erne og kun få 50- og
60 årige får sygdommen.
Mand, prostatakræft
er din værste fjende
Hvert år får 4.000 mænd konstateret prostatakræft.
På Sundhedsdagen informerer foreningen PROPA
om den mest dødelige kræftform blandt mænd og
uddeler bl.a. en gratis dvd om prostatakræft.
Der dør lige så mange mænd af prostatakræft, som kvinder af brystkræft og
tallet er stigende. Sygdommen rammer
mænd fra 40 års alderen og godt 1.200
dør hvert år af sygdommen.
”PROPA deltager på Sundhedsdagen i
Roskilde for at formidle viden om prostatakræft og dens behandling – og derigennem fjerne tabu fra sygdommen.
Og så håber vi at kunne rokke ved den
gængse opfattelse af, at sygdommen er
en ”gammelmandssygdom”. Faktisk er
omkring 1/3 af de ramte mænd under
65 år, altså i den arbejdsdygtige alder,”
fortæller Gert Christensen, formand for
PROPA region Sjælland.
Man kender ikke de præcise årsager
til sygdommen, men man anbefaler en
sund levevis uden alt for stort indtag af
”rødt kød” (okse- og svinekød), men
med rigeligt af grønsager og motion.
På PROPA’s stand på Sundhedsdagen
kan du få en snak med mænd fra den
velfungerende lokalgruppe i Roskilde
- mænd, der alle har været eller er i
behandling for prostatakræft. Her kan
du også få udleveret en gratis dvd om
sygdommen og mulighederne for behandling.
www.cancer.dk/propa
Formand for PROPA, KB Madsen, ses
her til sidste års Sundhedsdag, hvor han
var med til at fortælle om prostatakræft,
der er den farligste kræftform for mænd.
Uanset om du har diagnosen, er pårørende eller blot er interesseret, så
kan du høre mere og møde scleroseramte på Scleroseforeningens stand
på Sundhedsdagen på Hestetorvet.
www.scleroseforeningen.dk
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
13
Hvad siger du til
organdonation?
Næsten alle er positive, men alligevel er det kun hver 5. voksne, der har meldt sig i donorregistret. På Sundhedsdagen spørger Oplysning for Organdonation, om du er klar til at sætte krydset.
De fleste håber, at de kan få et nyt organ, hvis deres egne svigter, og døden
banker på. Og det er lige nu den barske hverdag for 545 mennesker, der kun
kan overleve, hvis de får et nyt hjerte,
lunge, lever eller nyre. På Sundhedsdagen kan du tale med mennesker, der har
organdonation tæt inde på livet. De lever i dag fordi, de er heldige. De har fået
den største gave, man kan tænke sig;
et nyt organ. Her kan man også møde
Anni Rydstrøm fra Oplysning om Organdonation, der selv har afgivet et organ. Hun gav sin søn en nyre, da han
manglede en.
”Jeg ville ikke udsætte min søn for den
usikkerhed, der er i at vente på en transplantation. Jeg var ikke i tvivl, selvfølgelig ville jeg give min ene nyre til min
søn”, siger Anni, mens hun glæder sig
over, at han nu er familiefar til to piger.
”Vi vil gerne sende et signal til ventelistepatienterne om, at Familien Danmark tænker på dem. Vi arbejder for,
at vi runder en million i donorregistret
i år, og spørger derfor om folk er klar
med deres kryds nu”, fortæller Annelise
Møller, projektkoordinator i Oplysning
om Organdonation. Hvis du er klar til
at tage stilling, kan du gøre det direkte
i Oplysning om Organdonations stand.
www.transplantation.dk
S
Anni Rydstrøm tog beslutningen om at
afgive et organ. Mød hende på Sundhedsdagen den 31. august.
ommersalg
Bifiform®
Travel Pack
med
kuffertbælte
Kun kr.
99,95
Spar kr. 20,-
Måske kender du DERMALOG fra
eksemskolerne?
DERMALOG hudplejeprodukter indeholder ingen
unødvendige tilsætningsstoffer. Ingen parfume,
farvestoffer eller parabener.
DERMALOG er udviklet
til den mest sarte hud og består af en komplet
hudplejeserie, der kan bruges til atopisk eksem,
psoriasis, meget tør hud, eller meget sart hud.
DERMALOG fås kun på apoteket
MT
Multi-tabs®
Komplet sampak til
børn fra 3 år og voksne
Kun kr.
129,95
Spar op til kr. 90,-
Kan købes på
Roskilde Dom Apotek
Algade 52
4000 Roskilde
14
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
Med GoTur kan
du nu også
yellowe mod
transportsyge
GoTur virker mod kvalme og opkastning under transport
og fås kun på apoteket, så du er sikret den rigtige
rådgivning om anvendelse.
At yellowe er at købe god medicin til en god pris.
GoTur fås i to pakningsstørrelser
med 10 stk. og 30 stk.
Produktinformation GoTur (cyclizinhydrochlorid) 50 mg tabletter
Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål.
Anvendelsesområde: Behandling af transportsyge. Dosering: Voksne og børn over 12 år: 50 mg (1 tablet) 3 gange dagligt 1-2 timer før virkningen ønskes. Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for cyclizinhydrochlorid eller indholdsstofferne. Snævervinklet glaukom eller søvnapnø. Forsigtighedsregler: Indeholder lactose. Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening. Forsigtighed udvises
ved forhøjet intraokulært tryk, pylerostenose, nedsat gastrointestinal motilitet. Bør anvendes med forsigtighed ved vandladningsbesvær hos patienter med prostatahypertrofi eller blærehalsobstruktion. Bør anvendes med forsigtighed
ved manifest eller truende respirationsinsufficiens, myastenia gravis og ved krampetendens. Interaktion: Forstærker den sederende virkning af anxiolytika, neuroleptika, hypnotika og alkohol. Kan øge monoaminooxidasehæmmeres
kardiotoksicitet. Forstærker cykliske antidepressivas antikolinerge virkning og nedsætter effekten af kolinesterasehæmmere. Graviditet: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. Amning: Bør ikke anvendes. Bivirkninger: Meget
almindelige bivirkninger: Døsighed, mundtørhed. Almindelige bivirkninger: Sløret syn. Ikke almindelige bivirkninger: Takykardi, urinretention, uro, søvnbesvær, udslæt med eller uden kløe, høre- og synshallucinationer. Sjældne bivirkninger: Agranulocytose, hepatitis, intrahepatisk kolestase, lægemiddelrelateret udslæt. Pakningsstørrelser: 10 og 30 stk. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Tlf.: 63952700. Udlevering: HF.
Tilskud: Ingen. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk.
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
15
Borgeren i centrum
Blandt visionerne for Region Sjællands
indsats på sundhedsområdet er at arbejde for at sikre et sammenhængende
sundhedsvæsen, der har borgeren i centrum.
Den sidste del af sætningen er
naturligvis den vigtigste, for det er
hovedsigtet i alle de tilbud, indsatser,
projekter og serviceydelser, som Region
Sjælland opererer med, at omdrejningspunktet for det hele er borgerne. Vi er
til for dig, lyder vores slogan, og det mener vi helt bogstaveligt.
Sammenhæng i ydelser og tilbud er en
af forudsætningerne for at kunne virkeliggøre visionen. Sammenhæng mellem
for eksempel behandlingerne hos den
praktiserende læge og på sygehuset,
sammenhæng mellem de forskellige
afdelinger og afsnit på sygehuset og
sammenhæng i samarbejdet mellem regionens og kommunernes tilbud.
Sundhedsdagen er et eksempel på, at
tingene kan lykkes, når vi går sammen
og går på tværs af de forskellige sektorer
og skel. På Sundhedsdagen går region
og kommune sammen, men at det år
efter år lykkes at skabe et både meningsfuldt og underholdende arrangement,
må tilskrives den helt uvurderlige hjælp
fra en tredje brik i samarbejdet: De
mange frivillige, der i patientforeninger
og organisationer yder en kæmpeindsats. Både i det daglige, og når der sker
noget særligt som på en Sundhedsdag.
Netop de frivillige anser vi i Region
Sjælland som et velkomment supplement også i sundheds- og socialarbejdet. De frivillige kan bidrage til, at
patienter, brugere og pårørende får den
bedst mulige hjælp og støtte, og vi vil
derfor gerne give regionens sygehuse og
andre institutioner mulighed for at benytte frivillige til opgaver, der supplerer
de professionelles arbejde.
Vi er således i fuld gang med at udarbejde en frivilligpolitik, som giver klare
retningslinjer for det arbejde, de frivillige udfører. Både de frivillige selv,
patienterne/brugerne og det profes-
sionelle personale skal kunne føle sig
trygge og godt tilpas i relationerne med
hinanden, og det skal frivilligpolitikken
hjælpe med til.
Startskuddet kom ved et åbent husarrangement i foråret hvor udkastet til
frivilligpolitikken blev præsenteret for
bruger- og patientorganisationer fra
hele regionen. Udfra input på dagen arbejdes der videre med politikken og de
retningslinjer, som skal udgøre de vejledende rammer for samarbejdet med
de frivillige. Til efteråret står vi så med
en gennemarbejdet og færdig frivilligpolitik, som kan hjælpe med til at gøre
Region Sjællands tilbud til borgerne
endnu bedre.
Og dermed leve op til visionen om at
sætte borgeren i centrum.
GOD FORNØJELSE PÅ
SUNDHEDSDAGEN 2013
Ole Marqweis
Regionsrådsmedlem og formand for
Sundhedsudvalget i Region Sjælland
Den
stille sygdom
Mange kvinder oplever ufrivillig vandladning i større eller mindre grad, en
lidelse, der kan være svær at tale om.
For de fleste er der imidlertid gode muligheder for at lindre og måske helt
slippe af med lidelsen. Første skridt er et besøg hos den praktiserende læge,
som har særligt tilrettelagte behandlingsforløb alt efter symptomerne.
I Roskilde Sygehus’ stand kan du møde kvindelige ansatte fra Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling og få en uformel snak om ufrivillig vandladning.
Du kan også høre om vores grænsebrydende tysk-danske samarbejde på
dette område – og om den praktiserende læges rolle.
Vi har viden om alle typer af ufrivillig vandladning, og vi lytter gerne til
dine erfaringer med ”den stille sygdom”.
Farvel til
tvivl, tavshed og tabu
PsykInfo, Region Sjællands psykiatriske informationscenter, har
atter i år sin egen stand på Sundhedsdagen med masser af informationsmateriale om psykisk sygdom og psykiatri. Blandt andet også
om den store landsdækkende kampagne, der under navnet ”En af
os” gør op med tvivl, tavshed og tabuer omkring psykiske lidelser.
Et særligt indslag bliver muligvis en speciel tabu-isterning, som de
besøgende kan hakke i og slå i stykker som en både håndfast og
symbolsk måde at nedbryde tabuer på. Isterningen var stadig i en
testfase ved redaktionens slutning.
16
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
DEBAT I TELTET
&
Christian Bitz
Line Baun Danielsen
Så skal der Bitz’es i teltet
Politikerne, lægen, sundhedsrealisten og TV-værten krydser klinger i Region Sjællands debattelt.
Det er et af Danmarks mest populære navne
på sundhedsfronten, som Region Sjælland
kan præsentere i debatteltet på Sundheds-
dagen. Christian Bitz, sundhedssrealist,
ernæringsekspert, forfatter, TV-stjerne,
foredragsholder og forsker, lægger vejen
forbi for at debattere med politikerpanelet og formanden for de praktiserende læger i Region Sjælland.
I panelet sidder regionsrådsmedlemmerne Jens Stenbæk, Jorun
Lystad Bech, Christian WedellNeergaard og Tina Boel, mens
Morten Gjerskov repræsenterer
Roskilde Byråd. Niels Ulrich Holm,
praktiserende læge og PLO-formand i Region Sjælland er også på
plads som debattør, og ansvaret for,
at både faglighed, saglighed og underholdningsværdi er i top, er lagt i
hænderne på nyhedsværten og TV-
journalisten Line Baun Danielsen,
der denne dag også kan skrive ordstyrer på sit visitkort.
Debatarrangementet begynder kl.
10.30 og varer frem til kl. 12, temaet
er ”Sundhed, mad og måltider”, og
traditionen tro er der gratis adgang
for alle i debatteltet. Kom i god tid,
hvis du vil være sikker på at få en
siddeplads, og husk at tage talegaverne med, for en anden tradition
i debatteltet er, at tilhørerne også
har mulighed for at blande sig i debatten!
Jens Stenbæk
Christian Wedell-Neergaard
Jorun Lystad Bech
Tina Boel
Morten Gjerskov
Niels Ulrich Holm, PLOformand i Region Sjælland
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
17
Hvor sund er din bamse?
Igen i år åbner Børneafdelingen på Roskilde Sygehus et Bamsehospital på Sundhedsdagen. Her kan
børnene komme med deres bamser, dukker eller andre elskede tøjdyr og få dem undersøgt, plejet og behandlet af ”rigtige børnesygeplejersker og læger”.
Alle slags bamser – og deres ejere – er velkomne, og
til ejerne har børnesygeplejerskerne og lægerne et
særligt tilbud. De kan nemlig også vise, hvordan vi
vasker hænder korrekt, så bamserne undgår at blive
smittet.
Noget på hjerte
Hvor sund er du?
Sund hele livet igennem, uanset alder!
Hvordan du opnår det, kan du få mere at
vide om på standen fra Geriatrisk Afdeling fra Roskilde Sygehus.
Her kan du få målt dit blodtryk, din balanceevne og din højde og vægt. Hjælp til
eventuelle problemer med hukommelsen
er også blandt tilbuddene fra de engagerede medarbejdere, som står klar i standen.
Hvilken betydning vil ændringer af din
livsstil få for dit samlede helbred? Det kan
du få svar på hos medarbejderne fra Hjerteafdelingen på Roskilde Sygehus, som er
med på Sundhedsdagen.
Læge, hjertesygeplejersker og en socialrådgiver er klar til at fortælle mere om den
sunde livsførelse, herunder kost, rygning,
alkohol og motion, og til at fortælle om
dine rettigheder ved eventuel sygdom.
Og nu, du alligevel lægger vejen forbi, kan
du lige så godt få målt dit blodtryk ved
samme lejlighed
Dit helbred
i Cyberspace
Landets hurtigste
behandling
Helbredsprofilen.dk er et tilbud fra Region
Sjælland til patienter med længerevarende
sygdom. Ved at klikke sig ind på adressen
på computeren får patienterne mulighed
for at få et bedre overblik over deres helbred.
Neurologisk Afdeling på Roskilde Sygehus er landets hurtigste til døgnet rundt
at trombolyse-behandle patienter med
blodprop i hjernen. Der går i gennemsnit
50 minutter, fra patienten ankommer, til
skanning og forundersøgelser er gennemført, og behandlingen er i gang.
Profilen er udviklet af regionen med støtte
fra Sundhedsstyrelsen og byder på to nyheder: Helbredsplanen og helbredpaaspil.
dk.
Helbredsplanen er en lille test, hvor man
kan justere på sine livsstilsfaktorer og
se konsekvenserne. I helbredpaaspil.dk
opretter man en spilfigur, som man forsøger at holde sund.
På afdelingens stand på Sundhedsdagen
kan du høre mere om, hvorfor det er så
vigtigt straks at få slået alarm ved symptomer på blodprop, som typisk er lammelser af arm eller ben i den ene side, talebesvær, hængende mundvig i den ene side og
dobbeltsyn.
Patientvejlederne
er til for dig
Patientvejlederne er et af de tilbud fra Region Sjælland, der mest bogstaveligt passer
med regionens slogan Vi er til for dig!
De uvildige patientvejledere sidder i hverdagen klar ved telefonen 70 15 50 01 for at
hjælpe dig med at finde svar på eventuelle
spørgsmål om sundhedsvæsenet og give
gode råd
På Sundhedsdagen får du mulighed for
at møde vejlederne ansigt til ansigt ved at
besøge deres stand, og her kan du blandt
andet også høre om de nye regler om retten
til hurtig udredning, som træder i kraft til
efteråret.
Masser af blå blink
Ingen Sundhedsdag i Roskilde uden mulighed for at komme helt tæt på ”de blå
blink”!
Også i år vil Roskilde Brandvæsen være på
plads for at vise nogle af de køretøjer frem,
der i det daglige gør tjeneste i Region Sjællands præhospitale beredskab.
Ambulance, akutbil og de store rednings-/
slukningskøretøjer vil kunne besigtiges på
allernærmeste hold, og det samme gælder
for de små, fire-hjulede ATV-motorcykler
(All Terrain Vehicle). Endelig byder
Roskilde Brandvæsen også på en skæreslukker, som under højtryk kan skyde
vandet af sted med stor kraft.
18
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
25 kilometers cykelløb
på Sundhedsdagen
Vær med til Sundhedsdagens gratis
cykelløb når racercykler og havelåger
kører den smukke rute til Gundsø og
retur lørdag den 31. august.
Få målt dine værdier
På Sundhedsdagen har du mulighed for at få udført tests hos de deltagende foreninger, bla. blodtryk,
lungefunktion, BMI m.v.
Få oplysninger i informationsteltet .
Spiser du sundt
på job eller i skolen?
En stor del af vores
måltider spiser vi på
arbejdet eller i skolen.
Derfor er det meget
vigtigt, at disse får et
sundt eftersyn, lyder
opfordringen fra Kræftens Bekæmpelse.
Mød dem på Sundhedsdagen 31. august.
Børn, voksne, rustne jernheste og velsmurte racere er alle
velkomne til cykelløbet på Sundhedsdagen lørdag den
31. august, der skydes i gang af apoteker Paul Bundgaard
kl. 10.15 fra Dom Apoteket, lige ved cykelteltet. Man skal
bare have tilmeldt sig i cykelteltet på Hestetorvet på dagen mellem kl. 9.30 og 10.15. Den ca. 25 kilometer lange
rute går ad den smukke Frederiksborgvej til Gundsø,
hvor der er forfriskninger ved det gamle rådhus. Det er
også her, at man får sit kontrolstempel inden turen går
retur mod Roskilde og Sundhedsdagen på Hestetorvet.
Roskildes borgmester Joy Mogensen og regionsrådsmedlem Jens Stenbæk er med til at sende de aktive cyklister
godt afsted.
Alle deltagere i cykelløbet deltager i lodtrækningen om
et gavekort på kr. 1000 til SnowFun Ski & Run. Se tilmeldingskupon side 20.
Det er rigtig vigtigt, at arbejdspladsen eller skolen tilbyder
sund mad. For sund mad har betydning for forebyggelsen
af kræft.
”Slik i skuffen afslører arbejdspladsens madkultur, og hvis
skoleeleverne hyppigt besøger den lokale pizzaforhandler,
så siger det noget om, hvilken vægt skolen lægger på måltiderne. Vi kan selv være med til at påvirke madkulturen i
en ny retning ,” fortæller Gitte Laub Hansen, projektchef i
Kræftens Bekæmpelse og giver nogle konkrete anbefalinger:
• Servér saftigt udskåret frugt, grønsager og nybagt fuldkornsbrød på jobbet.
• Gør brug af firmafrugtordninger, det er et billigt og sundt
personalegode.
• Skolefrugtordninger sikrer, at elever får frugt hver dag.
Amok i kantinen?
Du kan også selv gøre en indsats for at komme til at spise
sundere. Problemet kan være, at du lader dig friste af det
store udbud, så du kommer til at spise for meget. Eller at
du kommer til at vælge det samme hver dag, fordi du lader
dig styre af vaner. Hvis du dagligt spiser i en kantine med
buffet, kan du bruge det sunde måltidstjek til at vælge sundere. Det handler bl.a. om, at mindst 2/5 af tallerkenen skal
være grønsager, 2/5 skal være kartofler, ris, pasta eller brød
(mindst halvdelen som fuldkornsprodukter) og højst 1/5 del
af tallerkenen skal være kød eller pålæg. Man kan desuden
benytte sig af disse små fif for ikke at komme hjem med for
mange kalorier fra arbejdet:
• Tag kun én gang
• Vælg højst 3-5 retter og i små portioner eller små smagsprøver
• Sid ned, mens du spiser (gerne med ryggen til buffeten)
• Spis langsomt
• Drik vand til
• Slut eventuelt af med frisk frugt.
www.cancer.dk
19
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
Gratis
Sundhedsløb
Løb 2,5 eller 5 kilometer
Byens nye løbeklub, Roskilde Motion, sørger for, at
der også i år er gratis løb på Sundhedsdagen. Vær med
i Folkeparken på Sundhedsdagen lørdag den 31. august, hvor børn og voksne kan løbe 2,5 eller 5 km.
Kom og vær med til Sundhedsdagens
motionsløb, som Roskilde Motion står
bag lørdag den 31. august. Ruten snor
sig gennem Folkeparken og har start
kl. 12.30. Alle er velkomne til at deltage i det gratis løb og med en rute på
Ordblind
2,5 kilometer kan løbeglade børn også
være med. Det kræver blot tilmelding
i løbsteltet, som står på Hestetorvet fra
kl. 10-12. Her markerer man om man
ønsker at løbe 2,5 eller 5 kilometer.
Vil du prøve, hvordan det er at løbe
med andre og med en træner, som man
gør i Roskilde Motion, så få en gratis
smagsprøve på det til dette motionsløb.
Du meddeler det blot ved tilmeldingen
til Sundhedsdagens løb.
Der trækkes lod blandt løbets deltagere
om et gavekort på kr. 1000 til SnowFun
Ski & Run.
Har man mod på at blive løber, så starter begyndertræning for nye løbere primo september i løbeklubben Roskilde
Motion. Træningen udgår fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde mandage og
onsdage kl. 18 og lørdag kl. 9. Yderligere
information og tilmelding på roskildemotion.dk
man bl.a. se, hvordan programmer, der
kan hjælpe ordblinde med at få skrevet
breve og læst op, virker. Man kan også
opleve programmet, der hjælper med
at høre de lyde i bogstaverne, der altid
driller.
www.ordblindeforeningen.dk
som Einstein – og Blachman
5-6% er ordblinde. Men det betyder ikke, at man ikke
kan opnå store resultater, minder Ordblindeforeningen om – og de viser teknologi på Sundhedsdagen, der
gør det nemmere at være ordblind.
Over 20% af alle danskerne mangler
funktionel læsekompetence og 5-6% er
ordblinde.
”Det er vigtigt at kunne læse, men det
skal ikke fylde hele dit liv. Vi ved, at
Albert Einstein var en genial ordblind.
Bubber og Blachman er nulevende
kendte og kreative ordblinde. Thomas
Blachman har sagt, at ordblindhed tid-
ligt kastede ham ud i det kreative rum.
Mange ordblinde har opnået fantastiske
resultater,” fortæller Susanne Thorsager,
formand for Midtsjællands Ordblindeforening.
På Sundhedsdagen den 31. august kan
man kigge forbi Ordblindeforeningens
stand, hvor bl.a. landsformand Erik Kildegaard Rasmussen er til stede. Her kan
Lene Ann Nielsen og Erik K. Rasmussen i sving under Sundhedsdagen 2012.
Stærke knogler sparer man
op til. Har du sat nok ind på
din “knoglekonto”?
UniVit® D-vitamin
10, 25 & 38 μg
SPAR kr. 10
Kom og tal med Birgit Rasmussen fra
Axellus på Hestetorvet foran apoteket
Lørdag den 31/8 2013
Kosttilskud
Hjælper håret indefra
NY EKSTRA STÆRK FORMEL –
MED BIOTIN
Tilfører næring til hårrødderne - med Biotin
som bidrager til at bevare en normal hårvækst
Dokumenteret effekt
Mere end 50 års erfaring på markedet
Bayer A/S, Consumer Care, Arne Jacobsens Allé 13, 6, 2300 København S, Telefon +45 45235000
Mega, Forte & Silver købes på apoteket til
kr. 99,95
20
SUNDHEDSDAG lørdag den 25. august 2012 på Hestetorvet
Tilmelding til cykelløb/
Sundhedsløb 2013
Navn:
Adresse:
SUNDHEDSLØB 2013
2,5 kilometer (kl. 12.30)
5 kilometer (kl. 12.30)
„
„
Præmie: Gavekort fra SnowFun Ski & Run - værdi 1.000 kr.
(Sundhedsløbet forgår i Folkeparken overfor biblioteket)
Når alkoholen styrer
Har du – indimellem – lyst til et andet liv? Et liv uden et
dagligt behov for alkohol – også selvom du først drikker efter kl. 17? Så kan Anonyme Alkoholikere hjælpe.
Anonyme Alkoholikere er et fællesskab
af mænd og kvinder, der deler deres
erfaringer, styrker og håb med det ene
formål at holde sig selv ædru og hjælpe andre til ædruelighed. Anonyme
Alkoholikere i Roskilde er til stede på
Sundhedsdagen på Hestetorvet den 31.
august, hvor man kan tale med folk, der
selv kæmper for et liv uden alkohol.
”Jeg troede, at en alkoholiker var en
person uden viljestyrke, en slapsvans
med en lettere anløben moral. Jeg derimod havde masser af viljestyrke, jeg
kunne overkomme
og klare meget
mere end så
mange
CYKELLØB 2013
25 kilometer (kl. 10.15)
„
Præmie: Gavekort fra SnowFun Ski & Run - værdi 1.000 kr.
Klip kuponen ud og aflevér den ved tilmelding
i løbsteltet eller cykelteltet på Hestetorvet den 31. august.
Træt af vorter –
VorteFri en enkel
Vo
løsning!
!
Nyhed
andre. Jeg var kun interesseret i at gøre
godt for min kone, mine børn, min familie, mine venner, mine kolleger – jeg
ville kun godt, og jeg skulle nok gøre
det. I morgen!,” fortæller en af de lokale
kræfter – der er anonym, da det er et
grundlæggende princip i foreningen.
”Jeg ved nu, at hvis jeg tager det første
glas, så eksisterer min viljestyrke ikke,
så er det alkoholen, der tager styringen.
Det er ikke en moralsk svaghed eller en
mangel på viljestyrke – det er en sygdom. Det erkendte og accepterede jeg
i fælleskabet Anonyme Alkoholikere.
Her er jeg i fællesskab med andre, der
har prøvet, hvad det vil sige at være
magtesløs overfor alkohol. For jeg kan
ikke kæmpe imod alene. Jeg har holdt
”møder” nok med mig selv – det kom
der aldrig noget godt ud af. Nu går jeg
til møder med andre – det giver mig
hjælp, glæde og livsmod i hverdagen,” lyder det fra en af de lokale
kræfter i AA, som man kan
møde på Sundhedsdagen.
www.anonyme-alkoholikere.dk
Slip af med tør og irriteret hud!
20%
Rabat
på hele Danatekt serien
fra mandag den 26. august til lørdag den 31. august.
Demonstration
fredag den 30. august kl. 10.00 - 12.00
Besøg Roskilde Dom Apotek og prøv Danatekt produkterne.
Svanemærkede produkter til hele familien.
· Creme med E-vitamin, der plejer, giver fugt og dæmper rød og irriteret hud
· Lotion, der gør huden blød og smidig. Særlig velegnet efter solbadning
· Shampoo, der er mild og skånsom til vask af krop og hår
· Hårbalsam, der plejer og gør håret lettere af rede ud
UDEN ,
E
PARFUMFFER
TO
FARVES BENER
& PARA
• VorteFri påføres en enkelt gang om ugen og er så skånsomt at det også kan
anvendes på små børn og diabetikere.
Velegnet til børn!
Vortefri er et medicinsk udstyr.
www.vortefri.dk
www.danatekt.dk
Orion Pharma A/S. Møllevej 9A. 2990 Nivå. Tlf: 4912 6600
• VorteFri er et unikt, smertefrit, skånsomt og effektivt middel til at fjerne vorter.
Det hjælper kroppen til at udtørre vorterne.
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
21
NYHED
MOD MUSKEL- OG LEDSMERTER
LIGE DER HVOR DET GØR ONDT
Produktinformation: Ipren® (ibuprofen) gel 5 %. Anvendelse: Smertestillende og betændelsesdæmpende. Dosering: Smør et tyndt lag gel på det aktuelle hudområde højst 3 gange daglig. Massér forsigtigt til gelen er trængt helt ind i huden. Husk at vaske hænder efter endt
påsmøring. Voksne: 9 – 10 g gel daglig er ofte tilstrækkeligt. Daglig dosis bør ikke overskride 15 g gel. Behandlingen bør ikke vare mere end 1 uge, medmindre lægen har angivet andet. Børn: Lægemidlet bør ikke anvendes til børn under 15 år. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed
over for ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer. Ved astma eller anden vejrtrækningsbesvær, væskeophobning under huden især ved læber og hals, nældefeber eller en allergisk reaktion efter behandling med acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler (NSAID).
På skadet hud (f.eks. ved eksem, akne, betændelse, åbne sår). Under tætsluttende bandage. Under graviditet i 3. trimester. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Behandling bør afbrydes, hvis der kommer udslæt.
Behandlingsperioden bør ikke overskrides. Undgå direkte sollys eller solarielys på det behandlede hudområde. Ipren® gel kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid. Bør ikke anvendes samtidig med anden medicin på huden. Overdosering er
usandsynlig, når gelen anvendes på huden. Ved indtagelse kan der opstå kvalme og opkastning. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket ved indtagelse. Indeholder denatureret sprit og propylenglycol. Påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Graviditet og amning: Graviditet: Må kun anvendes efter aftale med lægen. Amning: Kun efter anbefaling fra lægen. Bivirkninger: Lokale hudreaktioner. Almindelige: Rødme af huden, kløe, eksem. Sjældne: Vejrtrækningsbesvær, ved overfølsomhed over for acetylsalicylsyre,
hudreaktioner med bl.a. kraftig afskalning af huden. Feber og udslæt i ansigt samt på arme og ben, mavesmerter. Meget sjældne: Væskeophobning under huden især ved læber og hals, allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner), påvirkning af nyrerne. Pakning: 50 g.
Læs indlægssedlerne i pakningerne omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax 46 75 66 40. www.takeda.dk
22
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
Livsnerven
i Røde Kors
Røde Kors i Roskilde har masser af tilbud til folk, der
har brug for omsorg og socialt samvær. Arbejdet
bæres af engagerede frivillige.
De mange forskellige aktiviteter i Røde
Kors i Roskilde har til sigte at støtte og
opmuntre mennesker, der er blevet ensomme, isolerede eller er kommet i en
vanskelig situation. I disse tilfælde kan
det være svært at finde overskud til selv
at tackle livssituationer eller at komme
ud blandt andre – og det påvirker hele
familiens trivsel. Ved at få støtte og opmuntring i hverdagen – og omsorg og
socialt samvær – kan man fremme den
enkeltes og familiens velvære og sundhed.
Det er de frivillige, der er livsnerven i
Røde Kors arbejde. De frivilliges indsats bygger på den gensidige respekt til
det menneske, der har brug for støtte og
opmuntring.
Hør mere om aktiviteterne eller om at
blive frivillig i Røde Kors på foreningens stand på Sundhedsdagen. Få en
snak om, hvad der fanger din interesse,
og hvordan du som frivillig kan være
med til at fremme velvære og sundhed
for borgere og deres familier i Roskilde
kommune.
www.rodekors.dk
Aktiviteter for frivillige i Røde Kors’ arbejde i Roskilde er:
Kurér ondt i ryggen
med motion
·
·
·
·
·
Besøgstjenesten
Nørklerne
Kvindenetværket
Røde Kors Butik
Vågetjenesten
·
·
·
·
·
Sygehusbesøgstjenesten
Spiseklubber
Samaritterne
Skoletjenesten
Ungdommens Røde Kors
En ud af tre danskere har ondt i ryggen. Gigtforeningen anbefaler motion mod det store problem og har
oprettet en rygklub på Facebook, der skal få flere til
selv at tage hånd om deres rygproblemer.
Ondt i ryggen rammer både mænd,
kvinder, unge og gamle og er en af de
mest almindelige muskel- og skeletsygdomme. Nogle har ondt indimellem - andre har det alt for tit. Årsagerne
kan fx være slidgigt, iskiassmerter eller diskusprolaps. Det er vigtig at blive
undersøgt og få stillet den rigtige diagnose, så man kommer i gang med den
rette behandling.
”I Gigtforeningen har vi startet en kampagne, der skal få flere til at tage fat på
deres rygproblemer, uanset årsager.
Gigtforeningen har lavet ”Rygklubben AV” til dem, der har ondt i ryggen. Som medlem af rygklubben er det
muligt at starte sin egen rygklub. Man
finder rygklubben på facebook. com/
rygklubben,” fortæller Dorte Sørensen,
formand for Gigtforeningens Midtsjællandskreds.
Kan jeg dyrke motion med
ondt i ryggen?
Motion er kodeordet, også når det kom-
mer til rygproblemer.
”Har du uspecifikke lændesmerter, skal
du bruge ryggen og holde dig i gang.
Det er en god idé at starte med en skånsom træningsform fx mensendieck eller pilates eller få lagt et træningsprogram hos en fysioterapeut, der måske
har et særligt rygtræningshold. Vi kan
anbefale at benytte sig af Aquapunkt
træningsprogram, der er udviklet af
Gigtforeningen. I Roskilde har både
Roskildebadet og Lysholmbadet redskaber til aquatræning,” lyder det fra
Dorte Sørensen, Gigtforeningens Midtsjællandskreds.
På Gigtforeningens stand på Sundhedsdagen kan du få målt styrken i dine
hænder og testet din kondition og balance. Hør også mere om fx rygklubben
og kostens betydning for at leve godt
med gigt. Gigtforeningen har udgivet
flere kogebøger, og hvis man melder sig
ind i foreningen på Sundhedsdagen, får
man en lille kogebog i gave.
www.gigtforeningen.dk
Besøgstjenesten løfter livskvaliteten for både den ensomme og den frivillige.
(foto: Røde Kors)
Kroniske smerter?
Mød Foreningen af kroniske smertepatienter, FAKS, på Sundhedsdagen den
31. august på Hestetorvet. Foreningens medlemmer, der alle kender til at leve
med smerter, mødes på Sct. Maria Park, Frederiksborgvej 2 i Roskilde hver
onsdag i ulige uger fra kl.19-22 til hyggeligt samvær og alle er velkomne. Kontakt Rudi Nielsen, tlf. 2624 5659, for mere information.
www.faks.dk
23
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
Aktiviteterne for
yngre demente
i Netværkscafeen foregår
også indimellem
udendørs.
Parkinsons
- du behøver ikke at stå alene
Hvert år rammes 6-700 mennesker i
Danmark af Parkinsons sygdom.
Netværkscafé for
yngre demente
”For det enkelte menneske, der får diagnosen, vil det oftest være et chok; man
skal til at indstille sig på at leve med
en kronisk fremadskridende sygdom,
som efterhånden får betydelige konsekvenser for det liv, man kan leve. I
Danmark har vi heldigvis en fantastisk
foreningstradition, der gør, at man ikke
behøver at stå alene og i Parkinsonforeningen kan ramte og deres pårørende
få rådgivning og støtte, ligesom vi af-
holder kurser, der både er rettet til parkinsomramte, pårørende og fagpersonale,” fortæller Else Riis, næstformand
i Dansk Parkinsonforening – Sjællands
Østkreds.
Kom og mød Parkinsonforeningen på
deres stand på Hestetorvet på Sundhedsdagen og hør bl.a. om foreningens
klub- og pårørendemøder, der afholdes
i Roskildes Frivilligcenter.
www.parkinson.dk
Demens orienterer sig ikke efter dåbsattesten og
rammer derfor også yngre mennesker. De seneste 10
år har demensramte i Roskilde under 65 år mødtes i
Netværkscaféen.
Udover netværk og samvær med ligesindede og frivillige fra Alzheimerforeningen, er Netværkscaféen et sted,
hvor man kan få råd og vejledning i
forhold til at mestre dagligdagen med
demens. I foråret 2013 flyttede Netværkscaféen til plejecentret Astersvej,
hvor man råder over en dagligstue, køk-
ken og terrasse og mødes to gange om
ugen. Vil man høre mere om tilbuddet
– eller om, hvordan man kan bruge sine
egne erfaringer med sygdommen som
frivillig i Alzheimerforeningen – så kig
forbi Alzheimerforeningen Østsjællands
stand på Sundhedsdagen.
www.alzheimer.dk
Vi mødes i herre- eller dameværelset
Ældre Sagen i Roskilde står bag to populære tiltag - der stadig har plads til
flere deltagere.
I Herre- og Dameværelset mødes respektivt ældre mænd og kvinder en gang
om måneden til frokost og snak. Ældre Sagen i Roskilde står bag det populære
tiltag og møderne finder sted i Frivilligcenter Roskildes lokaler. Efter at have
holdt sommerferie åbner Herreværelset igen fredag den 6. september. Herrerne mødes den første fredag i hver måned kl. 12-14 og kvinderne hver tredje
fredag i måneden kl. 12-14. Til efteråret har man planlagt et par suppeaftner,
hvor damerne og herrerne mødes. Kig forbi Ældre Sagens stand på Sundhedsdagen lørdag den 31. august på Hestetorvet og hør mere om det sociale liv i
Herre- og Dameværelset og om Ældre Sagens mange andre tilbud.
www.aeldresagen.dk
! !
"#
#
$
Psoriasis
på Ekstra Bladets ”Side 9”
”Psoriasis forsvinder ikke af sig
selv og risikerer kun at blive værre,
hvis man ikke kommer i behandling. Det kræver styrke og mod – og
ikke mindst opbakning fra sit bagland – at tage kampen op mod psoriasis. Vi har valgt en alternativ og
udfordrende måde at råbe op på og
opfordrer alle til at tage psoriasis alvorligt,” fortæller foreningen om kampagnen, der vil sætte en psoriasisramt
ind som model på Ekstra Bladets side
9.
Mere end tre procent af den danske
befolkning er ramt af psoriasis, og
kendskabet til sygdommen er stadig
relativt begrænset. Rigtig mange med
psoriasis har opgivet behandling og
accepteret et liv i konstant svie og
smerte. Psoriasis kan i dag behandles med gode resultater. Læs mere på
psoriasis.dk.
.
! " "
#$%&' (
)
* ! )
)
)
+
,,!%
24
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
Alice Skjold Braae er formand for Patientforeningen Lungekræft, der bl.a. vil
sende balloner til vejrs på Sundhedsdagen for at samle ind til lungekræftramte
familier.
Vi elsker dine lunger
- pas godt på dem
Vi skal passe på vores lunger, både i forhold til vores livsstil, men i høj grad også
ved at kende symptomerne på lungekræft, og gå til lægen i tide, hvis vi oplever
dem. Kender du symptomerne på lungekræft?
”Alt for mange danskere kender ikke
symptomerne på lungekræft – den
kræftsygdom som flest danskere dør af.
Derfor håber vi, at rigtig mange besøgende på Sundhedsdagen vil lægge vejen forbi vores stand og høre mere om,
hvad man skal være opmærksom på
– for en tidlig diagnose redder liv,” fortæller Alice Skjold Braae, formand for
Patientforeningen Lungekræft. Hende
vil du – sammen med en række af foreningens medlemmer – kunne finde på
foreningens stand på Sundhedsdagen.
På standen kan du også få målt din
lungefunktion og tale med en læge og
sygeplejerske om lungekræft og symptomer på sygdommen.
Landsdækkende forening
Patientforeningen Lungekræft samarbejder med Kræftens Bekæmpelse og
er en forening for mennesker med lungekræft og deres pårørende. Foreningen arbejder for at forbedre forholdene
for lungekræftramte, bl.a. ved at tilbyde
støtte og vejledning, holde temamøder
og deltage i den offentlige debat for at
sætte lungekræft og lungekræftramtes
forhold på mediernes og politikernes
dagsorden. Kom og hør mere om Patientforeningen Lungekræfts arbejde
på Sundhedsdagen på Hestetorvet den
31. august.
www.lungekraeft.com
Send en ballon op
og støt
lungekræftramte
- helt gratis!
På Patientforeningen Lungekræfts
stand kan du støtte lungekræftramte familier ved at sende en ballon
til vejrs på Sundhedsdagen den 31.
august, evt. med et personligt budskab. For hver afsendt ballon donerer medicinalfirmaet Roche 50 kr. til
en legatpulje, hvor lungekræftramte
familier kan søge om gavekort til
sjove og gode oplevelser.
Vi starter uddelingen af balloner kl.
10.30, og kl. 12.00 sender vi ballonerne til vejrs. Formålet er at sætte
fokus på lungekræft og udbrede
kendskabet til symptomer på lungekræft, så vi kan bidrage til tidligere
diagnose og redde liv.
Find den forening der kan hjælpe dig
- eller som du kan hjælpe!
Frivilligcenter Roskilde står til rådighed for
alle, der gerne vil engagere sig i det frivillige
sociale foreningsliv enten som aktiv frivillig,
eller fordi de eller deres bekendte kunne have
gavn af en forenings tilbud.
Frivilligcenter Roskilde står klar på Sund-
hedsdagen til at guide dig rundt i foreningslivet og give dig overblik over de mange tilbud.
www.frivilligcenter.dk
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
Madvært og madønsker
på hospice Sjælland
Beboerne på Hospice Sjælland har ofte mistet appetitten på grund af sygdom,
medicin eller tristhed. Måltidsværter er med til at sikre den gode stemning, et godt
måltid kræver.
Køkkenet er et af de helt centrale rum
på Hospice Sjælland, og her understreger økonoma og køkkenleder Irene
Kosiara Herbo, at det gode måltid ikke
blot handler om mad. Ikke alene skal
spisestuen være ren og pæn, med musik
i baggrunden, en dejlig duft af mad og
pænt opdækkede spiseborde. Der skal
også være godt selskab.
”Som jeg ser det, kræver et godt måltid
minimum to personer. Et godt måltid
smager bedre i trygge og omsorgsfulde
omgivelser med godt selskab – derfor
har vi haft måltidsværter på Hospice
Sjælland siden opstarten, men i dag
har vi flere end tidligere, da der er flere
frivillige i huset. De har en vigtig rolle,
der ikke bare handler om at hjælpe
25
beboeren med mad fra dagens buffet.
Værten ved, hvad der bliver serveret og
anretter og serverer en indbydende tallerken. De har naturligvis også empati
og forståelse overfor beboeren og taler
med om det, beboeren har lyst til – både
under og efter måltidet,” fortæller Irene
Kosiara Herbo.
Køkkenlederen på Hospice Sjælland
bruger meget tid på dels at opfylde beboeres særlige madønsker, og dels på
at udarbejde en menuplan, der skaber
mest mulig lyst til at få spist lidt. Derfor er hun glad for, at måltidsværterne
er med til at understøtte arbejdet for et
godt og trygt måltid for de alvorligt syge
beboere.
”Det gavner vores beboere så meget i
deres sidste tid, og det betyder så uendelig meget for de pårørende at se, at
der bliver spist og drukket lidt igen. Når
det fysiske er i orden og den enkelte er
smertedækket, fri for kvalme og mundsvamp, så kan de smage det syrlige,
søde, bitre og salte og nyde den knasende sprøde, bløde eller saftige konsistens
– alt det, der giver anledning til at sende
hinanden et stort smil henover bordet,”
fortæller køkkenleder Irene Kosiara
Herbo.
www.hosjstf.dk
Irma Olsen er frivillig og måltidsvært på Hospice Sjælland.
Få målt din
sundhed
I Roskilde Firma- og Familieidræts stand på Sundhedsdagen den 31. august kan du bl.a. få tal på din fedtprocent og blodtryk.
Dansk Firmaidrætsforbund er en
landsdækkende idrætsorganisation, der
arbejder for at motivere arbejdspladserne til firmaidræt og sundhedsfremme.
Men ikke alene hold fra arbejdspladser
kan melde sig ind for at dyrke tennis,
golf, bridge eller lignende. Som enkeltperson – uden tilknytning til en virksomhed – kan man også deltage.
Vil du gerne have tjekket, hvor godt –
eller mindre godt – det egentligt står
til med det fysiske, så slå vejen for Roskilde Firma- og Familieidræts stand på
Sundhedsdagen på Hestetorvet den 31.
august. Kom forbi og få f.eks. tal på din
kropssammensætning ud fra en vægt
(fedtprocent, muskelmasse, metabolic
age), blodtryk og lungevolume.
www.rfi.dk
Invitér kolleger på sjov stafet
Det er sjovere at svede, når man gør det sammen – og gerne på en ny og anderledes måde. Det kan man gøre lørdag den 21. september i Roskilde, når
Roskilde Firma- og Familieidræt arrangerer Bike and Run; en stafet hvor der
både skal løbes (5 km.) og cykles (13,6 km.). Se mere på bikeandrun.nu.
Birthe Rasmussen modtog i 2012 Nordea-fondens Gode Liv-Pris for sit engagement i Netværkscafeen. Til venstre
er det byrådsmedlem Morten Gjerskov og til højre områdedirektør Carsten Reves, Nordea.
Hvem skal have Nordea-fondens Gode Liv-pris
som uddeles på Hestetorvet lørdag 31. august?
Nordea-fonden uddeler Gode Liv-prisen på 10.000 kr. til en eller flere personer, foreninger, institutioner eller andre, der
fremmer gode liv indenfor sundhedsområdet lokalt.
Prisen uddeles hvert år på Sundhedsdagen på Hestetorvet i Roskilde og overrækkes af områdedirektør
Carsten Reves, Nordea.
Skriv til os hvem, du mener fortjener prisen i år og hvorfor.
Send dit forslag på mail senest 22. august 2013 til [email protected]
KOM OG SE HVEM DER FÅR “GODE LIV PRISEN” I ÅR.
26
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
800.000 danskere
hører dårligt
Dårlig hørelse kan føre til social isolation. Derfor
skal man gå til ørelægen, hvis man selv – eller
omgivelserne – tror, at man har et problem.
Mindst 800.000 danskere har problemer med hørelsen. Alligevel er
hørehæmmede og døvblevne ofte
en overset gruppe, da deres handicap er usynligt, fortæller formand
for Høreforeningens lokalafdeling
i Roskilde, Svend Stennicke. Hvis
man har nedsat hørelse, har man
også ofte tinnitus, der opleves som
en susen eller hylen for ørerne. 1015% af befolkningen har tinnitus i
en eller anden grad.
”At høre dårligt er et kommunikationshandicap, der kan føre til social
isolation - og hvis man er i den er-
hvervsaktive alder, kan man få problemer med at klare sig på jobbet.
Derfor er det vigtigt at gå til ørelægen, hvis man selv oplever problemer med at høre, eller hvis andre
bemærker, at man er begyndt at
høre dårligt,” opfordrer Svend Stennicke til.
Kom forbi Høreforeningens stand
på Sundhedsdagen og hør mere om,
hvordan man kan lære at leve med
sit hørehandicap og hør om hvilke
høretekniske hjælpemidler, der findes.
www.hoereforeningen.dk
Lænken har lyttet
og hjulpet i 50 år
I år har foreningen Roskilde Lænken
eksisteret i 50 år. Lænken hjælper alkohol-misbrugere og deres pårørende.
De alkoholmisbrugere, der træder ind
af døren til Lænken i Algade mødes af
frivillige, der kender til alkoholmisbrug
fra deres eget liv. De frivillige har tavshedspligt og har gennemgået en uddannelse, som gør dem i stand til at tage de
ofte vanskelige samtaler.
”Vi hjælper med samtaler i den vanskelige tid, der opstår, når alkoholmisbrugeren har besluttet at stoppe med at
drikke – ligesom vi er klar med råd og
vejledning, når drikketrangen igen opstår. Vi tager også gerne samtaler med
de pårørende, for mange er det rigtig
svært, at en i familien har et misbrug,”
fortæller formand for Roskilde Lænken, Aksel Appel.
Foreningen har haft flere lokaler rundt
i Roskilde, siden foråret 2013 har Roskilde Lænken haft adresse på Algade
52,2. Ud over samtaler kan man mødes
til samvær med andre brugere i kaffestuen og til fællesspisning.
www.laenken.dk
Rollatortjek
på Sundhedsdagen
Indkøbsbus til RO´s Torv
Hver mandag formiddag sørger Indkøbsbussen Roskilde for, at ældre borgere i Roskilde by kan komme ud og
handle. Tilmeldte bliver afhentet på
deres bopæl og kørt til RO´s Torv mandage fra kl. 10. Der er hjælpere i bussen,
ligesom der også er hjælp til indkøb
i centret. Man har to timer til indkøb
og socialt samvær inden, bussen kører
alle hjem til deres bopæl. Transporten
foregår i liftbus og prisen er i alt 40 kr.
For tilmelding og info kontakt formand
Ruth Baden Ekelund på tlf. 61115803.
Kom forbi Sundhedsdagen på Hestetorvet
lørdag den 31. august
og få et gratis eftersyn
og evt. reparation af din
rollator.
Fingersnilde
frivillige fra Ældre Optimisters Samvær sørger
for, at rollatoren fungerer optimalt og at f.eks.
bremserne efterses.
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
Pas på blodtrykket
- spar på saltet
27
Sådan får du styr på saltet
Det er svært at holde styr på, hvor meget salt kroppen reelt får, og fødevarer er ikke særligt tydeligt
mærket, når det gælder saltindholdet.
Sådan mindsker du dit saltindtag:
Vidste du, at du sikkert får dobbelt så meget salt, som du burde?
At almindelige cornflakes indeholder næsten lige så meget salt som
kartoffelchips? Og at op til 2.500 hvert år kan redde livet, hvis danskerne skærer saltforbruget ned til det halve?
Du får sikkert for meget salt … Det gør de
fleste af os – i snit det dobbelte af, hvad
vi har godt af. Det er dårligt for helbredet.
Salt øger blodtrykket og dermed risikoen
for at få en blodprop i hjernen. Hvis du
sørger for at få mindre salt, kan du reducere risikoen betragteligt. Når vi indtager
salt (natriumklorid), stiger indholdet af
natrium i blodet. Forskning viser, at salt
har en næsten øjeblikkeligt skadelig indvirkning på kredsløbet. Allerede 30 minutter efter indtagelse af saltholdig mad
kan man måle, at blodårernes evne til at
udvide sig er forringet. Forskere bliver
stadigt mere opmærksomme på saltets
negative konsekvenser på helbredet. De
har bl.a. fundet ud af, at danskerne i gennemsnit indtager knap 10 gram salt om
dagen – vi burde kun indtage det halve
Hjernesagen har udgivet
en pjece med gode råd til at
drosle ned på saltforbruget.
• Brug mindre salt i madlavningen – trap ned over
en periode, så du vænner dig til, at maden smager
mindre af salt.
• Smag altid på maden, inden du salter den.
• Flyt saltbøssen væk fra spisebordet.
• Brug ferske råvarer.
• Lav din mad fra bunden af og køb færre færdigretter.
• Erstat salt med krydderier som fx karse, chili, hvidløg eller peber.
og at 70% af vores saltindtag sker, uden at vi ved det, bl.a.
fordi vi spiser færdiglavede fødevarer, der ofte har et højt
saltindhold
Fordele ved at skære ned på saltet
Hjernesagen er en privat forening for mennesker ramt af
blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede og
deres pårørende. I arbejdet på at forebygge blodpropper eller blødning i hjernen, gør de opmærksom på, hvor farligt
salt er at indtage.
”Der er store fordele for ens helbred, økonomi og sundhed
ved at bruge mindre salt: Det reducerer blodtrykket og dermed din risiko for at få en blodprop i hjernen. Vi anbefaler
bl.a., at man dropper den dyrere færdiglavede mad, der indeholder for meget salt, og dermed får man heller ikke en
stor tørst, som mange slukker i juice, mælk og sodavand,
og som indeholder kalorier. Drik hellere vand,” lyder opfordringen fra Jørgen Boesgaard, formand for Hjernesagen i
Roskilde, Lejre og Greve kommuner.
www.hjernesagen.dk
PSSST!
- og din rygetrang er væk
Nicorette® QuickMist virker øjeblikkeligt!
Gratis
hoppeborg
på Sundhedsdagen
NYH E D
!
2-pak
K øb ida
g
o g s pa r
For every cigarette, there´s a nicorette
®
Tag børnene eller børnebørnene med til den hyggelige
Sundhedsdag lørdag den 31. august kl. 10–14 på Hestetorvet. Her kan de få sig en gratis tur i hoppeborgen, der altid
sikrer, at både mundvige og puls kommer op.
Hoppeborgen sponsoreres af Patientforeningen Lungekræft.
Nicorette® (nicotin) QuickMist, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem
lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne.
Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere p.g.a. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning.
Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke
øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller
af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet
bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed,
søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses
irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Meget
alm./alm.: Smagsforstyrrelser, hovedpine, mave-/tarmgener, mundsmerter, mund-/halstørhed, brænden på læberne,
øget spytsekretion, træthed og brystsmerter. Dosering: Peg med spraydysen så tæt som muligt på den åbne mund
efter ladning af pumpen. Tryk øverst på dispenseren, så der frigives ét pust (1 spraydosis). Undgå at ramme læberne.
Undgå at inhalere, så der ikke kommer spray i luftvejene. Undgå at synke i et par sekunder. Spis og drik ikke, mens
mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges
op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Trin I: Uge 1-6: Brug 1 eller 2 pust, når der normalt
YLOOHY UHU¡JHWHQFLJDUHWRSVWnUWUDQJ'HÀHVWHU\JHUHYLOKDYHEHKRYIRUSXVWKYHUKDOYHWLOKHOHWLPHTrin II:
Uge 7-9: Nedsæt antal pust pr. dag. Målet i uge 9 er halvdelen af det antal pust, der i Trin I blev brugt i gennemsnit.
Trin III: Uge 10-12: Fortsæt med at nedsætte antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag.
Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder
anb. ikke. Pakninger: 1x1 dispenser á13,2 ml (150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. Vejl.
udsalgspris: 199,95 kr. for enkelt stk./ 349,95 kr. for 2-pak. Ellers henvises til medicinpriser.dk Læs indlægssedlen for
yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan
rettes til vores medicinske informationsafdeling: [email protected] Nov. 11.
DK/NI/12-0008
28
SUNDHEDSDAG lørdag den 31. august 2013 på Hestetorvet
®
APOVIT
vitaminer
til alle aldre
APOVIT® Multi indeholder vitaminer og mineraler,
der med med til at sikre en normal vitaminbalance