Projektkoordinator for Børn og unge området til

DPS Børnedage 2013
Fagligt program (Pro Musica Salen)
Søndag d. 26. maj 2013 (Ingen udstilling)
12.00-12.50
Ankomst og registrering
12.50-13.00
Velkomst
13.00-14.30
Akut pædiatri
Det kritisk syge barn – hvordan optimeres forløb af diagnostik og behandling i
13.00-13.15: Præhospitalsregi v. overlæge Søren Jepsen, Intensiv afd. V og lægeambulancen, OUH
13.15-13.30: Pædiatrisk regi v. Tim Kristensen, afdelingslæge, Børneafdelingen, Herlev Hospital
13.30-13.45: Intensivt regi v. overlæge Ole Pedersen, BRITA, Intensiv afd. V, OUH
13.45-14.00: Paneldiskussion med foredragsholderne
14.00-14.15: Akut pædiatri – et fagområde v. Tim Kristensen, afdelingslæge, Børneafdelingen,
Herlev Hospital
14.15-14.30: Paneldiskussion med foredragsholdere og 1. reservelæge Helle Christiansen,
Børneafdelingen, Herlev Hospital og læge Chen Zhan, Børneafdelingen, Hvidovre
Hospital
14.30-15.00
Kaffe
15.00-16.30
Endokrinologi
15.00-15.25: Hyperinsulinisme v. overlæge Henrik Christesen, Børneafdelingen, OUH
Tall Stature:
15.25-15.40: Medicinsk behandling ved overlæge Dorte Hansen, Børneafdelingen, OUH
15.40-16.05: Kirurgisk behandling ved overlæge Bjarne Lundgård, Ortopædkirurgisk
afdeling O, OUH
16.05-16.30: Binyrebarkhormonsygdomme ved overlæge Katharina Main, Rigshopitalet
16.30-17.00
Kaffe
17.00-18.30
Socialpædiatri
Navne på oplægsholdere følger snarest
 Håndtering af kondylomer og andre seksuelt overførte sygdomme
 Medicinsk Børnemishandling, tidligere kaldet Munchausen by Proxy
 ACE-studiet (Adverse Childhood Events) - hvad er det og hvad har det vist?
 Børnehuse åbner 01.10.2013. Status på organisation og klinik
19.00-20.00
Middag
20.30-
DPS generalforsamling
DPS Børnedage 2013 - Odense
1
Fagligt program (Pro Musica Salen)
Mandag d. 27. maj 2013 (med udstilling)
07.00
Løbetur i H.C. Andersen-kvarteret og midtbyen (mødested: i receptionen)
07.00-08.30
Morgenmad
08.30-10.45
Opdateringssession: Allergologi / dermatologi
08.30-08.50: Kan børn have mastocytose? v. overlæge Sigurd Broesbye-Olsen, Dermatovenerologisk afdeling I, OUH
08.50-09.10: Urtikaria hos børn – og det der ligner… v. ledende overlæge Carsten BindslevJensen, Dermatovenerologisk afdeling I, OUH
09.10-09.20: Diskussion og spørgsmål
09.20-09.25: Kort strække-ben-pause
09.25-09.50: Børn og indeklima - et reelt problem? v. læge Michael Callesen, Børneafdeling H,
OUH og lektor Geo Clausen, DTU
09.50-10.10: Diagnostik af fødevareallergi – kan molekylærbiologien bidrage? v. ledende
overlæge Arne Høst, Børneafdeling H, OUH
10.10-10.30: Kan fødevareallergi forebygges? v. overlæge Susanne Halken, Børneafdeling H,
OUH
10.30-10.45: Diskussion og spørgsmål
10.45-11.30
Kaffe i udstillingområdet
11.30-13.00
Nefrologi
11.30-11.50: Årsager til kroniske nyresygdomme hos børn v/overlæge Mette Neland,
Børneafdelingen, OUH
11.50-12.15: Nyretransplantation hos børn v/overlæge Helle Thiesson, Nyremedicinsk
afdeling Y, OUH
12.15-12.30: Dialysemodaliteter hos børn v/overlæge Erik Bo Pedersen, Nyremedicinsk
afdeling Y, OUH
12.30-12.45: Vækst hos nyretransplanterede børn – opfølgning på studie v/1. reservelæge
Per Wittenhagen, Børneafdelingen, OUH
12.45-13.00: Spørgsmål
13.00-14.00
Frokost i udstillingområdet
14.00-15.30
Opdateringssession: Kardiologi
14.00-14.15: Zenicor eventmonitor til børn mistænkt for kardiale rytmeforstyrrelser v. læge
Anders Linnemann
14.15-15.15: Kardiale rytmeforstyrrelser hos børn, en update v. professor Jens Cosedis
Nielsen, Hjertemedicinsk afdeling B, Aarhus Universitetshospital
15.15-15.30: Diskussion og spørgsmål
15.30-16.15
Kaffe i udstillingområdet
16.15-18.30
Parallelsessioner:
 Forskningstræning
 Årets Ph.D.’er/dr.med’er
 Frie foredrag
19.00
Middag
DPS Børnedage 2013 - Odense
2
Fagligt program (Pro Musica Salen)
Tirsdag d. 28. maj 2013 (med udstilling)
07.00
Løbetur i H.C. Andersen-kvarteret og midtbyen (mødested: i receptionen)
07.00-09.00
Morgenmad
09.00-10.30
Neonatologi
09.00-09.25: Vækstkurver til børn født præmaturt v. overlæge Gitte Zachariassen,
Børneafdelingen, OUH
09.25-09.50: WHo’s vækstkurver 0-5 år v. professor Kim Fleischer Michaelsen,
Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet
09.50-10.15: Nye danske vækstkurver, standarder vs. Referencer v. professor Anders Juul,
Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet
10.10-10.30: Diskussion og spørgsmål
10.30-11.15
Kaffe i udstillingområdet
11.15-13.00
Gastroenterologi
11.15-11.40: NEC – tidlig diagnostik og kirurgisk behandling v. overlæge Lars Rasmussen,
Kirurgisk afdeling A, børnekirurgisk sektion, OUH
11.40-12.00: IBD og vækst i behandlingsmæssig sammenhæng v. overlæge Rasmus Gaardskær
Nielsen, Børneafdelingen, OUH
12.00-12.20: Autoimmun hepatitis v. overlæge Bente Utoft Andreassen, Børneafdeling H,
OUH
12.20-12.40: Tarmsvigt og korttarmssyndrom v. professor Steffen Husby, Børneafdeling H,
OUH
12.40-13.00: Diskussion og spørgsmål
13.00-14.00
Frokost i udstillingområdet
14.00-15.30
Opdateringsforelæsning: Neuropædiatri
14.00-14.20: Autoimmunitet og sygdomme i nervesystemet hos børn v. afdelingslæge Nasrin
Asgari, Neurologisk afdeling, Vejle Sygehus
14.20-14.40: Genetik og mental retardering – nye diagnostiske metoder. v. professor Jens
Michael Hertz, Klinisk Genetisk afdeling, OUH
14.40-15.00: Cerebral parese – bedre opfølgning og behandling. v. overlæge Ulrike DunkhaseHeinl, Børneafdelingen, Kolding Sygehus
15.00-15.20: Mere nøjagtig vurdering af handicap hos børn og respons på intervention med
et WHO-baserede registreringssystem ICF-CY og psykometriske metoder.
v. overlæge Niels Illum, Børneafdeling H, OUH
15.20-15.30: Diskussion og spørgsmål
15.30
Tak for denne gang!
DPS Børnedage 2013 - Odense
3