bilag 5 – Artikel i ugeskrift for læger

A11 B5 C12
MANNA SOPHIE MUNCH KOEFOED, f. 17/6 1917, d. 24/3 1996, tandlæge, g.
4/5 1940 WILLIAM FELDING (søn af læge Holger Rasmus Jensen F., Borup pr.
Ringsted, og Astrid Burmeister), f. 6/1 1916,
1916 , d. 5/5 2005,
2005 arkitekt, M.M.A., Gentofte. Børn: D1-D3.
D1. Finn Felding,, f. 7/6 1942, cand. polit., ledende
stillinger i internationale ingeniør- og entreprenør
virksomheder, 1997 selvstændig projektrådgiver,
forfatter af fagbøger og fagtidsskriftsartikler, bestyyrelsesposter, g. 14/4 1965 Lillian Caspersen (datter
af murermester Eiler C., Gentofte, og Grethe J. Freederiksen), f. 9/3 1942, lærer, Lejre. Børn: E1-E2.
E1. Anne Kirstine Felding, f. 19/11 1970, HA Jur., Designer, g. 1/10 1994 Bo
Simoni Felding (søn af direktør Heine Simoni
Jørgensen, og regnskabsassistent Kirsten Lilly Jaakobsen), f. 3/5 1968. Børn: F1-F3.
F1. Amalie Marie Simoni Felding, f. 4/4 1995.
F2. Mathilde Sophie Simoni Felding,, f. 30/11
1997.
F3. Frederik Martin Simoni Felding, f. 9/11 2004.
E2. Ellen Nikoline Felding, nu Bjerg Felding, f. 11/11 1973, cand. oecon., g.
25/5 2002 Claus Bjerg Felding (søn af prokurist
Jens Bjerg Pedersen og kontorassistent Inge Jepppesen), f. 5/11 1970, cand. oecon. Børn: F1-F3.
F1. Rasmus Holger Bjerg Felding,, f. 26/11 2003.
F2. Johanne Marie Bjerg Felding, f. 21/5 2006.
F3. Mads Peter Bjerg Felding, f. 31/10 2009.
LANGEMYREGAARDS
LANGEMYREGAARDS-GRENEN
/ ændret 2012
A11 B5 C12
D2. Marianne Felding,, f. 20/4 1945, ergoterapeut, g.
5/7 1969 Peter Andreas Engberg (søn af prokurist
Svend Rasmussen og Bodil Engberg), f. 26/12
1942, læge, Hjørring. Børn: E1- E4.
E1. Jens Anders Engberg,, f. 27/12 1970, pilot, g. 7/6
1997 Anne Dahl Andersen (datter af direktør HelHe
mer Dahl A., og socialrådgiver Lona Christensen),
sen),
f. 2/5 1970, cand. merc. Barn: F1.
F1. Thor Dahl Engberg, f. 10/8 2006.
E2. Niels Ulrik Engberg, f. 20/7 1972, bygningsbygning
konstruktør, g. 8/9 2001 Louise Ølgård Sørensen
(datter af kranfører Mogens Ølgård S. og Elsebeth
beth
Splid Henriksen), f. 12/5 1973. Børn: F1-F2.
F1. Jacob Engberg, f. 5/9 1999.
F2. Signe Engberg, f. 16/11 2000.
E3. Hans Henrik Engberg, f. 26/9 1973, pædagog, x
Rikke Tomra Nielsen (datter af gartner Poul Ellis
lis
N. og sygehjælper Rita Tomra),
a), f. 17/10 1972,
pædagog. Børn: F1-F2.
F1. Magnus Engberg, f. 7/5 2002.
F2. Johanne Engberg, f. 18/6 2005.
E4. Charlotte Engberg, f. 25/7 1975, pædagog, x
Frank Fristed Pedersen (søn af fiskeinspektør
Åge Boesen P. og Jonna Fristed Sørensen), f. 4/4
1969, EDB tekniker, Ålborg. Barn: F1. Æ.o. xx
Martin Christiansen (se billede) (søn af mejeriichef Tage C., Nørager, og sekretær Else Krogh
Sørensen) f. 13/9 1967, produktionschef på Nørager Mejeri.
Mejeri Børn: F2-F4.
F1.
F2.
F3.
F4.
Anne Maj Engberg Pedersen, f. 7/11 1995.
Laura Engberg Christiansen, f. 22/6 2006.
Andreas Engberg Christiansen,, f. 22/6 2006.
Thomas Engberg Christiansen, f. 7/12 2009.
LANGEMYREGAARDS
LANGEMYREGAARDS-GRENEN
/ ændret 12-10-2013
A11 B5 C12 (Side 2)
D3. Jørgen Felding, f. 22/4 1950, cand. psych., parttner i Psykologisk Center, skrevet
vet artikler til faglige
tidsskrifter, g. 9/4 1990 Talli Ungar (datter af lærer
Jehuda U. og lærer Hava Engel), f. 12/11 1957,
cand. psych., partner i Psykologisk Center, Østerrbro, København. Børn: E1-E3.
E1. Simon Ungar Felding, f. 13/12 1991.
E2. Jacob Ungar Felding, f. 26/6 1995.
E3. Hanna Ungar Felding, f. 26/6 1995.
LANGEMYREGAARDS
LANGEMYREGAARDS-GRENEN
/ ændret 12-10-2013
A11 B5 C12 (Side 3)