Formula 500i RS

Coloplast generalforsamling
Torsdag den 5. december 2013
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 1
Bestyrelsens formand
Michael Pram Rasmussen
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 2
Bestyrelse
Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer
Per Magid
Brian Petersen
Sven Håkan Björklund
Jørgen Tang-Jensen
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 3
Bestyrelse
Medarbejdervalgte medlemmer
Jane Lichtenberg
Thomas Barfod
Torben Rasmussen
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 4
Koncerndirektør og CFO
Lene Skole
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 5
Coloplast generalforsamling 2013
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 6
Dagsorden
1.
Bestyrelsens beretning
2.
Forelæggelse af årsrapport
3.
Beslutning om anvendelse af overskud
4.
Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
5.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
6.
Valg af revisor
7.
Eventuelt
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 7
Dagsorden
1.
Bestyrelsens beretning
2.
Forelæggelse af årsrapport
3.
Beslutning om anvendelse af overskud
4.
Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
5.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
6.
Valg af revisor
7.
Eventuelt
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 8
Bestyrelsens formand
Michael Pram Rasmussen
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 9
I de kommende 3-5 år vil Coloplast investere yderligere i…
• Fortsat vækst på kernemarkederne i
Europa
• Øget vækst på de udviklede
markeder uden for Europa
(USA, Canada, Japan og Australien)
• Større ekspansion og vækst på
nye markeder
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 10
Biatain® Silicone
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 11
Conveen
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 12
Ny fabrik i Nyírbátor
Nyírbátor
Tatabánya
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 13
Hovedtal 2012/13 og 2011/12
Mio. kr.
Nettoomsætning
Bruttomargin
Driftsresultat (EBIT)
Overskudsgrad
Årets resultat
ROIC efter skat
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 14
2012/13
2011/12
Vækst
11.635
11.023
6%
68%
67%
3.672
3.255
32%
30%
2.711
2.194
44%
38%
13%
24%
Organiske vækstrater
9%
7%
7%
7%
5%
Samlet organisk
vækst
Stomi
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 15
Kontinens
Urologi
Hud- og Sårpleje
Geografiske markeder
Omsætning mio. kr.
Organisk vækst
Europæiske markeder
7.749
5%
Andre etablerede markeder
2.395
9%
Øvrige markeder
1.491
14%
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 16
Omkostningsudvikling
31%
30%
30%
29%
29%
28%
Distribution
Administration
Forskning og udvikling
10%
7%
5%
2007/08
6%
4%
2008/09
6%
4%
2009/10
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 17
6%
4%
2010/11
5%
3%
2011/12
3%
2012/13
Balance
Mio. kr.
2012/13
2011/12
Samlede aktiver
9.364
10.176
Egenkapital
6.769
6.042
Egenkapitalandel
72%
59%
Nettoindestående
1.744
1.042
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 18
Overskud 2012/13
Årets resultat
2.711 mio. kr.
Udbytte kr. 10,- pr. aktie á 1 kr.
2.105 mio. kr.
Pay-out ratio
78%
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 19
Aktiekursudvikling
340
313,9
320
300
280
5. december 2013
260
352,7
240
241,6
220
sep
okt
nov
dec
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 20
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
Langsigtet målsætning
• Selskabet skal vokse mere end markedet
• Selskabet skal levere indtjeningsmarginaler
på niveau med de bedst indtjenende
medicoselskaber1
1
Coloplasts sammenligningsgruppe består pt. af følgende børsnoterede medicoselskaber:
Medtronic Inc., Baxter International Inc., Convatec Inc., Covidien PLC, Stryker Corp., St. Jude Medical Inc., Boston
Scientific Corp., Sonova Holding AG, Smith&Nephew PLC, CR Bard Inc., Getinge AB, WDH A/S og Shandon Weigao
Group Medical.
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 21
Finansielle forventninger for 2013/14
• Der forventes en organisk omsætningsvækst på omkring 7% og
omkring 5% i danske kroner
• Der forventes en EBIT-margin på omkring 33% i både faste
valutakurser og danske kroner
• Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr.
• Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25.
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 22
Coloplast generalforsamling 2013
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 23
Dagsorden
1.
Bestyrelsens beretning
2.
Forelæggelse af årsrapport
3.
Beslutning om anvendelse af overskud
4.
Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
5.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
6.
Valg af revisor
7.
Eventuelt
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 24
Dagsorden
1.
Bestyrelsens beretning
2.
Forelæggelse af årsrapport
3.
Beslutning om anvendelse af overskud
4.
Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
5.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
6.
Valg af revisor
7.
Eventuelt
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 25
Forslag fra bestyrelsen
• Bestyrelsen foreslår, at aldersgrænsen i vedtægterne udgår, idet bestyrelsen finder, at alder ikke i sig
selv kan være grund til kvalifikation eller diskvalifikation af et bestyrelsesmedlem. Som følge heraf
foreslås ændring af selskabets vedtægter § 13, stk. 3, således at følgende tekst udgår "Ingen, der er
fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen.".
• Bestyrelsesmedlemmernes vederlag.
Bestyrelsens årlige grundhonorar foreslås forhøjet fra 350.000,- kr. til 375.000,- kr.
• Bemyndigelse til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med de i selskabslovens § 198
indeholdte bestemmelser til at tillade selskabet at erhverve egne aktier på indtil 10 % af selskabets
aktiekapital.
Det højeste og mindste beløb, som ydes for aktierne, er den på erhvervelsestidspunktet gældende
kurs +/- 10 %.
Bemyndigelsen gælder indtil selskabets ordinære generalforsamling i 2014.
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 26
Dagsorden
1.
Bestyrelsens beretning
2.
Forelæggelse af årsrapport
3.
Beslutning om anvendelse af overskud
4.
Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
5.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
6.
Valg af revisor
7.
Eventuelt
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 27
Bestyrelsesmedlemmer der foreslås genvalgt
• Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen
• Bestyrelsens næstformand Niels Peter Louis-Hansen
• Sven Håkan Björklund
• Per Magid
• Jørgen Tang-Jensen
• Brian Petersen
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 28
Dagsorden
1.
Bestyrelsens beretning
2.
Forelæggelse af årsrapport
3.
Beslutning om anvendelse af overskud
4.
Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
5.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
6.
Valg af revisor
7.
Eventuelt
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 29
Dagsorden
1.
Bestyrelsens beretning
2.
Forelæggelse af årsrapport
3.
Beslutning om anvendelse af overskud
4.
Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
5.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
6.
Valg af revisor
7.
Eventuelt
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 30
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 31
Coloplast generalforsamling
Torsdag den 5. december 2013
5 December 2013
Coloplast generalforsamling
Page 32