For at opnå tilstrækkelig god U-værdi ved lavenergibyggeri

Takster i Ulsted KlatreKlub:
Alle medlemskaber er for 1 år.
Medlemskab for Spejdere:
75,-
Medlemskab for Ikke-spejdere:
200,-
Husstands medlemskab, incl 1 stk S1 kusus:
500,-
S1 kursus for Spejdere:
100,-
S1 kursus for medlemmer af Ulsted Klatreklub
200,-
S1 kursus andre
400,-
S2 kursus for Spejdere:
50,-
S2 kursus for medlemmer af Ulsted Klatreklub
100,-
S2 kursus for andre
200,-
Gæst på besøg med medlem af Ulsted Klatreklub:
35,-
Leje af tårn incl. grej og instruktør per time:
500,-
Leje af tårn excl. grej og instruktør per time
(kun for personer med gyldigt S1-bevis)
300,-
Besøgende under Dansk Klatreforbunds gæsteordning:
Gratis
Som medlem af Ulsted klatreklub kan man benytte tårnet ubegrænset, bortset fra når tårnet er
booket til arangementer eller benyttes af KFUM-Spejderne i Ulsted.
For at kunne klatre på tårnet skal man enten være i besiddelse af gyldigt S1-bevis eller være i følge
med en sådan.
For børn under 12 forventes det at en forældre også er medlem af klubben og således erhverver
S1-bevis.
Dette skyldes:
• Vi tror på, at det har værdi at børn og forældre foretager sig noget sammen
• Vi ønsker ikke, at blive et opbevaringssted for børn med travle forældre
• Vi har behov for forældre med et aktivt engagement i klubben
• Vi ønsker, at forældrene tager medansvar for planlægning og gennemførelse af de aktiviteter klubben tilbyder
• Vi ønsker, at forældrene har et aktivt kendskab til den nødvendige sikkerhed og udstyr