Lørdag d. 23. august 2014 - Kongsgaarden Vester Broby

Johansson & Kalstrup
A/S rådgivende ingeniører FRI
Genbrugsplads, Nr. Nebel, Varde kommune
Genbrugspladsen i Nr. Nebel blev anlagt i
2005/2006 af daværende Blaabjerg
Kommune og skulle udgøre kommunens
nye store centrale genbrugsplads.
Genbrugspladsen udgør i dag én af
nuværende Varde Kommunes 5 store
genbrugspladser, og pladsen dækker
hele den nordvestlige del af den store
kommune.
På pladsen modtages alle typer
genbrugsaffald, og pladsen indeholder et
stort område til haveaffald, hvor der også
foregår neddeling.
Pladsen er en meget flot og grøn plads,
som er omkranset af et bredt robust
beplantningsbælte, og inde på pladsen
opsamles en del af overfladevandet i
store grønne grøfter, som er med til at
give pladsen et grønt og frodigt præg.
Faktaboks
Bygherre:
Udført:
Omfang:
Anlægssum:
Blåbjerg Kommune
2005 – 2006
Helt ny plads, ca. 6.000 m²
incl. bygninger
5,0 mio.kr.