kemiingeniør - lav mad, medicin og brændstof af naturens råvarer!

www.itd.dk
Modulvogntog
- er modulvogntog egnede til besparelser i logistikbranchen?
Hvem er jeg ?
Jørn-Henrik Carstens
Teknisk konsulent i ITD’s erhvervspolitiske afdeling
- medlem af den danske modulvogntogsfølgegruppe (Vejdirektoratet)
Det danske modulvogntogsforsøg
Danmark startede forsøg med modulvogntog i 2008
-
forsøget blev på baggrund af ”midtvejsrapporten” forlænget med 5 år
-
rapporten for det oprindelige forsøg offentliggøres i denne måned (december 2011)
Det danske modulvogntogsforsøg
Modulvogntogstyper i Danmark (2011)
Linktrailer
(307 stk.)
Dolly
(154 stk.)
Sættevogn m. kærre
(4 stk.)
Forvogn-hænger
(? Stk.)
Det danske modulvogntogsforsøg
Vækst i antal modulvogntogsenheder
500
4
450
400
Antal enheder
350
300
Sættevogne m/kærretræk
4
154
Dollyer
4
Linktrailere
3
250
3
200
150
3
100
43
3
35
50
0
4
1
40
jul-08
nov-08
88
dec-08
129
137
105
84
59
143
mar-09
174
jul-09
207
dec-09
253
267
jul-10
dec-10
307
sep-11
Det danske modulvogntogsforsøg
Sparer modulvogntogene brændstof ?
I et statistisk perspektiv …
-> 0,25 % af vejtransportens udledning i DK ???
Sparer modulvogntogene brændstof ?
I et statistisk perspektiv …
-> 3,6 % af transportarbejdet i DK !
Sparer modulvogntogene brændstof ?
I et praktisk perspektiv …
51 x
eller
1x
???
Sparer modulvogntogene brændstof ?
Hvis man forestiller sig …
51 paller skal transporteres fra Danske fragtmænds
terminal i Vejle til terminalen i Høje Tåstrup - en strækning på 226 km
Man kan vælge mellem:
En lille varebil der kører 15 km/l og har plads til én palle,
en større varebil der kører 10 km/l og har plads til tre paller,
en sololastbil der kører 4,5 km/l og har plads til 18 paller,
et ”EU-vogntog” der kører 3,3 km/l og har plads til 33 paller eller
et modulvogntog der kører 2,8 km/l og har plads til 51 paller.
Hvor meget brændstof skal der bruges?
Sparer modulvogntogene brændstof ?
Brændstofforbrug – 226 km
900
Brændstofforbrug i liter
800
Brændstofforbrug
700
600
500
400
768
300
200
384
100
142
106
0
Lille VB
Stor VB
(15km/l) (10km/l)
Solo
EU
(4,5km/l) (3,3km/l)
81
MVT
(2,8km/l)
Sparer modulvogntogene brændstof ?
Praktiske erfaringer …
20 – 25 % besparelser
(på brændstof !)
- når logistikken ”spiller med”
Udfordringer …
Der er også mange udfordringer !
- investeringen i modulvogntog
- logistikken
- vejnettet / adgang til virksomheder mv.
- omkoblingspladser
- rastepladser
- international transport
Udfordringer …
Modulvogntog kan være en del af løsningen …
- også uden for Skandinavien
- samspil med skib og bane
- stor fleksibilitet … hvis rammerne er de rigtige
Ville vi være i tvivl hvis det var …
… mennesker i stedet for paller ?
eller
- altså set fra et miljømæssigt perspektiv !
Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
Lyren 1 . 6330 Padborg . Tlf. 7467 1233 . [email protected] . www.itd.dk