KØBENHAVNS HØSTFEST - Vesterbro Lokaludvalg

Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Introduktion Basal anatomi
Philip Brainin
Medicinstuderende – Københavns Universitet
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 1
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Forventninger
•  Litteratur:
“Anatomi og bevægelseslære i idræt” af
Rolf Wirhed
•  Læsning og læseplan
•  Mål:
- Forstå grundlæggende human anatomi
- Benytte den korrekte anatomiske
xxnomenklatur og terminologi
- Udføre basale kliniske test
•  Jeres forventninger?
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 2
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Hvad er anatomi?
Ordet anatomi
kommer af gr.
anatomia,
'skære op’
Studie af indre og
ydre form
Makroskopisk &
mikroskopisk
anatomi
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 3
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Anatomisk normalstilling
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 4
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Terminologi
Anterior – Posterior
Superior – Inferior
Medialt – Lateralt
Kranialt – Kaudalt
Proximalt – Distalt
Højre: Dexter
Venstre: Sinister
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 5
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Skelettet og knogler
Inddeling
•  Rørknogler
•  Korte
•  Flade
•  Irregulære
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 6
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Hvilken type knogle?
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 7
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Knoglefunktion
Support
Beskyttelse
Bevægelse
Mineraldepot
Blodceller
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 8
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Knogler
Opdeling:
Skaftet = Diafysen
Substantia compacta
Gul knoglemarv
Enderne = Epifyser
(+epifyseskiver)
Substantia spongiosa
m. lille lag af subst.
compacta omkring
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 9
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Knogler
Substantia compacta:
- Cirkulære osteoner
- Diameter: 0,5mm
- 6-8 lameller
Haversk system
Volkmanns kanaler
Substantia spongiosa:
Osteoner i trabekler
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 10
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Knogler
Yderst:
Periost
(m. kar og nerver)
Sharpeyske tråde
Ledbrusk
Knoglemarv (rød/gul)
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 11
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Udvikling
Endochondral
- Indirekte forbening
- Grundmodel af brusk
-  Ossifikationscentre
-  Ex: os femoris
Desmal
- Direkte forbening
1. center
-  Ex: os cranii
2. center
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 12
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Epifyseskiver
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 13
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Knogleegenskaber
Mekaniske:
•  Inhomogene
•  Ansiotrope
•  Viskoelastiske
•  Trætbart
Mikrofrakturer
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 14
Remodellering
- Osterblastre (opbygger)
- Osteoclastre (nedbryder)
- Osteocytter (vedligehold)
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Palpation
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 15
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Ledlære
Hvad bruger vi led til?
Led kan opdeles i to kategorier, hvilke?
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 16
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Led: Uægte led
Uægte led
Fibrøse
(Syndesmoser)
- Suturer
- Interossøse ligamenter
- Ex: lig. tibiofibulare
lig. radioulnare
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 17
Kartilaginøse
(Synkrondroser)
Primære
(Hyalin brusk +
bindevævskapsel)
- Ribbensbrusk
- Epifyseskiver
Sekundære
(Symfyse)
Fibrocartilago: hårdt
ydre, central blød
masse
- Discus
xxintervertebralis
- Symphysis pubis
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Ledlære: Ægte led
Et ægte led består af:
- Ledhoved
- Ledskål
- Ledbrusk
- Ledkapsel (2 lag)
- Ledhule
- Ledvæske
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 18
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Ledlære: Ægte led
Ledbrusk (cartilago articularis)
• 
• 
• 
• 
• 
Hyalinbrusk; glat og nedbundet til knogle
Tykkelse afhængig af belastning (0,2-6mm)
Mindsker friktion
Fungerer som en stødpude
Lav regenerationskapacitet
•  Ledlæbe – ”Labrum” (skulder + hofte)
•  Ledskive – ”Discus articularis” (meniskerne)
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 19
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Ledlære: Ægte led
Ledkapslen (capsula articularis)
•  Indre lag: Synovialismembran, omslagsfold, villi synoviales
•  Ydre lag: Fibrøs kapsel, begrænser bevægelighed, bestemmer
omslagsfold, forbinder led til omkringliggende strukturer
Ledhulen (cavitas articularis)
•  Palperbar ledlinie
•  Meget lille mængde ledvæske
Ledvæsken (synovia)
•  Æggehvideholdig pga. indhold af hyaluronsyre
•  Smøreolie
•  Viskositet afhængig af temperatur
Kar og Nerver
•  Arterier: Ernæring, temp. regulering, danne synovialis
•  Nerver: Mekanoreception, smerte
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 20
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Ægte led: Inddeling
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 21
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 22
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Ledbeskrivelse
1)  Navn
2)  Ægte eller uægte. Enkelt/kombineret/sammensat
3)  Type
4)  Strukturer beskrives (indefra og ud)
a.
Ledhovedet: form, retning/orientering
b.
Ledskål: form, retning/orientering, evt. labrum
f.
Akser, bevægelser og bevægeomfang
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 23
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Bevægelser
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 24
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Muskler
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 25
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Muskeltyper
Skeletmuskelatur
Glatmuskelatur
Hjertemuskulatur
Koncentrisk kontraktion
Isometrisk kontraktion
Ekcentrisk kontraktion
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 26
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Muskelopbygning
Dele:
Muskel -> Muskelbundt-> muskelfiber (celle)
Bindevæv
•  Perimysium externum
- Hele musklen
Endomysium Perimysium ext. •  Perimysium internum
- muskelbundt
•  Endomysium
- muskelfiber
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 27
Perimysium int. Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Muskelopbygning
Dele fortsat:
Muskelfiber -> myofibriller -> actin og myosinfilamenter
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 28
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Muskelopbygning
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 29
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 30
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Fibertyper
Max kraft 50 N/cm2
Pennat
Semipennat
Multipennat
Anatomisk tværsnit
Fysiologisk tværsnit
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 31
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Længde-spændingsforholdet
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 32
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Motorisk enhed
Definition:
“Alfa-motorisk
forhornsneuron
plus alle de
muskelfibre det
innerverer”
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 33
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Motorisk enhed
Motorisk enhed aktiverer SAMTLIGE fibre
Summation og rekruttering
Fibertyper: I, IIa, IIb
Muskelbiopsi
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 34
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Muskelfibre
Type I
Type II
Kontraktionshastighed
Langsom
Hurtig
Udtrætningstid
Lang
Kort
Energitilførsel
Aerob
Primært anaerob
Maksimal anvendelse
Timer
<1 minut
Kraftproduktion
Lav
Høj
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 35
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Muskeltene (muskelspindel)
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 36
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Senetene
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 37
Danseuddannelsen - Introduktion - pt. 1 & pt. 2 basal anatomi
Næste gang
Vi ses mandag d. 29/9: Overekstremiteten
Uddeling af OE muskler – elevpræsentation
www.brainin.dk/Anatomy.html
Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 38