KLIK HER - Amalie Vinimport

Brande Platter
1978—1984
Forlaget Ravnebannerets
Pdf/tryk udgivelser 2011
I samarbejde med Lokalhistorisk Forening Brande
ISBN-13: 978-87-87584-39-9
Brande Platter
1978—1984
Millhouse, Danmark producerede års-platter for
flere byer, bl.a. Herning, Esbjerg og Fredericia.
Fælles for dem var designet, den yderste ring var
den samme på nær bynavnet.
Avis artikel VAF. Vejle Amts Folkeblad , 1986.
Brande-platten Synger måske på næstsidste vers.
- Vi tager måske et enkelt år til, men så er det også slut.
Der er simpelthen ikke flere motiver, siger boghandler
Ole Westergaard, Brande Boghandel, der i sin tid tog initiativ til Brande-platten.
Boghandlen har netop fået den nyeste platte op på disken - Brande-platten årgang 1984, der er den syvende plat
-te i rækken siden starten på udgivelserne tilbage i 1978.
Brande-platte følger altså ikke længere tidsregningen
og det begrundes med den forholdsvis lange produktionstid. Såvel kunstneren Bent Borup, som fabrikanten Brd.
Eskesen tager deres tid.
Forsinkelsen bliver dog rigeligt opvejet af motiv-valget,
for skønt platten bærer årstallet 1984, ja så har man valgt
et motiv, der stammer fra 1985. Motivet en nemlig Finn
Brandstrups »Brunkulsmand« - den smukke skovl, der
pynter ved Stationsvej. Denne Skulptur blev først afsløret i
1985.
- Vi skulle jo finde et eller andet motiv, lyder det fra Ole
Westergaard.
Man kan så med spænding imødese motivet på den formentlig sidste Brande-platte, der vil være forsynet med
årstallet 1985. Den vil måske åbenbare den længe ønskede
omfartsvej, eller illustrere arkitekt Kristian Kristians ide
med at overdække Brandes midtby.
Udover den nye 84-platte ligger Brande Boghandel inde
med tidligere udsendte platter fra 1978 og opefter, dog
med undtagelse af 81-platten, der er totalt udsolgt. Her
var motivet Brande kirke.
Den ny Brande-platte kan erhverves for 115 kroner og
første optryk er på 100 styk.
Storegade med nr. 46 og 44;
Breingarts ”Radio Nyt”, Midtjysk Kontormontering, Ulla’s
slikforretning, Brande Boghandel over kælderen, hvor æ
Quindstouw havde til huse.
Storegade 42’s gavl skulptur
”Fantasivisioner” udført af Hans Chr. Rylander, 1968.
Brande Kommunes Rådhus indtil 1983, med en fortid som
Brande Mellem– og Realskole.
Gavlmaleriet på Storegade 7 er ”Akrobatfantasi” af K.
Bjørn Knudsen, 1968.
Baptist kirken på Vejlevej.
Den oprindelige kirke bygget i 1910. Om– og nybygget i
1973 med arkitekt Kristian Kristiansen som primus motor.
Brande Kirke.
Blev bygget omkring 1175, og indtil slutningen af 1600
tallet ejet af Kronen. Fra ca. 1723 ejet af præsten Jens
Risom, der også var medejer af Brandholm, som næsten
uden undtagelse ejede kirken frem til 1829, hvor sognet
købte kirken. Fra 1917 fik kirken status som selvejer.
Dalgas stenen blev rejst i februar 1895, og efter et par
flytninger, så står den omtrent i dag hvor den blev sat i
1895.
Hedens konge vor tro ven
Enrico Mylius Dalgas
Først bakker brune bliver skove lune.
Hans kongsord lød:
Saa marken sandet fra aa han vandet
og græs fremskød.
Mens tørven blandet med bakkesandet os kornet bød.
Nu vestenvinden hvis magt han brød.
Syng ham til minde i Hedens skød.
Mor og barn skulpturen foran Brande kommunes sidste
rådhus i Centerparken.
Skulpturen Erik Poulsens værk fra 1966.
Det er en gave fra Brande Grundejerforening til Brande
Kommune i 1977 med tanke på Torvet. Det tog dog tre år
før den blev afsløret i Centerparken juni 1980. Oprindeligt
med et lavt gitter omkring skulpturen, men det blev hurtigt fjernet igen, og står den dag ved 4H gården.
Den højst sandsynlige sidste Brande-platte.
1984 platte med motiv fra 1985 solgt i 1986.
Motivet er Finn Brandstrups ”Brunkulsmand” blev afsløret i
1985 var placeret ud for Graruphus, Torvegade 32.
Skulpturen blev senere og efter hærværk flyttet til en placering ud for Brandlundparken, Brandlundvej.
Brande—Platter
Initiativ ved Ole Westergaard, Brande Boghandel, med
første platte i 1978 og sidste produktion i 1986, påtrykt
årstallet 1984.
Peter Nielsen har venligst stillet sin samling til rådighed
for fotograf Jens-Christian Kjær.
Det kom der denne lille folder ud af, som vi håber dækker
den nysgerrighed som har omfattet begrebet Brandeplatten.
Forlaget Ravnebannerets
Pdf/tryk udgivelser 2011
i samarbejde med Lokalhistorisk Forening Brande
ISBN-13: 978-87-87584-39-9