Hej medlemmer af sportsrideklubben Himmerland

Forsker Scorebogen
Indholdfortegnelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Indholdsfortegnelse
Endokrinologisk Afdeling M
Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling D
Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling D
Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling D
Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Kirurgisk Afdeling A
Afdeling S (Medicinske mavetarm og leversygdomme)
Neurokirurgisk Afdeling U
Hæmatologisk Afdeling X
Center for Klinisk Epidemiologi
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Center for Individualized Medicine in Arterial Diseases
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Neurobiologisk Forskning
Neurobiologisk Forskning
Pædiatrisk Forskningsenhed, H.C. Andersen Børnehospital
Forskningsenheden for Almen Praksis
Hudafdeling I og Allergicentret
Redigeret sep. 2014
K. Stærk, SSF
1
ENDOKRINOLOGISK AFDELING M, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL
SØGER: PH.D. STUDERENDE, PRÆGRADUAT STUDERENDE, KANDIDATSPECIALE STUDERENDE
AKTUELLE PROJEKTER FOR NYE STUDENTERFORSKERE:
Hypofyse:
Projekter indenfor Odense Børnekohorte, minipubertet, PCOS og metabolisme, OAS Opfølgning, testosteron og kardiovaskulær
risiko, hypofyseinsufficiens efter cerebral bestråling.
Diabetes:
a) Molecular mechanisms of mitochondrial dysfunction and lipid accumulation in insulin resistance.
b) Molecular effects of food on metabolic diseases through nutrient sensing free fatty acid receptors. c) Molecular mechanisms by
which testosterone, exercise and training improve body composition, insulin sensitivity and energy metabolism in elderly obese
men with and without T2DM.
Bone metabolism:
Bone status in rare diseases (osteogen. Imperfecta, Klinefelters Disease and more)
Thyroidea:
a) Randomiserede kontrollerede forsøg i Graves’ sygdom og Hashimoto’s thyroiditis
b) Mikrobiom og mikroflora i autoimmune thyroideasygdomme.
Herudover aktuelle forskningsprojekter indenfor ernæring, kardiovaskulær og molekylær endokrinologi .
Udenlandsophold
Mulighed for udenlandsophold hvis omstændighederne er rigtige.
Kontakt
Hypofyse:
Marianne Skovsager Andersen
[email protected]
Diabetes:
Kurt Højlund
Knogle:
Lars Folkestad
eller Morten Frost
[email protected]
[email protected]
Thyroidea:
Laszlo Hegedüs
eller Kristian Winther
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Mød op til Forskerdating for kontaktinformationer om øvrige projekter
2
GYNÆKOLOGISK OG OBSTETRISK AFDELING D, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL
SØGER: ALLE FORSKNINGSINTERESSEREDE
AKTUELLE PROJEKTER FOR NYE STUDENTERFORSKERE:
Gynækologisk onkologi – molekylær forskning – proteomics – andre molekylære metoder
Aktuelle studier på ovariecancer
Også mulighed for forskellige registerstudier i relation til f.eks. gynækologisk cancer database (DGCD)
Udenlandsophold
Skal søges individuelt – igen garanti.
Kontakt
Kirsten Jochumsen
e-mail: [email protected]
Overlæge, PhD, Klinisk lektor
Gynækologisk-obstetrisk afd. D
Odense Universitetshospital
3
GYNÆKOLOGISK OG OBSTETRISK AFDELING D, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL
SØGER:
AKTUELLE PROJEKTER FOR NYE STUDENTERFORSKERE:
Opfølgning af gynækologisk kræft
En randomiseret klinisk undersøgelse der sammenligner kontrolundersøgelser på gynækologisk afdeling med patient-initieret
kontrol ved symptomer.
Udenlandsophold
Kontakt
Mette Moustgaard Mathiesen
Forskningsenheden ved Gynækologisk Obstetrisk afdeling
Kløvervænget 10, 10. sal
[email protected]
tlf: 25 38 56 65
4
GYNÆKOLOGISK OG OBSTETRISK AFDELING D, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL
INSTITUT FOR MOLEKYLÆR MEDICIN, CANCER OG INFLAMMATIONS FORSKNING, DITZEL-GRUPPEN
SØGER: PRÆGRADUAT OG KANDIDATSPECIALE
AKTUELLE PROJEKTER FOR NYE STUDENTERFORSKERE:
Biomarkører inden for ovariecancer. Jeg har udført proteomanalyser af tumorprøver fra ovariecancer patienter og vævsprøver fra
raske kontroller, med det formål at identificere kræftrelaterede biomarkører der kan bruges til screening.
Jeg har gennemført et prægraduatforskningsprojekt, og arbejder stadig på projektet. Mit arbejde har hovedsageligt foregået i
laboratoriet, hvor jeg har arbejdet med proteinoprensning fra celler og væv. En stor del af arbejdet har dog også bestået i
selektion af cases (den rigtige subtype af ovariecancer) og kontroller i samarbejde med patologisk afdeling. Kontakt mig gerne
hvis du overvejer et translationelt forskningsprojekt med laboratoriearbejde og vil høre mere om mit projekt og forløb.
Udenlandsophold
?
Kontakt
Therese Keinicke Nissen, stud.med. 8 semester.
[email protected]
5
INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL
SØGER: PRÆGRADUAT STUDERENDE
AKTUELLE PROJEKTER FOR NYE STUDENTERFORSKERE:
1)
2)
3)
Sikker ordination af lægemidler til patienter med nedsat nyrefunktion i almen praksis (et interventionsstudie i
samarbejde med forskningsenheden for almen medicin)
Bakteriæmi, sepsis, pneumoni, meningitis
HIV, virushepatitis, infektioner hos immundefekte, indvandrermedicin, global sundhed, mv.
Udenlandsophold
Muligvis
Kontakt
[email protected]
6
KIRURGISK AFDELING A, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL
SØGER: PRÆGRADUAT STUDERENDE
AKTUELLE PROJEKTER FOR NYE STUDENTERFORSKERE:
1.
2.
3.
4.
5.
Børnekirurgi
Akut kirurgi
Dyreeksperimentelt
Inflammatorisk tarmsygdom
Kirurgisk patofysiologi
Udenlandsophold
Ja, af kortere varighed
Kontakt
Niels Qvist
Professor, ovl., dr. med.
Kirurgisk afd. A
Tlf. 29694625
E-mail: [email protected]
7
AFDELING S (MEDICINSKE MAVETARM OG LEVERSYGDOM), ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL
SØGER: ALT
AKTUELLE PROJEKTER FOR NYE STUDENTERFORSKERE:
Gastrointestinal blødning, Hepatisk encephalopathi, Ascites, Leverfibrose, Inflammatorisk tarmsygdom, NET,
pankreasfunktionstest, kronisk galdestenspankreatit, oral rehydrering ved korttarm.
Udenlandsophold
Hvis relevant kan det givetvis arrangeres
Kontakt
Tlf : 6541 2750
e-mail: [email protected]
8
NEUROKIRURGISK AFDELING U, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL
SØGER: PRÆGRADUAT STUDERENDE
AKTUELLE PROJEKTER FOR NYE STUDENTERFORSKERE:
Primært indenfor neuroonkologi og hjernens metabolisme ved svær purulent meningitis, subarachnoidal blødning og svære
hovedtraumer. Både klinisk og dyreeksperimentel forskning
Udenlandsophold
Ja, men fast aftale ikke på plads
Kontakt
Frantz Rom Poulsen, overlæge, forskningsleder
Neurokirurgisk afdeling
e-mail: [email protected]
9
HÆMATOLOGISK AFDELING X, HÆMATOLOGISK FORSKNINGENHED OG HÆMATOLOGISK-PATOLOGISK
FORSKNINGSLABORATORIUM
SØGER: PRÆGRADUAT STUDERENDE
AKTUELLE PROJEKTER FOR NYE STUDENTERFORSKERE:
Anvendelse af billeddiagnostiske undersøgelser ved hæmatologiske cancere, specielt lymfomer og myelomatose.
Cancer patogenese og tumor biologi, herunder knoglebiologiske studier ved hæmatologisk cancer.
Epidemiologisk forskning, registerstudier.
Udenlandsophold
Gode muligheder
Kontakt
Professor Niels Abildgaard, [email protected]
Lektor, overlæge Henrik Frederiksen, [email protected]
10
CENTER FOR KLINISK EPIDEMIOLOGI
KOMPETENCECENTER FOR EPIDEMIOLOGI OG BIOSTATISTIK SYD (KCEB-SYD) OG
FORSKNINGSENHEDEN FOR KLINISK EPIDEMIOLOGI
SØGER: KANDIDATSPECIALE STUDERENDE OG PhD-STUDERENDE
AKTUELLE PROJEKTER FOR NYE STUDENTERFORSKERE:
1)
Kronisk inflammatorisk tarmsygdom og a) behandling med biologiske lægemidler b) fertilitet. Sikkerheden af medicinsk
behandling og af kronisk sygdom under graviditet. Nationale kliniske databaser og behandlingskvalitet. Komorbiditet og
cancer. (Bente M Nørgaard: E-mail: [email protected])
2)
Psykiske symptomer og kroniske sygdomme. Sårbare børn og deres forældre- sygelighed, skader, komorbiditet i form af
kroniske sygdommeog prognose. Årsager og prognose ved Gastro-intestinal cancer og ved sjældne cancere. Arbejde og
kronisk sygdom,- eksponeringer, reproduktivt outcome og fraværsmeldinger (Linda Kærlev: E-mail:
[email protected])
3)
Bakteriæmi og ændringer i værdier af albumin, CRP og hæmoglobin: Indbyrdes sammenhænge og prognostisk
betydning? Sæsonvariation af bakteriæmi: Er der samme sæsonvariation for samfunds- og sygehuserhvervet
bakteriæmi? Bakteriæmi: Valideringer af algoritmer for generering af episoder (Kim O Gradel: E-mail:
[email protected])
Udenlandsophold
Ja, men fast aftale ikke på plads
Kontakt
Professor Bente M Nørgaard: E-mail: [email protected], Telefon: (+45) 6541 3887)
Lektor Linda Kærlev: E-mail: [email protected], Telefon: (+45)2115 7441)
Lektor Kim O Gradel: E-mail: [email protected] Telefon: (+45) 21 15 80 85)
Center for Klinisk Epidemiologi. Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatestik Syd (KCEB-syd) og
Forskningsenheden for Klinisk Epidemiologi
www.ouh.dk/cke. OUH Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29, Indgang 101, 4. sal, 5000 Odense
C
11
CENTER FOR INDIVIDUALIZED MEDICINE IN ARTERIAL DISEASES (CIMA), OUH.
ET SAMARBEJDE MELLEM AFD B, T, Y, M OG KBF
SØGER: ALLE TYPER AF INTERESSEREDE STUDERENDE
AKTUELLE PROJEKTER FOR NYE STUDENTERFORSKERE:
Kardiovaskulære emner, specielt i relation til arteriesygdomme, dvs forhøjet blodtryk, diabetes komplikationer, atherosclerose og
aneurismer.
Både basale celle- og dyre-eksperimentelle studier og kliniske studier
Udenlandsophold
Ja, vi har samarbejdspartnere mange steder i verden.
Kontakt
Professor Lars Melholt Rasmussen [email protected] kan være behjælpelig med at finde
de rigtige kontaktpersoner afhængigt af de studerendes interesser.
12
KLINISK MIKROBIOLOGISK AFDELING, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL
SØGER:
AKTUELLE PROJEKTER FOR NYE STUDENTERFORSKERE:
Projekt 1: Molekylærbiologisk påvisning og identifikation af malaria parasitter
Projekt 2: Påvisning og identifikation af Borrelia bakterier
Projekt 3: Identitet, resistensegenskaber og klinisk betydning af sjældne enterokokker i blod-infektioner
Afdelingen vil kunne tilbyde forskellige projekter, der bygger på forskellige tilgange: Laboratoriearbejde med testudvikling,
registeropgørelser, mv. Kom og spørg.
Udenlandsophold
Ingen aktuelle planer, men det vil afhænge af de enkelte projekter
Kontakt
Professor Michael Kemp: Mich[email protected]
Forskningsleder, professor Hans Jørn Kolmos: [email protected]
Forksningssekretær Lone Rønnaau Ejrnæs: lone.ejernæ[email protected]
13
KLINISK MIKROBIOLOGISK AFDELING, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL
SØGER: PRÆGRADUAT STUDERENDE
AKTUELLE PROJEKTER FOR NYE STUDENTERFORSKERE:
Genetik og epidemiologi for antibiotikaresistens i normalfloraen (Bacteroides fragilis gruppen)
Konkret projekt: Antibiotikaresistens i normalfloraen hos patienter, der har været i behandling med bredspektrede antibiotika
(OUH-kohorten)
Der foreligger en færdig projektbeskrivelse og der er søgt penge til et forskningsår for en prægraduat forskningsstuderende
(OUH’s forskningspulje)
Udenlandsophold
Ikke umuligt
Kontakt
Ulrik Stenz Justesen, overlæge, klinisk lektor, dr.med.
[email protected]
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/klinisk_institut/forskning/forskningsenheder/kliniskmikrob
iologi/forskningsomraader/forskningsgruppen+for+anaerobe+bakterier
14
STEM CELL AND DEVELOPMENTAL NEUROBIOLOGY GROUP, DEPT. OG NEUROBIOLOGY RESEARCH,
INSTITUTE OF MOLECULAR MEDICINE.
SØGER: PREGRADUATE MEDICAL STUDENTS, MASTER- AND BACHELOR STUDENTS
AKTUELLE PROJEKTER FOR NYE STUDENTERFORSKERE:
We aim to advance the understanding of the molecular mechanisms underlying Parkinson’s disease and to contribute to the
development of a potential future cell therapy using stem cells derived from developing human brain tissue (neural stem cells)
and patients with Parkinson’s disease (induced pluripotent stem cells).
Udenlandsophold
Not presently, but can be arranged
Kontakt
Lektor Morten Meyer ([email protected])
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/IMM_Molekylaer_Medicin/Forskning/Forskningsenheder/
Neurobiologisk/Forskningsgrupper/Meyer+gruppen
15
NEUROBIOLOGISK FORSKNING, INSTITUT FOR MOLEKYLÆR MEDICIN
SØGER: PRÆGRADUAT-, SPECIALE- OG BACHELORSTUDERENDE
AKTUELLE PROJEKTER FOR NYE STUDENTERFORSKERE:
Vi ønsker at undersøge mekanismerne bag sygdomme i centralnervesystemet, såsom multipel sclerose (MS) og neuromyelitis
optica (NMO). Begge sygdomme er associeret med tab af myelin og aksonale skader. MS anses primært for at være en T-celle
medieret autoimmun inflammatorisk sygdom, mens NMO anses for at være et antistof medieret inflammatorisk sygdom.
Støttecellers aktivering samt det medfødte immunrespons spiller også en væsentlig rolle I disse sygdomme. Vi undersøger
relationerne mellem T celler, støtteceller og antistoffer i disse sygdomme. Vi tilbyder projekter med fokus på at undersøge rollen
af det medfødte immunrespons og antistoffer samt T celler i disse neurologiske sygdomme.
Udenlandsophold
Ikke aktuelt
Kontakt
Professor Trevor Owens, [email protected]
www: http://www.sdu.dk/ansat/towens.aspx
16
PÆDIATRISK FORSKNINGSENHED, H.C. ANDERSEN BØRNEHOSPITAL
SØGER: PRÆGRADUAT STUDERENDE, KANDIDATSPECIALE STUDERENDE
AKTUELLE PROJEKTER FOR NYE STUDENTERFORSKERE:
Børns allergi, amning, infektion, beriget neonatal ernæring, vitamin D bivirkninger til kemoterapi, medfødte bugvægsdefekter,
cøliaki, neonatal hypoglykæmi, sundhedsfremme, forebyggelse og livskvalitet.
Udenlandsophold
Ikke umiddelbare muligheder
Kontakt
Steffen Husby
[email protected]
6541 2029
17
FORSKNINGSENHEDEN FOR ALMEN PRAKSIS
SØGER: PRÆGRADUAT STUDERENDE, KANDIDATSPECIALE STUDERENDE
AKTUELLE PROJEKTER FOR NYE STUDENTERFORSKERE:




Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hvordan kan forløbet påvirkes
Forebyggelse af kronisk sygdom
Multisygdomme i almen praksis
Ulighed i comorbiditet og multisygdomme
Vi er en forskningsenhed med ca. 90 medarbejdere og arbejder med følgende forskningsfelter:
 Humanistisk rehabiliterings- og palliationsforskning
 Forskningsinitiativet for ergoterapi
 Rehabilitering i primærsektoren
 Organisering i almen praksis
 Symptomer, lægesøgning og diagnostik
 Kroniske Sygdomme
Risikoforståelse og –kommunikation
Udenlandsophold
Kontakt
Sekretær Helle Reintoft Andersen, [email protected]
18
HUDAFDELING I OG ALLERGICENTETET, ODENSE UNIVERSITETS HOSPITAL
SØGER: PRÆGRADUAT STUDERENDE, KANDIDATSPECIALE STUDERENDE
AKTUELLE PROJEKTER FOR NYE STUDENTERFORSKERE:
Aktuelle forskningsområder i afd.:
-
Allergiske sygdomme i huden
Anafylaksi (Odense Research Center for Anaphylaxis (ORCA))
Type I og type IV allergi i hud og på slimhinder
Fødevarereaktioner
-
Klinisk og eksperimentel kontakt allergi
Kontakteksem
Kontakteksem fremkaldt af planter
Hudtoksikologi
Lægemiddelallergi
Epidemiologi vedr. atopiske sygdomme og kontakteksem
Børnedermatologi
Arvelige hudsygdomme
Kronisk urticaria
Autoimmune hudlidelser
-
Behandling af psoriasis
Hudtumorer
Aktuelle projekter (kandidatspecialer):
-
”Non-melanom hudkræft hos organtransplanterede”
”Latex allergy - is the prevalence decreasing?”
“En kvalitetsplejemodel udviklet til patienter med hereditært angioødem”
“Kutan lupus erythematosus”
-
“Pigmentmosaicisme”
Udenlandsophold
Tidligere studentforskere har ikke været på udlandsophold. Afdelingen har dog mange nationale og
internationale samarbejdspartners.
Kontakt
Forskningsleder:
Klaus Ejner Andersen, professor, overlæge, dr.med.
E-mail: [email protected]
Leder af eliteforskningscentret ORCA:
Carsten Bindslev-Jensen, ledende overlæge, professor, dr.med., ph.d.
E-mail: [email protected]
Den uddannelsesansvarlige overlæge:
Anette Bygum, overlæge, klinisk lektor
E-mail: [email protected]
19