Info fra Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

Grundejerforeningen
HØJVANG – KLINT
www.hoejvang-klint.dk
1. Vejvedligeholdelse
Birkekrogen og Skovløbervej er meget hullede. Formanden vil bede vores faste vognmand Torben
Nielsen renovere vejene i august.
Sonny Hansen vil beskære de små stikveje i området. Formanden vil aftale nærmere omkring
dette.
Skraldemændene er begyndt at klage over nedhængende træer, især på Fasanstien, Birkekrogen
og Pindsvinestien. Deres vogne kan ikke passere, og det kan resultere i manglende tømning af
skraldespande.
2. Regnskab
Revisor har godkendt og underskrevet regnskab for 2010-2011
Det noteres, at gebyrer til banken er stigende. Portoen er på ca. 3000, kr. pr. år, hvilket kan
minimeres ved brug af e-mail servicen på hjemmesiden. Der er pt. 30 tilmeldte.
3. Generalforsamling
Generalforsamlingen holdes som sidste år på Højbygaard, Højby Hovedgade 67 – lørdag den 3.
sept.
4. Eventuelt
Der var intet under dette punkt.
Formanden takkede for god ro og orden. Mødet afsluttedes med en let frokost.
Med venlig hilsen
p.f.v
Nini Gallaus
Næstformand