Mad- og måltidspolitik

Produkter El-Tavle Sikringer Elektroniske sikringer
Lütze elektroniske sikringer til 24 V DC
Afbryder 24 V DC-kredsløb pålideligt
Justerbart mellem 1-10 A
Kan forsynes via distributionsskinne
Signaludgang/fjernstyring
Anvendelsesområde
Lützes elektroniske LOCC-BOX-sikringer sikrer en optimalt afbrydelse af 24Vdc. Automatsikringer som er tilsluttet 24 V DC som
kortslutningsbeskyttelse, har ofte svært ved at udløses, især ved lange kabelføringer og små kabeltværsnit. Selektivitet fungerer ofte ikke, og man
risikerer, at alle grupper falder ud, før automatsikringen udløses i det termiske område, hvilket kan tage adskillige minutter.
Den elektroniske sikring fra Lütze udløses pålideligt selv ved lange kabelføringer, hvilket giver god selektivitet uden strømafbrydelser af andre
fejlfrie grupper. Sikringernes mærkestrøm angives med et fingerhjul under sikkerhedsdækslet. Strømstyrken kan indstilles mellem 1-10 A i trin af 1
A. Der kan vælges tre forskellige karakteristika med et fingerhjul. Langsom, halvhurtig eller hurtigt reagerende.
24 V DC-tilslutningen kan enten foretages direkte til hver sikring eller via en distributionsklemmerække med en kobberstrømskinne op til en 40A
forsyning. Dette alternativ anbefales, hvis mange sikringer skal installeres ved siden af hinanden. Sikringen er sluttet til skinnen med en
glidekontakt. Ved afbrydelse af glidekontakten isoleres sikringen galvanisk.
Nulstilling kan enten foretages med en knap på forsiden (sikringen kan også afbrydes manuelt med knappen) eller via fjernstyring. Såfremt en
sikring er udløst, blinker lysdioden rødt. Når en fejl er afhjulpet, kvitteres fejlen med knappen på forsiden eller via fjernstyring. Lysdioden lyser
herefter rødt uden at blinke. Hvis der er installeret mange sikringer, er det nemt at se, hvilke grupper, der er afhjulpet. Med et andet
nulstillingssignal aktiveres sikringen, og lysdioden lyser grønt.
Der findes også en 24 V DC-signaludgang (åben konkakter), der falder, når sikringen udløses. Udgangen kan tilsluttes en gruppevis opspænding.
Hvis en af sikringerne i gruppen udløses, modtages et signal. På model 716401 falder signaludgangen endda ved manuel aktivering af til og fra.
Dækslet kan sikres med en forsegling og mærkes med vores RC55-mærkning eller kodes med fire forskellige farvemærkninger. Sikringen har
ingen galvanisk isolation mellem indgang og udgang, når den er tilsluttet 24 V DC.
WWW.OEMKLITSO.DK, [email protected], TLF: +45 70 10 64 00, FAX: +45 70 10 64 10
1/4
Tekniske data
Indgang
Klemspænding
Maks. spændingsområde
Maks. indgangsstrøm
Maks. strøm via strømskinne
Data til/fra
Signalniveau
Pulstid for afbrydelse via fjernstyring
Pulstid for nulstilling via fjernstyring
Udgang
Halvlederudgang
Maks. udgangsstrøm
Valgfrie strømstyrkeområder
Spændingsfald over halvleder
Maks. kapacitans
Statusindikation
Karakteristika
Signaludgang*
Udgangssignal 24 V DC
Udgangssignal 0 V DC
Udgangskomponent
Generelle data
Montering
Tilslutninger
Driftstemperatur
IP-klasse
Mulige installationsvinkler
Vægt
Mål HxDxB
Materiale
Godkendelse
Overholder standarderne
EMC
24 V DC
18-32 V DC
10 A
40 A DC kobberstrømskinne 10x3 mm
24 V DC (EN 61131)
>100 ms <800 ms
<1 s
MOSFET
10 A DC
1-10 A i 1 A trin
<170 mV ved 10 A
10.000 µF
Lysdiode. Konstant grøn: OK; Blinkende: 90 % last. Blinkende rødt: udløst sikring
1: Hurtigt reagerende, 2: halvhurtig og 3: langsom. Se diagram herunder
Tilslutning OK, ingen kortslutning/overbelastning registreret
Fejl på kredsløb, udgang afbrudt
Transistor, åben kollektor
DIN-skinne
Fjeder 0,25-2,5 mm²
-25 °C til +50 °C
IP20
Alle
120 g
114,5x116x8,1 mm
PA 6.6 (UL94-0;NFF 12, F2)
EN 60950-1; EN6131-2,2; EN 60947-4-1
cULus, Class 1 DIV 2 pending
EN55022, EN61000-6-3, EN61000-6-2
Mål
(mm)
WWW.OEMKLITSO.DK, [email protected], TLF: +45 70 10 64 00, FAX: +45 70 10 64 10
2/4
Tilslutning
1: Udgang
2: Ekstern nulstilling/afbrydelse
3: Statusudgang
4: Ikke tilsluttet
5: 0 V
6: 24 V DC (enkelt forsyning)
7: 24 V DC forsyning via strømskinne
Distributionsklemmerækken er 10 mm bred, og artikelnummeret
indeholder 1 forsyningsklemmerække og 1 endeplade med en total bredde på 20 mm.
Kobberstrømskinnen bestilles separat med et andet bestillingsnummer.
Karakteristika for hurtigt reagerende
Karakteristika for halvhurtigt reagerende
Karakteristika for langsomt reagerende
Fingerhjulet til karakteristika har en 1-10 skala. 1: Hurtigt reagerende, 2: halvhurtig, 3: langsom 1, 4: langsom 2, 3: langsom 3
WWW.OEMKLITSO.DK, [email protected], TLF: +45 70 10 64 00, FAX: +45 70 10 64 10
3/4
Best.nr.
Bestillingsnr.Beskrivelse
716400
Elektronisk sikring 1-10 A
716401
Elektronisk sikring 1-10 A. Alarmudgang styret af knap
716401
Elektronisk sikring 1-10 A kommunikation via. can-open
716425
kraftklemmerække til elektroniske sikringer. Total bredde på 20 mm 2 (forsyningsklemmerække og
enderække)
16440624 Kobberstrømskinne 1 m. Maks. 40 A
716427
Vandalsikring til strømskinne
716438
Opspænding, hvid 16 poler
716439
Opspænding, rød 16 poler
716440
Opspænding, blå 16 poler
716431
716432
716433
716434
Mærkning, hvid 100
Mærkning, rød 100
Mærkning, blå 100
Mærkning, gul 100
Forsyningsspænding
24 V DC
24 V DC
24V DC
Mindste forpakning er 10
stk.
Mindste forpakning er 10
stk.
Mindste forpakning er 10
stk.
WWW.OEMKLITSO.DK, [email protected], TLF: +45 70 10 64 00, FAX: +45 70 10 64 10
4/4