Årsplan (geografi)

Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Indholdsfortegnelse
Afsnit:
Side:
0–0
0–1
Indhold:
Indholdsfortegnelse
Forord
Opdateret
15-02-2015
16-12-2011
1. Adresser / lister og skemaer:
1–1
Adresseliste over lokalforeningsformænd og kasserer
1–2
Træningspladser i Kreds 3
1–4
Kredsbestyrelsen
1–5
Arbejdskalender for kredsbestyrelsen
1–6
Arbejdsfordeling for kredsbestyrelsen i kreds 3
15-02-2015
26-06-2013
25-10-2013
12-02-2015
12-02-2015
2. Info vedr. Kredsråd:
2–1
2–5
2–6
2–7
2–8
2–9
2 – 10
Vedtægter for Kredsrådet
Betaling af kredskontingent
Overflytning af medlemmer
Budgetprocedure
Godtgørelse ved heldags arrangementer
Godtgørelse ved aften arrangementer
Udgift bilag
21-12-2011
27-03-2015
21-12-2011
21-12-2011
10-04-2013
10-04-2013
03-01-2015
3. Uddannelsesudvalget:
3–1
3–2
3–3
3–4
3–5
Kreds 3’s Uddannelsesudvalg
Retningslinjer for Kreds 3’s Uddannelsesudvalg
Kredsinstruktørliste
Tilskud til træneruddannelse
Takster Trænergrunduddannelsen
18-01-2014
05-01-2012
14-06-2013
09-10-2012
24-11-2014
4. Dommerudvalget:
4–1
4–2
4–3
4–4
4–5
4–6
4–7
4–8
4–9
4 – 10
4 – 11
4 – 12
4 – 13
Dommerliste DcH’s konkurrenceprogram
Kreds 3’s Dommerudvalg
Retningslinier for Kreds 3’s Dommerudvalg
Retningslinier for Dommeruddannere og dommeraspiranter
Arbejdsfordeling i dommerudvalget
Retningslinier for Dommercentral
Proceduren ved brug af dommercentralen
Dommerskema ved kredskonkurrencer
Dommerliste Agility
Dommerliste Rally Lydighed
Fremgangsmåde ved behandling af sager vedr. hundebid
Sagsbehandling af hundebid
Dommerliste Brugshundeprogrammet
30-01-2015
16-05-2013
05-01-2012
05-01-2012
05-01-2012
05-01-2012
06-03-2012
05-01-2012
12-02-2015
25-02-2015
26-01-2015
26-01-2015
12-02-2015
Kredsmappen Kreds 3
27-03-2015
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Indholdsfortegnelse
5. Konkurrencer:
5–1
5–2
5–4
5–5
5–6
5–7
5–8
5–9
5 – 10
5 – 11
5 – 12
5 – 13
5 – 14
5 – 15
Kredskonkurrencer 2015
Retningslinier for konkurrencer i klasse C, B, A & E
Kredsmesterskab i C, B, A & E
Retningslinier for konkurrencer i Agility
Kredsmesterskab i Agility klasserne
Kredsmesterskab i IPO3
Retningslinier for afholdelse af Eliteturneringen
Indsendelse af konkurrenceresultater
Godtgørelse af kørselsudgifter
Retningslinjer for tilskud og gaver
Vandrepokal JM
Hjælpecentral til konkurrencer
Retningslinjerne vedrørende afholdelse ar Rally lydighed
Kredsmesterskab i Rally Lydighed i klasserne Begynder,
Øvede, Ekspert og Champion i DcH Kreds 3
Kredsmappen Kreds 3
27-03-2015
26-03-2015
14-01-2012
14-01-2012
14-01-2012
15-01-2012
15-01-2012
15-01-2012
15-01-2012
26-01-2015
28-08-2013
15-01-2012
18-01-2009
01-06-2012
28-08-2013
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Forord
Vorning, 16. december 2011
Forord.
Kredsmappen er ment som et hjælpemiddel for lokalforeningernes bestyrelser, til at overskueliggøre
Kreds 3’s vedtægter og bestemmelser m.v.
Kredsmappen bliver opdateret løbende fra kredsbestyrelsen. Alle opdateringer er forsynet med dato
for opdatering, og dato for opdatering fremgår også af indholdsfortegnelsen.
Hvis nogen finder at kredsmappen har mangler eller bør indrettes på en anden måde, er nye ideer
altid velkomne.
Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen
Kredsmappen Kreds 3
0–1
16. december 2011
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Adresseliste over lokalforeningsformænd og kasserere
Klub
301
Brædstrup
302
Hadsten
303
Hammel
304
Harlev
305
Grenaa
306
Tranbjerg
Titel, navn, adr, postnr, by
Telefon
Formand Hans Vinther Rasmussen
Svalevej 12 8740 Brædstrup
60 65 08 20
Kasserer Michael Larsen
Mattrupvej 4 8765 Klovborg
98 90 41 47
Formand Jørgen Randa
Ådalsparken 18 8370 Hadsten
86 98 15 33
Kasserer e-mail
Formand e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kasserer Bjarne Lambertsen
Mosevej 4 8370 Hadsten
86 98 19 20
Formand Bettina Kristensen
Gl. Randersvej 27 8450 Hammel
23 46 61 80
Kasserer Poul Jensen
Grøndalslundvej 7 8881 Thorsø
Sparekassen Hammel:
6110-4860304294
50 50 39 41
Formand Jørgen Dencker
Nyvangsvej 15 8462 Harlev
86 94 21 96
Kasserer Karin Lykke
Araliavej 13 8462 Harlev
86 94 10 60
Formand
Charlotte Konrad Sørensen
Åvangen 52. 8444 Balle.
20 64 99 46
Kasserer Anita Svidt Friis
Bakkegårdsvej 21
Aalrode, 8500 Grenå
40 83 97 16
Formand Susanne Christensen
Ajstrupvej 26 8340 Malling
24 20 54 29
Kasserer Sven Erik Nørholt
Hjulbjergvej 139 8270 Højbjerg
53 63 45 56
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kredsmappen Kreds 3
1-1
12-02-2015
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Adresseliste over lokalforeningsformænd og kasserere
307
Horsens
310
Kalø Vig
311
Kjellerup
313
Mariager
314
Odder
315
Randers
Formand Ove Porsgaard
Anemonevej 164 8700 Horsens
75 64 01 82
Kasserer Mona Hoe
Bråskovvej 2 8783 Hornsyld
BG Bank: 1551-2219298
75 68 10 46
Formand Hans Henrik Mikkelsen
Sønderholmvej 62 8543 Hornslet
20 78 19 21
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kasserer Mette Adamsen
Humlevej 9 8543 Hornslet
30 67 35 02
40 40 00 11
Formand Annette Søndergaard
Humlehaven 19 8620 Kjellerup
41 94 93 01
Kasserer Gerda Johansen
Egebakken 18 8620 Kjellerup
86 88 12 78
Formand Bent Pedersen
Niels Madsensvej 8, Assens
9550 Mariager
98 58 42 16
Kasserer Sonja Karlsen
Rønnebærvej 6
9550 Mariager
98 58 37 21
Formand Helle Svendgaard
Horsensvej 24, 8732 Hovedgård
28 43 81 08
Annie Dybvad
Gyldenkronesvej 37
8320 Mårslet
Danske Bank: 4633 4239474
23 46 44 26
86 29 88 00
Formand Ulla Vibæk
Grønvang 22, 1. TV
8960 Randers SØ.
40 77 76 49
Kasserer Aase Bugge Jensen.
Kirsebærvej 10
8920 Randers NV
BG Bank: 2349779
86 43 42 75
30 51 68 72
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kredsmappen Kreds 3
1-1
12-02-2015
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Adresseliste over lokalforeningsformænd og kasserere
316
Risskov
317
Skanderborg
318
Vejle
319
Viborg
320
Ørsted
321
Århus
Formand Ole Suurland
Klokkerfaldet 21 8210 Århus V
86 15 79 71
Kasserer Rosa Hansen
Vesborgvej 58240 Risskov
25 37 36 45
Formand Linda Lundh
Jegstrupvænget 650
8751 Tranbjerg
86 29 13 71
20 77 68 45
Kasserer Kristine Møller
Pilevej 6 8660 Skanderborg
Sparekassen Skanderborg
6191-494-00-11530
40 45 55 14
Formand John Stenhøj
Tranevej 34
8721 Daugaard
21215148
Kasserer Lars Cordes
Årupparken 52
8722 Hedensted
27 27 11 47
Formand:
Lisbeth Hagelskjær
Kølsenvej 21 8831 Løgstrup
51 38 38 51
Kasserer Anne-Marie Vogter
Kokildehøjen 14B
8800 Viborg
Sydbank: 6812-102063
20 63 88 14
Formand Lena Katrine Berg
Voer Færgevej 95 8950 Ørsted
20 82 75 27
Kasserer Kisten Bødker
Kærvej 41
8900 Randers
86 49 60 01
Formand Lone Andersen
Revelhøjvej 29 8200 Århus N
30 20 73 66
Kasserer Jens Lynge
Jordemodervej 4 8382 Hinnerup
Arb.Landsbank: 53940395143
26 73 42 67
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kredsmappen Kreds 3
1-1
12-02-2015
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Adresseliste over lokalforeningsformænd og kasserere
322
Nørhald
324
Galten
325
Hasselager
326
Bjerringbro
327
Langå
328
Hinnerup
Formand Anette Barksman
Stangerumvej 54 8983 Gjerlev J
20 22 40 16
Kasserer Grethe Kristensen,
Granvej 14, Harridslev, 8930
Randers NØ
Harridslev Andelskasse
5974-1802595
21 76 67 42
Formand Peter Jepsen
Ebbesensvej 1 8641 Sorring
41 42 74 40
Kasserer Anita Kaae Rasmussen
Hovedgaden 49, 8641 Sorring
Sparekassen Kronjylland
6114-9042809705
28 36 75 00
Formand Ulla Reinholt
60 37 41 40
Kasserer Jeanette Larsen
20 16 98 27
Formand Ilse Hjelmsted Pedersen
Bjerringbrovej 14
8850 Bjerringbro
30 25 10 55
Kasserer Bodil T Nielsen
Skibelundvej 71 8850 Bjerringbro
21 18 68 38
Formand Brigitta Sørensen
Vandmøllevej 17
8920 Randers NV
25 59 28 10
Kasserer Asbjørn T. Jensen
Villungsvej 5 8870 Langå
86 96 42 81
41 60 36 50
Formand Søren Skou Kristensen
Trige Møllevej 176 8380 Trige
21 46 01 14
Kasserer Susanne Fridthjof
Trige Møllevej 254 8380 Trige
2163 2966
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kredsmappen Kreds 3
1-1
12-02-2015
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Træningspladser i Kreds 3
301
Brædstrup
Fredsbovej 20, 8749 Brædstrup
302
Hadsten
Solsortevej, 8370 Hadsten
303
Hammel
Korsagervej, Voldby, 8450 Hammel
304
Harlev
Lyngbygårdsvej 49, Lyngby ved Århus
305
Grenaa
Næsgaardvej 1a, 8500 Grenaa
306
Tranbjerg
Birkegårdsvej 5, 8361 Hasselager
307
Horsens
Peblingstien 5, 8700 Horsens
310
Kalø – Vig
Sorteve 32, 8543 Hornslet
311
Kjellerup
Sindingsgade 52, 8620 Kjellerup
313
Mariager
Klostermarken, 9550 Mariager
314
Odder
Rude Havvej 152 A, 8300 Odder
315
Randers
Udbyhøjvej 191, 8900 Randers
316
Risskov
Viengevej 7, 8340 Risskov
317
Skanderborg
Teglgraven 2 – 6, Stilling, 8660 Skanderborg
318
Vejle
Kærbøllinghusevej, 7182 Bredsten
319
Viborg
Neckelmannsvej 1A 8800 Viborg
320
Ørsted
Ørsted Kærvej, 8950 Ørsted
321
Århus
Paludan Müllersvej 120, 8200 Århus N
322
Nørhald
Sognevej 15, 8693 Gjerlev
324
Galten
Mosegårdsvej 5, 8464 Galten
325
Hasselager
Elmegårdsvej 36, 8361 Hasselager
326
Bjerringbro
Borrevej 46, 8850 Bjerringbro
327
Langå
Randersvej 50 B, 8870 Langå
328
Hinnerup
Rylevej 50, 8382 Hinnerup
Kredsmappen Kreds 3
1-2
26. juni 2013
6166 2935
7561 1595
4077 7649
8657 0440
2128 7480
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Kredsbestyrelsen
Formand
Michael Rode Jensen
30 54 65 57
98 62 29 31
[email protected]
[email protected]
20 82 75 27
[email protected]
20 10 48 80
[email protected]
26 16 96 21
[email protected]
29 63 01 02
[email protected]
40 94 27 66
[email protected]
Digevej 20, Vorning
8830 Tjele
Næstformand
Lena Katrine Berg
Voer Færgevej 95
8950 Ørsted
Kasserer
Pia Johnsen
Svanevej 8
8723 Løsning
Kontonummer kreds 3:
6128 9041248908
Kressekretær
Dorthe Dalgaard Nielsen
Atlasvej 24
7100 Vejle
Formand Uddannelsesudvalg
Anne Wedel
Drejøvænget 31
8381 Tilst
Formand Dommerudvalget
Poul Rohde Nielsen
Røddikevej 61
8464 Galten
Kredsmappen Kreds 3
1-4
20-02-2014
Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Arbejdsfordeling for kredsbestyrelsen og udvalg i kreds 3 Måned Aktivitet Ansvarlig Januar Kredsbudget for Kredsen. Kasserer. Kredsgeneralforsamlingen, indkaldelse og udsendelse af dagsorden. Regnskabsafslutning for Kreds 3. Formanden i et samarbejde med sekretær. Efteruddannelse for dommere (januar/ februar). Kasserer. Dommerudvalget. Udsendelse af afkrydsningslister til kredsens dommere Dommerudvalget. med hen blik på fordeling af ved de enkelte konkurrencer
Februar Kredsgeneralforsamling. Marts Kredsrådsmøde til forberedelse af Landsmøde. Formanden i et samarbejde sekretær. Formanden. Efteruddannelsesplan for trænere udsendes. Uddannelsesudvalget. Feb. Maj Cv på dommere der ønsker, at dømme til DM, indsendes til LDU. Dommerudvalget. Møde med LDU. Dommerudvalget. Juni Juli Dommeraspiranter indstilles til dommerprøve. Dommerudvalget. August Kredsmappen Kreds 3
1-5
11-04-2014
Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Arbejdsfordeling for kredsbestyrelsen og udvalg i kreds 3 Måned Tekst Ansvarlig August September September Kredsens vandrepokaler indkaldes. Næstformand. Dommere indkaldes til møde. Møde afholdes i oktober/november. Dommerudvalget. Afholdelse af eller deltagelse i Danmarksmesterskabet. Formanden. Konkurrencedage, indkaldelse af forslag og ønsker for næste år. Sekretær September Kåring af kredsmestre. Næstformanden. Oktober November November November Konkurrencedage for næste år fastlægges, herunder også deltagergebyr. Formanden. Orientering om valg på landsmødet. Formanden. Dommermøde og dommerseminar. Dommerudvalget. Budgetforslag for næste år for udvalg. Udvalg og Kasserer. December Dommeraspiranter indstilles til undervisningsopstart først i Dommerudvalget. det nye år. Orientering om valg på næste års kredsgeneralforsamling, med indkaldelse af navne på emner (inkl. suppleanter ), indkomne forslag, skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 15. januar. Kredsmappen Kreds 3
1-5
11-04-2014
Sekretæren i et samarbejde med formanden. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Arbejdsfordeling for kredsbestyrelsen i kreds 3 Ansvarlig Tekst Formand Afholde kredsbestyrelsesmøder. Afholde kredsrådsmøder. Ansvarlig for kredsbestyrelsens arbejde på kreds og landsplan. Repræsenterer kredsen i pressen, og være ”talerør” ved arrangementer, som fremmer hundesporten i kreds 3. Ansvarlig for Eliteturneringen. Varetage kredsens lokalforeningers interesse. Deltage i hovedbestyrelsesmøder som medlem af hovedbestyrelsen. Aflaste formanden med forskellige opgaver Ansvarlig for ”Hvide pletter” aktiviteter i kreds 3. Ansvarlig for kredsens pokaler. Kontakt til Agility. Kontakt til BHU. Ansvarlig for kredsens facebookside Varetage sekretærfunktioner for kredsbestyrelsen. Protokolfører og ansvarlig for referater samt arkivering af disse. Ajourfør i kredsmappen af kredsens adresseoversigt over formænd og kasserere. Udsender post til lokalforeninger og landsudvalgsmedlemmer pr. mail. Reviderer kredsmappen. Ansvarlig for hjemmesiden i et samarbejde med web‐master. Kontakt til Nordiskudvalg. Føre kredsens regnskab i henholdt til gældende love. Foretage budgetopfølgning. Revision af regnskab. Betale regninger/udlæg, herunder dommerkørsel til kredskonkurrencer. Opkræve kredskontingent hos lokalforeningerne. Kontroller bilag til div. uddannelser. Kontakt til rallyudvalg. Ansvarlig for uddannelsen i kredsen. Planlægge og udbyde grunduddannelse. Tilrettelægger og udbyde efteruddannelse for kredsens trænere. Opkræve betaling af div. uddannelser. Kontakt til Lands Uddannelsesudvalget. Afholde mindst 1 dommermøde årligt. Registrere dommeraktivitet. Udtager dommere til specielle lejligheder som Eliteturneringen. Ansvarlig for driften af Kreds 3´s dommercentral. Ansvarlig for dommeraspirantuddannelsen, herunder afholdelse af forprøve. Efteruddannelse af Kreds 3´s dommere. Kontakt til Lands Dommerudvalget Næstformand Sekretær Kasserer Uddannelsesudvalget Dommerudvalget Kredsmappen 1‐6 165‐04‐2014 Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3  Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3
Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen
Den. 16. februar 2015
Formand:
Michael Rode Jensen
Kasserer:
Pia Johnsen
[email protected]
Digevej 20, Vorning, 8830 Tjele.
[email protected]
Svanevej 8, 8723 Løsning
20‐02‐2015 Mobil:
30 54 65 57
Mobil:
20 10 48 80
Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3  §1
Kredsrådet
Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen.
Kredsrådets opgave er at
- samle lokalforeningerne i kredsens virkeområde og arbejde på at opfylde DcH’s
formålsparagraf
- til stadighed efterleve beslutninger taget af landsforeningens kompetente forsamlinger og
udvalg
- være opmærksom på muligheden for etablering af nye lokalforeninger i kredsens
virkeområde og udtale sig om sådanne før hovedbestyrelsens godkendelse
- fastlægge en konkurrenceplan for kredsen
- Fastsætte startgebyrets størrelse ved kredskonkurrencer. Gebyret vedtages på et
kredsrådsmøde efter indstilling fra kredsbestyrelsen)
- foranledige uddannelse af instruktører i overensstemmelse med landsforeningens
retningslinjer
- foranledige uddannelse af dommeraspiranter
- foranledige efteruddannelse af dommere
- oprette dommercentral
- indstille kandidater til landsforeningens udvalg
- bistå lokalforeninger med råd og vejledning
- anmelde deltagere til udtagelse til DM
§2
Kredsrådets sammensætning
Kredsrådet består af en repræsentant for hver lokalforening samt en suppleant for denne, valgt af
bestyrelsen.
Kredsrådet vælger på den årlige kredsgeneralforsamling et forretningsudvalg, bestående af formand,
næstformand, kasserer og sekretær.
Formanden er kredsens repræsentant i landsforeningens hovedbestyrelse.
Forretningsudvalget udgør kredsens daglige ledelse og varetager kommunikationen med
lokalforeningerne, øvrige kredse og hovedbestyrelse.
Kredsrådet kan, hvis det finder det formålstjenligt, nedsætte kredsudvalg, der varetager specielle
arbejdsopgaver. Hvis sådanne udvalg etableres, kan forretningsudvalget udvides til en bestyrelse,
hvor udvalgenes formænd er bestyrelsesmedlemmer.
Kredskonsulenten har adgang med taleret til kredsrådsmøderne, samt kredsens medlemmer af
landsudvalgene (landsudvalgene betaler selv alle udgifter).
Formanden for kredsens dommerudvalg indgår i bestyrelsen (Denne skal godkendes på den årlige
kredsgeneralforsamling – i ulige år).
Formanden for kredsens uddannelsesudvalg indgår i bestyrelsen (vælges på den årlige
kredsgeneralforsamling - i lige år).
De 2 udvalg består hver af min. 3 og max. 5 personer.
Såfremt et medlem af en lokalforening ønsker at være træningsmæssigt tilknyttet en eller flere
andre lokalforeninger samtidig, betales der kun for ét medlemskab til Kredsen. Betalingen påhviler
den Lokalforening, som medlemmet er indmeldt i først.”
Formand:
Michael Rode Jensen
Kasserer:
Pia Johnsen
[email protected]
Digevej 20, Vorning, 8830 Tjele.
[email protected]
Svanevej 8, 8723 Løsning
20‐02‐2015 Mobil:
30 54 65 57
Mobil:
20 10 48 80
Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3  §3
Forretningsudvalget/kredsbestyrelsen
Forretningsudvalget/kredsbestyrelsen holder de nødvendige
forretningsudvalgsmøder/bestyrelsesmøder – mindst et pr. kvartal – og indkalder til den årlige
kredsgeneralforsamling, der afholdes mellem den 15. februar og 1. marts.
Derudover indkaldes til kredsrådsmøder, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller hvis 1/3 af
lokalforeningerne måtte ønske det.
Kredsbestyrelsen udsender referat af alle møder til samtlige lokalforeninger i kredsen og til
hovedbestyrelsen senest 3 uger efter hvert møde.
Ved stemmelighed er kredsformandens stemme afgørende.
Hvis kredsformanden fratræder eller får varigt forfald i en valgperiode, indtræder næstformanden
som konstitueret kredsformand frem til næste ordinære kredsgeneralforsamling, hvor der foretages
valg af kredsformand for resten af valgperioden.
Kredsbestyrelsen påser at der indenfor de pågældende lokalforeninger, så vidt muligt, udpeges
repræsentanter til Friluftrådets kredsrepræsentantskaber i hver kommune i kredsens område.
§4
Kredsgeneralforsamlingen
Kredsbestyrelsen udsender senest 1.januar i året for kredsgeneralforsamlingen, en liste til
lokalforeningerne, hvor de kan komme med forslag til kandidater, til de poster hvortil der foretages
valg.
Forslag til kandidater samt indkomne forslag, skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 15. januar i
året for kredsgeneralforsamlingen.
Kandidatliste og evt. indkomne forslag, udsendes sammen med indbydelsen til
Kredsgeneralforsamlingen, senest 3 uger før afholdelsen. I samme indbydelse skal også foreligge
kredsbestyrelsens forslag til kredskontingent pr. medlem af lokalforeningerne.
Adgang til kredsgeneralforsamlingen med tale- og stemmeret har lokalforeningsrepræsentanterne,
Kredsformanden, Kredsnæstformanden, Kredskassereren, Kredssekretæren samt formændene for de
af Kredsrådet evt. nedsatte udvalg.
1 suppleant for hver lokalforeningsrepræsentant, opstillede kandidater til valgene,
kredskonsulenten, alle medlemmer af de af kredsrådet nedsatte udvalg samt kredsens med-lemmer
af landsudvalgene (landsudvalgene betaler selv alle udgifter), samt gæster indbudt af
kredsbestyrelsen har adgang med taleret.
Ekstraordinær kredsgeneralforsamling indkaldes, når mindst halvdelen af lokalforeningerne
fremsætter begæring herom, eller når kredsbestyrelsen finder det nødvendigt.
Ekstraordinær kredsgeneralforsamling skal holdes inden 6 uger efter opfordringens modtagelse,
dagsorden skal angives og relevante bilag vedlægges, og indkaldelsen sker skriftligt med mindst 3
ugers varsel.
Afstemning foregår efter reglerne i § 5.
Formand:
Michael Rode Jensen
Kasserer:
Pia Johnsen
[email protected]
Digevej 20, Vorning, 8830 Tjele.
[email protected]
Svanevej 8, 8723 Løsning
20‐02‐2015 Mobil:
30 54 65 57
Mobil:
20 10 48 80
Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3  §5
Kredsgeneralforsamlingen er i enhver henseende øverste myndighed i kredsen.
Nye vedtægter for kredsen kan kun vedtages på kredsgeneralforsamlingen, og kun såfremt de
vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.
Dagsorden for kredsgeneralforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger regnskab
4. Indkomne forslag (sidste frist for indsendelse er 15. januar)
5. Fastsættelse af kontingent (forslag skal foreligge fra kredsbestyrelsen)
6. Valg af Formand (I ulige år)
7. Valg af kasserer (I lige år)
8. Valg af sekretær (I ulige år)
9. Valg af næstformand (I lige år)
10. Valg af medlem til Landsforeningens ordensudvalg (I Ulige år)
11. Valg af bestyrelsesmedlem til Initiativfonden, jf. Orientering nr. 29 (I ulige år)
12. Valg og godkendelse af udvalgsformænd til kredsens udvalg (Ifølge § 2)
13. Valg af 2 revisorer
14. Valg af suppleanter for 2 revisorer
15. Eventuelt
Alle valg er 2-årige. Genvalg kan finde sted.
Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis 1/3 af de tilstedeværende lokalforeninger forlanger det,
eller bestyrelsen bestemmer det.
Hver lokalforeningsrepræsentant har det antal stemmer, som lokalforeningens størrelse berettiger til
pr. 31. december.
0 - 25 medlemmer giver 2 stemmer
26 - 50 medlemmer giver 3 stemmer
51 - 100 medlemmer giver 4 stemmer
- 101 - 200 medlemmer giver 5 stemmer
- 201 - medlemmer giver 6 stemmer
Alle andre stemmeberettigede (jf. § 4) har hver 1 stemme.
Hvis der er mere end en kandidat, foretages personvalgene ved absolut flertal (over halvdelen af de
afgivne stemmer). Blanke og ugyldige stemmesedler tælles ikke med ved opgørelsen). Opstiller kun
en kandidat er vedkommende valgt uden afstemning. Opnår en kandidat ikke valg ved første
afstemning, foretages en ny bunden afstemning blandt de to kandidater, der opnår flest stemmer ved
første afstemning. Får de to kandidater lige mange stemmer, trækkes der lod imellem dem.
Formand:
Michael Rode Jensen
Kasserer:
Pia Johnsen
[email protected]
Digevej 20, Vorning, 8830 Tjele.
[email protected]
Svanevej 8, 8723 Løsning
20‐02‐2015 Mobil:
30 54 65 57
Mobil:
20 10 48 80
Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3  §6
Medlem til landsforeningens ordensudvalg
Kredsrådet skal vælge et medlem til DcH’s ordensudvalg i henhold til landsforeningens vedtægter §
16. Dette medlem skal være en respekteret person i DcH med et bredt kendskab til foreningens
virke og forhold. Ordensudvalgsmedlemmet er ikke medlem af kredsbestyrelsen. Ved et medlems
forfald i funktionsperioden, vælger Kredsrådet inden 4 uger et nyt medlem.
§7
Økonomi
Kredsens regnskabsår går fra 1.1. til 31.12. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal
foreligge i revideret stand senest 8 dage før fremlæggelsen på den ordinære generalforsamling.
Regnskab, bilag og øvrigt regnskabsmateriale skal opbevares i mindst 5 år efter godkendelse.
Det årlige kontingent pr. medlem i lokalforeningerne – fra lokalforeningerne til Kredsrådet,
fastsættes hvert år af kredsgeneralforsamlingen, med virkning fra det følgende regnskabsår.
Indstilling til kontingentets størrelse skal foreligge fra kredsbestyrelsen.
Det årlige kontingent til Kredsrådet, på grundlag af aktuelt medlemstal, betales senest samtidig med
kontingent til landsforeningen.
Kontingent for lokalforeningsmedlemmer, der ny indmeldes i løbet af året, skal betales straks ved
indmeldelsen.
Alle hverv under Kredsrådet er ulønnede.
Kredsen afholder selv udgifter i forbindelse med kredsens gøremål.
Af kredsens midler kan der gives fri rejse og diæter til repræsentation i kredsens og hundesagens
interesse.
§8
Regioner
Hvis Kredsrådet finder det formålstjenligt, kan kredsen opdeles i regioner.
I så tilfælde skal regionsrepræsentanterne have sæde i kredsbestyrelsen, som så udvides tilsvarende,
men kredsen har stadig kun 1 repræsentation over for landsforeningen og hovedbestyrelsen, nemlig
kredsbestyrelsen.
§9
Ophør
Kredsrådet kan kun nedlægges, hvis det vedtages på DcH’s landsmøde med 2/3 flertal
(vedtægtsændring).
Kredsens virkeområde kan ændres af hovedbestyrelsen efter høring af de berørte kredse og
lokalforeninger.
Således vedtaget på kredsgeneralforsamling d. 16. februar 2015
Formand:
Michael Rode Jensen
Kasserer:
Pia Johnsen
[email protected]
Digevej 20, Vorning, 8830 Tjele.
[email protected]
Svanevej 8, 8723 Løsning
20‐02‐2015 Mobil:
30 54 65 57
Mobil:
20 10 48 80
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Forretningsgang for betaling af kontingent for DcH Kreds 3
Retningslinjerne vedrørende betaling af kontingent har udgangspunkt i Kredsrådets vedtægter § 3a.
Det årlige kontingent pr. medlem fastsættes på Kredsgeneralforsamlingen med virkning fra det følgende regnskabsår.
.
Kontingent for fortsættende medlemmer betales til Kredsrådet på samme tid som kontingent til Landsforeningen.
Kontingent for medlemmer der ny indmeldes i årets løb, betales ved udgangen af den måned indmeldelsen har fundet sted.
I 2015 og 2016 er kontingentet fastsat til kr. 80,Indbetaling:
Benyt bank overførsel ved kontingentindbetalinger.
SPAREKASSEN KRONJYLLAND: Registrering og kontonummer: 6128 9041248908.
Husk i meddelelse til modtager at anføre:
Lokalforeningens nummer, antal nye og total medlemsantal på indbetalingsdatoen.
Kredsmappen Kreds 3
2 -5
27-03-2015
Danm
markss Civile Huundefø
ørerfo
oreninng
KREDS
S3
Overflyttning af medlemm
m
mer
Overflyttning af medlemme
m
er.
m
fra en kredds til en anden, er det deen modtagnne lokalforen
nings bestyyVed overfllytning af medlemmer,
relse, der hhar det fuldee ansvar. – Også
O
hvad aangår udtag
gelsespoint til
t DcH’s D
Danmarksmeesterskab med
m
videre oplyysninger til kredsbestyrrelsen, samtt den person
n i kredsen der styrer hhundeførernes udtagelseespiont.
Krredsmappen Kreds
K
3
2–6
221. december 2011
Danm
markss civille Hunndefø
ørerforreningg
KREDS
S3
Budgetpproceduree for Kreeds 3
Budgetprocedure:
Udarbejdellse af budgeetforslag, sk
ker på grunddlag af indeeværende års budget ogg regnskab pr.
p 30. september.
udvalg udarbbejder forsllag for egnee udvalg.
Uddannelssesudvalg ogg Dommeru
Kredskasseereren udarbbejder forslag for bestyyrelsen, kon
nkurrencer, renter/gebyyrer og konttingent.
Tidsplan:
Udvalgenees forslag seendes til kreedskasserereen senest 1. november.
Kredskasseereren udarbbejder budg
getforslag, ssom sammen
n med de seeneste regnsskabstal beh
handles af
kredsbestyyrelsen i deccember foru
ud for budgeetåret.
Kredskasseereren udarbbejder budg
get på grunddlag af besty
yrelsens bem
mærkningerr. Budgettett sendes i hoovedtal til lookalforeninggerne samm
men med reggnskabet, fo
orud for kredsgeneralfoorsamlingen
n.
Krredsmappen Kreds
K
3
2–7
221. december 2011
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Godtgørelse i forbindelse med heldagsarrangementer
Godtgørelse i forbindelse med kredsens heldagsarrangementer:
Til heldagsarrangementer (grunduddannelse m.m.) yder kredsen et grundtilskud på, kr. 150,00, (typisk
til rengøring) og yderligere kr. 105,00 pr. deltager til forplejning.
Den arrangerende lokalforening/udvalg sender en mail til kredskassereren med angivelse af arrangementets navn, dato samt antal deltagere inkl. instruktører og hjælpere samt kontonummer.
Forplejningen bør indeholde:
o Almindelig morgenmad.
o Frokost med en øl eller sodavand.
o Eftermiddagskaffe med kage.
o Kaffe/the til pauserne.
Mulighed for at deltagerne kan købe yderligere drikkevarer.
Op til 24 deltagere dækkes der forplejning til én køkkenhjælper. Ved et deltagerantal herover dækkes
for to køkkenhjælpere.
For hjælpere, der stiller sig til rådighed for undervisningen i en begrænset periode (formiddag eller
eftermiddag), ydes et tilskud på 30 kr. pr. person til disses forplejning.
Kredsmappen Kreds 3
2 -8
12-12-2013
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Godtgørelse i forbindelse med aftenarrangementer
Godtgørelse i forbindelse med kredsens aftenarrangementer:
Til aftenarrangementer (dommeruddannelse m.m.) yder kredsen et grundtilskud på, kr. 150,00, (typisk
til rengøring) og yderligere kr. 60,00 pr. deltager for de første syv deltagere. Fra 8. deltagere og opefter
ydes et tilskud på kr. 30,00 pr. deltager.
Den arrangerende lokalforening/udvalg sender en mail til kredskassereren med angivelse af arrangementets navn, dato samt antal deltagere inkl. instruktører og hjælpere samt kontonummer.
Forplejningen bør indeholde:
o En øl eller sodavand
o Aftenkaffe/the med brød eller kage
Mulighed for at deltagerne kan købe yderligere drikkevarer.
Op til 24 deltagere dækkes der forplejning til én køkkenhjælper.
Ved et deltagerantal herover dækkes for to køkkenhjælpere.
Kredsmappen Kreds 3
2–9
10-04-2013
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Udgiftsbilag
Manuel udfyldelse: Udskriv og overstreg '0,00'
Udfyldelse på pc: Benyt <tab> mellem felter - gem og send som vedhæftet bilag
Arrangement afholdt af
- Dato og Art (møde, kursus, etc.)
Kørsel fra (adr/postnr/by)
Kørsel til (adr/postnr/by)
Evt. bemærkninger
Kr.
Antal km i alt (ud+hjem)
a kr.
Fortæring - antal personer
a kr.:
3,70
0,00
0,00
Fortæring ifølge bilag
Porto ifølge bilag
Telefonudgifter
Gavekort
Andet (angiv udgiftsart)
Andet (angiv udgiftsart)
Udgifter i alt
0,00
Eventuelt acontobeløb
Til udbetaling via pengeinstitut
0,00
Navn
Adresse
Postnr., By
Bank
Reg.nr.
Kontonr.
Underskrift (benyt v/manuel)
Blanket sendes via mail - mailadresse er underskrift (sæt kryds)
Kredsmappen Kreds 3
3. januar
2015
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3 Uddannelsesudvalget
Uddannelsesudvalget
Formand
Anne Wedel
Drejøvænget 31
8381 Tilst
29 63 01 02
[email protected]
Efteruddannelse:
DcH mm.
Sanne Johansen
Gl. Århusvej 115
8800 Viborg
20 46 16 04
[email protected]
Efteruddannelse:
Rally/Agility
Gitta Gravgaard
Livøvænget 26
8381 Tilst
24 25 90 56
[email protected]
Kredsmappen Kreds 3
3-1
28. marts 2015
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Retningslinier for Kreds 3’s Uddannelsesudvalg
Sammensætning:
Udvalget kan bestå af maksimum 5 medlemmer, antallet er dog ikke afgørende, det er vigtigst at udvalget fungerer. Kredsens medlem af landsuddannelsesudvalget er automatisk medlem af udvalget.
Udvalget konstituerer sig selv med formand og sekretær. Medlemmer og konstituering godkendes af
kredsbestyrelsen.
I forbindelse med møde udsender udvalget referat til kreds 3’s hjemmeside..
Hvert år i november fremlægges planer og budget til godkendelse på kredsrådsmødet.
Formål:
Planlægge og afvikle uddannelse for kredsens trænere og hundeførere på baggrund af klubbernes behov.
Være serviceorgan, når enkeltklubber mangler hjælp med at finde instruktører til lokal undervisning.
At dække behovet for uddannelse i kredsen og gennem aktiv dialog med klubberne sørge for optimal
udnyttelse og udvikling af de ressourcer, der allerede findes samt at udvikle nye.
Mål:
At sikre, at samtlige lokalforeningers instruktører har samme minimumsniveau, og at udviklingen inden for hundesporten og hverdagshunden følges nøje m.h.t. træningsmetoder, indlæringsprincipper og
adfærdsviden, samt at denne viden distribueres, så alle der måtte have brug for denne, også får den.
Kredsmappen Kreds 3
3–2
9. oktober 2012
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3  Uddannelsesudvalget
Kredsinstruktører:
Pia Johnsen
Svanevej 8
8723 Løsning
Mobil: 2010 4880
[email protected]
Anne Daugaard
Tranevej 34
8721 Daugaard
Mobil: 6133 5514
[email protected]
Hans Hansen
Udsigten 10, Sjelle
8464 Galten
Tlf.: 8694 7335
Mobil: 2962 5368
[email protected]
Vibeke Haumann Jensen
Glænøvænget 45
8381 Tilst
Tlf.: 8624 7815
Mobil: 2334 0603
Anette Skaarup Hembo
Solkærvej 21
8382 Hinnerup
Tlf.: 8691 2592
Kredsmappen kreds 3
3-3
1. januar 2015
[email protected]
[email protected]
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3  Uddannelsesudvalget
Kredsinstruktører:
Per Boesen
Tlf.: 8693 3604
Lillenorvej 69
8340 Malling
Mobil: 2326 5657
Ilse Hjelmsted Pedersen
Bjerringbrovej 14
8850 Bjerringbro
Mobil.: 3025 1055
Pia Lyholm Halvorsen
Holmstrupgårdvej 100
8210 Aarhus V.
Mobil.: 8624 7938
Kredsinstruktøraspiranter:
Alice Kolding Sønniksen
Gitta Gravgaard
Anette Barksman
Kredsmappen kreds 3
3-3
1. januar 2015
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Tilskud til træneruddannelse
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Tilskud til træneruddannelse:
Vejledning vedrørende ansøgning om tilskud til træneruddannelse:
En lokalforening kan søge tilskud til:
1. Kurser for nye trænere, som afholdes af Kreds 3.
2. Videre uddannelse af trænere afholdt af Kreds 3, inkl. uddannelse af klubinstruktører og IPO
figuranter.
3. Kørselsudgifter til instruktører ved lokalforeningens interne trænerkurser. Det forudsættes dog,
at Kreds 3’s godkendte Kreds og klubinstruktører fortrinsvis benyttes. (Gældende takst for kørselsgodtgørelse = Statens mindste takst).
Der kan kun forventes bevilling af tilskud til økonomisk dårligt stillede foreninger, hvorfor en ansøgning skal indeholde oplysninger om lokalforeningens økonomi.
Kredsmappen Kreds 3
3–4
9. oktober 2012
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Uddannelsesudvalget
24. november 2014.
Takster 2015
Trænergrunduddannelse:
Grundforløb
Agility overbygning
DcH overbygning
Rallylydighed overbygning
Familiehund overbygning 4 moduler
8 moduler
6 moduler
5 moduler
4 moduler
4 moduler
kr. 2000,kr. 2000,kr. 1300,kr. 1300,kr. 1300,-
Eftertilmelding:
Grundforløb
Agility overbygning
DcH overbygning
Rallylydighed overbygning
Familiehund overbygning
Kreds 3
kr. 300,kr. 350,kr. 350,kr. 350,kr. 350,-
Øvrige kredse
kr. 350,kr. 350,kr. 350,kr. 350,kr. 350,-
Betaling Kreds 3:
Trænergrunduddannelse samt eftertilmeldinger:
Gebyret opkræves samlet efter deadline for tilmelding.
Betaling andre kredse:
Gebyret indbetales sammen med tilmelding.
Kredsmappen Kreds 3
3-5
24-11-2014
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Dommerliste DCH’s konkurrenceprogram
Laage-Petersen
Erik
Espedalen 25
8240 Risskov
86 21 47 23
[email protected]
Mail
Finn Møgelvang
Faurskovvej 1A
8370 Hadsten
86 98 32 29
[email protected]
Mail
Gert Jensen
Rugmarken 96
8520 Lystrup
86 22 23 35
[email protected]
Mail
Gitte Juul Johansson
Skolevænget 27
9550 Mariager
20 15 66 18
[email protected]
Mail
Henning Stærk
Græsvangen 271
8381 Tilst
30 62 85 70
[email protected]
Mail
Henrik Rasmussen
Tangbakkevej 3
8410 Rønde
40 18 86 97
[email protected]
Mail
Jan Madsen
Æblevænget 13
8520 Lystrup
61 78 78 50
[email protected]
mail
Joan Elgård Jensen
Blommevænget 138 B 8300 Saxild
40 37 82 26
[email protected]
mail
John Stenhøj Pedersen
Tranevej 34
8721 Daugård
21 21 51 48
[email protected]
Mail
Karin Klitgaard
Pittevej 8
8881 Thorsø
51 86 85 44
[email protected]
Mail
Kennith Carstensen
Kirkevænget 215
8310 Tranbjerg
86 29 22 95
[email protected]
Mail
Knud-Erik Sørensen
Gl. Viborgvej 34
9620 Ålestrup
31 72 45 32
[email protected]
Mail
Knud Lykke Rasmussen
Birkesvinget 18
8462 Harlev
40 26 86 03
[email protected]
Mail
Konny Møgelvang
Faurskovvej 1A
8370 Hadsten
86 98 32 29
[email protected]
Mail
Kurt Espensen
Rødtjørnvej 1
8860 Ulstrup
86 46 47 86
[email protected]
Mail
Lone Andersen
Revelhøjvej 29
8200 Århus N
30 20 73 66
[email protected]
Mail
Michael Rode Jensen
Digevej 20 Vorning
8830 Tjele
30 54 65 57
[email protected]
Mail
Ole Damsgaard
Løvsangervej 3
7100 Vejle
75 83 08 18
[email protected]
Mail
Ole Suurland
Klokkerfaldet 21
8210 Århus V
86 15 79 71
[email protected]
Mail
Ove Porsgaard
Annemonevej 164
8700 Horsens
75 64 01 82
[email protected]
Mail
Per Kirkemann
Nybrovej 4 Thorsager 8830 Tjele
86 65 23 12
[email protected]
Mail
Peter Mortensen
Ribe Landevej 504
7100 Vejle
22 57 69 24
[email protected]
Mail
Poul Rohde Nielsen
Røddikevej 61
8464 Galten
40 94 27 66
[email protected]
Mail
Sanne Boye
Egesholm 52
8700 Horsens
75 65 64 81
[email protected]
Mail
Sidse Rørvig
Bjørnholt 84
8520 Lystrup
20 13 41 85
[email protected]
Mail
Therese Kelstrup
Elverdalsvej 82
8270 Højbjerg
26 84 55 42
[email protected]
Mail
Thomas Høyrup Nielsen
Assendrupvej 2A
8732 Hovedgård
28 60 90 16
[email protected]
Mail
Torben Næss-Schmidt
Bakkegaardsvej 12
8700 Horsens
75 64 21 53
[email protected]
Mail
Aspiranter
Dorthe Dalgaard Nielsen
Atlasvej 24
7100 Vejle
2616 9621
[email protected]
Mail
Jens Albrechtsen
Viborg Landevej 92
9500 Hobro
2045 8658
[email protected]
Mail
Susanne Hvid
Stavnagervej 9
8870 Langå
5186 2929
[email protected]
Mail
I yderste højre kolonne er angivet hvilke dommere der skal have konkurrenceindbydelse per brevpost
og hvem der modtager e-mail.
Kredsmappen Kreds 3
4-1
30-01-2015
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Kredsdommerudvalg i Kreds 3
Formand
Dommeruddanner
40 94 27 66
[email protected]
30 54 65 57
98 62 29 31
[email protected]
40 18 86 97
[email protected]
51 86 85 44
[email protected]
75 64 21 53
[email protected]
Poul Rohde Nielsen
Røddikevej 61
8464 Galten
Dommeruddanner
Michael Rode Jensen
Digevej 20, Vorning
8830 Tjele
Udvalgsmedlem
Henrik Rasmussen
Tangbakkvej 3, 8410 Rønde,
Udvalgsmedlem
Sekretær
Karen Klitgaard
Pittevej 8, 8881 Thorsø
Dommercentral
Torben Næss-Schmidt
Bakkegaardsvej 12
8700 Horsens
Kredsmappen Kreds 3
4-2
12-12-2013
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Retningslinier for kredsdommerudvalget i kreds 3
1. Udvalget
Kredsdommerudvalget 3 består af 3-5 personer, hvor kredsens dommeruddannere er fødte medlemmer.
Medlemmer af kredsdommerudvalget vælges for 2 år af gangen og kan genvælges.
Valgene foretages på det årlige kredsdommermøde af kredsens dommere, og der skal vælges 2 suppleanter til udvalget. Udvalget konstituerer sig selv med formand og sekretær.
2. Formål & opgaver
Kredsdommerudvalget skal fungere som bindeled mellem kredsens dommere og landsdommerudvalget.
Medlemmer af kredsdommerudvalget kan, når de er til stede ved en konkurrence, rådgive i tvivlsspørgsmål fra både dommere, konkurrenceledelse og hundeførere.
Medlemmer af kredsdommerudvalget kan gribe ind, og rette eventuelle fejl ved forkert udførelse af
øvelser, som f.eks. kan skyldes dommerens fejlfortolkning eller manglende kendskab til program
eller dommervejledning.
Medlemmer af dommerudvalget skal kunne vejlede lokalforeninger i tvivlsspørgsmål vedrørende
konkurrencetilrettelæggelse.
Kredsdommerudvalget skal sammen med kredsbestyrelsen sørge for, at der bliver gennemført en
uddannelse af nye dommere med passende mellemrum.
Kredsdommerudvalget skal tage referat af udvalgets møder, som sendes til kredsbestyrelsen.
Tvivlsspørgsmål over dommere/bedømmelser, kan behandles af kredsdommerudvalget og afgøres
på konkurrencedagen. Ønsker klageren at protester over denne afgørelse eller andre bedømmelser,
indgives en protest til DcH’s landsdommerudvalg. Protesten skal denne være skriftlig og sendes til
kredsens kontaktperson til landsdommerudvalget senest 3 dage efter konkurrencedagen,. som derefter sender protesten til behandling i DcH’s landsdommerudvalg. JVNF. Orientering nr. 34 i DcH’s
årbog.
3. Økonomi
Udvalget udarbejder hvert år et forslag til det kommende års budget, og indsender det til kredsbestyrelsens godkendelse senest den 1. november.
Arbejdet i udvalget er ulønnet, men de nødvendige udgifter til møder, porto, kørsel, telefon og lignende afholdes af kredsen.
Kørepenge til dommeraspiranter i forbindelse med uddannelsen, betales af kredsen efter aftale med
kredskassereren.
Kredsmappen kreds 3
4.3
5. januar 2012
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Retningslinier for dommeruddannere i kreds 3
Kredsbestyrelsen er ansvarshavende for kredsens dommeruddannere.
Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at dommeruddannerne har et egnet undervisningslokale til
udførelse af deres arbejde.
Kredsens dommeruddannere udpeges af kredsbestyrelsen i samråd med kredsdommerudvalget.
Dommeruddannerne skal forestå uddannelsen af kredsens dommeraspiranter, og afvikle
efteruddannelsen for alle kredsens dommere.
Dommeruddannerne skal uddanne dommeraspiranter og efteruddanne dommere, ifølge de regler og
retningslinier som er vedtaget i DcH’s dommerudvalg.
Hvis dommeruddannerne finder at en dommeraspirant ikke er egnet som dommer, skal dette
meddeles kredsbestyrelsen, og i samråd aftales der en behandlingsprocedure.
Dommeruddannernes udgifter i forbindelse med uddannelse og prøver m.m. afholdes af kredsen.
Dommeraspiranter
De enkelte lokalforeningers bestyrelse kan tilmelde dommeraspiranter til kredsbestyrelsen i
tidsrummet 1. oktober – 31. december.
( I kreds 3 vil man gerne have tilmeldingerne inden 1. december, for at kunne starte uddannelsen på
et tidligere tidspunkt).
Lokalbestyrelsen står inde for, at en tilmeldt aspirant har de personlige kvalifikationer, der kræves
for ansvarsbevidst at kunne udføre dommerhvervet i DcH og hundesporten i øvrigt.
Aspiranten skal have kendskab til konkurrencebetingelserne i mindst C, B og A-klassen i DcH’s
konkurrenceprogram.
Dommerinstruktørerne skal tilmelde aspiranten til dommerprøve senest 1. august.
Dommerprøven bliver afholdt den første weekend i oktober, eller efter aftale med dommerudvalget.
Ved tilmeldingen sender kredsen det fastsatte gebyr for dommerprøven til landsforeningens
kasserer.
En mere uddybende orientering kan findes i DcH’s årbog.
Kredsmappen Kreds 3
4–4
5. januar 2012
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Arbejdsfordeling i dommerudvalget i kreds 3
Formand for kredsdommerudvalget er:





Generet ansvarlig for kredsens dommere og de aktiviteter det medfører.
Kredsbestyrelsesmøder; Fast deltager
Kredsrådsmøder; Fast deltager.
Kredsgeneralforsamling; Fast deltager
Kredsdommerudvalgsmøder; Fast deltager.
Formand for kredsdommerudvalget deltager i og har ansvar for:








Planlægning for dommeruddannelsen.
Kontakt og orientering til kredsens dommere.
Afholdelse og planlægning af årsmøde for dommere i kreds 3
Årsberetning for kredsdommerudvalget.
Budget for kredsdommerudvalget.
Indkaldelse til kredsdommerudvalgsmøder.
Efteruddannelse af kredsens dommere sammen med dommeruddannerne.
Indkaldelse og introduktion for nye dommeraspiranter.
Kredsmappen Kreds 3
4–5
5. januar 2012
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Retningslinier for dommercentralen i kreds 3
Dommercentralen kontakter kredsens dommere med hensyn til, hvornår og i hvilke kredskonkurrencer de enkelte dommere ønsker at deltage, og styrer fordelingen ved kredskonkurrencer.
Konkurrencearrangørerne meddeler senest 2 dage efter sidste tilmelding af hundeførere til dommercentralen, hvor mange deltagere der er i hver klasse, hvor mange dommerhold og hvilken øvelsessammensætning man ønsker at benytte.
Dommercentralen sørger for dommer/aspirantpåsætning på de enkelt dommerhold og melder tilbage
til konkurrencearrangøren senest 4 dage efter modtagelsen af de relevante oplysninger.
Såfremt en konkurrencearrangør ønsker hjælp til øvelsesfordeling og antal dommerhold, vil dommercentralen også være behjælpelig med dette.
Udgifter i forbindelse med dommercentralen afholdes af kredsen efter aftale med kredskassereren.
Kredsmappen Kreds 3
4–6
5. januar 2012
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Proceduren ved brug af dommercentralen i kreds 3
Arrangerende klub sender hurtigst muligt efter sidste tilmeldingsfrist brev/eller mail
til dommercentralen med et udfyldt eksemplar af dommerskemaet på side 4.8 i
kredsmappen. Af skemaet skal fremgå antallet af tilmeldte hunde og opdelingen af
øvelser i de forskellige klasser. Skemaet sendes til:
Torben Næss-Schmidt
Bakkegaardsvej 12
8700 Horsens
Mail: [email protected]
Dommercentralen sætter dommer/aspiranter på, og returnerer brevet/mailen til klubben.
Derpå sender klubben indbydelser ud til dommere/aspiranter, som de skal have senest
en uge før konkurrencen. Med indbydelsen sendes det udfyldte dommerskema, mødetidspunkt og kørselsvejledning.
Indbydelsen sendes enten som mail eller med almindelig post. Det fremgår af dommerlisten, hvilke dommere, der skal have den med almindelig post. Send venligst
vedhæftede filer i pdf eller andet format alle kan læse.
Dommerskema findes side 4.8 i kredsmappen eller kan rekvireres hos kredssekretæren i Word-format. Dommerliste finde på side 4.1 i kredsmappen og kan også rekvireres hos kredssekretæren i Word-format.
Kredsmappen Kreds 3
4–7
6. marts 2012
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Dommerskema til kreds og landsdækkende konkurrencer
Dommerskema
Kredskonkurrence i
Antal hunde
C-klassen:
Hold Øvelser
C1
C2
C3
Dato:
B-klassen:
A-klassen:
E-klassen:
Dommere/aspiranter
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
A5
E1
E2
E3
E4
E5
Det udfyldte skema skal sendes med e-mail eller pr. post til alle dommere og
dommeraspiranter, der dømmer i konkurrencen. Hvilke dommere der ikke modtager
e-mail fremgår af dommerlisten på side 4.1 i kredsmappen.
Ønskes skemaet i word-format kan det rekvireres hos kredssekretæren
HUSK DET SKAL UD EN UGE FØR
Kredsmappen Kreds 3
4–8
5. januar 2012
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Dommerliste Agility
Kurt Jensen
Muselodden 8, Storhøj
8320 Mårslet
29 90 56 12
[email protected]
Mette Gabel Gregersen
Bankagervej 79, Ølsted
8723 Løsning
61 69 75 89
[email protected]
Thomas Ammitzbøl
Årupvej 65
8722 Hedensted
29 29 96 69
[email protected]
Anders Barney Lindhardt Jægergårdsgade 146
8000 Aarhus C
22 79 66 09
[email protected]
Anne Kew
8700 Horsens
26 15 31 56
[email protected]
8700 Horsens
26 13 56 83
[email protected]
Natalie Kew
Klaks Møllevej 44
Gravengårdsvej 1 B, 1
TV
Kredsmappen Kreds 3
4.9
12-02-2015
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Dommerliste Rally Lydighed
Pia Johnsen
Susanne Schubert
Andersen
Svanevej 8
8723 Løsning
20 10 48 80
[email protected]
Molsgårdvej 15
8182 Bredsten
51 90 20 36
[email protected]
Kredsmappen Kreds 3
4- 10
12-02-2015
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Fremgangsmåde ved behandling af sager vedrørende hundebid.
Jf. orientering nr. 78 er det Kredsbestyrelsen, der skal godkende en hund, når den til en konkurrence
har bidt figuranten og er blevet diskvalificeret 2. gang.
Orientering nr. 78 skal efterkommes.
Der nedsættes en godkendelsesgruppe, der består af følgende personer:

Formanden for Kredsens Dommerudvalg eller en person udpeget af Dommerudvalget.

Adfærdskonsulent udpeget af Kredsbestyrelsen.
Endvidere kan godkendelsesgruppen søge bistand hos kompetente personer til ad hoc opgaver.
Godkendelsen skal foregå på et for hunden ikke kendt sted og med minimum 2 figuranter, som hunden
ikke kender.
Hunden skal vise, at den kan lave påvisning/halsgivning i andre klasser end den klasse, hvori den var
blevet diskvalificeret. Hunden skal kunne rundere figuranten i både stående, liggende og siddende stilling, uanset hvilken klasse hunden befinder sig i.
Bider hunden ved godkendelsen, kan hunden tidligst stille til godkendelse efter en måned. Biddet ved
godkendelsen tæller ikke som til en konkurrence.
Omkostningsdækning til medlemmer af godkendelsesgruppen og figuranter i forbindelse med godkendelsesforretningen afholdes af Lokalforeningen og Kreds 3 med 50 % til hver. Kredskassereren står for
opkrævning hos Lokalforeningen og afregning til godkendelsesgruppen og figuranter.
Godkendelsesgruppen udfærdiger et arbejdspapir, hver gang den har været benyttet. Arbejdspapiret
skal indeholde begrundelse for godkendelse eller ej.
Sagsgang for brug af Godkendelsesgruppen.
Lokalforeningsformanden for den hundefører/hund, der skal godkendes, tager kontakt til Formanden
for Kredens Dommerudvalg mindst 3 uger før godkendelsestest og aftaler de nærmere omstændigheder.
Kredsbestyrelsen står for registrering af hunde, der bliver diskvalificeret for bid.
Kredsorienteringen er gældende for hundeførere i Kreds 3 og gælder i alle konkurrencer (lokale, kreds,
landsdækkende samt konkurrencer i andre kredse.
Kredsmappen Kreds 3
4-11
23-01-2015
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3 
Sagsbehandling efter hundebid.
HF. navn:
Medlems nr.:
Hundens navn:
Øre/Chip nr:
Hundens DKK nr.:
Lokalforenings navn:
Dommer:
Adfærdskonsulent:
Sted, dato og beskrivelse af 1. bid episode:
Sted, dato og beskrivelse af 2. bid episode:
Sted og dato for godkendelsesprøve efter 2. bid episode:
1. Figurant:
Beskrivelse af prøves resultat
stående:
Beskrivelse af prøves resultat
liggende:
Beskrivelse af prøves resultat
siddende:
Bestået:
Bestået:
Bestået:
Ikke bestået:
Ikke bestået:
Sted, dato og beskrivelse af 3. bid episode:
Underskrifter:
Sted
Kredsmappen Kreds 3
4-12
26-01-2015
Dato
Ikke bestået:
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Dommerliste Brugsprøve dommere.
Ella Laursen
Banevej 11
8700 Horsens
22 30 65 17
[email protected]
Vivi Gilsager
Olaf Ryes Vej 14,
Borup 8420 Knebel
8420 Knebel
40 50 9043
[email protected]
Kredsmappen Kreds 3
4-13
12-02-2015
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Konkurrencer 2015
Dato
Forening
21-22/2
22/3
21-22/3
22/3
29/3
11/4
12/4
25/4
26/4
26/4
3/5
10/5
14/5
31/5
19/6
20/6
20-21/6
9/8
15/8
16/8
16/8
22/8
22-23/8
28/8
5-6/9
6/9
13/9
20/9
26-27/9
17/10
Vejle
Skanderborg
Risskov
Vejle
Langå
Langå
Risskov
Skanderborg
Skanderborg
Odder
Viborg
Hinnerup
Viborg
Kjellerup
Vejle
Viborg
Harlev
Kjellerup
Risskov
Bjerringbro
Risskov
Langå
Horsens
Vejle
Risskov
Odder
Horsens
Hadsten
Ribe
Vejle
Agility
Rally
C
B
A
E
Brugsprøver
Nordisk
AG
R
AG
X
C
B
A
Skydd
C
C
B
B
A
E
AG
Landsdækkende
X
X
X
X
X
X
Kreds
X
Kreds
X
Bemærkninger:
Indendørs
Vilhelmsborg Cup
FP
R
R
C
C
C
C
B
B
C
B
AG
R
R
A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Drive In
AG
B
AG
R
AG
R
C
C
C
C
B
B
B
B
A
A
E
E
A
E
E
IPO
Kredsmappen Kreds 3
5-1
26-03-2015
X
X
X
Kreds
X
X
X
Aften konkurrence.
DM
Eliteturnering
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Retningslinjerne vedrørende afholdelse af landsdækkendeog kredskonkurrencer i klasserne C, B, A & E
Følgende retningslinjer er udover orienteringen i håndbogen, gældende for afholdelse af kredskonkurrence i Kreds 3.
1. Hurtigst muligt efter konkurrencekalenderen er fastlagt lægges dato ind på DCH onlinekalenderen.
Indbydelse til kredskonkurrencer, skal være på DCH-onlinekalenderen senest 6 uger før konkurrencen afholdes.
2. Arrangerende lokalforening sender senest 2 dage efter sidste tilmeldingsfrist brev/eller mail til
dommercentralen ifølge side 4-7 ”Procedurer ved brug af dommercentralen”.
Dommercentralen giver lokalforeningen besked tilbage om, hvilke dommere der kommer til konkurrencen.
3. Lokalforeningen giver dommerne besked om, hvilke øvelser den enkelte dommer skal dømme,
senest 1 uge før konkurrencen. (Lokalforeningen bedes sende et konkurrenceprogram, med opdelte
dommerhold til dommercentralen,)
4. Et to–dommersystem skal tilstræbes, hvis der er mulighed herfor.
5. Resultatlister fra alle konkurrencer skal indsendes ifølge side 5.9 ”Indsendelse af resultater” i
kredsmappen.
6. Kørepenge til dommere og dommeraspirenter refunderes af kredsen, ved indsendelse af et samlet
bilag til kredskasseren efter konkurrencen.
7. Når alle 4 klasser gennemføres yder Kredsen p.t. en bonus på kr. 500,- ved indsendelse af bilag til
kredskasseren efter konkurrencen
8. Lokalforeningen er forpligtet til at udsætte en pokal/præmie for hver påbegyndt 5. startende hund,
dog højst 3 pokaler/præmier i hver klasse.
9. Kommende års konkurrencer planlægges på et af kredsbestyrelsen indkaldt kredsrådsmøde i oktober måned.
10. Hvis flere lokalforeninger ønsker at afholde konkurrence på samme dato, har de foreninger der
tilbyder flest klasser 1. prioritet
.
Kredsmappen Kreds 3
5-2
9. oktober 2012
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Kredsmesterskab i klasserne C, B, A & E
Til kredsmesterskabet tæller alle kredskonkurrencer og landsdækkende konkurrencer afholdt i Kreds 3.
Der udleveres erstatningspræmier for afleverede vandrepokaler.
Det er kun hunde der stiller op for lokalforening hjemmehørende i Kreds 3 der kan få point til kredsmesterskabet. I tilfælde af overflytning er der kun resultater der er opnået når hunden stiller op for en
lokalforening i Kreds 3 der tæller med til kredsmesterskabet.
Til udregning af placeringspoint bruges en resultatliste der renses for hunde der stiller op for foreninger uden for kreds 3. På den rensede liste tildeles de 5 bedst placerede hunde point til kredsmesterskabet efter nedenstående tabel. Det er dog kun de bedste 50 % af hundene der stiller op for foreninger i
kreds 3 der kan få point.
(Eksempel, der stiller totalt 9 hunde i eliteklassen; her af kommer 4 fra foreninger udenfor Kreds 3; de
5 hunde fra Kreds 3 placeres fra plads 1 til 5; og 1. pladsen tildeles 10 point, 2. pladsen tildeles 7 point)
Til udregning anvendes placeringspoint, efter følgende skala
Med 10 eller
flere deltagere
Med 8 & 9
deltagere
Med 6 & 7
deltagere
Med 4 & 5
deltagere
Med 1 til 3
deltagere
1. plads
10
10
10
10
10
2. plads.
7
7
7
7
0
3. plads
5
5
5
0
0
4. plads
3
3
0
0
0
5. plads
1
0
0
0
0
Kredsmappen Kreds 3
5.4
14. januar 2012
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Retningslinier for afholdelse af landsdækkendeog kredskonkurrencer i Agility klasserne
Følgende retningslinier er, udover orienteringen i håndbogen, gældende for agilitykonkurrencer i
kreds 3
For at ensarte antallet af pokaler/præmier gælder følgende:
1–5
hunde = 1 pokal
6 – 10
hunde = 2 pokaler
11 -
hunde = 3 pokaler
Hvis der kun er 1 hund i en klasse, må den max. have 10,00 fejl, for at få pokalen.
Der indbydes i alle officielle klasser og en ”for sjov” klasse som minimum, og alle klasser bør gennemføres.
Der kan derudover laves flere ”for sjov” klasser med tilmelding på dagen, hvor den arrangerende afdeling selv sætter antal og art af præmier – dette skal dog oplyses ved tilmelding.
Kommende års konkurrencer planlægges på et af kredsbestyrelsen indkaldt kredsrådsmøde i oktober
måned. På samme møde fastsættes startgebyret for det kommende år.
Kredsmappen Kreds 3
5–5
14. januar 2012
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Kredsmesterskab i agility
2 konkurrencer i foråret og 2 konkurrencer i efteråret danner grundlag for kredsmesterskabet. Er der
ikke afholdt 2 konkurrencer i efteråret, er det 3 i foråret og 1 i efteråret, der danner grundlag.
Kun konkurrencer i Kreds 3 er gældende.
Der bruges placeringspoint som pointgivning.
Der gives point både i Åben klasse og i Spring klasse.
Til udregning anvendes placeringspoint, efter følgende skala:
1. plads =
2. plads =
3. plads =
4. plads =
5. plads =
6. plads =
7. plads =
8. plads =
20. point.
17. point.
15. point.
14. point.
13. point.
12. point.
11. point.
10. point.
9. plads =
10. plads =
11. plads =
12. plads =
13. plads =
14. plads =
15. plads =
16. plads =
9. point.
8. point.
7. point.
6. point.
5. point.
4. point.
3. point.
3. point.
De resterende placeringer tilkendes alle 3. point.
Der udleveres erstatningspræmier for afleverede vandrepokaler.
Kredsmappen Kreds 3
5–6
15. januar 2012
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Kredsmesterskab i IPO3
Kredsmesterskabet tilfalder den hund/fører, som i 3 konkurrencer/prøver på landsplan har opnået
sammenlagt flest point.
Har ingen hunde/førere deltaget i 3 konkurrencer/prøver, er det den hund/fører, der i 2 konkurrencer/prøver sammenlagt har opnået flest point, som bliver Kredsmester.
Har ingen deltaget i mindst 2 konkurrencer/prøver, kan Kredspokalen ikke udleveres.
Der udleveres erstatningspræmie for afleveret vandrepokal.
Kredsmappen kreds 3
5–7
15. januar 2012
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Retningslinierne for afholdelse af Eliteturneringen
Følgende retningslinier er udover orientering nr. 73 i Årbogen, gældende for afholdelse i Kreds 3.
Udgifter, hvad angår fortæring og kørselspenge til dommere og hjælpere, dækkes af kredsen hvis budgetforslag sendes senest 2. mdr. før konkurrencens afholdelse til kredsbestyrelsen til godkendelse.
Udgifterne afregnes med kredskassereren efter konkurrencen, mod indsendelse af diverse bilag.
Kredsmappen kreds 3
5-8
15. januar 2012
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Indsendelse af resultatlister
AGILITY
Resultatlister fra agility konkurrencer skal indsendes senest 6 dage efter konkurrencens afholdelse til:
Hans C. Petersen
Revlsbjergvej 37
8960 Randers SØ
E-mail: [email protected]
Og til:
E-mail: [email protected]
DCH’S KONKURENCEPROGRAM
Resultatlister for DCH’s konkurrenceprogram indsendes senest 3 dage efter konkurrencens afholdelse
til:
E-mail: [email protected]
Undtaget er sidste konkurrence der gælder som udtagelse til DM, som sendes samme dag konkurrencer
bliver afholdt.
NORDISK KONKURENCE
Resultater for nordiske konkurrencer sendes til:
Knud Lykke Rasmussen
Birkesvinget 18
8462 Harlev
E-mail: [email protected]
BRUGSPRØVER, IPO SPH
Efter prøven udfyldes DKKs resultatliste (kan rekvireres hos Hans Tonsborg), desværre er de lister
ikke elektroniske. Resultatlisten sendes med posten til:
Berit Kristensen
Revelhøjvej 8
8200 Århus N
Her bliver de registreret/godkendt og efterfølgende sendt til DKK for registrering.
RALLY
Resultater for Rally sendes til:
E-mail: [email protected]
Kredsmappen Kreds 3
5–9
15. januar 2012
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Godtgørelse af kørselsudgifter
Ved afholdelse af konkurrencer på mindst kredsplan i DcH programmet, Agility, Rally Lydighed og
SPH, IPO samt Nordisk konkurrencer refunderer kredsen lokalforeningens udgifter til kørsel til dommere, dommeraspiranter samt godkendte figuranter, hvor dette kræves af programmet (IPO og Nordisk).
Refusionen sker ved indsendelse af et samlet bilag til kredskasseren senest 4 uger efter afholdelse af
konkurrencen.
Kredsmappen Kreds 3
5 – 10
26-01-2015
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Retningslinier for betaling af startgebyrer i forbindelse med DM
1.
2.
Følgende startgebyrer betales af kreds 3:
a)
Startgebyr til DcH’s DM
b)
Startgebyr til DcH’s DM i Nordisk
Betaling af startgebyr:
Ved DcH’s DM betales startgebyret af Kredsen direkte til den afholdende lokalforening.
Ved DcH’s DM i Nordisk skal hundeføreren/lokalforeningen selv sørge for betaling til den afholdende lokalforening. Lokalforeningen vil herefter få startgebyret
refunderet af Kredsen ved fremsendelse af bilag på indbetalingen.
Kredsmappen Kreds 3
5 – 11
15. januar 2012
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Retningslinjer for tilskud og gaver
1. Følgende startgebyrer betales af kreds 3:
a) Startgebyr til DcH’s DM
b) Startgebyr til DcH’s DM i Nordisk.
2. Betaling af startgebyr:
a) Ved DcH’s DM betales startgebyret af Kredsen direkte til den afholdende lokalforening.
b) Ved DcH’s DM i Nordisk skal hundeføreren/lokalforeningen selv sørge for betaling
til den afholdende lokalforening. Lokalforeningen vil herefter få startgebyret
refunderet af Kredsen ved fremsendelse af bilag på indbetalingen.
3. Betaling af deltagelse i officielle kammeratskabsaftener:
a) Ved DcH’s DM betales deltagelsen af Kredsen direkte til Landsforeningen
b) Ved DcH’s DM i Nordisk skal hundeføreren/lokalforeningen selv sørge for betaling.
Udgiften vil blive refunderet af Kredsen ved fremsendelse af bilag på indbetalingen.
4. Tilskud til nationale- og internationale mesterskaber:
Hundefører, der repræsenterer DcH ved nationale- eller internationale mesterskaber, kan få et tilskud
på op til kr.1.500 når mesterskabet afholdes i udlandet og kr.500 når mesterskabet afholdes i Danmark.
Ansøgningen til kredsbestyrelsen skal, udover bankkontonummer, indeholde oplysninger om forventede udgifter samt forventede tilskud fra andre foreninger/sponsorer.
5. Tilskud til Ungdomslejren:
Lejren tildeles 1 kr. per medlem i kreds 3 ved året udgang.
6. Gaver:
Hvem
Et kredsbestyrelsesmedlem der stopper efter mindst 4 år i bestyrelsen
Udvalgsmedlem der stopper efter mindst 4 år i udvalget
Dommer, kredsinstruktører og konsulenter der har 25 eller 40 års jubilæum, som dommer kredsinstruktør og konsulent
Dommer, kredsinstruktører og konsulenter der har 10 års jubilæum, som
dommer kredsinstruktør og konsulent
Dommeraspirant der består dommerprøven
Kredsinstruktøraspirant der består prøven
Konsulenter der består prøven
Lokalforening der har jubilæum. 25/40/50/60/70/75 år og opefter
Indvielse af klubhus og lignende
Andre DCH-medlemmers jubilæer end ovennævnte
Dødsfald: kredsbestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer (lands og
kreds), dommere, konsulenter og kredsinstruktører
Kredsmappen Kreds 3
5 – 11
28-08-2013
Hvad
Gave, max værdi 500 kr.
Gave, max værdi 500 kr.
Gave, max værdi 500 kr.
Gave, max værdi 200 kr.
Gave, max værdi 250 kr.
Gave, max værdi 250 kr.
Gave, max værdi 250 kr.
Gave, 500 kr.
Gave, 500 kr.
lykønskningskort
Bårebukket
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Vandrepokal til Jysk Mesterskab
Royal Canins vandrepokal til bedste jyske klub ved JM
Royal Canins vandrepokal til bedste jyske klub ved JM blev indstiftet i 1994 i anledning af Århus civile Hundeførerforenings 50 års jubilæum.
Der gives point til og med 5. pladsen:
1. plads
2. plads
3. plads
4. plads
5. plads
10 point
8 point
6 point
4 point
2 point
Alle klasser, C-B-A-E-IPO, er gældende.
I tilfælde af pointlighed uddeles pokalen til den klub med flest 1.pladser, flest 2. pladser osv.
Er stillingen stadig lige, uddeles pokalen til den klub, der har opnået flest point, når konkurrenceresultaterne er lagt sammen.
Når pokalen er skrevet ud, tilfalder pokalen den klub, der har vundet den flest gange.
2010; Hjørring.
JM afholdes på skift af de 4 jyske kredse.
2011
Kreds 4
2012
Kreds 1
2013
Kreds 2
2014
Kreds 3
2015
Kreds 4
2016
Kreds 1
2017
Kreds 2
2018
Kreds 3
2019
Kreds 4
2020
Kreds 1
Hvem kan blive Jysk Mester?
Kun hundefører fra Kreds 1 – 4 kan blive Jysk Mester. Bliver en hundefører fra Kreds 5 eller 6 vinder
af en klasse bliver den første hundefører fra Kreds 1-4 udråbt som Jysk Mester.
Husk at informere om dette i indbydelsen til JM for at undgå misforståelser hos deltagere fra Kreds 5
og 6.
Kredsmappen kreds 3
5 – 12
15. januar 2012
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Kredsbestyrelsen i kreds 3
Fornavn
Efternavn
Adresse
By
Tlf.
E-mail
E
A
B
Ole
Suurland
Klokkerfaldet 21
8210
Århus V
86 15 79 71
[email protected]
X
X
X
Charlotte
Jensen
Husbondvej 24
Mundelstrupvej
17A
8850
Bjerringbro
97 34 86 74
[email protected]
8381
Tilst
98 12 11 86
[email protected]
8381
Tilst
30 62 85 70
[email protected]
[email protected]
Charlotte
Rasmussen
Henning
Stærk
Postnr
X
E
A
B
/
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Winther
Børupvej 56
8310
Tranbjerg J
86 29 99 65
Rosa
Vesborgvej 5
8240
Risskov
86 21 35 66
Christian
Hansen
Skaarup
Hembo
Solkærvej 21
8382
Hinnerup
86 91 25 92
[email protected]
Anette
Skaarup
Solkærvej 21
8382
Hinnerup
86 91 25 92
[email protected]
Connie
Suurland
Klokkerfaldet 21
8210
Risskov
86 15 79 71
[email protected]
Jens
Juul
Damsbrovej 61
8382
Hinnerup
86 98 60 56
[email protected]
X
X
X
Dorthe
Dahl
Damsbrovej 61
8382
Hinnerup
86 98 60 56
[email protected]
X
X
X
Jørn
Storkbrovej 16
8520
Lystrup
86 23 07 07
[email protected]
Sofie
Olsen
Harbo
Nielsen
Terosevej 3
8652
Skødstrup
60 11 70 82
[email protected]
Kathrina
Krogh
Stenvendervej 17
8541
Skødstrup
27 28 56 96
[email protected]
Michael
Jensen
Digevej 20
8830
Tjele
98 62 29 31
[email protected]
Jan
Pedersen
Lupinmarken 93
8800
Viborg
26 19 10 58
[email protected]
Marianne
Ralph
Bonde
Christensen
Lunddorpvej 1
Sønder alle 48
8830
8800
Tjele
Viborg
86 65 27 71
21 23 06 12
[email protected]
[email protected]
Ellen
Rasmussen
Bekkasinvej 8
7470
Karup
97 10 11 24
[email protected]
Jørn
Johansen
Skovvænget 13
8963
Auning
86 48 38 10
[email protected]
Iben
Kirk
Tandergårdsvej
8340
Malling
51 60 65 51
[email protected]
Kredsmappen Kreds 3
5 – 13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Hanne
X
Andet
Skriver
Køkkenhjælp
Figurant
Sporlægger
Hjælpe Central Kreds 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18. januar 2009
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Retningslinjerne vedrørende afholdelse af landsdækkendeog kredsstævner i Rally Lydighed
Følgende retningslinjer er udover orienteringen i håndbogen, gældende for afholdelse af stævner i
Kreds 3.
1. Hurtigst muligt efter stævnekalenderen (kreds 3’s konkurrencekalender) er fastlagt lægges dato ind
på DCH onlinekalenderen. Indbydelse til kredsstævner, skal være på DCH-onlinekalenderen senest
6 uger før stævnet afholdes.
2. Dommerkoordinatoren tager kontakt til dommerne om endeligt tilsagn, senest 3 måneder før et
stævne.
Dommerkoordinatoren giver lokalforeningen besked om, hvilke dommere der kommer til stævnen,
senest 2 måneder før stævnen.
Lokalforeningen giver dommerne besked om, hvilke klasser den enkelte dommer skal dømme, senest 3 uger før stævnen.
3. Resultatlister fra alle stævner skal indsendes ifølge side 5.9 ”Indsendelse af resultater” i kredsmappen.
4. Kørepenge til dommere og dommeraspirenter refunderes af kredsen, ved indsendelse af et samlet
bilag til kredskasseren efter stævnen. Kørepenge til samme med deltagelse i JM refunderes med
gennemsnittet fra årets stævner.
5. Lokalforeningen er forpligtet til at udsætte en pokal/præmie for hver påbegyndt 5. startende hund,
dog mindst 1 og højst 3 pokaler/præmier i hver klasse.
6. Stævne / Test.
Alle stævner gælder til oprykning efter stævneprogrammets regler.
Testresultater skrives ikke i resultathæfter, og der udleveres ikke diplomer/præmier ved en test.
Placeringspoint kan ikke opnås ved en test.
Lokalforeningen må inden tilmelding gøre op med sig selv, om dagens arrangement er en test eller
en stævne – arrangementet betragtes som en helhed.
7. Kommende års stævner planlægges på et af kredsbestyrelsen indkaldt kredsrådsmøde i oktober
måned.
Kredsmappen Kreds 3
5 - 14
1. juni 2012
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3
Kredsmesterskab i Rally Lydighed i klasserne Begynder, Øvede,
Ekspert og Champion i DcH Kreds 3
Til kredsmesterskabet tæller alle kredskonkurrencer og landsdækkende konkurrencer i Kreds 3.
Man kan blive årets kredsmester i en klasse uanset om man er rykket op i en højere klasse.
Til udregning af placeringspoint bruges en resultatliste der renses for hunde der stiller op for foreninger uden for kreds 3. På den rensede liste tildeles de 3 bedst placerede hunde point til kredsmesterskabet efter nedenstående tabel. Det er dog kun de bedste 50 % af hundene der stiller op for foreninger i
kreds 3 der kan få point.
(Eksempel, der stiller totalt 9 hunde i begynderklassen, her af kommer 4 fra foreninger udenfor Kreds
3, de 5 hunde fra Kreds 3 placeres fra plads 1 til 5, og 1. pladsen tildeles 5 point, 2. pladsen tildeles 3
point).
Til udregning anvendes placeringspoint, efter følgende skala
1. plads
2. plads
3. plads
Med 10 eller flere deltagere
5
3
1
Med 9 til 4 deltagere
5
3
Med 1 til 3 deltagere
5
Ved samme antal placeringspoint er det hundeføreren med sammenlagt højeste antal stævnepoint ved
de pågældende stævner der bliver kredsmester.
Ved fortsat pointlighed uddrages de stævner i kredsen hvor begge har deltaget og den med flest ”sejre”
bliver kredsmester.
Skulle der stadig være pointlighed bliver den hundefører som har deltaget i flest kredsstævner (uanset
klasse) kredsmester.
Kredsmappen Kreds 3
5 – 15
28-08-2013