Tysk – 7. Gr. – EF Materialer: • Alles klappt! Tekstbog 2

Til forældre og skolebestyrelser
Dato: 2. april 2013
Kære forældre
Lockouten er nu en realitet, og det medfører desværre nogle forringede vilkår ude på skolerne,
hvilket vi beklager.
Det er i alles interesse at denne lockout-situation foregår i god ro og orden og her på lockoutens
første skoledag, vil vi gerne takke for den forståelse, I forældre har vist på alle skoler.
Vi er meget opmærksomme på at afgangseleverne kan blive særligt berørt af konflikten og vil
løbende informere jer i forhold til forberedelse og håndtering af afgangsprøverne.
Hvis I har muligheden, vil vi opfordre jer til at lade jeres børn benytte de digitale
undervisningsmaterialer. Blandt andet kan afgangseleverne øve sig på færdighedsprøven i
matematik
Linket kan på ingen måder erstatte den gode undervisning, som eleverne får til daglig på skolerne,
men skal ses som et supplement i den nuværende situation.
Eleverne har fri adgang til de digitale undervisningsmaterialer og via deres uni-login kan de bruge de
sider, der kræver en adgangskode.
Vi håber fortsat på lockouten afsluttes så hurtigt som muligt til alles tilfredshed.
Med venlig hilsen
Marianne Stentebjerg
Ansvarlig: Marianne Stentebjerg, Chef for Skole og Uddannelse
Digitale undervisningsmidler – gratis links.
Indskoling.
Dansk, Kristendom, Engelsk
http://www.emu.dk/elever0-3/humfag/index.html
Træneren 0.-10.kl
--alle fag
http://traeneren.emu.dk/search-result?svaerhed=2&mime=alle&emne=LH-UDDGSK-7-4&skoleType=LH-UDD-GSK&fagKode=LH-UDD-GSK-7#
Matematik
http://www.matematiklinks.dk/
DUDAs danskopgaver og
danskøvelser for 0-3. kl.
http://www.duda.dk/opgaver/a/dansk-a/dansk-a.html
Mellemtrin.
Dansk, historie, engelsk
http://www.emu.dk/elever4-6/humfag/index.html
Træneren 0.-10.kl
-alle fag
http://traeneren.emu.dk/search-result?svaerhed=2&mime=alle&emne=LH-UDDGSK-7-4&skoleType=LH-UDD-GSK&fagKode=LH-UDD-GSK-7#
Matematik
http://www.matematiklinks.dk/
DUDAs danskopgaver og
danskøvelser for 4-6. kl.
http://www.duda.dk/opgaver/b/dansk-b/dansk-b.html
Overbygning.
Elever 7. - 10. klasse | Dansk
http://www.emu.dk/elever7-10/fag/dan/index.html
Træneren 0.-10.kl
-alle fag
http://traeneren.emu.dk/search-result?svaerhed=2&mime=alle&emne=LH-UDDGSK-7-4&skoleType=LH-UDD-GSK&fagKode=LH-UDD-GSK-7#
Matematik
http://www.matematiklinks.dk/
DUDAs danskopgaver og
danskøvelser for 7.-10.kl.
Filmstriben
http://www.duda.dk/opgaver/c/dansk-c/dansk-c.html
http://www.filmstriben.dk/skole/
Ansvarlig: Marianne Stentebjerg, Chef for Skole og Uddannelse
Programmer – købt til folkeskolerne i Holbæk.
Brug Uni –login
Elevunivers -0.-10.kl – alle fag
http://cms.elevunivers.dk/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Alle fag
http://www.laerit.dk/
Alle fag
http://www.skoletube.dk/
Dansk 3.-4.kl
http://abc.gyldendal.dk/index.aspx?lang=da
Engelsk 3.-4.kl
http://abc.gyldendal.dk/index.aspx?lang=en
Dansk 3.-4.kl
http://dansk3-4.gyldendal.dk/
Dansk 7.-9.kl
http://dansk.gyldendal.dk/
Matematik 0.-9.kl
http://emat.dk/
Matematik 9.kl
Færdighedsprøven
Engelsk 7.-9.kl
http://matematik.onlineproever.dk/
Naturfag/Matematik
http://www.geografforlaget.dk/log-in/fagportal-grundskolen
http://www.gekko-engelsk.dk/contents.php?page=forloeb_overview
Ansvarlig: Marianne Stentebjerg, Chef for Skole og Uddannelse