Produktblad - Ruko e-shop

724
Busrute
Zone Stoppesteder
Banegårdspladsen
Brovejen
Rødbyvej
S20
Kirkevejen
Østofte Gade
Vestre Landevej
Havløkkevej
Koholtvej
Birketvej
Stationsvej
Havnegade
Birketvej
Koholtvej
Birketvej
Blansvej
S22
S20
Maribo St.
Åparken
Gasværksvej
Dyrehegnet
Hillested, Rødbyvej
Rå
Erikstrup
Maribo Skole, Østofte afd.
Præstevænget
Havløkke
Plantagevej
Rolighedsvej
Skovvej
Bandholm St.
Åsmarkegade
Skovvej
Rolighedsvej
Plantagevej
Banholm Skole
Birketvej 79
Reersnæs
Vinkelvej
Grydehøjsvej
Skovvejen
Blans
Busrute
Kildevej
Birketvej
Klintegårdsvej
Birketvej
Vestre Landevej
Havløkkevej
Vestre Landevej
Zone Stoppesteder
S22
Tjennemarkevej
Vestre Landevej
Havløkkevej
Vestre Landevej
Østofte Gade
Kirkevejen
Vestre Landevej
Kirkevejen
Rødbyvej
Brovejen
Banegårdspladsen
S20
Keldernæs
Vink - Saltvig
Vink - Saltvig
Vink - Saltvig
Stokkemarke
Koblet
Havløkkevej
Stokkemarke
Stokkemarke Kirke
Stokkemarke
Havløkkevej
Havløkke
Præstevænget
Maribo Skole, Østofte afd.
Erikstrup
Rundkørselen, Rødbyvej
Rå
Hillested, Rødbyvej
Dyrehegnet
Gasværksvej
Maribo St.
1
—
7.13
—
8.01
9.23
—
13.28
14.28
15.28
16.28
—
7.18
—
—
9.28
—
13.33
14.33
15.33
16.33
—
7.21
—
—
9.31
—
13.36
14.36
15.36
16.36
tv
ig
k
om e
st m
St ) ar
ke
(a ok
fg k
Ki
an e
rk
g) m
e
ar
Ha
k
vl
e
øk
Ki
rk
ke
e
M
a
(Ø r
i
st b
of o
t S
Er e afd ko
ik .) le
st
ru
p
Hi
( R lle
ød s
by te
M vej) d
ar
ib
o
St
.
al
s
nk
ok
-S
nk
er
næ
ld
—
7.24
—
—
9.34
—
13.39
14.39
15.39
16.39
—
7.26
—
—
9.36
—
13.41
14.41
15.41
16.41
—
7.34
8.30A
—
9.44
—
13.49
14.49
15.49
16.49
(a
St
—
7.09
—
—
9.15
—
13.20
14.20
15.20
16.20
Ba
Pl
an
ta
ke
ge
ve
j
nd
ho
lm
Re
St
er
.
sn
æ
s
Bl
an
s
ng
et
æ
øk
—
7.05
8.19
—
—
—
—
—
—
—
Vi
—
—
8.15
—
9.12
—
13.17
14.17
15.17
16.17
vl
st
ev
p
—
—
8.11
—
9.11
—
13.16
14.16
15.16
16.16
Ke
—
—
8.08
—
9.08
—
13.13
14.13
15.13
16.13
Ha
—
—
8.02
—
9.02
—
13.07
14.07
15.07
16.07
( Ø ar
st ib
of o
t S
Pr e afd ko
æ .) le
ru
st
ik
Hi
—
—
7.55
—
8.55
—
13.00
14.00
15.00
16.00
M
( R lle
ød s
by te
Er vej) d
M
mandag - fredag
ar
ib
o
St
.
724
7.20
7.34
—
—
9.46
11.50
13.51
14.51
15.51
16.51
7.26
—
—
—
9.52
11.56
13.57
14.57
15.57
16.57
7.35
7.44
—
8.15
10.01
12.05
14.06
15.06
16.06
17.06
7.37
7.46
—
8.17
10.03
12.07
14.08
15.08
16.08
17.08
7.42
—
—
8.22
10.08
12.12
14.13
15.13
16.13
17.13
7.48
7.54A
—
8.28
10.14
12.18A
14.19
15.19A
16.19
17.19A
A Kører ikke den 13.10 - 17.10.2014.
Linjen køres af Skørringe Turistbusser I/S
Movia Kundecenter 36 13 14 15
2
751
Busrute
Fruegade
Nebbelundevej
Zone Stoppesteder
S24
Runestensvej
Brandstrupvej
Nakskov Landevej
Vejlebyvej
Nakskov Landevej
Skørringe Kirkevej
Skørringevej
Haldsvej
Norrevej
Bukkehavevej
Nebbelundevej
Fruegade
S23
S24
Rødby Rtb.
Kirkenoret
Nebbelundevej ovf. 24
Runestensvej v/30
V. Tirsted
Brandstrupvej v/Branddam
Vejlebyskov
Duevej
Vejlebyskov
V. Skørringe
Øster Skørringe
Vink - Skørringe Skovhuse
Norre
Bukkehave
Nebbelundevej ovf. 24
Kirkenoret
Rødby Rtb.
1
Br
an
ds
d
te
rs
tr
up
Ve
ve
jle
jv
by
/B
sk
ra
Du
ov
nd
ev
da
ej
m
Ve
jle
by
sk
V.
ov
Sk
ør
rin
Øs
ge
te
rS
kø
Vi
rr
nk
in
ge
-S
k
ør
N
or
rin
re
ge
Sk
Bu
ov
kk
hu
eh
se
a
ve
Rø
db
y
Rt
b.
ve
jv
te
ns
V.
Ti
Ru
ne
s
Rø
mandag - fredag
db
y
Rt
b.
/3
0
751
7.00
13.25
25
16.25
7.07
13.32
32
16.32
7.09
13.34
34
16.34
7.13
13.38
38
16.38
7.18
13.43
43
16.43
7.23
13.48
48
16.48
7.26
13.51
51
16.51
7.30
13.55
55
16.55
7.34
13.59
59
16.59
7.38
—
—
—
7.48
—
—
—
7.50
—
—
—
7.55
14.20
20
17.20
Kører ikke den 13.10 - 17.10.2014.
Linjen køres af Skørringe Turistbusser I/S
Movia Kundecenter 36 13 14 15
2
752
Busrute
Lundegårdsvej
Rødbyvej
Tågerupvej
Hyldtoftevej
Bjerremarkvej
Ferd Jensensvej
Færgevej
Havnegade
Vestervej
Fruegade
Vestergade
Havnegade
Vestergade
Fruegade
Vestervej
Zone Stoppesteder
S24
Lundegårde
Vink - Lungholm
Tågerupvej v/6
Hyldtoftevej v/44
Bjerremarksvej v/1
Humlegårdsvej v/Ferd. Jensensvej
Færgevej ovf. 7
K. H. Kofoedsvej
Rødbyhavn Kirke
Holeby Skole
Rødby Rtb.
Blomsterparken
Rødbyhavn Kirke
Blomsterparken
Rødby Rutebilstation
Holeby Skole
1
mandag - fredag
7.12
—
—
—
7.25
—
—
—
7.37
—
—
—
/1
Ki
rk
e
Sk
Rø
ol
db
e
y
Rt
b.
Bl
om
st
er
Rø
pa
rk
db
en
yh
a
vn
Bl
om
Ki
rk
st
e
er
Rø
pa
rk
db
en
y
Ru
Ho
te
bi
le
ls
by
ta
Sk
tio
ol
n
e
n
le
by
av
Ho
db
yh
ar
k
Rø
rr
em
ev
sv
/4
ej
v
4
7.21
—
—
—
Bj
e
Hy
ld
to
ft
pv
7.18
—
—
—
ej
v
/6
ej
v
e
ru
ge
Tå
Lu
nd
eg
å
rd
752
—
13.15
14.15
15.15
—
13.25
14.25
15.25
—
13.26
14.26
15.26
—
13.34
14.34
15.34
7.45
—
—
—
7.48
—
—
—
7.57
14.04
15.04
16.04
Kører ikke den 13.10 - 17.10.2014.
Linjen køres af Skørringe Turistbusser I/S
Movia Kundecenter 36 13 14 15
2
755
Busrute
Stibankevejen
Zone Stoppesteder
S23
Ryde St.
S22
Langet
Nørremosevej
Maribo Skole, Østofte afd.
Præstevænget
Sørup v/landevejen
Nymarksvej
Tjennemarke
Stokkemarke gl. skole
Abed
Fællesenggårdsvej
Nymarksvej
Stibankevejen
Stibankevejen/Løjet Skovvej
S23
Ryde St.
Kristianssædevej
Østofte Gade
Vestre Landevej
Nymarksvej
Tjennemarkevej
Abedvej
Nymarksvej
Stibankevejen
1
mandag - fredag
7.17
7.53
7.18
7.54
7.20
7.56
os
e
7.22
7.58
7.23
—
7.26
—
v/
ng
et
Tj
e
la
nd
nn
ev
em
ej
en
ar
St
k
ok
e
ke
m
ar
Ab
ke
ed
gl
.s
ko
Fæ
le
lle
se
ng
St
gå
ib
rd
an
sv
ke
ej
ve
St
je
ib
n
an
ke
ve
Ry
je
de
n/
St
Lø
.
je
tS
k
p
æ
st
ev
ru
Sø
ve
( Ø ar
j
st ib
of o
te S
Pr afd ko
æ .) le
M
et
.
St
re
m
ør
N
de
ng
La
Ry
755
7.31
—
7.34
—
7.39
—
7.43
—
7.44
—
7.49
—
7.53
—
Kører ikke den 13.10 - 17.10.2014.
Linjen køres af Skørringe Turistbusser I/S
Movia Kundecenter 36 13 14 15
2
ov
ve
j
755
Busrute
Zone Stoppesteder
Tjennemarkevej
S22
Stokkemarke Kirke
Stokkemarke gl. skole
Tjennemarke
Sørup
Præstevænget
Maribo Skole, Østofte afd.
Østofte Gade
Havløkke
Maribo Skole, Østofte afd.
Nørremosevej
Langet
S23
Ryde St.
S22
Stibankevejen/Løjet Skovvej
Stibankevejen
Nymarksvej
Fællesenggårdsvej
Abed
Stokkemarke Kirke
Vestre Landevej
Østofte Gade
Havløkkevej
Østofte Gade
Kristianssædevej
Stibankevejen
Nymarksvej
Abedvej
Tjennemarkevej
3
ar
ke
nn
Ki
em
rk
ar
e
M
k
a
e
(Ø r
st ib
of o
t S
Øs e afd ko
to .) le
ft
e
Ga
Ha
de
vl
øk
ke
M
( Ø ar
st ib
of o
t S
N e afd ko
ør .) le
re
m
os
La
ev
ng
ej
et
Ry
de
St
.
St
Sk iba
ov nk
Stvej eve
je
ib
n/
an
Lø
ke
je
ve
N
t
ym
je
n
ar
ks
ve
Fæ
j
lle
se
ng
Ab
gå
ed
rd
sv
ej
St
ok
ke
m
ar
ke
Ki
rk
e
mandag - fredag
13.01
14.01
15.01
Tj
e
St
ok
ke
m
755
13.06
14.06
15.06
13.15
14.15
15.15
13.17
14.17
15.17
13.22
14.22
15.22
13.29
14.29
15.29
13.31
14.31
15.31
13.33
14.33
15.33
13.34
14.34
15.34
13.36
14.36
15.36
13.38
14.38
15.38
13.43
14.43
15.43
13.44
14.44
15.44
13.48
14.48
15.48
13.53
14.53
15.53
Kører ikke den 13.10 - 17.10.2014.
Linjen køres af Skørringe Turistbusser I/S
Movia Kundecenter 36 13 14 15
4
tio
ta
le
bi
ls
Sk
o
te
by
Ru
Ho
Ho
le
by
To
le
ol
nd e
e
lu
ev
Er
rs
Er
rin
dl
ev
sk
Ha
vn
dv
ej
ej
lle
By
rin
dl
/F
æ
/B
je
By
ve
jv
Lu
ve
jv
m
ol
Er
r
in
lu
rs
To
ng
h
dl
ev
s
ko
rn
æ
le
sv
ta
ils
eb
Ru
t
by
nd
e
le
Sk
o
le
by
Ho
le
Ho
mandag - fredag
n
n
tio
761
—
—
—
—
—
13.15
14.35
15.35
16.35
17.35
—
—
—
8.55
11.04
13.18
14.38
15.38
16.38
17.38
—
—
—
t
t
t
t
t
t
t
—
—
—
t
t
t
t
t
t
t
5.52
6.53
7.56
t
t
t
t
t
t
t
5.59
7.00
8.03
t
t
t
t
t
t
t
6.02
7.03
8.06
t
t
t
t
t
t
t
6.11
7.12
8.15
t
t
t
t
t
t
t
6.21
7.22
8.25
t
t
t
t
t
t
t
6.37
7.38
8.41
t
—
—
—
—
—
—
6.42
7.43
8.46
t
t
t
t
t
t
t
6.46
7.47
8.50
9.51
12.01
14.15
15.35
16.35
17.35
18.25
t Telebus. Køres efter behov og skal bestilles på tlf. 22 22 34 36 senest en time før afgang. Turen kl. 8.55 skal bestilles dagen før.
Linjen køres af Skørringe Turistbusser I/S
Movia Kundecenter 36 13 14 15
762
Busrute
Zone Stoppesteder
Vestervej
Jernbanevej
Fuglsevej
S24
Holeby Skole
Holeby Rutebilstation
Torslundevej
Alsøvej
S25
Alsøvej
S24
Vink - Fuglse
Møllevej
Krøngevej
Rødvej
Søholtvej
Bursøvej
Hillestolpevej
Jernbanevej
Vestervej
S20
S24
Krøngevej
Krønge Kbm.
Søholtvej/Rødvej
Søholtvej/Hestehavevej
Bursø v.Kirken
Hillestolpe
Havebyen
Holeby Rutebilstation
Holeby Skole
1
ød
—
—
13.15
15
17.15
6.12
7.07
13.18
18
17.18
6.17
7.12
13.23
23
17.23
6.21
7.16
13.27
27
17.27
6.25
7.20
13.31
31
17.31
6.30
7.25
13.36
36
17.36
6.35
7.30
13.41
41
17.41
6.40
7.35
13.46
46
17.46
Ha
Bu
rs
ø
v.
.
ej
/R
ltv
Kb
m
Sø
ho
ve
j
Kr
øn
ge
Kr
øn
ge
ve
j
ve
j
Ki
rk
ve
en
by
en
Ho
le
by
Ru
Ho
te
le
bi
by
ls
ta
Sk
tio
ol
n
e
n
tio
ej
ev
Al
sø
To
rs
lu
nd
Ru
te
e
ol
Sk
le
by
Ho
le
by
Ho
mandag - fredag
bi
ls
ta
762
6.45
7.40
13.51
51
17.51
6.48
7.43
13.54
54
17.54
—
7.47
13.58
58
17.58
Kører ikke den 13.10 - 17.10.2014.
Linjen køres af Skørringe Turistbusser I/S
Movia Kundecenter 36 13 14 15
2
ma - fr
7.10
7.15
ej
v/
te
Fl
m
år
ar
up
Fu
k
ve
gl
e
se
j
sk
Ho
ol
e
le
by
Ru
Ho
te
le
bi
by
ls
ta
Sk
tio
Rø
ol
n
db
e
y
Ru
te
bi
ls
ta
tio
n
Zone Stoppesteder
ot
ro
7.30
Busrute
Sk
Ta
m
nd
el
u
7.23
ds
v
sk
o
le
7.20
Eg
Er
rin
dl
ev
n
ve
j
ev
ej
e
år
ds
gn
So
Hø
jb
yg
763
7.33
7.38
Linjen kører kun på folkeskoledage i Lolland Kommune
7.44
7.48
7.58
Højbygaardhuse
Sognevejen
Centralskolevej
Havnevej
Tamrodsvej
Skottemarkevej
Møllevej
Fuglsevej
Jernbanevej
Vestervej
Fruegade
S24
S25
S24
Vink - Højbygårdsvej
Vink - Sognevejen
Errindlev skole
Egelund
Tamrodsvej v/Flårupvej
Vink - Skottemarke
Fuglse skole
Torslundevej
Holeby Rutebilstation
Holeby Skole
Rødby Rutebilstation
1
Ho
le
by
Ru
Hø
te
bi
jb
ls
yg
ta
år
tio
ds
So
n
ve
gn
j
ev
ej
Er
en
rin
dl
ev
Eg
sk
el
ol
un
e
d
Ta
m
ro
ds
ve
Sk
jv
ot
/F
te
lå
m
ru
ar
Fu
pv
k
gl
e
ej
se
sk
Rø
ol
e
db
y
Ru
te
bi
ls
ta
tio
n
n
e
ol
Sk
Ru
Ho
db
y
Rø
ma - fr
le
by
te
bi
ls
ta
tio
763
13.20
14.20
15.20
13.30
14.30
15.30
13.35
14.35
15.35
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
14.13
15.13
16.13
t Telebus. Køres efter behov og skal bestilles på tlf. 25 57 89 36 senest en time før afgang.
Afgangen kl. 11.50 skal dog bestilles senest kl. 08.00 eller dagen før inden for linjens køretid.
Linjen kører kun på folkeskoledage i Lolland Kommune
Linjen køres af Skørringe Turistbusser I/S
Movia Kundecenter 36 13 14 15
Busrute
Højbygaardhuse
Sognevejen
Centralskolevej
Havnevej
Tamrodsvej
Skottemarkevej
Møllevej
Fuglsevej
Jernbanevej
Vestervej
Fruegade
Zone Stoppesteder
S24
S25
S24
Vink - Højbygårdsvej
Vink - Sognevejen
Errindlev skole
Egelund
Tamrodsvej v/Flårupvej
Vink - Skottemarke
Fuglse skole
Torslundevej
Holeby Rutebilstation
Holeby Skole
Rødby Rutebilstation
2
mandag - fredag
—
12.55
13.55
14.55
15.55
—
12.57
13.57
14.57
15.57
rs
lu
Li nd
nd e
el Rtb
se
.
Tå
rs
Gl
.H
Fr
av
ed
n
er
ik
sd
Sk
al
ov
bø
lle
N
øj
so
m
he
Ro
d
lø
kk
e
Pl
an
ta
ge
ve
Sa
j/T
nd
of
bj
te
er
ve
g
Ho
j
rs
lu
nd
Ra
e
Rt
vn
b.
sb
or
gs
Re
ko
le
al
n
sk
ol
en
en
ol
Ho
sk
Re
al
Ra
vn
sb
or
gs
ko
le
n
771
—
13.00
14.00
15.00
16.00
6.35
t
t
t
t
6.47
t
t
t
t
6.52
t
t
t
t
6.58
t
t
t
t
7.03
t
t
t
t
7.08
t
t
t
t
7.16
t
t
t
t
7.20
t
t
t
t
7.28
t
t
t
t
7.30
t
t
t
t
7.33
13.45
14.45
15.45
16.45
t Telebus. Køres efter behov og skal bestilles på tlf. 23 99 71 24 senest en time før afgang
Linjen kører kun på folkeskoledage i Lolland Kommune
Linjen køres af Kruse A/S
Movia Kundecenter 36 13 14 15
1
6.35
t
t
t
t
6.42
t
t
t
t
6.48
t
t
t
t
6.54
t
t
t
t
6.58
t
t
t
t
7.01
t
t
t
t
7.06
t
t
t
t
7.10
t
t
t
t
n
le
gs
ko
b
Rt
sb
or
vn
un
de
en
7.25
t
t
t
t
sl
ol
sk
lm
ve
j
al
Re
ho
Eg
7.15
t
t
t
t
Ra
—
13.00
14.00
15.00
16.00
Ho
r
b.
sk
On olen
se
vi
g
Al
le
en
bo
rg
Ve
d
M
ad
ev
Ka
ej
st
en
ag
er
Gl
St
.K
ra
as
nd
ta
ge
N
yb
rv
øl
ej
le
Tv
ed
e
Ur
ne
en
—
12.57
13.57
14.57
15.57
Re
al
—
12.55
13.55
14.55
15.55
Rt
nd
e
ol
Ho
rs
lu
or
gs
k
Ra
mandag - fredag
vn
sb
772
7.27
t
t
t
t
7.30
13.45
14.45
15.45
16.45
t Telebus. Køres efter behov og skal bestilles på tlf. 23 99 71 24 senest en time før afgang
Linjen kører kun på folkeskoledage i Lolland Kommune
Linjen køres af Kruse A/S
Movia Kundecenter 36 13 14 15
1
—
12.50
13.50
14.50
15.50
—
12.52
13.52
14.52
15.52
6.40
12.55
13.55
14.55
15.55
6.45
t
t
t
t
6.51
t
t
t
t
Po
Kr
ag
em
os
ev
st
ej
hu
sv
Ro
ej
sn
in
ge
Li
ve
nd
j /S
et
ko
vh
M
us
ag
ev
le
ej
tv
i
ng
Re
ve
nt
lo
w
Ra
pa
vn
rk
sb
en
o
Ho
rg
s
rs
ko
lu
le
nd
n
e
Re
R
al
tb
sk
.
ol
en
ol
gs
k
es
ø
La
ng
sb
or
Ra
vn
lu
Ho
rs
Re
mandag - fredag
al
sk
ol
nd
e
en
Rt
b.
en
773
6.56
t
t
t
t
7.03
t
t
t
t
7.07
t
t
t
t
7.15
t
t
t
t
7.19
t
t
t
t
7.27
—
—
—
—
7.29
13.40
14.40
15.40
16.40
7.32
—
—
—
—
t Telebus. Køres efter behov og skal bestilles på tlf. 23 99 71 24 senest en time før afgang
Linjen kører kun på folkeskoledage i Lolland Kommune
Linjen køres af Kruse A/S
Movia Kundecenter 36 13 14 15
1
mandag - fredag
ed
Hø
St
jre
.
by
h
al
Ly
le
re
n
gå
rd
sv
Ha
ej
ls
/V
te
es
d
te
gl
Øs
.s
rb
te
k
yv
o
rK
ej
le
ar
Ve
le
by
st
er
N
or
Ho
dl
rs
un
lu
de
nd
Ra
e
R
vn
tb
sb
.
or
gs
ko
le
n
lle
st
Sø
Av
ne
de
774
6.25
—
6.50
6.55
7.06
7.13
7.18
7.25
7.30
6.25
6.57
7.00
—
—
—
—
7.27
7.30
—
—
13.25
t
t
—
t
t
13.55
—
—
14.25
t
t
—
t
t
14.55
—
—
15.25
t
t
—
t
t
15.55
t Telebus. Køres efter behov og skal bestilles på tlf. 23 99 71 24 senest en time før afgang
Linjen kører kun på folkeskoledage i Lolland Kommune
1
mandag - fredag
Ra
vn
sb
or
gs
Re
ko
al
le
sk
n
ol
en
Ho
rs
lu
nd
N
e
or
Rt
dl
b.
un
de
Øs
ve
te
j
rK
ar
le
Ha
by
ls
te
d
gl
Ly
.s
re
ko
gå
le
Hø rds
v
jre
e
by j
ha
lle
n
774
7.30
13.55
14.55
15.55
7.32
13.57
14.57
15.57
7.34
13.59
14.59
15.59
7.39
14.04
15.04
16.04
—
t
t
t
7.44
14.11
15.11
16.11
7.47
t
t
t
7.55
14.25
15.25
16.25
t Telebus. Køres efter behov og skal bestilles på tlf. 23 99 71 24 senest en time før afgang
Linjen kører kun på folkeskoledage i Lolland Kommune
Linjen køres af Kruse A/S
Movia Kundecenter 36 13 14 15
2
mandag - fredag
14.10
—
ej
v
st St.
en
sk
ov
N
æ
sk
sb
ol
e
y
Ru
db
je
rg
Da
ha
nn
lle
el
n
un
de
Kr
am
sk
ol
ni
e
ts
ev
Ho
e
by
j /D
ig
et
Gl
os
lu
nd
e
N
ak
sk
ov
St
.
14.15
15.15
Ve
(I
A.
E.
ko
nd Ha
s
N kolinnse
ak ge n
s n) sv
778
14.22
15.22
14.26
15.26
14.32
15.32
14.41
15.41
t
t
t
t
t
t
15.10
16.10
t Telebus. Køres efter behov og skal bestilles på tlf. 30 85 00 15 senest en time før afgang
Linjen kører kun på folkeskoledage i Lolland Kommune
1
6.55
—
7.14
—
Ru
nd
7.09
—
Da
lu
os
Gl
by
7.04
—
nn
el
e
ev
ts
ni
Ho
am
Kr
6.59
—
un
de
db
sk
je
ol
rg
e
N
h
a
æ
lle
sb
n
y
Ve
st
en
sk
ov
N
ak
sk
sk
ol
ov
e
A.
S
t.
( IE.
nd H
sk a
ol n
in s
ge e
n) n
sv
ej
mandag - fredag
He
st
eh
av
e
ej
/D
ig
e
t
778
7.20
—
7.23
—
7.28
—
7.41
7.45
—
7.50
Linjen kører kun på folkeskoledage i Lolland Kommune
Linjen køres af Kruse A/S
Movia Kundecenter 36 13 14 15
2
n/
s
Lø
Hø ted
je
tS
jre St
.
ko
by
vv
ha
ej
Ha
lle
ls
n
te
St d g
l.
( L or
sk
øj m
to a
ol
ft r
ev k
e
ej s
) sk
N
ol
ak
en
sk
ov
St
.
Sø
lle
St
ib
an
ke
ej
To
rp
ev
To
ft
eg
år
d
St
.
de
ne
ed
st
le
—
14.08
15.08
16.08
Av
—
13.05
14.05
16.05
ve
je
n
le
al
.s
by
h
gl
st
ed
—
13.59
14.59
15.59
Sø
l
—
13.53
14.53
15.53
Hø
jre
—
13.50
14.50
15.50
al
St
( L or
N
mandag - fredag
ak
sk
ov
St
.
øj m
to a
ft r
ev k
ej s
) sk
H
ol
ko
le
en
791
7.02
t
t
t
7.04
t
t
t
7.07
t
t
t
7.22
t
t
t
7.34
t
t
t
7.38
t
t
t
7.47
t
t
t
7.55
t
t
t
8.00
14.47
15.47
16.47
t Telebus. Køres efter behov og skal bestilles på tlf. 30 61 02 45 senest en time før afgang
Linjen kører kun på folkeskoledage i Lolland Kommune
Linjen køres af Kruse A/S
Movia Kundecenter 36 13 14 15
1
ve
j
le
n
un
ks
7.12
t
t
t
7.21
t
t
t
7.25
t
t
t
ed
Hø
St
jre
.
by
ha
lle
n
de
lle
st
ræ
Sø
id
en
ej
v
7.19
t
t
t
Sk
re
by
v
le
øl
7.15
t
t
t
To
yb
N
N
ør
re
gå
rd
ej
v
nd
et
La
db
yv
Rø
7.06
t
t
t
st
/s
ko
aj
M
/K
.
ed
St
7.00
t
t
t
Hv
ile
st
—
14.05
15.05
16.05
ed
6.57
14.08
15.08
16.08
Sø
lle
st
mandag - fredag
Hø
jre
by
ha
l
le
n
792
7.30
t
t
t
7.35
15.04
16.04
17.04
t Telebus. Køres efter behov og skal bestilles på tlf. 30 61 02 44 senest en time før afgang
Linjen kører kun på folkeskoledage i Lolland Kommune
Linjen køres af Kruse A/S
Movia Kundecenter 36 13 14 15
1