Referat af skolebestyrelsesmødet d. 20.08.2014

A10 B8 C1
ELSE NIELSEN, f. 28/2 1908, d. 5/3 2002,, g. 16/5 1930 JOHANNES RIIS
(adoptivsøn af førstelærer Christian Peder R., Østermarie Nordre
N
Skole, og Bodil
Kjøller), f. 24/6 1903, d. 28/1 1967, gdr., Skadegård i Aaker. Børn: D1-D5.
D1. Kirsten Riis, f. 27/2 1932, g. 29/4 1954 Aage Rye
Rasmussen (søn af formand Arvid Reinholdt R.,
Holeby, Lolland, og Astrid Nielsen), f. 10/11 1931,
gdr., Aamosegård og Bakkegård 1954-2003, Hunnseby,, uddannet fra Tune Landbrugsskole, har siden
1950érne været engageret i organisationsarbejde,
bl.a.
a. formand for det lokale vandværk i 20 år, medlem af provstiudvalget i MariMar
bo Domprovsti, i det lokale menighedsråd i 16 år,
år fik i 1989 Hans Majestæt
Kong Frederik IX´s fortjenstmedalje. Børn: E1-E2.
E2.
E1. Jørgen Rye Rasmussen, f. 20/1 1956,
956, gdr.,
Teglbrændergård og 2003 Bakkegård,, g. 7/7 1979
Inge Marie Skude Andersen (datter af fiskeskippper Aksel Johannes Skude A., Langø, Lolland,
land, og
Anna Magdalene Andersen), f. 28/6 1956, sociallrådgiver, Søllested. Børn: F1-F2.
F1. Hanne Louise Rye Rasmussen,, f. 26/1 1978, lærer.
F2. Kresten Sonne Rye Rasmussen,, f. 27/7 1981, økonomistuderende.
E2. Niels Rye Rasmussen,, f. 2/7 1961, gdr.,
Kostredgård og 2003 Aamosegård, Grimstrup,
p,
Lolland, g. 22/5 1993 Dorte Juul Christiansen
(datter fedevaregrosserer
grosserer Svend Aksel Juul C.,
Nr. Alslev, Falster, og Gurli J. C.), f. 1/4 1964,
sygeplejerske, Nykøbing F. Børn: F1-F3.
F1. Martin Juul Rasmussen, f. 23/6 1990.
F2. Camilla Juul Rasmussen, f. 2/7 1992.
F3. Jeppe Juul Rasmussen, f. 2/9 1996.
STANGEGAARDS-GRENEN ændret 16-10-2010
A10 B8 C1
D2. Bent Riis,, f. 2/7 1933, d. 26/7 1988, driftsleder,
A/S Danapak, Grenaa, g. 7/4 1962 Aase Michelsen
(datter af gdr. Alfred Emanuel M., Nørre Alslev,
Falster, og Marie Cecilie Jensen), f. 4/12 1940.
Børn: E1-E2.
E1. John Christian Riis,, f. 25/7 1966, salgschef, Uni
veyar, Ålborg, g. 17/6 1995 Anette Terney Olesen
(datter af salgschauffør Frank Terney O. og Giesla
T. O.), f. 24/9 1968, bankassistent. Børn: F1-F2.
F1. Jonathan Terney Riis, f. 14/9 1997.
F2. Jacob Riis, f. 16/7 2003.
E2. Michael Peter Riis, f. 23/7 1969, smed, Terma,
Terma Grenå, g. 30/5
1998 Jeanette Rytter (datter af smed Eilief R., Grenå og Birthe
R.), f. 8/8 1974, social- og sundhedsassistent. Æ.o. 2003. Børn:
F1-F2.
F1. Anders Riis, f. 22/4 1995.
F2. Line Riis, f. 18/5 1997.
D3. Søren Riis, f. 17/2 1938, grosserer, Hasle, g. 13/5
1961 Gunver Koefoed (A8 B10 C3 D3), f. 14/9
1939, pædagog. Børn: E1-E2.
E1. Mette Pernille Riis, f. 29/5 1963, pædagog,
agog, x
Mick Lindensgaard (søn af Mogens og Kirsten
L.), f. 13/1 1972, farvehandler. Æ.o. Barn: F1. x
Søren Hansen (se billede) (søn af Preben H.,
Hjørring, og Nelly H.), f. 7/5 1959, lærer. Søren
medbringer Martin Visborg Hansen, f. 8/11 1985,
Christian V. H., f. 8/1 1991 og Cecilie V. H., f.
19/6 1995.
F1. Mathias Riis Lindensgaard, f. 9/7 1995.
STANGEGAARDS
STANGEGAARDS-GRENEN
ændret 12-10-2013
A10 B8 C1 (Side 2)
E2. Thomas Tønnes Riis,, lærer, f. 31/3 1967, g. 18/6
1994 Merete Gottard Bruun (datter af lærer John
B., Tåstrup, og lærer Kirsten Johansen), f. 6/5
1966, lærer, København. Børn: F1-F2.
F1. Asger Riis, f. 21/6 1995.
F2. Marie Riis, f. 8/10 1996.
D4. Torben Riis, f. 13/11 1941, kontorassistent, Rønne, g. 20/5 1967
Ady Klara Vejdiksen (datter af formand Villy Gustavsen, Esbjerg, og
Klara Marie Vejdiksen), f. 28/11
1946, d. 8/9 1993, kontorassistent.
Børn: E1-E2. gg. 29/2 2004 Inge
Marie Kofoed (datter
datter af gdr. Erik og Lillian Kofoed, Hundsalegård, Aaker),
Aa
f.
21/5 1948, gymnastikpædagog.
pædagog,
E1. Jeanett Vejdi Riis, f. 2/1 1969, socialpædagog,
g. 16/9 2006 Thomas Wernberg-Møller (søn af
sygeplejerske Birgitte og læge Peter W-M.),, f.
28/2 1970, marinebiolog, Australien. Børn:
rn: F1F1
F2.
F1. Bjørk Veidi Wernberg-Møller, f. 15/1 2003.
F2. Anton Wernberg-Møller, f. 15/9 2005.
E2. Anja Vejdi Riis, f. 5/3 1974, socialpædagog, x
Thomas Schow (søn af gdr. Jens og Birgit S.,, St.
Vibegård, Poulsker), f. 31/8 1970, landbrugsmeekaniker, Rønne. Barn: F1.
F1. Noah Nicolai Riis Schow, f. 20/5 2008.
D5. Rigmor Birgitte Riis, f. 19/1 1949, fuldmægtig,, g.
29/12 1967 Henning Munch-Jensen (søn af avlsbruuger Gunnar J., Bodilsker, og Rosa Johanne Munch),
f. 20/9 1943, tømrer, Rønne. Æ.o. Børn: E1-E2.
E2. Gg.
13/4 1990 Birger Madsen (se billedet) (søn af skibssfører Herman M.), f. 20/10 1945, chauffør.
STANGEGAARDS
STANGEGAARDS-GRENEN
ændret 12-10-2013
A10 B8 C1 (Side 3)
E1. Jan Munch-Jensen, f. 12/1 1972, klejnsmed, g.
1/3 2003 Annette Nissen Kofoed, (datter af radiotekniker Holger K. og dagplejer Jytte K.), f. 2/3
1973. Børn: F1-F2.
F1. Line Munch-Jensen, f. 5/12 1999.
F2. Mia Munch-Jensen, f. 30/7 2003.
E2. Steffen Munch-Jensen, f. 23/7 1979, g. 8/10
2005 Hanae Miyakosi (datter af Mizuo og Shukuko M., Tokyo, Japan), f. 9/3 1976. Begge hedder nu Miyakoshi Munch-Jensen. Børn: F1-F2.
F1. Noah Miyakoshi Munch-Jensen, f. 27/10
2007.
F2. Theo Miyakoshi Munch-Jensen, f. 8/12 2012.
STANGEGAARDS-GRENEN ændret 12-10-2013
A10 B8 C1 (Side 4)