Specialerapporter - Health

31 slg. Stensebygaard - Matr.nr.38
Omk. 1920
2007
Navn efter stendysser nær gården. Også nævnt som ”I Stensebye”.
Gårdbog
1950:
Historie
1598
1616
1665-1680:
1787
39.8 ha – htk. 9-2-1-1=1/4 – Ejdsk. kr.69.000 – grdsk. kr.38.800.
7 td. land er skov. Gården har været i slægtens eje i ca. 300 år.
Ved gården står en gravhøj, der er fredet (stendysse kaldet jættestue).
Der findes kun en foruden af samme slags på øen.
Første kendte beboer.
Gården får selvejer gård-nummer.
Pantsat til enken Marie Regidse Grubbe. Hun havde været gift med Ulrik
Fredrik Gyldenløve – Chr.4´s barn med Karen Andersdatter.
Første landsdækkende folketælling.
Hans Olaf Kofoed Pedersen:
31. selvejergård, Søndre Stensebygård. Stensebyvejen 23. Navnet kommer sikkert af stendysse. Øst for
gården var i gammel tid skov og eng. sydøst for gården lå et lille hus under gården. Vest for
Kyllingegård (11.vdg.) lå en lille fæsteejendom, som også hørte til gården. Stensebygårdene er sikkert
meget gamle på stedet og måske ligger de på de gamle bopladser som hørte til gravhøjene, eller rettere
sagt at gravpladserne hørte til bopladserne. Gården havde en lille udlod ved Vennerslyst. Bønnestenen
ligger lige ved gården. Gården har desuden en skovlod ved Jomfruskov.
Areal
1800
2010
Htk. 8-3-3-1.5
38a
38.8500 ha
40x
0.9580 ha
12a
2.7104 ha
-------------------------------
(fra 33. slg. Store Pilegaard)
(fra 5. slg. Juelsgaard)
Total: 42.5184 ha
Frasolgt: 5 parceller
Heraf: Mejerigaden 3A, Jensen 11.9425 ha
Også: 11. vg. Døvregaard 9.7164 ha
I alt: 21.9146 ha
Ejere/beboere.
01
Anders Christensen
1598
02
Janus Hansen
1624
03
Jens Pedersen Munch
Søn af Peder Johannes Hansen Munch, 38. sgd. Bodilsker.
Børn:
1647
1. Peder Jensen Munch, født ? – død 1691.
Overtog gården (5). Boede der 1668 og 1689.
04
Mogens Munch, født 1642
Søn af Jens Munch, 11. vgd. Bodilsker.
Børn:
Jordebog 1658 og 1662
Jens Mogensen Munch.
Han boede senere på 32. sgd. og 11. vgd. Bodilsker.
05
Peder Jensen Munch, død 1691
Jordebog 1668 og 1689
Søn af 03. - Ejer 1668.
Gift.2 med Boel Poulsdatter, født omk 1661 – hans 1. hustru ukendt.
Den 30. oktober 1691 bliver Peder Jensen Munch begravet – ingen alder.
Skifte LS 5 side 48 – 20. maj 1691. 1 søn og 4 døtre.
Enkens laugværge: far Poul Jensen, Aaker.
A: Jens Pedersen, født 1686, værge Peder Olufsen Munch, Bodilsker.
Han overtager senere gården.
B: Kirstine Pedersdatter, født 1680, værge Peder Jensen, Strandbye, Bodilsker.
(Hun blev gift med Hans Christophersen)
C: Seigne Pedersdatter, født 1683, død før 1747, værge Henrich Sort, Aaker.
(Hun blev gift med Jens Larsen)
D: Karen Pedersdatter, født 1691, tvilling, værge morbror Esper
Poulsen, Østermarie. Hun dør i december samme år – 6 uger gammel.
E: Anne Pedersdatter, født 1691, tvilling, værge morfar Poul Jensen,
Østermarie. (Aaker eller Østermarie ?). Hun dør i december samme år –
6 uger gammel.
06
Jens Pedersen Munch, født 1671 – død 1697 i Aaker.
Han var fra 47. sgd. Lille Munkegaard i Aaker
Gift 22. november 1691 med enke efter 05 Boel Poulsdatter.
De flyttede til Aaker inden hans død i 1697 ?
Hun blev derefter gift 14. november 1697 i Aaker med Hans Larsen,
47. sgd. Aaker, og de boede her. Boel døde i 1747, 86 år gammel.
(Hvem havde 31. sgd. mellem 1691 og 1715 ?)
07
Jens Pedersen Munch, født 1686, død 1741.
Overtog 1715 ?
Søn af 05.
Gift 4. oktober 1715 i Aaker med Elisabeth Thuesdatter Lyster – død 1773.
Hun var datter af Thue Laursen (Lyster), præst i Aaker.
Børn:
1. Den 5. februar 1716 får de døbt en datter Kirstine –
begravet 8. februar 1717.
2. Den 6. januar 1718 får de døbt en søn Peder – begravet 25. marts 1722.
3. Den 18. august 1720 får de døbt en søn Tue Lyster (Tue Jensen Munch).
(Sk. 1741: værge ældste farbror Peder Jensen Munch, Kannikegård, Aakirkeby)
(Sk. 1773: død, 2 døtre).
4. Den 9. juni 1723 får de døbt en søn Peder – begravet 26. juni samme år.
5. Den 11 juni 1724 får de døbt en søn Peder.
(Sk. 1741: værge fastermand Hans Christophersen, Billegrav, Pedersker).
(Sk. 1773: død, 3 døtre). (levede 1799 ved broderen Hans´ skifte ?)
6. Den 12. maj 1726 får de døbt en datter Kirstine – død 1799 i Østermarie.
(Sk. 1741: værge fars søstersøn Peder Jensen, Aakirkeby).
(Sk. 1773: gift med Anders Pedersen, 13. sgd. Pedersker).
7.
Den 23. marts 1723 får de døbt en søn Jens – begravet 11. marts 1736 – 7 år.
8. Den 1. november 1731 får de døbt en søn Clemen –
begravet 19. maj 1737 – 6 år.
9. Den 23. maj 1734 får de døbt en søn Hans.
(Sk. 1741: fars ½bror Jesper Jensen Munch).
(Sk. 1773: bor på 28. sgd. Bodilsker).
Den 12. juli 1741 bliver Jens Pedersen Munch begravet – ingen alder.
Skifte: LS 36 side 122.b – 24. juli 1741. 3 sønner og 1 datter.
Enkens laugværge: sandemand Christian Christensen Marcher, Poulsker.
08
Jens Erichsen, født 1715 – død 1791. Han var fra 12. vgd. i Bodilsker
Han bliver 14. februar1742 gift med Elisabeth Thuesdatter, enke efter 07.
De opholder sig på 31. sgd. i 1773, da Elisabeth bliver begravet
den 28. august – 79 år gammel.
FT 1771:
Jens Erichsen, 56 år, 1. ægt. – Elisabeth Thuesdatter, 77 år, 2. ægt.
09
Thue Jensen Munch, født 1720 – død 1763.
Søn af 07
Overtager gården efter faderens død i 1741 ?
Han gifter sig 13. marts 1750 med Giertrud Jensdatter.
Da bor han på 31. sgd. men det fremgår ikke af kb. at børnene
bliver født der.
Børn:
1-2. Den 24. marts 1751 begraver de 2 dødfødte tvillinger.
3. Den 18. juni 1752 får de en datter døbt Pernille.
(Sk. 1763: værge farbror Hans Jensen Munch, 28. sgd. Bodilsker).
Hun bliver gift 1772 med Peder Jensen Munch og de bor på 6. sgd. i Pedersker,
senere på 63. sgd. i Aaker.
4. Den 5. december 1756 får de en datter døbt Giertrud.
(Sk. 1763: værge fastermand Anders Pedersen, Svaneke).
Hun bliver gift 1787 i Nexø med Hans Larsen 1763 – 1807 stenhugger.
Den 4. februar 1763 bliver Tue Jensen Munch begravet – 40 år gammel.
Han bor da på 8. vgd. i Bodilsker.
Skifte: SH 2 side 16.b – 24. marts 1763.
Enkens laugværge: Niels Hansen, 9. vgd. Bodilsker.
Enken bliver gift samme år med Sander Hansen 1737 – 1802.
De flytter senere til Nexø.
2007
10
2007
Hans Jensen Munch, født 1734, død 1799.
Søn af 07.
Gift.1 19. januar 1760 i Poulsker med Martha Andersdatter.
(se 28. sgd. nr. 18).
Hun er datter af Anders Hansen og Sidsele Hansdatter, 11. vgd. Poulsker.
Døbt 19. marts 1738 i Poulsker.
Den 20. maj 1786 bliver Martha begravet – 48 år gammel.
Børn:
1. Annike Kirstine Hansdatter, født 1764 på 28. sgd. Bodilsker.
Hun blev gift i 1788 med Anders Andersen Juul, han var søn af Anders
Pedersen og Elsebeth Olsdatter, 5. sgd. Bodilsker. De fik 8 børn.
De boede først på 39. sgd. senere på hans fødegård, 5. sgd. Bodilsker.
Gift.2 11. august 1787 i Pedersker med Gundel Kirstine Olsdatter – død 1824.
Døbt 2. marts 1765 i Pedersker.
Datter af Ole Jensen, 9. sgd. Billegrav, Pedersker.
Det er usikkert hvornår han overtog 31. sgd. ? men han døde der i 1799.
FT 1787:
Hans Jensen Munch, 54 år, gårdmand, 1. ægt. (2. ægt. ?)
Gunild Olsdatter, 28 år, hans hustru.
(Ingen børn ?).
11
Jørgen Jensen Jonstrøm, tømmermand på Holmen, København.
Var gift med en broderdatter til 10 - Pernille Pedersdatter Munch.
Hun arvede gården, men de solgte den samme år (1799) til 13 for 4800 sdl.
De har nok aldrig boet på gården.
12
Mogens Nielsen
Gift med Birgitte Madsdatter.
Han ejede kun gårdens løsøre, som han solgte til sin søn.
Det er vist ikke den rigtige Mogens Nielsen.
13
Jørgen Mogensen, født 1766, død 1823.
Overtog 1799
Søn af Mogens Nielsen og Birgitte Madsdatter. ?
Købte gården af Pernille Pedersdatter Munch.
Gift 1799 med Gunhild Kirstine Olsdatter, født 1765, død 1824. Enke efter 10.
Hun var datter af Ole Jensen og Anniche Margrethe Hansdatter, 9. sgd. Billegrav i Pedersker.
Børn:
1. Den 7. juli 1800 får de døbt en søn Hans Munch Jørgensen - død 1823.
Skifte SH 4 side 236 – 7. august 1823.
2. Den 5. marts 1802 får de døbt en datter Annike.
Hun blev gift med den næste ejer, Hans Ibsen.
I december 1823 sælger enken gården til Hans Konrad Jensen.
Hun var hans fars søster.
Sk. Jørgen Mogensen: SH 4 side 242.b – 30. september 1823.
Sk. Gundil Olsdatter: SH 4 side 279 – 21. juni 1824.
FT 1801:
Jørgen Mogensen, 36 år, gårdmand, 1. ægt.
Gundel Kirstine Olsdatter, 37 år, hustru, 2. ægt.
Hans Munch, 1 år, søn.
Tj.folk:
Rasmus Jensen Vest, 22 år.
Lars Hansen, 14 år.
Malene Hansdatter, 24 år, ugift.
Margrethe Ødbergsdatter, 23 år, ugift.
14
Hans Ibsen.
Overtog 1823
Korporal.
Gift 1823 med Annike Jørgensdatter, født 1802, død 1823.
Hun var (eneste) datter af 13.
Han giftede sig igen til 5-6. sgd. i Ibsker (hvor der stadig bor efterkommere).
15
Hans Conrad Jensen, født 1784, død 1841.
Overtog 1824
Døbt 21. juli 1784 i Pedersker.
Han var søn af Jens Olsen og Kirstine Hansdatter, Billegrav, Pedersker.
Købte gården for 1200 rdl. og 5 års undentag til 450 rdl. (13´s enke)
som var hans faster.
2 parceller blev frasolgt.
Han blev gift i 1824 med Karen Jensdatter Kofoed, født 1805, død 1870.
Datter af K.Kofoed.
Børn: Der var 3 børn.
1. Jens Hansen, født 1834.
Han overtog gården.
1. Oline Katrine Hansdatter, født 1837.
Hun blev gift med Jeppe Madsen, født 1825. Han var fra 12. vgd. Poulsker.
De boede fra 1858 på 13. vgd. Poulsker.
3. Margrethe Christine Hansdatter, født 1839.
I 1841 ved hans død blev gården sat til 2000 rdl.
16
Adolph Hansen Kofoed, født 1795, død 1856.
Overtog 1843.
Han var først gift 1824 på 36. sgd. med Benditte Cathrine Christophersdatter.
Børn: 1 barn – ukendt.
Gift 1843 med enken efter 15 Karen Jensdatter Kofoed.
Børn:
1. Hans Madsen Kofoed, født 1844.
2. Signe Benditte Kofoed, født omk 1846.
17
Jens Hansen, født 1834, død 1897.
Han var søn af 15.
Gift 1858 med Cecilie Dorthea Sonne, født 1832, død 1914.
Hun var datter af Jørgen Jacobsen Sonne, 4. sgd. Bodilsker.
Børn:
Overtog 1856
1. Margrethe Dorthea Hansen, født 1859.
Hun blev gift i 1886 med Tius (Theos) Kofoed fra 3. sgd. Bodilsker.
Han blev født i 1859.
De boede på 13. vgd. i Poulsker.
2. Karoline Petrea Hansen, født 1861.
3. Marie Kristine Hansen, født 1865.
4. Johanne Karine Hansen, født 1866 – død 1934.
Hun blev gift i 1897 med Joseph Julius Jensen 1864 – 1943.
De boede på 38. sgd. i Poulsker fra 1897.
5. Hans Konrad Hansen, født 1869.
Han blev gift.1 med Ellen Kirstine Kaas, født 1840 i Nexø ?
Hun havde tidligere været gift med Anders Larsen Gudbergsen 1826 – 1881
fra 9. sgd. Bodilsker.
Hans Konrad blev gift.2 i 1898 med Marie Cathrine Marcher, født 1869.
Hun var datter af Hans Christian Marcher og Ane Christine Pihl, 29. sgd.
i Bodilsker.
De boede på 9. sgd. Bodilsker fra 1898..
6. Carl Christian Peter Hansen, født 1871 – død 1950.
Han blev i 1937 gift med Signe Louise Jensen 19. Sgds. fortou, Nørremark, Ibsker. Hendes far var V.
Jensen.
7. Jens Otto Hansen, født 1874.
Han overtog gården.
18
Jens Otto Hansen, født 1874 – død 1948
Søn af 17.
Gift 1905 med Ane Mathea Jensen, født 1882.
Hun var fra Ruds Vedby, datter af M.Jensen.
Børn:
1.
Manna Hansen, født 11. april 1906 – døbt 13. maj.
2.
Jens Edvard Hansen, født 24. april 1907 – døbt 19. maj.
Overtog 1901
3. Jens Ancher Hansen, født 19. december 1908 – døbt 24. januar 1909.
Han overtog gården.
19
4.
Edward Kaas Hansen, født 29. april 1911 – døbt 4. juni.
5.
Helga Cecilie Hansen, født 12. juli 1913 – døbt 10. august.
Jens Ancher Hansen, født 19. december 1908.
Overtog 1940
Søn af 18.
Gift med Edith Mathea Hansen, født 8. august 1913.
Forældre: Hans Peter Hansen og Hansine Kristine Pihl, Lærkegaard,
Poulsker.
Børn:
1. Poul Ancher Hansen.
Han overtog gården.
2. Kjeld Hansen.
2007
20
Poul Ancher Hansen, født 3. november 1943.
Tidligere landbo-formand.
Bortset fra 2 ha er al jord bortforpagtet.
Sidste:
43 ha – Stensebyvejen 23 – Bodilsker 38a – Poul Ancher Hansen.
2007