Bustider - Nykøbing F. Skytteforening

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet
Læseplan for Foråret 2015, Odense
Oecon., 2. semester – Erhvervsøkonomisk linje
Semestret starter mandag den 2. februar 2015. Øvelserne starter efter, at første forelæsning har
fundet sted, medmindre andet meddeles via BlackBoard. Læseplanen opdateres løbende, så vær
opmærksom på ændringer (fra den 15. januar 2015 vil besked om ændringer blive lagt på
BlackBoard).
Marketing
Tage Koed Madsen/Gitte Rosenbaum
mandag
torsdag
kl. 14-17 lokale U45
kl. 11-14 lokale U45
Statistik
Mircea Trandafir
tirsdag
18-22)
tirsdag
fredag
kl. 16-18 lokale U43 (6-9,11,12,15,
torsdag
kl. 08-10 lokale U57
tirsdag
18-22)
tirsdag
tirsdag
tirsdag
onsdag
fredag
kl. 14-16 lokale U48A (6-9,11,14,15,
Øvelser:
Hold ØK/eø/13+Hold ØK/eø/14
Strategi og marked
Karol Borowiecki
Øvelser:
Hold ØK/eø/13+Hold ØK/eø/14
Fortsættes…
kl. 14-16 lokale U48A (10,13,16,17)
kl. 14-16 lokale U91
kl. 10-12 lokale U55 (10,17)
kl. 10-12 lokale U46 (13)
kl. 10-12 lokale U20 (16)
kl. 14-16 lokale U140 (12)
kl. 12-14 lokale U48A (6-22)
mandag
kl. 12-14 lokale U130 (6), U46 (9,12,
21,22), U20 (10,16), U49E (11,13,15,17,19), O-94
(18), O-96 (20)
mandag
kl. 12.30-14 lokale O-77 (7)
mandag
kl. 10-12 lokale U46 (8)
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet
Læseplan for Foråret 2015, Odense
Oecon., 2. semester – Erhvervsøkonomisk linje (fortsat)
Kl.
08-10
Mandag
10-12
12-14
14-16
16-18
Strategi og marked
ØK/eø/13+
ØK/eø/14
Marketing,
14-17
FORELÆSNINGER & ØVELSER
FORÅR 2015
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Strategi og marked
UNDERVISNINGSFRI
Statistik
Strategi og marked
Statistik
Fredag
Statistik
ØK/eø/13+
ØK/eø/14
Marketing,
11-14
Strategi og marked
Statistik
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet
Læseplan for Foråret 2015, Odense
Oecon., 4. semester – Erhvervsøkonomisk linje
Semestret starter mandag den 2. februar 2015. Øvelserne starter efter, at første forelæsning har
fundet sted, medmindre andet meddeles via BlackBoard. Læseplanen opdateres løbende, så vær
opmærksom på ændringer (fra den 15. januar 2015 vil besked om ændringer blive lagt på
BlackBoard).
It for erhvervsøkonomer
Uffe Kofoed
onsdag
kl. 11-12 lokale U48A
mandag
kl. 10-12 lokale U62
fredag
kl. 12-14 lokale U45
Øvelser:
Hold ØK/eø-XVI+ØK/samf-XV
torsdag
kl. 14-16 lokale U66 (lige uger)
Samfundsvidenskabelig metode
Jørgen Lauridsen
torsdag
kl. 12-14 lokale U91
(første 7 uger af semestret)
Øvelser:
Hold ØK/eø-XVI
Regnskab
Doris Jørgensen
Øvelser:
Hold ØK/eø-XVI
mandag
kl. 12-14 lokale U62
(første 7 uger af semestret)
Strategi og ledelse
Michael Christensen/Oliver Baumann/
Daniel Newark
tirsdag
fredag
Økonometri
Giovanni Mellace
onsdag
kl. 14-16 lokale U1 (8,11-13,18),
U140 (7,9,10,17,19-21)
torsdag
kl. 16-18 lokale U1 (8,11,12), U140
(9,10,13,17-19)
(12 uger)
Øvelser:
Hold ØK/eø-XVI
Fortsættes…
tirsdag
kl. 10-12 lokale U133
kl. 14-16 lokale U133
kl. 08-10 lokale U57
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet
Læseplan for Foråret 2015, Odense
Oecon., 4. semester – Erhvervsøkonomisk linje (fortsat)
Kl.
08-10
Mandag
10-12
It for erhvervsøkonomer
ØK/eø-XVI
Samfundsvidenskabelig metode
ØK/eø-XVI
12-14
14-16
16-18
FORELÆSNINGER & ØVELSER
FORÅR 2015
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Økonometri
ØK/eø-XVI
Strategi og ledelse
It for erhvervsøkonomer,
11-12
UNDERVISNINGSFRI
Økonometri
Samfundsvidenskabelig metode
Regnskab
Regnskab
ØK/eø-XVI
(lige uger)
Økonometri
Strategi og ledelse
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet
Læseplan for Foråret 2015, Odense
Oecon., 6. semester – Erhvervsøkonomisk linje
Semestret starter mandag den 2. februar 2015. Øvelserne starter efter, at første forelæsning har
fundet sted, medmindre andet meddeles via BlackBoard. Læseplanen opdateres løbende, så vær
opmærksom på ændringer (fra den 15. januar 2015 vil besked om ændringer blive lagt på
BlackBoard).
Bachelorprojekt
Erhvervsjura
Henrik Steen Andersen
tirsdag
kl. 14-17 lokale U45
Bench Marketing Based Ressource
Optimization
Niels Christian Petersen
torsdag
kl. 12-14 lokale U131
Development Economics
Philipp Ager
mandag
onsdag
kl. 08-10 lokale U130
kl. 08-10 lokale U130
Erhvervsstrafferet
Marianne Birk/Bo Møller Jensen
torsdag
kl. 14-16 lokale U131
Institutional Economics
Rafael Treibich
torsdag
kl. 14-17 lokale U57
International økonomi
Jan Guldager Jørgensen/Georg Stadtmann
mandag
onsdag
kl. 10-12 lokale U25A (16-22)
kl. 10-12 lokale U43
onsdag
kl. 12-15 lokale U57
Valgfag:
Øvelser:
Følger eksisterende
Introduktion til adfærdsøkonomi
Trine Kjær/Morten Raun Mørkbak
Fortsættes…
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet
Læseplan for Foråret 2015, Odense
Oecon., 6. semester – Erhvervsøkonomisk linje (fortsat)
Markedskommunikation og reklame
Lars Pynt Andersen/Thomas Mølgaard
torsdag
kl. 08-11 lokale U45
fredag
kl. 14-16 lokale U45 (workshop uge
9,10,12,13,15-17,19,21+22. Der er 3 spor, se BB for
yderligere information)
Markeds- og kommunikationsanalyse
Per Østergaard
fredag
kl. 09-12 lokale U43
Regulering af fast ejendom
Peter Flindt
mandag
kl. 14-16 lokale U81
Strategi og organisation
Michael Christensen/Ulrik Nash/
Kristian Roe-Holst
mandag
onsdag
kl. 14-16 lokale U110
kl. 12-15 lokale U110
Velfærdsøkonomi og skattepolitik
Trine Kjær
mandag
fredag
kl. 12-14 lokale U31A
kl. 10-12 lokale U31A
Fortsættes…
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet
Læseplan for Foråret 2015, Odense
Oecon., 6. semester – Erhvervsøkonomisk linje (fortsat)
FORELÆSNINGER & ØVELSER
FORÅR 2015
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Kl.
08-10
Mandag
Development
Economics
Development
Economics
10-12
International
økonomi
International
økonomi
12-14
Velfærdsøkonomi og skattepolitik
UNDERVISNINGSFRI
Introduktion til
adfærdsøkonomi, 12-15
Markedskommunikation og
reklame, 08-11
Fredag
Markeds- og
kommunikationsanalyse,
09-12
Velfærdsøkonomi og skattepolitik
Bench Marketing Based Ressource Optimization
Strategi og organisation,
12-15
14-16
Regulering af
fast ejendom
Strategi og organisation
16-18
Erhvervsjura,
14-17
Erhvervsstrafferet
Institutional
Economics,
14-17
Markedskommunikation og
reklame (workshop)