1 El. hæve sænke skrivebord Str.: 180 x 120/80 cm. Med kontorstol

Pris: kr. 20,-
KATALOG
BLANDET INDBO
Auktion: Onsdag D.7. Maj 2014
kl: 17:00
Eftersyn: Man d. 5/5 - Ons d.7/5 2014 kl 13:00 - 16:00
Live aukti
on!!
Side 1
OBS: Se flere billeder på ww.kbhauktioner.dk
under [email protected]
Eftersyn tilrådes altid!
Der kan forekomme mindstepriser på enkelte katalognumre.
Dette vil aktionarius gøre opmærksom på under auktionen.
Side 2
Auktionssted:
Stensmosevej 24B-C - 2620 Albertslund
Samtidig “live” på www.kbhauktioner.dk
Tidspunkt:
Onsdag d.26. Februar 2014 - kl.17:00
Eftersyn:
Stensmosevej 24B-C - 2620 Albertslund
Man d.24/2 - Ons d. 26/2 kl. 13:00 - 16:00
Moms & Salær:
Alle bud tillægges salær på 25% (salær inkl. moms)
Der tages forbehold for fejl, ændringer.
Københavns Auktioner - Stensmosevej 24C - 2620 Albertslund
www.kbhauktioner.dk
Side 3
Betingelser / Auktionsvilkår
§ 1 – Alt sælges til den højstbydende i den stand, som det er i ved hammerslaget; fra dette tidspunkt henstår det solgte for købers regning og risiko. Da der har været eftersyn, tages reklamationer ikke til følge. Katalogets tekst er udarbejdet efter bedste overbevisning, men uden ansvar.
Elektronik: Københavns Auktioner giver ikke garanti for at elektronik virker, hvis ikke andet er
anført.
§ 2 – Mindste bud og overbuds størrelse fastsættes af auktionslederen. Opstår der umiddelbart
efter hammerslaget tvivl om, hvem der var højstbydende eller påstås det, at flere har budt samtidig, foretages nyt opråb.
§ 3 – Købere må for at kunne byde være i besiddelse af et købernummer, som forevises, når der
bydes. Købernummeret udleveres vederlagsfrit mod legitimation ved henvendelse til ekspeditionen. Kommissioner modtages af forvalteren, taksatoren eller direkte af vort ekspeditionskontor
ved aflevering af en kommissionsblanket.
§ 4 – Alle bud er bindende. Alle katalognumre salær på 25% (salær inkl moms).
Derudover vil der være to typer auktioner, “moms varer” og “ikke moms varer”.
Betalingen skal ske enten kontant, med Dankort (Vi modtager ikke internationale kreditkort), ved
overførsel til en af Københavns Auktioner anvist bankkonto umiddelbart efter hammerslaget, eller
senest forud for afhentning af de købte effekter jf.
§ 6. - Københavns Auktioner har udpantningsret i.h.t. loven. I søgsmål er købere pligtige – uden
hensyn til hvor de bor eller opholder sig – i byretssager at give møde ved Københavns Byret og i
landsretssager at give møde i Østre Landsret, alt efter varsel som til indenbys boende.
§ 5 – Ejendomsretten til solgte effekter overgår først til køberen ved fuld betaling af budsum, salær
og moms. Den, der byder for en anden, hæfter som selvskyldnerkautionist.
§ 6 – Afhentningen skal ske senest 2 hverdage efter endt auktionen. Emballering og forsendelse
kan aftales med den pågældende forvalter.
For effekter, der ikke er afhentet rettidigt, debiteres opbevaring 100,- pr dag og pr. katalognummer
(ekskl. moms). For hjælp ved læsning o. lign. beregnes betaling efter de takster, der er opslået i
auktionslokalerne. I øvrigt kan ikke afhentede effekter sælges, enten under hånden eller ved auktion efter vort valg for første købers regning.
§ 7 – Købere fra EU-lande – Købere, der er dokumenteret momsregistreret i et andet EU-land,
betaler ikke moms. Ikke moms-registrerede købere i et andet EU-land betaler fuld dansk moms,
som ikke kan refunderes.
Side 4
§ 8 – Købere fra ikke EU-lande – Effekter, der inden 6 uger efter auktionen eksporteres gennem
speditør, fritages for moms. Køberen kan selv medtage det købte til udlandet og få momsen
refunderet under forudsætning af, at det fulde fakturabeløb (incl. moms) er betalt, og at det købte
har kostet over kr. 2.800 incl. salær og moms, samt at effekterne har været forevist til toldbehandling hos det danske toldvæsen direkte i forbindelse med køberens udrejse. Eksportørblanketten
(formular A10-02) returneres til os efter at være forsynet med det danske toldvæsens attest for
udførelsen.
§ 9 – I henhold til Ophavsretsloven § 25 A opkræves der et ekstra vederlag (afgift) på 5 % for
billedkunst, såfremt budsummen er Euro 300- / kr. 2.200-, eller derover og kunstneren er nulevende eller død for mindre end 70 år siden.
§ 10 – Enhver anden form for handel end auktionssalg er ikke tilladt på vort område. Tillægskonditioner forbeholdes.
§ 11 – Vurderingen i kataloget er skønsmæssigt sat af os, og hammerslagsprisen kan blive både
højere eller lavere.
Vurderingen er ikke mindsteprisen – Alle katalognumre sælges uden mindstepris – Altså for
højeste bud, med mindre andet er angivet.
Opsummering:
•
•
•
•
Afhentning: Senest 2 hverdage efter endt auktion. med mindre andet er aftalt.
Ikke afhentede effekter: debiteres opbevaring 100,- pr dag og pr. katalognummer (ekskl.
moms)
Salær: Alle katalognumre tillægges salær på 25% (salær inkl moms).
Elektronik: Københavns Auktioner giver ikke garanti for at elektronik virker, hvis ikke andet er
anført.
Obs: Der kan forekomme mindstepriser på enkelte katalognumre. Dette vil aktionarius gøre opmærksom på under auktionen.
Side 5
Auktion ved Københavns Auktioner
Auktionen afholdes som en hammersalgsauktion med smatidig mulighed for at byde online via
LIVE WEBCAST på kbhauktioner.dk
For at kunne byde på den fysiske auktion så skal man møde op før auktionen og gerne senest 30
min. før.
Her oprettes kunden hvorefter man får udleveret et Bydenummer. Der skal forevises legitimation
efter forlangende. Herefter kan der bydes på auktionen.
Alle bud er bindende. Alle katalognumre tilægges 25 % salær (salær inkl moms)
Auktionarius råber katalognummeret op og det er auktionarius der vurderer hvis bud der var først
og herefter slår hammeren i bordet, når handlen indgås. Sådan har vi gjort siden 1865, og sådan
agter vi at forsætte.
Det er spændende at købe på auktion. Man kan ikke undgå at blive fanget af den hektiske stemning samtidig med, at man skal holde tungen lige i munden og følge med for at være klar, når man
skal byde.
På Københavns Auktioner, kan du afgive bud på tre måder:
• Du kan være til stede i auktionsalen
• Du kan byde hjemme fra din computer under auktionen (LIVE-NETAUKTION)
• Du kan afgive et kommissionsbud (forhåndsbud)
Byd i auktionssalen
Det sjoveste og sikreste er selv at være til stede under auktionen. Forud for auktionen skal man
have et Købernummer.
For udlevering af Købernummer skal man oplyse
Navn, adresse, telefonnummer, evt. cvr. Nummer, hvis du handler på vegne af eller er en virksomhed.
Resten er legende let og ganske underholdende.
Når man ønsker at byde på et nummer, fanger man auktionarius’ opmærksomhed ved at vifte
med sit købernummer, råbe, skrige, blinke tre gange med venstre øjenlåg, ved at nikke – ja, der er
mange måder at gøre det på. Den, der byder højest vinder det aktuelle opråb – og auktionarius
afslutter budrunden med sit
”Første, anden, tredje. Solgt til (køber nummer) for (budsum)”.
Budsummen er det man har budt. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er tillæg til budsummen. Hvor meget varierer for den enkelte vare og auktion, men fremgår af vore betingelser for køb
og af kataloget - se ovenfor.
Der kan forekomme mindstepriser på enkelte katalognumre. Dette vil aktionarius gøre opmærksom på under auktionen.
Side 6
Forhåndsbud - kommissionsbud
Dit kommissionsbud er med under hele auktionen, også på podiet.
I auktionshuset udfylder du vores formular for kommissionsbud, på vores LIVE-NETAUKTION gør
du følgende:
Gå til vores LIVE-NETAUKTION - og opret dig som bruger, hvis du ikke allerede har gjort det.
VÆLG - ENTER AUCTION - REQUEST TO BID - GODKEND BETINGELSERNE FOR AUKTIONEN - OPDATER SIDEN
PLACE A BID - INDTAST DET BUD DU VIL AFGIVE I HELE KRONER
Du kan afgive dit bud på to måder:
• RAISE TO (dit bud) det bud du har indtastet bliver budt
• BID (næste overbud) du byder næste overbud indtil dit maxbud
Du modtager nu en mail med dit bud og evt. også en mail, hvis du bliver overbudt.
LIVE-NETAUKTION
På Københavns Auktioner kan du byde hjemme fra din egen computer mens auktionen foregår.
Det er en netauktion ja – men det er mere end det. Vi kalder det LIVE-NETAUKTION
Under auktionen får du billede og lyd fra auktionslokalet, du kan følge de bud, der bliver afgivet i
salen og på nettet, og afgive dit bud med et enkelt klik.
I samme sekund du klikker på ”byd” knappen
den grønne i midten af skærmen
er dit bud registreret på podiet. Den hektiske stemning fra auktionslokalet følger med. Det beløb
du ser på “BYDKNAPPEN” er næste overbud.
Du får besked, hvis du har fået budet - om der bliver budt mere- og du må byde lidt mere for at
vinde auktionen.
Vurdering:
Vurderingen i kataloget er skønsmæssigt sat af os, og hammerslagsprisen kan blive både højere
eller lavere.
Vurderingen er ikke mindsteprisen - Alle katalognumre sælges uden mindstepris - Altså for højeste
bud.
Salgsresultater
Vi laver resultatliste, men de er altid velkommen til at kontakte os efter auktionen pr. telefon og få
oplyst resultater på enkelte katalognumre.
Betaling og afhentning
Alt betales kontant, enten med kontanter, check eller dankort, og det købte skal afhentes senest 2
arbejdsdagedage efter auktionen.
For effekter, der ikke er afhentet rettidigt, debiteres opbevaring (Se betingelser)
(Vi modtager ikke internationale kreditkort.)
God fornøjelse
Side 7
Katalognummer: 1
Moderne spisebord Ahorn 85 x
150 H: 83 . Inkl. illægspl. på 50 cm.
Vurdering: 500 - 700 Kr.
Katalognummer: 2
D-Line sæbedispenser Rustfrit stål,
væghængt, i original emballage
Vurdering: 800 - 1.200 Kr.
Katalognummer: 3
D-Line serviet holder, Rustfrit stål,
væghængt, i original emballage
Vurdering: 800 - 1.200 Kr.
Katalognummer: 4
D-Line affaldspand, Rustfrit stål,
væghængt, i original emballage
Vurdering: 800 - 1.200 Kr.
Katalognummer: 5
Autotilbehør, palle med 3 kasser
Vurdering: 2000 - 3000 Kr.
Side 8
Katalognummer: 6
Dameskrivebord nød, med skuffer.
93 X 50 H 78
Vurdering: 1500 - 2000 Kr.
Katalognummer: 7
Moderne Puff , Koksgråt betræk, i
original emballage Dia 40 H: 50
Vurdering: 400 - 700 Kr.
Katalognummer: 8
Lirekasse, Monteret med Kassette
båndoptager, figurer
Vurdering: 4000 - 5000 Kr.
Katalognummer: 9
Beskrivelse følger...
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Katalognummer: 10
Spisebord Mahogni, med udtræk
og 1 illægspl. 105 x 150 H: 73
Vurdering: 1000 - 1500 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 9
Katalognummer: 11
Arkitekttegnet Jalousiskab Nipu,
Palisander på aluminiumsfødder
B:120 D:45 H: 93
Vurdering: 1000 - 1500 Kr.
Katalognummer: 12
Air Cleaner Trion inc. sanford
model nr. 426219/05 sernr 005157
Vurdering: 1000 - 1500 Kr.
Katalognummer: 13
Indskudsborde i nød samt et udskåret elefantbord sortmalet
Vurdering: 400 - 700 Kr.
Katalognummer: 14
Cement blander
Vurdering: 400 - 700 Kr.
Katalognummer: 15
Projector Epson 3000
Vurdering: 400 - 700 Kr.
Side 10
Katalognummer: 16
Modelskib; Norske Løve samt
tegning L:160 H: 180
Vurdering: 4000-5000 Kr.
Katalognummer: 17
6 Kasser blandet indbo samt
spansk guitar
Vurdering: 1000 - 1500 Kr.
Katalognummer: 18
Samling Aluminia porcelæn samt
diverse plast opbevaring
Vurdering: 1000 - 1500 Kr.
Katalognummer: 19
Moderne reolsysten med vitrinesakb samt 5 borde i eg, kirsebær,
samt nød
Vurdering: 500 -700 Kr.
Katalognummer: 20
Palle med diverse malerier
Vurdering: 500 -700 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 11
Katalognummer: 21
Palle med kræmmervarer; Pladespillere, glas og nips
Vurdering: 500 -700 Kr.
Katalognummer: 22
Aircondition Airzone M9000
Vurdering: 300-500 Kr.
Katalognummer: 23
2 teaktræsstole med polstret
sæde og ryg, samt en arkitekttegnet lænestol Eg
Vurdering: 600 - 800 Kr.
Katalognummer: 24
Dansk møbelarkitekt; 2 Reoler i
palisander med stål ben
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Katalognummer: 25
Dansk møbelarkitekt; Sofabord
Severin Hansen
Vurdering: 1000 - 1500 Kr.
Side 12
Katalognummer: 26
8 kontorstole i birk, stålstel gråmalet på hjul
Vurdering: 1000 - 1500 Kr.
Katalognummer: 27
3 skolekort, Europa
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Katalognummer: 28
Moderne spisebord med stålben
ZETA / Brdr. Anders møbelsnedkeri
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Katalognummer: 29
6 Lysarmature hvidmalede
Vurdering: 600 - 800 Kr.
Katalognummer: 30
2 samt 3 Personers Stouby møbler
monteret med uld.
Vurdering: 3000-4000 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 13
Katalognummer: 31
1 Pallekasse med genbrugstøj
Vurdering: 300-500 Kr.
Katalognummer: 32
Skænk, Bogreol samt spisebord
Vurdering: 300-500 Kr.
Katalognummer: 33
Cafebord samt 4 aluminiumstole
Vurdering: 300-500 Kr.
Katalognummer: 34
Samling figurer og udskæringer
samt 2 B&G tallerkener
Vurdering: 600 - 800 Kr.
Katalognummer: 35
Vægophæng til TV / Monitor Vivanco 15 stk + 1 30 KG, i original
Vurdering: 3000 - 3500 Kr.
Side 14
Katalognummer: 36
40 stk scart kabler i original indpakning samt en kasse med phone
kabler 5M ca. 20 stk
Vurdering: 1000 - 1500 Kr.
Katalognummer: 37
1 Palle med indbo/kræmmervarer;
Anders And, bøger lamper, retro
Vurdering: 1000 - 1500 Kr.
Katalognummer: 38
1 8 kantet, Spisebord nød /
Fugleøjetræ B:87 H:74
Vurdering: 500 -700 Kr.
Katalognummer: 39
1 TV skab H: 95 B: 62 D: 38 samt
en lænestol
Vurdering: 1000 - 1500 Kr.
Katalognummer: 40
10 Kasser blandet indbo/kræmmervarer, nips porcelæn, glas
Vurdering: 1000 - 1500 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 15
Katalognummer: 41
7 Kasser blandet indbo/kræmmervarer, nips, porcelæn og malerier
Vurdering: 700 - 1000 Kr.
Katalognummer: 42
4 kasser kræmmervarer
Vurdering: 400 - 600 Kr.
Katalognummer: 43
Fransk dør med karm :
Vurdering: 1000 - 1500 Kr.
Katalognummer: 44
Elevationseng 90 x 200
Vurdering: 300-500 Kr.
Katalognummer: 45
Bogreol Hundevad H: 144 B: 138
D: 30
Vurdering: 1000-1500 Kr.
Side 16
Katalognummer: 46
Dansk Møbel arkitekt; Københavner sofa/spisebord samt 2
teaktræs reoler
Vurdering: 1000 - 1500 Kr.
Katalognummer: 47
AEG Opvaskemaskine, nr. 50860
Vurdering: 500 - 1000 Kr.
Katalognummer: 48
Dansk møbelark: Spisebord,
85x123 cm, 85x210 cm med
udtræksplader
Vurdering: 800 - 1.200 Kr.
Katalognummer: 49
Foto lysbord på ben
Vurdering: 1000 - 1500 Kr.
Katalognummer: 50
Stålskab/Omklædningsskab med
grønnelåger
Vurdering: 500 -700 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 17
Katalognummer: 51
Kommode afsyret fyr
Vurdering: 500 -700 Kr.
Katalognummer: 52
1 Maleri , Landskabs motiv,
Klaus Krautwald, skadet på ramme,90x117 cm med ramme
Vurdering: 2000 - 3000 Kr.
Katalognummer: 53
2 tegninger Sikker Hansen, 70x70
cm og 50x60 cm
Vurdering: 500 -700 Kr.
Katalognummer: 54
Sofabord, 110x110 cm
Vurdering: 300 - 500 Kr.
Katalognummer: 55
Dansk Møbelarkitekt; 4 moderne
spisestole
Vurdering: 1200 - 1700 Kr.
Side 18
Katalognummer: 56
2 teaktræsstole samt 2 pindestole
og en lampe
Vurdering: 500 -700 Kr.
Katalognummer: 57
Arkitekttegnet lænestol teak
mindstepris kr. 1000,Vurdering: 2000 - 3000 Kr.
Katalognummer: 58
Dansk møbelarkitekt, 4 Børge
Mogensen stole
Vurdering: 3000-4000 Kr.
Katalognummer: 59
Dansk møbelarkitekt, bogskab i
teak
Vurdering: 500 -700 Kr.
Katalognummer: 60
Svensk møbelarkitekt, hvidemalet
reolsystem
Vurdering: 500 -700 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 19
Katalognummer: 61
8 maleri, portrætter, landskabsmotiver. Flere signerede
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Katalognummer: 62
Moderne sovesofa rødt betræk
Vurdering: 500 -700 Kr.
Katalognummer: 63
Moderne skænk Massiv eg.
Vurdering: 500 -700 Kr.
Katalognummer: 64
3 Personers sofa monteret med
uldbetræk
Vurdering: 500 -700 Kr.
Katalognummer: 65
Samsung TV LE40C655
Vurdering: 700 - 1000 Kr.
Side 20
Katalognummer: 66
2 Landkort, Frankrig og tyskland
Vurdering: 700 - 1000 Kr.
Katalognummer: 67
Spisebord Mahogni, og sofabord
med kakler
Vurdering: 500-700 Kr.
Katalognummer: 68
Kommode med på ben med 6
skuffer, Tek MÅL:
Vurdering: 700 - 1000 Kr.
Katalognummer: 69
Microbølgeovn OBH samt en
rolator
Vurdering: 400 - 600 Kr.
Katalognummer: 70
Div kasser med kræmmervarer,
Lamper, Dart, PC tilbehør, Kasseapparat
Vurdering: 1000 - 1500 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 21
Katalognummer: 71
Moderne lænestol, læder med
fodskammel
Vurdering: 500 -700 Kr.
Katalognummer: 72
2 Otiumstole med fodskamler
samt en lampe
Vurdering: 500 -700 Kr.
Katalognummer: 73
1 Skuffefommode , 2 skuffer nød
Vurdering: 400 - 600 Kr.
Katalognummer: 74
Dansk møbelarkitekt; 1 sofabord
mahogni samt 2 lampeborde teak
Vurdering: 1000 -1500 Kr.
Katalognummer: 75
4 cafeborde, samt 1 skrivebord, en
varmeovn og opbevaringsart.
Vurdering: 500 -700 Kr.
Side 22
Katalognummer: 76
1 Cementblander, 380 V, Det ene
hjul er defekt.
Vurdering: 300 - 500 Kr.
Katalognummer: 77
UDGÅR
Vurdering: xxx Kr.
Katalognummer: 78
Dansk møbelarkitekt; 4 spisebordsstole eg med polstret ryg og
sæde samt en stol i bejdset bøg
Vurdering: 2000-3000 Kr.
Katalognummer: 79
samling indbo; Micro ovn, egetræsbord, skrivemaskine, samt
taske og parasolfod
Vurdering: 300 - 500 Kr.
Katalognummer: 80
UDGÅR
Vurdering: xxx Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 23
Katalognummer: 81
Dansk møbelarkitekt; Skrivebord
med skuffer i teak
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Katalognummer: 82
Dansk møbelarkitekt; Reol system
bestående af 6 løse reolkasser
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Katalognummer: 83
4 Holmegaard glasskåle, i ravfarvet glas
Vurdering: 600 - 800 Kr.
Katalognummer: 84
2 Royal Copenhagen vaser;
fuglemotiv samt landskabsmotiv
Vurdering: 500 -700 Kr.
Katalognummer: 85
3 Royal Copenhagn fade
Vurdering: 700 - 1000 Kr.
Side 24
Katalognummer: 86
1 Royal Copenhagen figur;
Knælende dreng
Vurdering: 500 -700 Kr.
Katalognummer: 87
2 Royal Copenhagen figure; 2 fugle
Vurdering: 400 - 600 Kr.
Katalognummer: 88
1 Royal Copenhagen figur; Sidende pige
Vurdering: 400 - 600 Kr.
Katalognummer: 89
1 Royal Copenhagen figur;
Stående pige
Vurdering: 400 - 600 Kr.
Katalognummer: 90
1 Royal Copenhagen figur; Pige
med vandkande
Vurdering: 400 - 600 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 25
Katalognummer: 91
1 Royal Copenhagen figur; Pige og
Gås
Vurdering: 500 -700 Kr.
Katalognummer: 92
3 Royal Copenhagen tallerkner
Vurdering: xxx Kr.
Katalognummer: 93
3 Kasser med med glas, porcelæn,
billeder og lamper
Vurdering: 1000 - 1500 Kr.
Katalognummer: 94
Samling Royal Copenhagen og
Knabstrup
Vurdering: 400 - 600 Kr.
Katalognummer: 95
Samling, B & G, årskrus samt vaser
Vurdering: 400 - 600 Kr.
Side 26
Katalognummer: 96
Dansk møbelarkitekt; 2 PH 3/4
Pendel blå,
Vurdering: 600 - 1000 Kr.
Katalognummer: 97
Dansk møbelarkitekt; 2 PH 3/4
Pendel blå,
Vurdering: 600 - 1000 Kr.
Katalognummer: 98
Dansk møbelarkitekt; Høj skænk
Vurdering: 1500 - 2000 Kr.
Katalognummer: 99
2 Royal Copenhagen bjørne
Vurdering: 300 - 500 Kr.
Katalognummer: 100
Samling kinesiske fade , samt
kompas
Vurdering: 800 - 1.200 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 27
Katalognummer: 101
Dameskrivebord i nød / mahogni
Vurdering: 800 - 1.200 Kr.
Katalognummer: 102
2 Royal Copenhagen Askebægre,
samt en stage porcelæn
Vurdering: 400 - 600 Kr.
Katalognummer: 103
Dansk møbelarkitekt; 1 FDB stol,
samt en lænestol monteret med
uldstof, Eg
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Katalognummer: 104
Samling Holmegaard glas
Vurdering: 500 -700 Kr.
Katalognummer: 105
Samling indbo; Kommode, symaskine, kamera, samt bøger
Vurdering: 700 - 1000 Kr.
Side 28
Katalognummer: 106
PLET Sølv; Kaffekande,
flødekande, sukkerskål
Vurdering: 300 - 500 Kr.
Katalognummer: 107
Stenøksehoved
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Katalognummer: 108
Lammeskind hvid
Vurdering: 300 - 500 Kr.
Katalognummer: 109
2 digital kameras; LUMIX samt
OLYMPUS 600
Vurdering: 300 - 500 Kr.
Katalognummer: 110
Nikon Coolpix L310 samt en
skærmfremviser
Vurdering: 1500-2000 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 29
Katalognummer: 111
Samling Kameras; Canon PC 1032,
Canomatic, IPAQ PC
Vurdering: 400 - 600 Kr.
Katalognummer: 112
2 Navigator, Garmin
Vurdering: 300-500 Kr.
Katalognummer: 113
5 armbåndsure, samt en samling
mønter
Vurdering: 500-700 Kr.
Katalognummer: 114
Høj skænk, med 3 skuffer, Nød
Vurdering: 300-500 Kr.
Katalognummer: 115
Royal Copenhagen, Askebæger
samt vase
Vurdering: 300-500 Kr.
Side 30
Katalognummer: 116
1 TV Matsui
Vurdering: 500-700 Kr.
Katalognummer: 117
BUB tog legetøj, Trans central
express
Vurdering: 300-500 Kr.
Katalognummer: 118
TV Philips 32pfl5403D / 12
Vurdering: 500-700 Kr.
Katalognummer: 119
1 Vitrineskab samt en kasse indbo,
Stok porcelæn
Vurdering: 800-1200 Kr.
Katalognummer: 120
Projector Philips LC4246
Vurdering: 700-1000 Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 31
Katalognummer: 121
1 Vægur samt en kande
Vurdering: 400-600 Kr.
Katalognummer: 122
Messing the Samovar
Vurdering: 1000-1500 Kr.
Katalognummer:
Titel
Vurdering: xxx Kr.
Katalognummer:
Titel
Vurdering: xxx Kr.
Katalognummer:
Titel
Vurdering: xxx Kr.
Side 32
Katalognummer:
Titel
Vurdering: xxx Kr.
Katalognummer:
Titel
Vurdering: xxx Kr.
Katalognummer:
Titel
Vurdering: xxx Kr
Katalognummer:
Titel
Vurdering: xxx Kr.
Katalognummer:
Titel
Vurdering: xxx Kr.
Se flere billeder på www.kbhauktioner.dk under [email protected]
Side 33
Københavns Auktioner ApS, Chr. Hee’s Eftf.
Stensmosevej 24B-C
2630 Albertslund
(Denmark)
Cvr: 35471316
Kontooplysninger:
Reg. nr. 9365 Konto 0008331324.
Email: [email protected]
Telefon: (+45) 3929 9000
Åbningstider:
mandag – fredag: 10:00 – 15:00
Side 34