Dapson

Nyhedsbrev
Sep. 2013
SIDEN SIDST
SmerteDanmark har siden stiftelsen i feb 2013 taget
de første vigtige skridt. Vi har således etableret
fundamentet for målet med tiden at blive en stærk
aktør på smerteområdet.
Vi henvender os derfor til jer som interessent på
smerteområdet for at gøre opmærksom på vores
eksistens, de projekter vi indtil videre er lykkedes
med, og det vi arbejder på at opnå.
Vi har en forhåbning om, at der sidder nogle
mennesker derude med kompetencer, de gerne vil
bruge i SmerteDanmark regi og i arbejdet på
smerteområdet.
Endvidere har vi en forhåbning om, at I vil støtte op
om SmerteDanmarks eksistensgrundlag og arbejde
ved at blive medlem som forening.
På www.smertedanmark.dk/bliv-medlem.. er der en
oversigt over de medlemstyper vi tilbyder.
DET ARBEJDER VI PÅ AT OPNÅ
Facebook og sociale medier
Der arbejdes på at bruge sociale medier som en
væsentlig kontaktflade til vores medlemmer. Vi
arbejder på at etablere en facebook side med
tilhørende grupper.
Smertemagasin
Der arbejdes på et magasin om smerter henvendt til
især politikere og øvrige beslutningstagere.
Her vil der blandet andet være en personlig
beretning fra Jan O Pedersen, der er tidligere
verdensmester i speedway og har selv kæmpet med
kroniske smerter gennem mange år. Jan O Pedersen
er blevet udnævnt til SmerteDanmarks helt egen
ambassadør.
Oplysningskampagne
Der arbejdes på at skaffe midler til en
oplysningskampagne omkring kroniske smerter og
smerteområdet.
DET HAR VI OPNÅET INDTIL NU
Ny hjemmeside
Synlighed og bevidstheden om SmerteDanmarks
eksistens er fundamental for at kunne hjælpe. Derfor
er vi stolte over at kunne fremvise vores nye
hjemmeside på www.smertedanmark.dk/.
Ny rådgivningslinie
Patientforeningen FAKS - foreningen af kroniske
smertepatienter, har i kraft af formand Pia
Frederiksen og Sidse Holten fået en god kontakt til
ministeriet for sundhed og forebyggelse. Det er
således lykkedes at få bevilliget 380.000 kr til en
rådgivningslinie til mennesker med
smerteproblemer. Denne vil komme til at ligge under
SmerteDanmarks administration og vil starte op i
løbet af 2014.
Lighedsambassadør
Sundhedsminister Astrid Krag har lanceret en
lighedskampagne blandt andet med henblik på mere
lighed i sundhed. Formand for SmerteDanmark Gitte
Handberg har stillet op som ambassadør og deltaget
på folkemødet på Bornholm 2013. Planen er tillige at
være tilstede på folkemødet 2014 og gøre de
fremmødte politikere bevidste om udfordringerne på
smerteområdet.
FOR MERE INFORMATION
Kontakt . SmerteDanmark Heden 95000 Odense C
E-mail: [email protected]
telefon: 21 33 42 12
SmerteDanmark - Heden 9 - 5000 Odense C - E-mail: [email protected] - Telefon 21334212