Sunds Sø Grundejerforening Medlemsliste pr. 29. marts 2010

Aagaarden.
Matr. Nr. 8 a.7 e.
Sallinge Aagade 14.
(fra gammel tid kaldet ”Bloms Gaard”).
Materiale hentet fra Muckadell Godsarkiv.
Under Sandholt til 1656.
1656 - 1699 sammenlagt med matr. nr. 7 (Kroggaarden).
Under Torbenfeld 1656 – ca. 1661. Under Sandholt ca. 1661 – 1687. Tilhører Margrete Sechman, salig
Lorentz Holmers 1687 – 1699.
Under Gelskov
1699 – 1917.
Personer med tilknytning til Aagaarden:
Niels Brun
1591 – 1592.
Anders Christoffersen
1606 – 1632.
Christoffer Andersen
1632 – 1649. Kirsten, Christoffer Andersens enke, død: 1683.
Igen sammenlagt med matr. nr.7 (Kroggaarden) fra 1658 til 1683..
Kirsten, salig Christoffer Andersens
1658.
Henrik Wrangel, gift med Kirsten
1660 – 1676.
Kirsten Wrangels til
1683.
Christen Hansen
1683 – 1724.
Jørgen Pedersen
1734
Peder Jørgensen
1758
Hans Pedersen
5 maj 1759 Fæster
Christen Pedersen
14 aug 1777 Fæster, Ungkarl og Landsoldat, der ved sin død
overtages af enken.
Henrich Stoltenberg Blom
30 nov 1814. Fæster, Justitsraad og Birkedommer. Født 1788
Død 1868. Birkedommer over Muckadell m.fl. Birker.
Gustav Blom
31 dec 1868 - 1880. Fæster, matr. nr. 8 Sallinge. Død: 1880.
Enken til 1888. Død: 1888.
Død: 13 april 1683.
Fæster
Død: 1758.
Harald Stoltenberg Blom
14 jun 1889 - 1897. Fæster, matr. nr. 8 a7 b. Sallinge.
Peder Nielsen
19 nov 1897. Fæster, fra Haagerup, matr. nr. 8 a7 b. Sallinge.
Der køber den i 1917. Død: 1940.
Ellen og Hans Aksel Nielsen
1940
Inge og Peder Nielsen
19..
Gaardejer.
Svend Pedersen køber helt gården i 1991 og lægger jorden sammen med Aalegaardens,matr. nr. 20 a.
Svend Pedersen sølger ”Aagaarden” stuehus og en del af avlsbygningerne 15 jul 1992 til
Knud V. Larsen, Stige
1992
Vurderet i 1960:
Vurderet i 1985:
185.000 kr. Areal: 37 ha.2025 m2., ca 68 tdr.laand.
1.250.000 Kr.