LOGO HYTTE 2013

Bornholmske hytter og lejrpladser, april 2012
Finnedalsgården,
2. Sct. Georgsgilde. 26 senge.
Lukket 1. nov.–1. maj.
www.sct-georg.dk/2bornholm
”Hytten”. dds.dk/Bornholm> grupper >
Hammershus 26 senge 1/5 – 1/9.
”Klippen”: www.missionskirken.dk/?Klippen
44 pers. Udlejes hele året.
Tværmyr, naturgrund.
Dds.dk/bornholm
Elleshøj, Metodistspejderne Rønne.
60 sovepladser. Åbent ca. maj-okt.
www.hyttefortegnelsen.dk/hytte/69
Rømeregård KFUM.
48 senge.
www.roemeregaard.dk
/
Skrynan, Bapt. Evt.
madrasser på gulvet.
www.baptistkirkenborn
holm.dk/skrynan
Baunehøj, 28
sovepladser +
udenomsareal:
www.lejrpladsenbaunehoej.dk
Strandrøstân, Vestermarie
DDS . 6 senge.
www.dds-Vestermarie.dk
Jarlsgård, FDF
52 sovepladser.
www.Jarlsgaard.dk
Kort redigeret april. 2012 MH/DDS
Kig også på bl.a.
http://udinaturen.naturstyrelsen.dk/udinaturen/
-vælg Bornholm, og led efter bl.a. sheltere
Sømarken lejrplads,
DDS Bhlms Division.
Ingen senge.
dds.dk/bornholm
Bethesda, IM.
80 senge
http://www.bornhol
mim.dk/index.php?
TreeLevel=1&Tree
ID=59&DID=54&
MID=7
Holsterodde, Baptistmenigheden.
42 sovepladser, 72 spisende.
www.baptistkirkenbornholm.dk/holsterodde