Odense Kommune Natur, Miljø og Trafik Slottet

HJALLERUP
Glindvad Hede
Stagsted
Frederikshvile
12
Kærsgårde
Favrholt
Kærsgård Hede
13
Signaturforklaring:
rup
gd
13
Fabrik
Kogholm
Horsens Kirke
lt
agenholt
Rasmusmose
æk
eB
ta
den
29
Grønlandshavnen
Stranderholm
1
1
L
N
Hotel
G
Svendsgårde
Uglegård
48
rå
Mosegården
Nørreskov
xNygård
K
Tiendegårds Mark
Torderup
45
12
2
c
23
l
Fjordskolen
Nordskoven
Egensekloster
Skov
3
43
Hingstrupgård
Hestholmen
Refsnæs
4
Komdrup
Regel
Sigsgårdsmark
60
dÅ
bste
Ski
6
Krastrup
53
Kongstedlund
7
6
Hedestederne
1
Randrup
50
x
6
Smidie
VILDMOSE
5
Svanholmsminde
6
Smidie Udflyttergårde
14
4
7
Halegård
25
Reservat
Pindeb
DYREHAVE
s
æk
8
Loftbro
sle
vgå
Tofte Skov
Å
51
47
56
49
Mølleskov
Tisted Nørskov
Horsmosegårde
38
60
Nørre Hurup
7
Langerim
9
Solbjerg Enge
Fredenslund Skov
sSolbjerg
sRavnborg
Sønder Hurup
4
26
3
Birkelund
Terndrup Hede
SkovRavnborg
56
Terndrup
Veddum
Hylt
Ny
Viffertsholm
Publikums
færdsel
Mark
Viffertsholm
Graverhuse
19
Hvor cykelruten førerDyrehave
gennem naturarealer eller går Sønderskov
29
Feldbakgård
Hedehuse
Veddum Kær
Gammel
gennem klitplantager
er Viffertsholm
knallertkørsel ikke52tilladt. HunSkovriderbolig
Rønholt
Trommelholt
Viffertsholm
de
23 skal føres i snor. Rygning er ikke tilladt i tiden 1/3Bolskov
Veddum 21 Bundhave
31 Hovskov
31/10. Båltænding erSønderholt
kun tilladt på
særligt indrettede
Tistedholter
Porsgård
Hedegårde
Rønningen
s
x
bålpladser. Telte må kun opstilles på særligt indrettede
Korup
primitive lejrpladser
er
Vester Korup for cyklister og vandrere. Ridning
9
Veddum Vorn
Tisted kun tilladt på offentlige veje eller specielt afmærkedede
Trinnerup
Korupskove
Gårde være lukket på
32
ridestier. På enkelte
dage kan
Tornskær
grund
af jagt, skiltning herom skal7 respekteres
Korup Skovhuse
Møllesigog
Gårdeal44
K
Møllegårde
ternative ruter findes. Ligeledes
skal kørselUhrenholt
i forbindelseo r u p Å 4
Glerupgårdrespekteres. Møgelmose
med markog
skovarbejde
7
19
Glerup
Tinghøj
34
Kildegården
Lerbæk Huse Al færdsel sker på eget ansvar - Tag hensyn til de
Fuglegårde
mennesker, der ejerGlargårde
og lever af naturen.
11
Affald
må
naturligvis
ikke
smides i naturen.
Langbjerg
Visborggård
Vandkær
Skelund
19
33
Farsdal
48
Røde
Huse
58
Fagskole
Lindale
1
Dalsgård Mark
29
Kro
47
Stevn
Vive
7
s
2
HADSUND
Vester Lovnkær
51
2
Halvrebene
Als Mark
Als Rev
1
Helberskov
24
Bjerget
1
Odde
Helberskov Udflyttere
Lovnkærgård
Pumpestation
1
1
Pumpestation
Egholt
Als Odde
Havnø
Hadsund Syd
Østergårde
Lystrup
Thygeslund
ladested. Byens udvikling56Hanehøj
tog for
1 Hadsund. Byen er vokset frem omkring et gammelt færge- ogHaderup
29
2
alvor fart med et Vivebrogård
handelsprivilegium fra 1854, jernbanen og den første bro over Mariager Fjord.
M A
9
Strandkær
Pletten
Lunden
Pumpestation
1
Østkystruten fortsætter i Århus Amt
Dalsgård
c Als
c
Vejhuse
Museum
Øster Lovnkær
Åringskær
Museum
25 Hotel
Brohuse
Høgholt Skov
c3
Ravndalgård
Buddum Enge
Vandrerhjem
Hesseldam Huse
Als Hede
Buddum
Høgholt
20
Museum
Marienhøj
Plantage
Vandkær
29
Søndergårde
49
7
Veddum Have
31
32
Halkær
Hvis man vælger
at forladeVisborg
ruten,
gælder naturbeskyt-28 Visborg
Skovmark Motocrossbane
Koldbæk
telseslovens
almindelige regler for færdsel og ophold.
Vive Hede
3
Møgelholt
Eendelen
2
Øster Hurup
Haslevgård Å
Haslevgårde
Skoven
Skovridergård
Glerupvad
14
51
5
c
Fruerlund
3
3
21
Feriecenter
l
Nørgårdshede
Brødens grøft
Ejstrup Skovsteder
Lyngbyskov
Ejstrup Skov
s
1c
Sellegårde
Brøndum
Kær
Fredenslund
TERNDRUP
Hotel
Sygehus
24
k
Lille Brøndum
56
Flougårde
Skole
rd
Ejstrup
Bæ
33
xh
Lille Brøndum
Bavnehøje
Bælum Skovhuse
gå
7
Dragsgård
Juelsgård
27
lle
36
Søgård
Vorgård
Bælum
Tvorup
60
Skoler
Bælumruten regional cykelrute 2754 4
31
Svingelbro
Se
rd
62
9
s
8
Smidie Bro
7
Lyngby
Store
9
Brøndum
1
Toftesø
Halemosegård
Svanfolk Bakker
Anderstrup
3
Birkesø 5
Ha
Mølholm
s
Kalkværk
31
Svanfolk
59
9
Lillesø
4
6
26
Krastrupsø
7
Kalkværk
Skibsted66
Skole
48
Møllesø
Vildmosegård
Kællingbjerggård Mark
Randrup
Mark
Skibsted Vestergård
25
Mulbjerge
39
7
LILLE
38
67
62
10
Feriekoloni
6
Stenisgård
Østergårde
KONGERSLEV
21
h
Slotsgården
Kongerslev Hede
7
Mulbjerg Grund
2
Kro
regional cykelrute 21
Baggesdam
Treskelgård
Store Monshøj
Dollerup
1
Dokkedal
60
Hadsundruten -43
Mulbjerge
Hjørnet
7
8
Nørre
Kongerslev
x
47
6
Klattrup
7
Østerkær
Vesterkær
41
denborg
c
Vibeengene
Vestergårde
73
Høstemark Skov
1
4
Refsnæs
Skov
Korshøj
6
Ny Høstemark
Nørre Kongerslev Kær
Skovhuse
Kraftvarmeværk
6
1
Jagtgården
8
6
75
Kraggårde
Teglgård
Kujegrund
x
Høstemark
Mosegård
4
Stærhøj
Hals Barre S
Egense
Mou Hede
6
Vårst
L I M
F J O R
Hals Barre N
5 Fælled
Møllegård Huse7
3
Gudumlund35
et
å
Skole
dyb
Egensekloster
Vesterskov
Mou Kær
Hå
Korsholm
1
Go-kartbane
4
Louisendal
HALS 11
Egense
rre
64
Skole
Hals Østermark
Skansegården
Hotel
Fladkærgård
Nø
ønhøj
Torsbro
c
c
Mou Bro
Mou
3
Lille Vildmose
2
Tiendekær
Gudum
l
Museum
Skellet Frydenstrand
Kærsholm
Blokeng
Hotel
Nordmandshage
Øster Vase
Gudum Kær
8
Skole
Hals Sønderskov
6
Bisnap
Motel
Limfjordsruten
Lergraven Storvorde regional cykelrute 23
Østerenge og national cykelrute 12
Gudumholm
Strandgård
Skovsgård
Østerhede
Ulvehave
2
2
Lillevorde Kær
12
4
regional cykelrute 23
og national cykelrute 12 23 12
Østerågård
Lejrskole
Nymark
Vesterhede
Ålebæk
Måholt Limfjordsruten
Feriecenter
5
Nørrehede
2
56
kovstrup
Feriekoloni
Skelby
Sejlflod Kær
Møllestenen
Jyngehuse
Koldkær
Fladkær
Mejlskov
Gåser Enge
Bødkergård
A
Torndrup
Strand
4
Ve jd yb
Lillevorde Sankt Niels Bjerg
Kærgård
R
Restaurent
c
Torndal Strand
12
Vester Vase
Langelinie
Lindenb
Sejlflod
Gåser
Vejrholm
org Å
71
68
Hals Mose
Hals Nørreskov
5 km
Gåser Kirke
1
Tofthøj
54
E
Vejrholm
Fagskole
6
4
8
Å
G å s e r Mellergård
Storvorde
43
Mikkelmark
Springborg
Sandbjerg Gårde
Kærager
KLARUP
Sønderlund
Å
Gåser
Gåser Kær
3c
7
Hou
13
Skole
Rimmerne
Bryggerhuse
Skrold 4
3
A
Landholm
Romdrup
Elsnab
2
x
© Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/KD.86.1029
Fjordhus
Ulstedlund
Hjortrimmen
x
2
1
Galtrimmen
19
Holtet
1
Hou
Skov
Melholt
Rimmer
7
Akær
Rønholt
Fugle-/udsigtstårn
0m
Klarupgård
4
Vester Fortidsminde med særskilt information
Hassing Enge
2
Krabbesbro
Østerheden
Skiveren
Museum
11
Hou Enge
Broktved
Parkerings-/rasteplads
Målestok: 1:100.000
6
r Bæk
1
Melholt2Enge
Hyllen
Koldkæ
Kro
Gettrup Mark
8
Øster Hassing Kær
Kro
Øster Melholt
Melholt
3
Ulsted
Buksti
37
28
3
s
h
1
Stranden
Øster
Hassing
PrimitivTeglgård
lejrplads
Teglværk
Gandrup
Vandrerhjem
s
Melholt
Plantage
Vadsholt
Kro
Hedegård
Campingplads
Melholtgård
Smalby
29
Turistbureau
Skindbjerg
Skole
Hylholt
Gettrup
Poulstrup
46
36
Vester Melholt
9
Stianlæg langs vej eller sti i 15eget tracé
Grusvej
l
c
Vester
Hassing x
Rimmen
Geraa Rimmer
6
Øster Aslund
14
1
Bolleskov
Nørre Rottrup
Hellighøje
28
13
Øster Nejsig
Vester Nejsig
Geraa
Kro
7
1
Geraa Enge
Solholt Hede
Fabrik
Geraaruten - regionalGettrup
cykelrute
54 54 Skov
Bro
Anden rute
26
Stae
8
Tuekær
11
37
Stae Bro
Østerled
Klitgård Ger
å
7
Asaa Enge
11
Fortsætter på folderen, Østkystruten -k kort 2
Dronninglund Enge
8
47
Godtlandsmose
Bolle Enge
Område med mulighed for gåture,
Striben
og hvor der er udgivet særskiltBredeng
folder
Hotel
7
Landbolyst
Gingsholm Bolle
19
9
Kibsgård Mose
Ga mmels bæ
Dronninggårdsmark
Karensborg
Ruteforløb
Tranholm
Kibsgårde
Bredholtskov12
Try Enge
Eng/mose
Skanderborg
Langholt
Fagskole
Hede/overdrev
Langholt
Hedegårde
Højene
B
Gerå
Gravsholt
12
Holtegård
ASAA
Kovsholt
Donnerbæk
Asbækholt
Rørholt
Skov
æk
Østergård
Restr
Try
Stagsted Enge
Ly n
Vestergård
Mellergård
Lyngdrup
Brusholt
Østermølle
17
Hestehave
Museum
ed
DRONNINGLUND
Skoler
Øs
okbro Hede
Holtegård
Plantage
te
12
Hotel
Dronninglund
Slot
Østerå
dingbro
33
Hesletørv
Pumpestation
13
Nørrekær
Pumpestation
enArensborg
nyEnghave
Hejlplet
1
P
Ka
Pumpestation
Urokse
projektet. På strandoverdrevet afprøves
8
27
Ajstrup Bugt
Bløderne
form for naturpleje med helårsgræsning af vildokser og vildheste.
Pletterne
Ajstrup Dyrene er ude hele åretVesterskov
og klarer
af den vegetaÅ Mølle
Marksig udelukkendeOvergård
Kendt som
hovedgård
siden
1350.
Slottet
er
opført
i
1575-76.
I
1938
overtog
2 Visborggård.Dania
tion, der findes her. Vildokserne er desuden et led i et europæisk
Skarodde
Saltholm
staten hovedgården,
og jordene blev udstykket
IdagØstermark
ejes slottet af Nordjyllands Amt
Dalsminde
Studefælleden
Norup
Kongsdal Husetil husmandsbrug.
Motel
27
forsøg med
at fremavle de oprindelige uroksers egenskaber.
og anvendes
52
Ouegårdsom
Møllebehandlingshjem for psykisk syge.
1
34 Falslev Mark
Va d b æ k
Sylten
39
9 Vildmosegård.
Gammel hovedgård
fra
ra 1768. Nu centrum for pilotprojekt
Lille Vildmose
NatioFuglsøgård
2
35
Pumpestation
Storetørv
Skole
Vindblæsher
Kirkeer
3 Ouebro
til Kattegat, Nordjyllands østkyst. Stranden
ØsterHage
Hurup. Turistsommerby, som ligger ud
Falslev
nalpark. Nyt formidlingscenter er under opførelse
og forventes at være færdigt
omkring 2006.
Byvejle
Charlottendal
Pumpestation
bilfri og strækker sig over flere kilometer. Vandstanden tæt på kysten er meget lav og derfor meget
Tuerne
1
Bjerre
38
54
13
Norup
Storevejle Bæk
Gammel
Mulbjerge.
Fredet område
med flotteUdbyneder
udsigter over2 KatTrudsholm 10
børnevenlig.
Fladbjerg
Trudsholm
37
ASSENS
Klattrup
Slesvig
Norup Søndermark
59
3
18 Vildmose. I stenalderen
Stenkilde lå Mulbjerge, som en ø
Plantage tegat og Lille
Hulmade
Kongsdal
Fladbjerg
Mark59 som ӯsthimmerlands
4 Bælum. Engang
betragtet
hovedstad”
omgivet af vand til alle sider. Om sommeren er der gode muligSkov
Hou Skov
Mark været valgsted og herredsting
Sletten
og det med Houskov
rette, for der Assens
har både
hederHavndal
for en svalende
dukkert i havet.
De stejle østskrænterHeden
fra
Madsdige
Udbyover
63
Lillevejle Bæk
32
Ballegård
Sø
indtil 1885. Med Hadsundbanens oprettelse
i 1900 blev
byen
til
Simonshøj
Nebstrup
parkeringspladsen
og
mod
nord
er
dækket
af
flot
egeskov med
Hestehave
Yderhede
Skov
Sødring Kær
stationsby. Den velbevarede
vindmølle er opført omkring 1750 og
59
Inderhede Plantage
Trudsholm en frodig bundvegetation.
Lyshøj Mølle
kan ses viden om. Syd for byen
ligger Bælum Sønderskov, et rekreaUdbyover
7
Brunenge
Trinderup
Hou
2
Edderup
med byen som fæstningsby.
Der blev oprettet toldsted Sødringholm
Kastbjerg
11 Hals. Kong Frederik III havde store planer
tivt område med kildesø, stier og skovpavillon.
Binderup
27
og i 1656 fik byen købstadsrettigheder.20 Hals Skanse fungerede i sin nuværende
form
fra 1654-1812 Skov
Under
Bakken
53
Vellinggård
24
Dalbyneder
De
små
hyggelige
gader
og
havnemiljøet
er
et
besøg
værd.
5 Smidie.
Lille by med en fantastisk udsigt over Lille Vildmose.
Under
Smidiebakken
findes
en
gammel
Sødringholm
Grove
Dalbyneder
Alstrup hvis gangsystem nu er levested for flagermus. Minen
Thorshede
52
kalkmine,
er normalt lukket
for publikum.
2
12 Præstens Plantage. Offentligt opholdsareal med
Kærtoiletter og direkte adgang til havet.
9
Sødring
Skrødstrup
Brunhøje
62 renæssancehovedbygning fra 1592.
Kastbjerggård
med voldanlæg og
6 Kongstedlund. Herregård
Skov
Demstrup
48
13 Hou. Opstået omkring et fiskerleje.
Idag
er
Hou
en
by
med
ca.
1000
indbyggere.
De
fleste
fisMøgelhøj
82
Øster Kondrupkefartøjer er nu afløst af lystbåde, og havnen ligger mellem gode badestrande.
Skrødstrup Huse
7 Tofte Sø. Søen har været tørlagt i over 200 år, men blev genoprettetEnslev
Mose Søen er hjemsted Bjørnhøjgård
i 1974.
60
Sem
14 Geraa. Flere velbevarede huse fra 1700-tallet. Selve åen, Geraa, har dannet grænse mellem de
for en af Danmarks
største skarvkolonier.
Fra det store udsigtstårn kan du være heldig at observere
Skrødstrup
Hem Skov
tidligere Aalborg og Hjørring amter, nu kommuneskel mellem Dronninglund og Hals.
kongeørnen,116derSølehøj
yngler i Lille Vildmose eller måske krondyrene inde i den indhegnede Tofte Skov.
stb
jer
gÅ
Ta