Brev om Hørret Byvej 10

1Brylle kirkebog 1780-1814
Jeg har afskrevet alle indførsler. Men der er ikke læst korrektur, så tag ikke noget for givet, før det er kontrolleret.
I denne periode skete der mange udskiftninger i huse og ejendomme. Mange kom til og mange flyttede igen.
Sorteringen har maskinen lavet, så tag det derfra. Der er alfabetiseret i følgende rækkefølge:
1. Alle, hvortil der ikke er knyttet en stedbetegnelse.
2. Sogne og steder udenfor Brylle. Jeg har en fornemmelse af, at mange ugifte piger var på diskret ophold i sognet, hvor de fødte, og
derefter igen rejste.
3. Kvinder, som ikke umiddelbart kunne anbringes under mand/fader.
4. Mænd som er nævnt uden fornavn.
5. Brylle sogn sorteret efter fornavn på manden
Fornavn
Adam
Efternavn
Tilnavn,
erhverv
fornavn
Efternavn
Stednavn
Hjorth
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Sogn
Dato
År
9-1
1785
30-4
1780
Opslag
AO
Andet
89
86
+ en fremmed
betlers kone
som blev kørt
fra
Brendekilde til
Brylle og der
døde hos Mads
Hieresen, men
hendes navn
og opholdssted
vides ikke
+
Omvandrende
betler døde i
wadschier.dk
Adam
Sørensen
Ungkarl
Albrecht
Christophers
en Lykke
Sadelmagersve
nd
Hansen
Hans Nielsens
søn i Kie-mose
Anne
Marie
Andersdatter
12-10
1799
78
Anders
Hansen
Ungkarl Hans
(Hansens) søn
Maria
Hansdatter
5-7
1800
78
Christen
Hansen
Anna
Abrahamsdatte
r
12-2
1791
76
Christopher
Pedersen
Maren
Jensdatter
23-1
1796
77
Anders
Bødker
enkemand i
Stabilkroghus?
Birthe
Marie
Madsdatter
13-3
22-7
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1812
1808
82
100
Brylle havde
forhen været
sergent ved
garnisionscom
p. I Nyborg
~, forlovere
Niels Jensen
og Jørgen
Abrahamsen
+ 37 år, + hos
Anders
Rasmussen,
Juulskov,
hvortil han
ankom dagen
før
~, Anders
skrædders
datter i Brylle,
forlovere Hans
Nielsen og
Rasmus
Andersen
~, hun fra
Ubberud,
forlovere
Peder
Rasmussen og
Jørgen
Rasmussen i
Skræppenborg
~, trol. 22-1,
hun af Render,
forlovere
Anders Larsen
og Hans
Andersen af
Render
~, trol. 12-12,
hun er i
Stoholm?,
wadschier.dk
Hans
Pedersen
Hans
Enkemand
(bolsmand)
Karen
Rasmusdatter
5-5
1792
76
Rasmussen
Maren
Larsdatter
5-5
1781
72
Lars
Andersen
Sidsel
Kirstine
Knudsdatter
11-11
1780
72
Lars
Hansen
Maren
Nielsdatter
8-5
1784
74
Lars
Sørensen
Maren
Christensdatter
20-4-
1781
72
Søren
Hansen
Ejlstrup
Elisabeth
Jensdatter
20-10
1809
81
Enkemand
Underjæger af
sjællandske
jægerkorps 3.
Comp.
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
forlovere
Christian
Stærmose og
Povl Appe
~, trol. 4-4,
hun er Rasmus
Larsens datter
i Brylle,
forlovere Lars
Pedersen og
Hans Nielsen i
Brylle
~, trol. 10-3-,
forlovere
Rasmus
Jørgensen og
Gotfred
Rasmussen af
Render
~, trol. 14.10.
forlovere
Peder Olsen i
Brolundshuset
og Jørgen
Aagaard fra
Mørkenborg
~, trol. 31-3,
forlovere Jens
Andersen og
Anders
Rasmussen fra
Vejrup
~, trol. 12-3-,
forlovere
Christen Greve
og Rasmus
Simonsen
~, forlovere
kommandørser
gent Opdal og
Hans Kingo af
wadschier.dk
Hans
Jacob
Johan
Christopher
Hans
Knud
Hansen
Almisselem
Nielsen
Ungkarl
Bellinge
Maren
Henriksen
Ungkarl af
Bred
Hansen
Henningsen
Udlagt, i
Brendekilde. ~
i Brendekilde
18-10-1817
Belling
e
23-2
Andersdatter
Belling
e
13-11
1807
80
Christine
Ulrika
Brandt
Bred
6-4
1811
82
Anne
Kirstine
Rasmusdatter
Brende
kilde
7-3
Maren
Larsdatter
Brende
kilde
4-6
Marie
Cathrine
Hansdatter
Brende
kilde
27-5
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1814
104
1803
96
1783
1810
73
59
Brylle mark
+ 85 år
begravet i
Brylle
~, Anders
Hansens datter
i Lille
Skræppenborg,
forlovere Knud
Jensen,
Bellinge,
Anders
Hansen, Lille
Skræppenborg
~, hun fra
Skjoldemose,
forlovere Claus
Christiansen i
Bred og
Rasmus
Rasmussen af
Skalbjerg
+ uægte søn
Peder Hansen
10 mdr
~, trol. 12-4,
forlovere Knud
Larsen og Hans
Larsen i Brylle
* Anne
Lisbeth. Mors
far er Hans
Olesen i
Render fadere:
Godtfred
Rasmussen,
Jens Mand,
Hans
Andersen,
Gertrud
Larsdatter,
wadschier.dk
Niels
Hansen
Ungkarl fra
Brendekilde
Johanne
Marie
Nielsdatter
Brende
kilde
6-11
1813
83
Rasmus
Pedersen
Bor i
Brendekilde
Karen
Pedersdatter
Brende
kilde
21-5
1792
76
Rasmus
Hansen
Ungkarl
Brendekilde
Johanne
Rasmusdatter
Brende
kilde
24-9
1808
81
Anders
Nielsen
Ungkarl
Dømmestrup
Anne
Marie
Jeppesdatter
Dømm
estrup
13-7
1805
80
Johan
Rasmussen
Ungkarl
Elmelund
Marie
Andersdatter
Elmelu
nd
13-3
1813
83
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Rasmus
Andersens hst
~, hun af
Brylle,
forlovere hans
far Hans
Nielsen i
Brendekilde,
hendes far
Niels
Christensen
Greve i Brylle
~, trol. 27-4,
hun er Peder
Gregersens
datter i Brylle
~, + Rasmus
Greves datter i
Humlegård,
forlovere Carl
Lohmann,
Thobo, Lars
Greve i
Humlegård
~+ Jeppe
Ravns datter,
forlovere
Søren
hjulmand fra
Bellinge, Søren
Skov,
Dømmestrup
~, hun fra
Stenlykken i
Brylle,
forlovere
Anders
Andersen
brudens far,
Jens
Rasmussen i
wadschier.dk
Peder
Christen
Larsen
Etteru
p,
Rørup
15-3
1795
93
Rasmussen
Ungkarl af
Fangel
Kirstine
Jensdatter
Fangel
27-4
1811
82
Hans
Stephensen
Husmand i
Fangel
Anna
Larsdatter
Fangel
14-6
1794
77
Peder
Berentsen
Enkemand
Fangel
Kirsten
Hansdatter
Fangel
6-11
1811
82
Peder
Madsen
Ungkarl tjener
Borreby mølle
Anne
Marie
Rasmusdatter
Fangel
17-11
1802
79
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Elmelund
+ søn Peder en
betlerdreng 14
år, kom til Lars
Mortensen i
Brylle hvor han
døde
~, hun fra
Render,
forlovere Knud
Ibsen af
Dømmestrup
og Morten
Rasmussen fra
Fangel
~, uden trol.
Efter kgl.
tilladelse, hun
er Lars
Mortensens
datter i Brylle,
forlovere
Jørgen Møller
og Rasmus
Kildegård
~, hmd. Hans
Nielsens datter
i Brylle,
forlovere Mads
Hansen og
Hans
Jørgensen
begge fra
Fangel
~i Fangel,
Rasmus
Nielsens datter
i Nyrnberg,
forlovere
Jørgen møller i
Borreby,
wadschier.dk
Hans
Pedersen
Jens
Rasmus
Jacob
Hans
?
Rasmussen
Sn.
Skoleholder i
Hjallese
Anna
Larsdatter
Mortensen
Enkemand
Hjelmerup
Anne
Kirstine
Hansdatter
Maren
Hansdatter
Pedersen
Hvalsø
Kirstine
Jensdatter
Nielsen
Ungkarl i
Højme
Sara
Andersdatter
Edsbjerg
Brylle
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Haden
drup
Hjalles
e
28-6
1789
91
8-3
1794
77
Hjelme
rup,
Vernin
ge
24-8
1811
82
Horne
16-9
Hvalsø
24-9
1784
74
Højme
10-3
1810
81
1788
91
Rasmus
Nyrnberg
+ søn Peder 4
mdr
~, trol. 18-1,
hun er Lars
Andersens
datter i
Render,
forlovere
Rasmus
skoleholder i
Bellinge og
Lars Andersen
i Render
~, hun fra
Møllemose,
forlovere Niels
Christophersen
og Rasmus
Hansen fra
Hjelmerup
+ 51 år
opholdt sig
kort tid hos
urmager Mads
Hansen i Brylle
~ uden trol.
Efter kgl.
tilladelse,
forlovere Niels
Thobo og
Henrik Appe
~, hun fra
Brylle,
forlovere
Jørgen
Nielsen,
Hunderup og
Hans Larsen i
Højme
wadschier.dk
Anders
Jensen
Philip
Rasch
Jens
Udlagt tjener
Mads
Jørgensen i
Langsted
Maren
Jørgensdatter
Langst
ed
22.5
1799
Nybøll
e,
Hillersl
ev
Odens
e
4-5
1798
18-2
1810
58
1803
38
Jensen
Udlagt væver i
Jerstrup på
Sletten
Caroline
Kirstine
Jensdatter
Lars
Larsen
Gevorben
dragon af 3.
Esq. Under
oberst
Schrøder
Margrethe
Jensdatter
Odens
e
26-3
Mathias
Nielsen
Ungkarl fra
Odense
Johanne
Kirstine
Jeppesdatter
Odens
e
14-12
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1804
29
94
79
* Jørgen. Hun
er hos Hans
Mand i Render.
Faddere: Hans
Mand, Jens
Mand, Lars
Andersen,
Rasmus
Andersens hst,
Hans
Andersens hst
+ 60 år en
fattig ?
* Jens, hjd.
11-2. Mor
fødte i Render.
Faddere: Jens
Mand, Peder
Olesen, Hans
Andersens søn,
Søren Mørks dt
Kirsten,
Samuel
Madsens hst
Anne
* Lars. Mor var
betlerkone og
kom til hmd.
Hans Hansen
ved Render.
Faddere: Hans
Pejrup og hst,
Jørgen
Abrahamsen og
hst, Mads
Jensens hst
~, + Jeppe
Ravns datter,
forlovere
wadschier.dk
Hans
Christian
Andersen
Ungkarl fra
Orte
Karen
Jørgensdatter
Orte
2-5
1812
82
Niels
Larsen
Enkemand
Pejruphuse
Maren
Jensdatter
Pejrup
huse,
Årup
18-5
1804
79
Anders
Pedersen
Bor i
Ravnebjerg
tinghus
Karen
Jensdatter
Ravne
bjerg
9-11
1790
76
Christen
Sørensen
Anne
Jensdatter
Ravne
4-11
1786
74
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Rasmus
Nielsen i
Nyrnberg,
Rasmus
Pedersen,
Brylle mark
~, viet i huset
på
Agermosegård
iflg.
Corpulationsbr
ev af 23.4,
forlovere Mads
Jensen
selvejer i
Brenderup og
Christian
Henriksen i
Stærmose
~, hmd Hans
Pejrups
steddatter,
forlovere
Peder Hansen
fra Pejrup,
Niels Jørgen
Hansen fra
Pejruplund
Trolovelse
ophævet, trol.
30-6, hun er
Christen
Larsens
steddatter fra
Thobohuset.
Underskrevet:
Bloch, Balslev,
Rasmus
Jørgensen,
Lars Sørensen
~, trol. 23-9,
wadschier.dk
Cathrine
bjerg
Lars
Rasmussen
Enkemand i
Ravnebjerg
Karen
Larsdatter
Ravne
bjerg
1-8
1795
77
Mads
Knudsen
Ungkarl af
Ravnebjerg
Anne
Marie
Andersdatter
Ravne
bjerg
4-12
1813
84
Lars
Andersen
Husmand
Anne
Christensdatter
Sander
um
22-7
Maren
Hansdatter
Skalbje
rg
3-11
Skalbje
rg
28-11
Skalke
13-1
Henning
Rasmus
Gotfred
Nielsen
Knudsen
Husmand
Floche
Skolelærer af
Anne
Skalbjerg
Rasmusdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1807
1787
1802
1810
100
75
96
81
forlovere
Jørgen
Rasmussen,
Ravnebjerg og
Mads Madsen i
Elmelund
~, trol. 22-6,
hun er Lars
Andersens
datter i
Render,
forlovere Lars
Andersen og
Hans Andersen
~, hun i Lille
Skræppenborg,
forlovere
hendes far
Anders Hansen
og Mads
Rasmussen fra
Knudstrup.
+ hustru 79 år.
Var nylig
kommet til
Brylle til Jens
Rasmussen i
Gundestrup
~, trol. 20-7,
forlovere Niels
Christensen og
Lars Nielsen
fra Skalbjerg
+ søn Hans 9 år
var nylig
ankommet til
sognet og døde
hos Rasmus
Hansen,
Render mark
~, hun fra
wadschier.dk
Hansen
Christen
Rasmus
Skalkendrup
Olesen
ndrup
Mette
Jensdatter
Jensen
Underjæger
Anne
Marie
Hansdatter
Jacob
Jensen
Ungkarl og
selvejer i
Tommerup
Anne
Cathrine
Hansdatter
Jørgen
Jacobsen
Fra Tommerup
Maren
Andersdatter
Mathias
Nicolajsen
Karen
Niels
Hansen
Anne
Skambj
erg
Soleva
d,
Vernin
ge
Tomm
erup
26-7
1807
100
27-10
1810
81
16-10
1813
83
Tomm
erup
28-4
1792
76
Jørgensdatter
Tomm
erup
7-11
1788
75
Nielsdatter
Tomm
erup
15-3
1788
75
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Brylle,
forlovere
Rasmus Jensen
og Rasmus
Ploug af Brylle
+ søn Ole 5
mdr
~, viet i huset
hos Hans
Edsbjerg efter
kgl. tilladelse
~, hun af
Brylle,
forloverederes
forældre Jens
Ellemand i
Tommerup og
Hans Hansen
Greve i Brylle
~, trol. 10-3,
hun er Anders
skrædders
datter fra
Brylle,
forlovere
Jacob Lyders
og Hans
Povlsen i
Dansbo
~, trol. 4-10,
forlovere Hans
Larsen,
Tommerup og
Rasmus Greve
af Brylle
~, trol. 22-1288, forlovere
Jørgen
Mosegaard og
Mads Larsen i
Tommerup
wadschier.dk
Peder
Nielsen
Husmand i
Tommerup
Kirsten
Larsdatter
Tomm
erup
18-12
1790
76
Peder
Rasmussen
Husmand
Mette
Pedersdatter
Tomm
erup
10-2
1805
79
Rasmus
Mortensen
Enkemand
Anne
Margrethe
Madsdatter
Tomm
erup
29-6-
1781
73
Hans
Henriksen
Udlagt er ved
grenadierne i
Middelfart
Maren
Nielsdatter
Ubber
ud
23-8
1789
Henriksen
Udlagt er ved
grenadierne i
Middelfart
Marie
Nielsdatter
Ubber
ud
16-8
1789
Ubber
8-8
1809
Hans
Lars
Pedersen +
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
91
17
101
~, trol. 19-11,
hun fra Brylle,
forlovere Hans
Nielsen og
Jens Skræp
Ægteskabsløfte
ophævet i
Tommerup
præstegård.
Hun fra Brylle,
til vitterlighed
Henrik Frank,
Niels Johansen
~, trol 23-2,
forlovere
Rasmus Larsen
og Hans Skræp
fra Tommerup
+ hun er
betlerpige,
hendes datter
Maren + 14
dage
* uægte
Maren. Mor
betlerpige fra
Ubberud, hos
Anders
Rasmussen i
Brylle.
Faddere:
Anders
Rasmussen,
Rasmus
Rasmussen,
Anders
Ellemand,
Peder greves
dt Karen, Niels
Andersens hst
+ datter Anne
wadschier.dk
ud
Rasmus
Knudsen
Ungkarl
Ubberud
Anne
Jørgensdatter
Ubber
ud
9-4
1813
83
Anders
Adolphsen
Ungkarl
Verninge
Marie
Kirstine
Nielsdatter
Vernin
ge
24-4
1813
83
Jens
Jensen
Ungkarl af
Verninge
Maren
Andersdatter
Vernin
ge
2-11
1811
82
Niels
Jensen
Ungkarl
Vigerslev
Marie
Cathrine
Brandt
Vigersl
ev
28-9
1811
82
Kirsten
Andersdatter
Voldtof
te
19-10
1791
Anne
Johansdatter
Voldtof
5-7
1801
Rasmus
Jensen
Gevorben
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
92
34
Marie 13 år 1
md 5 dage,
opholdt sig hos
Jørgen
Rasmussen i
Trøjegård
~, hun fra
Brylle,
forlovere
Anders Nielsen
i Ubberud og
Christen
Andersen,
Ubberud
~, hun af
Brylle,
forlovere Form
Henriksen i
Lille Thobo og
skolelærer
Adolphsen
~, Anders
Ellemands
datter,
forlovere
Rasmus Jensen
og Jepep
Hansen
~, hun jfr. I
Skjoldemose,
forlovere
Johan
Christophersen
Schiødt fra
Bred og Peder
Jensen fra
Fredensborg
+ 80 år 3 mdr,
enke døde i
Leipzig
* Anne Marie.
wadschier.dk
Søren
Hansen
soldat i
Voldtofte
Margrethe
Fra Åsum
Mette
te
Larsdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Åsum
27-10
1798
78
Mor var
betlerkone.
Faddere: Lars
Andersen,
Godtfred
Rasmussen og
hst, Niels
Jørgensen,
Anne Cathrine
Madsdatter
~, trol. I
Veflinge, Lars
Larsen Bruuns
datter, bor ved
Åsum,
forlovere Hans
Jørgensen og
Lars Bruun
wadschier.dk
Dall
Leipzig
Anne
Anne
Dalls
Rasmusdatter
Anne
Cathrine
Andersdatter
Barbara
Margreth
e
Monrath
Johanne
Thobohus
Brylle
Brylle
9-5
14-1
1782
1801
87
95
Brylle
4-11
1802
96
Brylle
12-2
1802
95
Heslers
Brylle
28-2
1808
100
Johanne
Kirstine
Jeppesdatter
Brylle
15-4
1804
97
Karen
Andersdatter
Brylle
13-6
1787
90
Karen
Leipzigs
Brylle
10-4
Karen
Rasmusdatter
Brylle
5-6
1806
99
Kirsten
Jensdatter
Brylle
19-12
1813
104
Maren
Andersdatter
Brylle
9-5
1802
96
Maren
Hansdatter
Lille
Edsbjerg
Brylle
29-3
1804
97
Maren
Henningsdatter
Render
Brylle
15-6
1788
90
Render
Rødshuset
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1785
89
+ 70 år
+ pige 74 år 5
mdr
+ pige 16 år 1
uge var opdraget
og døde hos Hans
Greve
+ 39 år 6 uger
opholdt sig hos
Mads Rasmussen
i Render
+ ugift 72 år 10
mdr
+ uægte søn
Niels Mathiasen,
27 uger * i
Odense
+ datter Dorthe
Larsdatter 2 år
hos Jens Madsen
i Broholm
+ 97 år
+ pige 68 år var
hos Christen
Christophersen i
Brylle
+ aftægtskone *
Brylle 4.11.1730
+ pige hendes
uægte datter
Kirstine 14 dage.
Moderen er nylig
kommet til
sognet
+ pige 66 år
opholdt sig hos
Ole Mogensen
+ 49 år
wadschier.dk
Hesler
Arnstrup
Vejinspektør
Berent
Hr.
Larsen
Branddirektør
Larsen
Branddirektør
Lohmann
Maren
Heslers
Brylle
23-2
Maren
Jørgensdatter
Brylle
12-6
Maren
Rasmusdatter
Render
Brylle
9-2
Mette
Jensdatter
Frankenfri
Brylle
19-5
1811
102
Render
Brylle
12-10
1813
104
Skjoldemo
se
Render
Brylle
21-6
1810
101
Brylle
15-6
1811
63
Render
Brylle
12-6
1812
103
Lille Appe
Brylle
24-10
1780
3
Maren
Anne
Elisabeth
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1785
1812
1785
89
+ 99 år
103
+ pige 81 år
89
+ barn Marie
Kirstine 4 uger
+ 71 år
+ hustru 45½ år
* Ejlskov,
Hårslev sogn
+ 69 år
* Ulrica
Eleonora, hjd.
18-5, faddere:
Christian
Stærmose,
Christian
Arnstrup, Hans
Larsen, Lars
Hansen fra
Nærå, jfr.
Arnstrup
+ datter Ulrike
Eleonora 1 år
* Christine
Ulrike, faddere:
Niels Thobo,
Henrik Appe, P.
Rasmussen
Skræppenborg,
mons. Juuls
kæreste fra
Broholm, jfr.
Elisabeth Balslev
wadschier.dk
Adam
Frederik
Udlagt fra
København
Birthe
Hansdatter
Brylle
22-1
1809
55
Adam
Sørensen
Udlagt fra Lille
Hesbjerg
Birthe
Marie
Madsdatter
Render
Brylle
17-11
1811
63
Anders
Pedersen
Udlagt fra
Ravnebjerg
Tinghus
Karen
Jensdatter
Thobohus
Brylle
25-4
1791
19
Anders
Pedersen
Udlagt
ladefoged fra
Hollufgård
Karen
Jensdatter
Thobohus
Brylle
25-6
1786
13
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
* Carl Frederik.
Mor til huse hos
Anders Madsen
på Kildegårds
grund. Faddere:
Jørgen
Kildegaard, Jens
Bonnemand,
Christian væver,
Peder kræmmers
hst, Anders
Madsens hst
* Rasmus. Mors
far er Mads
Hansen.
Faddere: Jens
Mand, Hans
Andersen,
Godtfred
Rasmussen, Mads
Hansens dt
Karen, Rasmus
Madsens hst
* Anne Kirstine,
faddere: Mads
Nielsen, Rasmus
Nielsen, Rasmus
Nyrnberg, Hans
Rasmussens hast,
Peder Pedersens
hst
* uægte Peder.
Mor til huse hos
Christian Larsen.
Faddere: Povl
Dansbo, Hans
Hansen i
Skjoldemose,
Peder Olesen i
Teglbjerg, Jens
wadschier.dk
Anders
Anders
Anders
Jørgensen
Udlagt fra
Høyrup
Marie
Pedersdatter
Brylle
6-8
1806
Jørgensen
Udlagt fra
Høyrup
Marie
Pedersdatter
Brylle
3-8
1806
47
Rasmussen
Udlagt fra
Verninge
Anne
Marie
Rasmusdatter
Brylle
29-4
1808
50
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
99
Hansens dt Anne
Cathrine i
Teglbjerg,
Anders
Rasmussens hst
ibid
+ uægte
tvillingedatter
Karen 10 dage
* Maren og
Karen, hjd. 27-7.
Mor er hos hmd.
Hans Jensen,
Brylle. Faddere:
Christen
Christophersen,
Hans Jensen,
Lars Larsen, Lars
Andersen, Peder
Larsen, Jørgen
Sørensens hst,
Jørgen
Rasmussens hst,
Fred.
Jochumsens hst,
Lars Andersens
hst, Hans
Jensens hst
* Jens, hjd.
Nogle dage i
forvejen. Mor
hos Jens bødker
i Stenlykken.
Faddere: Anders
Jensen, Anders
Andersen, Hans
Hansen og dt
Malene, Peder
Andreasens hst
wadschier.dk
Carl
Adolph
Jørgensen
Udlagt
Karen
Larsdatter
Brylle
2-12
1798
Jørgensen
Udlagt
Karen
Larsdatter
Brylle
18-11
1798
Falcken
Povlsen
Maren
Rasmusdatter
Render
Brylle
14-1
Falcken
Povlsen
Udlagt tjente
Store Hesbjerg
Udlagt tjente
Store Hesbjerg
Maren
Rasmusdatter
Render
Brylle
1-1
1781
4
Hans
Larsen
Udlagt ungkarl
soldat fra
Sjælland
Anne
Andersdatter
Juulskov
Brylle
30-3
1812
103
Larsen
Udlagt ungkarl
soldat fra
Sjælland
Udlagt tjente i
Lille Stærmose
sammen med
hende
Anne
Andersdatter
Brylle
29-3
1812
65
Anne
Larsdatter
Brylle
8-3
1786
12
Carl
Adolph
Hans
Hans
Hansen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
94
29
1781
87
+ datter Maren
14 dage
* Maren. Mor hos
mor Anne
Hansdatter.
Faddere: Rasmus
Kildegaard, Mads
Christensen,
Jørgen Hansen,
Hans Pedersens
dt, Jacob
Rasmussens hst
+ søn Povl 10
dage
* Povl, faddere:
Hans Rasmussen,
Godtfred
Rasmussen, Jens
Nielsen Mand,
mons. Møllers
kæreste i
Brendekilde,
Maren
Henningsdatter
+ uægte søn *
29.3, hos mor
Anders
Rasmussens
enke.
Dødfødt barn,
begr. 30-3
* uægte Lars,
faddere: Hans
Nielsen Pejrup,
Christen Hansen,
R, Mette Lars fra
Hans Andersen i
R, Peder
Hansens hst i
wadschier.dk
Hans
Henriksen
Udlagt tjener
Anders
Pedersen i
Brylle
Johanne
Rasmusdatter
Brylle
14-12
1788
17
Hans
Hansen
Udlagt tjener
på Broholm
Anne
Marie
Nielsdatter
Brylle
30-12
1792
20
Hans
Rasmussen
Udlagt tjener i
Magtenbølle
Cathrine
Marie
Pedersdatter
Brylle
24-4
1796
28
Hans
Hansen
Udlagt, ungkarl
soldat ved
kronprinsens
regiment
Anne
Marie
Knudsdatter
Brylle
15-7
1810
60
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Stærmosehus
* uægte Rasmus.
Mors far er
Rasmus
Jørgensen.
Faddere: Rasmus
Larsen, Mads
Hieresen, Jens
Hansen, Mads
Jørgensens hst,
Niels Andersens
hst
* Rasmus. Mors
far er Niels
Rasmussen.
Faddere: Lars
Rasmussen,
Rasmus
Rasmussen,
Jørgen Sørensen,
Rasmus
Rasmussens dt,
Lars Sørensens
hst
* Bodil Marie.
Mors far er
Peder Henriksen.
Faddere: Hans
Nielsen, Rasmus
Kildegaard, Lars
Stærmose, Jens
Rasmussens dt
Anne i
Gundestrup,
Christen
Christophersens
hst
*Karen, hjd. 177. Mor hos Jens
Frankenfris
enke. Faddere:
wadschier.dk
Hans
Larsen
Ungkarl fra
Hallad?
Anne
Marie
Rasmusdatter
Brylle
1-5
1794
77
Hans
Pedersen
Ungkarl fra
Ørsted
Anne
Jensdatter
Brylle
11-3
1797
78
Hans
Pedersen
Johanne
Madsdatter
Brylle
22-4
1798
94
Hans
Christian
Larsen
Udlagt tjener
Baagegård i
Tommerup
Mette
Pedersdatter
Brylle
20-1
1805
43
Henning
Hansen
Udlagt tjener
Jens Skræp i
Tommerup
Apelone
Jørgensdatter
Brylle
1-11
1789
17
Gundestru
p
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Niels Pedersen
og hst, Jacob
Jørgensen, Mads
Hieresen, Søren
Hansens hst
~, trol. 4-4, hun
fra Brylle,
forlovere Anders
Andersen og
Rasmus
Jørgensen
~, trol. 21-1,
Jens Rasmussens
datter i
Gundestrup, bor
der, forlovere
Peder smed fra
Ørsted og Anders
Carstensen
+ uægte dødfødt
søn
* Peder. Mor
opholder sig hos
Peder Broby i
Brylle. Faddere:
Jens skomager,
Peder Larsen,
Jørgen
Andersen,
Rasmus Jensens
hst, Niels
Knudsens hst
* uægte Jørgen.
Mor er Rasmus
Greves (sted)dt.
Faddere: Mathias
Ittesen, Hans
Larsen i
Tommerup,
Rasmus Larsen,
B, Niels Breves
wadschier.dk
Jacob
Jørgensen
Lydder
Mette
Hansdatter
Jens
Madsen
Udlagt en
fremmed
rejsende som
logerede hos
hendes
forældre 3
nætter og
derefter rejste
til København
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Jens
Nicolajsen
Udlagt
snedkersvend
Maren
Jensdatter
Jochum
Olesen
Udlagt
husmand I
Skalbjerg
Udlagt
husmand I
Skalbjerg
Anne
Cathrine
Anne
Cathrine
Jochum
Olesen
Ravnens
hus
Brylle
18-11
Brylle
14-1
1787
13
Gundestru
p
Brylle
15-10
1799
30
Jensdatter
Stenlykken
Brylle
5-10
1788
Jensdatter
Stenlykken
Brylle
25-5
1788
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1785
74
91
16
hst, Peder
Greves dt Dorthe
~, trol 15-8,
forlovere Hans
Hansen i Gorms
hus og Povl
Knarreborg
* uægte Hans
hjd. Mor er
Rasmus
Jørgensens
datter. Faddere:
Lars Sørensen,
Hans Andersen,
Rasmus
Jørgensen,
Mette Hansdatter
i B, Anders
Pedersens hst
ibid
Jørgen Christian.
Mors far er Jens
Rasmussen i
Gundestrup, hun
er i Brylle skole.
Faddere: Jørgen
Mathiasen,
Rasmus
Kildegaard, Jens
Rasmussen, Lars
Pedersens dt,
Jørgen
Jacobsens hst
+ uægte søn Ole
½ år
* uægte Ole,
faddere: Mads
Mortensen, Jens
bødker, 2 sønner
fra Stenlykken,
wadschier.dk
Johan
Godtfredsen
Udlagt fra
Brobyværk
Anne
Cathrine
Jensdatter
Frankenfri
Brylle
16-6
1811
63
Johan
Jacobsen
Udlagt ungkarl
fra Brendekilde
Maren
Rasmusdatter
Nyrnberg
Brylle
26-6
1808
53
Jon
Gundersen
Udlagt
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
24-7
1785
11
Jon
Gundersen
Udlagt gift
mand
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
19-6
1791
19
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Jens Madsens
hst, Niels
Leipzigs hst
* Anne Marie,
hjd. 9-6,
faddere: Anders
Madsen og hst,
Kingo,
murmester, Mads
Rasmussen,
Jørgen
Kildegaards hst
* Anne Marie,
hjd. 24-6. Mors
far er Rasmus
Nielsen.
Faddere: Jens
Edsbjerg,
Rasmus
Langebjerg, Ole
jyde, Kirstine
Rasmusdatter,
Christen Olesens
hst
* uægte Anne
Cathrine. Mors
far er Rasmus
Jørgensen,
faddere: Mads
Hieresen,
Rasmus Larsen,
Rasmus Greve,
Anders Madsens
hst i R, Lars
Sørensens hst i B
* Anders. Mors
far er Rasmus
Jørgensen.
Faddere: Rasmus
Jørgensen,
Anders
wadschier.dk
Jørgen
Pedersen
Udlagt fra
Tvillinghus
Anna
Cathrine
Jensdatter
Jørgen
Lyders
Udlagt Jacob
Lyders søn
Maren
Andersdatter
Jørgen
Andersen
Udlagt ungkarl
fra Fleninge
Maren
Andersdatter
Jørgen
Christensen
Udlagt ukendt
på denne egn
Karen
Pedersdatter
Stenlykken
Brylle
13-1
1793
21
Brylle
9-1
1791
19
Juulsbjerg
Brylle
17-12
1809
57
Trøjborgh
us
Brylle
11-7
1802
36
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Andersen, Bertel
Pedersen, Lars
Sørensens hst,
Hans Hansens hst
* Peder. Mors far
er Jens Olesen.
Faddere: Anders
Jensen, Rasmus
Jensen, Anders
Andersen, Niels ?
hst, Niels
Henriksens hst
* uægte Peder.
Mors far er
Anders
skrædder.
Faddere: Jens
Hansen, Rasmus
Andersen,
Rasmus
Rasmussen, Anna
Andersdatter,
Jørgen Hansens
hst
* Anders. Mors
far er Anders
Rasmussen.
Faddere: jfr.
Søstedt og
Rasmus Plougs
hst, Rasmus
Povlsen, hans
Hansen, Søren
Hansen
* Peder
Christian. Mors
far er Peder
Pedersen.
Faddere: Mads
Nielsen, Mikkel
Pedersen, Peder
wadschier.dk
Jørgen
Christensen
Udlagt ukendt
på denne egn
Karen
Pedersdatter
Trøjborgh
us ved
Lille Appe
Dalmosehu
s
Brylle
18-2
1803
96
Jørgen
Clausen
Udlagt
barnefader,
smedesvend.
Anne
Rasmusdatter
Brylle
9-8
1807
100
Lars
Nielsen
Udlagt fra
Elmelund
Anne
Marie
Andersdatter
På
Broholm
grund
Brylle
18-10
1812
67
Mads
Pedersen
Udlagt i
Hjelmerup
Anne
Jacobsdatter
Frankenfri
Brylle
19-12
1813
70
Mads
Hansen
Udlagt
landsoldat i
København
Bodil
Jensdatter
Brylle
29-4
1804
40
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Pedersen, Peder
Andreasens hst,
Niels Jensens hst
+ søn Peder
Christian 7 mdr
+ uægte dødfødt
søn. Hun rejste
bort nogle dage
efter fødslen
* Maren, hjd. 229, faddere: Ole
Pedersens hst,
Anders bødkers
hst, Peder
Jensen, hans
Pedersen, Lars
Rasmussen
* Anne, * 10-12.
Mor hos far
Jacob Jørgensen
smed. Faddere:
Morten Andersen
og hst. Maren
Rasmusdatter,
Brylle mark,
Knud Andersen
og hst Anne
Cathrine
Rasmusdatter,
Hans Jespersen
* Lisbeth. Mor
opholder sig hos
Niels Knudsen.
Faddere: Rasmus
Jensen og hst,
Jørgen Sørensen,
Jørgen
Mathiasen,
Rasmus
Andersens hst
wadschier.dk
Mads
Rasmussen
Udlagt, I
Kivsmose
Cathrine
Henriksdatter
Brylle
6-6
1808
Mads
Pedersen
Udlagt fra
Holsten
Udlagt fra
Holsten
Karen
Hansdatter
Brylle
27-1
1793
Karen
Hansdatter
Brylle
4-5
1792
20
Mads
Pedersen
53
92
Mads
Møller
Udlagt på
Skauenborg
Karen
Hansdatter
Skauenbor
g
Brylle
6-12
1812
67
Mogens
Pedersen
Udlagt ungkarl
fra Jylland
Anne
Cathrine
Jensdatter
Lundehave
Brylle
2-2
1812
65
Morten
Christensen
Udlagt fra
Render
Anne
Marie
Andersdatter
Lille
Skræppen
borg
Brylle
19-6
1808
53
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
* Anne Lisbeth,
hjd. 2-6. Mors
far er Henrik
Frank. Faddere:
Hans skrædder,
Henrik Frank,
Mads Jørgensen
og hst, Jørgen
Sørensens hst
+ søn Hans
Christian + ¾ år
* Hans Christian,
faddere: Jens
Hansen, Frederik
Jochumsen,
Anders
skrædder,
Rasmus
skrædders dt,
Anna Hansdatter
* Mette Marie,
faddere Povl
Appe og hst,
Hans Broholm og
hst, Jeppe
Larsen og hst
* Anne, * 19-1,
mor er hos far
Knud Andersen.
Faddere: Jørgen
Rasmussen,
Jørgen
Christophersen,
Hans Rasmussen,
Anders
Jørgensens hst,
Rasmus Hviids
hst
* Christen, hjd.
10-6, Mor far er
Anders Hansen.
wadschier.dk
Niels
Andersen
Udlagt af Køng
tjener i
Verninge
Anne
Andersdatter
Brylle
3-3
1799
29
Niels
Christensen
Udlagt fra
Højme hvor de
begge tjente
Marie
Pedersdatter
Brylle
16-12
1804
42
Niels
Christensen
Udlagt fra
Højme hvor de
begge tjente
Udlagt, ungkarl
i Render
Marie
Pedersdatter
Brylle
20-11
1805
Christine
Ulrike
Lohmann
Brylle
23-10
1808
Niels
Jespersen
Lille Appe
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
99
54
Faddere: Hans
Andersen,
Morten
Andersen,
Anders
Andersen, Lars
Stærmoses hst,
Peder Hansens
hst
* Mette. Mors far
Anders
Jochumsen.
Faddere: Niels
Rasmussen,
Peder Hansen,
Jens Andersen,
Anders
Jochumsens dt,
Mads Hieresens
hst
* Rasmus, hjd.
10-12. Mor
opholdt sig hos
gdm. Jørgen
Rasmussen i
Brylle. Faddere:
Jørgen Sørensen,
Hans Andersen,
Christen
Christophersen,
Hans Jensens
hst, Jørgen
Rasmussens hst
+ uægte søn
Rasmus Nielsen,
11 mdr
* Casper Vilhelm,
hjd. 6-10,
faddere: Povl
Appe og hst,
Christian
wadschier.dk
Niels
Andersen
Udlagt i Fangel
Marie
Larsdatter
Brylle
30-4
1809
101
Niels
Andersen
Udlagt fra
Fangel
Marie
Larsdatter
Brylle
8-12
1811
102
Niels
Andersen
Udlagt fra
Fangel
Marie
Larsdatter
Brylle
29-11
1811
64
Niels
Andersen
Udlagt ungkarl
i Verninge
Marie
Jensdatter
Brylle
12-1
1812
65
Niels
Hansen
Udlagt,
sognefoged
Hans Nielsens
søn i
Brendekilde
Johanne
Marie
Nielsdatter
Brylle
18-10
1812
67
Niels
Andersen
Udlagt ungkarl
fra Fangel
Marie
Larsdatter
Brylle
9-1
1814
70
Frankenfri
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Stærmose, Carl
Lohmann,
Rasmus
Langebjergs hst
+ uægte nyfødt
barn,
+ uægte datter *
29. Hun er gdm.
Lars Mortensens
datter
* dødfødt pige.
Mors far er Lars
Mortensen, begr.
8-12
* Anne, * 5-1,
faddere: Anders
Madsen, Peder
Madsen, Søren
Hansen og hst,
Niels Rasmussens
hst
* Johanne
Nicoline, * 7-10.
Mors far er Niels
Greve. Faddere:
Jørgen Ploug,
Hans
tømmermand,
Lars smed
Maren Kirstine *
2-1. Mor hos far
fhv. gdm. Lars
Mortensen i
Brylle. Faddere:
Niels Hansen,
Hans Hansen
tømmermand,
ungkarl Peder
Larsen, Hans
Kildegaards hst,
Hans Jørgensens
wadschier.dk
Ole
Pedersen
Udlagt i Kiel
Gertrud
Hansdatter
Edsbjerg
Brylle
9-7
1810
101
Pedersen
Udlagt i Kiel
Gertrud
Hansdatter
I Edsbjerg
Brylle
6-5
1810
59
Ole
Bjørnsen
Udlagt
underjæger fra
Sjælland
Anne
Rasmusdatter
Nyrnberg
Brylle
12-8
1810
60
Peder
Pedersen
Udlagt
landsoldat tj.
Hans Andersen
i Render
Anne
Kirstine
Christensdatter
Thobohus
Brylle
26-10
1794
23
Peder
Pedersen
udlagt
landsoldat af
Hellerup gods
udlagt
landsoldat af
Hellerup gods
Karen
Jensdatter
Gundestru
p
Brylle
22-11
1789
Karen
Jensdatter
Gundestru
p
Brylle
1-11
1789
Ole
Peder
Pedersen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
91
17
hst
+ uægte datter
Marie Kirstine 10
uger
* Maren Kirstine,
hjd. 30-4,
faddere: Carl
Lohmann, Jens
Edsbjerg,
Rasmus Hansen,
Gertrud
Jensdatter,
Rasmus Nielsens
hst
* Hans, hjd. 7-8,
faddere: Jens
Edsbjerg, Hans
Vittenberg, Niels
Hansen, Maren
Nielsdatter i
Gundestrup,
Christen Olesens
hst
* Anne Marie.
Mors far er
Christen Larsen.
Faddere: Peder
Olesen, Peder
Jensen, Anders
Jensen, Jens
Hansens enke,
Peder Madsens
hst
+ søn Niels 3
uger
* uægte Niels.
Mors far er Jens
Rasmussen.
Faddere: Peder
Pedersen, G,
wadschier.dk
Peder
Hansen
Udlagt
underjæger
Maren
Hansdatter
Rasmus
Olesen
Udlagt,
husmand fra
Tommerup
Cathrine
Jensdatter
Rasmus
Hansen
Udlagt fra
Jylland
Eleonora
Rasmusdatter
Rasmus
Jensen
Udlagt jæger
Maren
Nielsdatter
Brylle
12-8
1810
60
Stenlykken
Brylle
17-4
1785
10
Render
mark
Brylle
13-12
1795
24
Brylle
21-10
1810
61
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Rasmus Hansen,
G, Rasmus
Hansen
ladefoged, Niels
Knudsens hst,
Jørgen
Mathiasens hst
* Maren Kirstine,
hjd. 5-8. Mor hos
Hans Nielsen i
Brylle. Faddere:
Hans Nielsen,
Jacob
Christensen,
Niels Rasmussen,
Rasmus
skrædders hst,
Niels Ellemands
hst
* uægte Marie,
faddere: Rasmus
Larsen, Jørgen
forpagter,
Anders Jensen,
Jeppe Olesens
hst fra
Tommerup, Mads
Mortensens hst i
Stenlykken
* Anne Cathrine.
Mor hos Hans
Nielsen Pejrup.
Faddere: Hans
Brunsvig, Hans
Andersen, Hans
Pedersen,
Jørgen
Abrahamsens
hst, Søren Mørks
hst
* Marie, hjd. 17-
wadschier.dk
fra Jylland
10. Mor hos Hans
Brunsvig.
Faddere: Mads
Hansen og dt,
Niels Leipzig,
Niels Knudsen,
Peder Hansens
hst
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Anders
Andersen
Anne
Jensdatter
Render
Brylle
29-5
Anders
Andersen
Karen
Olesdatter
Stenlykken
Brylle
14-11
Anders
Andersen
Karen
Olesdatter
Stenlykken
Brylle
2-10
1791
19
Anders
Andersen
Karen
Olesdatter
Stenlykken
Brylle
26-1
1794
22
Anders
Andersen
Karen
Olesdatter
Stenlykken
Brylle
4-10
1795
24
Anders
Andersen
Karen
Olesdatter
Stenlykken
Brylle
18-3
1795
gårdmand
Gårdmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1799
1789
29
75
93
* Kirsten,
faddere: Anders
Hansen, Hans
Andersen, Peder
Hansen, Mads
Rasmussens hst,
Mads Hansens hst
~, trol. 9-8, hun
ee Anders
Pedersen og bor
i Brylle,
forlovere (-)
Olesen og Hans
Larsen
* Voldborg,
faddere: Rasmus
Jensen, Peder
Olesen, Anders
Rasmussen, Niels
Thobos hast,
Jens Madsens hst
* Ole hjd,
faddere: Rasmus
Jørgensen,
Jørgen Jensen,
Jacob
Rasmussen, Niels
Christophersens
dt, Jens Madsens
hst
* Anders,
faddere: Jacob
Andersen, Jens
bødker, Anders
Jensen, Hans
Andersens hst i
Broholm, Jens
Hansens enke
+ hustru 42 år
wadschier.dk
Anders
Andersen
Karen
Olesdatter
Stenlykken
Brylle
9-4
1797
26
Anders
Andersen
Karen
Olesdatter
Stenlykken
Brylle
7-12
1800
32
Anders
Andersen
Karen
Olesdatter
Stenlykken
Brylle
18-12
1803
Hansen
Anne
Marie
Andersdatter
Brylle
22-12
1799
30
Anders
97
Anders
Hansen
Gårdmand
Anne
Marie
Andersdatter
Brylle
2-8
1801
34
Anders
Hansen
Gårdmand
Anne
Marie
Andersdatter
Brylle
30-1
1803
37
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
* Rasmus hjd.,
faddere: Niels
Olesen, Anders
Rasmussen,
Anders Jensen,
Niels
Christophersens
dt, Jacob
Andersens hst
* Jørgen,
faddere: Niels
Greve, Hans
Hansen, Jeppe
Nielsen, Lars
Mortensens dt
Anne Cathrine,
Anders bødkers
hst i Stenlykken
+ søn Jørgen 3 år
* Anders,
faddere: Mads
Hansen, Hans
Pejrup, Peder
Knudsen, Peder
Hansens hst,
Mads Hansens hst
* Maren,
faddere: Jens
Hansen, Hans
Pedersen,
Rasmus
Andersen, Bodil
Andersdatter,
Mads Jørgensens
hst
* Hans, hjd. 211,
faddere: Rasmus
Andersen og hst,
wadschier.dk
Anders
Hansen
Gårdmand
Anne
Marie
Andersdatter
Brylle
5-5
1805
44
Anders
Hansen
Gårdmand
Anne
Marie
Andersdatter
Brylle
18-1
1807
48
Anders
Hansen
Gårdmand
Anne
Marie
Andersdatter
Brylle
9-4
1809
56
Anders
Hansen
Gårdmand
Anne
Marie
Andersdatter
Brylle
25-8
1811
63
Anders
Hansen
Ingeborg
Andersdatter
Brylle
19-11
1780
Render
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
4
Hans Rasmussen,
Niels Ellemand,
Hans Pedersens
hst
* Morten, hjd. 15, faddere:
Rasmus
Andersen, Jens
Hansen og hst,
Anders
Ellemand,
Rasmus
skrædders hst
* Karen, hjd. 1412, faddere:
Rasmus
skrædder og hst,
Hans Nielsen,
Rasmus
Andersen, Jens
Hansens hst
* Jens, hjd. 5-3,
faddere: Rasmus
Jensen og hst,
Jens Hansen,
Brylle, Rasmus
Andersen i
Tommerup,
Rasmus
Rasmussens hst
* Bodil Marie,
hjd. 25-7,
faddere: Hans
Nielsen, Anders
Ellemand,
Rasmus Ploug,
Rasmus
Andersens dt
Maren, Rasmus
Rasmussens hst
* Anne Marie,
wadschier.dk
Anders
Hansen
Unge
Ingeborg
Andersdatter
Render
Brylle
29-12
1782
7
Anders
Hansen
Unge
Ingeborg
Andersdatter
Render
Brylle
17-7
1785
11
Anders
Hansen
Ingeborg
Andersdatter
Render
Brylle
16-12
1787
15
Anders
Hansen
Ingeborg
Andersdatter
Lille
Skræppen
borg
Lille
Skræppen
borg
Render
Brylle
9-5
1805
98
Brylle
1-10
1813
104
Brylle
21-2
1792
92
Anders
Hansen
Boelsmand
Ingeborg
Andersdatter
Anders
Hansen
Gamle
Johanne
Hansdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
faddere: Hans
Nielsen, R, Hans
Greve og Anders
Andersen fra
Tommerup, Jens
Mands hst, R,
Lars Andersens
hst, R
* Niels, faddere:
Hans Greve og
Anders Andersen
fra Tommerup,
Hans Nielsen, B,
Anna
Andersdatter,
Hans Nielsens hst
* Maren,
faddere: Hans
Greve og Anders
Andersen fra
Tommerup, Jens
Mands hst, Hans
Andersens hst
fra Render
* Johanne,
faddere: Hans
Greve i
Tommerup og
hst, Hans
Nielsen, B, Hans
Andersen, R,
Hans Olesens hst
iR
+ søn ungkarl
Niels, 22 år 4
mdr
+ hustru 65 ½ år
+ hustru 77 år 3
uger
wadschier.dk
Anders
Hansen
Anders
Hansen
Johanne
Hansdatter
Render
Brylle
6-12
Karen
Hansdatter
Gundestru
p
Brylle
14-11
Karen
Hansdatter
Stenlykken
Brylle
12-7
1805
Hansen
Marie
Hansdatter
Render
mark
Brylle
1-1
1801
Anders
Hansen
Dorthe
Lisbeth
Frederiksdatter
Vittenberg
Brylle
21-1
1781
4
Anders
Hansen
Skrædder
Dorthe
Lisbeth
Frederiksdatter
Vittenberg
Brylle
5-10
1783
8
Anders
Hansen
Skrædder
Dorthe
Lisbeth
Frederiksdatter
Vittenberg
Brylle
2-4
1786
12
Anders
Anders
Hansen
Gårdmand
Boelsmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1799
1783
95
+ 83 år 9 mdr
73
~, trol. 17.10,
forlovere Niels
Rasmussen, Lars
Mortensen
+ hustru 37 år
98
32
* Anne, faddere:
Mads Hansen,
Lars Hansen,
Christen Hansen,
Mads Rasmussens
hst i Render,
Søren Mørks hst
* Anne Kirstine,
faddere: Hans
Hansen, Peder
Hansen, Knud
Skauenborg,
Jørgen Hansens
hst, N. Leipzigs
hst
* Frederik,
faddere: Hans
Andersen i B. og
søn Hans
Hansen, Mads
Edsbjerg, Peder
Dalls hst i G,
Hans Hansens hst
fra Leipzig
* Anne, faddere:
Hans Hansen i B,
Hans Jensen i
Skauenborg,
Mads Edsbjerg,
Jørgen Hansens
hst i B, Hans
Andersens dt
Kirstine ibid
wadschier.dk
Anders
Hansen
Anders
Hansen
Anders
Skrædder
Dorthe
Lisbeth
Dorthe
Lisbeth
Frederiksdatter
Vittenborg
Brylle
13-4
Frederiksdatter
Vittenberg
Brylle
17-3
1787
14
Hansen
Dorthe
Frederiksdatter
Vittenberg
Brylle
30-11
1788
17
Anders
Hansen
Dorthe
Lisbeth
Frederiksdatter
Vittenberg
Brylle
18-4
1790
18
Anders
Hansen
Frederiksdatter
Vittenberg
Brylle
3-4
1791
91
Anders
Hansen
Frederiksdatter
Vittenberg
Brylle
9-12
1792
92
+ datter Anne 8
dage
* Mads hjd,
faddere: Hans
Andersen, Hans
Hansen, Mads
Edsbjerg, Jørgen
Hansens hst i B,
Hans Hansens hst
iB
* Mathias,
faddere: Mads
Edsbjerg, Hans
Brunsvig, Hans
Hansen i B, Hans
Rasmussens dt i
B, Jørgen
Hansens hst
* Rasmus,
faddere: Mads
Edsbjerg, Hans
Brunsvig, Hans
Hansen, Rasmus
Nielsens hst,
Rasmus
(Nyrnbergs) hst
+ søn Rasmus 1
år
+ søn Mads 5½ år
Frederiksdatter
Vittenberg
Brylle
11-6
1796
93
+ 48 år 3 mdr
Jørgensdatter
Brylle bro
Brylle
8-2
1807
48
Jørgensdatter
Brylle
8-10
1809
57
Anders
Hansen
Anders
Jacobsen
Husmand
Dorthe
Lisbeth
Dorthe
Lisbeth
Dorthe
Lisbeth
Anne
Jacobsen
Husmand
Anne
Anders
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1786
89
* Johanne, hjd.
4-2, faddere:
Peder Nielsen og
dt i Dannebohus,
Hans Povlsen,
Dannebo, Jørgen
Ploug, Jørgen
Jacobsens hst
* Jørgen, hjd.
wadschier.dk
Anders
Jacobsen
Anders
Husmand
Anne
Jørgensdatter
Brylle
5-1
1812
65
Jensen
Anna
Jensdatter
Stenlykken
Brylle
8-12
1793
22
Anders
Jensen
Anne
Jensdatter
Stenlykken
Brylle
29-9
1796
26
Anders
Jensen
Anne
Jensdatter
Stenlykken
Brylle
25-1
1798
28
Anders
Jensen
Anne
Jensdatter
Stenlykken
Brylle
21-9
1800
32
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
25-8, faddere:
Hans Greve,
Christ4en
Christophersen,
Hans Andersen,
Jørgen
Jacobsens hst,
Jørgen
Sørensens hst
* Peder, * 4-12,
faddere: Hans
Greve, Rasmus
Jensen, Niels
Knudsen, Anders
Hansens hst,
Hans Rasmussens
hst
* Johanne,
faddere: Jørgen
Jensen, Rasmus
Jensen, Anders
Andersen, Jens
Hansens enke,
Jens Olesens dt
* Dorthe,
faddere: Jens
bødker, Rasmus
Jensen, Anders
Andersen, Hans
Broholms hst,
Niels Olesens hst
* Anne
Margrethe,
faddere: Niels
Jensen, Niels
Olesen, Rasmus
Jensen, Jacob
Andersens hst,
Jens Olesens hst
* Maren,
faddere: Peder
wadschier.dk
Anders
Anders
Jensen
Anne
Jensdatter
Stenlykken
Brylle
23-10
1803
97
Jensen
Anne
Jensdatter
Stenlykken
Brylle
20-11
1803
39
Anders
Jensen
Husmand
Anne
Jensdatter
Stenlykken
Brylle
22-6
1806
47
Anders
Jensen
Boelsmand
Anne
Jensdatter
Stenlykken
Brylle
10-4
1808
100
Jensen
Husmand
Anne
Jensdatter
Stenlykken
Brylle
24-3
1811
62
Jensen
Husmand
Anne
Jensdatter
Stenlykken
Brylle
27-8
1812
103
Jensen
Indsidder
Anne
Cathrine
Pedersdatter
Dalmosehu
s
Brylle
29-5
1808
52
Anders
Anders
Anders
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Jørgensen,
Peder Olesen,
Jacob Andersen,
Hans Broholms
hst, Jens
Hansens enke
+ datter Maren 3
år 3 uger
* Maren, hjd. 1710, faddere:
Hans Broholm,
Povl Eriksen,
Peder Jensen,
Cathrine
Lohmann,
Anders
Andersens hst
* Anne Marie,
hjd. 4-4,
faddere: Jens
bødker, Peder
Olesen, Anders
Rasmussen,
Peder
Andreasens hst,
Jacob Andersens
hst
+ datter Anne
Marie 2 år
* Jens, hjd. 1-2,
faddere: Anders
Povlsen, hans
Sørensen, Jens
Pedersen og hst,
Hans Broholms
hst
+ søn Jens 1½ år
* Anne Marie,
hjd. 28-4,
faddere: Gorm
wadschier.dk
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Jensen +
Brylle
25-6
1809
101
Render
Brylle
14-6
1812
66
Jochumsen
Frankenfri
Brylle
16-4
1780
Jochumsen
Refsbrohu
s
Brylle
30-7
Brylle
29-8
1799
94
99
Jensen
Husmand
Birthe
Larsdatter
Anne
Cathrine
Pedersdatter
1783
Jørgensen
Husmand
Anders
Jørgensen
Husmand
Kirsten
Larsdatter
Brylle
8-4
1807
Anders
Jørgensen
Husmand
Maren
Jensdatter
Brylle
12-6
1808
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
3
88
53
Henriksen,
Christen
Pedersen,
Andreas
Christensen,
Ingeborg
Rasmusdatter,.
Søren
Rasmussens hst
+ enken 79 år,
til huse hos
Jørgen skrædder
* Anne Cathrine,
* 11-5, faddere:
Jens Rasmussen
og hst, Jens
Nielsen, Mads
Nielsen og hst
* Niels, faddere:
Lars Jochumsen,
Lars smed, N.
Kildegaard,
Anders Knudsens
dt I B, Lars
Mortensens hst
+ 64 år
+ stedsøn Lars
Pedersen 5 år 11
mdr
+ hustru 55 år 1
md
* Kirsten, hjd.
22-5, faddere:
Jørgen Ploug,
Lars Mortensen,
hans Hansen,
Johanne
Rasmusdatter fra
Humlegård, Carl
Jørgensens hst
wadschier.dk
Anders
Jørgensen
Boelsmand
Anne
Hansdatter
Brylle
24-6
1811
102
Jørgensen
Bolsmand
Anne
Larsdatter
Brylle
23-11
1812
67
Anders
Jørgensen
Husmand
Maren
Jensdatter
Brylle
6-2
1814
70
Anders
Knudsen
Kirsten
Andersdatter
Brylle
22-4
1781
Anders
Knudsen
Kirsten
Andersdatter
Brylle
18-7
1784
Anders
Knudsen
Kirsten
Andersdatter
Brylle
13-2
1803
96
Anders
Knudsen +
Kirsten
Andersdatter
Brylle
22-1
1809
101
Anders
Madsen
Anne
Cathrine
Sørensdatter
Brylle
5-3
Anders
Brylle
mark
Brylle
mark
Brunsvig
Render
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1784
4
9
73
+ hustru 33 år
* Anne, * 18-10,
faddere: Hans
Rasmussen og
hst, Rasmus
Hansen, Knud
Andersen,
moderen
* Jørgen, * 2212, faddere:
Rasmus
Rasmussen i
Brylle og hst,
moderen, Lars
Mortensen, Hans
Hansen
tømmermand
* Marie, faddere:
Niels Kildegaard,
Lars Mortensen,
hans Larsen,
Jørgen Hansens
hst, Jens
Dansbos hst
* Jeppe,
faddere: Rasmus
Kildegaard, Hans
Larsen, Jeppe
Nielsen, Anders
skrædders dt
Anne, Peder
Greves dt Maren
+ 73 år fandtes
ihjelfrossen på
Brunsvig mark
+ enken 73 år
~, trol. 26-1,
forlovere Jens
Kroefash og Jens
wadschier.dk
Anders
Madsen
Anders
Madsen
Anders
Anders
Anders
Anne
Cathrine
Anne
Cathrine
Sørensdatter
Madsen
Anne
Cathrine
Madsen
Madsen
Render
Brylle
20-2
1785
Render
Brylle
13-2
1785
10
Sørensdatter
Render
Brylle
11-3
1787
14
Anne
Cathrine
Anne
Cathrine
Sørensdatter
Render
Brylle
7-2
1790
Sørensdatter
Render
Brylle
3-1
1790
18
19
Anders
Madsen
Anne
Cathrine
Sørensdatter
Render
Brylle
21-4
1791
Anders
Madsen
Anne
Cathrine
Sørensdatter
Render
Brylle
6-1
1793
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
89
91
92
Hansen Mand i
Render
+ datter Anne
Cathrine 5 dage
* Anne Cathrine,
faddere: Rasmus
Madsen, Anders
Hansen, Jens
Mand, Mads
Rasmussens dt i
R, Lars Dalls hst
* Søren, faddere:
gl. Anders
Hansen, Mads
Hansen, unge
Anders Hansen,
alle i R, Rasmus
Mortensens hst i
Borreby, Jens
Mands hst i
Render
+ søn Mads 5
uger
* Mads, faddere:
Jens Mand, Lars
Godtfredsen,
Godtfred
Rasmussen, Mads
Rasmussens hst,
Hans Andersens
hst
* Mads, faddere:
Hans Andersen,
Mads Rasmussen,
Anders Hansen,
Hans Andersens
hast, Godtfred
Rasmussens hst
+ søn Søren 5 ¾
år
wadschier.dk
Anders
Madsen
Anders
Madsen
Anders
Madsen
Anders
Madsen
Anders
Madsen
Anders
Gårdmand
Madsen
Anders
Madsen
Anders
Madsen
Husmand
Anne
Cathrine
Anne
Cathrine
Anne
Cathrine
Sørensdatter
Render
Brylle
13-1
1793
92
Sørensdatter
Render
Brylle
26-10
1794
93
Sørensdatter
Render
Brylle
14-2
1796
25
Anne
Cathrine
Sørensdatter
Render
Brylle
24-6
1798
28
Anne
Cathrine
Anne
Cathrine
Sørensdatter
Render
Brylle
29-5
1801
Sørensdatter
Render
Brylle
11-3
1801
33
Anne
Kirstine
Hansdatter
Ved Thobo
Brylle
13-4
1806
46
Anne
Kirstine
Hansdatter
Brylle
mark
Brylle
20-8
1809
56
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
95
+ søn Mads 1 ¾
år
+ dødfødt søn
* Anne hjd,
faddere: Hans
Andersen, Lars
Andersen, jens
Mand, Hans
Mands hst, Mads
Hansens hst
* Søren, faddere:
Hans Andersen,
Lars Andersen,
Jens Mand, Mads
Hansens hst,
Godtfred
Rasmussens hst
+ datter Anne 5
år 4 mdr
* Karen,
faddere: Jens
Krofach, Lars
Andersen, Niels
Nielsen Mand,
Anne Kirstine
Madsdatter
* Mads, hjd. 5-4,
faddere: Anders
Sørensen i
Lysebjerg, Lars
smed, Hans
Broholms hst,
Peder Pedersens
hst
* Hans, faddere
Jens skomager,
Hans Greve,
Mads svarrer,
Birthe
Hansdatter,
wadschier.dk
Anders
Madsen
Husmand
Anne
Kirstine
Hansdatter
Anders
Mortensen
Ungkarl
Maren
Anders
Mortensen
Husmand
Anders
Mortensen
Bolsmand
Anders
Pedersen
Brylle
mark
Brylle
8-12
Axelsdatter
Brylle
11-11
Maren
Axelsdatter
Brylle
1-1
1810
58
Maren
Axelsdatter
Brylle
6-9
1812
66
Karen
Olesdatter
Brylle
22-10
1786
13
Render
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1811
1809
64
81
Christian
Johansens hst
* Sophie, hjd.
10-11, faddere:
Jørgen
Kildegaard,
Morten Hansen,
Jeppe Hansen,
Hans Dannebos
dt Maren, Peder
Hansens hst
~, forlovere
Anders Ellemand
og Christen
Christophersen
af Brylle
* Anne Cathrine,
hjd. 24-12,
faddere: Anders
Ellemand, Peder
Bertelsen, Hans
Greve, Karen
Nielsdatter i
Hjelmerup, Hans
Jensens hst
* Morten, * 29-7,
faddere: Hans
Nielsen og hst i
Lille
Skræppenborg,
Jens Axelsen,
Christen
Christophersen
og hst
* Anne Cathrine,
faddere: Rasmus
Larsen, Mads
Hieresen, Bertel
Groth, Rasmus
Jørgensens hst,
Lars Sørensens
wadschier.dk
Anders
Pedersen
Anders
Pedersen
Pedersen
Anders
Karen
Olesdatter
Brylle
30-11
1788
Gårdmand
Karen
Olesdatter
Brylle
11-1
1789
Ungkarl
selvejergårdma
nd
Johanne
Marie
Hansdatter
Gundestru
p
Brylle
17-7
17
91
1813
83
Anders
Rasmussen
Broholmhu
s
Brylle
24-9
1780
3
Anders
Rasmussen
Broholmhu
s
Brylle
3-3
1782
6
Anders
Rasmussen
Broholmhu
s
Brylle
7-3
1784
Anders
Rasmussen
Egebjergh
Brylle
14-4
1788
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
8
90
hst, alle B
* Kirstine,
faddere: Henrik
Gormsen,
Rasmus Larsen,
Rasmus
Jørgensen, Lars
Sørensens hst,
Mads Jørgensens
hst
+ 43 år
~, hun af
Render,
forlovere Ejler
Madsen i Krybily,
Niels Olsen,
Hjelmerup
* Karen Marie,
faddere: Jens
Hansen, Peder
Olsen og hast,
Christian Larsen,
sn. Juuls
kæreste
* Anne, faddere:
Jens Madsen,
Rasmus Jensen,
Lars Andersen,
mons. Juuls
kæreste, Peder
Olesens dt
* Maren,
faddere: Peder
Olesen, Rasmus
Jensen, Christian
Larsen, Johanne
Povlsdatter fra
Højsholt, Rasmus
Jensens hst
+ 57½ år
wadschier.dk
us
Anders
Rasmussen
Maren
Nielsdatter
Juulskov
Brylle
1-8
1790
18
Anders
Rasmussen
Maren
Nielsdatter
Juulskov
Brylle
30-9
1792
20
Anders
Rasmussen
Maren
Nielsdatter
Juulskov
Brylle
28-3
1794
Rasmussen
Maren
Nielsdatter
Juulskov
Brylle
31-8
1794
23
Anders
Rasmussen
Maren
Nielsdatter
Juulskov
Brylle
2-10
1796
26
Anders
Rasmussen
Maren
Nielsdatter
Teglbjerg
Brylle
29-4
1786
12
Anders
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
93
* Johanne,
faddere: Hans
Hansen, Peder
Olesen, Christian
Larsen, Jens
Hansens hst,
Anders
Andersens hst
* Zenia, faddere:
Peder Olesen,
Peder Jensen,
Anders Jensen,
Rasmus Jensens
hst, Jens Olesens
hst
+ datter Johanne
3½ år
* Rasmus hjd,
faddere: Rasmus
Jensen, Anders
Jensen, Peder
Ibsen, Niels
Christophersens
dt, Hans Olsens
dt
* Anne Cathrine
hjd, faddere:
Peder Olesen,
Hans Jensen,
Niels Olesen,
Hans Broholms
hst, Jens
Hansens enke
* Dorthe,
faddere:
Christian Larsen
i Thobohus, Niels
Jensen,
Teglbjerget,
wadschier.dk
Anders
Rasmussen
Maren
Nielsdatter
Teglbjerg
Brylle
20-1
1788
15
Anders
Rasmussen
Maren
Nielsdatter
Teglbjerg
Brylle
27-4
1800
31
Anders
Rasmussen
Boelsmand
Brylle
23-12
1811
102
Rasmussen
Bolsmand
Karen
Andersdatter
- ved
Broholm
Render
mark
Brylle
11-12
1803
39
Rasmussen
Gårdmand
selvejer
Maren
Rasmusdatter
Brylle
17-2
1813
104
Brylle
9-4
Brylle
12-1
Anders
Anders
Anders
Anders
Rasmussen
Ellemand
Rasmussen
Ellemand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1783
1783
88
7
Hans Hansen,
Brolund, Knud
Knudsens hst fra
Stegsted, Jens
Hansens dt fra
Teglbjerg
* Anne Marie,
faddere: Peder
Olesen, Jens
Hansen, Jens
Madsen, R.
Jensens dt Anne
i Lille ?, Hans
Hansens hst i
Skjoldemose
* Peder,
faddere: Peder
Olesen, Anders
Andersen, Peder
Jensen, Christian
Stærmose,
barnets mor
+
* Peder Henrik,
faddere: Peder
Skræppenborg i
Tommerup,
Anders Hansen i
Lille
Skræppenborg,
Rasmus Hansen,
Mads Rasmussens
sht, Søren Mørks
hst
+hustru 72 år
+ datter Marie
10 uger
* Marie, hjd,
faddere: Hans
wadschier.dk
Anders
Rasmussen
Ellemand
Anders
skrædder
Brylle
17-9
1780
3
Brylle
5-9
1805
98
Karen
Pedersdatter
Sørensen
Skrædder
gårdmand
Husmand
Birthe
Hansdatter
Thobo
grund
Brylle
3-7
1803
38
Anders
Sørensen
Husmand
Birthe
Hansdatter
Lysebjerg
Brylle
10-3
1805
43
Anders
Sørensen
Birthe
Hansdatter
Lysebjerg
Brylle
15-2
1807
Birthe
Hansdatter
Lysebjerg
Brylle
2-8
1807
Anders
Anders
Sørensen
Husmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
99
50
Rasmussen, Niels
Rasmussen,
Morten
Rasmussen,
Karen
Jørgensdatter,
Hans Larsens dt
* Maren,
faddere: Hans
Rasmussen, Niels
Rasmussen og
hst, Rasmus
Greve, H.
Mortensens hst
+ hustru 71 år 8
mdr
* Anne Marie,
hjd. 27-5,
faddere: Anders
Rasmussen, Hans
Pedersen, Peder
Pedersen, Lars
smeds hst, Jens
Pedersens hst
* Anne, hjd. 241, faddere: Carl
Lohmann, Peder
Jensen, Jens
Pedersen,
Voldborg
Jensdatter, Mads
Jensens hst
+ datter Anne
Marie 3 ¾ år
* Marie, hjd. 236, faddere: Jens
Pedersen, Hans
Pedersen, Peder
Jensen og hst,
Kirsten
Rasmusdatter i
wadschier.dk
Anders
Sørensen
Birthe
Hansdatter
Lysebjerg
Brylle
31-12
1809
58
Anders
Sørensen
Birthe
Hansdatter
Lysebjerg
Brylle
15-3
1812
65
Andreas
Andreasen
Johanne
Mortensdatter
Krybily
Brylle
27-10
Andreas
Andreasen
Johanne
Mortensdatter
Skauenbor
g
Brylle
15-4
1787
14
Andreas
Vernersen
Krybily
Brylle
16-10
1785
11
Bolsmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1787
75
Thobo
* Karen, hjd. 2312, faddere: Lars
Christiansen
smed, Peder
Jensen, Mads
Jensen, Karen
Jørgensdatter,
Peder Pedersens
hst Stine
* Kirsten, * 28-1,
faddere: Peder
Jensen, Hans
Broholm, Peder
Olesen, Lars
Christiansen
smeds hst, Peder
Pedersens hst.
Mors navn rettet
fra Dorthe til
Birthe
~, trol. 14-4,
forlovere Jens
Larsen i
Gundestrup og
Rasmus Nielsen i
Langebjerg
* Maren.
Forældre trol.
14-4-1787.
Faddere: Hans
Piil, Anders
Christensen fra
Tommerup, Jens
Larsens hst i G
* Anders hjd,
faddere: mons.
Krofach, Jeppe
Hansen, Jens
Rasmussen, G,
Jens Larsens hst,
wadschier.dk
Andreas
Vernersen
Bertel
Pedersen
Groth
Pedersen
Groth
Bertel
Carl +
Cathrine
Andreasdatter
Skauenbor
g
Husmand
Brylle
30-3
1788
Brylle
3-11
1803
97
Peder Dalls hst i
G
* Birthe,
faddere: Andreas
Andreasen,
Rasmus Nielsen,
Langebjerg, Hans
Brunsvig, Jeppe
Hansens hst,
Peder Dalls hst
+ 73 år
1804
97
+ enken 61 år
Pernille
Christensdatter
Brylle
17-8
Skrædder
Maren
Pedersdatter
Brylle
25-3
1786
16
89
Carl
Christian
Bagger
Skolelærer
Charlott
e
Dorthea
Christine
Bertelsen
Brylle
15-11
Carl
Christian
Jørgensen
Ungkarl Brylle
Maren
Hansdatter
Brylle
9-5
Carl
Christian
Jørgensen
Husmand
Maren
Hansdatter
Brylle
6-6
1808
53
Carl
Jørgensen
Husmand
Maren
Hansdatter
Brylle
23-9
1810
60
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1812
1807
67
80
+ enken 73 år
* Lorentz Bondo
* 22-9, faddere:
madam Arnstrup,
madam
Grønlund, degn
Folding og degn
Boje, skolelærer
Grønlund og H.
Balslev
~, + Hans
Pedersens
datter, forlovere
Jens Hansen og
Jørgen Carlsen
af Brylle
* Hans, hjd. 105, faddere:
Jørgen Ploug,
Lars smed,
Anders
Jørgensen,
Rasmus Plougs
hst, Jacob
hjulmands hst
* Jørgen, hjd.
wadschier.dk
Christian
Carl
Christian
Jørgensen
Husmand
Maren
Hansdatter
Brylle
26-7
Christen
Christophers
en
Fra Hjelmerup
Anne
Andersdatter
Brylle
31-10
Christen
Nielsen
Greve
Nielsen
Greve
Olesen
Johanne
Jacobsdatter
Brylle
18-7
1798
94
25-8, faddere:
Rasmus Ploug,
Lars smed og
hst, Jørgen
Ploug, Lars
Kiergaard og hst
* Anne Marie, *
23-6, faddere:
Lars Mortensen
og hst, Lars
Rasmussen og
hst, Niels greve
~, hun ee Morten
Rasmussen og
bor i Brylle, trol.
15-1, forlovere
Peder forpagter i
Hjelmerup og
Anders Ellemand
i Brylle
+ enken 84 ½ år
Brylle
22-11
1797
94
+ (89 år)
Christen
Christen
Gårdmand
1812
1789
66
75
Mette
Jensdatter
Skauenbor
g
Brylle
6-11
1803
39
1807
49
Christen
Olesen
Mette
Jensdatter
Skauenbor
g
Brylle
15-3
Christen
Pedersen
Maren
Andersdatter
Render
Brylle
15-3
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1781
73
* Johanne, hjd.
28-10, faddere:
Hans Hansen,
Hans Vittenberg,
Niels Leipzig,
Anne på
Skauenborg
* Ole, hjd. 15-2,
faddere: Jens
Edsbjerg og hst,
Niels Leipzig,
Rasmus
Nyrnberg, Hans
Vittenbergs hst
~, uden tro.
Efter kgl.
tilladelse,
wadschier.dk
Christen
Lisbeth
Olesdatter
Henriksen
Appe
Kirsten
Rasmusdatter
Christian
Henriksen
Appe
Kirsten
Christian
Henriksen
Appe
Christian
Christian
Rasmussen
Reserve
Brylle
28-1
1795
Lille
Stærmose
Brylle
10-4
Rasmusdatter
Lille
Stærmose
Brylle
25-4
1784
Kirsten
Rasmusdatter
Lille
Stærmose
Brylle
15-12
1786
93
1781
9
90
Johansen
Ungkarl
Dømmestrup
Anne
Kirstine
Larsdatter
Brylle
mark
Brylle
22-11
Christian
Johansen
Væver
Anne
Kirstine
Larsdatter
Brylle
mark
Brylle
13-9
1807
50
Christian
Johansen
Husmand
Kirstine
Larsdatter
Brylle
5-11
1809
57
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1806
72
80
forlovere Anders
Rasmussen fra
Ejlskov og Peder
Jørgensen fra
Korup
+ enken 84 år
~ uden trol m.
kgl. tilladelse,
forlovere Henrik
Appe og R. Kam
* Henrik Rasmus
hjd, faddere:
Henrik Appe,
Niels Thobo,
Rasmus Kam,
Niels Thobos hst,
Mads Rasmussens
hst i R
+ søn Henrik
Rasmus 2 år 8
mdr
~, Lars smeds
datter, forlovere
Søren Nielsen fra
Dømmestrup,
Lars smed Brylle
* Rasmus,
faddere: Lars
smed, Jørgen
Ploug, Anders
Jørgensen, Lars
Pedersens dt
Marie, Jacob
Rasmussens hst
* Anne Marie,
hjd. 8-10,
faddere: Hans
Povlsens dt
Maren, Rasmus
Rasmussens hst,
wadschier.dk
Christian
Johansen
Væver,
husmand
Christian
Johansen
Væver
Larsen
Husmand
Madsen
Ungkarl
Kirstine
Ejlert
Madsen
Selvejer
Ephrahim
Mandsche
n
Krøger
Frederik
Jochumsen
Christian
Ejlert
Fra Ørsted
Maren
Brylle
mark
Brylle
24-11
1811
64
Brylle
9-1
1812
102
Thobo
Brylle
10-12
1812
103
Pedersdatter
Krybily
Brylle
26-10
Kirstine
Pedersdatter
Krybily
Brylle
19-4
1813
68
Anne
Jørgensdatter
Brylle
15-12
1793
22
Mette
Hansdatter
Brylle
20-6
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1811
1789
82
75
Lars smed, Jens
skrædder, Lars
Mortensen
* Anne Kirstine,
faddere: Hans
Hansen, Jens
Hansen, Lars
smed, Peder
Hansens hst
Brylle mark,
Jens Hansens hst
+ datter Anne
Marie 3 år
+ 71 år
~, hun fra
Gundestrup,
forlovere
Christen
Christophersen i
Brylle og Knud
Larsen i Render
mark
* Mads, * 12-3,
faddere: Hans
Rasmussen i
Gundestrup og dt
Anne Cathrine,
Niels Rasmussen
og hst i
Gundestrup,
Samuel Madsen
* Jørgen,
faddere: Anders
Jørgensen, Lars
Mortensen,
Thyge Hansen,
Ole Hansens hst i
Holme, Hans
Pedersens hst
~, trol. 13-4,
wadschier.dk
Kirstine
Frederik
Jochumsen
husmand
Mette
Kirstine
Hansdatter
Frederik
Jochumsen
Skrædder
Mette
Kirstine
Hansdatter
Frederik
Jochumsen
Skrædder
Jochumsen
Skrædder
Mette
Kirstine
Rasmussen
Selvejer
Henriksen
Ungkarl
Frederik
Godtfred
Gorm
Brylle
mark
Brylle
2-5
1790
18
Brylle
24-6
1792
20
Brylle
31-3
1805
Hansdatter
Brylle
17-2
1805
43
Marie
Larsdatter
Brylle
22-6
1813
104
Voldborg
Jensdatter
Brylle
30-11
Ny Thobo
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1805
98
80
forlovere
Jochum
Frederiksen fra
Ørsted og Lars
Andersen i
Render
* Maren hjd,
faddere: Rasmus
Rasmussen,
Rasmus
Kildegård, Knud
Larsen, Niels
Rasmussens hst,
Rasmus
Jørgensens hst
* Hans, faddere:
Anders
skrædder,
Rasmus
skrædder, Hans
Sørensen i
Render, Anne
Hansdatter,
Rasmus
Jørgensens hst
+ datter Maria
Elisabeth 6 uger
* Marie
Elisabeth, hjd.
11-2, faddere:
Christen
Christophersen
og dt. Anne,
Peder Knudsen,
Søren Hansen,
Rasmus Jensens
hst
+ hustru 81 år
~, begge tjente i
Ny Thobo,
wadschier.dk
Gorm
Henriksen
Voldborg
Jensdatter
Ny Thobo
Brylle
27-7
1806
47
Gorm
Henriksen
Voldborg
Jensdatter
Ny Thobo
Brylle
6-5
1808
100
Henriksen
Voldborg
Jensdatter
Ny Thobo
Brylle
17-6
1810
59
Henriksen
Voldborg
Jensdatter
Ny Thobo
Brylle
19-1
1814
104
Andersen
Anne
Nielsdatter
Brylle
4-3
1780
86
forlovere Niels
Thobo, Jørgen
møller Borreby
* Maren, hjd. 266, faddere:
Christian
Stærmose og hst,
Jørgen møller,
Carl Lohmann,
Hans Broholms
hst
+ datter Maren 1
år 10 mdr
* Niels, hjd. 125, faddere:
Christian
Stærmose, Carl
Lohmann og hst,
Anders Hansen
på Talleruplund,
Hans Pedersens
enke
+ hjd. Niels
*12.5.1810, af
mæslinger
+ hans hst 68 år
Gorm
Gorm
Hans
Hans
Andersen
Unge
Maren
Madsdatter
Brylle
19-10
1788
91
+ hustru 58 år
Hans
Andersen
Unge
Maren
Madsdatter
Brylle
26-10
1788
91
+ 57 år
Hans
Andersen
Karen
Pedersdatter
Brylle
28-4
Render
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1782
6
* Anders,
faddere: Anders
Hansen og dt
Anne Marie,
Anders
Rasmussen, Jens
Nielsen, R,
Christen
Pedersens hst fra
Calør: Maren
wadschier.dk
Hans
Andersen
Karen
Pedersdatter
Render
Brylle
21-12
1783
8
Hans
Andersen
Karen
Pedersdatter
Render
Brylle
17-12
1786
13
Hans
Andersen
Karen
Pedersdatter
Render
Brylle
17-10
1790
19
Hans
Andersen
Karen
Pedersdatter
Render
Brylle
9-4
1794
Andersen
Karen
Pedersdatter
Render
Brylle
29-11
1795
Andersen
Karen
Pedersdatter
Render
Brylle
25-4
1796
Karen
Pedersdatter
Render
Brylle
4-1
1789
Hans
Hans
Hans
Andersen
Gamle,
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
93
24
93
17
Andersdatter
* Peder,
faddere: Lars
Andersen, Niels
Mand, unge
Anders Hansen,
Jens Nielsens
hst, Jørgen
Jørgensens hst,
alle R
* Johanne Marie,
faddere: Jens
Mand, Anders
Madsen, Hans
Mand, unge
Anders Hansens
hst i R, Christen
Pedersens hst i
Korup
* Mads, faddere:
Mads Rasmussen,
unge Anders
Hansen, Hans
Andersen i
Broholm, madam
Balslev, Jens
Mands hst
+ dødfødt søn
* Maren,
faddere:
Christen Calør,
Peder
skoleholder,
Jens Mand,
Danielle
Povlsdatter,
moderen
+ datter Maren 5
år (?5 mdr)
* Gertrud Maria,
wadschier.dk
gårdmand
Hans
Andersen
Gårdmand
Karen
Pedersdatter
Render
Brylle
29-6
1792
20
Hans
Andersen
Gårdmand
Karen
Pedersdatter
Render
Brylle
23-9
1798
28
Hans
Andersen
Selvejer
Karen
Pedersdatter
Render
Brylle
29-5
1813
104
Hans
Andersen
Ungkarl Anders
Hansens søn i
Lille
Skræppenborg
Anne
Kirstine
Larsdatter
Brylle
15-10
Hans
Andersen
Husmand
Anne
Kirstine
Larsdatter
Brylle
17-4
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1802
1803
78
38
faddere: unge
Anders Hansen,
Lars Andersen,
Niels Nielsen
Mand, Jørgen
Skovbos dt,
Godtfred
Rasmussens hst
* Povl, faddere:
Jens Mand,
Christen Calør,
Mads Rasmussen,
Christen
Andersens hst i
Brendekilde,
Mads Hansens hst
* Maren,
faddere:
Christian
Stærmose, Lars
Stærmose, sn.
Krofach, Jørgen
Møllers dt, Hans
Broholms hst
+ 58 ½ år
~, Lars
Bonnemands
datter, forlovere
Anders Hansen
og Hans Greve
* Morten, hjd. 84, faddere: Hans
Greve, Lars
Rasmussen, Lars
Pedersen,
Anders Hansens
dt i Lille
Skræppenborg,
Henrik Franks
hst
wadschier.dk
Hans
Christian
Andersen
Selvejer
Hans
Jacob
Andersen
Husmand
Hans
Karen
Jørgensdatter
Stærmoseg
ård
Brylle
13-6
1813
Brylle
24-2
1797
94
Andersen
Broholm
Anne
Cathrine
Jørgensdatter
Broholm
Brylle
5-6
Andersen
Broholm
Andersen
Broholm
Anne
Cathrine
Anne
Cathrine
Jørgensdatter
Broholm
Brylle
12-9
1799
94
Jørgensdatter
Broholm
Brylle
7-7
1799
30
Hans
Andersen
Broholm
Anne
Cathrine
Jørgensdatter
Broholm
Brylle
7-9
1800
32
Hans
Andersen
Broholm
Andersen
Broholm
Anne
Cathrine
Kirsten
Jørgensdatter
Broholm
Brylle
26-2
1802
95
Larsdatter
Broholm
Brylle
30-10
1803
39
Hans
Hans
Hans
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1790
69
76
* Henrik, * 1-5,
faddere: jfr.
Arnstrup, Jeppe
Larsen i Thobo
og hst, Povl
Appe, Hans
Broholm
+ 83 år 9 mdr
~, uden
trolovelse,
forlovere
skovridder
Langsted, sn.
Peder Rasmussen
fra Odense
+ søn Jens ¼ år
* Jens, faddere:
Niels Thobo, sn.
Peder
Rasmussen,
Christian
Stærmose,
madame
Rasmussen, Povl
Appes hst
* Jens, hjd 29-7,
faddere: Jens
Rasmussen, Niels
Thobo, Christian
Stærmose og hst,
Jørgen
Skræppenborgs
hst
+ hustru 31 år
* Anne Cathrine,
hjd. 21-9,
faddere:
wadschier.dk
Hans
Andersen
Broholm
Kirsten
Larsdatter
Broholm
Brylle
28-4
1805
44
Hans
Andersen
Broholm
Kirsten
Larsdatter
Broholm
Brylle
3-5
1807
49
Hans
Andersen
Broholm
Kirsten
Larsdatter
Broholm
Brylle
4-11
1810
61
Hans
Andersen
Broholm
Andersen
Broholm
Broholm
Brylle
30-12
1812
103
Broholm
Brylle
6-2
1814
70
Hans
Selvejer
Selvejer
gårdmand
Kirsten
Larsdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Christian
Stærmose, Povl
Appe, Anders
Hansen,
Christian
Jeremiasens hst
i Skovsby, Peder
Jensens hst
* Marie, hjd. 143, faddere: Povl
Appe, Christian
Stærmose og hst,
Anders Hansen i
Talleruplund,
Lars Dinesens hst
i Andebølle
* Karen, hjd. 213, faddere:
Christian
Stærmose og hst,
Povl Appe,
Anders Hansen,
Povl Eriksens hst
* Ingeborg, hjd.
6-9, faddere:
Povl Appe og hst,
Anders Hansen,
Hans Simonsen
og hst
+ søn Jens 12 år
* Anne
Margrethe, * 912, faddere:
Jeppe Larsen i
Thobo og hst,
Christian
Henriksen i
Stærmose og hst,
Povl Appe i Store
Appe
wadschier.dk
Hans
Christensen
Hans
Anne
Nielsdatter
Brylle
26-1
1784
88
+ hustru 46 år
Christensen
Margreth
e
Sørensdatter
Render
Brylle
17-4
1784
73
Larsdatter
Render
Brylle
26-3
1783
88
~, trol. 20-3,
forlovere sn.
Lohmann og
Niels Povlsen
Thobo
+ 78 år
Hans
Godtfredsen
Maren
Hans
Godtfredsen
Maren
Larsdatter
Render
Brylle
10-11
Hansen
Brylle
26-6
Hans
Hansen
Brylle
1-3
1786
Hans
Hansen
Brylle
6-2
1791
91
* Hans Jacob,
faddere: Jørgen
Hansen og hst,
Rasmus Greve,
Niels Ellemand,
Jens Knudsens
hst
+ søn Hans 17 år
Hans
Hans
Slagter
1787
90
1786
89
12
+ enken 85 år
+ dødfødt
Hans
Hansen
Røehuset
Brylle
23-1
1814
104
+, *9-5-1745
Hans
Hansen
Stenlykken
Brylle
28-4
1809
101
+ 55 år
Hans
Hansen
Hansen
Bolsmand
Anne
Jensdatter
Møllemose
Brylle
15-12
1799
30
Anne
Jørgensdatter
Skjoldemo
se
Brylle
30-5
1784
9
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
* Christine,
faddere: Jørgen
Christophersen,
Lars Lunde,
Rasmus Hviid,
Knud Andersens
hst, Jørgen
Rasmussens hst
* Hans hjd,
faddere: Jørgen
forpagter på
Broholm og hst,
Christian Larsen,
Anders
Rasmussen,
Peder Olesens
wadschier.dk
Hans
Hansen
Anne
Jørgensdatter
Skjoldemo
se
Brylle
17-6
1787
Hans
Hansen
Anne
Jørgensdatter
Brylle
4-7
1790
91
Hans
Hansen
Anne
Jørgensdatter
Skjoldemo
se
Skjoldemo
se
hst fra
Broholmhus
* Niels, hjd,
faddere: Anders
Rasmussen,
Teglbjerg, Jens
Hansen,
Teglbjerg, Hans
Brunsvig, Jens
Hansens hst,
Teglbjerg, Mads
Mortensens hst i
Stenlykken
+ dødfødt søn
Brylle
4-4
1791
91
+ 67 år
Hans
Hansen
Karen
Jørgensdatter
Brylle
26-11
1784
74
Brylle
28-11
1789
75
~, trol. 27-9,
forlovere Hans
Andersen og
Jørgen smed
~, trol. 17-10,
hun af Brylle,
forlovere Hans
Hansen og Hans
Povlsen af
Dansbo
+ hustru 65 år
Hans
Hansen
Af Leipzig
Karen
Jørgensdatter
Hans
Hansen
Tømmermand
Karen
Jørgensdatter
Brylle
6-6
1812
103
Hansen
Husmand
Maren
Jochumsdatter
Brylle
22-7
1787
14
Hansen
husmand
Maren
Jochumsdatter
Brylle
20-6
1790
18
Hans
Hans
Dansbohus
et
14
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
* Hans, faddere:
Niels Hansen,
Hans Mortensen,
Jens Hansen,
Peder Greves dt
Karen, Lars
Sørensens hst i B
* Kirsten,
faddere: Jens
Hansen, Hans
Hansen, Peder
Larsen, Frederik
wadschier.dk
Hans
Hansen
Husmand
Maren
Jochumsdatter
Brylle
13-11
1791
92
Hans
Hansen
Husmand
Maren
Jochumsdatter
Brylle
?
1794
93
Hans
Hansen
Husmand
Maren
Jochumsdatter
Brylle
5-1
1794
22
Maren
Jochumsdatter
Brylle
4-9
1796
25
20
Hans
Hansen
Hans
Hansen
Gårdmand
Maren
Pedersdatter
Brylle
5-8
1792
Hans
Hansen
Gårdmand
Maren
Pedersdatter
Brylle
5-1
1794
Mette
Hansdatter
Brylle
6-10
1793
Hans
Hansen
Render
mark
Skauenbor
ghus
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
92
21
Jochumsens
hast, Rasmus
Larsens dt
+ datter Kirsten
1½ år
+ søn Lars
* Lars, faddere:
Mads Hieresen,
Mads Jørgensen,
Jørgen Sørensen,
Rasmus
Jørgensens dt,
Peder Larsens
hst
* Jochum,
faddere: Hans
Andersen, Mads
Hansen, Hans
Pedersen, Hans
Larsens hst,
Jørgen
Abrahamsens hst
* Peder,
faddere: Rasmus
Larsen, Niels
Andersen, Lars
Sørensen, Karen
Pedersdatter,
Jørgen
Sørensens hst
+ søn Peder 1½
år
* Maren,
faddere: Mads
Jørgensen, Niels
Knudsen, Jens
Rasmussen, Niels
Hansens hst,
Rasmus Hansens
hst
wadschier.dk
Hans
Hansen
Mette
Hansdatter
Hansen
Mette
Hansdatter
Hansen
Mette
Hansdatter
Hans
Hansen
Mette
Hansdatter
Hans
Hansen
Mette
Hansdatter
Hans
Hansen
Mette
Hans
Hansen
Mette
Hans
Hans
Skauenbor
ghus
Skauenbor
ghus
Brylle
17-4
1796
Brylle
13-3
1796
Skauenbor
ghus
Skauenbor
g
Skauenbor
g
Brylle
9-8
1797
94
Brylle
14-10
1798
94
Brylle
11-11
1798
29
Hansdatter
Skauenbor
ghus
Brylle
4-7
1802
36
Hansdatter
Skauenbor
g
Brylle
11-11
1804
42
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
93
25
+ datter Anna 5
uger
* Anna hjd,
faddere: Niels
Knudsen, Mads
Jørgensen, Jens
Larsen, Jens
Rasmussens dt,
Jens Rasmussens
hst
+ søn Hans 7 år
og Maren 4 år
+ datter Karen
10 år
* Hans, faddere:
Hans Pedersen,
Niels Hansen,
hans Rasmussen,
Anne Hansdatter
i Skauenborg,
Jens Rasmussens
hst
* Rasmus hjd.
26-6, faddere:
Jørgen
Christensen og
hst fra Tørringe,
Jens Edsbjerg,
Rasmus
Langebjerg,
Peder bødkers
hst
* Maren, hjd. 610, faddere:
Jens Rasmussen,
Niels Hansen,
Anders
Pedersen,
Rasmus Hansens
hst i Gundestrup,
Jens Larsens hst
wadschier.dk
Hans
Hansen
Mette
Hansdatter
Lisbeth
Frederiksdatter
Hansen
Greve
Maren
Hansen
Greve
Hansen
Greve
Hans
Hansen
Greve
Hans
Hansen
Ploug
Iversen
Hans
Hans
Hans
Hans
Hans
Hansen
Ungkarl fra
Vissenbjerg
Ungkarl
Brylle
15-3
Brylle
3-12
Pedersdatter
Brylle
25-4
1789
75
Maren
Pedersdatter
Brylle
28-11
1790
91
Maren
Pedersdatter
Brylle
1-5
1795
23
Maren
Pedersdatter
Brylle
19-11
1797
27
Brylle
12-6
1796
93
Brylle
26-1
Anne
Marie
Skauenbor
ghus
Vittenberg
Jeppesdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1806
1796
1811
99
78
81
i Edsbjerg
+ søn Hans 7½ år
~, trol. 22-10,
hun er ee Anders
Hansen fra
Vittenberg,
forlovere Hans
Hansen og Niels
Rasmussen
~, trol. 14-2,
forlovere Hans
Rasmussen i
Gundestrup og
Lars Pedersen,
Brylle
+ dødfødt datter
* Anne Cathrine
hjd, faddere:
Hans Rasmussen
i Gundestrup,
Jens Hansen,
Rasmus Hansen
og hst, Lars
Rasmussens hst
* Karen,
faddere: Jens
Hansen, Jørgen
Sørensen, Lars
Sørensen,
Rasmus
Pedersens hst i
Brendekilde,
Henrik
Thomasen
+ 85 år
~, forlovere Carl
Nielsen og
Anders Hansen
wadschier.dk
Hans
Iversen
Hans
Jensen
Hans
Husmand
Brylle
25-4
1812
Brylle
1-4
1786
1804
65
89
Jensen
Husmand
Karen
Larsdatter
Brylle
21-10
Hans
Jensen
Ungkarl
Verninge
Karen
Larsdatter
Brylle
11-8
Hans
Jensen
Husmand
Karen
Larsdatter
Brylle
30-3
1807
49
Hans
Jensen
Husmand
Karen
Larsdatter
Brylle
5-7
1812
66
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1804
42
79
Svarrer af
Hjallese
* Karen hjd. 272, faddere:
Rasmus
Pedersen,
Jørgen Hansen,
Lars smed, Lars
Pedersens dt
Marie, Rasmus
Plougs hst.
+ 79 ½ år
* Anne Marie,
hjd. 14-10,
faddere: Lars
Langebjerg,
Jørgen Sørensen,
Peder Larsen,
Anne
Mortensdatter,
Niels Knudsens
hst
~hun tjente Jens
Hansen, de bor i
Brylle, forlovere
Jens Hansen,
Brylle, Lars
Andersen af
Render
* Rasmus, hjd.
26-3, faddere:
Jens Hansen og
hst, Christen
Christophersen,
Niels Knudsen,
Rasmus Mands
hst
* Hans, * 3-6,
faddere: Jørgen
Sørensens og
wadschier.dk
Hans
Jensen Appe
Hans
Jensen Dall
Hans
Jensen Dall
Hans
Tjente i
Edsbjerg
Husmand
Gundestru
p
86
hst, Christen
Christophersen,
Hans Greve,
Peder Greves dt,
alle i Brylle
+ 58 år
1793
92
+ 75 år
30-1
1806
99
+ enken 67 ¼ år
Brylle
6-8
Brylle
15-12
Brylle
1780
Ingeborg
Andersdatter
Jespersen
Anne
Christensdatter
Brylle
31-8
1794
23
Hans
Jespersen
Anne
Christensdatter
Brylle
31-1
1796
24
Hans
Jespersen
Anne
Christensdatter
Brylle
mark
Brylle
1-10
1797
27
Hans
Jespersen
Anne
Christensdatter
Brylle
mark
Brylle
18-8
1799
30
Gårdmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
* Jesper,
faddere: Hans
Pedersen, Niels
skrædder, Niels
Rasmussen,
Rasmus Hvids
hst, Morten
bødkers hst
* Christen hjd,
faddere: Hans
Pedersen, Hans
Rasmussen, Niels
Rasmussen,
Christen
Christophersens
dt, Rasmus
Henriksens hst
* Hans, faddere:
Lars Lunde, Hans
Rasmussen, Knud
Andersen,
Morten
Andersens hst,
Jens Rasmussens
hst
* Peder,
faddere: Mads
Hieresen, Jens
Christensen, Lars
Lunde, Hans
wadschier.dk
Hans
Jespersen
Bolsmand
Hans
Jespersen
-mand
Hans
Christensdatter
Jørgensen
Hans
Jørgensen
Hans
Kingo
Hans
Hans
Hans
Anne
Maren
Rasmusdatter
Murermester
Mette
Larsdatter
Kingo
Murermester
Mette
Marie
Larsdatter
Larsen
Gårdmand
Maren
Rasmusdatter
Larsen
Gårdmand
Brylle
mark
Brylle
12-7
1801
Brylle
21-11
1802
96
Brunsvig
Brylle
10-9
1780
3
Render
Brylle
28-8
Brylle
17-12
1809
57
Brylle
21-2
1813
68
Brylle
28-7
1789
91
Brylle
14-4
1792
92
Velkomsth
us
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1782
34
88
Pedersens dt,
Jørgen
Christophersens
hst
* Søren, faddere:
Hans Rasmussen,
Knud Andersen,
Niels Andersen,
Maren
Christensdatter,
Morten
Andersens hst
+ søn Peder 3 år
3 mdr
* Rasmus,
faddere: Anders
skrædder og
datter, Anders
Vittenberg,
mons. Krofach,
Rasmus
Rasmussens hst
+ enken 78 år
* Anne Marie,
hjd. 22-11
* Christiane
Mariane * 29-12,
faddere:
forpagter Hansen
i præstegården
og hst, madam
Bjerg på
Lindved, Rasmus
Ploug, Hans
Christian
Andersen i
Stærmose
+ hustru 56 år
10½ md
+ 53 år 7 mdr
wadschier.dk
Hans Carl
Lohmann
Hans Carl
Lohmann
Hans Carl
Lohmann
Gårdmand
Anne
Kirstine
Hansdatter
Thobo
Brylle
30-9
Hans
Madsen
Ungkarl fra
Brendekilde
Cathrine
Nielsdatter
Render
Brylle
8-5
Hans
Mand
Render
Brylle
28-3
1794
93
~, forlovere Povl
Appe, Hans
Broholm
* Hans, hjd. 278, faddere: Povl
Appe og hst,
Christian
Stærmose, Hans
Broholm, Lars
smeds hst
* Jørgen
Christian, hjd.
30-8, faddere:
Povl Appe og dt,
Povlsen fra
Odense og hst,
Christian
Stærmose
~, hun ee Jørgen
Nyrnberg i
Render,
forlovere Rasmus
Knudsen,
Brendekilde og
Jens Ellemand,
Tommerup
+ søn Niels 17 år
Brylle
9-12
1788
91
+ 54 år 4 mdr
Brylle
3-7
1805
98
+ enken 84 år
Brylle
5-5
1782
6
Hans
Mortensen
Hans
Mortensen +
Hans
Nielsen
Ungkarl af
Thobo
Anne
Kirstine
Hansdatter
Thobo
Brylle
2-7
Anne
Kirstine
Hansdatter
Thobo
Brylle
9-10
1808
54
1810
61
Gårdmand
Karen
Hansdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1808
1807
81
80
* Anne Marie,
faddere:
Christen Greve,
Rasmus
Jørgensen,
Rasmus
Hieresen, Hans
Nielsens hst, R,
wadschier.dk
Hans
Nielsen
Brylle
29-6
Hans
Nielsen
Hans
Gårdmand
Brylle
1-7
1793
92
Nielsen
Gårdmand
Brylle
9-1
1811
102
Hans
Nielsen
Gårdmand
Anne
Hansdatter
Brylle
28-3
1806
99
Hans
Nielsen
Enkemand
Anne
Kirstine
Kroiersdatter
Brylle
2-2
1811
82
Anne
Pedersdatter
Brylle
21-10
1786
74
Anne
Pedersdatter
Brylle
27-12
1810
102
Anna
Rasmusdatter
Brylle
8-5
1791
19
Hans
Nielsen
Hans
Nielsen
Hans
Nielsen
88
Nielsen
Husmand
Anne
Rasmusdatter
Brylle
24-4
1801
95
* Maria, faddere:
Rasmus
Andersen,
Anders
Ellemand,
Rasmus
Ellemand, Niels
Ellemands hst,
Hans Pedersens
hast
+ 43 år
Hans
Nielsen +
Husmand
Anne
Rasmusdatter
Brylle
26-7
1802
96
+ enken 50 år
Hans
Nielsen +
Husmand
Anna
Rasmusdatter
Brylle
20-11
1805
98
Hans
Nielsen
Husmand
Render
Brylle
30-1
+ datter Marie
14½ år
+ dødfødt barn
Render
Brylle
30-5
Hans
Hans
Husmand
1783
Lars Mortensens
hst, B.
+ datter Anne
Marie 1 år 4 uger
+ søn Niels 10 år
3 mdr
+ 64 år 7 mdr 16
dage
+ hustru 64 år 5
mdr
~, forlovere Hans
Kildegård i Brylle
og Ephrahim
Kroier i
Tommerup
~, trol. 16-8,
forlovere Niels
Ravn og Rasmus
Larsen begge
Tommerup
+ hustru 66 år
Nielsen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1780
1781
86
5
* Niels, faddere:
unge Anders
wadschier.dk
Hans
Nielsen
Hans
Hans
Nielsen
Pejrup
Render
mark
Render
Brylle
29-1
1797
94
Brylle
10-7
1785
11
Render
Brylle
7-4
1793
92
1782
73
Hans
Nielsen
Pejrup
Olesen
Anne
Hansdatter
Render
Brylle
22-11
Hans
Olesen
Anne
Hansdatter
Render
Brylle
6-4
1783
7
Hans
Olesen
Anne
Hansdatter
Render
Brylle
29-3
1786
12
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Hansen, Mads
Rasmussen, Niels
Mand, Maren
Nielsdatter, Lars
Andersens hst
+ drengebarn 6
¼ år
* Karen hjd,
faddere: Niels
Jørgensen,
Jørgen
Jørgensen, unge
Anders Hansen,
R, Anne Sevilla
Mortensdatter,
Anders Hansens
hst
+ datter Karen 7
¾ år
~, trol. 15-4,
forlovere Niels
Mand og Oluf
Knudsen
* Niels, faddere:
Ole Knudsen og
datter Maren,
Jørgen
Jørgensen, unge
Anders Hansen,
Hans Nielsens hst
* Marie Cathrine,
faddere: Hans
Andersen,
Anders Madsen,
Jørgen
Jørgensen, alle
R, Ole Knudsens
dt Maren fra
Tommerup, unge
Anders Hansens
hst i R
wadschier.dk
Hans
Olesen
Hans
Hans
Hans
11-10
1788
Pedersen
Brylle
4-2
1781
4
Pedersen
Brylle
2-4
1800
95
Brylle
8-12
Brylle
18-2
1804
97
* Anne Cathrine,
hjd, faddere:
Hans Andersen,
Anders Hansen,
Jens Mand,
Godtfred
Rasmussens hst,
Maren Olesdatter
* Birthe Marie,
faddere: Jørgen
Hansen, B, Hans
Larsen, B,
Anders Knudsen,
R. Kildegaards
hst, J. Dansbos
hst
+ søn Niels 8
uger
+ hustru 74 år 8
mdr
+ 84 ¾ år
Render
Brylle
15-2
1807
99
+ 83 ¼ år
74
~, trol. 19-5,
forlovere Jens
Hansen og Lars
Pedersen i Brylle
+ hustru 53 år 10
mdr
* Rasmus,
faddere: Rasmus
Larsen, Hans
Larsen, Lars
Rasmussen, Lars
Pedersens dt,
Jens Hansens hst
* Peder,
faddere: Hans
Larsen, Rasmus
Larsen, Jens
Pedersen
Hans
Pedersen
annexmand
Anne
Hansdatter
Brylle
18-6
Pedersen
Annexmand
Anne
Hansdatter
Brylle
28-10
1791
Pedersen
annexmand
Karen
Rasmusdatter
Brylle
20-10
1793
21
Pedersen
annexmand
Karen
Rasmusdatter
Brylle
19-2
1797
26
Hans
Hans
Nielsdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1783
17
Hans
Pedersen
Karen
Hansdatter
Bødker,
husmand
Bødker,
husmand
Husmand
Hans
Hans
Brylle
Pedersen
Anne
1784
88
92
wadschier.dk
Hans
Pedersen
Annexmand
Karen
Rasmusdatter
Brylle
27-10
1799
30
Hans
Pedersen
Gårdmand
Karen
Rasmusdatter
Brylle
25-3
1804
40
Hans
Pedersen
Gårdmand
Karen
Rasmusdatter
Brylle
5-7
1807
50
Hans
Pedersen
Ungkarl
Maren
Andersdatter
Brylle
12-6
Hans
Pedersen
Bolsmand
Gertrud
Rasmusdatter
Brylle
6-11
Brolund
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1813
1808
83
54
Hansen, Peder
Hansens dt, Lars
Rasmussens hst
* Hans, faddere:
Jens Hansen,
Lars Pedersen,
Rasmus
Rasmussen, Lars
Rasmussens hst,
Lars Mortensens
hst
* Anne, hjd. 243, faddere: Jens
Hansen, Lars
Rasmussen,
Jørgen
Rasmussen, Hans
Rasmussens hst,
Peder Knudsens
hst
* Anne, hjd. 206, faddere: Hans
Rasmussen, Lars
Rasmussen, Niels
Larsen, Lars
Pedersens dt
Marie, Anders
Hansens hst
~, hun er enke,
begge i Brylle,
forlovere hmd.
Jens Pedersen og
selvejer Rasmus
Jensen
* Peder, hjd. 289, faddere:
Peder Jensen og
hst, Gorm
Henriksen og
hst, Anders
Rasmussen
wadschier.dk
Hans
Pedersen
Gårdmand
Gertrud
Jensdatter
Brolund
Brylle
1-7
1810
59
Hans
Pedersen
Bolsmand
Gertrud
Rasmusdatter
Brolund
Brylle
28-6
1812
66
Hans
Pedersen
Ungkarl fra
Køng
Maria
Nielsdatter
Brylle
mark
Brylle
4-11
Hans
Pedersen
Maria
Nielsdatter
Brylle
mark
Brylle
1-4
1798
28
Hans
Pedersen
Væver
Maria
Nielsdatter
Brylle
mark
Brylle
26-3
1800
31
Hans
Pedersen
Husmand
Marie
Nielsdatter
Brylle
Brylle
23-5
1802
35
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1797
78
* Karen, hjd. 296, faddere:
Peder Jensen og
hst, Gorm
Henriksen,
Anders
Pedersen,
Anders
Sørensens hst
* Rasmus, * 8-5,
faddere: Lars
Bøllemand og
hst, Peder
Jensen og hst,
Jens Nielsen
~, Niels
Rasmussens
datter i
Møllemose, trol.
30-9, forlovere
Peder Andersen
og Anders
Pedersen
* Marie Kirstine,
faddere: Morten
Thomasen, Hans
Rasmussen,
Rasmus Hansen,
Hans Pedersens
hst, Lars Lundes
hst
* Niels, faddere:
Lars Lunde,
Jørgen
Christophersen,
Rasmus
Henriksen, Knud
Andersens hst,
Hans Rasmussens
hst
* Peder, faddere
wadschier.dk
mark
Hans
Pedersen
Hans
Hans
Hans
Aftægtsmand
Hestagergå
rd
Render
Brylle
24-1
1814
104
Brylle
20-9
1795
24
Pedersen
Ellen
Hansdatter
Pedersen
Ellen
Hansdatter
Render
mark
Brylle
6-11
1796
Ellen
Hansdatter
Render
Ved Thobo
Brylle
14-6
1801
33
Pedersen
Husmand
94
Hans
Pedersen
Anne
Jensdatter
Skauenbor
g
Brylle
12-11
1797
27
Hans
Pedersen
Anne
Jensdatter
Skauenbor
g
Brylle
23-2
1800
31
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Hans Rasmussen
og hst, Mads
Hieresen, Morten
Andersen,
Rasmus Hansens
hst
+, * 12-10-1738
* Karen,
faddere: Peder
Nielsen, Rasmus
Pedersen, Hans
Olesen, Mads
Rasmussens hst,
Hans Hansens hst
+ datter Anne
Cathrine 4 år (*
Tommerup 1111-1792)
* Anne, faddere:
Rasmus
Pedersen, Jens
Pedersen, Gorm
Henriksen, Lars
smeds hst, Lars
Frederiksens hst
* Rasmus,
faddere: Jørgen
skolemester,
Hans Rasmussen,
Niels Hansen,
Jens Edsbjergs
hst, Jens
Rasmussens hst
* Jens, faddere:
Jens Rasmussen,
sn. Pedersen,
Hans Rasmussen,
Voldborg
Jensdatter, Anne
Hansdatter
wadschier.dk
Hans
Pedersen
Hans
Brylle
19-9
Rasmussen
Brylle
11-5
Hans
Rasmussen
Brylle
8-4
1781
4
Hans
Rasmussen
Brylle
14-4
1782
6
Hans
Rasmussen
Brylle
28-3
1785
Hans
Rasmussen
Brylle
7-3
1795
93
Brylle
3-2
1782
5
Hans
Rasmussen
Anne
Jensdatter
Skauenbor
g
Gundestru
p
Lille
Edsbjerg
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1802
1781
36
87
10
* Anne, hjd. 178, faddere: Jens
Edsbjerg, Jens
Rasmussen,
Rasmus
Langebjerg,
Anne Hansdatter
fra Skauenborg,
Hans Hansens hst
+ datter Gertrud
4 uger
* Gertrud,
faddere: Hans
bødker i
Brendekilde og
datter Kirsten,
Hans Larsen, B,
Rasmus Larsen,
Anders
Ellemands hst
* Anne Marie,
faddere: Anders
Ellemand, Hans
smed, Bertel
Groth, Rasmus
Greves hst, L.
Sørensens hst
* Hans, faddere:
Anders
Rasmussen, Mads
Hieresen,
Rasmus Larsen,
Mads Jørgensens
hst, Rasmus
Greves steddt
Marie
+ søn Lars 3 år
10 mdr
* Lars, faddere:
Hans Vittenberg,
Knud
wadschier.dk
Hans
Rasmussen
Hans
Rasmussen
Hans
Rasmussen
Hans
Hans
Hans
Render
Brylle
29-5
1785
10
Brylle
9-12
1787
15
Brylle
29-11
1800
Brylle
27-4
1788
Anne
Hansdatter
Karen
Hansdatter
Rasmussen
Maren
Larsdatter
Rasmussen
Cathrine
Marie
Bodil
Pedersdatter
Brylle
26-6
1796
93
Andersdatter
Brylle
23-10
1802
78
Rasmussen
Gårdmand
husmand
Gundestru
p
Thobohus
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
95
16
Skauenborg,
Hans Rasmussen,
Jens Edsbjergs
dt Kirstine, Niels
Leipzigs hst
* Hans, faddere:
Anders Hansen,
Jens Mand, Povl
Dansbo, Rasmus
Nyrnbergs hst,
Lars Andersens
hst
* Gertrud hjd,
faddere: Anders
Ellemand, Mads
Jørgensen, Hans
Mortensen alle
B, Jens Larsens
hst i G, Lars
Sørensens hst i B
+ hustru 84 år 5
uger
* Povl, faddere:
Niels Thobo,
Christian Larsen,
Morten Knor,
Christian
Stærmoses hst,
Mads Nielsens
hst
+ datter Bodil
Maria 9 uger
~, Anders
skrædders
datter, forlovere
Rasmus
skrædder i Brylle
og Rasmus
Andersen i
Tommerup, han
er Ungkarl
wadschier.dk
Hans
Rasmussen
Husmand
Bodil
Andersdatter
Brylle
28-11
1802
Hans
Rasmussen
Husmand
Bodil
Andersdatter
Brylle
21-11
1802
Rasmussen
Husmand
Bodil
Andersdatter
Brylle
26-12
1803
Rasmussen
Husmand
Bodil
Andersdatter
Brylle
13-11
1803
39
Hans
Rasmussen
Husmand
Bodil
Andersdatter
Brylle
18-11
1804
42
Hans
Rasmussen
Husmand
Bodil
Andersdatter
Brylle
8-11
1807
100
Rasmussen
Husmand
Bodil
Andersdatter
Brylle
2-11
1807
50
Hans
Hans
Hans
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
96
37
97
Rasmus
skrædders søn
+ datter Maren
14 dage
* Maren, hjd. 1311, faddere:
Anders
skrædder,
Rasmus
skrædder,
Rasmus
Andersen,
Rasmus
skrædders hst,
Hans Pedersens
hst
+ søn Rasmus 6
uger
* Rasmus, hjd. 711, faddere:
Rasmus
Andersen fra
Tommerup, Jens
Hansen, Jacob
Greve, Anders
skrædders hst,
Rasmus
skrædders hst
* Anders,
faddere: Rasmus
skrædder,
Rasmus
Andersen, Jacob
Christensen, Lars
Rasmussens hst,
Hans Pedersens
hst
+ datter Karen
hjemmedøbt
* Karen, hjd. 211, + nogle dage
wadschier.dk
Hans
Rasmussen
Husmand
Bodil
Andersdatter
Brylle
12-3
1809
55
Hans
Rasmussen
Husmand
Bodil
Andersdatter
Brylle
14-11
1813
69
Hans
Rasmussen
Gdm Rasmus
Larsens søn i
Brylle
Anne
Cathrine
Nielsdatter
Møllemose
Brylle
18-1
Hans
Rasmussen
Anne
Cathrine
Nielsdatter
Møllemose
Brylle
19-10
1794
23
Hans
Rasmussen
Anne
Nielsdatter
Møllemose
Brylle
26-8
1798
28
Gårdmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1794
77
efter
* Karen Marie,
hjd. 24-1,
faddere: Rasmus
Andersen i
Tommerup,
Rasmus
Rasmussen i
Brylle, Rasmus
Ploug, Brylle,
Lars Rasmussens
dt Maren i
Kiergaard, H.
Greves hst i
Brylle
* Rasmus Henrik,
* 2-10, faddere:
Hans Greve,
Rasmus Larsen,
Rasmus
Rasmussen og
hst, Jeppe
Rasmussens hst
~, trol. 14-1293, hun er Niels
Rasmussens
datter i
Møllemose,
forlovere Rasmus
Larsen og Jens
Rasmussen i
Brylle
* Rasmus hjd,
faddere: Rasmus
Larsen, Rasmus
Greve, Rasmus
Henriksen, Lars
Rasmussens hst,
Hans Pedersens
hst
* Niels Christian,
wadschier.dk
Cathrine
Hans
Rasmussen
Hans
Rasmussen
Kildegaard
Hans
Hans
Hans
Anne
Cathrine
Nielsdatter
Ungkarl Rasmus
Kildegårds søn
Anne
Rasmussen
Kildegaard
Gårdmand
Rasmussen
Kildegaard
Rasmussen
Kildegaard
Møllemose
Brylle
6-4
Hansdatter
Brylle
29-10
Anne
Hansdatter
Brylle
8-7
1804
Gårdmand
Anne
Hansdatter
Brylle
6-8
1806
Gårdmand
Anne
Hansdatter
Brylle
15-6
1806
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1801
1803
33
79
41
99
47
faddere: Rasmus
Larsen, Lars
Rasmussen, Hans
Pedersen, Knud
Andersens hst,
Jørgen
Christophersens
hst
* Anders,
faddere: Rasmus
Larsen, Jens
Christensen, Lars
Rasmussen, Hans
Pedersens hst,
Rasmus
Pedersens hst.
Forældres bopæl
er
Ertebjergstedet
~, Hans Nielsens
datter i Brylle,
forlovere Rasmus
Kildegård og
Hans Nielsen
* Anne Marie,
hjd. 2-7,
faddere: Rasmus
Kildegaard,
skolelærer
Pedersen, Lars
Mortensen, Marie
Kildegaards,
Jørgen
Jacobsens hst
+ datter Anne
Marie 2 år
* Niels hjd. 11-5,
faddere: Rasmus
Kildegaard og dr.
Johanne, Rasmus
Ploug, Rasmus
wadschier.dk
Hans
Rasmussen
Kildegaard
Gårdmand
Anne
Hansdatter
Brylle
24-7
1808
54
Hans
Rasmussen
Kildegård
Gårdmand
Anne
Hansdatter
Brylle
16-9
1810
60
Hans
Rasmussen
Kildegaard
Gårdmand
Anne
Hansdatter
Brylle
18-10
1812
67
Hans
Rasmussen
Kildegaard
Sørensen
Brylle
14-2
1812
103
Brylle
6-2
1780
2
Hans
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Rasmussen, Axel
Jensens dt
Maren
* Rasmus, hjd.
21-6, faddere:
Hans Pedersen
og hst i
Ålkærssted,
Jørgen Ploug,
Rasmus
skrædder,
Rasmus Jensens
hst
* Hans Christian,
hjd. 5-8,
faddere: Rasmus
skrædder og hst,
Rasmus Ploug og
hst, Jørgen Ploug
* Hans Christian,
* 10-9, faddere:
skolelærer
Roche i Skalbjerg
og hst, selvejer
Rasmus
Rasmussen og hst
i Brylle, Rasmus
Ploug i Brylle
+ søn Hans
Christian 1½ år
* Jørgen
,faddere: Jørgen
Pedersen,
Rasmus
Simonsen, Hans
Mortensen,
Dorthe
Sørensdatter,
Brendekilde, R.
Greves
steddatter Marie
wadschier.dk
Hans
Sørensen
Brylle
24-5
Hans
Sørensen
Brylle
9-9
Hans
Sørensen
Anne
Cathrine
Hansdatter
Brylle
21-4
1787
75
Henrik
Andersen
Margreth
e
Henningsdatter
Render
Brylle
15-10
1781
73
Henrik
Andersen
Henningsdatter
Render
Brylle
7-4
1782
87
Henrik
Christensen
Husmand
Tvillinghus
Brylle
19-4
1812
103
Christensen
Husmand
Margreth
e
Maren
Cathrine
Maren
Cathrine
Tvillinghus
Brylle
27-3
1812
65
Henrik
Christensen
Husmand
Tvillinghus
Brylle
3-10
1813
69
Henrik
Gormsen
Brylle
20-5
1782
Henrik
Maren
Cathrine
Johanne
Olesdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1781
87
1781
5
6
(evt. Chr. Greve)
+ søn Jørgen 1 år
3 mdr
* Marie, faddere:
Hans Rasmussen,
Peder Greve,
Rasmus
Mortensen,
Rasmus
Jørgensens hst,
Lars Sørensens
hst
~, trol. 18-2,
forlovere Anders
Madsen i Render
og Hans
Mortensen i
Brylle. De tjente
begge i Render
~, trol. 28-10,
forlovere
Christian Larsen
og i Thobohus og
Rasmus
Jørgensen,
Render
+ 38 år
+ hjemmedøbt
27.3 datter Anne
* Anne hjd.,
begravet 19-4
* Peder Christian
* 20-8, faddere:
hans Broholm og
hst, hmd. Jens
Nielsen, Niels
Christensen,
barnets mor
* Anne, faddere:
wadschier.dk
Henrik
Gormsen
Johanne
Olesdatter
Henrik
Gormsen
Johanne
Olesdatter
Henrik
Hansen
Henrik
Jensen
Henrik
Jensen
Henrik
Johansen
Frank
Ingeborg
Brylle
16-10
1785
11
Danbohus
Brylle
15-3
1789
17
Render
Brylle
28-3
1782
Brylle
14-10
1787
Brylle
4-3
1792
Brylle
23-11
1783
Rasmusdatter
Gårdmand
Karen
Nielsdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
6
15
92
8
Hans Larsen,
Jørgen Hansen,
Hans Hansen,
Anders Knudsens
hst, Lars
Mortensens hst
* Hans, faddere:
Jørgen Hansen,
Anders Knudsen,
Lars Mortensen,
B, Peder Hansens
dt, Jens
Knudsens hst i B
* Johan Henrik,
faddere: Hans
Larsen, Mads
Hieresen, Lars
Sørensen, Lars
Sørensens hst,
Rasmus
Kildegårds hst
* Hans, faddere:
Niels Jensen,
Rasmus
Jørgensen, Hans
Olesen, Niels
Skauenborgs hst,
Anne Hansdatter
* Jens, faddere:
Hans Hansen,
Hans Larsen,
Jens snedker,
Rasmus
Kildegårds hst,
Lars Mortensens
hst
+ 55 år
* Anne Lisbeth,
faddere: Anders
Rasmussen, hans
wadschier.dk
Henrik
Johansen
Johansen
Frank
Karen
Nielsdatter
Brylle
22-7
Henrik
Johansen
Frank
Johansen
Frank
Johansen
Frank
Karen
Nielsdatter
Brylle
2-10
1785
89
Karen
Nielsdatter
Brylle
12-2
1786
89
Karen
Nielsdatter
Brylle
6-4
1788
16
Henrik
Johansen
Frank
Karen
Nielsdatter
Brylle
23-2
1794
22
Henrik
Johansen
Frank
Johansen
Karen
Nielsdatter
Brylle
13-3
1796
Karen
Nielsdatter
Brylle
23-7
1797
Henrik
Henrik
Henrik
Husmand
Arlkroghus
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1781
5
93
27
Nielsen, Hans
Rasmussen,
Peder Hansens
hst, Lars
Pedersens hst
* Johan,
faddere: Niels
Pedersen, Jeppe
Ravn, Anne
Jørgensdatter,
Lars Pedersens
hst
+ søn Johan 4-5
år
+ søn Hans 6½-7
år
* Anna og
Cathrina,
faddere: Jørgen
Hansen, Jeppe
Hansen, Lars
Mortensen, Hans
Hansen, Lars
Pedersen, Hans
Larsens dt Marie,
Anne Cathrine
Rasmusdatter,
Rasmus
Kildegårds hst
* Johanne
Kirstine,
faddere: Anders
Andersen, Lars
Sørensen, Mads
Hieresen,
Ephrahim
Krøgers hst, Lars
Rasmussens hst
+ datter Johanne
Kirstine 2 år
* Johanne
wadschier.dk
Frank
Henrik
Henrik
Jacob
Johansen
Frank
Johansen
Frank
Andersen
Husmand
Karen
Nielsdatter
Brylle
28-12
1806
99
Karen
Nielsdatter
Brylle
15-8
1813
104
Anne
Marie
Hansdatter
Stenlykken
Brylle
29-11
1795
24
28
Jacob
Andersen
Anne
Marie
Hansdatter
Stenlykken
Brylle
18-3
1798
Jacob
Andersen
Anne
Marie
Anne
Marie
Anne
Marie
Hansdatter
Stenlykken
Brylle
14-4
1799
94
Hansdatter
Stenlykken
Brylle
10-4
1800
95
Hansdatter
Stenlykken
Brylle
23-3
1800
Jacob
Andersen
Jacob
Andersen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
31
Kirstine,
faddere: Lars
Sørensen, Lars
Rasmussen,
Jørgen
Rasmussen, Hans
Broholms hst,
Bertel Pedersens
dt
+ datter Anne
Lisbeth 23 år 1
md
+ 66 år
* Anders,
faddere: Jens
bødker, Niels
Olsen, Anders
Jensen, Niels
Christophersens
dt, ? Andersens
hst
* Gertrud Marie,
faddere: Anders
Jensen, Anders
Andersen, Niels
Olesen, Hans
Rasmussens hst
af Marcusholm,
Jens Olesens hst
+ datter Gertrud
Marie 1 år 1 md
+ datter Gertrud
Maria 3 uger
* Gertrud Marie,
faddere: Anders
Jensen, Rasmus
Nielsen, Peder
Jensen, Hans
Rasmussens hst,
Maren
wadschier.dk
Jacob
Andersen
Anne
Marie
Hansdatter
Stenlykken
Brylle
19-7
1801
34
Jacob
Andersen
Anne
Marie
Hansdatter
Stenlykken
Brylle
21-7
1805
44
Jacob
Andersen
Anne
Marie
Anne
Marie
Hansdatter
Stenlykken
Brylle
28-9
1806
99
Hansdatter
Stenlykken
Brylle
22-7
1808
100
Andersdatter
* Gertrud Marie,
faddere: Anders
bødker og hst,
Niels Skielhus,
Rasmus Nielsen i
Skielskov,
Jørgen
Pedersens hst
* Maren, hjd. 17, faddere: Povl
Eriksen og hst,
Hans Rasmussen
og hst fra
Marcusholm,
Niels Skielhus,
+ datter Maren 1
år 2 mdr
+ hustru 43 ½ år
Stenlykken
Brylle
24-9
1808
100
+ 53 år 2 mdr
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
20-9
1794
23
Jacob
Andersen
Jacob
Andersen
Jacob
Christensen
Boelsmand
Jacob
Christensen
Ungkarl
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
14-5
Jacob
Christensen
Boelsmand
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
17-4
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1794
1796
77
25
* Maren,
faddere: Peder
Jensen, Rasmus
Hansen, Niels
Greve, Anders
Ellemands hst,
Mads Jørgensens
hst
~, trol. 5-4, hun
er RASMUS
Rasmussens
datter, forlovere
Niels Greve og
Rasmus
Rasmussen
* Rasmus, hjd,
faddere: Niels
Greve, Anders
Greve, Jens
wadschier.dk
Jacob
Christensen
Husmand
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
7-5
1797
26
Jacob
Christensen
Husmand
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
17-2
1799
29
Jacob
Christensen
Husmand
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
10-11
1805
45
Jacob
Christensen
Husmand
Rasmusdatter
Brylle
25-3
1809
101
Christensen
Husmand
Anne
Cathrine
Elsebeth
Andersdatter
Brylle
30-9
1810
61
Christensen
Husmand
Lisbeth
Andersdatter
Brylle
27-9
1812
66
Jacob
Jacob
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Hansen, Rasmus
Rasmussens dt,
Hans Pedersens
hst
* Karen,
faddere: Anders
Gerve, Niels
Greve, Hans
Pedersen,
Rasmus ? hst,
Peder Hansens
hst
* Maria, faddere:
Lars Rasmussen,
Niels Rasmussen,
Mads Hieresen,
Jørgen Møllers
hst, Jørgen ?
* Peder
Christian, hjd. 911, faddere:
Rasmus
skrædder, Niels
Greve, Niels
Ellemand, Hans
Pedersens hst,
Anders Hansens
hst
+ hustru 38 år 6
mdr
* Anders, hjd.
30-8, faddere:
Rasmus
skrædder og hst,
Hans Nielsen og
hst, Hans
Pedersen
* Marie Cathrine,
* 25-8, faddere:
Rasmus
skrædder og hst,
wadschier.dk
Jacob
Jørgensen
Smed
Karen
Christensdatter
Jacob
Rasmussen
Husmand
Anna
Jacob
Rasmussen
Husmand
Jacob
Rasmussen
Jacob
Jacob
Brylle
mark
Brylle
31-1
1802
35
Jørgensdatter
Brylle
14-10
1792
20
Anna
Jørgensdatter
Brylle
25-1
1795
23
husmand
Anna
Jørgensdatter
Brylle
23-5
1798
94
Rasmussen
Husmand
Anna
Jørgensdatter
Brylle
6-6
1798
94
Rasmussen
Husmand
Anne
Jørgensdatter
Brylle
2-9
1798
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
28
Hans Ellemand,
Jens Hansen og
hst
* Jørgen, hjd 241, faddere: Mads
Pedersen, Hans
Jespersen og
hst, Lars Larsen,
Johanne
Rasmusdatter
* Anna, hjd,
faddere: Jørgen
skolemester,
Rasmus
Kildegaard,
Rasmus Hansen,
Jørgen
skolemesters
hst, Rasmus
hjulmands hst
* Henrik,
faddere: Rasmus
Kildegaard,
Jørgen Carlsen,
Mads Pedersen,
Peder
skolemesters dt,
Mads
Christensens hst
+ søn Henrik 3 år
4 mdr
+ datter Anna 5
¾ år
* Rasmus Henrik,
faddere: Rasmus
Kildegaard, Mads
Christensen, Lars
Mortensen,
Jørgen
Pedersens hst,
Mads Jørgensens
wadschier.dk
hst
Jacob
Jacob
Rasmussen
Husmand
Rasmussen
Anna
Jørgensdatter
Brylle
18-5
1799
94
Anne
Jørgensdatter
Brylle
7-12
1800
32
Jacob
Rasmussen
Husmand
Anne
Jørgensdatter
Brylle
30-12
1804
42
Jacob
Rasmussen
Husmand
Anne
Jørgensdatter
Brylle
5-7
1807
50
Jens
Andersen
Ungkarl fra
Revsbro
Anne
Marie
Madsdatter
Brylle
19-4
Jens
Andersen
Husmand
Anne
Madsdatter
Brylle
19-2
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1800
1804
78
40
+
* Anne, faddere:
Jens Rasmussen i
Skjoldemose,
Lars smeds søn
Rasmus, Jacob
Andersen i
Stenlykken,
skoleholder
Pedersens hst,
Rasmus
Kildegaards hst
* Jørgen, hjd. 112, faddere:
Jørgen Hansen,
Anders
Jørgensen,
Rasmus
Andersen, Lars
smeds dt. Anne
Kirstine, Jens
Andersens hst
* Mads, hjd 14-6,
hjd. Faddere:
Lars Mortensen,
Jørgen Hansen,
Lars smed,
skolelærer
Pedersens dt,
Rasmus
skrædders hst
~, Mads
Jørgensen
Svarrers datter,
forlovere Lars
Christiansen
smed og Mads
Jørgensen
* Anders, hjd.
wadschier.dk
Marie
Jens
Andersen
Jens
Andersen
Bachmand
Skrædder,
husmand
Husmand
Anne
Marie
Anne
Marie
Madsdatter
Brylle
5-1
1813
104
Madsdatter
Brylle
20-9
1812
66
Ungkarl fra
Nyborg
Cathrine
Elisabeth
Sophie
Christensdatter
Pugemose
Brylle
17-11
Brylle
mark
Brylle
25-5
1800
Brylle
1-9
1788
Brylle
14-10
Jens
Christensen
Jens
Christensen
Cathrine
Elisabeth
Sophie
Christensdatter
Jens
Edsbjerg +
Johanne
Madsdatter
Godtfredsen
Maren
Larsdatter
Jens
Render
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1798
1786
78
31
90
74
23-1, faddere:
Jørgen Hansen,
Lars smed i
Fallen, Hans
Jacob Mathiasen,
Lars smeds dt.
Anne Kirstine,
Rasmus
Andersens hst
+ 53 år
* Jens, * 20-8,
faddere: Mads
svarrer, Jørgen
Ploug, Hans
Jacob Mathiasen,
Anders Hansens
hst, Jørgen
Carlsens hst
~, trol. 30-10,
hun ee Jens
Rasmussen, bor
Brylle, forlovere
Hans Broholm,
Lars Stærmose
* Ellen
Frederikke, hjd
19-4, faddere:
skoleholder
Pedersen, Hans
Broholm, Lars
Stærmose, Jens
Christensens hst,
Hans Jespersens
hst
+ enken 66 år
(65 ¾)
~, trol. 8-5,
forlovere Anders
Madsen, Render
og Hans
wadschier.dk
Jens
Godtfredsen
Jens
Godtfredsen
Maren
Brylle
13-1
1792
Frankenfri
Brylle
8-2
1795
93
Frankenfri
Brylle
28-4
1803
96
Brylle
31-7
1789
91
+ hustru 66 år
2
21
Godtfredsen
Jens
Hansen
Jens
Hansen
Broholmhu
s
Brylle
6-2
1780
Jens
Hansen
Broholmhu
s
Brylle
15-6
1783
Hansen
-glbjerg
Brylle
23-2
1791
91
* Hans, faddere:
Hans Christian i
Dyre, Hans Pihl
ibid, Lars
Hansen,
Bisbjerg,
Christians datter
Maren i Dyre,
Josephs hst fra
Radby
* Karen,
faddere: Peder
Olesen, Christian
Larsen, Jørgen
Højekild, Anders
Rasmussens hst
fra Broholmhus
+ 43 år 2 mdr
93
+ dødfødt datter
Jens
Jørgensdatter
Revsbrohu
s
Jens
Gårdmand
Mette
Cathrine
Karen
Madsdatter
Mortensen,
Brylle
* Maria, faddere:
Thyge Hansen,
Rasmus Greve,
Rasmus
Henriksen,
Anders Madsens
hst, Mads
Pedersens hst
+ søn Mads 4½ år
(*8-8-1790 i
Tommerup)
+ hans mor 65 år
Jørgensdatter
Jens
Hansen
Gårdmand
Maren
Hansdatter
Brylle
7-12
1794
Jens
Hansen
Gårdmand
Maren
Hansdatter
Brylle
13-12
1795
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
8
24
* Karen,
faddere: Lars
Pedersen,
wadschier.dk
Jens
Jens
Jens
Hansen
Gårdmand
Maren
Hansdatter
Brylle
29-5
1796
Hansen
Gårdmand
Maren
Hansdatter
Brylle
24-12
1797
Brylle
26-2
Jens
Hansen
Edsbjerg
Hansen
Jens
Jens
Jens
Jens
1782
93
27
87
Anne
Cathrine
Jensdatter
Stenlykken
Brylle
23-12
1798
Jørgensen
Marie
Hansdatter
Gundestru
p
Brylle
18-11
1787
15
Jørgensen
Thobo
Jørgensen
Thobo+
Knudsen
Sidsel
Nielsdatter
Thobo
Brylle
6-4
1782
87
Sidsel
Nielsdatter
Thobo
Brylle
9-4
1787
90
Brylle
13-1
1782
5
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
29
Anders
Ellemand, Hans
Rasmussen i
Gundestrup,
Rasmus
Jørgensens hst,
Lars Mortensens
hst
+ datter Karen ½
år
* Hans, faddere:
Hans Pedersen,
Lars Pedersen,
Hans Hansen,
Lars Pedersens
hst, Rasmus
Rasmussens hst
+ 49 år
* Niels, faddere:
Jens Olesen,
Anders Jensen,
Rasmus Jensen,
Hans Andersens
hst, Anders
Andersens hst
* Maren hjd,
faddere: sn.
Krofach, Peder
Pedersen,, G,
Jens Rasmussen,
G, Mads svarrers
hst, Andreas
Andreasens hst i
Krybily
+ 83 år
+ enken 88 år 10
uger
* Hans, faddere:
Jørgen Hansen,
wadschier.dk
Jens
Knudsen
Skrædder
Jens
Krofach
Sn.
Jens
Krofach
Maren
Rasmusdatter
Jens
Larsen
Maren
Nielsdatter
Jens
Larsen
Maren
Nielsdatter
Jens
Larsen
Maren
Nielsdatter
Jens
Larsen
Maren
Nielsdatter
Jens
Larsen
Maria
Hansdatter
Brylle
20-3
1785
10
Balkebjerg
Brylle
12-3
1803
96
Lars Mortensen,
Lars Pedersen,
Anders Knudsens
hst, Jeppe
Nielsens hst
* Lisbeth,
faddere: Jeppe
Ravn, Morten
Rasmussen,
Anders Knudsen,
Hans Hansens
hst, Lars
Mortensens hst
+ 67 år
Render
mark
Gundestru
p
Brylle
14-2
1812
103
+ enken 84 år
Brylle
17-12
1784
74
Gundestru
p
Gundestru
p
Brylle
20-9
1786
90
Brylle
25-6
1786
13
Gundestru
p
Gundestru
p
Brylle
4-3
1787
90
Brylle
1-2
1788
17
~, trol. 13.11,
forlovere Niels
Rasmussen og
Peder Pedersen i
Gundestrup
+ hustru 34 år 2
mdr
* Sille Marie,
faddere: Jens
Rasmussen, G,
Rasmus Nielsen,
Langebjerg, sn.
Krofach, Peder
Pedersens hst i
G, Mads
Rasmussens hst
+ datter Sille
Marie 8 mdr
* Gertrud,
faddere: sn.
Krofach, Peder
Pedersen, G,
Rasmus Nielsen,
Langebjerg, Hans
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Jens
Jens
Jens
Jens
Jens
Jens
Jens
Jens
Jens
Larsen
Edsbjerg
Larsen
Edsbjerg
Larsen
Edsbjerg
Larsen
Edsbjerg
Maria
Hansdatter
Brylle
27-11
1791
92
Rasmussens hst i
G, Jens
Rasmussens hst i
G
+ dødfødt søn
Maria
Hansdatter
Brylle
1-9
1793
92
+ dødfødt
Maria
Hansdatter
Brylle
15-3
1797
94
+ dødfødt datter
Maria
Hansdatter
Brylle
12-1
1799
94
Larsen
Edsbjerg
Maren
Rasmusdatter
Brylle
26-12
1799
Larsen
Edsbjerg
Larsen
Edsbjerg
Larsen
Edsbjerg
Maren
Rasmusdatter
Brylle
18-1
1801
Maren
Rasmusdatter
Brylle
9-1
1801
32
Maren
Rasmusdatter
Brylle
14-2
1802
35
Maren
Rasmusdatter
Brylle
23-9
1804
41
+ hustru 34 år i
barselsseng samt
dødfødt søn
* Maria, faddere:
Hans Rasmussen
og datter, Niels
Hansen, Hans
Pedersen, Hans
Hansens hst
+ datter Anne
Kirstine 8 dage
* Anne Kirstine,
døde 17.1
* Anne Johanne,
hjd. 8-2,
faddere: Rasmus
Ploug, Jens
Rasmussen,
Rasmus Hansen,
Karen
Rasmusdatter fra
Solevad, Anders
Mathiasens hst
* Lars, hjd. 21-8,
faddere: Jens
Rasmussen,
Rasmus Hansen,
Niels Hansen,
Niels Hansens
hst, Rasmus
Langebjergs hst
Larsen
Edsbjerg
Gårdmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
30
95
wadschier.dk
Jens
Larsen
Edsbjerg
Jens
Larsen
Edsbjerg
Jens
Larsen
Edsbjerg
Jens
Jens
Maren
Rasmusdatter
Brylle
26-10
1806
48
Maren
Rasmusdatter
Brylle
30-7
1809
56
Maren
Rasmusdatter
Brylle
28-11
1813
70
Madsen
Johanne
Conradsdatter
Krybily
Brylle
9-12
1792
92
Jens
Madsen
Johanne
Conradsdatter
Krybily
Brylle
5-6
1799
94
Jens
Madsen
Anne
Rasmusdatter
Brylle
mark
Brylle
14-4
Anne
Rasmusdatter
Dalmosehu
s
Brylle
5-7
Madsen
Edsbjerg
Gårdmand
Ungkarl
husmand, Mads
Jensens søn
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1809
1812
81
103
* Rasmus, hjd. 59, faddere:
Rasmus
Kildegaard, Carl
Lohmann, Jørgen
Sørensen, Hans
Hansens hst,
Rasmus
Langebjergs hst
* Sille Kirstine,
hjd. 26-6,
faddere: Carl
Lohmann og hst,
Hans Hansen i
Vittenberg, Lars
Greve i
Humlegård,
Kirsten
Hansdatter fra
Skorup
* Dorthe Marie *
5-10, faddere:
Anders Pedersen
og hst, Rasmus
Hansen og hst i
Gundestrup,
Rasmus Ploug i
Brylle
+ hustru, til huse
i Krybily
+ 81 år
~, hun fra
Krybily,
forlovere
Christian
Lohmann i Lille
Appe, Carl
Lohmann i Thobo
+ søn Mads 8
uger
wadschier.dk
Jens
Jens
Jens
Madsen
Husmand
Mortensen
Bonnemand
Mortensen
Bonnemand
Skomager
Jens
Mortensen
Bonnemand
Jens
Mortensen
Bonnemand
Skomager
Skomager
Anne
Rasmusdatter
Dalmosehu
s
Brylle
14-6
1812
Brylle
28-8
1803
66
97
Kirsten
Mathiasdatter
Brylle
7-8
1803
39
Kirsten
Mathiasdatter
Brylle
16-9
1804
41
Kirsten
Mathiasdatter
Brylle
26-12
1806
48
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
* Mads, * 4-5,
faddere: Knud
Skræppenborg,
Niels Leipzig,
Mads Jensen,
moderen selv,
Gorm Henriksens
hst
+ datter Anne
Marie 14 dage
* Anne Marie,
hjd. 5-8,
faddere: Jørgen
Mathiasen, Lars
Pedersen, Niels
Knudsen,
Mathias svarrers
dt Cathrine,
Rasmus Jensens
hst
* Morten
Bonnemand, hjd.
7-9, faddere:
Jørgen
Mathiasen,
Jørgen
Rasmussen,
Jørgen Sørensen,
Anders
Pedersens hst i
Tommerup, Niels
Knudsens hst
* Mathias, hjd.
21-12, faddere:
Jørgen
Mathiasen, Lars
Langebjerg,
Jørgen Sørensen,
Lars Pedersens
dt, Rasmus
Jensens hst
wadschier.dk
Jens
Mortensen
Bonnemand
Skomager
Kirsten
Mathiasdatter
Brylle
7-5
Jens
Nielsen
Ungkarl
Anne
Cathrine
Jensdatter
Jens
Nielsen +
Anne
Stenlykken
Brylle
14-7
Jensdatter
Krybily
Brylle
28-2
Nielsen Mand
Anne
Nielsdatter
Render
Brylle
10-5
1781
87
Jens
Nielsen Mand
Anne
Nielsdatter
Render
Brylle
21-10
1781
87
Jens
Nielsen Mand
Anne
Nielsdatter
Render
Brylle
19-3
1783
7
Jens
Nielsen Mand
Anne
Nielsdatter
Render
Brylle
24-4
1785
10
Jens
Nielsen Mand
Anne
Nielsdatter
Render
Brylle
18-3
1789
17
Jens
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1809
56
1798
1812
78
103
* Maren,
faddere: Samuel
Madsen, Niels
Jespersen i
Render, Rasmus
skrædders hst
~, trol. 30-5,
Jens Olsens
datter, forlovere
Hans Andersen
og Jens Olsen
+ enken 70 år
+ søn Anders 2
år 3 uger
+ datter Anne
5½ dag
* Rasmus,
faddere:
Hermand Ibsen
og hst,
Brendekilde,
Niels Mand, unge
Anders Hansen
og hst i R
* Anders,
faddere: Niels
Mand, Hans
Mand, unge
Anders Hansen,
Godtfred
Rasmussens hst,
Hans Olesens hst
* Anna Kirstine,
faddere: Lars
Andersen, Hans
Nielsen, Anders
Madsen, Anders
Hansens hst,
Godtfred
Rasmussens hst
wadschier.dk
Jens
Nielsen Mand
Gårdmand
Jens
Nielsen Munk
Jens
Pedersen
Anne
Nielsdatter
Render
Brylle
5-7
1795
24
Husmand
Krybily
Brylle
23-4
1805
98
Husmand
Render
Brylle
10-8
1788
90
+ 50 år
Brylle
9-4
1780
3
* Anne Marie,
faddere: Jens
Dansbo, Niels
Kildegaard,
Jørgen Hansen,
H. Larsens hst,
Anders Knudsens
dt
~, trol. 25-9,
hun er Rasmus
Greves datter,
forlovere Mads
Rasmussen i
Render og Peder
Skræppenborg
* Johanne,
faddere: Lars
Mortensen,
Jørgen Hansen,
Rasmus
Kildegaard,
Rasmus Greves
dt, Rasmus
Jørgensens hst
* Maria, faddere:
Rasmus Greve,
Jørgen
Mathiasen, Lars
Christiansen
Jens
Pedersen
Jens
Pedersen
Ungkarl
Apelone
Jørgensdatter
Brylle
24-10
Jens
Pedersen
Bolsmand
Apelone
Jørgensdatter
Brylle
24-7
1796
25
Jens
Pedersen
Apelone
Jørgensdatter
Brylle
15-7
1798
28
Thobo ved
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1795
* Maria Dorthea,
faddere: Hans
Mand, Hans
Andersen, Lars
Andersen, Hans
Hansens hst fra
Broholm, Mads
Hansens hst
+ 62 år 3 mdr
77
wadschier.dk
Jens
Jens
Pedersen
Apelone
Jørgensdatter
Thobo
Brylle
26-1
1800
95
Pedersen
Apelone
Jørgensdatter
Thobo
Brylle
28-2
1802
35
Lysebjerg
Brylle
13-1
1805
42
Brylle
11-3
1807
99
Jens
Pedersen
Husmand
Apelone
Jørgensdatter
Jens
Pedersen
Husmand
Apelone
Jørgensdatter
Jens
Pedersen
Husmand
Apelone
Jørgensdatter
Lyseborg
Brylle
3-4
1808
100
Jens
Pedersen
Apelone
Jørgensdatter
Lysebjerg
Brylle
10-3
1808
52
Jens
Pedersen
Ungkarl
Mette
Bertelsdatter
Brylle
31-5
Jens
Pedersen
Husmand
Mette
Bertelsdatter
Brylle
28-2
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1806
1808
80
52
smed, Voldborg
Jensdatter,
Christen
Rasmussens dt
+ dødfødt
* Rasmus, hjd.
20-1, faddere:
Niels greve,
Rasmus Nielsen,
Lars Greve, Niels
Greves dt, Lars
smeds hst
* Maren Kirstine,
hjd. 2-12,
faddere: Niels
Greve, Lars
Greve, Hans
Edsbjerg,
Cathrine
Lohmann af
Broholm, Peder
Jensens hst
+ dødfødt søn
+ søn Hans 3
uger
* Hans, døde
nogle dage efter
~, begge er i
Brylle, forlovere
Hans Greve, Lars
Pedersen begge
Brylle
* Peder
Christian, hjd.
27-1, faddere:
Jørgen
Rasmussen, Niels
Pedersen, Hans
Pedersen,
wadschier.dk
Mette
Bertelsdatter
Brylle
28-10
1810
61
Husmand
Mette
Bertelsdatter
Brylle
9-5
1813
68
Pedersen
Husmand
Mette
Bertelsdatter
Brylle
20-8
1813
104
Rasmussen
Husmand
Brylle
31-1
1796
93
Rasmus
skrædders hst,
Hans Greves hst
* Pernille
Bertoline, hjd.
19-9. Faddere:
Hans Pedersen
og hst, Peder
Bertelsen, Jens
bødker, Hans
Greves hst
* Anne og Dorthe
Margrethe, * 253, faddere:
selvejer Hans
Greves døtre
Anne Cathrine og
Karen, Rasmus
Larsen, Jørgen
Sørensen,
Christen
Christophersen,
selvejere i Brylle
+ datter Anne 5
mdr
+ dødfødt datter
Jens
Rasmussen
-
Brylle
18-7
1798
94
+ 31 år 5 mdr
Jens
Rasmussen
Husmand
Anne
Hansdatter
Brylle
18-8
1799
94
Jens
Rasmussen
Husmand
Anne
Hansdatter
Brylle
13-2
1799
29
Rasmussen
Husmand
Anne
Hansdatter
Brylle
12-1
1800
30
+ søn Rasmus ½
år
* Rasmus,
faddere: Lars
Sørensen, Hans
greve, Hans
Larsen, Lars
Pedersens hst,
Henrik Franks
hst
* Johanne Marie
hjd. 10.1,
Jens
Pedersen
Jens
Pedersen
Jens
Jens
Jens
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Jens
Rasmussen
Husmand
Anne
Hansdatter
Brylle
12-8
1804
41
Jens
Rasmussen
Husmand
Anne
Hansdatter
Brylle
1-6
1806
47
Jens
Rasmussen
Husmand
Anne
Hansdatter
Brylle
29-11
1807
51
Jens
Rasmussen
Anne
Hansdatter
Brylle
19-4
1810
59
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
faddere: Hans
Rasmussen,
Peder Larsen,
Jørgen
Rasmussen, Lars
Mortensens hst,
Henrik Franks
hst
* Hans, hjd. 5-8,
faddere: Jørgen
Rasmussen,
Jørgen
Andersen, Jens
tømmermand,
Lars Pedersens
dt Maren, Niels
Knudsens hst
* Maren,
faddere: Hans
Greve, Lars
Pedersen, Niels
Knudsen, Søren
Hansens hst,
Rasmus Jensens
hst
* Jørgen, hjd.
22-11, faddere:
Hans Greve,
Jørgen
Rasmussen, Niels
Knudsen,
Cathrine
Lohmann, Hans
Jensens hst
* Rasmus, hjd.
26-4, faddere:
Hans Greve,
Niels Knudsen,
hans Andersen,
Anne
Jørgensdatter,
wadschier.dk
Jens
Rasmussen
Anne
Thorsdatter
Gundestru
p
Brylle
1-9
Jens
Rasmussen
Anne
Thorsdatter
Brylle
26-9
Jens
Rasmussen
Anne
Thorsdatter
Gundestru
p
Gundestru
p
Brylle
12-9
1784
9
Jens
Rasmussen
Anne
Thorsdatter
Gundestru
p
Brylle
18-9
1785
11
Jens
Rasmussen
Anne
Thorsdatter
Gundestru
p
Brylle
23-12
1787
15
Jens
Rasmussen
Anne
Thorsdatter
Gundestru
Brylle
7-3
1790
18
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1782
6
1784
89
Peder Larsens
hst
* Thor, faddere:
Mads Larsen,
Hans Thomsen,
mons. Krofach,
Hans Rasmussens
hst, Johan
skomager i
Krybily
+ søn Mathias 14
dage
* Mathias,
faddere: Jeppe
Rasmussen i (uhalk), Anders
Andersen i
Pindtofte, Mads
Larsen i
Tommerup,
Peder Dalls hst i
G, Anders
Vittenbergs hst
* Mathias hjd,
faddere: Jeppe
Rasmussen,
Usselhuse, Mads
Rasmussen, Hans
Rasmussen, sn.
Krofachs hst,
Andreas
Vernersens hst
* Mads, faddere:
Mads Rasmussen
i Tommerup,
Anders
Dittenberg, sn.
Jens Krofach,
Anne Jensdatter
fra Hunderup
* Kirsten,
wadschier.dk
p
Jens
Rasmussen
Jens
Jens
Jens
Jens
Gårdmand
Anne
Thorsdatter
Gundestru
p
Brylle
4-3
1792
Rasmussen
Anna
Thorsdatter
Brylle
20-7
1794
Rasmussen
Anne
Thorsdatter
Gundestru
p
Gundestru
p
Brylle
19-1
1794
Rasmussen
Anne
Thorsdatter
Gundestru
p
Brylle
16-4
1796
Rasmussen
Anne
Thorsdatter
Gundestru
p
Brylle
25-6
1797
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
20
93
22
93
27
faddere: Mads
Rasmussen,
Jørgen
Henriksen,
Rasmus
ladefoged, Jens
Larsens hst,
Hans Brunsvigs
hst
* Jens, faddere:
Jørgen Pedersen
skolemester,
Jeppe
Rasmussen,
Peder Pedersen,
Jørgen Nielsens
hst i Hunderup,
Niels Hansens hst
i Gundestrup
+ søn Jens 2 år 4
mdr
* Gertrud
Cathrine,
faddere: Jørgen
Pedersen, sn.
Krofach, Peder
Pedersen,
Rasmus Hansens
hst, Niels
Hansens hst
+ datter Kirsten
6 år 2 mdr og
datter Gertrud
Cathrine 2 ¼ år
* Jens, faddere:
Jørgen Pedersen
skolemester,
Hans Rasmussen,
Hans Hansen,
Niels Hansens
hst, Anne
wadschier.dk
Jens
Rasmussen
Jens
Rasmussen
Jens
Rasmussen
Jens
Rasmussen
Jens
Rasmussen
Broholm
Rasmussen
Broholm
Sørensen
Jens
Jens
Gårdmand
Ungkarl fra
Brendekilde
Anne
Thorsdatter
Gundestru
p
Brylle
10-11
1799
30
Anne
Thorsdatter
Gundestru
p
Brylle
5-12
1802
37
Cathrine
Elisabeth
Sophie
Christensdatter
Lille
Skræppen
borg
Brylle
20-12
1795
24
Maren
Pedersdatter
Render
Brylle
9-11
Karen
Christensdatter
Broholm
Brylle
2-5
1795
93
Broholm
Brylle
9-4
1808
100
Brylle
3-2
1793
21
Ejer
Gårdmand
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1793
76
Hansdatter i
Skauenborg
* Jørgen,
faddere: Rasmus
Hansen, Jens
Edsbjerg, sn.
Krofach,
Pedersens hst,
Hans Pedersens
hst
* Kirsten, hjd.
27-10, faddere:
Jeppe
Rasmussen, Jens
Edsbjerg,
Rasmus Hansen,
Anne Hansdatter
fra Skauenborg,
Peder Hansens
hst
* Christen hjd,
faddere: Jens
Hansen, Rasmus
Rasmussen,
Frederik
Rasmussen, Hans
Andersens hst i
Broholm, Lars
Stærmoses hst
~, trol. 25-9,
hun er ee Niels
(?) i Render,
forlovere Jens
Mand og Hans
Andersen
+ 81 år nedsat i
kirken
+ 87 år
* Karen,
faddere: Rasmus
wadschier.dk
Jeppe
Hansen
Anne
Kirstine
Andersdatter
Jeppe
Hansen
Anne
Kirstine
Andersdatter
Jeppe
Hansen
Anne
Kirstine
Andersdatter
Jeppe
Hansen
Anne
Kirstine
Anne
Kirstine
Andersdatter
Anne
Kirstine
Andersdatter
Jeppe
Jeppe
Hansen
Hansen
Andersdatter
Brylle
11-12
Brylle
19-6
1785
11
Brylle
28-9
1788
16
Skauenbor
g
Refsbrohu
s
Brylle
3-5
1789
Brylle
10-10
1790
19
? huset
Brylle
26-9
1793
21
Skauenbor
ghus
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1784
74
91
Jørgensen, Mads
Hieresen, Jørgen
Hansen, Lars
Rasmussens hst,
Lars Sørensens
hst
~, trol. 18-10,
forlovere Anders
Knudsen og Hans
Clausen
* Rasmus hjd,
faddere: Jens
Rasmussen, Jens
Larsen, Peder
Dall, Hans
Clausens dt
Karen, Anders
Knudsens hst
* Hans, faddere:
Anders Knudsen,
Jeppe Ravn,
Henrik Gormsen,
Henrik Franks
hst, Kirsten
Larsdatter I B
+ søn Hans 7 mdr
* Jens, faddere:
Hans Larsen,
Mads Hieresen,
Henrik Frank,
Henrik Jensens
hst, Rasmus
Kildegårds hst
* Maren,
faddere: Rasmus
Kildegaard,
Rasmus Hansen,
Lars Mortensen,
Christen Nielsens
hst, Jens ? hst
wadschier.dk
Jeppe
Jeppe
Hansen
Hansen
Anne
Kirstine
Anne
Kirstine
Andersdatter
Tudsehus
Brylle
2-3
1796
93
Andersdatter
Brylle
brohus
Brylle
8-5
1796
25
Jeppe
Hansen
Husmand
Anne
Kirstine
Andersdatter
Brylle
mark
Brylle
23-8
1801
34
Jeppe
Larsen
Selvejer
gårdmand
Johanne
Dorthea
Povlsdatter
Thobogård
Brylle
11-4
1813
68
Jeppe
Nielsen Ravn
Brylle
8-10
1780
Jeppe
Nielsen Ravn
Brylle
16-4
1781
87
Jeppe
Nielsen Ravn
Brylle
30-3
1783
88
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
3
+ datter Maren
2½ år
* Maren,
faddere: Rasmus
Kildegaard,
Jørgen Hansen,
Jacob
Rasmussen,
Rasmus
Jørgensens hst,
Mads
Christensens hst
* Kirstine hjd 148, faddere:
Rasmus
Jørgensen,
Morten Hansen,
Anders
Jørgensen,
Rasmus
Kildegaards dt
Marie, Jacob
Rasmussens hst
* Lars, * 19-2,
faddere: Hans
Broholm og hst,
Povl Appe og hst,
fars bror og
Anders Larsen
* Niels, faddere:
Rasmus
Nyrnberg, Lars
Mortensen, Lars
Pedersen, N.
Kildegaards hst,
Jørgen Hansens
hst
+ søn Hans 2 år
+ søn Hans 6
uger
wadschier.dk
Jeppe
Nielsen Ravn
Brylle
9-2
1783
7
Jeppe
Nielsen Ravn
Brylle
12-4
1784
9
Jeppe
Nielsen Ravn
Brylle
27-11
1785
12
Jeppe
Nielsen Ravn
Brylle
1-3
Jeppe
Nielsen Ravn
Brylle
27-1
1788
90
Jeppe
Nielsen Ravn
Brylle
15-7
1788
90
+ søn Niels 7 ¼
år
+ dødfødt
Jeppe
Nielsen Ravn
Brylle
26-7
1790
91
+ dødfødt søn
Jeppe
Nielsen Ravn
Brylle
28-11
1804
98
+ 61 år 7 mdr
Jesper
Davidsen +
Brylle
30-3
86
Brylle
27-3
+ hans enke 76
år
* Anne, faddere:
Jørgen
Rasmussen og
hst, Jørgen
Christophersen,
Hans Rasmussen,
Jesper
Rasmussen
Boelsmand
Husmand
Anne
Hansdatter
Maren
Larsdatter
Brylle
mark
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1786
1780
1803
89
37
* Hans, hjd,
faddere: Hans
Larsen, Anders
Knudsen,
Christen Greve,
Anders
skrædders dt, L.
Mortensens hst
* Hans, faddere:
Hans Hansen,
Jørgen Hansen,
Lars Pedersen,
Hans bødkers dt i
B, Buls hst fra
Dannesbo
* Anne Marie,
faddere: Niels
Kildegård, Hans
Hansen, Niels
Christensen,
Anne Cathrine
Rasmusdatter,
Anders Knudsens
dt i B
+ søn Hans 2 år
wadschier.dk
Jesper
Rasmussen
Maren
Larsdatter
Bankagerh
us, Brylle
mark
Brylle
11-8
1805
Krybily
Brylle
6-3
1782
Johan
Skomager
Johan
Skomager
Brylle
6-6
Johan
Skomager
Brylle
9-5
1784
Johan
Skomager (evt.
Morten
Et hus ved
Gundestru
p
Brylle
12-3
1780
Broholmsh
uset
Brylle
22-6
Johan
Andersen
Ungkarl
Anne
Cathrine
Pedersdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
45
6
1784
1810
89
9
2
81
Jørgen
Jørgensens hst
* Rasmus, hjd. 48, faddere:
Jørgen
Rasmussen, Knud
Andersen,
Jørgen
Christophersen,
Johanne
Rasmusdatter,
Lars Lundes hst
* Niels, faddere:
mons. Krofach,
Hans Rasmussen,
gl. Anders
Hansen, Jens
Rasmussens hst,
Peder Dalls hst
+ datter Anne
Marie 4 uger
* Anne Marie,
faddere: Rasmus
Jørgensen, Mads
Hieresen,
Rasmus
Kildegaard, N.
Buls hst i
Dannebo, Mads
Jørgensens hst
* Karen ,
faddere: mons.
Krofach, Hans
Jensen, Niels
Rasmussen,
Peder Pedersens
hst, Hans
Rasmussens dt
alle fra G
~, hun er enke i
Broholmshuset,
wadschier.dk
Johannes
Pedersen
Brylle
28-5
1784
89
Jon
Gundersen
Maren
Jørgensdatter
Brylle
5-5
1784
74
Jon
Gundersen
Maren
Jørgensdatter
Brylle
16-3
1785
89
Jon
Gundersen
Maren
Jørgensdatter
Brylle
9-3
1785
10
Jon
Gundersen
Maren
Jørgensdatter
Brylle
2-12
1792
20
Jon
Gundersen
Maren
Jørgensdatter
Brylle
23-8
1795
24
Jon
Gundersen
Maren
Jørgensdatter
Brylle
3-4
1796
Gundestru
p
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
93
forlovere
overjæger Bache
og Peder
Mikkelsen ved
teglværket
+ søn Anders 9
år (* Tommerup
25-5-77)
~, trol. 2-4,
forlovere Mads
Hieresen og Jens
Hansen i Brylle
+ søn Rasmus 8
dage
* Rasmus,
faddere: Hans
Sørensen fra
Kjelberg, Jørgen
smed, Hans
Nielsen, Lars
Mortensens hst,
Morten Norres
hst
* Anna, faddere:
Jørgen Hansen,
Rasmus Hansen,
Rasmus
Henriksen,
Rasmus
Kildegaards hst,
Lars Mortensens
hst
* Kirstine,
faddere: Hans
Hansen, Mads
Hansen, Hans
Olesen, Peder
Hansens hst,
Jørgen
Abrahamsens hst
+ datter Anna 3
wadschier.dk
¼ år
Jon
Gundersen
Jørgen
Husmand
Maren
Jørgensdatter
Brunsvig
ved
?Karsen
Jørgen
Abrahamsen
Jørgen
Jørgen
Skrædder fra
Ubberud
Brylle
17-5
1798
28
Brylle
29-8
1784
9
Maria
Jensdatter
Render
Brylle
23-10
Abrahamsen
Maren
Jensdatter
Render
Brylle
24-7
1791
Abrahamsen
Maren
Jensdatter
Render
Brylle
1
sønda
1794
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1790
76
19
93
* Rasmus,
faddere: Niels
Knudsen, Niels
Jørgensen, Hans
Pedersen, Hans
Hansens hst,
Niels Rasmussens
hst
* Anne, hjd,
faddere: Lars
Pedersen,
Christen Greve,
Jens Hansen,
Anders
skrædders dt
Anne, smedens
hst i B
~, trol. 12-6,
hun er Hans
Pejrups
steddatter fra
Render,
forlovere
Christen
Jørgensen og
Rasmus
Jørgensen fra
Skallebølle i
Ubberud sogn
* Abraham,
faddere: Mads
Nielsen, Hans
Nielsen, Hans
Pejrup, Anders
Hansens hst,
Hans Nielsens
hst.
+ datter Anna
Maria 5 år
wadschier.dk
Abrahamsen
Maren
Jensdatter
Render
Brylle
gi
faste
n
2-2
Jørgen
Abrahamsen
Maren
Jensdatter
Render
mark
Brylle
2-7
1797
27
Jørgen
Abrahamsen
Maren
Jensdatter
Render
mark
Brylle
27-7
1800
31
Jørgen
Abrahamsen
Husmand
Anne
Marie
Jensdatter
Render
Brylle
25-3
1804
40
Jørgen
Abrahamsen
Husmand
Anne
Marie
Jensdatter
Render
mark
Brylle
30-3
1807
49
Jørgen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1794
22
* Maren hjd,
faddere: Mads
Rasmussen,
Anders Hansen,
Peder Hansen,
Christen
Terkildsens hst,
Hans Pejrups hst
* Karen,
faddere: Hans
Pedersen, Søren
Madsen, Hans ?,
Mads Hansens
hst, Mads
Nielsens hst
* Anne Marie,
faddere: Hans
Piil, Anders
Hansen, Hans
Pejrup, Mads
Jensens hst,
Mads Hansens hst
* Ingeborg, hjd.
20-3, faddere:
Mads Hansen,
Anders
Pedersen, Hans
Pedersen,
Anders Hansens
dt i Lille
Skræppenborg,
Mads Jensens hst
* Jens, hjd. 243, faddere: Hans
Pejrup, Niels
Pejrup, Peder
Hansen, Mads
Hansens hst,
wadschier.dk
Jørgen
Abrahamsen
Husmand
Anne
Marie
Jensdatter
Jørgen
Abrahamsen
Husmand
Marie
Jensdatter
Jørgen
Andersen
Husmand
Jørgen
Andersen
Skrædder
Jørgen
Andersen +
Jørgen
Andersen
Brendholt
Jørgen
Jørgen
Christensen
+
Christophers
en
Forpagter
Render
mark
Brylle
1-4
1810
58
Brylle
25-7
1813
69
Brylle
27-12
1812
103
Søren Mørks hst
* Hans, hjd. 242, faddere:
Rasmus
Pedersen, Peder
Hansen, Niels
Pejrup, Hans
Hansens hst,
Mads Hansens hst
* Anna, * 19-7,
faddere: Adam
Mørk, Mads
Hansen, Anders
Andersen, Anne
Cathrine
Hansdatter, Niels
Hansens hst
+ 55 år
Karen
Holgersdatter
Brylle
30-3
1800
95
+ hustru 47 år
Maren
Andersdatter
Brylle
3-2
1814
104
Maren
Pedersdatter
Render
Brylle
13-2
1814
70
Karen
Clausdatter
Broholm
Brylle
16-6
1781
87
+ enken 91 år,
hos datter Maren
i
Skjoldemosehus,
datteren også
begravet i dag
* Niels, * 25-11,
faddere: Hans
Andersen i
Broholm og hst,
Peder Jensen i
Fredensborg og
hst, Anders
Jacobsen i
Stenlykken
+ enken 80 år
Johanne
Rasmusdatter
Brylle
15-3
1794
77
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
~, trol. 1-2, hun
er Rasmus
Jørgensens
wadschier.dk
Jørgen
Christophers
en
Johanne
Rasmusdatter
Jørgen
Christophers
en
Johanne
Rasmusdatter
Jørgen
Christophers
en
Johanne
Jørgen
Christophers
en
Jørgen
Christophers
Husmand
Brylle
27-7
1794
22
Brylle
mark
Brylle
25-6
1797
27
Rasmusdatter
Brylle
mark
Brylle
19-1
1800
31
Johanne
Rasmusdatter
Lundehaug
ehus
Brylle
14-10
1804
42
Johanne
Rasmusdatter
Brylle
Brylle
30-8
1807
100
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
datter, forlovere
Mads Hieresen og
Rasmus Greve
* Peder
Christian,
faddere: Lars
Sørensen, Jørgen
Sørensen, Mads
Hieresen, Mads
Jørgensens hst,
Henrik Franks
hst
* Christopher,
faddere: Rasmus
Greve, Jørgen
Rasmussen,
Morten
Thomasen, Knud
Andersens hst,
Hans Rasmussens
hst
* Jørgen,
faddere: Hans
Pedersen, Lars
Lunde, Rasmus
Henriksen, Knud
Andersens hst,
Jørgen
Rasmussens hst
* Anders, hjd. 710, faddere:
Jesper
Rasmussen,
Jørgen
Rasmussen,
Rasmus
Pedersen, Anne
Cathrine
Jensdatter, Knud
Andersens hst
+ søn
wadschier.dk
en
Jørgen
mark
Christophers
en
Johanne
Rasmusdatter
Lundehaug
ehus
Brylle
3-5
1807
49
Jørgen
Christophers
en
Bolsmand
Johanne
Rasmusdatter
Brylle
mark
Brylle
15-4
1810
58
Jørgen
Christophers
en
Husmand
Johanne
Rasmusdatter
Brylle
mark
Brylle
7-6
1812
66
Jørgen
Christophers
en
Husmand
Johanne
Rasmusdatter
Brylle
mark
Brylle
5-12
1813
104
Gormsen
Anne
Jacobsdatter
Dalmosehu
s
Brylle
3-6
1804
41
Hansen
Maren
Jensdatter
Brylle
10-1
1789
Jørgen
Jørgen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
91
Christopher 10
år 2 mdr
* Hans Christian,
hjd. 11-3,
faddere: Morten
Andersen og hst,
Jørgen
Rasmussen, Knud
Andersen,
Jesper
Rasmussens hst
* Anne Marie,
hjd. 18-2,
faddere: Jørgen
Rasmussen, Knud
Andersen, Hans
Rasmussen,
Anders
Jørgensens hst,
Morten
Andersens hst
* Christopher, *
17-5, faddere:
Knud Andersen
og hst, Jørgen
Rasmussen og
hst, Lars Lunde
+ søn
Christopher 1½
år
* Christian, hjd.
13-4, faddere:
Rasmus Madsen,
Rasmus Nielsen,
Mads Nielsen,
Anne Kirstine
Jørgensdatter i
Skræppenborg,
Mads Pedersens
hst
+ enken 86 år 7
wadschier.dk
mdr hos Lars
Pedersen i Brylle
Jørgen
Hansen
Brylle
17-9
Jørgen
Hansen
Brylle
12-12
Nielsdatter
Brylle
13-1
Maren
Jeppesdatter
Brylle
11-5
Husmand
Maren
Andersdatter
Brylle
20-2
1793
Jacobsen
Husmand
Maren
Andersdatter
Brylle
10-2
1793
21
Jørgen
Jacobsen
Husmand
Maren
Ibsdatter
Brylle
21-4
1794
22
Jørgen
Jacobsen
Husmand
Maren
Ibsdatter
Brylle
6-2
1797
Jacobsen
Husmand
Kirsten
Andersdatter
Brylle
1-4
1798
Jørgen
Jørgen
Jørgen
Jørgen
Jørgen
Anne
Kirstine
Anne
Rasmusdatter
Kirsten
Enkemand
husmand
Jacobsen
Hansen
Ellemand +
Jacobsen
Bolsmand
Nielsdatter
Brunsvig
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1810
1812
1795
1793
102
+ hustru 73 år
82
~, forlovere
selvejer Hans
Povlsen i
Dansbo, Jens
Edsbjerg
+ enken 82 år 2
mdr
~, trol. 13-4,
hun er Jeppe
Nielsen Ravns
datter, forlovere
Jacob Jørgensen
Lyders og Jørgen
Henrik Pedersen
+ hustru 27 år 2
mdr
* Rasmus hjd,
faddere: Rasmus
Andersen,
Rasmus
Rasmussen, Mads
Hieresen, Anders
skrædders dt,
Jørgen
Henriksens hst
* Maren,
faddere: Jeppe
Ravn, Anders
skrædder,
Anders
Ellemand, Lars
Pedersens hst,
Jacob Lyders hst
+ hustru 23 år
93
76
92
94
28
* Anne Johanne,
wadschier.dk
Jørgen
Jacobsen
Husmand
Jacobsen
Husmand
Kirsten
Jørgen
Jacobsen
Husmand
Kirsten
Jørgen
Knudsen
Jørgen
Mathiasen
Marie
Jørgen
Mathiasen
Marie
Jørgen
Brylle
23-3
1799
Andersdatter
Brylle
30-3
1800
31
Andersdatter
Brylle
5-3
1804
40
Brylle
9-2
1783
88
Jørgensdatter
Brylle
28-4
1786
74
Jørgensdatter
Brylle
8-6
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1788
94
16
faddere: Peder
Sørensen, Jens
Sørensen,
Peder ?, Anders
Ellemands hst,
Hans Nielsens hst
+ datter Maren 4
år 11 mdr
* Maren,
faddere: Peder
Skræp,
skolemester
Pedersen,
Rasmus
Ellemand, Lars
Pedersens hst,
Hans Nielsens hst
* Jacob, hjd. 22, faddere: Jens
Skræp, Anders
Ellemand,
Jørgen Carlsen,
Lars Mortensens
dt Anne
Cathrine,
skoleholder
Pedersens hst
+ 64 år
~, trol. 18-2,
forlovere
Mathias Svarrer
og Hans Larsen
begge Tommerup
* Jørgen,
faddere: Rasmus
Greve, Hans
Larsen, Mads
Hieresen, Hans
Rasmussens hst,
Mads urmagers
wadschier.dk
Jørgen
Mathiasen
Marie
Jørgensdatter
Brylle
6-2
1791
Jørgen
Mathiasen
Marie
Jørgensdatter
Brylle
2-2
1794
92
Jørgen
Mathiasen
Marie
Jørgensdatter
Brylle
16-2
1794
93
hst
* Mathias,
faddere: Mathias
Nicolajsen, Hans
Larsen i
Tommerup,
Nicolaj
Mathiasen,
Rasmus Greves
dt, Christen
Christophersens
hst
+ søn Mathias 3
år
+ dødfødt søn
Jørgen
Mathiasen
Marie
Jørgensdatter
Brylle
1-2
1795
93
+ dødfødt datter
Jørgen
Mathiasen
Marie
Jørgensdatter
Brylle
6-7
1796
93
+ dødfødt datter
Jørgen
Mathiasen
Maria
Jørgensdatter
Brylle
3-9
1797
Mathiasen
Marie
Jørgensdatter
Brylle
7-7
1799
Mathiasen
Maria
Jørgensdatter
Brylle
2-6
1800
Jørgen
Jørgen
Husmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
19
27
94
31
* Maria
Frederikke,
faddere: Mathias
Nicolajsen,
Nicolaj
Mathiasen,
Anders
Ellemand, Lars
Rasmussens hst,
Mads Jørgensens
hst
+ datter Maria
Frederikke 1 år
10 mdr
* Anne Marie,
faddere: Hans
Greve,
skoleholder
Pedersen,
Mathias ?,
Morten
wadschier.dk
Jørgen
Mathiasen
Enkemand,
hmd
Anne
Pedersdatter
Brylle
28-12
Jørgen
Mathiasen
Husmand
Marie
Jørgensdatter
Brylle
7-11
1803
Mathiasen
Husmand
Marie
Jørgensdatter
Brylle
31-7
1803
Mathiasen
Husmand
Brylle
21-3
1804
97
Jørgen
Mortensen
Ungkarl
selvejer
Maren
Rasmusdatter
Brylle
30-10
1813
83
Jørgen
Mortensen
Selvejer
Maren
Rasmusdatter
Brylle
28-11
1813
70
Mortensen
Selvejer
Maren
Rasmusdatter
Brylle
1-12
1813
104
Kirsten
Pedersdatter
Brylle
3-6
1805
44
Jørgen
Jørgen
Jørgen
Jørgen
Nielsen
Gundestru
p
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1803
79
97
38
Andersens hst,
Christen
Christophersens
hst
~, hun fra
Render,
forlovere Hans
Greve, Niels
Greve i Brylle
+ hustru 43 år 10
mdr
* Rasmus, hjd.
26-7, faddere:
Lars Rasmussen,
Lars Pedersen,
Anders
Ellemand, Niels
Greves dt,
Rasmus Jensens
hst
+ søn Rasmus 7
mdr
~, forlovere
hendes far
Rasmus
Langebjerg og
Rasmus
Mortensen fra
Hjelmerup
* Rasmus, * 2011, + 28-11
+ hustru 22 år
samt
hjemmedøbt søn
Rasmus * 21.11.
* Peder, hjd. 264, faddere: Niels
Knudsen, Rasmus
Hansen, Niels
Hansen, Anne
Johanne
wadschier.dk
Jørgen
Nielsen
Jørgen
Nielsen
Jørgen
Nielsen
Jørgen
Jørgen
Nielsen
Greve
Nyrnberg
Jørgen
Pedersen
Jørgen
Jørgen
Husmand
Kirsten
Pedersdatter
Gundetoft
ehus
Brylle
2-11
1806
48
Kirsten
Pedersdatter
Gundestru
p
Brylle
1-1
1809
55
Kirsten
Pedersdatter
Gundestru
p
Brylle
25-8
1811
63
Brylle
5-4
1787
90
Pedersdatter,
Hans Hansens hst
* Anne Cathrine,
hjd. 30-9,
faddere: Peder
Jensen, Rasmus
Hansen, Hans
Hansen og hst,
Jørgen
Henriksens dt i
Borreby mølle
* Niels Christian,
hjd. 29-11,
faddere: Hans
Pedersen,
Rasmus Hansen,
Rasmus
Langebjerg,
Kirsten
Pedersdatter i
Gundestrup,
Hans Pedersens
hst
* Maren, hjd. 307, faddere:
Rasmus Nielsen,
Jørgen Brunsvig,
Ole Mogensen,
Marie
Kildegaards,
Peder Hansens
hst
+ 64 år
Brylle
27-2
1807
99
+ 83 ½ år
Brylle
19-11
Broholm
Brylle
29-4
1786
Render
Brylle
10-10
1802
Gårdmand
Render
Pedersen
Pedersen
Bolsmand
Else
Pedersdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1781
87
+ 58 år 7 mdr
89
+ søn Peder 29
år 3 mdr
* Hans, hjd. 29-
36
wadschier.dk
Jørgen
Jørgen
Pedersen
Snedker
Render
Brylle
30-9
1804
98
Pedersen
Karen
Andersdatter
Stenlykken
Brylle
17-1
1802
35
Jørgen
Pedersen
Karen
Andersdatter
Stenlykken
Brylle
22-4
1804
40
Jørgen
Pedersen
Karen
Andersdatter
Stenlykken
Brylle
6-1
1805
98
Jørgen
Henrik
Pedersen
Skoleholder
Karen
Jensdatter
Brylle
2-1
1790
76
Jørgen
Henrik
Pedersen
Skoleholder
Karen
Jensdatter
Brylle
5-2
1792
20
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
9, faddere: Jens
Mand, Godtfred
Rasmussen,
Anders Madsen,
Jørgen møllers
dt i Borreby
mølle, Rasmus
Andersens hst
+ søn Johan 10
år
* Anders,
faddere: Anders
Jensen, Jørgen
Mathiasen, Mads
Nielsen, Jacob
Andersens hst,
Søren Mørks hst
* Lars, hjd. 10-3,
faddere: Povl
Eriksen, Niels
Skielhus, Anders
Andersen,
Anders Larsens
hst i Bøllemose,
Anders Jensens
hst i Stenlykken
+ søn Anders, 3
år, Søn Lars, 10
mdr
~, trol. 12-12,
hun Jens
Rasmussens
datter i
Gundestrup,
forlovere Peder
Henriksen,
skoleholder og
Jørgen Nielsen,
Hunderup
* Anna, faddere:
Rasmus
wadschier.dk
Jørgen
Henrik
Pedersen
Skoleholder
Karen
Jensdatter
Brylle
7-12
1794
23
Jørgen
Henrik
Pedersen
Skoleholder
Karen
Jensdatter
Brylle
9-4
1797
26
Jørgen
Henrik
Pedersen
Skolemester
Karen
Jensdatter
Brylle
9-3
1800
31
Jørgen
Henrik
Pedersen
Skoleholder
Bodil
Jørgensdatter
Brylle
20-7
1801
95
Jørgen
Henrik
Pedersen
Skoleholder
Karen
Jensdatter
Brylle
9-5
1802
35
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Kildegaard,
Christen Nielsen,
Stærmose,
Anders
Ellemand,
madam Balslev i
Tommerup, Lars
Pedersens hst
* Anna
Henriksen,
faddere: sn.
Bachmann, sn.
Hans Balslev,
Jens Rasmussen,
madam
Rasmussen,
madam Balslev
* Christian Peder
Stenvind,
faddere: kapt.
Rasmussen, sn.
Bachmann, Jens
Rasmussen, jfr.
Trolle, jfr.
Brandt
* Bodil Maria, hjd
2-3, faddere:
Christian
Stærmose, Hans
Povlsen, Lars
Stærmose,
Rasmus
Kildegaards dt,
Jens
Christensens hst
+ hans mor i
Brylle enke, 74
år 6 mdr
* Henrik Jacob
Valentin, hjd. 25, faddere: kapt.
wadschier.dk
Jørgen
Henrik
Pedersen
Skolelærer
Karen
Jensdatter
Brylle
21-10
1804
42
Jørgen
Henrik
Pedersen
Skolelærer
Karen
Jensdatter
Brylle
29-5
1808
52
Jørgen
Henrik
Pedersen
Skolelærer
Brylle
12-11
1808
101
Rasmussen,
Claus
Christensen,
Hans Povlsen,
jfr. Rasmussen,
Jørgen
Jacobsens hst
* Marie
Magdalene, hjd.
9-10, faddere:
Christian
Stærmose og hst,
Rasmus Ploug,
Rasmus
skrædder, Hans
Kildegaards hst
* Jørgen, hjd.
22-4, faddere:
Christian
Stærmose,
Rasmus Ploug,
Hans Kildegaard,
madam
Rasmussen fra
Tommerup,
Rasmus Mands
hst
+ 42 år 2 mdr
Jørgen
Brylle
19-7
1802
96
+ 64 år 4 mdr
Jørgen
Pedersen
Skovsbo
Povlsen
Husmand
Brylle
29-2
1812
103
+ hustru 60 år
Jørgen
Rasmussen
Gårdmand
Brylle
3-5
1788
90
Jørgen
Rasmussen +
Brylle
9-10
1790
91
+ 71 år var gift
52 år med sin
hustru
+ 85 år 5 mdr
Jørgen
Rasmussen
Brylle
17-3
Tvillinghus
Anne
Johanne
Rasmusdatter
Madsdatter
(Thomasdatter?)
Render
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1784
88
+ søn Niels 3
dage
wadschier.dk
Jørgen
Rasmussen
Gårdmand
Anne
Christensdatter
Brylle
27-10
1799
30
Jørgen
Rasmussen
Gårdmand
Anne
Christensdatter
Brylle
26-8
1804
41
Jørgen
Rasmussen
Gårdmand
Anne
Christensdatter
Brylle
27-12
1807
51
Jørgen
Rasmussen
Gårdmand
Anne
Kirstine
Brylle
1-4
1810
58
Jørgen
Rasmussen
Brylle
4-2
1801
Brylle
28-6
1801
Jørgen
Rasmussen
Karen
Hansdatter
Skræppen
borg
Skræppen
borg
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
95
34
hjemmedøbt
Rasmus *,
faddere: Knud
Andersen, Lars
Sørensen, hans
Greve, Jens
Pedersens hst,
Jørgen
Sørensens hst
* Anne Marie,
hjd. 25-6,
faddere: Hans
Greve, Rasmus
Jensen, Peder
Bertelsen, Peder
Clausens hst i
Langsted, Jørgen
Sørensens hst
* Hans Christian,
hjd. 24-11,
faddere: Anders
Banke og hst i
Langsted, Hans
Greve, Lars
Greve, Jørgen
Sørensens hst
* Anne Kirstine,
hjd. 23-2,
faddere: Hans
greve, Rasmus
Jensen, Hans
Hansen, Knud
Andersens hst,
Jens Pedersens
hst
+ søn Henrik 9 år
11 mdr
* Kirsten,
faddere:
Christian
Stærmose, Mads
wadschier.dk
Jørgen
Rasmussen
Jørgen
Christian
Rasmussen
Gårdmand
Rasmussen
Ungkarl Rasmus
Larsens søn i
Kiergård
Jørgen
Karen
Hansdatter
Skræppen
borg
Brylle
16-1
1803
Skræppen
borg
Brylle
12-3
1804
97
Maren
Pedersdatter
Trøjgård
Brylle
7-5
Rasmussen
Maren
Pedersdatter
Trøjgård
Brylle
11-12
1803
97
Jørgen
Rasmussen
Maren
Pedersdatter
Trøjgård
Brylle
18-5
1806
99
Jørgen
Rasmussen
Maren
Pedersdatter
Trøjgård
Brylle
3-12
1803
39
* Rasmus, + 8-12
Jørgen
Rasmussen
Maren
Pedersdatter
Trøjgård
Brylle
25-8
1805
45
Jørgen
Rasmussen
Kildegaard
Ungkarl Brylle
Anne
Mortensdatter
Brylle
mark
Brylle
25-3
Jørgen
Rasmussen
Bolsmand
Anne
Mortensdatter
Brylle
Brylle
3-5
* Peder, hjd. 238, faddere: Lars
Langebjerg, Hans
Rasmussen, Hans
Pedersen, Lars
Rasmussens hst,
Hans Pedersens
hst
~, Christen
Christophersens
steddatter,
forlovere Rasmus
Ploug og Rasmus
Rasmussen begge
Brylle
* Morten, hjd. 3-
Jørgen
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1802
37
1806
1807
78
Rasmussen, sn.
Lohmann, Mads
Rasmussens hst,
Hans Lyts hst
* Nicoline, hjd 712, faddere:
Christian
Stærmose og hst,
Povl Appe og hst,
Hans Broholm
+ 49 år 1 md
80
49
~, annexmand
Hans Pedersens
steddatter,
forlovere Lars
Rasmussen og
Hans Rasmussen
+ søn Rasmus 6
dage
+ søn Peder ¾ år
wadschier.dk
Kildegaard
mark
Jørgen
Sørensen
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
20-2
Jørgen
Sørensen
Anne
Cathrine
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
11-4
1790
Rasmusdatter
Brylle
6-3
1791
Anne
Cathrine
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
13-2
1793
Rasmusdatter
Brylle
23-11
1794
23
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
26-3
1797
26
Jørgen
Jørgen
Jørgen
Jørgen
Sørensen
Gårdmand
Sørensen
Sørensen
Gårdmand
Sørensen
Gårdmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1789
75
91
19
92
4, faddere:
Rasmus
Rasmussen og
hst, Rasmus
Kildegaard,
Jørgen Ploug,
Rasmus Plougs
hst
~, trol. 5-1,
forlovere sn.
Krofach og
Anders Madsen i
Render
+ dødfødt søn
* Maren,
faddere: Mads
Hieresen, Lars
Sørensen,
Rasmus Larsen,
Mads Jørgensens
hast, Niels
Andersens hst
+ datter Karen 2
uger
* Karen hjd,
faddere: Hans
Greve, Lars
Sørensen, Niels
Andersen,
Rasmus
Jørgensens hst,
Mads Jørgensens
hst
* Anna og Mette,
faddere: Lars
Sørensen,
Morten
Bonnemand, Lars
Bruun, Lars
Rasmussens hst,
wadschier.dk
Jørgen
Sørensen
Anne
Cathrine
Anne
Cathrine
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
23-4
1798
94
Rasmusdatter
Brylle
15-10
1799
94
Rasmusdatter
Brylle
7-4
1799
29
Jørgen
Sørensen
Jørgen
Sørensen
Husmand
Jørgen
Sørensen
Gårdmand
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
26-12
1800
32
Jørgen
Sørensen
Gårdmand
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
15-7
1804
41
Jørgen
Sørensen
Gårdmand
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
14-5
1806
46
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Mads Jørgensens
hst og Lars
Pedersen, Hans
Pedersen, Mads
Jørgensen, Hans
Nielsens hst,
Hans Greves hst
+ datter Anna 1
år
+ datter Anna ½
år
* Anne, faddere:
Mads Jørgensen,
Jørgen
Rasmussen, Hans
Greve, Hans
Pedersens dt,
Henrik Franks
hst
* Anne Marie,
faddere: Hans
Sørensen,
Anders Madsen,
Lars Sørensen,
Rasmus
Jørgensens hst,
Peder
Rasmussens hst
* Søren, hjd. 117, faddere:
Anders Madsen
og hst, Hans
Greve, Jørgen
Rasmussen, Hans
Andersens sht
* Rasmus, hjd. 65, faddere:
Jørgen Ploug,
Niels Pedersen,
Jens Rasmussen i
Trøjgård, Lars
wadschier.dk
Jørgen
Sørensen
Gårdmand
Knud
Andersen
Ungkarl fra
Bregnemose
Knud
Andersen
Knud
Andersen
Knud
Andersen
Knud
Knud
Andersen
Bolsmand
Andersen
Bolsmand
Anne
Cathrine
Anna
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
Rasmusdatter
Brylle
28-2
1795
77
Anne
Cathrine
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
27-12
1795
93
Rasmusdatter
Brylle
mark
Brylle
13-12
1795
Anne
Cathrine
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
mark
Brylle
mark
Brylle
10-7
1796
Brylle
7-5
1797
26
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Brylle
mark
Brylle
17-3
1799
29
Rasmusdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
24
93
Rasmussens hst i
Kiergård, Jørgen
skrædders hst
Se evt. Jens
Sørensen gdm.
~, trol. 10-1,
hun er Rasmus
Sørensens datter
i Brylle,
forlovere Rasmus
Jørgensen og
Lars Sørensen
+ søn Rasmus 3
uger
* Rasmus,
faddere: Jørgen
Rasmussen,
Jesper
Rasmussen,
Jørgen
Christophersen,
Rasmus
Jørgensens
enke, Rasmus
Henriksens hst
+ stedsøn Anders
Jonsen 5 år
* Anders,
faddere: Jørgen
Christophersen,
Jørgen ?, Jesper
Rasmussen, Hans
Rasmussens hst,
Rasmus
Henriksens hst
* Rasmus,
faddere: Hans
Pedersen,
Jørgen
Rasmussen, Jens
Rasmussen,
wadschier.dk
Knud
Andersen
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Lundehaug
ested
Brylle
17-5
1801
33
Knud
Andersen
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Lundhauge
stedet
Brylle
30-5
1803
38
Knud
Andersen
Gårdmand
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Lundhauge
gård
Brylle
18-5
1806
46
Knud
Andersen
Gårdmand
Anne
Cathrine
Rasmusdatter
Lundehaug
e
Brylle
15-4
1811
62
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Jørgen
Christensens hst,
Hans Rasmussens
hst
* Mette, faddere:
Christian Larsen,
Ole Henriksen,
Hans Rasmussen,
Anne
Andersdatter
Chr. Madsens hst
i Bregnemose,
Jørgen
Christophersens
hst
* Lars, faddere:
hans Rasmussen,
hans Pedersen,
Jørgen
Christophersen
og hst, Morten
Andersens hst
* Anne Marie,
hjd. 20-4,
faddere: Jørgen
Rasmussen,
Rasmus
Pedersen, Hans
Thygesen, Lars
Rasmussens hst,
Johanne
Rasmusdatter i
Humlekroggård
* Jørgen, hjd. 83, faddere: Hans
Rasmussen, Hans
Pedersen,
Rasmus Hansen,
Anne Marie
Hansdatter,
Jørgen
wadschier.dk
Knud
Larsen
Knud
Husmand
Brylle
4-2
1807
99
Larsen
Mette
Pedersdatter
Render
Brylle
31-8
1800
32
Knud
Larsen
Mette
Pedersdatter
Bækholmst
edet
Brylle
1-1
1803
37
Knud
Larsen
Mette
Pedersdatter
Broholmst
edet
Brylle
23-6
1805
44
Knud
Larsen
Mette
Pedersdatter
Bækholmst
edet
Brylle
13-12
1807
51
Knud
Larsen
Mette
Pedersdatter
Render
Brylle
11-6
1810
59
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Rasmussens hst
+ 76 år 4 mdr
* Anne Dorthe,
faddere: Anders
Povlsen og hst i
Ravnebjerg,
Hans Andersen,
Rasmus Madsen i
Bred
* Karen, hjd. 2812, faddere:
Jens Mand, Hans
Andersen,
Anders Madsen,
Kirsten
Pedersdatter fra
Gundestrup,
Jørgen snedkers
hst
* Anne Marie,
hjd. 13-6,
faddere: Jens
Nielsen Mand,
Godtfred
Rasmussen, Jens
Rasmussen,
Rasmus
Andersens hst,
Jørgen
Mathiasens hst
* Kirsten, hjd. 412, faddere:
Jens Mand, Lars
Andersen,
Godtfred
Rasmussen, Mads
Pedersens hst i
Enggård, Niels
Nielsens hst
* Lars, hjd. 24-2,
wadschier.dk
mark
Knud
Larsen
Mette
Pedersdatter
Bækholm
Brylle
24-2
1811
102
Knud
Larsen
Mette
Pedersdatter
Bækholm
Brylle
15-12
1811
102
Knud
Larsen
Gårdmand
Mette
Pedersdatter
Bækholm
Brylle
6-12
1811
64
Knud
Larsen
Bolsmand
Mette
Pedersdatter
Render
mark
Brylle
7-2
1813
68
Knud
Madsen
Anne
Andersdatter
Gundestru
p
Brylle
19-4
Knud
Pedersen
Kirsten
Pedersdatter
Brylle
3-2
1805
98
Brylle
21-5
1780
3
Knud
Skauenborg
Husmand
Skauenbor
g
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1780
72
faddere: Lars
Andersen,
Rasmus
Andersen, Jens
Mand, Hans
Andersens dt
Johanne i
Render, Samuel
Madsens hst
+ søn Lars 38
uger
+ datter Johanne
Marie
hjemmedøbt
* Johanne Marie,
+ 12-12
* Peder
Christian, * 2512, faddere: Lars
Larsen gdm og
hst, gdm. Jens
Nielsen Mand,
gdm. Rasmus
Andersens hst,
bolsmand
Godtfred
Rasmussen
~, trol. 12.1.,
forlovere Niels
Rasmussen,
Gundestrup og
Lars Mortensen,
Brylle
+ hustru 81 år 5
mdr
* Lars, faddere:
Christen
Jacobsen fra
Skalbjerg og dt,
mons. Krofach,
H. Rasmussen fra
wadschier.dk
Knud
Lars
Skauenborg
Skauenbor
g
Brylle
22-5
1782
6
Andersen
Render
Brylle
16-1
1780
2
Render
Brylle
1-9
1810
102
Brylle
31-10
Lars
Andersen
Gårdmand
Lars
Christiansen
(smed)
Christian
Larsens søn i
Thobohus
Karen
Madsdatter
Lars
Christiansen
Smed
Maren
Madsdatter
Thobo
smedje
Brylle
28-7
1799
30
Lars
Christiansen
Smed
Karen
Madsdatter
Thobo
smedje
Brylle
17-5
1801
33
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1795
77
G, Anders
Vittenbergs hst
* Jens, faddere:
Anders
Rasmussen, R,
Jørgen Hansen,
B, Anders
Vittenberg,
mons. Krofachs
hst, Jens
Rasmussens hst i
G.
* Lars, faddere:
Jens Rasmussen,
Niels Mand, R.,
Hans Andersen,
B., unge Anders
Hansens hst i R.,
Peder Pedersens
hst i G.
+ 71 år
~, trol. 26-9,
Hun er Mads
Jørgensens
datter I
Birkebo?,
forlovere
Christian Larsen
og Anders
Carstensen
* Kirstine,
faddere:
Christian
Stærmose, Hans
Jacob Mathiasen,
Christian Larsen,
jfr. ?, Hans
Broholms hst
* Christian hjd.
22-3, faddere:
wadschier.dk
Lars
Christiansen
Smed
Karen
Madsdatter
Fallen
Brylle
22-8
1804
Christiansen
Smed
Karen
Madsdatter
Fallen
Brylle
25-3
1804
Christiansen
Smed
Karen
Madsdatter
Fallen
Brylle
20-3
1805
98
Lars
Christiansen
Smed
Karen
Madsdatter
Fallen
Brylle
19-10
1806
99
Lars
Christiansen
Smed
Karen
Madsdatter
Fallen
Brylle
3-8
1806
Christiansen
Smed
Maren
Madsdatter
Fallen
Brylle
30-4
1807
Christiansen
Smed
Anne
Margreth
e
Mogensdatter
Fallen
Brylle
19-6
1808
Lars
Lars
Lars
Lars
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
97
40
47
99
53
Hans Andersen
på Broholm,
Peder Jensen i
Fredensborg,
Hans Jacob
Mathiasen i
Fuglsanghus,
Povl Appes hst,
bager Lohmanns
hst
+ søn Mads 8 mdr
* Mads, hjd. 1112, faddere:
Peder Jensen,
Peder Olesen,
Jens Andersen,
Hans Broholms
hst, Jens
Pedersens hst
+ dødfødt søn
+ datter Maren
4½ md
* Maren, hjd. 195, faddere: Hans
Broholm, Povl
eriksen, Hans
Jacob Mathiasen,
Hans
Christensens hst
i Baagegård,
Anders
Sørensens hst
+ hustru 34 ¼ år
* Karen, hjd. 25, faddere:
Christian
Stærmose, Carl
Lohmann, Niels
wadschier.dk
Lars
Christiansen
Smed
Anne
Margreth
e
Mogensdatter
Fallen
Brylle
8-
1810
58
Lars
Christiansen
Smed
Anne
Margreth
e
Mogensdatter
Fallen
Brylle
22-12
1811
64
Lars
Christiansen
Smed
Anne
Margreth
e
Mogensdatter
Thobo
smedje
Brylle
7-11
1813
69
Lars
Dall
Render
Brylle
26-11
Lars
Frederiksen
Kirstine
Lind
Skræppen
borg
Brylle
13-2
1799
Frederiksen
Kirstine
Lind
Skræppen
borg
Brylle
25-1
1801
Lars
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1780
86
94
33
Rasmussen,
Peder Jensens
hst, Povl
Eriksens hst
* Mogens, hjd. 13, faddere: Hans
Broholm, Carl
Lohmann og hst,
Christian
Stærmose
* Hans, hjd. 2511, faddere:
Niels Rasmussen
på Baagegård,
Peder Pedersen
og Knud
Jørgensen, hans
brors kone bar
og Peder
Pedersens hst
stod hos
* Peder, * 16-9,
faddere: Hans
Christian
Andersen i
Stærmose og hst,
Knud
Skræppenborg,
barnets mor,
Peder Jensen
+ dødfødt barn
+ datter
Charlotte Amalie
2 år
* Peder Lind,
faddere: Jørgen
Rasmussen i
Skræppenborg,
Peder Nielsen i
Højme, Anders
wadschier.dk
Lars
Godtfredsen
Lars
Greve
Lars
Hansen
Lars
Hansen
Lars
Lars
Lars
Lars
Lars
Skrædder
Ungkarl
skrædder
Indsidder
Render
Brylle
10-8
1788
90
Pedersen, Mads
Nielsen, Fred.
Lohmanns hst,
Anders
Pedersens hst
+ 41 år
Humlekrog
gård
Brylle
3-9
1809
101
+ dødfødt barn
Brylle
29-6
1788
90
+ 21 år
+ hustru 39 år,
var nogle dage i
forvejen kommet
fra Verninge
+ hustru 67 år
Anne
Andersdatter
Frankenfri
Brylle
5-6
1803
96
Jochumsen
Johanne
Pedersdatter
Brylle
9-2
1792
92
Jørgensen
Anne
Margreth
e
Jeppesdatter
Revsbrohu
s
Brylle
mark
Brylle
26-11
1810
62
Brylle
28-11
1813
104
Jeppesdatter
Horshuset,
Brylle
mark
Røeshus
* Jeppe Jørgen,
hjd. 21-10,
faddere: Jørgen
Christophersen,
hans Pedersen,
Hans Ertebjerg
og hst, Kirsten
Hansdatter
+ dødfødt
Brylle
21-11
1813
69
* dødfødt søn
Nielsdatter
Render
Brylle
20-12
1812
68
* Lars, * 9-11,
faddere: Lars
Borres dt i
Brendekilde,
Rasmus
Andersens hst i
Render, Anders
Knarreborg i
Ravnebjerg, Jens
Mand i Render,
Jørgensen
Boelsmand
Jørgensen
Bolsmand
Larsen
Selvejergårdma
nd
Anne
Margreth
e
Anne
Margreth
e
Maren
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Lars
Larsen
Ungkarl
gårdmand
Maren
Nielsdatter
Lars
Larsen
Ungkarl
Anne
Rasmusdatter
Lars
Larsen
Lunde
Larsen
Lunde
Lars
Lars
Lars
Lars
Bolsmand
Anne
Cathrine
Pedersdatter
Larsen
Lunde
Larsen
Lunde
Anne
Cathrine
Pedersdatter
Larsen
Lunde
Anne
Cathrine
Pedersdatter
Render
Brylle
mark
Brylle
mark
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Brylle
4-1
1812
82
Brylle
6-2
1813
82
Brylle
25-3
1798
Brylle
2-4
1797
Brylle
27-1
1799
Brylle
29-1
1799
29
Brylle
24-8
1800
31
94
26
94
Rasmus
Godtfredsen i
Render
~, forlovere hans
bror Knud Larsen
og Anders
Knarreborg
~, hun er i
Nyrnberg,
forlovere Niels
Hansen i
Gundestrup og
Peder Larsen
+ datter Karen 3
år
* Maren,
faddere: Hans
Pedersen, Hans
Rasmussen,
Rasmus
Henriksen, Knud
Andersens hst,
Jørgen
Christophersens
hst
+ datter Karen
14 dage
* Karen,
faddere: Hans
Rasmussen,
Rasmus Hviid,
Rasmus Hansen,
Knud Andersens
h, Hans
Pedersens hst
* Sidsel, faddere:
Rasmus Larsen,
Jens
Christensen,
Mads Hieresen,
Hans Rasmussens
wadschier.dk
Lars
Larsen
Lunde
Anne
Cathrine
Pedersdatter
Lars
Larsen
Lunde
Bolsmand
Anne
Cathrine
Pedersdatter
Lars
Larsen
Lunde
Bolsmand
Anne
Cathrine
Pedersdatter
Lars
Larsen
Lunde
Bolsmand
Anne
Cathrine
Lars
Larsen
Lunde
Boelsmand
Anne
Cathrine
Brylle
mark
Brylle
31-10
1802
37
Brylle
15-4
1805
43
Kohaugest
ed
Brylle
14-6
1807
49
Pedersdatter
Kohaugest
edet
Brylle
6-8
1809
56
Pedersdatter
Brylle
mark
Brylle
6-2
1814
104
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
hst, Lars
Rasmussens hst
* Karen, hjd. 2310, faddere:
Hans Greve,
Mads Hieresen,
Morten
Andersen,
Rasmus
Kildegaards dt
Marie, Jørgen ?
hst
* Hans, hjd. 163, faddere: Hans
Jespersen, Hans
Greve, Rasmus
Hvid, Hans
Rasmussens hst,
Niels Larsens hst
* Anne Cathrine,
hjd. 12-6,
faddere: mads
Hieresen, Morten
Andersen,
Jesper
Rasmussen, Hans
Jespersens hst,
Rasmus
Thygesens hst
* Anne Cathrine,
hjd. 28-6,
faddere: Lars
Greve, Rasmus
Pedersen, hans
Jespersen, Mars
Mortensens dt
Marie, Morten
Andersens hst
+ hustru, 48 år
og nogle mdr. *
Ebberup ved
wadschier.dk
Lars
Mortensen
Kirsten
Nielsdatter
Brylle
29-10
1780
Lars
Mortensen
Kirsten
Nielsdatter
Brylle
23-2
1783
7
Lars
Mortensen
Kirsten
Nielsdatter
Brylle
25-9
1785
11
Lars
Mortensen
Kirsten
Nielsdatter
Brylle
22-6
1788
16
Lars
Pedersen
Bodil
Pedersdatter
Brylle
27-10
1782
7
Lars
Pedersen
Bodil
Pedersdatter
Brylle
18-7
1784
9
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
4
Assens
* Niels, faddere:
Jørgen Hansen
og hst, B, Hans
Larsen, Christen
Greve, Rasmus
Kildegaards hst
* Anne Cathrine,
faddere: Hans
Mortensen og dt i
B, Christen
Greve, Anders
Knudsen, Lars
Pedersens hst i B
* Mads, faddere:
Rasmus
Kildegård, Jeppe
Nielsen, Hans
Andersen, Anne
Andersdatter,
Lars Pedersens
hst
* Johanne,
faddere: Anders
møller, Jens
Hansen, Henrik
Gormsen, Lars
Pedersens hst,
Niels
Christensens hst
iB
* Maren,
faddere:
Christen Greve,
Lars Mortensen,
Rasmus Greve,
Peder Greves dt,
H. Rasmussens
hst
* Anne Marie,
faddere: Lars
wadschier.dk
Lars
Pedersen
Bodil
Pedersdatter
Brylle
13-5
1787
14
Lars
Pedersen
Bodil
Pedersdatter
Brylle
24-3
1790
18
Lars
Pedersen
Bodil
Margreth
e
Pedersdatter
Brylle
29-3
1793
21
Lars
Pedersen
Bodil
Margreth
e
Pedersdatter
Brylle
30-10
1796
26
Gårdmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Mortensen,
Anders
Rasmussen,
Christen Greve,
Jørgen Hansens
hst, Hans
Larsens hst
* Peder,
faddere: Lars
Sørensen, Niels
Pedersen,
Anders
Rasmussen,
Peder Greves dt
Dorthe, Niels
Christensens hst
* Niels, faddere:
Hans Hansen,
Christen Greve,
Hans Rasmussen,
Karen
Pedersdatter,
Lars Mortensens
hst
* Peder Christian
hjd, faddere:
Niels Greve, Lars
Mortensen, Hans
Nielsen, Jørgen
Henriksens hst,
Lars Rasmussens
hst
* Rasmus,
faddere: Hans
Greve, Lars
Mortensen, Hans
Pedersen,
Rasmus
Pedersens hst i
Brendekilde,
Niels Greves hst
wadschier.dk
Lars
Pedersen
Gårdmand
gamle
Bodil
Pedersdatter
Brylle
20-9
1801
Lars
Pedersen
Gårdmand
Bodil
Pedersdatter
Brylle
1-3
1805
Pedersen
Husmand
Dorthe
Kirstine
Marie
Frederiksdatter
Tvillinghus
Brylle
17-7
1803
38
Lars
Pedersen
Husmand
Dorthe
Kirstine
Marie
Frederiksdatter
Tvillinghus
Brylle
20-1
1805
43
Lars
Pedersen
Annexmandssø
n
Karen
Nielsdatter
Brylle
16-11
Lars
Pedersen
Gårdmand
Karen
Nielsdatter
Brylle
11-5
Lars
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1793
1794
34
98
76
22
* Anders hjd. 308, faddere:
skoleholder
Pedersen, Hans
Nielsen, Hans
Greve,
Christopher
Larsens hst i
Verninge, Jørgen
Jacobsens hst
+ 74 år
* Jens, faddere:
Anders Jensen,
Jacob Hansen,
Hans Jensen,
Peder
Andreasens hst,
Peder Jensens
hst
* Karen
Margrethe, hjd.
22-12, faddere:
Anders
Andersen, Lars
Klare, Jørgen
Pedersen, Povl
Eriksens hst,
Anders Jensens
hst
~, trol. 6-10,
hun er Niels
Andersens datter
i Brylle,
forlovere Hans
Pedersen og Jens
Hansen
* Peder,
faddere: Hans
Pedersen, Niels
Andersen,
wadschier.dk
Lars
Pedersen
Gårdmand,
unge
Karen
Nielsdatter
Brylle
3-7
1796
25
Lars
Pedersen
Gårdmand unge
Karen
Nielsdatter
Brylle
9-9
1798
28
Lars
Pedersen
Gårdmand,
unge
Karen
Nielsdatter
Brylle
2-4
1801
33
Lars
Pedersen
Gårdmand unge
Karen
Nielsdatter
Brylle
24-7
1803
38
Lars
Rasmussen
Gårdmand
Karen
Nielsdatter
Brylle
22-5
1806
47
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Rasmus Larsen,
Hans Pedersens
dt, Mads
Hieresens hst
* Anne Marie,
faddere: Hans
Pedersen, Hans
Greve, Mads
Hieresen,
Rasmus Hansens
hst i Gundestrup,
Lars Rasmussens
hst
* Niels, faddere:
Hans Greve,
Jørgen
Rasmussen, Lars
Sørensen, Lars
Rasmussens hst,
Bertel Pedersens
hst
* Hans, faddere:
Rasmus Larsen,
Jens Hansen,
Mads Jørgensen,
Niels Andersen,
Jørgen Sørensen,
Morten
Bonnemand,
Maren
Pedersdatter
* Anders,
faddere: Hans
Greve, Lars
Rasmussen, Niels
Pedersen, Hans
Pedersens hst,
Hans Andersens
hst
* Anne, hjd. 225, faddere: Hans
wadschier.dk
Lars
Rasmussen
Gårdmand
Maren
Andersdatter
Lars
Rasmussen
Gårdmand
Marie
Lars
Rasmussen
Gårdmand
Lars
Rasmussen
Lars
Rasmussen
Humlekrog
Brylle
7-4
Hansdatter
Brylle
17-11
Marie
Hansdatter
Brylle
3-11
1793
22
Gårdmand
Marie
Hansdatter
Brylle
24-4
1796
25
Gårdmand
Marie
Hansdatter
Brylle
25-11
1798
29
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1811
1792
62
76
Greve og hst,
Niels Pedersen,
Jens Pedersen,
Niels Knudsens
hst
* Rasmus, hjd.
27-2, faddere:
Hans Greve og
hst, Niels Greve
og hst, Rasmus
Nielsen af
Tommerup
~, trol. 13-10,
hun er Hans
Larsens datter,
forlovere Rasmus
Larsen i Brylle og
Hans Larsen i
Tommerup
* Maren,
faddere: Rasmus
Larsen, Hans
Larsen, Rasmus
Hansen, Rasmus
Greves dt, Hans
Pedersens hst
* Anne Marie,
faddere: Hans
Larsen, Hans
Pedersen,
Jørgen Sørensen,
Rasmus Hansen
hjulmands hst,
Mads Jørgensens
hst
* Hans, faddere:
Rasmus Larsen,
Rasmus Hansen,
Hans Rasmussen,
Hans Pedersens
hst, Morten
wadschier.dk
Lars
Rasmussen
Marie
Hansdatter
Kiergård
Brylle
3-5
1801
33
Lars
Rasmussen
Gårdmand
Marie
Hansdatter
Kiergård
Brylle
29-1
1804
39
Lars
Rasmussen
Ungkarl
boelsmand
Maren
Jørgensdatter
Stenlykken
Brylle
14-10
1809
81
Lars
Rasmussen
Boelsmand
Maren
Jørgensdatter
Brylle
14-12
1813
104
Lars
Rasmussen +
Maren
Jørgensdatter
Brylle
3-2
1814
104
Lars
Skrædder
Skjoldemo
se
Skjoldemo
sehus
Render
Brylle
1-12
1782
7
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Bonnemands hst
* Anne, hjd. 264, faddere: Lars
Pedersen,
Rasmus Larsen,
Hans Rasmussen,
Jørgen
Rasmussen,
pigen Maren
Pedersdatter,
Hans Pedersens
hst Karen
Rasmusdatter
* Maren Kirstine,
hjd. 25-1,
faddere: Jørgen
Rasmussen,
Rasmus Hansen,
Hans Pedersen,
Rasmus
skrædders hst,
Hans Andersens
hst
~, hun er enke i
Stenlykken,
forlovere Peder
Rasmussen fra
Middelfart og
Lars Hansen fra
Dyre
+ 40 år, * Favrby
1773
+ enken 54 år
* Gertrud,
faddere: Jens
Nielsen, unge
Anders Hansen,
Lars Andersen,
Johan skomagers
hst, Niels
wadschier.dk
Lars
Sørensen
Brylle
24-2
1782
Lars
Sørensen
Brylle
10-3
1784
9
Lars
Sørensen
Brylle
18-2
1787
13
Lars
Sørensen
Brylle
23-4
1796
93
Brylle
12-10
1807
100
Brylle
27-10
1812
103
Brylle
6-11
Maren
Lars
Sørensen
Gårdmand
Lars
Sørensen
Selvejer
Mads
Christensen
Maren
Kirsten
Pedersdatter
Christensdatter
Brylle
mark
Hansdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1789
6
75
Jørgensens hst
* Søren, faddere:
Rasmus
Simonsen, Hans
Mortensen,
Bertel Groth,
Mads Jørgensens
hst, Peder
Greves hst
* Christen,
faddere: Morten
Rasmussen,
Rasmus
Simonsen, Mads
Hieresen, R.
Simonsens dt
Maren, Mads
Jørgensens hast
* Rasmus hjd,
faddere: Hans
Larsen i
Tommerup,
Peder Greve, B,
Lars Pedersen,
B, Rasmus
Simonsens dt
Maren, Mads
Jørgensens hst
+ søn Søren 2 år
+ hustru 60 år 8
mdr
+ 64 år
~, trol. 10-10-,
hun datter af
hmd. Hans
Andersen,
forlovere Rasmus
Kildegård og
Hans Andersen
wadschier.dk
Mads
Christensen
Husmand
Kirsten
Hansdatter
Brylle
26-9
Mads
Christensen
Enkemand,
husmand
Karen
Hansdatter
Brylle
27-4
Mads
Christensen
Husmand
Kirstine
Hansdatter
Brylle
2-3
1793
Christensen
Husmand
Kirsten
Hansdatter
Brylle
27-2
1793
Karen
Hansdatter
Brylle
21-2
1796
Karen
Hansdatter
Brylle
31-1
1796
Mads
Mads
Christensen
Mads
Christensen
Husmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1790
1793
18
76
92
21
93
24
* Anna, faddere:
Rasmus
Kildegård, Thyge
Hansen, Hans
Hansen, Hans
Pedersens hst,
Lars Mortensens
hst
~, hun fra Brylle,
forlovere Jørgen
Hansen og
Rasmus
Kildegård
+ hustru 34 år 11
mdr
* Kirsten,
faddere: Rasmus
Kildegaard,
Rasmus Hansen,
Jørgen Hansen,
Hans Nielsens hst
i Dansbo, Niels
Christensens hst
+ datter Lisbeth
Kirstine 3 uger
* Kirstine Lisbeth
og Maren,
faddere: Rasmus
Jørgensen,
Peder Hansen,
Lars Mortensen,
Rasmus
Kildegårds dt,
Jacob
Rasmussens hst
og Rasmus
Kildegård,
Rasmus greve,
Hans Hansen,
Jens Pedersens
hst, Niels
wadschier.dk
Mads
Edsbjerg
Maren
Hansdatter
Brylle
5-4
1787
14
Mads
Edsbjerg
Maren
Hansdatter
Brylle
28-9
1788
16
Mads
Edsbjerg
Brylle
13-9
1789
Brylle
28-10
1810
61
Mads
Ellemand
Birthe
Marie
Lille
Brunsvig
91
Mads
Hansen
Brylle
23-3
1783
7
Mads
Hansen
Brylle
17-4
1785
10
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Rasmussens hst
* Jens hjd,
faddere: Niels
Thobo og hst,
Christian
Stærmose og hst,
Peder
Skræppenborg og
hst
* Christian,
faddere:
Christian
Stærmose, sn.
Lohmann, Niels
Thobo, kromand
Hvalsøes hst I
Hårby, N. Thobos
steddt
+ hjemmedøbt
barn
* Hans og Karen,
hjd. 4-9,
faddere: Hans
Hansen smed,
Jens Knarreborg
og hst, Dorthe
Hansdatter,
Cathrine
Nielsdatter
* Hans, faddere:
Jens Larsen, N.
Jørgensen, Hans
Mortensen, Jens
Rasmussens hst i
G, Hans
Sørensens hst
* Mads, faddere:
Mads Hieresen,
Rasmus
Jørgensen,
Rasmus Greve,
wadschier.dk
Mads
Hansen
Mads
Hansen
Urmager
Mads
Hansen
Husmand
Mads
Hansen
Karen
Mads
Hansen
Mads
Mads
Lars Sørensens
hst, Mads
Jørgensens hst i
B
* Anna, faddere:
Jens Larsen, G,
Anders
Pedersen, B,
Mads Jørgensen,
B, Rasmus
Kildegårds hst,
Mads Hansens hst
+ 49 år (47?)
Maren
Madsdatter
Koersgård
Brylle
2-12
1787
15
Maren
Madsdatter
Dansgård ?
Brylle
27-7
1788
90
Render
Brylle
25-3
1795
93
Rasmusdatter
Render
Brylle
15-10
1780
72
Karen
Rasmusdatter
Render
Brylle
4-2
1781
4
Hansen
Karen
Rasmusdatter
Render
Brylle
4-5
1783
8
Hansen
Karen
Rasmusdatter
Render
Brylle
17-12
1786
13
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
+ datter Karen 3
år
~, trol. 15.4.
* Birthe Marie,
faddere: gl.
Anders Hansen,
R. og datter,
Jens Rasmussen,
Johan Berntsen,
Lars Andersens
hst
* Maren,
faddere: Niels
Mand, Hans
Nielsen, Lars
Andersen, Hans
Andersens hst,
Anders
skrædders hst i R
* Stephen,
faddere: unge
Anders Hansen,
Mads Rasmussen,
Niels Jensen,
Hans Mands hst i
R, Hans Olesens
wadschier.dk
hst
+ hustru 46 år
Mads
Hansen
Karen
Rasmusdatter
Render
Brylle
1-2
1789
91
Mads
Hansen
Karen
Rasmusdatter
Render
Brylle
21-6
1789
91
Mads
Hansen
Else
Larsdatter
Render
Brylle
10-3
1790
91
+ søn Stephen
2½ år
+ dødfødt datter
Mads
Hansen
Else
Larsdatter
Render
Brylle
2-5
1791
91
+ hustru 30 år
Mads
Hansen
Anna
Andersdatter
Render
Brylle
2-7
76
~, trol. 21-5,
hun Anders
Rasmussens
datter fra Brylle,
forlovere Hans
Andersen og Lars
Andersen fra
Render
* Else Cathrine ,
faddere: Niels
Jensen, Hans
Andersen, Jens
Mand, Anders
skrædders hst,
Hans Mands hst
+ søn Hans 3
uger
* Hans, faddere:
Hans Andersen,
Lars Andersen,
Jens Mand,
Anders
skrædders dt,
Hans Olesens dt
* Bodil, faddere:
Hans Andersen,
Godtfred
Rasmussen, Lars
Andersen, Hans
M-hst, Anders
skrædders dt
* Karen,
Enkemand i
Render
1791
Mads
Hansen
Anna
Andersdatter
Render
Brylle
9-4
1792
Mads
Hansen
Anna
Andersdatter
Render
Brylle
19-3
1794
Hansen
Anna
Andersdatter
Render
Brylle
2-3
1794
22
Mads
Hansen
Anna
Andersdatter
Render
Brylle
22-3
1795
23
Mads
Hansen
Anne
Andersdatter
Render
Brylle
26-3
1797
26
Mads
Gårdmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
20
93
wadschier.dk
Mads
Hansen
Gårdmand
Anne
Andersdatter
Mads
Hansen
Hans Nielsen
Pejrups søn fra
Render
Elsebeth
Mads
Hansen
Husmand
Mads
Mads
Render
Brylle
7-4
Rasmusdatter
Brylle
11-10
Elsebeth
Rasmusdatter
Brylle
26-12
1794
23
Hansen
Elsebeth
Rasmusdatter
Render
mark
Brylle
28-2
1796
25
Hansen
Elsebeth
Rasmusdatter
Render
mark
Brylle
15-7
1798
28
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1799
1794
29
77
faddere: Hans
Andersen, Lars
Andersen,
Anders Madsen,
Anders
skrædders hst,
Hans Mands hst
* Hans, faddere:
Anders
skrædder, Hans
Andersen, Jens
Mand, Hans
mands hst, Lars
Andersens hst
~, trol. 16-8, de
tjente begge
Stærmose,
forlovere Peder
Rasmussen i
Skræppenborg og
Anders Hansen i
Render
* Karen hjd,
faddere: Hans
Nielsen, Hans
Olesen, Hans
Hansen, Christen
Terkildsens hst,
Peder Hansens
hst
* Karen Marie
hjd, faddere:
Lars Sørensen,
Mads Hieresen,
Hans Greve,
Hans Thomasens
dt, Rasmus
Jørgensens enke
* Ingeborg,
faddere: Hans
Pedersen, Søren
wadschier.dk
Mads
Hansen
Elsebeth
Rasmusdatter
Mads
Hansen
Elsebeth
Rasmusdatter
Mads
Hansen
Elsebeth
Rasmusdatter
Render
mark
Render
mark
Render
mark
Brylle
6-2
1799
94
Brylle
28-10
1799
95
Brylle
31-8
1800
32
Mads
Hansen
Husmand
Elsebeth
Rasmusdatter
Render
mark
Brylle
6-5
1803
38
Mads
Hansen
Husmand
Elsebeth
Rasmusdatter
Render
mark
Brylle
5-1
1806
46
Mads
Hansen
Husmand
Elsebeth
Rasmusdatter
Render
mark
Brylle
26-6
1808
53
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Mørk, Mads
Nielsen, Karen
Rasmusdatter,
Hans Olesens hst
+ datter Karen
Marie 3 år
+ datter Ingeborg
1 ¼ år
* Rasmus,
faddere: Hans
Nielsen i render,
Morten
Andersen, Mads
Rasmussen,
Christen
Christophersens
hst i Brylle
* Johanne Marie,
faddere: Hans
Pejrup, Mads
Jensen, Peder
Hansen, Hans
Andersens dt i
Render Johanne
Marie, Jørgen
Abrahamsens hst
* Jørgen, hjd.
30-12, faddere:
Anders Hansen,
Mads Jensen,
hans Pejrup,
Anne Kirstine
Jensdatter i
Render, Jørgen
Abrahamsens hst
* Christiane, hjd.
21-6, faddere:
Jens Mand og
hst, Hans Pejrup,
Mads Jensen,
Jørgen
wadschier.dk
Mads
Hansen
Mads
Mads
Elsebeth
Rasmusdatter
Brylle
4-8
Hieresen
Cathrine
Jørgensdatter
Brylle
21-6
Hieresen
Cathrine
Jørgensdatter
Brylle
28-5
1791
92
Brylle
mark
Brylle
mark
Brylle
25-4
1804
97
Brylle
16-6
Brylle
mark
Brylle
mark
Brylle
mark
Brylle
22-9
1805
98
Brylle
15-4
1808
100
Brylle
3-4
1808
52
Brylle
26-12
1809
57
Mads
Hieresen
Gårdmand
Cathrine
Jørgensdatter
Mads
Hieresen
Enkemand gdm
Kirsten
Andersdatter
Kirsten
Andersdatter
Mads
Mads
Husmand
Hieresen
Mads
Hieresen
Gårdmand
Kirsten
Andersdatter
Mads
Hieresen
Gårdmand
Kirsten
Andersdatter
Kirstine
Andersdatter
Hieresen
Render
mark
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1811
1782
1804
63
73
79
Abrahamsens hst
* Hans Christian,
hjd. 25-7,
faddere: Jørgen
Abrahamsen,
Knud Jørgensen,
Hans Pejrup,
Lehne Larsdatter
i Store
Stærmose,
Anders
Mortensens hst
~, trol. 19-4,
forlovere Jørgen
Hieresen og
Anders Andersen
fra Tommerup
+ stedsøn Jørgen
Jørgensen 15 år
+ hustru 67 år 10
mdr
~, Anders
Ellemands
datter, forlovere
Anders
Pedersen,
Tommerup,
Anders
Ellemand, Brylle
+ dødfødt søn
+ søn Anders 8
dage
* Anders hjd,
døde 8 dage
efter
* Rasmus, hjd.
21-11, faddere:
Anders
Ellemand, Niels
Ellemand,
wadschier.dk
Mads
Hieresen
Gårdmand
Jensen
husmand
Maria
Mads
Jensen
Husmand
Mads
Jensen
Husmand
Mads
Mads
Mads
Mads
Brylle
10-9
1811
102
Mathiasdatter
Brylle
9-7
1786
13
Maria
Mathiasdatter
Brylle
28-10
1792
20
Maria
Mathiasdatter
Brylle
15-12
1793
Jensen
Maren
Hansdatter
Render
mark
Brylle
7-4
1799
Jensen
Maren
Hansdatter
Brylle
6-4
1800
Jensen
Maren
Hansdatter
Render
mark
Render
mark
Brylle
19-4
1801
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
92
29
95
33
Rasmus
Thygesen,
Anders
Pedersens dt
Maren, Morten
Andersens hst
+ 61 år 7 mdr
* Jens, faddere:
Hans Nielsen,
Lars Mortensen,
Rasmus Larsen,
Lars Pedersens
hast, Peder
Madsens hst i
Tommerup
* Maria Sophie,
faddere: Rasmus
Jørgensen,
Bertel Pedersen,
Jørgen Sørensen,
Mads Hieresens
hst, Mads
Jørgensens hst
+ datter Maria
Sophie 1 ¼ år
* Maren,
faddere: Mads
Hansen, Hans
Pedersen,
Jørgen
Abrahamsen,
Mads Rasmussens
hst, Mads
Nielsens hst
+ datter Maren 1
år
* Jens hjd 10-4,
faddere:
sammen med
Niels Knudsens
wadschier.dk
Mads
Jensen
Husmand
Maren
Hansdatter
Render
mark
Brylle
28-8
1803
Mads
Jensen
Husmand
Maren
Hansdatter
Lysebjerg
Brylle
3-11
1805
Jensen
Husmand
Maren
Hansdatter
Lysebjerg
Brylle
18-1
1807
48
Jensen
Maren
Hansdatter
Lysebjerg
Brylle
1-4
1810
101
Jørgensen
Ellen
Christensdatter
Brylle
3-11
Jørgensen
Ellen
Christensdatter
Brylle
11-1
Mads
Mads
Mads
Mads
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
39
98
1781
1784
73
8
dt Apelone:
skoleholder
Pedersen, Lars
Pedersen, Brylle,
Lars Andersen,
Render, Morten
Bonnemand,
Mads Jørgensen,
Mads Rasmussens
hst i Render,
Hans Greves hst
Anne
Mortensdatter
* Hans, hjd. 248, faddere:
Anders Hansen,
Jørgen
Abrahamsen,
Jens Pedersen,
Jørgen
Skræppenborgs
dt Anne Kirstine,
Søren Mørks hst
+ dødfødt søn
* Maren, hjd. 2611, faddere:
Peder Jensen og
hst, Lars smed,
Anders
Sørensen, Povl
Eriksens hst
+ dødfødt
~, trol. 31-4.
Forlovere Jørgen
smed og Rasmus
Greve
* Anne Kirstine,
faddere: Jørgen
smed, Rasmus
wadschier.dk
Mads
Jørgensen
Ellen
Christensdatter
Brylle
6-11
1785
11
Mads
Jørgensen
Ellen
Christensdatter
Brylle
6-7
1788
16
Mads
Jørgensen
Ellen
Christensdatter
Brylle
5-6
1791
Mads
92
Jørgensen
Gårdmand
Ellen
Christensdatter
Brylle
23-10
1791
Jørgensen
Gårdmand
Ellen
Christensdatter
Brylle
14-8
1802
96
Mads
Jørgensen
Husmand
Ellen
Christensdatter
Brylle
19-8
1796
93
Mads
Jørgensen
Til huse hos
Henrik Frank i
Anne
Hansdatter
Brylle
26-12
1807
Mads
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
20
51
greve, Niels
Ellemand,
svorerens
(svoger?) hst fra
Verninge, H.
Rasmussens hst i
B
* Anne Marie,
hjd, faddere:
Rasmus Greve,
Anders
Ellemand, Niels
Ellemand, Niels
Ellemands hst,
Mads Hansens hst
* Jørgen,
faddere:
Christen Greve,
Rasmus Greve,
Rasmus
Jørgensen, Lars
Sørensens hst,
Mads Hansens hst
+ datter Anne
Marie 5½ år
* Johanne,
faddere: Peder
Jensen i
Verninge, Mads
Hieresen, Lars
Sørensen,
Rasmus Greves
dt, Rasmus
Larsens hst
+ 62 år 5 mdr
+ søn Jørgen 8 år
datter Johanne 4
¾ år
* Hans, hjd. 2212, faddere:
wadschier.dk
Brylle
Mads
Jørgensen
Mads
Lund
Mads
Husmand
Anne
Henriksdatter
Kirsten
Larsdatter
Mortensen
Brylle
2 adv
1810
62
Brylle
mark
Lille
Appehus
Brylle
26-1
1806
99
Brylle
10-6
1781
5
Stenlykken
Brylle
26-1
Mads
Mortensen
Mads
Mortensen
Anne
Nielsdatter
Stenlykken
Brylle
28-11
1784
9
Mads
Mortensen
Anne
Nielsdatter
Stenlykken
Brylle
24-2
1788
16
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1783
88
Hans Greve,
Jørgen
Rasmussen, Jens
Pedersen, Peder
Larsens dt Anne
Cathrine, Jørgen
Sørensens hst
* Henrik, hjd. 611, faddere:
Hans Greve,
Hans Rasmussen,
Anders
Jacobsen,
Rasmus Jensens
hst, Niels
Knudsens hst
+ hans mor enke,
80 år
* Maren,
faddere:
Christian Larsen,
Peder Pedersen,
Mathias Ittesen,
Marie
Mortensdatter,
N. Rasmussens
hst
+ hustru 36 år
* Anne Cathrine,
faddere: Hans
Hansen og dt i
Skjoldemose,
Niels Leipzig,
Jørgen
forpagters søn
fra Broholm,
Peder Olesens
hst
* Kirsten hjd,
faddere: Niels
wadschier.dk
Mads
Nielsen
Anne
Jacobsdatter
Thobohus
Brylle
28-9
Mads
Nielsen
Anne
Jacobsdatter
Thobohus
Brylle
21-9
1783
8
Mads
Nielsen
Anne
Jacobsdatter
Thobohus
Brylle
16-12
1787
15
Mads
Nielsen
Anne
Jacobsdatter
Thobohus
Brylle
2-7
1797
27
Mads
Nielsen
Anne
Jacobsdatter
Thobohus
Brylle
14-5
1797
Nielsen
Birgitte
Marie
Pedersdatter
Brylle
20-9
1794
Nielsen
Birgitte
Pedersdatter
Brylle
26-4
1795
Mads
Mads
Render
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1783
88
94
23
93
Leipzig, Anders
Rasmussen,
Rasmus Jensen,
Jørgen Skielhus
hst, Hans
Hansens hst fra
Skjoldemose
+ søn Jacob 6
dage
* Jacob hjd,
faddere: sn.
Lohmann, Povl
Thobo, Knud
Madsen, N.
Rasmussens dt i
G, Hans
Rasmussens hst
fra Skallebølle
* Marie Kirstine
hjd, faddere:
Christian
Stærmose,
Rasmus
Langebjerg, Niels
Thobos hst
* Niels, faddere:
Rasmus Nielsen,
Peder Hansen,
Niels Leipzig,
Hans Broholms
hst, Jens ? hst
+ datter Maria
Kirstine 9½ år
* Peder hjd,
faddere: Jens
Hansen, Hans
Andersen, Hans
Nielsen, Anna
Jensdatter, Lars
Nielsens hst
+ ? søn Peder 7
wadschier.dk
Marie
Mads
mdr
Nielsen
Birthe
Marie
Pedersdatter
Render
mark
Brylle
4-9
1796
25
Mads
Nielsen
Birthe
Marie
Pedersdatter
Render
mark
Brylle
2-5
1799
29
Mads
Nielsen
Husmand
Birthe
Marie
Pedersdatter
Lille
Brunsvig
Brylle
9-12
1804
42
Mads
Nielsen
Husmand
Birthe
Marie
Pedersdatter
Lille
Brunsvig
Brylle
30-8
1807
50
Mads
Pedersen
Gårdmand
Anne
Cathrine
Hansdatter
Brylle
31-5
1795
23
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
* Peder,
faddere: Jens
Hansen, Lars
Hansen, Hans
Nielsen, sn.
Møllemanns dt,
Hans Olesens hst
* Anne Dorthea,
faddere: Peder
Hansen, Jens
Hansen, Jørgen
Abrahamsen,
Lars Andersens
hst, Rasmus
Hansens hst
* Jens, hjd. 811, faddere:
Jens Knarreborg,
Rasmus
Langebjerg, Lars
Augustsen,
smedens hst i
Verninge,
Christen Olesens
hst
* Rasmus, hjd.
28-7, faddere:
Lars Augustsen
og dt, Jens
Knarreborg,
Rasmus
Langebjerg,
Christen Olesens
hst
* Rasmus,
faddere: Rasmus
Hansen i
Kjelstrup og hst,
Rasmus
wadschier.dk
Mads
Pedersen
Mads
Peder
Pedersens søn
Anne
Kirstine
Rasmusdatter
Brylle
2-11
Pedersen
Anne
Kirstine
Rasmusdatter
Mads
Pedersen
Gertrud
Mads
Pedersen
Mads
Pedersen
Ved
Broholm
Brylle
12-10
1800
32
Nielsdatter
Enggård
Brylle
27-1
1793
21
Gertrud
Nielsdatter
Enggård
Brylle
11-9
1796
26
Gertrud
Nielsdatter
Enggård
Brylle
17-2
1799
29
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1799
78
Jørgensen,
Rasmus
Kildegaard, Lars
Mortensens hst
~, Rasmus
Sørensens
datter, forlovere
Hans Broholm,
Anders Jensen
* Rasmus,
faddere: Hans
Broholm, Mikkel
Pedersen, Hans
Hansen i
Vittenberg,
Karen
Pedersdatter i
Thobo, Jens
Edsbjergs hst
* Peder,
faddere: Rasmus
Kildegaard, Lars
Mortensen,
Rasmus Greve,
Jørgen møllers
hst, Rasmus
Greves dt
* Anne Kirstine,
faddere: Rasmus
Greve, Jens
Rasmussen,
Jørgen Hansen,
Jørgen Møllers
hst, Niels
Rasmussens hst
* Johanne,
faddere: Niels
Greve, Anders
greve, Jens
Hansen, Mads
Jørgensens hst,
wadschier.dk
Mads
Pedersen
Gertrud
Nielsdatter
Enggård
Brylle
11-4
1802
35
Mads
Pedersen
Gertrud
Nielsdatter
Enggård
Brylle
4-5
1805
44
Mads
Pedersen
Gertrud
Nielsdatter
Enggård
Brylle
7-8
1808
100
Pedersen
Gertrud
Nielsdatter
Enggård
Brylle
24-7
1808
54
Mads
Pedersen
Gertrud
Nielsdatter
Enggård
Brylle
10-12
1809
57
Mads
Pedersen
Brolund
Brylle
11-9
1808
100
Mads
Pedersen
Brunsvighu
s
Brylle
18-9
1803
39
Mads
Husmand
Kirstine
Rasmusdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Hans Pedersens
hst
* Marie, hjd. 4-4,
faddere: Jørgen
Møller, Hans
Povlsen, Lars
Greve, Marie
Pedersdatter,
Mads Hansens
hst fra Fangel
* Niels, hjd. 243, faddere:
Jørgen møller og
hst, Hans
Povlsen og hst,
Lars greve
+ søn Hans 10
dage
* Hans hjd, døde
10 dage efter
* Hans, hjd. 711, faddere:
Hans Nielsen,
Jens Pedersen,
Christen Hansen,
Anne
Knudsdatter,
Maren
Knudsdatter, alle
af Fangel
+ søn Peder 1½
år
* Kirsten, hjd.
11-9, faddere:
Rasmus
Sørensen, Mikkel
Pedersen, Mads
Nielsen, Peder
Andreasens hst,
Jørgen Gormsens
hst
wadschier.dk
Mads
Pedersen
Husmand
Kirstine
Rasmusdatter
Brunsvighu
s
Brylle
21-9
1806
47
Mads
Pedersen
Husmand
Kirstine
Rasmusdatter
Leipzig
Brylle
28-7
1811
102
* Anne Cathrine,
hjd. 14-9,
faddere: Mads
Nielsen, Niels
Leipzig, Mikkel
Pedersen, Maren
Hansdatter,
Søren
Rasmussens hst
+ hustru 34 år
97
+ enken 79½ år
Mads
Rasmussen +
Anne
Pedersdatter
Render
Brylle
13-7
1803
Mads
Rasmussen
Barbara
Hansdatter
Render
Brylle
20-2
1785
Mads
Rasmussen
Barbara
Hansdatter
Render
Brylle
2-4
Mads
Rasmussen
Barbara
Hansdatter
Render
Brylle
19-2
1786
Mads
Rasmussen
Barbara
Hansdatter
Render
Brylle
15-3
1787
Rasmussen
Barbara
Hansdatter
Render
Brylle
21-2
1787
14
Rasmussen
Barbara
Hansdatter
Render
Brylle
9-11
1788
16
Mads
Mads
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1786
10
89
12
90
* Rasmus,
faddere: Niels
Thobo, Christian
Appe, Peder
Skræppenborg,
N. Thobos hst,
Hans Olesens hst
+ datter Anne
Kirstine 5 uger
* Anne Kirstine
hjd, faddere:
Peder Rasmussen
i Skræppenborg
og hst, Christian
Appe og hst,
Niels Thobo
+ søn Henrik 4
uger
* Henrik,
faddere: Jørgen
Madsen fra
Trøstrup og hst,
Niels Thobo og
hst, Christian
Stærmose og hst
* Hans Henrik,
fadere: Niels
Thobo, Christian
wadschier.dk
Mads
Rasmussen
Barbara
Hansdatter
Render
Brylle
28-11
1790
19
Mads
Rasmussen
Barbara
Hansdatter
Render
Brylle
26-7
1795
24
Mads
Rasmussen
Barbara
Hansdatter
Render
Brylle
25-3
1796
93
Mads
Rasmussen
Barbara
Hansdatter
Render
Brylle
12-2
1799
94
Mads
Rasmussen
Barbara
Hansdatter
Render
Brylle
9-9
1798
Thobo
Brylle
24-3
1803
Brylle
mark
Brylle
19-11
Mathias
Morten
Gårdmand
Ittesen
Andersen
Anders
Hansens søn
Maren
Rasmusdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1796
28
96
77
Stærmose, Peder
Skræppenborg,
Peder
Skræppenborgs
hst, unge Anders
Hansens hst
* Povl, faddere:
Hans Andersen,
sn. Krofach,
Anders Hansen,
Danieline
Povlsdatter, Jens
Mands hst
* Christian,
faddere: ?
Render og
madame, kapt.
Rasmussen, sn.
Bachmann,
Christian
Henriksens hst
+ søn Christian ¾
år
+ datter Maria
Kirstine ½ år
* Marie Kirstine,
faddere: sn.
Bagger, Lars
Stærmose, Mads
Edsbjerg,
Christian
Stærmoses hst,
Hans Broholms
hst
+ 71 år 8 mdr
tjente på Thobo
~, trol. 22-10,
hun er Rasmus
Greves datter i ?,
forlovere Mads
Rasmussen og
wadschier.dk
Morten
Andersen
Maren
Rasmusdatter
Brylle
mark
Brylle
8-1
1797
26
Morten
Andersen
Maren
Rasmusdatter
Brylle
mark
Brylle
12-1
1800
30
Morten
Andersen
Bolsmand
Maren
Rasmusdatter
Brylle
mark
Brylle
6-5
1804
41
Morten
Andersen
Bolsmand
Maren
Rasmusdatter
Brylle
mark
Brylle
4-12
1808
55
Morten
Andersen
Maren
Rasmusdatter
Brylle
6-1
1811
102
Maren
Rasmusdatter
Brylle
mark
Brylle
mark
Brylle
22-9
1811
63
Morten
Andersen
Gårdmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Anders Hansen i
Render
* Anders,
faddere: Rasmus
Greve, Anders
Hansen, Mads
Rasmussen,
Anders Hansens
hst, Knud
Andersens hst
* Rasmus,
faddere: Hans
Andersen,
Jørgen
Christophersen,
Hans Pedersen,
Rasmus greves
dt, Mathias ? hst
* Jørgen, hjd.
30-3, faddere:
Lars Greve, Niels
Greve, Mads
Hieresen, Niels
Greves dt,
Rasmus
Thygesens hst
* Johanne
Kirstine, hjd. 111, faddere: Lars
Greve, Niels
Greve, Anders
Hansen, Lars
Greves hst, Lars
Lundes hst
+ søn Anders 14
år
* Anders, hjd.
19-6, faddere:
Niels Rasmussen
og hst, Hans
Nielsen, Lars
wadschier.dk
Morten
Hansen Knor
Gertrud
Jørgensdatter
Dalumhus
Brylle
2-3
1788
90
Morten
Hansen Knor
Anne
Nielsdatter
Skræppen
borg
Brylle
26-7
1788
75
Morten
Hansen Knor
Anne
Nielsdatter
Brylle
18-1
1806
99
Morten
Hansen Knor
Anne
Nielsdatter
Brylle
22-12
1811
102
Morten
Hansen
Husmand
Karen
Hansdatter
Brylle
15-2
Hansen
Enkemand
Anne
Jeppesdatter
Dalmoshus
e
Dalmosehu
s
Brylle
mark
Ved Brylle
bro
Brylle
2-4
Hansen
Husmand
Anne
Jeppesdatter
Brylle
25-7
1804
Hansen
Husmand
Anne
Jeppesdatter
Ved Brylle
Brylle
15-4
1804
40
Morten
Hansen
Husmand
Anne
Jeppesdatter
Render
Brylle
13-10
1805
45
Morten
Hansen
Husmand
Anne
Jeppesdatter
Brylle
Brylle
3-7
1808
54
Morten
Morten
Morten
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1803
1803
Greve, Peder
Andersens hst
+ 70 år
~, trol. 2-7,
forlovere Peder
Skræppenborg og
Christian
Stærmose
+ hustru 84 år
+ 70 år
96
+ hustru 50 år
79
~, hmd Jeppe
Hansens datter,
forlovere Rasmus
Ploug, Jeppe
Hansen
+ søn Hans 20
uger
* Hans, hjd. 7-3,
faddere: Jørgen
Ploug, Lars
smed, Anders
Jørgensen, Marie
Kildegaards,
Rasmus
Andersens hst
* Karen Marie,
hjd. 4-9,
faddere: Rasmus
Ploug, Anders
Jørgensen,
Jeppe Hansen,
Marie
Kildegaards,
Rasmus
Andersens hst
* Jeppe, hjd. 7-
97
wadschier.dk
mark
Morten
Hansen
Husmand
Anne
Morten
Jensen
Bonnemand
Jensen
Bonnemand
Skomager
Maren
Skomager i
Brylle
Anne
Kirstine
Morten
Jensen
Bonnemand
Skomager
Morten
Jensen
Bonnemand
Morten
Jensen
Bonnemand
Morten
Jeppesdatter
Brylle bro
Brylle
12-8
1810
Brylle
31-10
1795
Larsdatter
Brylle
20-2
Anne
Kirstine
Larsdatter
Brylle
9-10
1796
26
Skomager
Anne
Kirstine
Larsdatter
Brylle
29-1
1799
29
Skomager
Anne
Kirstine
Larsdatter
Brylle
21-5
1801
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1796
60
93
77
95
6, faddere: Niels
Larsen i Oregård,
Jeppe Hansen,
jens Hansen i
Stubhus, Anders
Pedersens enke i
Brendekilde,
Jacob hjulmands
hst
* Birthe Kirstine,
hjd. 7-7,
faddere: Jeppe
Hansen og hst,
Niels Larsen,
Jens Hansen,
Hans Kingos hst
+ hustru 45 år
~, trol. 233-12,
hun er Lars
Pedersens datter
ibid, forlovere
Jørgen Møller og
Hans Greve
* Maren,
faddere: Hans
Greve, Lars
Rasmussen, Lars
Pedersen, Lars
Pedersens hst,
Lars Sørensens
hst
* Lars, faddere:
Hans Hansen,
Lars Sørensen,
Jens Hansen,
Jørgen Møllers
dt, Lars
Pedersens hst
+ 61 år 11 mdr
wadschier.dk
Morten
Morten
Morten
Nielsen
Johanne
Hansdatter
Norre
Brylle
3-11
1793
Brylle
23-4
1780
Rasmussen
Anne
Andersdatter
Brylle
1-4
Morten
Rasmussen
Anne
Andersdatter
Brylle
20-3
1782
Morten
Rasmussen
Anne
Andersdatter
Brylle
21-4
1783
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
22
3
1782
87
6
7
* Morten,
faddere: Niels
Rasmussen,
Anders
Andersen, Hans
Pedersen,
Rasmus
Jørgensens dt,
Niels Rasmussens
hst
* Anne Cathrine,
hjd, faddere:
Hans Nielsen,
Rasmus Larsen,
Anders
Ellemand, R.
skrædders hst,
Peder
Henriksens hst,
alle B
+ tvillinger Lars
og Jørgen 5 dage
* Lars og Jørgen,
faddere: Peder
Dall, Jørgen
smed, Hans
Rasmussen,
Anders
Ellemands hast,
Anne
Jørgensdatter,
Lars Pedersen,
Hans Larsen,
Hans Sørensen,
Rasmus Greves
hast
* Jørgen,
faddere: Anders
Rasmussen, N.
Rasmussen, Hans
Rasmussen, Hans
wadschier.dk
Morten
Rasmussen
Anne
Andersdatter
Brylle
5-3
Morten
Rasmussen
Anne
Andersdatter
Brylle
4-2
1787
Morten
Rasmussen
Anne
Andersdatter
Brylle
16-9
1788
91
Rasmussen
Anne
Andersdatter
Brylle
14-12
1788
91
Rasmussens hst,
Mads Jørgensens
hst
+ datter Anne
Cathrine 6 år
(*23?1780)
* Lars, faddere:
Anders
Rasmussen, Hans
Rasmussen, Niels
Rasmussen, Hans
Larsens dt Marie,
Mads Jørgensens
hst
+ 51 år 10 mdr
(54 år 10 mdr?)
+ søn Lars 1 ¾ år
Niels
Andersen
Anna
Andersdatter
Brylle
11-9
1797
94
+ hustru 68 år
Niels
Andersen
Enkemand i
Brylle
Anne
Madsdatter
Brylle
19-4
78
Andersen
Husmand
Brylle
12-12
1802
96
~, hun ee Niels
Bertelsen,
forlovere Lars
Pedersen og
Hans Greve
+ nyfødt søn
Brylle
26-8
1792
92
Brylle
10-2
Brylle
4-8
Morten
Niels
Niels
Niels
Bendixen
Niels
Bertelsen
Bertelsen
Ungkarl
Anna
Madsdatter
Anne
Madsdatter
Brylle
mark
Skjoldemo
se
Birkebol
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1786
1800
1797
1799
89
13
78
30
+ hjemmedøbt
datter Kirsten
~, trol. 7-12,
Mads Jørgensens
datter, bor der,
forlovere Mads
Jørgensen og
Jens Larsen
Edsbjerg
* Mads, faddere:
Rasmus
Kildegaard, Mads
Jørgensen, Lars
Mortensen, Mads
wadschier.dk
Niels
Christensen
Greve
Anne
Jørgensdatter
Brylle
30-10
Niels
Christensen
Greve
Anne
Jørgensdatter
Brylle
26-12
1785
12
Niels
Christensen
Greve
Anne
Jørgensdatter
Brylle
10-11
1793
22
Niels
Christensen
Greve
Anne
Jørgensdatter
Brylle
9-4
1796
Christensen
Greve
Anna
Jørgensdatter
Brylle
17-1
1796
Render
Brylle
17-10
1791
Gundestru
p
Brylle
25-4
1791
Niels
Niels
Niels
Hansen Mand
Gårdmand
Hansen
Gårdmand
Anne
Marie
Jensdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1784
74
93
24
92
19
Jørgensens dt,
Rasmus
Jørgensens hst
~, tro. 21-8,
forlovere Rasmus
Greve og
Christen Greve i
Brylle
* Johanne Marie,
faddere:
Christen Greve,
Lars Mortensen,
Rasmus
Kildegård,
Rasmus Greves
steddt Marie,
Mads Jørgensens
hst i B
* Maren Kirstine,
faddere:
Christen Greve,
Peder Jensen,
Lars Pedersen,
Rasmus Greves
dt, Hans Hansens
hst
+ datter Maren
Kirstine 3 år 5
mdr
* Christiane,
faddere: Lars
Pedersen, Lars
Mortensen, Hans
Nielsen, Jens
Hansens hst,
Hans Greves hst
+ 85 år 9 mdr
* Maren,
faddere: Jens
Rasmussen,
wadschier.dk
Niels
Hansen
Anne
Marie
Jensdatter
Gundestru
p
Brylle
17-2
1793
21
Niels
Hansen
Anne
Marie
Jensdatter
Gundestru
p
Brylle
16-8
1795
24
Niels
Hansen
Anne
Marie
Anne
Marie
Jensdatter
Gundestru
p
Gundestru
p
Brylle
10-4
1796
Brylle
30-4
1797
Brylle
15-9
1799
Niels
Niels
Niels
Niels
Niels
Hansen
Gårdmand
Hansen
Snedker?
Hansen
Hansen
gårdmand
Hansen
Gårdmand
Jensdatter
Anne
Marie
Jensdatter
Gundestru
p
Brylle
16-3
1800
Anne
Marie
Anne
Jensdatter
Gundestru
p
Gundestru
Brylle
1-11
1801
Brylle
27-2
1803
Jensdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
93
26
94
31
95
37
Peder Pedersen,
Hans Rasmussen,
Jens Edsbjergs
hast, Hans Dalls
hst
* Hans, faddere:
Jens Rasmussen,
Hans Rasmussen,
Hans Dall,
Rasmus
Rasmussens dt,
Peder Pedersens
hst
* Jens, faddere:
Peder Pedersen,
Hans Hansen,
Niels Knudsen,
Rasmus Hansens
hst, Jens
Rasmussens hst
+ søn Jens 8 mdr
* Jens, faddere:
Jens Rasmussen,
Hans Rasmussen,
Peder ?, Peder
Hansens hst,
Hans Hansens hst
+ 59 år
* Kirstine, hjd.
11-3, faddere:
Jens Rasmussen,
Hans Pedersen,
Rasmus Hansen,
Peder Hansens
hst, Jens Larsens
hst
+ datter Kirstine
1 år 7 mdr
* Gertrud
wadschier.dk
Marie
p
Niels
Hansen
Dorthe
Christensdatter
Bjørnemos
ehus
Brylle
22-2
1807
48
Niels
Hansen
Dorthe
Christensdatter
Bjørnemos
ehus
Brylle
7-5
1809
56
Niels
Hansen
Dorthe
Christensdatter
Brylle
25-2
1810
101
Maren
Hansdatter
Bjørnemos
ehus
Render
mark
Brylle
24-2
1805
43
Maren
Hansdatter
Render
Brylle
14-5
1806
46
Niels
Niels
Hansen
Hansen
Husmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Kirstine, hjd 221, faddere:
Rasmus Hansen
og hst, Jens
Rasmussen,
Anders
Pedersen, Hans
Hansens hst
* Maren hjd 251, faddere:
branddirektør
Larsen, Hans
Nielsen, Hans
skrædder, Hans
Pedersens hst,
Rasmus
skrædders hst
* Lars, hjd. 12-3,
faddere: Rasmus
Ploug, hans
Greve, Hans
Kildegaard,
branddirektør
Larsens hst,
Hans Nielsens hst
i Tommerup
+ søn Lars 50
uger
* Hans, hjd. 222, faddere: Hans
Pejrup, Hans
skytte i
Tommerup,
Jørgen
Abrahamsen,
Anne Kirstine
Jørgensdatter i
Skræppenborg,
Niels Jørgensens
hst
* Niels, hjd. 31-
wadschier.dk
mark
Niels
Hansen
Pejrup
Maren
Hansdatter
Kohaugehu
s
Brylle
6-12
1812
67
Niels
Jensen
Karen
Christensdatter
Render
Brylle
23-6
1786
89
3, faddere: Hans
Pejrup, Peder
Hansen, Anders
Madsen i render,
landinspektør
Arnstrups hst,
Jørgen
Abrahamsens hst
på Render mark
* Jørgen, hjd.
26-12, faddere:
Niels Jespersen,
Rasmus Hansen,
Mads Jensen,
Niels Jensens
hst, Jørgen
Abrahamsens hst
+ datter Maren
Kirstine 6 uger
* Maren Kirstine,
hjd. 12-6,
faddere: Mads
Hansen, Mads
Jensen, Lars
Ellemand, Niels
Rasmussens hst i
Lille
Skræppenborg,
Marie Hansdatter
* Anne Dorthe *
2-12, faddere:
landinspektør
Arnstrups dt,
Mads grenadier
og hst, Peder
Pejrup, Rasmus
Hansen
+ hustru 67 år
Niels
Jensen
Karen
Christensdatter
Render
Brylle
11-9
1793
92
+ 69 år
Niels
Hansen
Husmand
Maren
Hansdatter
Render
mark
Brylle
1-1
1809
55
Niels
Hansen
Husmand
Maren
Hansdatter
Brylle
24-7
1811
102
Hansen
Husmand
Maren
Hansdatter
Render
mark
Render
mark
Brylle
14-7
1811
63
Niels
Boelsmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Niels
Jensen
Niels
Jensen
Niels
Jensen
Niels
Jensen
Niels
Jensen
Jensen
Niels
Anne
Nielsdatter
Stenlykken
Brylle
19-4
Bolsmand
Anne
Andersdatter
Vædegård
Render
mark
Brylle
13-10
1805
45
Bolsmand
Anne
Andersdatter
Vædegård,
Render
mark
Brylle
17-1
1808
51
Anne
Andersdatter
Skrædderg
ård
Brylle
4-11
1810
61
Boelsmand
Anne
Andersdatter
Brylle
17-7
1811
102
Bolsmand
Anne
Andersdatter
Vædegård,
Render
mark
Vædegård
Brylle
4-4
1813
68
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1788
75
~, trol. 10-3,
forlovere Jens
Madsen i
Stenlykken og
Hans Nielsen i
Brylle
* Jens, hjd. 288, faddere:
Anders
Christensen i
Særslev, Rasmus
Hansen, Niels
Jørgensen, Jens
Hansens hst i
Maderup, Niels
Nielsens hst i
Render
* Anne Marie,
hjd. 28-12,
faddere: Niels
Nielsen og hst,
Rasmus Hansen,
Niels Jørgensen,
Niels Hansens hst
* Anne
Margrethe, hjd.
1-10, faddere:
Hans Andersen
og hst, Jens
Mand, Hans
Olesen og hst
+ datter Anne
Marie 4 år
* Anne Marie * 52, faddere: Hans
Larsen og hst,
Hans Broholm og
hst, Godtfred
Rasmussen,
Rasmus Hansen
wadschier.dk
Niels
Jensen
Johanne
Madsdatter
Vosehus
Brylle
10-2
1793
Jensen
Johanne
Madsdatter
Vosehus
Brylle
8-11
1789
18
Niels
Jensen
Johanne
Madsdatter
Vosehus v
Lille Appe
Brylle
6-4
1792
20
Niels
Jensen
Johanne
Madsdatter
Vosehus
Brylle
22-3
1795
23
Niels
Jensen
Husmand
Johanne
Madsdatter
Vosehus,
Ved Lille
Appe
Brylle
17-5
1801
33
Niels
Jensen
Husmand
Johanne
Madsdatter
Vosehus
Brylle
17-3
1805
43
Niels
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
92
+ søn Mads 10
mdr
* Jens hjd,
faddere: Henrik
Appe, Mads
Nielsen, Peder
Pedersen, sn.
Lohmanns
kæreste, Hans
Brunsvigs hst
* Mads, faddere:
Niels Rasmussen
i Leipzig, Peder
Pedersen, Mads
Rasmussen, sn,
Lohmanns hst,
Niels
Langebjergs hst
* Mads, faddere:
Niels Leipzig,
Hans Brunsvig,
Mads Nielsen,
Rasmus Hansens
hst, Peder
Pedersens hst
* Hans, hjd 10-5,
faddere: Hans
Rasmussen i
Ertebjergstedet,
Jens Christensen
i Førstemose,
Hans Carl
Lohmann,
Rasmus
Langebjergs hst,
Johanne
Rasmusdatter i
Humlegård
* Maren, hjd. 73, faddere: Mads
Nielsen, Rasmus
wadschier.dk
Brylle
16-9
1810
60
Povlsdatter
Brylle
16-1
1782
87
Langebjerg, Niels
Leipzig,
Lohmanns dt i
Lille Appe
* Rasmus, hjd.
13-8, faddere:
Mads Nielsen og
hst, bager
Lohmann og hst,
Lohmann i Lille
Appe
+ hustru 71 år
Anna
Povlsdatter
Brylle
19-9
1801
95
+ 80 år 5 mdr
Kirsten
Jensdatter
Render
Brylle
12-8
1781
Jørgensen
Kirsten
Jensdatter
Render
Brylle
9-11
1783
8
Niels
Jørgensen
Kirsten
Jensdatter
Render
Brylle
7-5
1786
13
Niels
Jørgensen
Kirsten
Jensdatter
Render
Brylle
15-7
1788
Niels
Jensen
Niels
Johanne
Madsdatter
Anna
Niels
Jørgensen
Kildegaard
Jørgensen
Kildegaard
Jørgensen
Niels
Niels
Husmand
Vosehus
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
5
90
* Rasmus,
faddere: Jørgen
Rasmussen, Niels
Mand, Anders
Skræp, Hans
Andersens hst,
Godtfred
Rasmussens hst
* Jens, faddere:
Hans Andersen,
Lars Andersen,
Niels Jensen,
skoleholderens
hst i
Brendekilde,
Jens Nielsens hst
iR
* Jacob, faddere:
Niels Jensen,
Godtfred
Rasmussen, Jens
Nielsen, Rasmus
Greves dt i B,
Hans slagters hst
+ hustru 40 år
wadschier.dk
Niels
Jørgensen
Niels
Jørgensen
Kirsten
Niels
Jørgensen
Niels
Jørgensen
Husmand
Render
Brylle
7-2
1790
91
+ dødfødt datter
Jensdatter
Render
Brylle
23-4
1796
93
Kirsten
Jensdatter
Render
Brylle
26-2
1801
95
Anne
Kirstine
Hansdatter
Render
mark
Brylle
15-5
1803
38
+ søn Jacob 10
år
+ søn Rasmus
19½ år
* Karen, hjd. 34, faddere: Hans
Pejrup, Søren
Madsen, Søren
Mørk, Anders
Pedersens hst fra
Brendekilde,
Rasmus Hansens
hst
* Hans, hjd. 2-3,
faddere: Rasmus
Hansen, Hans
Madsen i Render,
Jens Mand, Anne
Kirstine
Jørgensdatter
fra Ubberud
* Anne Regine,
hjd. 14-4,
faddere: bager
Lohmann, Knud
Skræppenborg,
Jens Nielsen i
Lille Thobo,
Rasmus
Andersens hst,
Hans Rasmussens
hst
+ søn Hans 4 ¼
år
* Anne Marie,
faddere: Jens
Larsen i ?, Jens
Rasmussen, Hans
Jensen smed,
Niels
Jørgensen
Anne
Kirstine
Hansdatter
Render
mark
Brylle
13-4
1806
46
Niels
Jørgensen
Anne
Kirstine
Hansdatter
Dalmosehu
s
Brylle
4-6
1809
56
Niels
Jørgensen
Anne
Kirstine
Hansdatter
Dalmosehu
s
Lille
Skauenbor
g
Brylle
31-5
1810
101
Brylle
5-6
1785
10
Niels
Knudsen
Husmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Niels
Knudsen
Knudsen
Mette
Cathrine
Jensdatter
Lille
Skauenbor
g
Lille
Skauenbor
g
Enggård
Niels
Knudsen
Niels
Knudsen
Mette
Cathrine
Jensdatter
Enggård
Niels
Knudsen
Mette
Cathrine
Mette
Cathrine
Jensdatter
Brylle
23-3
1799
Jensdatter
Brylle
19-4
1801
Niels
Niels
Knudsen
Gårdmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Brylle
9-4
1786
89
Brylle
12-7
1786
Brylle
27-6
1790
18
Brylle
21-8
1791
19
90
94
33
Peder Dalls hst,
Hans Rasmussens
hst fra G
+ datter Karen 4
år
+ søn Jens år
* Maren,
faddere: Rasmus
Kildegård,
Rasmus Greve,
Hans Povlsen i
Dansbo, Rasmus
Greves dt, Niels
Rasmussens hst
* Knud, faddere:
Rasmus
Kildegaard,
Rasmus Greve,
Lars Andersen,
Niels Anders hst,
Thyge Hansens
hst
+ datter Maren 8
¾ år
* Apelone, hjd.
15-3, faddere
sammen med
Mads Jensens
søn Jens:
skoleholder
Pedersen, Lars
Pedersen, Brylle,
Lars Andersen,
Render, Morten
Bonnemand,
Mads Jørgensen,
Mads Rasmussens
hst i Render,
wadschier.dk
Niels
Knudsen
Gårdmand
Mette
Cathrine
Jensdatter
Brylle
15-7
1804
41
Niels
Knudsen
Gårdmand
Mette
Cathrine
Jensdatter
Brylle
11-1
1807
48
Niels
Knudsen
Gårdmand
Mette
Cathrine
Jensdatter
Brylle
3-4
1808
56
Niels
Larsen
Mette
Mortensdatter
Brylle
24-10
Niels
Larsen
Mette
Mortensdatter
Brylle
21-12
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1783
1783
73
8
Hans Greves hst
Anne
Mortensdatter
* Marie, hjd. 166, faddere: Lars
Langebjerg,
Rasmus Jensen,
Anders
Mortensen,
Rasmus
Andersens hst
* Anders, hjd.
30-11, faddere:
Hans Greve,
Rasmus
Andersen,
Jørgen
Andersen,
Jørgen
Sørensens hst,
Rasmus Jensens
hst
* Birthe Kirstine,
hjd. 19-2,
faddere: Rasmus
Jensen, hans
Greve, Jørgen
Rasmussen,
Jørgen
Sørensens hst,
Hans Kildegaards
hst
~, trol. 13-9,
forlovere Rasmus
Larsen i Brylle og
Hans Larsen i
Tommerup
* Anne Marie,
faddere: Lars
Mortensen,
Rasmus Larsen,
wadschier.dk
Niels
Leipzig
Stenlykken
Brylle
28-5
Niels
Leipzig
Stenlykken
Brylle
9-4
1786
12
Niels
Madsen
Bolsmand
Anne
Kirstine
Jørgensdatter
Brylle
mark
Brylle
19-10
1806
47
Niels
Madsen
Bolsmand
Anne
Kirstine
Jørgensdatter
Brylle
mark
Brylle
1-1
1809
55
Niels
Mortensen
Norre
Brylle
20-5
Anna
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1784
1784
89
88
Anders
Ellemand, R.
Greves
steddatter Anne
Marie, Lars
Pedersens hst,
alle B
+ dødfødt barn
* Marie Kirstine,
faddere:
Christian Larsen,
Jens bødker i
Stenlykken, Jens
Madsen i
Stenlykken,
præstens
kokkepige
Birthe, Mads
Mortensens hst i
Stenlykken
* Henrik, hjd.
30-8, faddere:
Anders
Mosegård,
Jørgen Kam,
Knud Andersen,
Marie Ibsdatter,
Rasmus
Pedersens hst
* Marie, hjd. 1511, faddere:
Hans Rasmussen,
Knud Andersen,
Hans Jespersen,
Jens Skræps dt i
Tommerup,
Rasmus Hansens
sht
+ hustru 60 år
wadschier.dk
Niels
Niels
Mortensen
Norre
Olesen
Johanne
Pedersdatter
Niels
Olesen
Johanne
Olesen
Niels
Brylle
15-8
1784
89
Stenlykken
Brylle
6-12
1795
Pedersdatter
Stenlykken
Brylle
21-5
1797
Johanne
Pedersdatter
Stenlykken
Brylle
28-5
1798
28
24
94
Niels
Pedersen
Bolsmand
Gertrud
Rasmusdatter
Brolund
Brylle
19-4
1807
49
Niels
Pedersen
Bolsmand
Else
Pedersdatter
Førstemos
e
Brylle
9-6
1811
63
Niels
Pedersen
Bolsmand
Else
Pedersdatter
Førstemos
e
Brylle
10-10
1813
69
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
+ 68 år
* Maren,
faddere: Jens
Olesen, Peder
Olesen, Anders
Rasmussen, Hans
Andersens hst i
Broholm, M. ?
+ hjemmedøbt
søn Peder
* Peder,
faddere: Anders
Jensen, Jacob
Andersen, ?,
Jens Hansens dt
og ?
* Peder, hjd. 212, faddere: Gorm
Henriksen og
hst, Peder
Jensen, Anders
Rasmussen, Jens
Pedersens hst
* Peder, hjd. 55, faddere: Mads
Hieresen, Hans
Rasmussen,
Christen Larsen,
Lars Lundes hst,
Hans Jespersens
hst
* Marie, * 11-9,
faddere: Hans
Jespersen,
Morten
Andersen,
Rasmus Jensen,
Christen Larsens
hst, Rasmus
Jensens hst
wadschier.dk
Niels
Pedersen
Niels
Povlsen
Thobo
Povlsen
Thobo
Niels
Ungkarl,
bolsmand
Anne
Marie
Stephensdatter
Maren
Jensdatter
Thobo
Anne
Kirstine
Rasmusdatter
Brylle
9-10
1813
83
Thobo
Brylle
18-4
1782
87
Thobo
Brylle
28-3
1783
73
Niels
Rasmussen
Husmand
Mette
Marie
Larsdatter
Brylle
8-1
1804
39
Niels
Rasmussen
Husmand
Mette
Marie
Larsdatter
Brylle
20-1
1805
43
Niels
Rasmussen
Husmand
Mette
Marie
Larsdatter
Brylle
8-12
1805
45
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
~, hun af
Render,
forlovere Jørgen
Trøjgård og
Godtfred
Rasmussen
+ hustru 43 år 2
mdr
~ i huset uden
trolovelse efter
kgl. tilladelse,
forlovere mons.
Lindegaard fra
Odense og
Henrik
Rasmussen i
Store Appe
* Lars, hjd 3-1,
faddere: Hans
skrædder,
Anders
skrædder, Niels
Ellemand,
madam Demant
fra Dalum mølle,
Rasmus
skrædders hst
* Rasmus, hjd.
11-1, faddere:
Hans Rasmussen
og hst, Jens
Hansen, Rasmus
skrædder, hans
Pedersens hst
* Marie Kirstine,
faddere: Hans
Pedersen,
Anders
Ellemand,
Rasmus
skrædder, Anne
wadschier.dk
Niels
Rasmussen
Husmand
Mette
Marie
Mette
Marie
Mette
Marie
Larsdatter
Brylle
19-4
1807
99
Niels
Rasmussen
Husmand
Larsdatter
Brylle
20-9
1807
100
Niels
Rasmussen
Husmand
Larsdatter
Brylle
13-9
1807
50
Niels
Rasmussen
Husmand
Mette
Marie
Larsdatter
Brylle
22-10
1809
57
Niels
Rasmussen
Husmand
Mette
Marie
Larsdatter
Brylle
28-7
1811
63
Niels
Rasmussen
?
Brylle
17-7
1796
93
Edsbjerg
Brylle
7-2
1797
94
Frankenfri
Brylle
8-11
1801
Niels
Rasmussen
Enkemand
Niels
Rasmussen
Husmand
Kirsten
Johansdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
34
Rasmusdatter,
Hans skrædders
hst
+ søn Rasmus 2
¼ år
+ datter Kirsten
6 uger
* Kirsten, hjd.
10-8, faddere:
Hans Pedersen,
jens Hansen,
Jacob
Christensen,
Rasmus
skrædders hst,
Søren Hansens
hst
* Rasmus, * 7-10,
faddere: Hans
Pedersen, Niels
Ellemand, Jacob
Christensen,
Hans Nielsens hst
Kirsten, Rasmus
skrædders dt
Karen
* Hans Christian,
hjd. 23-6,
faddere: Rasmus
Rasmussen og
hst, Niels
Rasmussen,
Anders
Rasmussen, Hans
Pedersens hst
+ søn Rasmus 7½
år
+ 85 år opholdt
sig på Edsbjerg
* Bodil Kirstine,
hjd 1-11,
wadschier.dk
Niels
Rasmussen
Kirsten
Johansdatter
Frankenfri
Brylle
9-9
Rasmussen
Maren
Nielsdatter
Brylle
1-6
Niels
Rasmussen
Anne
Larsdatter
Gundestru
p
Leipzig
Brylle
11-3
1781
4
Niels
Rasmussen
Anne
Larsdatter
Leipzig
Brylle
8-5
1791
92
Rasmussen
Anne
Larsdatter
Leipzig
Brylle
20-10
1793
Rasmussen
Anne
Larsdatter
Leipzig
Brylle
30-3
1800
95
Niels *, faddere:
Niels Thobo,
Anders Hansen,
Peder
Rasmussen,
Anders Knudsens
dt i B, Peder
Pedersens hst i
Lille Appehus
+ datter Marie
Kirstine 5 år
* Marie Kirstine,
faddere: Niels
Knudsen, Anders
Nicolajsen,
Rasmus Nielsen,
Jens Rasmussens
hst, Hans
Brunsvigs hst
+ søn Niels 19 år
1813
104
+ 72 år
Niels
Niels
Niels
Niels
Rasmussen
Husmand
Anne
Larsdatter
Leipzighus
Brylle
31-1
Niels
Rasmussen
Ungkarl
Brendekilde
Johanne
Andersdatter
Lille
Skræppen
borg
Brylle
11-11
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1810
1785
1808
102
faddere: Jacob
smed, Hans
Jørgensen i
Solevad, Mads
Pedersen, Hans
Rasmussens dt
Anne Kirstine i
Solevad, Jesper
Andersens hst i
Solevad
+ 58 år
89
21
81
+ hustru 69 år
~, Anders
Hansens datter i
L.
Skræppenborg,
wadschier.dk
Niels
Rasmussen
Niels
Rasmussen
Niels
Rasmussen
Niels
Rasmussen
Niels
Rasmussen
Johanne
Andersdatter
Lille
Skræppen
borg
Brylle
10-9
1809
56
Gårdmand
Johanne
Andersdatter
Lille
Skræppen
borg
Brylle
7-4
1811
62
Selvejer
Johanne
Andersdatter
Lille
Skræppen
borg
Brylle
27-5
1813
68
Karen
Andersdatter
Møllemose
Brylle
25-1
1795
23
Karen
Andersdatter
Møllemose
n
Brylle
23-2
1798
Skrædder
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
94
forlovere Rasmus
Knudsen,
Brendekilde,
Anders Hansen,
L. Skræppenborg
* Knud, hjd. 4-9,
faddere: jens
Mand i Render,
hans Andersen i
Render, Hans
Andersen i
Brylle, Rasmus
Mands hst i
Brendekilde,
Anders Hansens
dt
* Niels, hjd 28-2,
faddere: Knud
Skræppenborg og
hst, Christian
Stærmose og hst,
Anders Hansen
* Maren Kirstine
* 18-4, faddere:
Lars Nielsens dt i
Bregnemose,
Morten Andersen
og hst, Knud
Jørgensen i
Skræppenborg
* Karen,
faddere: Rasmus
Henriksen, Lars
Sørensen, Hans
Pedersen,
Jørgen
Christensens hst,
Rasmus
Jørgensens dt
+ 63 år 2 mdr
wadschier.dk
Niels
Rasmussen
Karen
Nielsdatter
Revsbrohu
s
Brylle
11-5
1794
22
Niels
Rasmussen
Anna
Larsdatter
Stenlykken
Brylle
13-4
1789
17
Niels
Ravn
Render
Brylle
31-3
1784
88
* Johanne,
faddere: Mads
Pedersen, Lars
Jochumsen, Lars
Mortensen, Niels
Rasmussens hst,
Morten bødkers
hst
* Anders,
faddere: Rasmus
Jensen, Niels
Jensen, Niels
Christophersen,
Jens Olesens hst,
Maren
Rasmusdatter
+ 76 år
Niels
Ravn
Render
Brylle
12-4
1784
88
+ hustru 79 år
Niels
Smed +
Smed
Anne
Jørgensdatter
Brylle
14-3
101
+ enken 78 år
Ole
Pedersen
Underjæger
Maren
Rasmusdatter
Brylle
17-2
Ole
Pedersen
Underjæger
Marie
Rasmusdatter
Brylle
1 adv
1810
62
Ole
Pedersen
Underjæger
Marie
Rasmusdatter
Brylle
1-11
1812
103
Ole
Pedersen
Underjæger
Marie
Rasmusdatter
Brylle
4-11
1812
103
Ole
Pedersen
Underjæger
Marie
Rasmusdatter
Brylle
4-10
1812
66
Kiersgård
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1810
1810
81
~, hun fra Brylle,
forlovere
kommandørserge
nt Goldschalck
og Hans Edsbjerg
af Tommerup
* Rasmus, hjd.
16-10, faddere:
Rasmus
Rasmussen, Lars
Rasmussen og
hst, Rasmus
Hansen, Anne
Marie Larsdatter
+ søn Jens
næsten 2 mdr
+ ældste søn
Rasmus 2 år
* Jens og Peder,
wadschier.dk
Ole
Rasmussen
Peder
Andersen
Ungkarl
Anne
Rasmusdatter
Peder
Andersen
Selvejerhusma
nd
Anne
Rasmusdatter
Peder
Andreasen
Anne
Cathrine
Pedersdatter
Peder
Andreasen
Anne
Cathrine
Pedersdatter
Brylle
29-12
1782
88
Brylle
24-2
1810
81
Brylle
22-12
1811
64
Tvillinghus
Brylle
20-8
1797
27
Tvillinghus
Brylle
29-9
1799
30
Brylle
mark
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
* 30-8, faddere:
Rasmus Hansen,
Hans Rasmussen,
Jørgen Ploug,
Rasmus Plougs
hst, Lars
Rasmussens dt,
Anders Hansens
hst
+ enken 67 år
~, forlovere Lars
Rasmussen i
Kiergaard, Ivar
Baltzer fra
Verninge
* Johanne
Dorthea,
faddere: Lars
Rasmussen, Lars
Lunde, Hans
Jespersen, Lars
Rasmussens dt
Maren, Rasmus
Jensens hst på
Brylle mark
* Margrethe,
faddere: Peder
Pedersen, Mikkel
Pedersen, Niels
>Bertelsen, Hans
Broholms hst,
Lars smeds hst
* Kirstine Marie,
faddere: Anders
Jensen, Mads
Pedersen,
Jørgen Skovsbo,
Peder Pedersens
hst, Lars
Christiansens hst
wadschier.dk
Peder
Andreasen
Anne
Cathrine
Pedersdatter
Peder
Andreasen
Anne
Cathrine
Pedersdatter
Peder
Andreasen
Pedersdatter
Peder
Berntsen
Husmand
Anne
Cathrine
Peder
Bertelsen
Husmand
Kirsten
Peder
Broby
Husmand
Peder
Broby
Husmand
Peder
Hansen
Tvillinghus
ved
Broholm
Tvillinghus
ved
Broholm
Broholmhu
s
Brylle
14-3
1802
95
Brylle
16-4
1802
95
Brylle
14-3
1810
101
+ 31 år 10 mdr
Brylle
1-1
1812
64
Hansdatter
Brylle
21-11
1813
69
Anne
Kirstine
Anne
Kirstine
Jørgensdatter
Brylle
7-4
1805
98
Jørgensdatter
Brylle
26-12
1803
97
* Bodil, hjd. 2412, faddere:
Niels Rasmussen,
Anders
skrædder, Hans
Nielsen, Rasmus
Rasmussens hst,
Peder Knudsens
hst
* Hans, * 6-10,
faddere: Anders
Hansen, Hans
Pedersens dt
Anne, Jacob
Christophersens
hst
+ datter Karen
Marie 2 år 7 mdr
+ hustru 28 år
Brylle
13-12
1783
88
+ 65 år 9 mdr
* Kirsten,
faddere: Jens
Hansen, hans
Pedersen,
Anders
skrædder,
Rasmus
Rasmussens dt,
Hans Nielsens hst
* Hans Jacob,
faddere: Hans
Peder
Hansen
Husmand
Kirsten
Andersdatter
Brylle
5-6
1796
25
Peder
Hansen
Smed
Maren
Knudsdatter
Brylle
18-1
1789
17
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
+ datter
Margrethe 4 år 7
mdr
+ datter Kirstine
Marie 2½ år
wadschier.dk
Peder
Hansen
Smed
Maren
Knudsdatter
Brylle
27-1
1793
21
Peder
Hansen
Smed
Maren
Knudsdatter
Brylle
22-5
1799
94
Peder
Hansen
Smed
Maren
Knudsdatter
Brylle
1-3
1802
96
Peder
Hansen
Smed
Brylle
mark
Brylle bro
Brylle
27-10
1808
100
Peder
Hansen
Smed +
Brylle
17-6
1810
101
Hansen
Smed +
Brylle
brohus
Brylle
2-3
1811
102
1796
26
Peder
Peder
Hansen
Peder
Hansen
Ungkarl
Anne
Kirstine
Andersdatter
Gundestru
p
Brylle
27-11
Anne
Kirstine
Andersdatter
Gundestru
p
Brylle
22-1
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1796
77
Hansen, B, Hans
Andersen, B,
Anders
Vittenberg,
Rasmus
Kildegårds dt,
Henrik Jensens
hst
* Knud, faddere:
Rasmus Hansen,
Niels Greve,
Rasmus
Henriksen, Mads
Hansens hst,
Jacob
Rasmussens hst
+ søn Hans Jacob
10 år 4 mdr
+ hustru 42 år 10
mdr
+ 60 år 8 mdr
+ datter Anne
Marie 25 år
+ søn Knud 18 år
1 md
* Hans, faddere:
Anders
Ellemand,
Rasmus Nielsen,
Jens Rasmussen,
Dorthe
Hansdatter,
Anders
Ellemands hst
~, trol. 19-12,
hun er Anders
Ellemands
datter, forlovere
Rasmus Nielsen
og Mads Nielsen
wadschier.dk
Peder
Hansen
Anne
Kirstine
Andersdatter
Gundestru
p
Brylle
19-8
1798
Peder
Hansen
Husmand
Anne
Kirstine
Andersdatter
Gundestru
p
Brylle
22-2
1801
Hansen
Husmand
Andersdatter
16-2
1801
33
Hansen
Husmand
Gundestru
p
Gundestru
p
Brylle
Peder
Anne
Kirstine
Anne
Kirstine
Brylle
28-2
1802
35
Peder
Hansen
Husmand
Anne
Kirstine
Andersdatter
Gundestru
p
Brylle
8-4
1804
40
Peder
Hansen
Husmand
Anne
Kirstine
Andersdatter
Gundestru
p
Brylle
5-4
1806
46
Peder
Andersdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
28
95
* Maren,
faddere: sn.
Krofach, Peder
Dall, Knud
Madsen, Anders
Ellemands dt,
Niels Hansens hst
+ tvillinger
Anders og
Ingeborg 6 dage
* Anders og
Ingeborg, + 21-2
* Ingeborg, hjd.
19-2, faddere:
Anders
Ellemand,
Rasmus
Langebjerg, Jens
Edsbjerg, Kirsten
Andersdatter,
Jens Rasmussens
hst i Gundestrup
* Anders, hjd. 24, faddere:
Rasmus Hansen,
Anders
Ellemand,
Rasmus
Langebjerg, Jens
Edsbjerg, Peder
Dalls dt Kirsten
* Anne Kirstine,
hjd. 26-2,
faddere: Anders
Ellemand og søn
Rasmus, Rasmus
Hansen, Anne
Dorthe
Andersdatter sn.
Krofachs enke,
Mads Hieresens
wadschier.dk
Peder
Hansen
Husmand
Anne
Kirstine
Andersdatter
Gundestru
p
Brylle
10-4
1808
52
Peder
Hansen
Anne
Kirstine
Andersdatter
Gundestru
p
Brylle
11-6
1810
59
Peder
Hansen
Husmand
Anne
Kirstine
Andersdatter
Gundestru
p
Kildegårds
grund
Render
mark
Brylle
7-7
1811
102
Peder
Hansen
Husmand
Brylle
15-3
1812
103
Peder
Hansen
Husmand
Birthe
Andersdatter
Brylle
21-12
1806
48
Peder
Hansen
Husmand
Birthe
Andersdatter
Render
mark
Brylle
17-9
1809
57
Peder
Hansen
Birthe
Cathrine
Adamsdatter
Lille
Stærmose
Brylle
15-4
1787
14
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
hst
* Mads, hjd. 2-3,
faddere: Anders
Ellemand,
Rasmus
Langebjerg, Niels
Hansen, Niels
Hansens dt
Maren, Jørgen
Nielsens hst
* Niels, hjd. 6-5,
faddere: Rasmus
Ellemand og hst,
Anders
Ellemand, Hans
Nielsen, Jørgen
Nielsens hst
+ datter Ingeborg
9 år
+ 36 år
* Hans Christian,
hjd. 14-12,
faddere: Anders
Hansen og datter
i Lille
Skræppenborg,
Anders
Christensen,
Christen
Andersen, Søren
Mørks enke
* Anders, fadere:
Anders Hansen,
Jørgen
Abrahamsen,
Christen
Andersen og hst,
Mads Hansens hst
* Niels, faddere:
Anders Povlsen,
wadschier.dk
hus
Peder
Hansen
Birthe
Cathrine
Adamsdatter
Lille
Stærmose
hus
Brylle
1-4
1790
Peder
Hansen
Birthe
Cathrine
Adamsdatter
Stærmose
hus
Brylle
10-6
1790
91
Brendekilde,
Søren Adamsen,
Brendekilde,
Morten Knor,
Christian
Stærmoses hst,
Rasmus Nielsens
hst i Langebjerg
* Hans, faddere:
Peder Hansen,
Christen ?, Hans
(Thomasen),
Maren
Hansdatter,
Christian
Stærmoses hst
+ søn Adam 6 år
Peder
Hansen
Adamsdatter
20-2
1791
91
+ søn Niels 4 år
Hansen
Stærmose
hus
Stærmose
hus
Brylle
Peder
Birthe
Cathrine
Birthe
Cathrine
Brylle
9-4
1792
20
Husmand
Adamsdatter
18
Peder
Hansen
Birthe
Cathrine
Adamsdatter
Stærmose
hus
Brylle
2-4
1794
22
Peder
Hansen
Birthe
Cathrine
Adamsdatter
Render
mark
Brylle
16-7
1797
27
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
* Adam, faddere:
Anders
skrædder,
Anders Madsen,
Godtfred
Rasmussen,
Christian
Stærmoses hst,
Niels Jørgensens
hst
* Anna, faddere:
Christen Hansen,
Hans Piil,
Christen Greve,
Christen
Terkildsens hst,
Hans Olesens hst
* Maria, faddere:
Hans Pedersen,
Søren Mørk,
wadschier.dk
Peder
Hansen
Birthe
Cathrine
Adamsdatter
Render
mark
Brylle
19-4
1799
94
Brylle
15-10
1799
95
Peder
Henriksen
Skoleholder
Peder
Ibsen
Ungkarl fra
Skårup,
Dreslette
Marie
Madsdatter
Brylle
29-6
1804
79
Peder
Ibsen
Enkemand
Karen
Andersdatter
Brylle
13-11
1813
84
Peder
Ibsen
Iversen Øboer
Marie
Madsdatter
Brylle
22-9
1813
104
Jensen
Anne
Hansdatter
Fredensbo
rg
Brylle
31-10
1802
36
Peder
Jensen
Anne
Hansdatter
Fredensbo
rg
Brylle
30-12
1804
42
Peder
Jensen
Anne
Hansdatter
Fredensbo
rg
Brylle
22-5
1807
49
Peder
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Mads Nielsen
+ hans svigermor
Maria
Nielsdatter 79 år
enke efter Adam
+ 64 år 10 mdr
~, ee Hans
bødker,
forlovere gdm.
Anders
Jørgensen af
Turup, gdm.
Hans Nielsen,
Brylle
~, forlovere
Anders
Mathiasen
bødker og Niels
Greve
+ hustru 74 år
* Karen, hjd. 169, faddere: Hans
Broholm, Lars
smed, Anders
Rasmussen, Hans
Ernebjergs hst,
Jens Pedersens
hst
* Jens, hjd. 1911, faddere: Lars
smed, Peder
Olesen, Anders
Rasmussen, Hans
Broholms hst,
Povl Eriksens hst
* Anders, hjd.
22-5, faddere:
hans Pedersen,
Anders
wadschier.dk
Peder
Jensen
Anne
Hansdatter
Peder
Jensen
Anne
Hansdatter
Anne
Hansdatter
Peder
Jensen
Selvejer
Fredensbo
rg
Fredensbo
rg
Fredensbo
rg
Brylle
21-1
1810
58
Brylle
9-8
1812
103
Brylle
12-4
1812
65
Peder
Jensen
Anne
Hansdatter
Fredensbo
rg
Brylle
11-7
1813
69
Peder
Jensen
Anne
Marie
Nielsdatter
Brylle
mark
Brylle
15-1
1797
26
Peder
Knudsen
Brylle
8-4
1804
Peder
Peder
Husmand
Larsen
Larsen
Husmand
97
Malene
Nielsdatter
Brylle
1-8
1790
18
Malene
Hansdatter
Brylle
12-5
1793
21
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Sørensen, Peder
Pedersen, Hans
Broholm, Povls
Eriksen
* Hans, hjd. 1812
+ søn Niels 5 mdr
* Niels, * 1-3,
faddere: Lars
smed og hst,
Peder Pedersen
og hst, Hans
Broholm
* Niels, * 20-5,
faddere: Lars
Christiansen
smed og hst,
Hans Broholm,
Hans Breinholdt
på Skjoldemose
* Birthe Kirstine,
faddere: Jens
Rasmussen, Knud
Andersen, Niels
Rasmussen, Hans
Jespersens hst,
Jørgen
Christophersens
hst
+ dødfødt søn
* Anne Cathrine,
faddere: Rasmus
Jørgensen,
Jørgen Sørensen,
Mads Hieresen,
Hans Hansens
hst, Lars
Sørensens hst
* Christen,
wadschier.dk
Peder
Larsen
Husmand
Malene
Peder
Madsen
Husmand
Peder
Madsen
Enkemand
Mette
Sophie
Anne
Peder
Madsen
Husmand
Peder
Mathiasen
Hansdatter
Christophersdat
ter
Karen
Hansdatter
Peder
Nielsen
Ungkarl Turup
Anne
Marie
Madsdatter
Peder
Nielsen
Husmand
Anne
Marie
Sørensdatter
Brylle
28-2
Brylle
12-5
1789
91
Render
Brylle
14-11
1789
75
Render
Brylle
19-5
1805
Render
mark
Brylle
30-7
1797
Brylle
1-5
Brylle
8-3
Brylle bro
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1796
1813
1812
25
98
27
83
65
faddere: Rasmus
Jørgensen, Lars
Rasmussen, Lars
Sørensen, Anne
Marie
Hansdatter,
Anders
Andersens hst
* Maria, faddere:
Lars Pedersen,
Jørgen Sørensen,
Lars Rasmussen,
Hans Pedersens
hst, Hans
Hansens hst
+ hustru 70 år
~, trol. 1-7, hun
ee Lars
skrædder,
forlovere Anders
Hansen og Jens
Mand i Render
+ 63 år
* Hans, faddere:
Anders Hansen,
Peder Hansen,
hans Pedersen,
Anders Hansens
hst, Mads
Nielsens hst
~, hun enke i
Brylle forlovere
Hans Nielsen på
Brahesborg og
Søren Hansen i
Vedtofte
* Karen, hjd. 12, faddere:
Jeppe Hansen og
wadschier.dk
Peder
Peder
Nielsen
Greve
Nielsen
Greve
Nielsen
Greve
Opdal
Peder
Peder
Peder
Anne
Andersdatter
Gårdmand
Brylle
3-12
1788
91
Brylle
6-11
1788
91
hst, Niels Larsen
og dt Marie
+ søn Niels 18 ¾
år
+ hustru 55½ år
Brylle
2-1
1789
91
+ 80 år 3 mdr
1809
56
* Peder
Christian,
faddere:
overjæger
Sordrup, Schiøtt
og Hove, alle af
sjællandske
jægerkorps,
Christine Fyns,
Anne Cathrine
Greve
~, trol. 19-11,
hun er Christian
Larsens datter i
Thobohus,
forlovere
Christen
Andersen i
Brendekilde og
Hans Andersen i
Render
* Maren, hjd. 75, faddere:
Peder Olesen,
Peder Jensen,
Anders
Andersen, Hans
Broholms hst,
Lars Christiansen
smeds hst
* Jørgen,
faddere: H. Ræ-,
Hans Rasmussen,
Kommandørser
gent ved
sjællandske
jægerkorps
Johanne
Dalberg
Brylle
26-7
Pedersen
Peder
Pedersens søn
fra Lille
Appehus
Anne
Kirstine
Christiansdatter
Brylle
10-12
Peder
Pedersen
Husmand
Kirstine
Christiansdatter
Brylle
9-6
1811
63
Peder
Pedersen
Anne
Marie
Andersdatter
Brylle
15-9
1782
6
Gundestru
p
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1796
78
wadschier.dk
Peder
Pedersen
Anne
Marie
Andersdatter
Gundestru
p
Brylle
27-2
1785
10
Peder
Pedersen
Anne
Marie
Andersdatter
Gundestru
p
Brylle
27-9
1789
17
Peder
Pedersen
Gundestru
p
Gundestru
p
Brylle
21-6
1810
101
Brylle
4-6
1813
104
Jens Rasmussen,
Hans Rasmussens
dt Karen, J.
Krofachs hst
* Hans, faddere:
Jens Krofach,
Jens Rasmussen,
Jens Larsen,
Morten
Rasmussens hst i
B, Andreas
Berntsens hst i
Krybily
* Rasmus hjd,
faddere: sn.
Krofach, Niels
Knudsen, Jens
Rasmussen, Jens
Larsens hst
+ søn Peder 34
år 8 mdr
+ enken 71 år
Brylle
12-6
1799
94
+ 67 år 7 mdr
Brylle
18-12
1808
101
+ 85 år
Brylle
4-8
1811
102
+ enken 74 år
Brylle
23-7
1797
27
Brylle
2-3
1800
31
Peder
Pedersen
Selvejer +
Peder
Gårdmand
Peder
Pedersen
Dall
Pedersen
Peder
Peder
Peder
Anne
Marie
Dorthea
Andersdatter
Husmand
Kirsten
Mikkelsdatter
Pedersen
+
Kirsten
Mikkelsdatter
Pedersen
Husmand
Anne
Kirstine
Christiansdatter
Gundestru
p
Lille
Appehus
Lille
Appehus
Ved Thobo
Pedersen
Husmand
Anne
Kirstine
Christiansdatter
Ved Thobo
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
* Christian,
faddere: Peder
Pedersen, Hans
Rasmussen,
Rasmus
Pedersen, Lars
Christiansens
hst, Morten
Knors hst
* Kirstine hjd.
27-1, faddere:
wadschier.dk
Peder
Pedersen
Peder
Kirstine
Christiansdatter
Røeshus
ved Thobo
Brylle
6-2
1803
37
Pedersen
Kirstine
Christiansdatter
Røeshus
Brylle
30-6
1805
44
Peder
Pedersen
Kirstine
Christiansdatter
Røeshus
Brylle
16-10
1808
54
Peder
Pedersen
Kirstine
Christiansdatter
Røeshus
Brylle
1-5
1808
100
Kirstine
Jensdatter/Ras
musdatter
Brylle
26-10
1800
32
Peder
Rasmussen
Husmand
Husmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Mikkel Pedersen,
Hans Broholm,
Peder Jensen,
Jens Hansens dt
og hst
* Maren, hjd. 1712, faddere:
Peder Olesen,
Peder Jensen,
Peder Hansen,
Peder
Andreasens hst,
Jens Pedersens
hst
* Peder
Christian, hjd.
19-5, faddere:
Carl Lohmann,
Mikkel Pedersen,
Lars smed, Karen
Jørgensdatter i
Stærmose,
Anders
Sørensens hst
* Hans, hjd. 268, faddere:
Peder Jensen,
Peder Olesen,
Christian Larsen,
Lars smeds hst,
Anders
Sørensens hst
+ datter Maren 5
år 4 mdr
* Rasmus,
faddere: Niels
Iversen i
Tommerup, Lars
Rasmussen,
Brylle, Jørgen
Sørensen, Anne
wadschier.dk
Peder
Rasmussen
Husmand
Anne
Kirstine
Jensdatter
Brylle
12-9
1802
36
Peder
Rasmussen
Ungkarl af
Dalum
Birthe
Andersdatter
Brylle
15-5
1813
83
Peder
Rasmussen
Skræppenbo
rg
Kirstine
Henriksdatter
Skræppen
borg
Brylle
27-12
1782
7
Peder
Rasmussen
Skræppenbo
rg
Kirstine
Henriksdatter
Skræppen
borg
Brylle
25-2
1784
8
Peder
Rasmussen
Skræppenbo
Anne
Kirstine
Henriksdatter
Skræppen
borg
Brylle
13-11
1785
12
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Kirstine
Rasmusdatter,
Hans Greves hst
* Karen Marie,
hjd. 7-9,
faddere: Jørgen
Sørensen, Lars
Rasmussen,
Christen
Christophersen,
Hans Greves hst,
Niels Knudsens
hst
~, hun enke
forlovere
forpagter Chr.
Hansen og
forvalter Berg i
Dalum
* Rasmus Henrik,
faddere: Mads
Rasmussen,
Henrik Appe,
Christian
Stærmose,
Lindegårds
kæreste fra
Odense, Anders
Vittenbergs hst
* Maren Kirstine,
faddere: Mads
Rasmussen,
Jørgen
Rasmussen, Niels
Thobo, Mads
Rasmussens hst,
Anders
skrædders hst
fra Vittenberg
* Anne Kirstine,
hjd, faddere:
wadschier.dk
rg
Peder
Rasmussen
Skræppenbo
rg
Anne
Kirstine
Henriksdatter
Skræppen
borg
Brylle
30-9
1787
Peder
Rasmussen
Skræppenbo
rg
Rasmussen
Skræppenbo
rg
Anne
Kirstine
Henriksdatter
Skræppen
borg
Brylle
17-7
1789
Kirstine
Henriksdatter
Skræppen
borg
Brylle
25-7
1790
Rasmussen
Skræppenbo
rg
Rasmussen
Skræppenbo
rg
Kirstine
Henriksdatter
Skræppen
borg
Brylle
4-11
1792
Kirstine
Henriksdatter
Skræppen
borg
Brylle
15-1
1792
Peder
Peder
Peder
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
15
91
18
92
20
Jørgen
Rasmussen fra
Trøstrup, Niels
Thobo, Henrik
Appe, Christian
Appes hst, Hans
Nielsens hst
* Henrik hjd,
faddere: Mads
Rasmussen, sn.
Tønnesen, Niels
Thobo, sn.
Tønnesens
kæreste,
Christian
Stærmoses hst
+ hjemmedøbt
datter
* Jens, faddere:
sn. Tønnesen,
Jørgen
Rasmussen,
Henrik Appe, sn.
Tønnesens hst,
sn. Lohmanns hst
+ datter Maria
Kirstine 10 år
* Marie Kirstine,
faddere: Morten
Knor i
Dalmosehus,
Rasmus
Mortensen tjener
i Skræppenborg,
Peder skomagers
søn Peder, Mads
Rasmussens hst i
Render, Jørgen
Abrahamsens hst
wadschier.dk
Peder
Rasmussen
Skræppenbo
rg
Kirstine
Henriksdatter
Skræppen
borg
Brylle
29-12
1793
Peder
Rasmussen
Skræppenbo
rg
Rasmussen
Skræppenbo
rg
Rasmussen
Skræppenbo
rg
Kirstine
Henriksdatter
Skræppen
borg
Brylle
26-4
1795
93
Kirstine
Henriksdatter
Skræppen
borg
Brylle
14-11
1796
94
Kirstine
Henriksdatter
Skræppen
borg
Brylle
24-4
1796
25
Peder
Rasmussen
Skræppenbo
rg
Kirstine
Henriksdatter
Skræppen
borg
Brylle
29-10
1797
27
Peder
Rasmussen
Skræppenbo
rg
Rasmussen
Skræppenbo
rg
Kirstine
Henriksdatter
Skræppen
borg
Brylle
2-2
1799
Kirstine
Henriksdatter
Skræppen
borg
Brylle
27-10
1799
Peder
Peder
Peder
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
22
94
30
Maria
* Maria, faddere:
sn. Tønnesen,
forvalter
Henriksen, sn.
Bachmann,
madam Balslev i
Tommerup,
Danielle
Povlsdatter i
Thobo
+ hjemmedøbt
søn Povl 14 dage
+ søn Povl ½ år
* Povl hjd,
faddere:
Christian
Stærmose, sn.
Lohmann, sn.
Bech, Danielle
Povlsdatter,
Mads Rasmussens
hst
* Hans hjd,
faddere:
Christian
Stærmose og hst,
Jørgen
Rasmussen, Mads
Rasmussen, Anna
Hansdatter
+ søn Hans 1 år 4
mdr
* Hans, faddere:
Christian
Stærmose og hst,
sn. Bachmann,
wadschier.dk
Povl
Eriksen
Maren
Larsdatter
Skjoldemo
se
Brylle
15-4
1804
40
Povl
Eriksen
Maren
Larsdatter
Skjoldemo
se
Brylle
4-5
1806
46
Povl
Eriksen
Maren
Larsdatter
Skjoldemo
se
Brylle
6-6
1808
53
Povl
Larsen
Render
Brylle
19-3
1780
86
Povl
Nielsen
Store Appe
Brylle
29-5
1795
77
Enkemand i
Store Appe
Frederic
a
Lohmann
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Jørgen
Rasmussen, Hans
Hansens hst
* Ingeborg, hjd,
13-3, faddere:
Jørgen
Pedersen, Hans
Broholm, Anders
Andersen,
Rasmus Vests hst
i Frøbjerg, Peder
Jensens hst
* Marie, hjd. 253, faddere: Hans
Broholm, Lars
smed, Peder
Olesen i
Stenlykken,
Maren
Eriksdatter fra
Lerbæk, Hans
Broholms hst
* Erik, hjd. 26-4,
faddere: Rasmus
Ernebjerg,
Anders
Andersen,
Anders Jensen,
hans Broholms
hst, Peder
Jensens hst
+ 69 år
~, uden trol.
Med kgl.
tilladelse, hun er
sn. Lohmanns
datter i Lille
Appe, forlovere
Christian i
Naarup og
wadschier.dk
Rasmus
skrædder
Rasmus
Andersen
Rasmus
Andersen
Brylle
4-4
Brylle
12-9
Brylle
22-7
89
Christian
Henriksen i Lille
Stærmose
* Marie, faddere:
Rasmus
Mortensen og
hst, Peder
Hansen, Niels
Rasmussen,
smedens hst fra
Verninge
+ hustru 68 år
1792
92
+ 80 år
90
+ enken 83 år til
huse hos Hans
Pedersen i
Møllemosen
* Maren,
faddere: Lars
Mortensen,
Jacob
Rasmussen,
Peder Hansen,
Rasmus
Kildegaards dt,
Rasmus
Jørgensens hst
* Johanne Marie,
hjd. 15-9,
faddere: Rasmus
Kildegaard,
Rasmus Ploug og
hst, Lars
Mortensen,
Jacob
Rasmussens hst
* Apelone, hjd.
16-8, faddere:
Hans Hansen,
1781
1784
4
Rasmus
Andersen
husmand
enkemand
+
Rasmus
Andersen
Husmand
Maren
Hansdatter
Brylle
13-5
1799
29
Rasmus
Andersen
Husmand
Maren
Hansdatter
Brylle
10-10
1802
36
Rasmus
Andersen
Husmand
Maren
Hansdatter
Brylle
8-9
1805
45
Anne
Andersdatter
Brylle
13-8
1786
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Rasmus
Andersen
Husmand
Maren
Hansdatter
Brylle
29-5
Rasmus
Andersen
Ungkarl Anders
Ellemands søn
Maren
Larsdatter
Brylle
13-4
Rasmus
Andersen
Ellemand
Maren
Larsdatter
Horsvadste
det
Brylle
31-7
1808
54
Rasmus
Andersen
Maren
Larsdatter
Brylle
mark
Brylle
19-4
1810
58
Rasmus
Andersen
Maren
Larsdatter
Brylle
mark
Brylle
7-5
1812
65
Selvejer
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1808
1808
52
80
Lars smed,
Anders
Jørgensen,
Rasmus Ploug,
Jacob
Rasmussens hst
* Jørgen, hjd. 94, faddere:
Anders
Jørgensen, Hans
Hansen, Lars
smed, Christian
Johansens hst,
Jacob
Rasmussens hst
~, + gdm. Lars
Pedersens
datter, forlovere
Anders Ellemand
og Hans
Pedersen,
annexmand i
Brylle
* Lars, hjd. 13-7,
faddere: Anders
Ellemand, Niels
Greve, Hans
Kildegaard og
hst, Mads
Hieresens hst
* Anne Marie,
hjd. 16-3,
faddere: Anders
Ellemand, Knud
Andersen og hst,
Hans Rasmussen,
Lars Pedersens
dt
* Anders, * 2-4,
faddere: Hans
Nielsen, Hans
wadschier.dk
Rasmus
Andersen
Ellemand
Bolsmand
Maren
Larsdatter
Horsvadste
det
Brylle
13-2
1814
70
Rasmus
Andersen
Gårdmand
Anne
Jørgensdatter
Render
Brylle
19-12
1798
29
Rasmus
Andersen
Gårdmand
Anne
Jørgensdatter
Render
Brylle
5-7
1801
34
Rasmus
Andersen
Gårdmand
Anne
Jørgensdatter
Render
Brylle
10-3
1805
43
Rasmus
Andersen
Selvejer
Anne
Jørgensdatter
Render
Brylle
10-5
1812
65
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Greve, Lars
Rasmussen,
Rasmus Hansens
hst, Rasmus
Nielsens hst
* Maren, * 17-12,
faddere: Rasmus
Larsen og hst og
datter, Anders
Ellemand,
Rasmus
Langebjerg
* Anders,
faddere: Jens
Mand, Hans
Mand, Lars
Andersen, Hans
Andersens hst,
Mads Hansens hst
* Niels hjd. 28-6,
faddere: Mads
Rasmussen, Hans
Andersen, Jens
Mand, Maren
Jørgensdatter,
Jørgen snedkers
hst
* Karen, hjd. 201, faddere: Jens
Mand, Anders
Madsen, Lars
Andersen, Hans
Andersens dt
Johanne Marie,
Hans Olesens hst
* Hans, * 29-3,
faddere: Anne
Cathrine
Hansdatter, Niels
Jensen, Hans
Andersen,
wadschier.dk
Rasmus
Rasmus
Andersen
Selvejer
Anne
Jørgensdatter
Edsbjerg
Render
Brylle
26-12
Blæsenbor
g
Brylle
5-5
1813
1784
104
88
Rasmus
Hansen
Ungkarl Hans
Pedersens søn i
Hestagergård
Anne
Larsdatter
Brylle
18-9
1801
78
Rasmus
Hansen
Indsidder
Anne
Larsdatter
Brylle
20-9
1801
34
Rasmus
Hansen
Gårdmand
Mette
Clausdatter
Brylle
6-10
1793
21
Rasmus
Hansen
Broholm
ved
Brylle
2-8
1785
11
Rasmus
Hansen
Brylle
mark
Brylle
30-10
1796
26
Anne
Christophersdat
ter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Rasmus Madsen,
Lars Larsens hst
+søn
hjemmedøbt
Hans *
29.3.1812, af
mæslinger
+ 70 år
~, gl. Lars
Pedersens
datter, forlovere
Hans Pedersen
og Hans Greve
* Marie Kirstine,
hjd 12-9,
faddere: Lars
Mortensen,
Jørgen Sørensen,
Rasmus Hansen,
Anne Marie
Hansdatter, Hans
bødkers hst
* Hans, faddere:
Lars Rasmussen
og hst, Jørgen
Hansen, Lars
Mortensen
* Hans, faddere:
Hans Hansen,
Jørgen Hansen,
Jeppe Nielsen,
Rasmus
Kildegårds hst og
dt
* Hans, faddere:
Lars Lunde,
Jørgen
Christophersen,
Rasmus Hviid,
Knud Andersens
wadschier.dk
Rasmus
Hansen
Rasmus
Hansen
Rasmus
Hansen
Rasmus
Hansen
Rasmus
Rasmus
Rasmus
Hansen
Anne
Christophersdat
ter
Brylle
mark
Brylle
6-4
1798
28
Bolsmand
Anne
Larsdatter
Brønsmose
stedet
Brylle
8-11
1807
50
Gårdmand
Dorthe
Pedersdatter
Gundestru
p
Brylle
8-6
Dorthe
Pedersdatter
Brylle
23-4
1796
Dorthe
Pedersdatter
Gundestru
p
Gundestru
p
Brylle
14-1
1798
Dorthe
Pedersdatter
Gundestru
p
Brylle
18-7
1802
Dorthe
Pedersdatter
Gundestru
p
Brylle
15-8
1802
Gårdmand
Hansen
Hansen
Gårdmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1793
76
93
27
96
36
hst, Hans
Rasmussens hst
* Jørgen,
faddere: Rasmus
Henriksen,
Morten
Thomasen, Hans
Rasmussen, Lars
Lundes hst,
Jørgen
Christophersens
hst
* Kirsten, hjd. 211, faddere:
Hans Greve, gl.
Lars Pedersens
dt. Maren, Hans
Pedersen, Jens
Hansen, Niels
Pedersens hst
~, trol. 29-4,
hun er Peder
Greves datter,
(Birthe?/Dorthe)
forlovere sn.
Bachmann og
Krofach
+ hjemmedøbt
søn Hans
* Anne Cathrine,
faddere: Jens
Hansen, Hans
Greve, Peder
Dall, Lars
Pedersens dt,
Niels Hansens hst
+ tvillingesøn
Peder 3 uger
hjemmedøbt.
* Peder hjd. 137, + 15-7.
wadschier.dk
Rasmus
Hansen
Rasmus
Hansen
Rasmus
Hansen
Rasmus
Hansen
Rasmus
Henriksen
Hviid
Jensen
Rasmus
Apelone
Hansdatter
Render
mark
Brylle
10-7
1796
25
Husmand
Apelone
Hansdatter
Render
mark
Brylle
16-8
1807
50
Ladefoged
Maren
Pedersdatter
Skauenbor
ghus
Brylle
11-10
1788
17
Stængerhu
s
Brylle
mark
Brylle
2-10
Brylle
28-11
1812
103
Brylle
15-5
1803
38
Gårdmand
Johanne
Kirstine
Madsdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1785
89
* Karen, hjd. 137, faddere: Hans
Greve, Jens
Hansen, Hans
Brunsvig, Rasmus
Hansens søster
Karen, Niels
Hansens hst
* Hans hjd,
faddere: Anders
Hansens søn,
Mads Hansen,
Rasmus Hansen,
Hans Nielsens dt,
Hans Pedersens
hst
* Anne Kirstine,
hjd. 20-7,
faddere: Niels
Jespersen,
Anders Hansen,
Niels Jørgensen,
Mads Arnstrup,
Niels Jensens hst
* Anna Maria
Nicoline,
faddere: Niels
Knudsen, Jens
Rasmussen,
Peder Pedersen,
Hans Rasmussens
hst, Mads
Jørgensens hst
+ søn Hans 7
uger
+ 58 år 3 mdr
* Mads, hjd. 1-5,
faddere: Jens
Mand, Lars
Rasmussen, Lars
wadschier.dk
Rasmus
Jensen
Gårdmand
Johanne
Kirstine
Madsdatter
Brylle
1-12
1805
45
Rasmus
Jensen
Gårdmand
Johanne
Kirstine
Madsdatter
Brylle
13-3
1808
52
Rasmus
Jensen
Gårdmand
Brylle
25-7
1811
102
Jensen
Selvejer
gårdmand
Johanne
Kirstine
Madsdatter
Brylle
1-1
1813
68
Jensen
Ungkarl Jens
Nielsen Mands
søn i Render
Johanne
Kirstine
Madsdatter
Brylle
13-11
Rasmus
Rasmus
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1802
78
Pedersen, Niels
Jensens hst fra
Brendekilde,
Jørgen
Sørensens hst.
* Jens, hjd. 3110, faddere:
Jens Mand og dt
Anne Kirstine i
Render, Hans
Greve, Lars
Pedersen, Hans
Kildegaards hst
* Jørgen
Christian, hjd. 52, faddere:
Anders og dt
Karen fra
Langsted, Jens
Mand, Niels
Greve, Jørgen
Rasmussens hst
+ dødfødt datter
* Anne Johanne,
* 1-12, faddere:
Anne Johanne
Pedersdatter,
Hans Kildegaard
og hst, Jens
Hansen Mand i
Render, Christen
Christophersen i
Brylle
~, + gdm. Mads
Jørgensens
datter, forlovere
Jens Mand fra
Jensen og Niels
Jensen fra
Brendekilde
wadschier.dk
Rasmus
Jensen
Rasmus
Jensen
Rasmus
Jensen
Ungkarl
Elisabeth
Cathrine
Christensdatter
Brylle
mark
Brylle
18-7
Kirsten
Andersdatter
Brylle
mark
Brylle
23-11
Brylle
4-9
Brylle
17-3
1798
1811
28
82
Jensen
Anne
Hansdatter
Lille
Skræppen
borg
Stenlykken
Rasmus
Jensen
Anne
Hansdatter
Stenlykken
Brylle
3-6
1787
14
Rasmus
Jensen
Anna
Hansdatter
Stenlykken
Brylle
11-4
1790
18
Rasmus
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1796
1787
94
75
* Malene Sophie,
faddere: Lars
Stærmose,
Rasmus
Rasmussen, Hans
Rasmussen,
Maria Kams,
Hans Andersens
hst i Broholm
~, hun er enke,
forlovere Jeppe
Hansen fra
Verninge og
Rasmus
Andersen, Brylle
mark
+ datter Anne
Margrethe 6 år 5
mdr
~, trol. 10-2,
forlovere Jens
bødker, Rasmus
Marcussen på
Baage
* Johanne,
faddere: Hans
Hansen,
Skjoldemose,
Niels Jensen,
Stenlykken,
Anders Jensen,
Stenlykken,
Maren
Hansdatter, R,
Niels Leipzigs hst
* Anna
Margrethe,
faddere: Hans
Hansen,
Skjoldemose,
Jens Madsen,
wadschier.dk
Rasmus
Jensen
Rasmus
Jensen Appe
Rasmus
Jørgensen
Rasmus
Anna
Hansdatter
Stenlykken
Brylle
10-3
Appe
Brylle
29-9
1793
1782
21
88
Anne
Kirstine
Anne
Kirstine
Rasmusdatter
Brylle
31-3
1798
94
Rasmusdatter
Brylle
5-10
1794
23
Jørgensen
Gårdmand
Rasmus
Jørgensen
Gårdmand
Anne
Kirstine
Rasmusdatter
Brylle
28-8
1796
25
Rasmus
Jørgensen
Gårdmand
Anne
Kirstine
Rasmusdatter
Brylle
4-11
1798
29
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Anders
Andersen,
Jørgen Skovsbos
hst
* Jens, faddere:
Anders Jensen,
Jørgen Jensen,
Niels Jensen,
Niels
Christophersens
dt, Anders
Andersens hst
+ 54 år
+ datter Anna
Kirstine 1½ år
* Maren,
faddere: Rasmus
Kildegaard,
Jørgen Hansen,
Lars Mortensen,
Rasmus
Kildegaards dt,
Jørgen Møllers
hst
* Anne Kirstine,
faddere: Jørgen
Hansen, Lars
Mortensen,
Rasmus
Kildegaard og
hst, Jørgen
Møllers hst i
Borreby
* Jørgen,
faddere:
skolemester
Pedersen,
Rasmus
Kildegaard,
Jørgen Hansen,
wadschier.dk
Rasmus
Jørgensen
Gårdmand
Rasmus
Jørgensen
Jørgen Hansens
søn
Rasmus
Jørgensen
Gårdmand +
Anne
Kirstine
25-7
Brylle
24-5
Brylle
2-5
1795
93
~, uden trol.
Efter kgl.
bevilling, hun er
Rasmus
Kildegårds
datter, forlovere
Jørgen Hansen
og Jørgen (?)
+ 59 år
Render
Brylle
4-7
1788
90
+ hustru 60 år
Render
Brylle
15-7
1788
90
+ 67 år
Render
Brylle
25-7
1788
90
+ hustru
1801
95
+ enken 65 år 6
mdr
+ søn Jørgen 5 år
6 mdr, *
22.6.1777
* Lars, faddere:
Jørgen smed,
Rasmus
Jørgensen,
Rasmus Larsen,
Jørgen smeds dt,
Peder Hansens
hst
+ 55 år 4 mdr
77
Jørgensen
Rasmus
Jørgensen
Rasmus
Jørgensen
Maren
Rasmus
Jørgensen
Greve
Jørgensen
Greve
Johanne
Larsdatter
Humlekrog
Brylle
12-2
Johanne
Larsdatter
Humlekrog
Brylle
14-12
Rasmus
Jørgensen
Greve
Johanne
Larsdatter
Humlekrog
Brylle
28-1
1781
4
Rasmus
Jørgensen
Greve
Jørgensen
Kildegaard
Johanne
Larsdatter
Humlekrog
Brylle
24-9
1798
94
Sidsel
Hansdatter
Brylle
23-3
1780
2
Rasmus
Henningsdatter
1794
64
Rasmus
Rasmus
Johanne
Brylle
Rasmusdatter
1811
Rasmus
Kildegaards dt,
Rasmus
Rasmussens hst
Dødfødt barn *
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1781
87
* Hans, faddere:
Niels Kildegaard,
Jørgen Hansen,
Jens Dansbo,
Lars Mortensens
wadschier.dk
Rasmus
Jørgensen
Kildegaard
Sidsel
Hansdatter
Brylle
2-12
1781
Rasmus
Jørgensen
Kildegaard
Sidsel
Hansdatter
Brylle
12-4
1784
9
Rasmus
Jørgensen
Kildegaard
Sidsel
Hansdatter
Brylle
17-5
1787
14
Rasmus
Jørgensen
Kildegård
Jørgensen
Kildegård
Jørgensen
Kildegård
Sidsel
Hansdatter
Brylle
5-6
1791
92
Sidsel
Hansdatter
Brylle
9-12
1792
92
Sidsel
Hansdatter
Brylle
18-7
1790
18
Jørgensen
Kildegaard
Sidsel
Hansdatter
Brylle
30-11
1794
23
Rasmus
Rasmus
Rasmus
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
5
hst og dt Sidsel
* Jens, faddere:
Jørgen Hansen,
Hans Larsen,
Lars Mortensen,
Anders Knudsens
hst, L: Pedersens
hst
* Morten,
faddere: Niels
Kildegaard og dt
Anne, Christen
Greve, Jens
Hansen, Lars
Mortensens hst
* Anne, faddere:
Jørgen Hansen,
Hans Povlsen,
Knud Rasmussen
og hst, Nils
Kildegårds dt
Anne
+ datter Johanne
1 år
+ søn Peder ¾ år
* Johanne,
faddere: Rasmus
Greve, Hans
Larsen, Lars
Mortensen,
Jørgen Hansens
hst, Rasmus
Rasmussens dt
* Johanne,
faddere: Jørgen
Henrik Pedersen,
Anders
Jørgensen,
Rasmus
Jørgensen, Hans
wadschier.dk
Rasmus
Jørgensen
Kildegård
Jørgensen
Kildegaard
Sidsel
Hansdatter
Sidsel
Hansdatter
Rasmus
Jørgensen
Ploug
Anne
Kirstine
Rasmus
Jørgensen
Ploug
Rasmus
Jørgensen
Ploug
Jørgensen
Ploug
Jørgensen
Ploug
Rasmus
Rasmus
Rasmus
Brylle
6-3
1813
104
Brylle
25-3
1792
20
Rasmusdatter
Brylle
26-11
1810
61
Anne
Kirstine
Rasmusdatter
Brylle
24-11
1811
64
Gårdmand
Anne
Kirstine
Rasmusdatter
Brylle
28-4
1802
95
Gårdmand
Anne
Kirstine
Anne
Kirstine
Rasmusdatter
Brylle
22-4
1804
97
Rasmusdatter
Brylle
29-12
1805
Gårdmand
Kildegård
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
46
Povlsens hst,
Jørgen Møllers
hst
+ 71 år
* Peder,
faddere: Jørgen
Hansen, Rasmus
Hansen, Thyge
Hansen, Lars
Mortensens dt,
Rasmus Greves
hst
* Peder
Christian, hjd. 710, faddere:
Rasmus
skrædder og hst,
skolelærer
Fløck, Jørgen
Kildegaard,
Jørgen
Sørensens hst
* Michael, hjd.,
faddere: Lars
Mortensen, Hans
tømmermand,
Hans Danneborg,
Johanne
Jørgensdatter i
Borreby mølle,
Rasmus
Rasmussens hst
+ datter Maren
7½ år
+ dødfødt datter
* Rasmus, hjd.
10-11, faddere:
Jørgen Møller,
wadschier.dk
Rasmus
Jørgensen
Ploug
Gårdmand
Rasmus
Krag
Rasmus
Larsen
Ungkarl
Rasmus
Larsen
Ungkarl
Rasmus
Larsen
Gårdmand
Rasmus
Rasmus
Larsen
Kiergaard
Madsen
Rasmus
Madsen
Anne
Kirstine
Anne
Johanne
Pedersdatter
Brylle
10-4
Brylle
31-7
1785
89
Brylle
5-5
1813
83
Brylle
8-11
1788
91
~, viet i huset
efter kgl.
bevilling af 13.4,
forlovere
selvejere i Brylle
Rasmus Jensen
og Jørgen
Rasmussen
+ 65 år
Brylle
7-7
1802
96
+ 73 år
Brylle
24-11
1810
102
+ enken 75 år
Brylle
mark
Brylle
9-9
1804
97
Lille
Skauenbor
g
Brylle
2-12
1781
5
+ 89 år. Var nylig
kommet til
sognet opholdt
sig hos søn Mads
Rasmussen
* Mads, faddere:
Hans Brunsvig,
Anders Hansen,
Knud
Blæsenbor
g
Kiergaard
Maren
Husmand,
enkemand
Rasmusdatter
Hansdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1808
52
Jørgen Hansen,
Jørgen
Kildegaard,
Rasmus
skrædders hst,
Hans Kildegårds
hst
* Maren Kirstine,
hjd. 7-2,
faddere: Jørgen
Hansen, Jørgen
Kildegaard, Lars
Mortensen, Marie
Kildegaards,
Jørgen
Sørensens hst
+ hustru 50 år
wadschier.dk
Brylle
14-6
1782
87
Skauenborg,
Mads Rasmussens
dt, Rasmus
Nielsens hst
+ enken 69 år
+
Brylle
31-3
1781
87
+ 77 år
Mortensen
+
Brylle
22-10
92
Mortensen
+
Brylle
12-5
1784
88
+ 83 år, fra
hospitalet døde
hos bror Lars
Mortensen
+ enken 78 år
Brylle
14-2
1782
87
+ 80 år
1784
74
~, trol. 17-7,
forlovere Hans
Jensen og Niels
Rasmussen fra
Gundestrup
* Anne Dorthe,
faddere: Mads
Nielsen, Knud
Madsen, Hans
Rasmussen, Knud
Madsens hst,
Niels Rasmussens
dt Maren
+ hustru 39½ år
Rasmus
Madsen
+
Rasmus
Mortensen
Rasmus
Rasmus
Anne
Kirstine
Kirsten
Pedersdatter
Render
Hansdatter
1791
Rasmus
Nielsen
Rasmus
Nielsen
Karen
Andersdatter
Gundestru
p
Brylle
14-8
Rasmus
Nielsen
Karen
Andersdatter
Gundestru
p
Brylle
7-11
1784
Rasmus
Nielsen
Karen
Andersdatter
Brylle
9-12
1786
Nielsen
Karen
Andersdatter
Langebjer
g
Langebjer
g
Brylle
9-4
1786
Rasmus
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
9
90
12
* Niels, faddere:
Knud Madsen i
Tommerup, Jens
Larsen, G, Mads
Nielsen ved
Thobo, Anders
Ellemands steddt
Dorthe, B, Niels
Knudsens hst i
Lille Skauenborg
wadschier.dk
Rasmus
Nielsen
Dorthe
Johansdatter
Langebjer
g
Brylle
9-3
Rasmus
Nielsen
Dorthe
Johansdatter
Brylle
15-3
1787
Nielsen
Dorthe
Johansdatter
Langebjer
g
Langebjer
g
Brylle
23-12
1787
15
Rasmus
Nielsen
Dorthe
Johansdatter
Langebjer
g
Brylle
1-10
1787
17
Rasmus
Nielsen
Dorthe
Johansdatter
Langebjer
g
Brylle
24-9
1791
19
Rasmus
Nielsen
Dorthe
Johansdatter
Langebjer
g
Brylle
27-10
1793
22
Rasmus
Nielsen
Dorthe
Johansdatter
Langebjer
g
Brylle
4-10
1795
24
Rasmus
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1787
74
90
~, trol. 10-2,
forlovere Mads
Nielsen og Knud
Madsen i
Tommerup
+ søn Niels 11
mdr
* Karen,
faddere: Niels
Rasmussen, B,
Anders
Ellemand, Knud
Madsen,
Tommerup, Anne
Jørgensdatter tj.
Jens Mand i R
* Niels, faddere:
Anders
Vittenberg, Mads
Nielsen, Mads
Edsbjerg, Hans
Jensen Dalls
hast, Jens
Larsens hast
* Maren,
faddere: Anders
Ellemand, Mads
Nielsen, Anders
Vittenberg, Niels
Thobos hst, Niels
Leipzigs hst.
* Rasmus,
faddere: Anders
Ellemand og dt,
Mads Nielsen,
Niels Hansen,
Jens Larsens hst
* Johan,
faddere: Mads
Nielsen, Rasmus
Nyrnberg, Niels
wadschier.dk
Rasmus
Nielsen
Dorthe
Johansdatter
Langebjer
g
Brylle
25 pt
1797
27
Rasmus
Nielsen
Dorthe
Johansdatter
Langebjer
g
Brylle
16-2
1800
31
Rasmus
Nielsen
Dorthe
Johansdatter
Brylle
10-4
1801
Nielsen
Dorthe
Johansdatter
Langebjer
g
Langebjer
g
Brylle
15-4
1802
35
Nielsen
Dorthe
Johansdatter
Langebjer
g
Brylle
12-5
1805
44
Rasmus
Rasmus
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
95
Knudsen, Anders
Ellemands dt, G.
dt
* Anne Kirstine,
faddere: Knud
Madsen, Mads
Nielsen, Jens
Larsen, Anna
Hansdatter i
Skauenborg,
Hans Hansens hst
i Vittenberg
* Jens hjd. 13-2,
faddere: Jens
Larsen, Mads
Nielsen, Rasmus
Nyrnberg,
Anders
Ellemands dt,
Peder Hansens
hst
+ datter Karen
13 år 3 mdr
* Anders, hjd. 74, faddere:
Anders
ellemand, Jens
Edsbjerg, Hans
Pedersen, sn.
Lohmanns dt i
Lille Appe, Niels
Jensens hst
* Karen, hjd. 95, faddere:
Anders
Ellemand, Peder
Hansen, Niels
Rasmussen, Jens
Edsbjergs hst,
Christen Olesens
hst
wadschier.dk
Rasmus
Nielsen
Dorthe
Johansdatter
Langebjer
g
Brylle
8-11
1807
50
Rasmus
Nielsen
Dorthe
Johansdatter
Langebjer
g
Brylle
21-1
1810
58
Rasmus
Nielsen
Anne
Cathrine
Hansdatter
Nyrnberg
Brylle
28-5
1780
3
Nielsen
Anne
Cathrine
Hansdatter
Nyrnberg
Brylle
21-7
1782
6
Rasmus
Nielsen
Anne
Cathrine
Hansdatter
Nyrnberg
Brylle
16-5
Rasmus
Nielsen
Anne
Jensdatter
Nyrnberg
Brylle
12-6
Rasmus
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1784
1785
88
11
* Hans, hjd. 249, faddere:
Anders Ellemand
og dt. Maren,
Mads Hieresen,
Mads Nielsen,
jens Edsbjergs
hst
* Mads, hjd. 1812, faddere:
Knud Andersen
og dt Dorthe,
Mads Hieresen,
Peder Hansen,
Anders
Ellemands dt
Sara
* Maren,
faddere: mons.
Krofach, Peder
Pedersen,
Anders
Vittenberg,
Christen Greves
dt, Niels
Rasmussens hst
* Kirstine Marie,
faddere: Mads
Stærmose, Knud
Skauenborg,
hans Brunsvig,
Jens Edsbjergs
dt Kirstine,
Anders
Vittenbergs hst
+ hustru 30 år
samt
hjemmedøbt søn
Jørgen Henrik 2
dage
* Anne, faddere:
wadschier.dk
Rasmus
Nielsen
Anne
Jensdatter
Nyrnberg
Brylle
13-4
1788
16
Rasmus
Nielsen
Anna
Jensdatter
Nyrnberg
Brylle
5-12
1790
19
Rasmus
Nielsen
Nyrnberg
Brylle
22.8
1812
103
Render
Brylle
25-11
1781
5
Brylle
28-11
1791
92
Brylle
5-2
1796
93
Brylle
16-12
1780
Brylle
30-10
Rasmus
Rasmus
Rasmus
Rasmus
Rasmus
Boelsmand
Nielsen
Nielsen +
Nielsen +
Pedersen
Pedersen
Husmand
enkemand
Hos Anders
skrædder
Ungkarl
Anne
Cathrine
Karen
Hansdatter
Jeppesdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1795
86
77
Jeppe Nielsen,
Rasmus Nielsen,
Hans Jørgensen,
Hans Jørgensens
hst, N.
Jørgensens hst
* Maren,
faddere: H.
Hansen i Leipzig,
Hans Brunsvig,
Mads Edsbjerg,
Jens Rasmussens
hst i G., Anders
skrædders hst i
Vittenberg
* Dorthe,
faddere: Jeppe
Rasmussen,
Anders
Vittenberg, Niels
Leipzig, Jens
Edsbjergs hst,
Rasmus
Langebjergs hst
+ 67 år
* Jørgen,
faddere, Peder
Rasmussen, Niels
Mand, Jens
Rasmussen, Mads
Rasmussens dt i
R, Maren
Olesdatter
+ enken 87 år 7
mdr
+ 68 år
+ 42 år 2
måneder
~, trol. 19-9,
wadschier.dk
Rasmus
Pedersen
Husmand
Karen
Ipsdatter
Brylle
31-1
1796
24
Rasmus
Pedersen
Husmand
Karen
Ibsdatter
Brylle
19-4
1798
28
Rasmus
Pedersen
Husmand
Karen
Ibsdatter
Brylle
15-12
1799
30
Rasmus
Pedersen
Bolsmand
Karen
Ibsdatter
Brylle
mark
Brylle
7-6
1802
35
Rasmus
Pedersen
Husmand
Karen
Ibsdatter
Brylle
mark
Brylle
15-3
1804
40
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
hun er Jeppe
Nielsens datter,
forlovere Lars
Sørensen og
Peder Bertelsen
* Dorthe,
faddere: Lars
Sørensen, Jørgen
Rasmussen, Lars
Lunde, Knud
Andersens hst,
Mads Hieresens
hst
* Jeppe,
faddere: Lars
Sørensen, Lars
Rasmussen, Lars
Pedersen, Jeppe
Nielsens dt, Lars
Friis hst
* Johanne Marie,
faddere: Jørgen
Mathiasen, Peder
Larsen, Lars
Pedersen,
Jørgen
Sørensens hst,
Christen
Christophersens
hst
* Anne Marie,
hjd. 1-6,
faddere: Hans
Jespersen, Mads
Hieresen, Jeppe
Ravn, Jeppe
Ravns dt Anne
Marie, Hans
Rasmussens hst
* Maren, hjd. 272, faddere: Hans
wadschier.dk
Rasmus
Pedersen
Rasmus
Pedersen
Rasmus
Pedersen
Rasmus
Pedersen
Husmand
Husmand
Karen
Ibsdatter
Hyllekærst
edet
Brylle
8-12
1805
45
Karen
Ibsdatter
Hyllekærst
edet
Brylle
10-1
1808
51
Karen
Jeppesdatter
Hyllekærst
edet
Brylle
22-7
1810
60
Karen
Jeppesdatter
Hyllekærst
ed
Brylle
15-11
1812
67
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Rasmussen,
Peder Bertelsen,
Jeppe ravn,
Søren Nielsens
hst, Knud
Andersens hst
* Johanne Marie,
faddere: Anders
Nielsen, Hans
Rasmussen,
Rasmus Hansen,
Niels greves dt
Johanne Marie,
Rasmus
Thygesens hst
* Peder
Christian, hjd. 711, faddere:
Hans Rasmussen,
Hans jespersen,
Rasmus
Nyrnberg, Hans
Pedersen dt
Marie, Knud
Andersens hst
* Karen Marie,
hjd. 20-5,
faddere: Mads
Rasmussen, Knud
Andersen,
Anders
Jørgensen, Anne
Johanne
Pedersdatter,
Rasmus
Ellemands hst
* Niels Christian
* 9-9, faddere:
Lars Lunde og
hst, Knud
Andersen og hst,
wadschier.dk
Rasmus
Pedersen
Stenlykken
Brylle
10-2
1788
90
96
Rasmus
Pedersen
Sara
Maria
Henriksdatter
Skjoldemo
se
Brylle
16-7
1802
Rasmus
Pedersen
Maren
Rasmusdatter
Stærmose
hus
Brylle
16-8
1795
24
Rasmus
Pedersen
Karen
Rasmusdatter
Stenlykken
Brylle
15-10
1797
27
Rasmus
Pedersen
Karen
Rasmusdatter
Ved
Stærmose
Brylle
22-12
1799
30
Rasmus
Pedersen
Karen
Pedersdatter
Ved
Stærmose
Brylle
11-7
1802
36
Rasmus
Rasmussen
Brylle
16-6
Husmand
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1781
87
Hans Rasmussen
+ 100 år og nogle
mdr
+ hustru 74 år.
Hos søn kapt.
Rasmussen
* Anne Marie,
faddere: Peder
Skræppenborg,
Hans Piil, Mads
Hansen, Niels
Thobos dt, Hans
Pedersens hst
* Maren,
faddere: Hans
Piil, Mads
Nielsen, Mads
Hansen og hst,
Christian
Stærmoses hst
* Morten,
faddere:
Christen Larsen,
Hans Piil, Anders
Hansen,
Christian
Stærmoses pige,
Jørgen
Abrahamsens hst
* Karen hjd. 4-7,
faddere: Mads
Hansen, Christen
Bertelsen,
Anders Jensen,
Jørgen
Skræppenborgs
dt Anne Kirstine,
hans Pedersens
hst
+ 42 år
wadschier.dk
Rasmus
Rasmussen
Træskomand +
Rasmus
Rasmussen
Gårdmand
Rasmus
Rasmussen
Gårdmand +
Rasmus
Rasmussen
Gdm. Rasmus
Rasmussens
søn
Rasmussen
Gårdmand
Rasmus
Rasmus
Rasmussen
Anne
Marie
Anne
Marie
Karen
Hansdatter
Brylle
28-11
1808
101
+ søn Peder 5 år
8 mdr
+ 67 ½ år
Hansdatter
Brylle
14-12
1808
101
+ enken 66 ½ år
Rasmusdatter
Brylle
7-11
77
Karen
Rasmusdatter
Brylle
7-8
1796
Karen
Rasmusdatter
Brylle
17-9
1797
27
~, trol. 6-9, hun
er Rasmus
Kildegårds
datter, forlovere
Rasmus
Rasmussen og
Rasmus Hansen
+ hjemmedøbt
Rasmus
* Rasmus,
faddere: Anders
Rasmussen,
Rasmus
Jørgensen, Jens
Hansen, Rasmus
Kildegaards hst,
Lars Rasmussens
hst
* Jørgen hjd. 2510, faddere:
Jørgen Møller i
Borreby mølle,
Rasmus
Kildegaard,
Rasmus Ploug,
Rasmus Plougs
hst, Anders
Hansens hst
* Jens, hjd., 102, faddere:
Rasmus Ploug,
Jørgen
Kildegaard, Jens
Hansen, Lars
Rasmussens hst,
Skrædderg
ård
Brylle
22-6
1783
1795
88
93
Rasmus
Rasmussen
Gårdmand
Karen
Rasmusdatter
Brylle
1-11
1801
34
Rasmus
Rasmussen
Gårdmand
Karen
Rasmusdatter
Brylle
17-2
1805
43
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
wadschier.dk
Rasmus
Rasmussen
Rasmus
Simonsen
Rasmus
Simonsen
Gårdmand
Karen
Rasmusdatter
Brylle
11-9
Anne
Pedersdatter
Brylle
24-7
Brylle
1-12
1796
94
Gårdmand
1808
1780
54
86
Rasmus
Simonsen
Brylle
11-6
1798
94
Rasmus
Sørensen
Brylle
3-9
1780
3
Rasmus
Thygesen
Rasmus
Thygesen
Bolsmand
Mette
Nielsdatter
Brylle
mark
Brylle
13-3
1803
37
Mette
Nielsdatter
Førstemos
ested
Brylle
19-5
1805
44
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Hans Kildegaards
hst
* Marie, hjd. 2-8,
faddere: Rasmus
Kildegaard,
Jørgen Ploug,
Hans Kildegaard
og hst, Rasmus
Hansens hst fra
Hjelmerup
+ hans hustru 72
år og nogle
måneder
+ 83 år
+ datter Maren
48 år 10 mdr
* Marie, faddere:
Niels Edsbjerg,
Hans Nielsen,
Hans Hansen, L.
Pedersens hst,
Peder Hansens
hst
* Anne, faddere:
Mads Hieresen,
Knud Andersen,
Jørgen
Jørgensen,
Morten
Andersens hst,
Hans Rasmussens
hst
* Anders, hjd.
14-4, faddere
Mads Hieresen,
Jesper
Rasmussen,
Jacob smed,
Morten
Andersens hst,
wadschier.dk
Rasmus
Thygesen
Rasmus
Thygesen
Samuel
Madsen
Samuel
Madsen
Samuel
Madsen
Bolsmand
Ungkarl
Bolsmand
Mette
Nielsdatter
Førstemos
ested
Brylle
14-2
1808
51
Mette
Nielsdatter
Førstemos
estedet
Brylle
6-5
1810
59
Anne
Dorthea
Andersdatter
Balkebjerg
Brylle
7-5
Anne
Dorthe
Andersdatter
Balkebjerg
Brylle
12-2
1809
55
Anne
Dorthe
Andersdatter
Render
mark
Brylle
30-9
1810
61
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1808
80
Hans Jespersens
hst
* Maren, hjd. 121, faddere:
Morten Andersen
og Kirsten
Didrichsdatter
fra Usselhuse,
Mads Hieresen,
Hans Jespersen,
Lars Lundes hst
* Hans, hjd. 104, faddere: Lars
Greve og hst,
hans Rasmussen,
Knud Hansen,
Jesper
Rasmussens hst
~, forlovere
landinspektør
Ornstrup,
branddirektør
Larsen i Render
* Marie, hjd. 5-2,
faddere: Hans
Andersen i
Render, Jens
Nielsen i Render,
Anders Pedersen
i Gundestrup,
jfr. Marie
Kirstine
Arnstrup,
Rasmus Hansens
hst i Gundestrup
* Karen, hjd. 278, faddere: Hans
Andersen og hst,
Jens Mand,
Rasmus
Andersen, Knud
wadschier.dk
Samuel
Madsen
Anne
Dorthe
Andersdatter
Render
mark
Brylle
14-2
1812
65
Samuel
Madsen
Anne
Dorthe
Andersdatter
Render
mark
Brylle
28-11
1813
70
Simon
Larsen
Anna
Cathrine
Anne
Nielsdatter
Brylle
5-3
1796
93
Brylle
5-5
1796
93
Anna
Mortensdatter
Brylle
mark
Render
mark
Brylle
28-2
1796
25
Anne
Mortensdatter
Render
mark
Brylle
25-3
1798
28
Søren
Søren
Søren
Adamsen
Mørk
Adamsen
Mørk
Adamsen
Mørk
Gårdmand
Husmand
Mortensdatter
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
Larsens hst
* Maren, * 13-2,
faddere: Hans
Andersen, Jens
Mand, Rasmus
Madsen, Jens
Andersens dt
Johanne, Knud
Andersens hst i
Render
* Anne
Margrethe * 2210, faddere:
Ejlert Madsen og
hst, Mads Hansen
og dt, Rasmus
Andersen i
Render
+ hustru 20 år 11
mdr
+ 4 år
* Mads hjd,
faddere: Anders
Hansens søn,
Anders Madsen,
Jørgen
Rasmussen,
Jørgen
Abrahamsens
hst, Peder
Hansens hst
* Morten,
faddere: Mads
Nielsen, Rasmus
Pedersen,
Rasmus
skrædder, Peder
Mathiasens hst,
Jørgen
Abrahamsens hst
wadschier.dk
Søren
Adamsen
Mørk
Anne
Mortensdatter
Søren
Adamsen
Mørk
Adamsen
Mørk
Anne
Mortensdatter
Anne
Mortensdatter
Anne
Søren
Husmand
Søren
Adamsen
Mørk
Søren
Adamsen
Mørk
Andersen
Lund
Husmand
Hansen
Ungkarl
Søren
Søren
Ved
render
Brylle
22-12
1799
Brylle
8-6
1800
Render
mark
Brylle
7-3
1802
35
Mortensdatter
Render
mark
Brylle
14-7
1805
44
Anne
Mortensdatter
Brylle
20-3
1805
Anne
Marie
Hansdatter
Render
mark
Lille
Edsbjerg
Brylle
12-10
1800
Kirsten
Rasmusdatter
Brylle
2-11
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1799
30
95
98
32
78
* Niels, faddere:
Rasmus
Andersen, Hans
Nielsen, Jens
Hansen, Anders
skrædders
datter, Lars
Terkildsens hst
+ søn Morten 2
år 3 mdr
* Anne, hjd. 282, faddere: Hans
Pejrup, Hans
Hansen, Mads
Jensen, Mads
Rasmussens hst,
Anders Hansens
hst
* Søren, hjd. 97, faddere: Hans
Pejrup, Jørgen
Abrahamsen,
Mads Hansen,
Peder
Hedemands hst,
Peder Hansens
hst
+ 51 ¾ år
Anne Marie, hjd.
31-8, faddere:
Hans Hansen i
Skauenborg,
Rasmus Nielsen i
Langebjerg, Hans
Rasmussen i
Gundestrup,
Hans Rasmussens
hst i Skauenborg
~, Rasmus
Nielsens datter,
wadschier.dk
Søren
Hansen
Husmand
Kirsten
Rasmusdatter
Søren
Hansen
Husmand
Kirsten
Søren
Hansen
Husmand
Søren
Hansen
Søren
Søren
Søren
Søren
Brylle
mark
Brylle
10-7
1800
Rasmusdatter
Brylle
10-5
1801
95
Kirsten
Rasmusdatter
Brylle
6-9
1801
95
Husmand
Kirsten
Rasmusdatter
Brylle
4-11
1802
96
Hansen
Husmand
Kirsten
Rasmusdatter
Brylle
27-6
1802
Hansen
Husmand
Kirsten
Rasmusdatter
Brylle
11-4
1803
Hansen
Enkemand
Johanne
Madsdatter
Brylle
11-12
Hansen
Husmand
Johanne
Madsdatter
Brylle
25-7
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1802
1804
31
36
96
79
97
forlovere Jørgen
Sørensen og
Hans Hansen i ?
* Hans og
Kirsten, faddere:
Anders Madsen,
Anders
skrædder, Niels
Ellemand,
Anders Hansens
hst, Rasmus
Rasmussens hst
og Jens Hansen,
Jacob
Christensen,
Rasmus
Ellemand, Hans
Pedersens hst,
Hans Nielsens hst
+ søn Hans 10
mdr
+ datter Kirsten
12 år 2 mdr
+ hustru 34 år
* Hans, hjd. 2-6,
faddere: Jørgen
Sørensen og hst,
Rasmus
skrædder, Niels
Ellemand, Jens
Hansens hst
+ søn Hans 10
mdr
~, Jørgen
Sørensens
datter, forlovere
Jørgen Sørensen,
Brylle og Anders
Madsen, Render
+ søn Mads 7
wadschier.dk
uger
Søren
Hansen
Husmand
Johanne
Madsdatter
Brylle
10-6
1804
Hansen
Husmand
Johanne
Madsdatter
Brylle
17-11
1805
Hansen
Husmand
Johanne
Madsdatter
Brylle
25-8
1805
45
Søren
Hansen
Husmand
Johanne
Madsdatter
Brylle
12-11
1809
57
Søren
Hansen
Husmand
Johanne
Madsdatter
Brylle
3-2
1811
62
Søren
Larsen
Ungkarl
selvejer
Christian
e
Nielsdatter
Brylle
6-11
Søren
Søren
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1813
41
98
83
* Mads, hjd. 6-6,
faddere: Anders
Madsen, Hans
Pedersen,
Rasmus
skrædder, Anne
Kirstine
Madsdatter fra
Render, Anders
skrædders hst
+ datter Anne
Kirstine 12 uger
* Anne Kirstine,
hjd. 18-8,
faddere: Rasmus
skrædder og hst,
Anders
Ellemand, Niels
Rasmussen,
Peder Knudsens
hst
* Mads, hjd. 511, faddere:
Hans Ellemand,
Jørgen Ploug,
Jacob
Christensen,
Hans Pedersens
enke, Rasmus
Rasmussens hst
* Anne Sophie,
hjd. 7-1,
faddere: Rasmus
Rasmussen og
hst, Rasmus
Nielsen og hst,
Anders Ellemand
~, hun af Brylle,
forlovere hendes
wadschier.dk
Søren
Madsen
Enkemand
Anne
Cathrine
Johanne
Søren
Madsen
Husmand
Johanne
Hansdatter
Søren
Nielsen
Ungkarl Hans
Jensens
stedsøn i
Hengelshuset
Anne
Jeppesdatter
Brylle
10-12
Søren
Nielsen
Anne
Jeppesdatter
Brylle
27-3
1803
37
Søren
Rasmussen
Kirsten
Jensdatter
Brylle
22-12
1805
46
Søren
Madsen
Povlsdatter
Render
Brylle
6-5
Hansdatter
Render
mark
Brylle
20-11
Render
mark
Brylle
5-6
Dalmosehu
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1802
1802
1803
1802
96
79
38
79
far Niels
Christensen
Greve i Brylle,
hans forlover
selvejer Jens
Ellemand i
Tommerup
+ hustru 36 år
med dødfødt søn
~, hun fra
Vissenbjerg,
forlovere
sognefoged Mads
Rasmussen i
Render og
(blank)
* Anne Cathrine,
hjd. 29-4,
faddere: Rasmus
Hansen, Søren
Mørk, Hans
Pejrup, Hans
Andersens dt
Johanne Marie,
Niels Jørgensens
hst
~, Jeppe
Nielsens datter,
forlovere Jeppe
Ravn og Hans
Jensen
* Niels, hjd. 152, faddere:
Rasmus
Kildegaard,
Jørgen Ploug,
Rasmus
Pedersen, Birthe
Nielsdatter, Lars
smeds hst
* Christian, hjd.
wadschier.dk
s
Søren
Rasmussen
Kirsten
Jensdatter
Dalmosehu
s
Brylle
24-1
1808
51
Søren
Rasmussen
Kirsten
Jensdatter
Brylle
23-4
1810
101
Hansen
Maren
Madsdatter
Dalmosehu
s
Brylle
7-11
Hansen
Maren
Madsdatter
Brylle
11-7
Thyge
Thyge
Karin Jørgensen, karins-historie.dk
1789
1790
75
18
19-11, faddere:
Niels Leipzig,
Mads Nielsen,
Frederik
Lohmann, sn,.
Lohmanns dt. I
Lille Appe,
Rasmus
Langebjergs hst
* Rasmus, hjd.
20-12, faddere:
Niels Leipzig,
bager Lohmann,
Mads Nielsen,
Marie
Kildegaards,
Rasmus
Langebjergs hst
+ søn Rasmus 2
år 4 mdr
~, trol. 10-10,
hun ee Mads
Hansen og bor i
Brylle, forlovere
Rasmus
Kildegård og Lars
Mortensen
* Hans, faddere:
Rasmus Greve,
Rasmus
Kildegård, Mads
Hieresen, Hans
Larsens dt, Lars
Mortensens hst
wadschier.dk