Villa Kram, et lavenergi dobbelthus - www.villakram.dk

OM LIFEBUILDERS
INFORMATION TIL SAGSBEHANDLER / JOBCENTER
Nichlas Farup er fra 1976, og er leder af
LIFEbuilders. Han er uddannet NLP træner,
Coach og Mentor. Han har desuden taget
en 4 årig psykoterapeutisk uddannelse.
Livsstilsforløb KRAM-fokus
LIFEbuilders har udviklet forskellige tilbud,
der er rettet mod ledige. Vores mål er at
hjælpe den ledige, med at finde ind til de
ressourcer, der sætter ham eller hende i
stand til at realisere sine ønsker i forhold til
job eller uddannelse.
LIFEmentoring er:
LIFEbuilders har specialiseret sig i mentoring og udvikling af borgere
med komplekse udfordringer. Denne udvikling baseres på opbygning af
kandidatens psyke, så han eller hun kan mestre eget liv samt skabe
selvtillid og klarhed. Derudover arbejder vi målrettet på at opbygge
motivation hos borgeren til at tage en uddannelse eller et job.
LIFEbuilders er et privatejet firma der fungerer som anden aktør for
kommunener og Jobcentre. LIFEbuilders har igennem de sidste 10 år
uddannet mere end 300 proffesionelle Coaches og Mentorer og uddanner
pt. ca 30 nye Coaches om året.
Kontakt LIFE builders:
Telefon, Nichlas Farup: 25 15 13 78
e-mail: [email protected]
www.lifebuilders.dk
Tilbud til Jobcenter / sagsbehandler
Coachende og anerkendende tilgang til borgerens udfordringer.
At hjælpe borgeren til at erkende egne ressourcer og nedbryde
barrierer.
Støtte , vejledning og ekspertviden til borgere der ikke selv har de
fornødne ressourcer.
Hjælp til at møde og overkomme de udfordringer som borgeren
tidligere har opgivet overfor.
Alle vores konsulenter er certificerede coaches og LIFEmentorer med en
bred og lang praktisk erfaring.
Vores konsulenter er under løbende videreudvikling og supervision, så
kvaliteten altid er i fokus.
Alle i LIFEbuilders holdes løbende opdateret på faglighed samt på
gældende lovgivning.
LIVSSTILSFORLØB / KRAM
Forløbsnavn
Livstilsforløb KRAM:
•
•
•
•
Kost
Rygning
Alkohol
Motion
5 ugers forløb med fokus på
KRAM
FORLØB OG INDHOLD
Mål for forløbet
•
At lære borgeren at mestre
eget liv samt prioritere en
sundere livsstil.
Indhold for forløbet
Forløbet indeholder:
•
•
•
•
•
•
Rådgivning og undervisning
om sund kost.
Motivering for rygestop og
hjælp til rygestop.
Fokus på alkohol og misbrug.
Hjælp til personligt
træningsprogram.
Støtte og vejledning i
træningscenteret.
Ugentlige coachingtimer.
Opfølgning og afrapportering
Ugentlige statusrapporter samt
afsluttende progressionsrapport
for hele forløbet indeholdende en
vurdering af såvel de fysiske som
psykiske forhold hos borgeren.
Pris ex. moms
Kr. 10.950,-
Prisen dækker alle omkostninger.
Uge tilkøb Livstilsforløb KRAM:
•
Ekstra uger udover basis forløb.
Kr. 1.450,- pr. uge
Ekstra uger udover
basispakke
For at gøre behandlingen af sagerne mest muligt fleksibel og bibeholde det momentum borgeren vil opleve efter forløb hos LIFEbuilders, anbefales det at Jobcenter
tilstræber en hurtig og dynamisk behandling af ansøgninger om AMU-kurser og lignende.