Forældrebrev den 8. november 2013

Hvad skal du gøre?
Du skal gøre følgende i den nævnte rækkefølge:
1. oprette sagsbestillings-id på nyidanmark.dk/gebyr
2. betale gebyr (medmindre du er undtaget)
3. indgive ansøgning, klage eller anmodning om genoptagelse
Du skal oprette et sagsbestillings-id på vores hjemmeside
nyidanmark.dk/gebyr. Sagsbestillings-id’et består af 8 cifre,
som du skal anføre, når du betaler gebyret, og når du indgiver ansøgningen/klagen/anmodningen om genoptagelse.
Sagsbestillings-id’et bruges til digitalt at forbinde sagen og
den tilhørende betaling.
Gebyrer på familiesammenførings-,
studie- og erhvervsområdet
Fra 1. januar 2011 skal udlændinge normalt betale et gebyr
for at indgive ansøgninger og klager på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet.
Du kan læse mere om gebyrer på nyidanmark.dk/gebyr,
herunder om undtagelser fra gebyrbetaling.
Hvis du ønsker at indgive flere ansøgninger/klager/anmodninger om genoptagelse, skal du oprette et sagsbestillings-id
for hver sag, du indgiver. Hvis du vil indgive ansøgning om
familiesammenføring for flere personer (fx ægtefælle og flere
børn) skal du indgive en ansøgning for hver enkelt person.
Det betyder, at du skal oprette et sagsbestillings-id og efterfølgende betale gebyr for hver enkelt persons sag.
Gebyret kan indbetales online med dankort, i dansk netbank, som international bankoverførsel eller på banker og
posthuse. Gebyret kan ikke betales i Servicecenteret, hos
Integrationsministeriet eller hos Politiet.
Gebyret skal indbetales senest samtidig med, at du indgiver
en ansøgning/klage/anmodning om genoptagelse. Hvis du
indbetaler gebyret senere, vil ansøgningen/klagen/anmodningen om genoptagelse blive afvist. Det er derfor vigtigt, at
du vedlægger kvittering for indbetaling med dankort eller for
en bankoverførsel ved ansøgningen som dokumentation for
betalingstidspunktet.
Du kan læse meget mere på nyidanmark.dk/gebyr
Hvis du har problemer med at oprette et sagsbestillings-id,
kan du ringe til Udlændingeservice og få vejledning.
I januar måned kan du ringe på en særlig hot-line på tlf.nr.
3530 8850. Telefonerne er åbne mandag, tirsdag, onsdag og
fredag fra kl. 9-12 og torsdag fra kl. 12-15.