hjemmeside larsrune - AD Lars Rune Nilsson

Timelønssatser for fritidsundervisning m.m. i henhold til KUD-cirkulære 30/80:
Lønart:
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6009
Aktivitet:
Pr. 1.4. 2010:
Almen fritidsundervisning, § 1
Voksenhøjskole, § 2
Studiekredse, § 3
Foredragsrækker, § 4
Enkeltfagskurser, § 5
Specialundervisning, § 6
Erhvervsmæssige kurser, § 7
Tilsynstimer, § 9
Timesatser
Pr. 1.4. 2011
Pr. 1.4. 2012:
249,00
373,50
249,00
249,00
298,80
298,80
249,00
147,94
252,00
378,00
252,00
252,00
302,40
302,40
252,00
149,72
Pr. 1.4.2013:
257,67
386,51
257,67
257,67
309,20
309,20
257,67
153,09
262,80
394,21
262,80
262,80
315,37
315,37
262,80
156,14
Timelønssatser for vikarer uden læreruddannelse, timelæreroverenskomsten § 23, nr. b
for perioden 1.4. 2010 - 31.3. 2013:
Lønart:
Aktivitet:
Pr. 1.4. 2010:
6021 Vikartimer
Timesatser
Pr. 1.4. 2011:
Pr. 1.8. 2012:
178,26
180,38
Pr. 1.4. 2013:
184,34
187,85
Timelønssatser for tolkning i henhold til Regulativ af 23.2. 2000 vedr. takster for
free-lance tolkning i Grønland:
Lønart:
6031
6032
6033
6034
Pr. 1.4. 2011:
Timesatser
Pr. 1.4. 2012:
Aktivitet:
Pr. 1.4. 2010:
Tolkning - A-tolke
Tolkning - B-tolke
Simultantolkning ½ og 1 time
Skriftlig tolkning
105,64
108,05
109,29
110,53
110,53
125,63
128,51
129,98
131,45
131,45
190,23 / 380,47 194,59 / 389,18 196,81 / 393,62 199,03 / 380,47 258,88/517,76
224,66
229,81
232,43
235,06
235,06
Pr. 1.4. 2013:
Pr. 8.10. 2013:
Timelønssatser for undervisning i henhold til Cirkulære af 18.7. 1979 om
vederlæggelse af timelønnet undervisning:
Lønart:
6041
6042
6043
6044
Aktivitet:
Pr. 1.4. 2010:
Undervisning på niveau A
Undervisning på niveau B
Undervisning på niveau C
Undervisning på niveau D
Timesatser
Pr. 1.1. 2011:
Pr. 1.4. 2012:
622,51
435,76
373,51
249,00
629,98
440,99
377,99
251,99
644,15
450,91
386,50
257,66
Pr. 1.4. 2013:
656,99
459,90
394,20
262,79
Timelønssatser for deltidsbibliotekarer i henhold til Nal. C-I, 11-3-21:
Lønart:
3481
3482
Deltidsbeskæftigelse:
Bibliotekar, § 2, stk. 2
Led. bibliotekar, § 2, stk. 3
Timesatser
1.4. 2011
1.4.2012
1.4.2010
121,14
139,31
123,92
142,51
1.4.2013
125,33
144,13
126,75
145,76
Årlig betaling for skolegang og kolligieophold i anden kommune
1.1.2011
Årlig betaling for skolegang i anden kommune
Årlig betaling for kolligieoph. i anden kommune
47548,35
76370,63
1.1.2012
48594,41
78050,78
1.1.2013
49605,17
79674,24
1.1.2014
50349,25
80869,35