Butterfly_Fitness

Havneinfo
2014
AABENRAA HAVN
POSTBOKS 126
MELLEMVEJ 25
6200 AABENRAA
TEL. 74 62 25 14
FAX. 74 62 31 43
E-Mail [email protected]
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
INDHOLDSFORTEGNELSE:
FORORD
side
2
side
side
side
3
4
5
side
side
side
side
6-8
9
10
10
side
side
side
side
11
12
13
14
side
side
side
side
15-19
20
21
22
side
side
side
side
side
side
side
23
24-25
26
27
28
29
30
side
side
side
31-32
33-34
34
BELIGGENHED OG SEJLRUTER
Beliggenhed og sejlruter
Søkort og sejlruter
Aabenraa Fjord - plan
HAVNELODS
Havnelods
Tankskibsterminaler
Modtageordning
ISPS-sikring af havnefaciliteter
OVERSIGTSPLAN
Oversigtsplan
Nyhavn - plan
Gammelhavn, Sydhavn, Sønderjyllandskajen, Ro-Ro anlæg - plan
Tankskibsbroer og svajebassin – plan
AFGIFTER OG TAKSTER
Afgifter og takster
Klassifikationsplan
Reglement for midlertidig udleje af havnearealer
Regulativ for udleje af vandarealer
KRANER OG TERMINALUDSTYR
Kraner og terminaludstyr
Regulativ for terminaludstyr
Kran 1 - Liebherr LHM 320
Kran 2 - Liebherr LHM 280
Kran 3 – Senneborgen 850
Læssemaskine – Volvo L220G årgang 2011+2012
Lossetragt
ADRESSELISTE
Adresseliste
Skibsmæglere og stevedorevirksomheder
Speditører m.v.
1
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
FORORD:
INFORMATION - AABENRAA HAVN
Nærværende reviderede udgave er udarbejdet af havneadministrationen i december 2013.
Informationsmappen er tænkt som en samling af detaljerede oplysninger om Aabenraa Havn
med en praktisk oversigt over kajer, hjælpemidler, besejlingsforhold, afgifter, takster og andet af
interesse for havnens kunder, søfarten og erhvervslivet.
Informationsmappen findes tillige i en engelsk udgave.
I øvrigt står havneadministrationen til enhver tid til rådighed med yderligere oplysninger om
havnen og dens muligheder.
Venligst kontakt:
Aabenraa Havn
Postboks 126
Mellemvej 25
6200 Aabenraa
CVR nr.: 24 39 39 68
Kontortid:
08.00 – 15.30 (Mandag-torsdag)
08.00 – 14.00 (Fredag)
Tlf.
Telefax
E-mail
Internet
74 62 25 14 (Døgnvagt)
74 62 31 43
[email protected]
www.aabenraaport.dk
2
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
BELIGGENHED OG SEJLRUTER:
Aabenraa
Aabenraa
Aabenraa Havn er beliggende på pos. 55° 02’ 5N - 9° 25’ 7Ø ved det nordvestlige hjørne af den
dybe Aabenraa Fjord.
Havnen er den dybeste offentlige trafikhavn i den vestlige del af Østersøen.
SEJLRUTER TIL HAVNEN:
a)
b)
c)
d)
Fra Nordsøen: Fra Skagen via Storebælt (rute T) ......................303 sm
Fra Nordsøen: Fra Skagen via Læsø Rende og LilleBælt ..........230 sm
Fra Østersøen: Fra Gedser via Femer-Bælt ...............................105 sm
Fra Kieler-Kanalen: Fra Kiel/Holtenau ........................................ 66 sm
ANKERPLADS:
Aabenraa Fjord giver god beskyttelse for skibe af alle størrelser, og fjorden har god holdebund.
3
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
Søkort og sejlhåndbøger:
Dansk søkort nr.
151:
Dansk søkort nr.
152:
Dansk søkort nr.
159:
Dansk søkort nr.
180:
BR-ADM søkort nr. 259:
BR-ADM søkort nr. 4140:
Lille Bælt, N-lige del.
Lille Bælt, S-lige del.
Lille Bælt, Aabenraa Fjord
Østersøen, V-lige del.
Baltic Sea.
North Sea.
Den danske Lods, Generelle oplysninger
Den danske Lods, II
Den danske Havnelods.
AABENRAA HAVN OG INDSEJLING - PLAN:
4
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
AABENRAA FJORD - PLAN:
5
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
HAVNELODS:
Aabenraa Havn, Lille Bælt. 55° 02’ 5N - 9° 25’ 7Ø.
(se dansk søkort nr. 159).
Havnen består af 3 bassiner, der i retning fra nord mod syd er følgende:
a) Nyhavn
b) Gammelhavn
c) Sydhavn
se plan side 12
se plan side 13
se plan side 13
og endvidere af:
d)
e)
f)
g)
Sønderjyllandskajen syd for Sydhavn
Ro-Ro anlæg syd for Sønderjyllandskajen
Tankskibsbro I syd for Nyhavns østside
Tankskibsbro II i Nyhavn
se plan side 13
se plan side 13
se plan side 14
se plan side 14
Syd for havnen findes to privatejede lystbådehavne.
Dybder:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Nyhavn:
Gammelhavn:
Sydhavn:
Sønderjyllandskajen:
Ro-Ro anlæg:
Tankskibsbro I:
Tankskibsbro II:
6,5 - 9,3 m
7,5 m
3,0 m
11,0 m
11,0 m
11,0 m
7,0 m
se plan side
se plan side
se plan side
se plan side
se plan side
se plan side
se plan side
11
11
11
11
11
11
11
Sejlløb:
Fra Aabenraa Fjord fører en ca. 1000 m lang og 11 m dyb gravet rende til havnen. Rendens
bredde er min. 120 m mellem 11 m kurverne.
Største skibe der kan besejle havnen er:
a) Tørlastskibe: Længde 250 m. Ingen breddebegrænsninger.
b) Tankskibe: Længde 210 m. Max. 50.000 Deplacements TS. Ingen breddebegrænsninger.
Vandstand:
Ingen mærkbar tidevandsforskel. Hård NØ/Ø-lig vind kan give særligt højvande, ca. 1,5 m. Hård
SV-lig vind kan give særligt lavvande, ca. 1 m.
6
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
Besejling:
Havnen kan besejles dag og nat.
Fartbegrænsning:
4 knob.
Bugsering og Trosseføring:
ABT – Aabenraa Bugsering og Trosseføring
Lods:
Dan Pilot Lillebælt
Danish Pilot Service A/S
Afmærkning:
Den gravede rende er på begge sider afmærket med tønder med topbetegnelse.
Båker:
Se dansk søkort nr. 159 (plan).
Fyr:
Syd for havnen ligger Sønderstrand vinkelfyr. Hvidt, rødt og grønt lys med formørkelser. Den
hvide lysvinkel leder gennem fjorden fra Varnæs Hage. Hvid træbygning, hvis side mod søen er
orangefarvet. Havnens fyr: Se dansk søkort nr. 159 (plan).
Bugserbåde:
Bugserbåd med 450 HK er fast stationeret i havnen. Større bugserbåde skal bestilles med 24
timers varsel.
Ressourcer:
Vand, proviant og olie (bunkers) kan fås.
Faciliteter:
Havnen råder over følgende kraner:
a) 1 stk. havnemobilkran for krog- og grabdrift. Max. løfteevne 100 tons.
b) 1 stk. havnemobilkran for krog- og grabdrift. Max. løfteevne 80 tons.
c) 1 stk. lossemaskine for krog- og grabdrift. Max løfteevne 9 tons.
7
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
Endvidere læssemaskiner og lossetragt.
I privateje forefindes cementlosseanlæg.
På tankskibsbroerne findes 6”, 8” og 10” rørledninger for olie og melasse m.v.
Desuden forefindes der maskinværksted.
Arbejdstid:
Stevedorefirmaer og havnearbejdere.
Hverdage:
Mandag - torsdag
Fredag
kl. 07.00 - 15.15
kl. 07.00 - 14.45
Kajnumre:
Havnens kajstræk benævnes med følgende numre:
Sønderjyllandskajen:
Gammelhavns sydkaj, østlige del:
Gammelhavns sydkaj, vestlige del:
Gammelhavns vestkaj:
Gammelhavns nordkaj:
Nyhavns vestkaj, sydlige del:
Nyhavns vestkaj, nordlige del:
Nyhavns østkaj:
Tankskibsbro I:
Tankskibsbro II:
Ro-Ro terminal:
Kaj nr. 1.
Kaj nr. 2.
Kaj nr. 3.
Kaj nr. 4.
Kaj nr. 5.
Kaj nr. 6.
Kaj nr. 7.
Kaj nr. 8.
Kaj nr. 9.
Kaj nr. 10.
Kaj nr. 11.
Ankerplads:
Aabenraa Fjord.
Havnekontoret:
Postboks 126, Mellemvej 25, 6200 Aabenraa (VHF kanal 16).
Tlf.: 74 62 25 14
8
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
TANKSKIBSTERMINALER
Ved tankskibes anløb af Tankskibsbro I og II henvises til håndbogen Port Information and Safety Regulations, som indeholder informationer om tankskibes anløb af Aabenraa Havn.
Håndbogen fremsendes af skibsmæglerne til tankskibene forud for anløb af Aabenraa Havn.
Håndbogen vil også kunne findes på Aabenraa Havns hjemmeside www.aabenraaport.dk ligesom den kan rekvireres fra havnekontoret.
9
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
MODTAGEORDNING FOR DRIFTS- OG LASTAFFALD
Aabenraa Havn har etableret modtageordninger for affald fra skibe i henhold til gældende
lovgivning.
Skibe, der anløber havnen, er pligtige at aflevere affald før havnen forlades jf. Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 959 og 1003.
Betingelserne fremgår af havnens Affaldshåndteringsplan 2013 – 2016, som kan rekvireres fra
havnekontoret eller ses på havnens hjemmeside.
ISPS-SIKRING AF HAVNEFACILITETER
Aabenraa Havns faciliteter er fuldt implementeret i henhold til ISPS koden.
Havnens navn
Aabenraa Havn
Havnens ID-nr.
10267
UN lokation
DKAAB
Havnefaciliteterne er inddelt således:
Havnefacilitet
A
B
C
D
E
Facilitetsnr.
DKAAB-0001
DKAAB-0002
DKAAB-0003
DKAAB-0004
DKAAB-0005
Kajnr.
1 - 11
2 - 3 – Sydhavn Nord
5–6-7
8
9 - 10
Al ISPS-kommunikation foregår således:
Sikringsansvarlig (PSO)
Stedfortræder (PFSO)
Telefon (døgnvagt)
Telefax
E-mail
Adresse
Maritim Chef Paul B. Lauridsen
Havnedirektør Henrik Thykjær og
Økonomiansvarlig Jette Hviid Hansen
74 62 25 14
74 62 31 43
[email protected]
Mellemvej 25, 6200 Aabenraa
Sikkerhedsafgiften opkræves ikke særskilt, da den er indregnet i skibsafgiften.
Øvrige oplysninger kan rekvireres fra havnekontoret eller ses på havnens hjemmeside.
10
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
OVERSIGTSPLAN:
AABENRAA HAVN - OVERSIGTSPLAN:
11
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
NYHAVN - PLAN: (Kajhøjde: 1,90 m - Maks. skibslængde: 200 m).
0
50
100
200
12
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
GAMMELHAVN
SYDHAVN
SØNDERJYLLANDSKAJEN
RO-RO TERMINAL
0
50
100
- PLAN:
- PLAN:
- PLAN:
- PLAN:
(Kajhøjde; 1,75 m - Maks. skibslængde: 180 m).
(Fiskerihavn).
(Kajhøjde: 2,50 m - Maks. skibslængde: 250 m).
(Kajhøjde: 2,50 m - Maks. Skibslængde: 140 m).
200
13
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
TANKSKIBSBROER OG SVAJEBASSIN - PLAN:
(Maks. skibslængde - Tankskibsbro I: 210 m).
(Maks. skibslængde - Tankskibsbro II: 100 m).
0
50
100
---200
14
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
AFGIFTER OG TAKSTER:
Skibs- og vareafgifter:
Taksterne fastsættes af Havnebestyrelsen og justeres almindeligvis hvert år pr. 1. januar.
Kranleje, vandforsyning, elforsyning, midl. pladsleje og leje af vandarealer:
Taksterne fastsættes af havnebestyrelsen og justeres almindeligvis hvert år pr. 1. januar.
Lejevilkår for havnens arealer:
Aabenraa Havn råder over et landareal på ca. 315.000 m², der på bestemte vilkår udlejes til
havnefirmaer.
Arealerne er opdelt i 3 takstområder i henhold til afstand fra kaj - se klassifikationsplan på side
19.
For alle lejemål forpligter lejeren sig til en omsætningsgaranti i form af skibs- og vareafgifter
over havnen (minimumsgaranti).
Areallejetakster:
Havnebestyrelsen fastsætter areallejetaksterne.
Taksterne justeres almindeligvis hvert år pr. 1. januar.
Indgåelse af faste lejemål kræver havnebestyrelsens godkendelse. Havneadministrationen er
bemyndiget til at indgå midlertidige lejemål, jfr. reglement på side 19.
Bilag til side 15: (Takster).
Skibs- og vareafgifter:
1.1. - 31.12.2014
side 16
Kraner og terminaludstyr:
1.1. - 31.12.2014
side 17
Vandforsyning og el m.v.:
1.1. - 31.12.2014
side 18
Arealleje og minimumsgaranti:
1.1. - 31.12.2014
side 19
De til enhver tid gældende takster og regulativer kan rekvireres på havnekontoret.
15
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
SKIBS- OG VAREAFGIFTER: (Gældende 1.1.14 - 31.12.14).
Skibsafgifter: (Angivet i kr./BT).
Enkelt anløb
Månedsafgift
Månedsafgift - kun rutefartøjer
4,15
22,65
7,07
Vareafgifter: Angivet i kr./ton).
Beredskabsafgift/Isafgift
Melasse
Natronlud
Stykgods
Benzin
Olie
Petroleum
Jern
Containere (nye)
Foderstof
Foderærter
Gødning
Korn
Rapsfrø
Skrot
Brosten/kantsten
Træ + træpiller
Olivensten
Cement
Grus
Salt
Jordbrugskalk
Lava/pimpsten
Ler
Skærver
Sten
Søsand
Gips
Glasskår og andet glasaffald
Trailer-/containergods pr. enhed
Passager/chauffør som overføres med trailer- og RO-RO færge
For øvrige oplysninger se Aabenraa Havns Forretningsbetingelser og Takstblad
16
0,07
15,45
15,45
15,45
15,45
15,45
15,45
13,44
13,44
8,99
8,99
8,99
8,99
8,99
8,99
8,99
8,99
8,99
7,82
6,08
6,08
6,08
6,08
6,08
6,08
6,08
6,08
6,08
6,08
126,00
31,65
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
Kran- og terminaludstyr - takster: (GÆLDENDE 1.1.14 - 31.12.14).
Beløb er angivet i kr./time
Afgiftspligtige varer
Andre
formål
OvertidsTillæg
50%/100%
Losning/lastning
Kran-1:
Liebherr LHM 320 Losning/lastning, krog op til 36 TS
Losning/lastning, krog op til 52 TS
Losning/lastning, krog op til 100 TS
Håndtering af containere
Pladsarbejde
1.700*)
1.906
3.893
5.747
1.507
1.700-5.747 1.700-5.747
110/220
110/220
110/220
110/220
110/220
110/220
Losning/lastning
Kran-2:
Liebherr LHM 280 Losning/lastning, krog op til 36 TS
Losning/lastning, krog op til 52 TS
Losning/lastning, krog op til 80 TS
Pladsarbejde
1.700*)
1.906
3.893
4.597
1.700-4.597 1.700-4.597
110/220
110/220
110/220
110/220
110/220
Kran-3:
Sennebogen
850
Læssemaskiner:
Volvo L220G
Volvo L220G
Losning/lastning
Pladsarbejde
805*)
956
956
110/220
110/220
Læsseskovl
765
765
110/220
400
400
110/220
423
423
110/220
325
325
110/220
Lossetragt:
Minilæsser:
Volvo L30 Bpro
Skovl og gafler
Traktorer:
Løftegrej i forbindelse med krogløft: 112,00 kr. pr. time
*) kr. 0,86 opkræves som en afgift pr. losset/lastet ton.
17
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
Arbejdsløn:
260 kr./time alm. Arbejdstid (kl.07.00-15.00)
(ventetid/omrigning m.v.)
370 kr./time overtid 50% (kl.06.00-07.00+15.00-18.00)
480 kr./time overtid 100% (søn- og helligedage
Weekend, + kl. 18.00-06.00)
Tilkald:
150 kr./tilkald (dag)
300 kr./tilkald (nat/SH)
VANDFORSYNING OG EL M.V.:
Taksterne er gældende for perioden 1.1.14 - 31.12.14.
Vandforsyning:
25 kr. pr. m3. dog minimum 350 kr.
Arbejdsløn:
260 kr./time i alm. Arbejdstid (kl. 07.00-15,00)
370 kr./time overtid 50%
480 kr./time overtid 100%
Tilkald:
150 kr./tilkald (dag)
300 kr./tilkald (overtid 15.00-07.00)
Levering af el:
Der er på kajerne etableret et antal elskabe og kajstikkontakter med en kapacitet på op til 3 x
380 Volt/63 amp.
Ved Ro-Ro Terminalen er placeret 24 stk. køle-/frysestik.
Bestilling af strømforsyning sker til havnekontoret.
For levering af el til skibe m.v. betales den til enhver tid gældende pris pr. Kwh.
Desuden skal der i.h.t. gældende regler betales el-, Co2- og So2 afgifter.
Taksten for tilslutning til køle-/frysestik er 189 kr. pr. enhed i indtil 3 døgn og derefter 47 kr. pr.
påbegyndt døgn.
Såfremt til- eller afrigning kræves betales den til enhver tid påløbende lønudgift efter følgende
regler:
Arbejdsløn:
260 kr./time i alm. arbejdstid.(kl. 07.00-15.00)
370 kr./time overtid 50% .
480 kr./time overtid 100%.
Tilkald:
150 kr./tilkald (dag).
300 kr./tilkald (overtid 15.00-07.00).
18
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
AREALLEJETAKSTER GÆLDENDE FRA 1.1.14 - 31.12.14:
Fast lejemål:
Takstklasse A:
Takstklasse B:
Takstklasse C:
24,20 kr./m² pr. år.
15,65 kr./m² pr. år.
10,00 kr./m² pr. år.
Minimumsgaranti:
Takstklasse A:
Takstklasse B:
Takstklasse C:
3 x lejen.
2 - 3 x lejen.
1,5 - 2 x lejen.
Se klassifikationsplan side 20.
Midlertidig pladsleje:
Kajarealer (*):
2,33kr./m² pr. påbegyndt uge. Der opkræves min. for 100 m².
Baglandsarealer:
6,33 kr./m² pr. påbegyndt måned. Der opkræves min. for 100 m².
*): Inklusiv de udvidede kajarealer på Sønderjyllandskajen og ved Gammelhavn
19
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
Klassifikationsplan: (SE SIDE 19).
20
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
REGLEMENT FOR MIDLERTIDIG UDLEJNING AF HAVNEAREALER:
Kajarealer:
Gods, som er losset eller skal indlades, må ikke henligge på kajarealer, på broerne eller uden
for de til oplag bestemte pladser uden havnekontorets forudgående tilladelse. Oplægning må
ikke være til gene for havnens drift eller forårsage skade på havneværker eller belægninger.
Godset må sædvanligvis henligge vederlagsfrit i en uge. Derefter er havne administration berettiget til at opkræve en leje på 2,33 kr./m² pr. påbegyndt uge. Der opkræves for mindst 100 m².
Denne bestemmelse gælder også de udvidede kajarealer på Sønderjyllandskajen og ved
Gammelhavn.
Baglandsarealer:
Ledige baglandsarealer kan af havne administration udlejes midlertidigt på følgende vilkår:
a) Løbetiden for et midlertidigt lejemål kan være indtil 6 måneder.
b) Lejer kan til enhver tid opsige lejemålet til udløb af en måned regnet fra lejemålets
påbegyndelse.
c) Arealet skal overtages, som det forefindes, og afleveres i samme stand. Lejeren er
erstatningspligtig for eventuelle skader på belægning, dæksler, ledninger m.v. som
følge af lejemålet.
d) Areallejen, som er 6,33 kr./m² pr. påbegyndt måned, betales forud. Der opkræves for
mindst 100 m².
e) Havnekontoret udfærdiger en skriftlig bekræftelse vedr. midlertidige lejemål, og denne
skal have lejers godkendelsespåtegning.
21
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
REGULATIV FOR UDLEJE AF VANDAREALER:
1. Reglerne gælder for fartøjer, som efter havnekontorets tilladelse henligger i havnen i mere
end 2 uger, og for fartøjer, som efter havnekontorets tilladelse oplægges i havnen eller ved
havnens broer uden påmønstret fuldtallig besætning. Reglerne gælder endvidere for udlejning af vandarealer.
2. For fartøjer som henligger i mere end 2 uger i havnen, og som har betalt skibsafgift i henhold til regulativet for skibsafgifter, betales for hver ny 2 ugers periode 4,15 kr. pr. BT.
3. For alle øvrige skibe, fartøjer og alt flydende materiel på 5 BT og derover, som henligger i
havnen i henhold til pkt. 1, betales for hver påbegyndt kalendermåned en lejeafgift på 11,75
kr. pr. BT, dog mindst 505,80 kr. pr. måned.
4. Fartøjer under 5 BT betaler en årlig afgift på 1.280 kr. for at henligge ved fast plads på bro
eller ved kaj. Opkrævningsperioden løber fra 1. april til 31. marts. Ledige pladser kan udlejes for 172 kr. pr. måned.
5. For vandarealer, der benyttes på anden måde end nævnt ovenfor, fastsættes lejeafgiften
efter særlig aftale med havnekontoret.
6. Lejeafgiften opkræves af havnekontoret og betales forud for hver periode. For fartøjer med
mere permanent oplægning betales dog kvartalsvis eller halvårsvis forud.
22
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
KRANER OG TERMINALUDSTYR:
Aabenraa Havn råder over følgende kraner og terminaludstyr:
a) Kran 1:
b) Kran 2:
c) Kran 3:
Havnemobilkran (Liebherr LHM 320)
Havnemobilkran (Liebherr LHM 280)
Lossemaskine (Sennebogen 850)
se side 26
se side 27
se side 28
d) Læssemaskine: Volvo L220G 2011 + Volvo L220G 2012
se side 29
g) Lossetragt:
se side 30
Sønderjyllands Maskinfabrik
Det meget fleksible kranudstyr muliggør en effektiv kranbetjening på alle kajstræk med èn eller
flere kraner, og der vil således kunne tilbydes en losse/lastekapacitet på op til 1300 tons/time
med 2 kraner på Sønderjyllandskajen (massegods med vægtfylde ca. 1,0 ved kontinuerlig arbejdsrytme ca. 60 sek. pr. grab).
Havnens virksomhed ved udlejning af kranerne består alene i at stille kranerne til disposition
med fører.
Dette betyder, at kranerne stilles til rådighed med krog eller grab, mens anhugningsgrej og andet stevedoreudstyr normalt leveres af kranbestilleren (stevedorefirmaet).
23
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
REGULATIV FOR AABENRAA HAVNS TERMINALUDSTYR:
Brug af terminaludstyr:
Havnens virksomhed ved udlejning består alene i at stille terminaludstyr til disposition med fører
(undtagelsesvis uden fører). Således påtager havnen sig ved stykgods og lignende ikke arbejdet med godsets ophængning i kranen og havnen leverer normalt ikke de dertil fornødne stropper, sjækler og deslige. Lejeren eller dennes repræsentant dirigerer selv arbejdet ved at tilkendegive over for føreren, hvilke bevægelser der skal foretages. Der er ligeledes lejerens ansvar
at påse, at føreren udfører den opgave, som gives ham.
Kraner er kun beregnet for lodret løft og må ikke benyttes, hvor de udsættes for skrå træk,
f.eks. til forhaling af jernbanevogne og fremhivning af svært gods fra lastrum.
Kranerne må ikke benyttes til løftning af byrder, der overstiger de i fortegnelsen angivne maksimallaster. Maksimallasten er angivet på hver kran.
Bestilling af terminaludstyr:
Terminaludstyr bestilles på havnekontoret med rimeligt varsel. Til brug lørdag samt søn- og helligdage skal terminaludstyret bestilles inden kl. 13.00 den forudgående arbejdsdag. Almindeligt
overarbejde skal rekvireres senest kl. 12.00 samme dag.
Udlejningsregler:
Kranerne udlejes fortrinsvis til losning eller lastning af skibe og derefter til andre opgaver. Forret
til losning eller lastning med kran følger i almindelighed skibene efter tørn. Ved mindelig ordning
mellem lejerne kan ovennævnte regler fraviges.
I øvrigt bestemmer havnekontoret til enhver tid til hvem, til hvad og i hvilken orden kranerne
udlejes. Således kan havnekontoret lade en allerede udlejet kran erstatte med en anden kran,
når dette sker af hensyn til afvikling af arbejdsopgaver, der kun kan afvikles med en bestemt
kran (bestemte kraner).
Kranerne udlejes ikke til opgaver uden for havneområdet.
Arbejdstid:
Når der ligger skib og venter på kran, er den lejer, som benytter kranen, forpligtet til at fremskynde arbejdet så meget som muligt f.eks. ved overarbejde eller ved 2-holdsdrift. Hvis denne
bestemmelse ikke overholdes, kan havnekontoret ved normal arbejdstids ophør afbryde vedkommende kranarbejde og stille kranen til rådighed for det ventende skib.
24
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
Det skib, der ligger først i tørn, eller dettes ladningsmodtager er forpligtet til straks at benytte en
kran, når en sådan er ledig, uden hensyn til på hvilket tidspunkt dette sker mellem kl. 7 og kl.
20. Efterkommes denne forpligtelse ikke, stilles kranen til disposition for det næste skib, der vil
benytte den straks.
Ansvar:
Havnens ansvar for den skade, der opstår under terminaludstyrets arbejde, er begrænset til
ansvar for skade, som skyldes fejl eller mangler ved selve udstyret eller førerens betjening.
Lejeren er ansvarlig for skade, der opstår som følge af fejl eller mangler ved de under arbejdet
anvendte kæder, stropper, sjækler o. lign., eller som forvoldes af lejerne eller af de ved losnings- og lastningsarbejdet beskæftigede folk.
Lejeren har ansvaret for, at de af Arbejdstilsynet til enhver tid stillede fordringer om mærkning
af stropper og kæder m.m. overholdes.
Havnen påtager sig intet ansvar for terminaludstyrets uforstyrrede drift.
Lejeren har pligt til at gøre sig bekendt med bestemmelserne i nærværende regulativ.
Taksterne:
Taksterne beregnes fra det tidspunkt, terminaludstyret er bestilt og gjort klar.
25
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
KRAN 1: HAVNEMOBILKRAN LIEBHERR LHM 320 - 2003
Anvendelse:
Krog-og grabdrift samt samløft med kran 2.
Med krog: (roterbar)
Incl. krog og
anhugningsgrej/
containeråg
Løfteevne/maks. udlæg.
104 tons
10 m fra kaj.
75 tons
14 m fra kaj.
50 tons
22 m fra kaj.
29 tons
35 m fra kaj.
Grabdrift:
Inkl. grab
35 tons
21 tons
Kranførerens øjenhøjde:
23 m over kaj.
Grabstørrelse:
14,0 m³
Åben:
15,0 m³
Åben : L 4600 x B 3100 x H 5500 mm
Kapacitet:
22 m fra kaj.
35 m fra kaj.
L 4550 x B 2780 x H 5700 mm
Massegods med vægtfylde ca. 1,0 ved kontinuerlig arbejdsrytme
på 60 sek. pr. grab: Ca. 800 tons/time. Tungere produkter som
f.eks. skærver og grus: Ca. 1000 - 1300 tons/time.
26
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
KRAN 2: HAVNEMOBILKRAN LIEBHERR LHM 280 - 2013
Anvendelse:
Krog- og grabdrift samt samløft med Kran 1.
Med krog:
Løfteevne/maks. udlæg.
84 tons
12,0 m fra kaj
76 tons
17,0 m fra kaj
65 tons
20,0 m fra kaj
46 tons
26,0 m fra kaj
Incl. krog og
anhugningsgrej
Grabdrift:
Inkl. grab
45 tons
32 tons
12,0 m fra kaj
26,0 m fra kaj
Kranførerens
øjenhøjde:
20,8 m over kaj.
Grabstørrelse: 14,0 m³:
Åben:
Kapacitet:
Massegods med vægtfylde ca. 1,0 ved kontinuerlig arbejds-rytme
på 60 sek. pr. grab: Ca. 500 tons/time. Tungere produkter som
f.eks. skærver og grus: Ca. 600-800 tons/time.
L 4550 x B 2780 x H 5700 mm
27
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
KRAN 3: LOSSEMASKINE SENNEBOGEN 850 - 2012
Anvendelse:
Krog- og grabdrift
Krog- og grabdrift:
(Roterbar)
Inkl. krog eller grab
Løfteevne/max. udlæg ved løftehøjde på 1,5 m.
Kranførerens
øjenhøjde:
Grabstørrelse:
Kapacitet:
9 tons
6 tons
9 m fra kaj
14 m fra kaj
7,6 m over kaj
5,0 m³ løsvaregrab, egenvægt 2,4 tons
3,0 m³ løsvaregrab, egenvægt 2,1 tons
Massegods med vægtfylde ca. 0,8 ved kontinuerlig
arbejdsrytme på 50 sek. pr. grab: Ca. 250 tons/time.
28
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
LÆSSEMASKINE: VOLVO L220G – 2011 + VOLVO L220G 2012
Anvendelse:
- Pålæsning af løsgods til lastbiler.
- Transport af løsgods til/fra kaj.
- Lastning af løsgods til mindre skibe.
- Snerydning af kajgader og havneveje.
Specifikationer:
- Skovl: 7,2 m³.(2011) og Skovl: 8,0 m³ (2012)
- Løftehøjde: Skovl 4,67 m.
- Arbejdslast: 15.000 kg.
- Maskinvægt: Ca. 33.000 kg.
29
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
LOSSETRAGT: SØNDERJYLLANDS MASKINFABRIK - 1985
Anvendelse:
Losning af løsgods f.eks. foderstof, gødning, korn og lign.
Specifikationer:
- Rumfang:
ca. 70 m³.
- Nyttelast:
75 tons.
- Påfyldningsåbning:
7 m x 7 m.
- Siloudløb:
1,0 m x 0,5 m.
- Højde:
10,7 m.
- Frihøjde for lastbiler: 4,0 m.
- Udløbsspjældet er hydraulisk betjent og påfyldningstiden for
et lastbiltræk er ca. 2 - 3 min.
- Tragten er mobil.
30
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
ADRESSELISTE:
HAVNEBESTYRELSEN:
Formand Erwin Andresen
Havnekontoret, 6200 Aabenraa, Tlf. 74 62 25 14
HAVNEKONTORET:
Postboks 126, Mellemvej 25, 6200 Aabenraa
Tlf.
Telefax
E-mail
E-mail ISPS
Internet
74 62 25 14
74 62 31 43
[email protected]
[email protected]
www.aabenraaport.dk
Havnedirektør
Henrik Thykjær
Maritim Chef
Paul B. Lauridsen
Økonomiansvarlig Jette Hviid Hansen
Assistent
Jette B. Nielsen
Bugsering og ABT – Trosseføring:
Aabenraa Bugsering og Trosseføring, Lindedal 12, 6200 Aabenraa
Tlf. 40 33 61 06 (Vagthavende)
LODSERI :
a) Dan Pilot Lillebælt, Tlf. 63 25 66 66,
E-mail: [email protected]
b) Danish Pilot Service A/S, Tlf. 75 91 44 96, E-mail: [email protected]
TOLD OG SKAT:
Toldkontrol:
Godsregistrering:
Skattecenter Middelfart
Teglgårdsparken 99, 5500 Middelfart
E-mail: [email protected]
Toldekspeditionen i Padborg
Toldbodvej 8, 6330 Padborg
Tlf. 72 37 50 99 (Døgnekspedition)
31
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
OFFENTLIG VÆGT:
Statsaut. vejer og måler Poul Solberg Hansen
Gammelhavn 3, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 25 50 (privat 74 61 30 10)
POLITI:
Politistationen
Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa
Tlf. 73 33 14 48 / 114
E-mail: [email protected]
KYSTRADIOSTATION:
Lyngby Radio VHF kanal 16 og 7.
Tlf. 80 60 40 20
KONSULATER:
a) Norsk Konsulat
Storegade 18, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 37 30 00
E-mail: [email protected]
b) Svensk Konsulat
Haderslevvej 2, 6200 Aabenraa
Tlf. 73 62 18 64
E-mail: [email protected]
c) Britisk Konsulat
Gammelhavn 5, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 77 00
E-mail: [email protected]
d) Østrigsk Konsulat
Jernbanegade 2, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 31 18 44
E-mail: [email protected]
32
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
SKIBSMÆGLERE OG STEVEDOREVIRKSOMHEDER:
Shipping.dk Aabenraa A/S
Postboks 31
Gammelhavn 5, 6200 Aabenraa
Tlf.
74 62 77 00
Telefax 74 62 77 02
E-mail: [email protected]
F. A. Carstens Shipping ApS
Posboks 31
Gammelhavn 5, 6200 Aabenraa
Tlf.
74 62 39 00
Telefax 74 62 64 39
E-mail: [email protected]
E. Krag A/S
Postboks 37
Skibbroen 16, 6200 Aabenraa
Tlf.
74 63 01 02
Telefax 74 63 01 17
E-mail: [email protected]
Stema Shipping A/S
Postboks 60
Nyhavn 28, 6200 Aabenraa
Tlf.
74 62 79 72
Telefax 74 63 03 65
E-mail: [email protected]
[email protected]
Maersk Broker Agency - Frederica
Postboks 209
Centerhavn 23, 7000 Fredericia
Tlf.
33 44 17 40
Telefax 33 44 17 01
E-mail: [email protected]
Maersk Broker Agency - Aalborg
Postboks 636
Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby
Tlf.
33 44 17 50
Telefax 33 44 17 01
E-mail: [email protected]
33
Aabenraa Havn - Havneinfo 2014
Sønderjyllands-Terminalen A/S
Postboks 31
Søndre Havnevej 10, 6200 Aabenraa
Tlf.
74 62 77 00
Telefax 74 62 77 02
E-mail: [email protected]
SPEDITØRER
M.V.:
Meldgaard TRANSPORT A/S
Askelund 10, 6200 Aabenraa
Tlf.
74 33 72 00
Telefax 74 33 72 05
E-mail: [email protected]
Børge Skafte Transport og Spedition A/S
Lundsbj. Industrivej 25, 6200 Aabenraa
Tlf.
74 61 32 37
Telefax 74 61 32 67
E-mail: [email protected]
Transfirst A/S
Postboks 155
Kilen 18-20, 6200 Aabenraa
Tlf.
74 62 49 40
Telefax 74 62 24 40
E-mail: [email protected]
34