Håndbog for energiambassadører

SPC
Dansk/Danish
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)
Den Landsdækkende Undersøgelse
af Patientoplevelser (LUP)
Det Nationale
Indikatorprojekt (NIP)
Hospitalsstandardiseret
mortalitetsratio (HSMR)
Indikator
Kontroldiagram
Mål (noun)
Måle (verb)
Nævner
Pakke
Patientforløb
Patientsikkerhed
Seriediagram
Skade
Tæller
Udskrivelse
Utilsigtet hændelse (UTH)
Engelsk/English
The Danish Accreditation Model
National Danish Patient
Satisfaction Survey
The Danish National
Indicator Project (NIP)
Hospital Standardised
Mortality Ratio
Measures
Control chart
Aim / goal / target / measure
Measure
Denominator
Bundle or / and changes packge
Parthway or patient journey
Patient safety
Run chart
Harm
Numerator
Discharge
Patient Safety Incident
(Adverse events (AE))
August 2010 – Version 1.1
Patientsikkert Sygehus