CIFRI-seminar 15.1 - Klaus Levinsen.pdf

Kontaktpersoner
Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening
Formand
Steffen Toft Jensen
Tlf. 2615 0895
Østergade 69, 8850 Bjerringbro
[email protected]
Næstformand
og Gudenåens Ørredfond
Per Frost Vedsted
Tlf. 8668 2772
Juniorklubben 12-18 år.
Lars Riise Jensen
Tlf: 3052 0515
[email protected]
Program 2014
Kortbog
Robåde på Tange Sø
Jesper Vang Falkenberg, Tlf. 2825 9068
Fangstrapport 2014
Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening
Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening
Navn:
Nov. - marts
Senioraften hver anden mandag (ulige uger).
Kl. 19.00 i klubhuset.
Fluebinding, hygge, foredrag, film, m.m.
1. november
Tilsyn med bækkene inden
havørredgydning.
Vi mødes kl. 8 ved klubhuset.
Adresse:
Dato
Fangst
Vægt
Længde
Køn
Zone
Agn
Genudsat
Okt. - april
Juniorklub hver torsdag.
Kl. 19.00 i klubhuset / 12 til 18 år.
Lodsejerkontakt
Niels Jørgen Ottesen Tlf. 2217 7750
16. januar
Sæsonstart i Gudenåen
Veje og P-pladser
Jan Ottesen, Tlf. 5096 5066
Klubhus, booking mv.
Kim Sørensen
Tlf. 2049 1859
Klubhuset,
Gudenåvej 22a
8850 Bjerringbro
Aktiviteter/Program 2014
1. februar
Optælling og kortlægning af
gydebanker i bækkene.
Vi mødes kl. 8 ved klubhuset.
12. maj
Lystfiskeriets Dag ved Bjerringbro.
Kasserer, medlemskab mv.
Nicolai Parbst
Tlf. 4241 2030. Helst SMS
[email protected]
19. - 20. sept
Gudenåkonkurrencen 2014
Salg af deltagerbevis hos
Bamsebo, Statoil Bjerringbro,
Grejbiksen og Bøssemageren.
11. oktober
Gule ærter, arrangement for seniorer.
Fiskeri fra solopgang.
Indvejning kl. 13.00 i klubhuset.
Gratis, dog med betaling for spisning.
www.bjerringbro/sportsfisker.dk
BSF´s hjemmeside
Information, dagkort, fangstrapporter,
nyheder, arrangementer, kort,
robåde m.m.
Mail: [email protected]/sportsfisker.dk
www.bjerringbro/sportsfisker.dk
BSF´s hjemmeside
Information, dagkort, fangstrapporter,
nyheder, arrangementer, kort,
robåde m.m.
Mail: [email protected]/sportsfisker.dk
30. oktober
Sidste frist for skriftlige forslag til
generalforsamlingen.
15. november
Sæsonens sidste fiskedag
i Gudenåen.
HUSK ! indlevering af fangstrapport.
17. november
Start på senioraftener.
Hver mandag kl. 19.00 i klubhuset
1. december
Sidste frist for aflevering af
fangstrapport.
5. december
Generalforsamling 2014.
Fangstrapportering er et krav i BSF. Alle, også 0 fangster skal registreres,
da statistikken er et vigtigt værktøj
i bestræbelserne på at yde den bedste
fiskepleje i hele Gudenåsystemet.
Skemaet returneres senest d. 1/12 - 2014 til:
Gert Nielsen, Poppelvej 13, 8850 Bjerringbro,
eller via hjemmesiden:
www.bjerringbro/sportsfisker.dk
Tange
Hjorthede
P
1
Tangeværket
Sdr. Vinge
Oversigtskort
Tange Sø
P
2
Oversigtskort
Bjerringbro og omegn
Zone 6
Ulstrup
Skov
Zone 5
Fiskeri forbudt
Mo
dV
ibo
rg
P
Hjermind
P
3
4
Ans
Hjermind
skov
P
Zone 2+3
Vindum
Bjerringbro
Grundfos
Zone 4
P
Rideskole
P
6
P
Zone 1
P
3
P
P
5
7
P
P
14
P
Tange
P
1
Tangeværket
Lilleåen
P
19
Ulstrup
20
P
21
P
22
P
23
P
P
17
24
16
16a
15
11
9
Hvorslevgård
skov
Stærkær
8
Amstrup
Vellev
Toholt
skov
Sønderbro
lle
4
vb
Hvorslev
æk
Regler for fiskeri i Gudenåen hos
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening
Fiskekortet skal bæres synligt under fiskeri.
Bøgeskov
P
P
P
Skibelund
Kongstrup
18
P
P
P
P
Gu
Oversigtskort
Lilleåen
3a
13
Kællinghøl
P
P Stavkrog 12
10
Skole
Laurbjerg
P
P
18b
P
Gudenå
5
Bjerring
Ulstrup
Slot
18a
Hjermind
krat
Kongensbro Kro
Torup
Gullev
Gerning
Der må max. hjemtages 2 laksefisk pr. døgn.
Bevægeligt og hensynsfuldt fiskeri skal praktiseres.
Kun gedder mellem 40 cm og 80 cm må hjemtages.
Der må ikke benyttes agnfisk.
Efterlad aldrig affald i naturen eller ved P-pladserne