Dispensationsansøgning skoleudsættelse.pdf

Vejledning til Karakternet – version 4
Se vores hjemmeside www.karakternet.dk for de seneste nyheder.
Import af elever fra Dansk Skoledata (kræver dsa-karakternet)
1) Først gøres følgende i Dsa-elev
2) Derefter logges på Karakternet – Administration – Vælg fanen Elever
3) Herefter vælges ”Upload elev datafil”
© 2010 Karakternet.dk I/S
Side 1 af 5
Vejledning til Karakternet – version 4
Se vores hjemmeside www.karakternet.dk for de seneste nyheder.
4)
Tryk på ”Upload elev datafil”
Herefter udpeges filen Karakternet.csv, som du dannede i punkt 1
(ligger i c:\skdata\ med mindre du har ændret stien)
Tryk på ”Åbn”
Du får beskeden:
5)
I administration trykkes på:
© 2010 Karakternet.dk I/S
Side 2 af 5
Vejledning til Karakternet – version 4
Se vores hjemmeside www.karakternet.dk for de seneste nyheder.
6) Følgende skærm vises (vigtigt at du lader skærmen stå til den er helt færdig)
7) Log ud af karakternet
Eleverne er nu opdateret.
Export af Standpunktskarakterer til Dansk skoledata.
-Dannelse af filer til optagelse.dk
-Dannelse af filer til Afgangsbeviser
1) Log på Administration – Klik på ”Elever” og derefter på ”Eksporter karakterer”
2)
Vælg den termin som skal overføres til Dansk Skoledata (typisk den øverste termin)
Følgende fil dannes:
© 2010 Karakternet.dk I/S
Side 3 af 5
Vejledning til Karakternet – version 4
Se vores hjemmeside www.karakternet.dk for de seneste nyheder.
Tryk ”Gem”
Gem den i mappen C:\skdata
3)
I Dsa-Elev gøres følgende:
© 2010 Karakternet.dk I/S
Side 4 af 5
Vejledning til Karakternet – version 4
Se vores hjemmeside www.karakternet.dk for de seneste nyheder.
(fortsættes på næste side)
© 2010 Karakternet.dk I/S
Side 5 af 5