Perforeret gastroduodenalt ulcus

INVITATION
Tværfagligt Symposium - Aalborg Universitetshospital
Håndtering af den kritisk syge patient
med abdominale problemer
Torsdag d. 2. oktober 2014
Hotel Hvide Hus Aalborg
Mødet er for læger og specielt interesserede sygeplejersker
Agenda
15.00-15.30
Registrering & Sandwich
15.30-15.35
Velkomst
v/ Overlæge Morten Freundlich, Intensiv Afdeling, Aalborg
Universitetshospital
Patienten med påvirket organfunktion
Chairman Morten Freundlich
15.35-16.05
Patienten med påvirket lever
v/ Overlæge Peter Holland-Fischer, Med.gastroenterologisk
afdeling, M, Aalborg Universitetshospital
• Alarmsymptomer
• Leverinsufficiens ( Graduering, relevans på ICU,
medicinjusteringer og interaktioner )
• Lever cirrhose
• Hepatorenalt syndrom
• Kliniske overvejelser ved medicinering af patienten ned
leverinsufficiens (undgå farmaka, justere dosis,
interaktioner og polyfarmaci)
16.05-16.35
Patienten med påvirket pancreas
v/ Overlæge Finn Kallehave, Kirurgisk gastroenterologisk afsnit A,
Aalborg Universitetshospital
• Akut pancreatitis
• Akut Forværring (Hvornår og hvordan forhindres det)
• Kliniske overvejelser ved medicinering af patienten med
pancreasinsufficiens
Den abdominalkirurgiske kritisk syge patient
16.35-17.05
v/ Overlæge Anders Tøttrup, Kirurgisk Afdeling P,
Aarhus Universitetshospital
•
•
•
•
•
17.05-17.20
Paralyse/ Ileus
Akut tarmsvigt
Abdominal Compartment ( Hvornår/ behandling)
Ernæring
Laksantia (Hvornår, Hvilke)
Pause
Agenda
Infektioner hos den abdominale intensive patient
17.20-17.50
Invasive svampeinfektioner
v/ Overlæge Jan Geertsen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital
•
•
•
•
•
•
Typer & Hyppighed
Diagnostik
Guidelines og rekommendationer
Mistænkt eller dokumenteret gastrointestinal lækage
Abdominalkirurgiske komplikationer
Kliniske relevante overvejelser ved lægemiddeldosering
(Lægemidler, dosis, TDM, interaktioner, polyfarmaci)
• Leverdysfunktion
17.50-18.20
Invasive bakterielle infektioner
v/ Overlæge David Fuglsang Damgaard, Klinisk Mikrobiologisk
Afdeling, Aalborg Universitetshospital
•
•
•
•
•
Typer & Hyppighed
Diagnostik
Guidelines og rekommandationer
Abdominalkirurgiske komplikationer
Kliniske relevante overvejelser ved lægemiddeldosering
(Lægemidler, dosis, TDM, interaktioner, polyfarmaci)
Trombose og blødning hos den intensive patient
18.20-19.15
v/ Overlæge Zahida Salem Ali, Almen Intensiv Afdeling,
Aalborg Universitetshospital
• Tromboseprofylakse
• Forholdsregler ved organdysfunktion (lever/ nyre) &
immobilisering
• Perioperativ regulering
• Ukontrolleret blødning
• DIC (Tolkning og konsekvens)
• HIT (Tolkning og konsekvens)
19.15
Let Traktement
Tværfagligt Symposium - Aalborg Universitetshospital
Mødested:
Hotel Hvide Hus
Vesterbro 2
9000 Aalborg
Tilmelding på:
www.pfizeracademy.dk
(deadline 29. september 2014)
Med venlig hilsen
Pfizer Danmark
Charlotte Guldhøj
Brand Manager
Tlf. 2920 3437
Birgit Nielsen
Key Account Manager
Tlf. 2920 3396
Mødet er anmeldt til ENLI inden arrangementets afholdelse og er efter Pfizer Danmarks opfattelse i overensstemmelse med
reglerne på området, selvom arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.
ID nr. GEP621008048 Sept.2014