STENBIDERROGN 105,- Stenbiderrogn, blinis

Elinstallatør
TIL PRODUKTIONSAFDELINGEN I HJØRRING VANDSELSKAB A/S:
Hjørring Vandselskab A/S søger en elinstallatør til planlægning og projektering af el- og
SRO-installationer. Vi har brug for en medarbejder med et indgående kendskab til elinstallationer, PLC-styringer og scada-systemer.
Som elinstallatør bliver du en del af produktionsafdelingen, der står for driften og vedligeholdelsen af vandværker, ledningsnet, pumpestationer og renseanlæg. Modernisering og renovering af det samlede anlæg er en højt prioriteret opgave, og her er
energioptimering og styring helt centrale elementer.
Du får en afvekslende hverdag med forskelligartede arbejdsopgaver, hvor du i samarbejde med produktionsafdelingen og Hjørring Vandselskabs IT-afdeling får en vigtig
rolle i at præge udviklingen af Hjørring Vandselskabs samlede tekniske anlæg.
Arbejdsopgaver:
Ansvarlig for at opretholde Hjørring Vandselskabs el-autorisation herunder ansvarlig for
selskabets egenkontrolsystem, KLS.
Ansvarlig for risikovurdering og CE-mærkning af udførte anlæg.
Udvikling af selskabets SRO-installationer i samarbejde med eksterne leverandører.
Medvirken til fejlfinding på tekniske installationer.
Deltagelse i vagtordning
Kvalifikationer:
Uddannet elinstallatør
Indgående kendskab til og erfaring med PLC-styringer og – programmering
Indgående kendskab til og erfaring med scada-systemer
Gode generelle IT-kompetencer
Selvstændig med gode samarbejdsevner.
Ansvarsbevist, handlekraftig og resultatorienteret.
Et positivt sind, med lyst til at bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø.
Vi tilbyder:
Et udviklende og udfordrende job med indflydelse.
En arbejdsplads, hvor der arbejdes i et kollegialt fællesskab med en uformel omgangstone, med respekt for den enkelte medarbejder.
En arbejdsplads, hvor der praktiseres værdibaseret ledelse, hvor vi samarbejder gennem dialog og giver plads til at tage ansvar og kompetence til at træffe beslutninger.
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til kvalifikationer.
Ansøgning:
Skriftlig ansøgning med CV og relevante referencer skal være os i hænde senest den
10. februar 2015. Ring til Produktionschef Jacob Andersen, tlf. 30 37 18 75 eller Sektionsleder Arne Larsen tlf. 30 37 18 25, hvis du vil høre nærmere om jobbet. Ansøgning sendes til: Hjørring Vandselskab A/S, Åstrupvej 9, 9800 Hjørring eller mail: [email protected]
hjvand.dk. Mrk.: “Ansøgning, Elinstallatør”.
Samtaler forventes afholdt i uge 9..
Om os:
Hjørring Vandselskab A/S er ejet af Hjørring Kommune. Selskabet løser opgaver indenfor vandforsynings- og spildevandsområdet. Selskabet har 65 medarbejdere.
DRIKKEVAND & SPILDEVAND
Hjørring Vandselskab A/S | Åstrupvej 9 st.| 9800 Hjørring| Tlf. 38 41 28 28