Snit i flunke og gammeldags kvistkarm

DANSKERNES TV BRUG
Mette Breith, Research Director & Martin Meik, Business Development Director Starcom
GENERELT FOR DANSKERNE
TV SEENING I DAGENS DANMARK
TV’et har ikke
længere vores fulde
opmærksomhed
TV’et er for mere end
hver 3. noget der
kører i baggrunden
Mere end 50% bruger
en anden device mens
de ser TV
Op til 50 % har større
opmærksomhed til
deres anden device
end til TV’et
MEN HVAD SÅ MED WEB TV?
80% har set web TV
65% ser udelukkende gratis online indhold
Youtube fylder mest, mens næsten hver 5. ser film ugentligt
Mere end halvdelen mener at de om under et år vil
se en naturlig blanding af flow og web TV
Den største fordel ved web TV anses
som friheden til at se TV når det passer
Den største barriere for web TV er, at
det anses som nemmere at se flow TV
VI VILLE GERNE VIDE…
HVILKE
KAN VI RAMME PÅ WEB TV?
HVOR HAR WEB TV SIN
Sammen med TNS Gallup spurgte vi 1.030
personer i alderen 15-50 år om deres holdning og
adfærd når det kommer til det at se TV
Den efterfølgende analyse segmenterede
danskerne i forhold til deres potentiale for web TV
Dernæst posttestede vi 4 kampagner blandt
2.500+ respondenter – eksponerede og ikkeeksponerede for online kampagnen
Segment størrelse
SEGMENTERNE
12%
23%
18%
DE
TRADITIONELLE
FAMILIE ALTER
APOSTLENE
DE
UINFORMEREDE
MULTISCREEN
KARRIEREFOLK
DIGITAL
NATIVES
24%
22%
Lavt potentiale
Højt potentiale
Jo højere potentiale, jo lavere forbrug af flow TV!
TIL AT SE
WEB TV FINDES I REALITETEN IKKE –
INTERNET UDBREDELSEN ER 100%
FORSKELLEN FOR SEGMENTERNE FINDES I
… mentale
barrierer for web
TV
…holdning til
TV seening og
forbrug af TV’et
…brug af
second screens
…demografiske
variable
SEGMENTERNE
DE TRADITIONELLE
Why fix it if it ain’t broken? - Jeg
holder mig til det traditionelle tv
FAMILIE ALTER APOSTLENE
Jeg hygger mig med TV. Det giver
noget at snakke om. Indholdet
tæller – ikke teknologien
DE UINFORMEREDE
Hvis jeg bare havde udstyret så
ville jeg helt sikkert se web TV
MULTISCREEN KARRIEREFOLK
Når jeg kommer hjem fra en travl
dag er det befriende at tænde for
TV’et
DIGITAL NATIVES
Jeg vil se TV når jeg vil og hvor jeg
vil. Flow TV er gammeldags og
passer slet ikke til mine behov
KAN VI FLYTTE DEM?
FORTABT?
CONTENT
INFORMAT
ION
DE
TRADITIONELLE
FAMILIE ALTER
APOSTLENE
DE
UINFORMEREDE
MULTISCREEN
KARRIEREFOLK
DIGITAL
NATIVES
KOMFORT
I MÅL
HVAD HAR VI
HVAD KAN MAN FÅ UD AF
AT BRUGE
?
4
4
CASE
RESULTATER FORSKELLIGE FORSKELLIGE
KUNDER
KAMPAGNER
FÆLLES
LEARNINGS
DIGITAL NATIVES &
MULTISCREEN
KARRIEREFOLK
MEDIETAKTISKE SEGMENTER
51%
SPOTIFY
MÆRKE A
Inkl.
De U-informerede 71%
46%
46%
40%
MÆRKE B
STADIUM
SAMSUNG
MÆRKE C
MÆRKE
D
VOLTAREN
68%
64%
57%
REKLAMEFILMENE VISES TIL
AD RECALL EFFEKT
Kan du huske at have set denne reklamefilm tidligere?
70%
60%
+ 42%
+ 174%
+ 36%
+ 89%
+ 64%
Mærke C
Mærke D
Gennemsnit
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mærke A
Mærke B
Ikke eksponeret
Eksponeret
AD RECALL EFFEKT PÅ SEGMENTERNE
Kan du huske at have set denne reklamefilm tidligere?
Gennemsnit
+ 48%
+ 21%
+ 94%
+ 60%
+ 115%
Traditionelle
Familie alter
apostle
Uinformerede
Multiscreen
karrierefolk
Digital Natives
Ikke eksponerede
Eksponerede
INTERNETTET HAR ALTID TABT I KENDSKAB…
MEN NU KAN VI SE ET LØFT I KENDSKABET
For samtlige cases fylder andelen af internettet mere blandt eksponerede
når vi spørger til hvor man har set reklamer for mærket
Ligeledes vinder TV også større andel blandt de eksponerede for de to
kampagner hvor der har kørt TV samtidigt
 Web TV øger altså også kendskabet til TV reklamen
REACH
EFFEKTEN ER IKKE TIL AT OVERSE!
Tager vi højde for TV dækningen af kampagnerne har mellem 25.000 og 60.000 mennesker i
de respektive målgrupper været eksponeret online, husker reklamen, ved hvem afsenderen er,
og har fået lyst til at købe produktet
VI VILLE GERNE VIDE…
HVILKE
KAN VI RAMME PÅ WEB TV?
HVOR HAR WEB TV SIN
WEB TV ER EN VIGTIG BRIK I DET NYE MEDIELANDSKAB
…og for nogle målgrupper den brik der gør at man kan kommunikere med disse
Web TV giver øget ad recall, løfter kendskab til reklamer på
både TV og internet og gør, at vi kan nå ud til mange
mennesker med vores budskab
 Købsintentionen er højere blandt 2 ud af 4
cases, og i alle cases får vi flere gennem
‘købstragten’ på baggrund af højere
kendskab til reklamen