Axor Bouroullec

Hogager & Skave
– et stærkt lokalområde
www.skave.info
www.hogager.eu
natur skole fritid sport
FORORD
af Torben Laustsen
Denne folder er til borgerne i Hogager, Skave og omegn.
Den er også til dig, som måske kun kender Skave, når du
kører igennem byen.
Så ser du måske kun nogle af vores butikker – købmanden, tankstationerne, pizzeriaet, de hårde hvide
varer, genbrugsbutikken og møbeloutlettet. Måske
nå­ede du slet ikke at bemærke tøjbutikken, frisørerne,
grovvareforretningen og de andre butikker. Og nedbrydningsfirmaet med den landskendte ”fluesmækker”.
Området har også mange håndværkere og naturligvis
foderstofforretning, stor maskinstation og små og store
landbrug, – både de konventionelle og de økologiske.
Skave Hallen og Skave skole ligger i passende afstand
fra hovedvejen. Skolen har 0.-7. kl., SFH, stor lege­plads
og idrætsplads. Skolen og hallen ligger tæt på vores
store, flotte børneinstitution med både vuggestue og
børnehave. Der er også dagplejere i både Hogager og
Skave.
Foran hallen ligger Fælleshaven, det nye uformelle
mødested med bl.a. bålplads og nyttehave.
Nu tror du nok, at Skave er ”én række huse langs hovedvejen”. Men der tager du fejl. Bag ved den første husrække ligger et par store villakvarterer med huse for en
hver smag.
Der er et integreret cykelstisystem, som binder villa­
kvarterne sammen med skolen, SFH’en, hallen og børneinstitutionen.
2
Har du lidt ekstra tid, så drej fra hovedvejen øst for Skave
og tag en tur til Hogager. Landsbyen, der er kendt for
den populære håndboldklub Hogager GF, det store Hogager marked og den flotte kirke. Tag dig tid til at gå ind
og se kirken med de friske farver og flotte glasmosaik.
Har du lidt mere tid så hold ind i skoven øst for Skave.
Her finder du både grillhytte, skovlegeplads, shelter, bålplads, skovmotionsbane, vandre- og cykelruter og en
stor indhegnet hundeluftningsskov med aktiviteter for
hundene.
Og hvad du ikke umiddelbart kan se, er alle de dejlige
og aktive mennesker, som bor i Hogager og Skave. Mennesker, der gør området til et levende lokalsamfund i
fortsat udvikling. Fordi de vil.
Denne folder giver dig en oversigt og smagsprøve på
nogle af de mange foreninger, klubber og institutioner i
Hogager, Skave og omegn. Se også www.skave.info
Hvis du – efter at have læst folderen – tænker: ”wow –
har de alt det i Skave og Hogager” – ja så har folderen
opnået et af sine mål….
Du kunne måske lige frem få lyst til at bo her sammen
med os. Du er meget velkommen.
God læselyst.
SKAVE FITNESS
Skave Fitness har eksisteret siden 1. november 2007.
Vi er et foreningsbaseret fitnesscenter under DGI. Alle
vores instruktører er uddannet gennem DGI og har alle
har deltaget i 1. hjælps kurser. Vi bliver løbende opdateret gennem kurser via DGI udbud og holder os a jour
med nye tiltag år efter år.
Skave Fitness er et godt sted for alle vores medlemmer.
Åbningstider: Alle dage året rundt fra kl. 05.30 til kl. 22.30
Skave Fitness tilbyder:
Fitness: Styrketræning for alle fra det fyldte 15. år. Alle
får en gratis prøvetime. Programmet er et basis program
med en kombination af træning i maskiner og funktionelle øvelser.
Bodycycling: En kombination af Indoorcycling og styrketræning med egen kropsvægt.
Desuden tilbydes hold som TABATA, Junior Fitness, Ju­
nior/­begynder cycling, og cirkel træning. Disse annonceres på vores hjemmeside i løbet af sæsonen.
Yderligere information om Skave Fitness, instruktører,
hold og priser kan findes på vores hjemmeside:
www.skavefitness.dk og på vores
FACEBOOK side: Skave Fitness
Seniorfitness: Styrketræning, led øvelser, funktionelle
øvelser samt afspænding for alle 60 år + samt førtidspensionister.
Indoor cycling: Konditionstræning til godt musik. Der
cykles på 2 niveauer, så der er plads til alle, både nybe­
gyndere og de mere øvede.
3
TRABJERG GYMNASTIKFORENING
- En alsidig forening i dit lokalområde
Stiftet den 2. november 1908.
Fra starten og til i dag har gymnastikken været på foreningens program hvert år. Folkedans var også en stor aktivitet i foreningen i mange år.
Fra midten af 30erne til sidst i 40erne blev der spillet
håndbold på udendørs græsbaner.
I midten af 70erne blev badminton og volleyball en del
af aktiviteterne.
Lige siden foreningens start har der været afholdt fælleslæsning, som senere gik over i amatørteater. Det kan ses
ud fra de aktiviteter, som har været, og som der er i foreningen, at foreningen tilstræber, at tilbyde de aktiviteter
der p.t. er behov for og ønske om. Efter dette lille histo­
riske tilbageblik skulle der gerne tegne sig et billede af
en forening, som er i trit med det samfund, som foreningen er en del af.
Foreningen består af en bestyrelse på 3 personer og 3
udvalg på hver 3 til 5 personer.
Kontaktinformation findes på www.skave.info
Foreningen tilbyder:
4
Fra ”Folk og Røvere i Kardemomme By” på Kirkebakken
2010
Amatørteater
Et udvalg vælger et skuespil, finder instruktør og skue­
spillere. Stykket øves hen over vinteren og opføres sidste weekend i februar. Man samarbejder med Bor­bjerg
musik og teaterudvalg om Kirkebakkespillet, et frilufts­
spil der opføres på Kirkebakken i Borbjerg.
Badminton
Der spilles badminton for voksne i Skave hallen. Der kan
også spilles i skolens gymnastiksal. Start ca. 1 sep. Der
trækkes lod om banerne i hallen. Se Borgernyt / Skave.
info hvornår det sker. Badminton for børn spilles i hallen.
Start ca. 15. sep.
Volleyball
Der spilles volleyball i Skave hallen. Det er for voksne
både mænd og kvinder. Man spiller på mixhold. Start ca.
1. sep.
Gymnastik
Foreningen tilbyder gymnastik for både børn og voks­
ne. Det kan variere lidt fra år til år hvor mange hold der
oprettes. Det foregår både i skolens gymnastiksal og i
Skave hallen. Plan for sæsonen bringes hvert år i Borgernyt. Der er opvisning hvert år i marts.
HOLSTEBRO SPEEDWAY KLUB
Holstebro Speedway Klub
Hesselåvej 41 b, Skave
7500 Holstebro
Formand
Henrik Højbjerg
Telefon: 40 19 33 55
mail: [email protected]
www.hosk.dk
SKAVE JAGTFORENING
Skydebanen
Hvidmosevej 2, Skave
Åbningstider:
Februar og marts: Lørdage 13-16
April til september: Torsdage 18-22
Se hjemmesiden
www.skavejagt.dk
Holstebro Speedway klub har et hold i Superligaen, 1.
div. og 2. div. og har desuden ungdomshold, se mere på:
www.hosk-ungdom.dk
5
HEDEAGER OFF ROAD
Hedeagervej 4 Skave, er en lukket forening for 4x4 øvelseskørsel. Max 50 Db.
Kontaktperson ved udleje:
Jørgen West Hansen tlf. 2146 7668.
Hedeager er et køreområde i Skave, øst for Holstebro,
der er selvejet/lejet.
Formålet med et køreområde er:
- I enhver henseende at kunne undervise og træne i terrænkørsel og bjergning.
- At kunne virke som samlingssted for sociale sammenkomster i eller mellem forskellige foreninger.
- At informere foreningens medlemmer, således disses
færden i naturen sker sikrest mulig og med mindst mulig
belastning af denne.
6
SØNDERTOFT RIDEKLUB
Nørre Birkmosevej 1
7500 Holstebro
Tlf. 2855 5388 - (bedst mellem kl.17.00 - 21.00)
www.sondertoft.dk
mail: [email protected]
Søndertoft Rideklub er en mellemstor rideklub. Klubben optager medlemmer af alle kategorier: Elite ryttere,
trænede ryttere, nybegyndere og motions ryttere.
Søndertoft Rideklub hører til i Region Vest Dansk Rideforbund – i distrikt 11/13.
Søndertoft Rideklub og Søndertoft Ridecenter tilbyder
en ridehal 20 + 40 meter, 3 udendørs dressurbaner 20 +
60 meter, en opvarmningsbane, en spring opvarmningsbane samt en stor springbane. For alle opstaldede heste
er der mulighed for udlukning både på jordfolde samt
græs marker. Der også mulighed for at ride ud i naturen
samt langs åen.
BORBJERG/HOGAGER KIRKER
Borbjerg og Hogager kirker tilbyder samvær og aktivi­
te­ter i en bred vifte af gudstjenester og andre arrangementer. Samtidig er vi åbne overfor nye idéer og forslag,
hvor kirkerne kan være i samspil med det lokale.
Babysalmer for de mindste
Spaghettigudstjenester og familiegudstjenester for hele
familien
Minikonfirmander (3. kl.)
Konfirmander (7. kl.)
Konfirmandlejr
Børnekor (fra 3. kl.)
Voksenkor
Ung-gudstjenester
Musikgudstjenester
Stillegudstjenester
Friluftsgudstjenester
Foredrag
Koncerter
Sogneudflugter
Samarbejde med foreninger, borgerforeninger, bør­ne­
ha­ver, skoler, spejdere, seniorklubber m.v. i sognet.
Sognepræsten: Naltoftevej 3, Borbjerg, tlf. 97 46 10 30
Kirkekontor og konfirmandstue: Naltoftevej 3, Borbjerg
Der er graverkontor ved begge kirker.
Find menighedsråd og personale på kirkernes hjemmeside.
Her finder du også det aktuelle program.
www.borbjerg-hogager-kirker.dk
7
SKAVE BØRNEHUS
Gl. Borbjergvej 6a, Skave
7500 Holstebro
[email protected]
Leder: Aase Stride
ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag: 6.30-17.00
Fredag: 6.30-16.00
Børnehuset er bygget i 1997 – et gedigent byggeri med
gode fysiske rammer og god plads.
Børnehuset består af vuggestue – Spirevippen med 12
børn og 2 børnehavestuer – Søløven og Delfinen med
ca. 20-25 børn på hver stue. Vi bestræber os så vidt
muligt på at tilgodese områdets pasningsbehov.
Wellness i børnehøjde
Skave børnehus har gennem flere år arbejdet med
hvilestund, fodbad, berøringsmassage og mindfulness
med stor succes.
8
I Skave Børnehus lægger vi vægt på:
– at give børnene en god hverdag med omsorg, nærvær
og tryghed.
– at vores pædagogik bygger på den anerkendende
tilgang til barnet.
– at børnene bliver mødt af glade engagerede voksne,
der udvikler og udfordrer dem.
– at det skal være et rart sted med en god stemning for
børn, forældre og personale.
– at vi har et tillidsfuldt samarbejde med forældrene.
Børnehuset har en kæmpe legeplads på 10.000 m2.
Her er der frisk luft, højt til himlen, med mulighed for
kropslige udfoldelser.
Der kan leges med sand, vand og jord, klatres i træer,
bygges huler, gå på opdagelse efter småkravl, følge
årstidernes skiften, lege med ens bedste ven osv. Her er
der mulighed for at børnenes fantasi og kreativitet kan
få frit løb.
HOGAGER BORGERFORENING
Borgerforeningens formål er, at varetage borgernes interesse i så vid udstrækning som muligt. Vi ønsker at
fastholde det gode sammenhold i byen og at udvikle
nye fælles aktiviteter.
Som noget nyt, har vi oprettet en Facebookgruppe for
borgerne i Hogager og omegn. Vi håber at denne kan
være med til at skabe en tættere kontakt mellem borgerne og dermed styrke sammenholdet. Søg på ”Hogager”
Vi afholder f.eks. byfest ultimo juni med biloriente­
ringsløb, Sankt Hans bål og fælles spisning. I september
afholder vi Høstfest og året afsluttes med juletræstæn­
ding samt fællesspisning 1. søndag i advent.
Herudover er vores Bankoaftner hver anden onsdag i
vinterhalvåret godt besøgt, med både lokale og udefrakommende medlemmer.
Vi er en Borgerforening i udvikling og vi modtager gerne nye forslag til aktiviteter og forbedringer. Kontakt os
løbende eller mød op til generalforsamling i februar.
Vi har i Hogager Borger og Kulturhus gode muligheder
for at feste. Der kan lejes festlokaler og vi har en fantastisk ”kogekone” i Edith Sørensen. Tlf. 23 30 70 57.
Se mere på www.hogager.eu eller kontakt os på
[email protected]
Telefonnumre på bestyrelsesmedlemmerne er altid opdateret i Borgernyt.
I 2010 udkom ”Hogager bogen.” En flot opslagsbog om
Hogagers historie og nutid. Et værk der er opstået som
følge af mange ihærdige lokalfolks indsats.
9
SKAVE BORGERFORENING
Skave Borgerforening arbejder for at varetage områdets
og borgernes interesser. Samtidig er vi talerør overfor
kommunale og statslige instanser – bla. vedr. landsbyudvikling.
I Skave har vi følgende visioner:
- Vi arbejder for et forsat levende lokalsamfund, hvor ildsjæle, rummelighed, fællesskab og nærvær sættes højt.
- Vi ønsker et varieret og aktivt foreningsliv med samarbejde på tværs af foreningerne, et fælles mødested og
tilbud til både unge og ældre.
- Vi arbejder for at beholde skole og børnepasningsmuligheder i lokalcenteret for at sikre fortsat vækst og
bosætning.
- Vi ønsker et godt og trygt sted at bo med attraktive bo­
lig­er og boligtyper til alle: selv-byg, eje, leje og andel.
- Vi ønsker at bevare et varieret erhvervsliv med plads
til og mulighed for vækst og derved skabe endnu flere
lokale arbejdspladser
- Vi arbejder på at gøre naturen lige udenfor byskiltet
mere tilgængelig for alle og vil bruge områdets for­
håndenværende ressourcer til at gøre området endnu
mere attraktivt.
10
- Vi ønsker at bruge aktiv markedsføring for at synliggøre områdets kvaliteter og dermed motivere til bo­
sæt­ning i området.
- Vi ønsker fortsat udvikling i Skave og omegn i tæt
samarbejde med Holstebro Kommune og omkringliggende landsbyer.
Skave Borgerforening er medarrangør af forskellige
lokale arrangementer såsom, juletræstænding, Skt. Hans
fest, byfest, Open by night, efterårsudstilling – med en
solid lokal opbakning til arrangementerne.
Der er flere underudvalg i borgerforeningen – sogne­
gårds­
udvalg, byfestudvalg, seniorklub for 60+, ung­
doms­
klub for 7.-9. klasse og haveudvalg. Hvert år i
januar er der generalforsamling, hvor der vælges i alt 7
be­styrelsesmedlemmer.
Se vores hjemmeside www.skave.info samt vores facebookside.
Formand Henny Hedegaard Jensen kan kontaktes på
tlf. 28 96 91 56 eller via [email protected] og
kasserer Lis Nielsen på tlf. 23 60 49 27 eller via [email protected]
SKAVE M&M
KFUM SPEJDERNE - BORBJERG GR.
I 2000 startede Skave Borgerforening motorcykelholdet
som fik navnet Skave M&M (Motorcykler og Madammer).
Som spejder er du sammen med jævnaldrende og voks­
ne ledere som laver sjove, anderledes og spændende
udendørs møder.
Spejderarbejdets mål er at ruste børn og unge til at
tage vare på deres egen udvikling og til at søge nye udfordringer livet igennem.
I spejderaktiviteterne og fællesskabet giver de mulig­
heder for, at børn og unge får mod til at tage ansvar og
løse krævende opgaver.
Vi kører ture den første tirsdag i hver måned fra maj til
september ad små, snoede og hyggelige veje i et roligt
tempo hvor alle kan være med. Turene er på ca. 100 km
hver gang hvor der holdes pauser så der også er god tid
til hyggelig samvær.
Alle kan deltage – ingen kontingent, medlemsskab eller
andet – dog skal man være i besiddelse af en motorcykel.
Vi mødes på Kropladsen den første tirsdag i hver måned
kl. 18.30
Hvis du har fået lyst til at blive spejder, er du velkommen
til vores møder.
Yderligere informationer kan fås ved at kontakte gruppens gruppeledere:
Else Marie Sørensen – 9744 0401/3036 3467
[email protected] eller Elionora Hammerstoft –
9746 4637/2195 1878 el. [email protected]
www.borbjergspejder.dk
Håber vi ses.
11
HOLSTEBRO MOTO CROSS CLUB
Når det handler om motocross og faciliteter til disse er
det visionen, at HMCC skal være det naturlige valg i området.
Det er ligeledes visionen, at HMCC er med til at sætte
dagsordenen for den fremtidige udvikling af motocross
og sportens talent/elitetrup, uden at glemme bredden.
Motocross ikke bare en fritidsbeskæftigelse, men også et
spørgsmål om identitet, sundhed, ambitioner og socialt
sammenhold, så det er alt i alt vores overordnede dags­
orden at opfylde dette for alle klubbens medlemmer.
Udvikling:
Som en del af Holstebro elitesport, er der tre skoler
tilknyttet Holstebro Motocross Klub, hvor der i undervisningstiden er indlagt plads til personlig udvikling.
– Birkelunden 7. - 8. - 9. klasse
– Sct. Jørgen 10. klasse
– Holstebro sports college
Så brænder man for motocross, er der gennem klubben
støtte til at komme videre på eliteplan.
12
For at sikre en fremtid og udvikling af kørere i Holstebro
Motocross Klub, satser vi bredt med klubtræning, hvor
der er fast træner tilknyttet, som giver kollektive og individuelle råd mens der køres rundt på banen.
Træning hver tirsdag 17-20 og lørdag 10-15.
Besøg Troldkjærbanen på Hesselåvej 41c, Skave, 7500
Holstebro.
Følg HMCC og vores kørere på www.hmcc.dk
Kontaktinfo:
Linette R. Pedersen
Formand v/Holstebro Moto Cross Club
Tlf: 28 59 98 48
Mail: [email protected]
HOGAGER GF
ALLE ER VELKOMMEN.
Hogager Marked – altid 1. lørdag i august – med:
Bankospil.
Revy.
Harmonika aften i det store telt.
Professionelle kunstnere som underholder
200 kræmmere.
Ca. 100 heste + smådyr.
Et kræmmermarked ”med det hele” som har rigtig mange
besøgende hvert år.
Vi er i foreningen stolte af, at så mange unge og forældre
bakker op og ikke mindst hjælper os, til vore arrangementer. På denne måde kommer vi i Hogager GF endnu
tættere på hinanden. Vi får samtidig en fornemmelse af,
hvor meget det betyder for vores område, at vi hjælper
hinanden. Sammenholdet i klubben er til glæde og gavn
for børn, unge og voksne, som spiller håndbold, eller på
anden måde er en del af Hogager GF.
AF ARRANGEMENTER KAN NÆVNES:
Januar: Nytårskoncert.
April: Påskecup.
Oktober: Håndboldskole i uge 42.
Bestyrelse:
Ole Lykkeskov, Svend Hornstrup, Steen Olsen, Bibi Mundbjerg, Jan Laursen, Kirsten Nørgaard, Jytte Madsen.
Mail: [email protected] Tlf. 97 45 25 84
I Hogager GF får du rigtig mange gode oplevelser. Vi
er en håndboldklub med mange medlemmer og gode
træningsmuligheder i Skave Hallen med dygtige trænere til alle aldersgrupper.
Hogager GF tilbyder bl.a.:
Breddeidræt og godt kammeratskab – som vi vægter højt.
Hold i alle rækker. Fra Micro til 3. division herrer.
Mange spændende håndboldkampe i Skave Hallen.
Håndboldskole i uge 42 – et tilløbsstykke for klubbens
børn og unge.
Påskecup for hele ungdomsafdelingen.
Takket være mange forskellige arrangementer i løbet af
året, kan vi tilbyde vore aktive medlemmer, særdeles billige kontingenter i alle rækker.
13
SKAVE SKOLE & SFH
Viborgvej 203, Skave
Tlf. 96 11 57 20
E-mail: [email protected] - www.skave-skole.dk
Skoleleder Karsten Voldsgaard Kloster tlf.: 9611 5721
[email protected]
SFH-leder – Jonna Bjerrum tlf. 96115726
[email protected]
Antal klassetrin/spor på skolen: 1 spor, 0. - 7. klasse
Skave Skoles vision
I efteråret 2013 har skolens medarbejdere, foræld­re­be­
styrelse og ledelse udarbejdet en vision som fælles afsæt
for skolen efter den nu kun er en grundskole.
Processen resulterede i nedenstående formulering og
fire fokusbegreber, som sammen med skolens værdigrundlag udgør retningen for skolens fremtidige virksomhed.
LÆRING - DANNELSE - TRIVSEL - LOKAL FOLKESKOLE
Læring
Det er Skave Skoles vision at være et udfordrende læ­
rings­rum, hvor fagligt kompetent personale i samspil
med skolens elever, stræber efter at den enkelte elev
kan forvalte og udvikle sit faglige og sociale potentiale.
14
Skave Skole er et sted, hvor man lærer om, af og med
hinanden.
Trivsel
Det er Skave Skoles vision at hverdagen er præget af et
fælles ansvar for positive forventninger, og trivselsstærke
miljøer.
Dannelse
Det er Skave Skoles vision at eleverne udvikler sociale og
personlige kompetencer, der danner livsduelige mennesker til at møde fremtidens udfordringer.
Lokal folkeskole
Det er Skave Skoles vision at være en åben skole, og en
naturlig integreret del af lokalsamfundet. I samarbejde
med lokalsamfundets aktører skabes et åbent og spændende lokalmiljø til gavn for skolens elever og lokalsamfundet.
Skave Skoles værdier – hvad bygger vi på
Vi arbejder ud fra Holstebro Kommunes målsætning,
som tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til
børnene. I den forbindelse er vi i gang med at uddanne
os som skole og SFH der arbejder med LP (Læringsmiljø
og pædagogisk praksis). .
Skave Skoles visioner bygger desuden på fire kernebegreber, som danne gro- og klangbund for arbejdet frem
mod vores vision. De fire værdi-kernebegreber er:
RESPEKT – RELATIONER – RITUALER - RESULTATER
SKAVE SFH
Skave Skole har SFH tilknyttet og ligger i forbindelse
med skolen. Der er ansat 1 leder, 3 pædagoger og 2 pæ­
da­gogmedhjælpere.
Vi er en integreret del af Skave Skole og personalet har
også timer på skolen. Det betyder, at vi har kendskab til
hele barnets hverdag og er på den måde med til at sikre
barnets trivsel.
SFH 1 (0.- 2. kl.) byder på 160 m2 rummelige og lyse pavilloner. SFH 2 (3. og 4. kl.) har base i et dejligt stort og
lyst lokale. SFH 3 (5. -7.) har vi mandag og onsdag. De er
mest i SFH 2, men har mulighed for at være i de lokaler,
vi deler med ”Klubben” I fællesskab bruger vi vores SFH
værksted. Vi benytter også skolens faglokaler (skolekøkkenet, musik, sløjd, edb, gymnastiksal m.m.)
Skole og SFH har også et dejligt stort udeareal, hvor
børnene kan boltre sig på bl.a. hoppepuder, tarzanbane,
multibane m.m.
Målsætning for Skave SFH
Vi arbejder ud fra den anerkendende tilgang, hvor vi sætter positiv kontakt i fokus.
Vi bestræber os på, at børnene deltager i planlægningen
af dagens aktiviteter.
Vi har endvidere fokus på bevægelse.
Indmeldelse i SFH sker ved henvendelse til Holstebro
Kommune – pladsanvisningen.
STØTTEFORE. FOR SKAVE SKOLE & SFH
Støtteforeningen blev oprettet i 2012.
Foreningens formål er at arbejde aktivt for Skave Skole &
SFH; at skaffe midler til gennemførelse af tiltag, der kan
være til gavn og glæde for skolens brugere samt arbejde
positivt for skolens område som et naturligt samlingssted for lokalbefolkningen.
Elevrådet, skolebestyrelsen og ansatte ved Skave Skole
& SFH kan indgive ansøgning om økonomisk tilskud til
eller dækning af tiltag som gavner det gode skoleliv.
Støtteforeningen har hidtil givet støtte til flg.:
Mellemtrinnets tur til Tange El Museum
Begyndertrinnets tur til Jyllands Park Zoo
Bidrag til teaterbilletter til 9. kls tur til Berlin
Bus til Begyndergruppens tur til Feldborg Plantage
2 stk. lavu telte som bl.a bruges til 6. kl lejrtur til Venø
Microbølgeovn, så eleverne kan lune deres madpakker
Siddepuder til 1. kl. - undervisning i “gulvhøjde.”
Hvordan du bliver medlem
Se på www.skave.info/støtteforening hvor du også fin­
der vedtægter, bestyrelsesmedlemmer mm.
15
Bay . 2014
SKAVE HALLEN
Skave Hallen
Viborgvej 201
Halinspektør: Rune Sonne, 97 46 83 77
Formand for forretningsudvalget: Flemming Nielsen,
21792521
Skave Hallen blev bygget i 1975 som en tidstypisk 20 x
40 m. håndboldhal. I 1982 blev hallen kraftigt udvidet
med blandt andet cafeteria og mødelokaler. Seneste udvidelse skete i 2007 for at gøre plads til Skave Fitness.
I dag bruges Skave Hallen til en bred vifte af idrætsakti­
viteter som hovedsageligt tilbydes af Hogager GF, Tra­
bjerg GF og Skave Fitness.
Hertil kommer andre brugere som Skave Seniorklub,
Skave Børnehus og Skave skole med både idrætstimer
og skolemadsordning.
Det betyder, at alle – i alle aldre – i Skave og omegn har
glæde af et fælles mødested. Rigtig mange tilbringer adskillelige timer i hallen enten som aktive idrætsudøvere,
trænere, tilskuere eller blot som værested.
Skave Hallens cafe drives af Trine og Rune Sonne. De
tilbyder et pænt udvalg af traditionel cafeteriamad, og er
åbne for forslag og ideer fra brugerne. Her kan familier,
unge og ældre fra hele området mødes til en kop kaffe
og en hyggesnak. Der etableres sofa/tv-hjørne i cafeen
til sæsonstarten 2014.
Skave Hallen udlejes til både private, firmaer og klubber.
Den udlejes til mange formål såsom privat-og firmaarrangementer, fester, fødselsdage. Ring til Rune og hør
om mulighederne.
16
SKAVE SENIOR KLUB
Skave Seniorklub blev dannet i 2002 og arrangerer fra
september til maj hver onsdag en hyggedag i Skave Hallens Café.
Hér bliver der snakket, hygget, drukket kaffe og spillet
kortspil og bob. Hver måned i vinterperioden arrangeres
en udflugt eller en form for underhold­ning – foredrag,
musik el. lign.
Om sommeren spilles der udendørs crocket en gang om
ugen. Alderen på nye medlemmer ligger gennemsnitligt
omkring de 60 år – men alle er velkommen.
Kunne du tænke dig at blive en del af Skave Seniorklub,
kontakt da:
Ejgil og Sonja Nielsen
Nørrevang 12, Skave
Tlf. 97 46 83 79