KLIK HER - lykkesholm.info

SALGSOPSTILLING
Hvornum, 46,6 ha. agerjord.
Jordareal ved Lindumvej 17. 9500 Hobro
Lindumvej 17, Hvornum, 9500 Hobro
Landbrugsjord
Kontantpris:
6.000.000
Hermed udbydes jordarealet fra Lindumvej 17 og 7B. Jordarealet har et samlet areal på ca. 46,6 ha. heraf er
der Eu-rettigheder til ca. 42,5 ha. Arealet er fordelt med 10 ha miljø græs, 7,9 ha græs i omdrift eller korn,
herudover er der udlejet 24,6 ha med alm-rettigheder. Arealet kan købes samlet eller delt. Jorden er
hovedsageligt god agerjord ca. 32,5 ha og ca. 10 ha eng.
Kontakt Per Møller Pedersen, Agri Nord Mæglerne for besigtigelse, Tlf. 96345137.
Adresse
Adresse:
Lindumvej 17, Hvornum, 9500 Hobro
Ejendomstype:
Landbrugsjord
Nøgletal
Kontantpris:
Mdl. brutto:
6.000.000 Udbetaling:
6.000.000
0 Mdl. netto:
0
Jordarealer
Grundareal:
46,5962 ha
Jorden udstykkes endeligt i forbindelse med salget. Alle arealer må betragtes som vejledende. Det samlede
areal der udbydes er ca. 46,6 ha.
Forpagtning
Arealet er pt. bortforpagtet.
Betalingsrettigheder
10,02
6,09
1,77
22,36
2,27
42,51
Rettigheder tildelt for permanent græs
Alm. betalingsrettigheder
Alm. betalingsrettigheder
Alm. betalingsrettigheder
Alm. betalingsrettigheder
Betalingsrettighederne indgår under købesummens fordeling med kr. 0,00.
Ejerudgifter
Ejendomsskat, land-/skovbrug 2015
Ejerudgifter i alt
kr.
kr.
10.000
10.000
Finansiering
Finansieringsforslag (Alternative forslag udarbejdes efter købers ønske)
Prio. Långiver/art
RestgældsRestgæld Kontantværdi
nr.
dato
Udbetaling
6.000.000
6.000.000
Ialt
6.000.000
6.000.000
1. års
ydelse
1. års
afdrag
1. års
fradrag
0
0
0
Gæld udenfor købesummen
Ingen pr. 18. marts 2015
Sag 13135
07.01.2015
Side 2 af 4
Handelsomkostninger
Kontantbehov ved køb
Kontantpris/udbetaling
Tinglysningsafgift af skødet
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået
Omkostninger til berigtigelse
I alt
Kontant handel Finansieret handel
6.000.000
6.000.000
18.830
18.830
30.833
30.833
0
0
6.049.663
6.049.663
Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut.
Sag 13135
07.01.2015
Side 3 af 4
BILAG – Ejendommen
Matr. nr.:
24
a
8
h
9
t
10
p
Hvornum By, Hvornum
Hvornum By, Hvornum
Hvornum By, Hvornum
Hvornum By, Hvornum
Areal
30,9829 ha
0,4795 ha
0,3340 ha
4,1660 ha
heraf vej
5.317 m²
160 m²
100 m²
350 m²
Lindumvej 7B
20
p
Hvornum By, Hvornum
20
o
Hvornum By, Hvornum
8,9536 ha
4,4102 ha
3.184 m²
0 m²
46,5962 ha
9.111 m²
Bygningsparcel
Areal i alt ifølge BBR
Zonestatus
Kommune
Region
Offentlig ejendomsværdi pr. 2013
Heraf grundværdi
Stuehusets ejendomsværdi
Heraf grundværdi
Landzone
Mariagerfjord
Region Nordjylland
6.000.000
1.524.700
746.900
6.800
Oplysninger om ejendomsvurdering m.v.
Ejendomsværdiskat er beregnet på basis af det laveste grundlag for ejendomsværdibeskatning, dvs. det
laveste af beløbene for 2001-vurderingen + 5%, 2002-vurderingen og den aktuelle vurdering.
BILAG – Rettigheder og forpligtelser
Om flyvehavre:
Kan forekomme
Bjørneklo:
Ingen sælger bekendt, men kan forekomme
Henvendelse - besigtigelse
Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med
ejer venligst rettet til:
Agri Nord Mæglerne ApS, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV
Att.: Per Møller Pedersen, Ejendomsmægler MDE, Valuar, tlf.: 96345137, mobil: 30327746, e-mail:
[email protected]
Sag 13135
07.01.2015
Side 4 af 4